ASTRÁL – vaše otázky, naše odpovede

WEB_ASTRAL_001


Vážení sú
pútnici alebo len záujemci. Rád by som vám zodpovedal otázky, ktoré sa vzhľadom na obsah tejto stránky vyskytujú najčastejšie. Odpovede pozostávajú ako z vlastných transempirických empírií tak pochopiteľne zo skúseností iných. V prípade názorovej nezhody, pokiaľ však nejde o spochybňovanie samotnej podstaty metafyziky a duchovna, to za rozpor nepovažujeme, pretože chápeme, že ide o iné videnie udalostí, vyvierajúce zo špecifických daností iného pozorovateľa. Ide teda o relativizmus, ktorý je základným stavebným kameňom objektívnosti.


Otázky a témy


Niekedy je dobré zverejniť aj názor iného duchovne hľadajúceho, a pochopiteľne k nemu názor vyplývajúci z mojej okultnej praxe. Ide o reakciu na internete na novo-zverejnený článok pod názvom
 Progres a odpor v duchovno-magickom zrení. 

 

 (30.5.2020) Ahoj. Chcem sa ťa opýtať na jednu vec. Písal si niekde na stránke že ak sa človek naučí projektovať v tejto inkarnácii tak v budúcich inkarnáciách to už bude vedieť. Ako to je možné ?

Ahoj. V novej inkarnácii získaš nové ako fyzické tak i astrálne telo. Mentálne do určitej miery sa taktiež reinkarnuje, no Duch (teda Ty ako nad-inkarnáčna jednotka) ostávaš. No pred novou inkarnáciou Ti zmažú pamäť tak, aby Tvoja ďalšia inkarnácia mala vôbec zmysel. Teda všetko to, čo si sa kedy naučil v minulosti, teda v minulých inkarnáciách. bude súčasťou Tvojho podvedomia – z toho plynúce všetky plusy a mínusy, zobrazujúce sa v psycho-somatickom kontexte. Tieto hlboko skryté programy však občas vyskakujú aj do uvedomenia (dejavú, ap.), a týka sa to aj iného, sny a náhľady k rôznym zručnostiam, ktoré Ti kedysi boli zrejme, ale nateraz ležia hlboko v podvedomí. A ak taký človek začne cvičiť napríklad AP s tým, že kedysi v minulom živote to už vedel, je to podobné ako u Mozarta, ktorý začal komponovať už po 4. roku života – teda TALENT! A tak sa taký človek len rozpomenie, otvorí sa mu tzv. 13 komnata, a naučí sa rýchle CESTOVAŤ!

• A ako astrálny cestovateľ sa človek na minule životy rozpomenie?

Nemusí si pamätať a ani si ich nepamätá. Úspech v astrálnej projekcii neznamená nutne úspech aj v rozpomenutí sa na minulé životy. Ale ako astrálny cestovateľ (no nielen on, dá sa to zistiť aj prostredníctvom jednoduchej meditácii) si čo to o nich zistiť vie, napríklad návštevou Ákášickej knižnice či kroniky, atď.
No to sa v mnohých prípadoch neodporúča – človeku by to mohlo skôr uškodiť ako prospieť. Je to často neuveriteľne silný zásah do štruktúr podvedomia, atď. Teda, bez duchovného sprievodcu by som do toho radšej nešiel.


(19.6.2019) Stránku máš peknú avšak až pochopíš, že skromnosť je jedna z cnosti v tvojom postupe duchovnom a potom pochopíš, že zlo a dobro neexistuje, že sú len našim výtvorom z neutrality, postúpiš ďalej. A smiať sa mníchom je dôkaz arogancie. K dosiahnutiu najvyššieho stupňa sú priam škodlivé majetky a veci v osobnom vlastníctve. Pomáhať druhým sa nevypláca, lebo najlepšie myslená pomoc môže na druhej strane znamenať zlo. Ukázať cestu druhým ale ďalej musia ísť sami. OOBE a budhizmom, taktiež meditáciou sa zaoberám už mnoho rokov. Pre mňa platí, ten čo vie, čo pozná, nehovorí.

K dosiahnutiu najvyššieho stupňa sú priam škodlivé majetky a veci v osobnom vlastníctve.
K tomu len toľko, že po prvé: neexistuje žiadny „najvyšší stupeň duchovna“. Je to opäť len bludna kategorizácia materiálne zmýšľajúceho ega.

Po druhé: majetky a veci v osobnom vlastníctve vonkoncom nepovažujem za zlo a prekážku duchovnému rozvoju. Naopak, ten, kto vlastní, má oproti tomu, kto je chudobný a chorý, sťaženejšie podmienky k tomu, aby o duchovne vôbec začal uvažovať. Je to karmická výzva k seba-obrode za paradoxne zhoršených podmienok.

A smiať sa mníchom je dôkaz arogancie.
Mníchom sa v článku nesmejem. Dávam v ňom len najavo, že oni žijú v súlade so svojou filozofiou, ktorú ja neposudzujem. Článkom som mal na mysli fakt, že život mnícha nie je cestou pre každého, obzvlášť nie pre príslušníka západnej civilizácie, ktorý hodlá metafyzické a duchovné princípy previesť do celkového progresu. Teda aj k získavaniu pozitívnej (materiálnej) hojnosti, ktorá, ako som už uviedol, nie je duchovnu na prekážku, ale paradoxne vlastníctvo majetkov môže duchovný progres katapultovať dopredu.

Stránku máš peknú avšak až pochopíš, že skromnosť je jedna z cnosti v tvojom postupe duchovnom a potom pochopíš, že zlo a dobro neexistuje, že sú len našim výtvorom z neutrality, postúpiš ďalej.
Ďakujem za názor, čo sa stránky týka.
No a o cnosti sa na svojej Ceste starám, pretože ich považujem za základ duchovno-magického napredovania. A hoci sa o pojmoch „dobra“ a „zla“ dá mnoho polemizovať, faktom je, že metafyzický a duchovný substrát, z ktorého všetky svety protikladov pochádzajú, neutrálnym je, pretože obsahuje len potencionály toho, čo vo svetoch protikladoch je bežnou objektívnou realitou. A náš fyzický svet na protikladoch stojí, a teda protipóly „svetla“ a „tieňa“ sú samozrejmosťou, a týkajú sa teda aj tých, čo už dlhé roky meditujú.

Iné však je, že ak si niekto prácou na sebe samom (napríklad aj zenovými meditáciami) nastaví myseľ tak, že sa udržuje v energetickej rovnováhe. Táto myseľ potom vie pozmeniť aj okolité objektívne udalosti. To je pravda. Ale súčasťou pravdy je aj fakt, že vycvičená myseľ sa dá použiť aj na okultné operácie, ktorými môže jedinec oveľa intenzívnejšie zasiahnuť do reality než len pasívnymi meditáciami, bez zámeru zasahovať do danej existencie. Niektorí tak robia, napríklad tí mnísi, ale my razíme inú teóriu, založenú na šamanizme a okultnej mágii západnej tradície – máš slobodnú vôľu a princíp karmy k dispozícii, tak teda konaj v prospech blaha ako seba tak iných. A v tejto praxi či už chceš alebo nie, sa zákonite stretneš ako s „anjelmi“ tak „démonmi“. Cesta k Svetlu vedie totiž jedine skrz Temnotu, ktorú treba ovládnuť, pretože zničiť sa nedá. A rozprávky o tom, že niekto len medituje a rozjíma o Svetle s tým, že týmto pokorí Temnotu, je blud. Vnútorní démoni sa vytesniť alebo zabudnúť nedajú. K tejto záležitosti je nutné pristupovať vedome.

Ako som teda už naznačil, je možnosť, že niekto sa pasívnymi meditáciami môže dostať do takého vedomého stavu, v ktorom si svoje Tiene postupne uvedomí a tým ich transmutuje na Svetlo – zápornú konotáciu (pozíciu) energie zamení za pozitívnu preprogramovaním. Pokiaľ to niekto dokáže len meditáciou, potom áno, stačí len meditovať…

A potom, je veľký rozdiel medzi démonmi stvorenými ľudskou mysľou a tými, pochádzajúcimi od Stvoriteľa, ktorí tvoria Svetlu protiváhu. Teda, naša filozofia je postavená na iných premisách ako tá Vaša, zrejme.

OOBE a budhizmom, taktiež meditáciou sa zaoberám už mnoho rokov. Pre mňa platí, ten čo vie, čo pozná, nehovorí.
Ja som svojimi transempirickými spojencami vedený k názoru, že ZLOM je NEINFORMOVAŤ verejnosť o tom, čo transcendentálnou praxou získaš. Teda v mojom prípade o žiadnu formu neskromnosti tým, že informujem verejnosť, nejde.

Pomáhať druhým sa nevypláca, lebo najlepšie myslená pomoc môže na druhej strane znamenať zlo. Ukázať cestu druhým ale ďalej musia ísť sami.
Súhlasím, že je potrebné ukázať niekomu cestu, po ktorej už ďalej kráčať musí sám, ide síce o klišé ale v tomto prípade pravdivé.

A čo sa metafyzickej a duchovno-magickej pomoci týka, nie je nič honosnejšieho ako slúžiť iným. A pomáhať inému je jedna z najvyšších cnosti. Pokiaľ niekomu kvôli pochopeniu niečoho povolené pomôcť vo vyššie uvedenom zmysle možné nie je, okultistovi táto informácia bude daná, a on sa podľa nej už zariadi, ak samozrejme nejde o šarlatána, nevedomca či vedomého manipulanta.


(13.9.2018) Začínam s okultizmom, respektíve s meditáciami a rád by som sa naučil astrálne cestovať. Potom by som chcel prejsť aj na okultnú mágiu ale zatiaľ neviem, aký druh si vybrať. No nateraz ma skôr zaujímajú otázky okolo nácviku tranzu: kde a ako mám začať, ako mám postupovať,  čoho sa mám vyvarovať, a koľko mi to všetko asi bude trvať. A napokon ma zaujíma nemenej dôležitá otázka – dá sa to všetko urýchliť? A keď áno, ako? Tiež ma zaujíma, či je vôbec táto cesta bezpečná, keďže stále spomínate tých démonov, atď. (…)  

 

Vyššie uvedené otázky sa vyskytujú najčastejšie, a tak som odpovede na ne zakomponoval do nasledovného krátkeho príspevku 👻: 

Tak, ako to bolo pred časom u mňa (pokiaľ mi to do hlavy nevtĺkli tí, čo ma učili), odporučil by som aj Tebe, aby si dbal na známe „zlaté pravidlo“ duchovných praktík, ktoré znie: NEBUĎ príliš FIXOVANÝ na CIEĽ, ale SÚSTREĎ sa predovšetkým na PROCES!

A je úplne jedno, či nacvičuješ MEDITÁCIU, ASTRÁLNU PROJEKCIU, OOBE (čo je v podstate to isté) alebo iné PARANORMÁLNE SCHOPNOSTÍ. UŽÍVAJ si teda PROCES!

PARADOXNE, ak nebudeš až príliš fixovaný na cieľ, ktorým napríklad má byť VÝSLEDOK RITUÁLU, EXTERIORIZÁCIA MENTÁLNEHO či ASTRÁLNEHO TELA alebo dosiahnutie LUCIDNÉHO SNÍVANIA či SPÁNKOVEJ PARALÝZY, CIEĽ dosiahneš oveľa RÝCHLEJŠIE a omnoho EFEKTÍVNEJŠIE!

Čo sa SPÁNKOVEJ PARALÝZY týka, áno, dokonca aj tá sa dá ZÁMERNE docieliť, a je to vynikajúci ODRAZOVÝ MOSTÍK k OOBE, hoci ľahšia je opačná cesta, a to z lucidného snívania do spánkovej paralýzy, kedy stačí len odstrániť kulisy tvoriace sen, a potom sa možno ocitneš v paralýze. Tento postúp sa napokon zmieňuje aj vo Wikipédii

Zrejme si už aj Ty prišiel nato, že najväčším NEPRIATEĽOM všetkých MYSTICKÝCH SCHOPNOSTÍ (ktoré sme ako dar od Boha nedostali, ale sme si ich museli dennodenným úsilím tvrdo VYDRIEŤ) je NEDOSTATOK ČASU, hoci mnohí, ktorí si ho napokon dokázali v tomto uponáhľanom svete vytvoriť, boli napokon zastavení MENTÁLNYMI PROGRAMAMI vlastného alebo cudzieho PODVEDOMIA, ktoré sa rázne proti nácviku zmenených stavov vedomia postavili (stačí, ak sú proti vášmu „čarovaniu“ naladení aj Tvoji najbližší), pričom k znechuteniu adepta nevedomie vždy používa vysoko sofistikované metódy.

Je dobre vedieť, že BRZDIACE MENTÁLNE PROGRAMY pochádzajú predovšetkým z NEZNALOSTI VECÍ praktikujúceho, ktorému sa napríklad nácvikom TRANZU začnú MENIŤ SNY, a v jeho FYZICKOM živote sa začnú diať „ZVLÁŠTNE“ veci, s ktorými si pre ich povahu logika dovtedy vládnucej materiálnej mysle nevie dať rady…😵

Je to pochopiteľné, nakoľko ZMENENÉ STAVY za plnej BDELOSTI sú pre mozog NOVINKOU, a k takým stavom nebola ANALYTICKÁ MYSEĽ pripravená.

Stopku k TRANSMUTÁCII OSOBNOSTI ďalej podporujú rôzne STRACHY a PREDPOJATOSTI, mnohokrát majúce základ vo FILOZOFICKOM a NÁBOŽENSKOM PRESVEDČENÍ, ktoré pre mnohých študentov predstavuje „ZVIERACIU KAZAJKU“, aj keď si myslia, že tomu tak nie je. No sila nevedomia je omnoho väčšia ako sila bdelosti, a tak proti tomuto múru musíš ísť nie hlavou, ale TRIKOM a POCHOPENÍM, o čom to všetko vlastne je.

Tým TRIKOM môže byť aj vytvorenie si dajakej podporujúcej MATERIÁLNEJ TEÓRIE (jedno je, z akých základov filozofie alebo vedy bude vychádzať, podstatné je nemať až príliš prehnaný skepticizmus, a pokiaľ Ťa ten aj naďalej bude drviť, skús brať to, čo nacvičuješ, len ako DETSKÚ HRU, ale HRAJ SA pritom VÁŽNE!), a v spolupráci s touto teóriou OPATRNE NAČRI do ZMENENÝCH STAVOV VEDOMIA.

Pokiaľ tak neurobíš a tranz si aj napriek tomu vygeneruješ, jeho obsahy Ti to potom aj tak spočítajú, a napokon sa voči svojim démonom tak či tak postaviť budeš musieť…😈

Pokiaľ si teda k nácviku zmenených stavov vedomia nájdeš či už pravidelný alebo nepravidelný čas, spočiatku sa počas tranzu budeš brodiť „mentálnym bahnom💩“, ktoré dovtedy Tvoj život RIADILO!

Vedz, že až časom začnú dozrievať plody Tvojho úsilia, a Tvoja EXISTENCIA, či už v HMOTE alebo v ASTRÁLY, sa začne MENIŤ, čo si skôr všimne okolie než Ty samotný. Na to treba pamätať a pokiaľ sa Ti konečne začne dariť, neurob tú chybu ako spočiatku ja, kedy som svetu VYSLEPIČIL🐔všetko to „zázračné“ čo sa mi dialo, a nastala SODOMA-GOMORA!🤐

Je dobré vedieť, že tak, ako sa z Teba postupom času začne stávať fluidná osobnosť, to, čo robíš, vychádzajúc z povahy KOLEKTÍVNEHO NEVEDOMIA, bude OVPLYVŇOVAŤ aj OSTATNÝCH, predovšetkým tých, ku ktorým máš silné emocionálne, či už POZITÍVNE alebo NEGATÍVNE, väzby!

Preto je dobré popri SEBAKONTROLE pozorovať napríklad aj svoju NAJBLIŽŠIU RODINU, ale predovšetkým DETÍ. Pokiaľ však Tvoje úsilie nasmeruješ k SVETLU a LÁSKE, a so ZVODMI DÉMONOV budeš (spočiatku určite) urputne BOJOVAŤ, POMÔŽEŠ tým aj k TRANSMUTÁCII DUŠÍ svojich NAJBLIŽŠÍCH, hoci oni si toho možno ani nebudú vedomí…👼

Čo sa OKULTNÝCH TECHNÍK týka, k svojmu DUCHOVNÉMU a DUŠEVNÉMU PROGRESU použi AKÉKOĽVEK TECHNIKY, ktoré Ti POCITOVO SEDIA.

VAROVANIE! NIKDY NEROB TO, ČO U INÉHO SÍCE PRINIESLO ÚSPECH, ALE TEBE TO Z NEJAKÉHO DÔVODU NESEDÍ!

Totiž dlhšie prevádzaná duchovná (okultná) prax, s ktorou sa Tvoje nadvedomie nestotožnilo, býva ovenčená tŕním, a s určitosťou vedie dopekla…🔥😰🔥

DÔLEŽITÉ! Okultný PROGRES si výrazne URÝCHLIŠ, ak AFIRMÁCIOU či PRIAMYM PRÍKAZOM v TRANZE požiadaš Svoje VYŠŠIE JA alebo DUCHOV-SPOJENCOV o PODPORU, OCHRANU a VEDENIE!

Oslovuj jedno z týchto médii (alebo aj viaceré naraz) napríklad príkazom „učiň tu a teraz, aby som docielil to a to…“ alebo „podpor ma tu a teraz v astrálnej projekcii“ alebo často sa stáva, že sa počas astrálnej projekcie náhle ocitneš v absolútnej tme: „vyššie Ja, žiadam o okamžité svetlo!“ alebo niekedy stačí len jednoduchý príkaz „rozsvieť sa!“, atď.

Vedz, že KONTAKT s VYŠŠÍM JA a s DUCHMI-SPOJENCAMI možno NEBUDE reálny IHNEĎ – ono JA alebo DUCHOVIA sa najprv budú musieť PRESVEDČIŤ, že Tvoja HRA je myslená skutočne VÁŽNE, atď.

VYŠŠIE JA a DUCHOV oslovuj ČASTO(!) a rob tak KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK a AKOKOĽVEK(!), pričom je jedno, či tak učiníš NAHLAS alebo „len“ v MYSLI. A nemaj obavy z toho, že astrálne inteligencie budeš týmto OTRAVOVAŤ. Nebudeš! Transempirické entity totiž veľmi dobre vedia, čo robíš a o čo Ti v skutočnosti ide (pozor, ich v ničom neoklameš!).

Vedz, že pokiaľ budeš okultné (duchovné) TECHNIKY neustále OPAKOVAŤ, raz to FUNGOVAŤ ZAČNE a Ty náhle zistíš, že naozaj VŠETKO JE úplne INÁČ, a AHA-EFEKT Ti otvorí ASTRÁLNU BRÁNU do takých MYSTÉRIÍ, o ktorých si dovtedy ani len nesníval, iba ak si dakde čítal rozprávky, pozeral filmy alebo študoval staroegyptské mystéria. Len to chce, ako aj všetko iné, božskú TRPEZLIVOSŤ.😇

ZAČIATOČNÍKOVI spočiatku PROGRESÍVNU RELAXÁCIU a/alebo k MEDITÁCIU stačí cvičiť 25-30 minút DENNE, pričom nerátam prípravu, t.j. upokojenie mysle a zabezpečenie si vhodného miesta s tým, že cvičiť by si mal POLOHLADNÝ („nežer cica!“), bez požitia KÁVY a INÝCH PSYCHIKU a PRIEČNE-PRUHOVANÚ SVALOVINU nesprávne nabudzujúcich prípravkov (ZELENÝ ČAJ je vhodný len vtedy, ak doba výluhu činí minimálne 4 minúty!).

Ako POKROČILEJŠÍ sa PRIRODZENÝM PROCESOM dostaneš na DLHŠIE prevádzkové časy.

Nácvik TRANZU výrazne URÝCHLIA správne POMÔCKY v podobe ŠAMANSKÝCH BUBNOV, šamanského CHRASTENIA alebo pomocou TECHNOLÓGIÍ na OVPLYVŇOVANIE VEDOMIA, aký napríklad je Hemi-Sync® , atď.

POZOR! VYVARUJ SA POUŽÍVANIA nevhodnej MEDITAČNEJ HUDBY, čo vytvára EMOCIONÁLNU KLIETKU a NESPRÁVNE NÁVYKY. Iba MONOTÓNNA, NEEMOCIONÁLNA HUDBA je OK!

Rovnako NEVHODNÉ je používanie tých istých VÔNÍ, napríklad VONNÝCH TYČINIEK, kedy sa Tvoje PODVEDOMIE fixuje iba na určitú vôňu, bez ktorej sa neskôr pri navodení tranzu NEZAOBÍDEŠ! Keď už tak, vône STRIEDAJ…

 • Keď nemôžeš cvičiť PRAVIDELNE, cvič aj NEPRAVIDELNE!
 • KRITICKÁ DOBA pre ZVLÁDNUTIE  ZMENENÝCH STAVOV VEDOMIA prostredníctvom MEDITÁCIÍ je 6 MESIACOV!
 • Ak VYDRŽÍŠ v PRAVIDELNOSTI a DENNODENNOSTI cvičiť, po šiestich mesiacoch budeš ZA VODOU! 
 • Pri použití URÝCHĽOVAČOV v podobe ŠAMANSKÝCH BUBNOV či HEMI-SYNC-ku®, PROGRES môže byť ešte RÝCHLEJŠÍ!
 • Ako už bolo povedané, okrem MONOTÓNNYCH efektov sa žiadna INÁ tzv. MEDITAČNÁ hudba NEODPORÚČA – CVIČ si svoju VÔĽU!
  ______________________________________________

ČLÁNKY K VECI:

Progresívna relaxácia 
Meditácia
 

Cvič sa vo vizualizácii & imaginácii:
 Postav si astrálny chrám / Posvätná záhrada 

Podpora OOBE a Astrálneho cestovania
 

Tranz podporujúce technológie

     _______________________________________________

Takže veľa CHUTI do Tvojej VLASTNEJ praxe!🦋🌞

P.S.: OSPRAVEDLŇUJEM SA za ABSENCIU nových ČLÁNKOV ako aj za ONESKORENÉ REAKCIE na vaše MAILY či CHATY, ale ČASU je skutočne MÁLO, a nato, aby som sa UDRŽAL v KONDÍCII, potrebujem okrem ČAROVANIA a RITUÁLOV prevádzať aj CVIČENIA, a to mi zaberie cca. 3 hodiny denne💪…


• Reagujem na reakcie, spustené okolo mojej astrálnej praxe so zápornými entitami, niekedy ľudovo zvanými démoni.

Milí súpútnici (muklovia ma v tomto prípade pochopiteľne nezaujímajú).
Článok o praktikách „čiernej mágie“, do ktorej nepochybne náleží aj evokácia Hekaté, Kálí či Lilith, tak trochu vzbudil rozruch, na základe čoho ma niektorí kontaktovali s tým, že spolupráca s uvedenými inteligenciami náleží do nebezpečnej a vo svojej podstate zlej mágie, čo môže mať ako pre operátora tak klienta neblahé dopady, vrátane zhoršenia karmy. Inými slovami, jedna sa o „čiernu mágiu“, atď., atď…

Nuž, o „čiernu mágiu“ skutočne ide a viem, že pre niekoho môže byť aj veľmi nebezpečná. No neplatí to pre toho, kto pochopil zopár metafyzických a duchovných princípov a získal určitú prax – spočiatku sa odporúča kontaktovať len rýdzo pozitívne entity, kde ani pri prípadnom zakopnutí až taká ujma nehrozí.

Článok  Biela mágia verzus Čierna dostatočne vysvetľuje podstatu, prečo každý „kto vie“, dokáže hoci aj s klifotickými inteligenciami zaobchádzať tak, aby sa z čiernej mágie stala mágia POZITÍVNA! 

Ďalšou fikciou je, že záporné entity sa rady oddávajú tým, ktorí zámerne produkujú nejakú formu zla. Do určitej miery to tak byť aj môže, ale napokon dôsledky vždy ponesie sám mág – pre démonickú inteligenciu niekoho anti-cností predstavujú chutné a výživné sústo… 😈

• Artemius, mohlo by astrálně cestovat i třeba cca. 2-leté dítě?

Astrálne cestuje každý cicavec. Ide o cestovanie v spánku. To si však bežne snívajúci neuvedomuje a projekciu zažíva len ako sen, s rôznym stupňom uvedomenia sa, teda reálnosti a zapamätateľnosti projekcie.

Napríklad malé dieťa ešte nemá analytickú myseľ plne rozvinutú do tej miery, aby sa v snívaní dokázalo uvedomiť v zmysle „aha, však ja snívam!“ tak, ako to robia dospelí a preto ani nemôže v Astrály zmysluplne konať. No do Astrálu sa, podľa vlastných skúseností z obdobia 2-ch až 3-ch rokov dostať môže, ale neuvedomuje si, o čo ide. V podstate projekciu berie ako od fyzickej reality nerozpoznateľnú záležitosť. Jeho intelektuálne vnímanie stavu existencie počas astrálnej projekcie je na rovnakej úrovni ako keby sa nachádzalo v projekcii fyzickej, teda v bežnom živote. Totiž to, ako sa vnímame a správame v tele fyzickom, má tendenciu sa preniesť jednak do bdelého snívania známeho tiež pod pojmom snívanie lucidné alebo do astrálnej projekcie.


• Čo ak sa mi počas projekcie pretrhne strieborná šnúra, ktorá spája moje astrálne telo s fyzickým?

Šnúra, spájajúca hmotné telo s astrálnym, sa pretrhnúť nemôže! Astrálna šnúra, pokiaľ vôbec bola skúsenými astrálnymi cestovateľmi zaznamenaná, sa pri pokusoch o jej pretrhnutie vždy zachovala len ako plynná trubica, ktorá každý sečný predmet jednoducho obtiekla.

Naviac, drvivá väčšina astrálnych cestovateľov, vrátane nás, nikdy striebornú šnúru, ani nijakú inú, nevidela. Je preto možné, že ide len o predstavu mysle, ktorá si jednoducho kvôli vysporiadaniu sa so strachom alebo z iného dôvodu potrebuje vytvoriť psychickú barličku. Na druhej strane „strieborná šnúra“ môže byť astrálnou zhmotneninou elektromagnetického fluida, ktoré ako astrálna matrica púta astrálne telo spolu s mentálnym k telu fyzickému.


• Keď som v Astrály, nemôžem zablúdiť a netrafiť späť do fyzického tela?

Zablúdiť síce môžeš ale s návratom problém mať isto nebudeš. Skôr naopak, predovšetkým pri počiatočných úspešných pokusoch sa budeš mať problém mimo fyzické telo udržať na viac ako zopár sekúnd či minút.

Spôsobuje to extrémna magnetická príťažlivosť hmotného tela a ešte „nerozbehaná“ súdržnosť astrálnej matrice, ktorá, ako už bolo spomenuté, spája vedomie fyzického tela s vedomím astrálnym. Preto sa pri prvých úspešných pokusoch odporúča rýchle sa od fyzického tela, aspoň tak na štyri (fyzické) metre, vzdialiť, pričom na druhej strane netreba vo výletoch zachádzať až príliš ďaleko. Aj tu platí to povestné „step by step najďalej zájdeš“!

Pokiaľ sa však dostaneš niekam, odkiaľ nevieš vystopovať cestu naspäť, jednoducho urobíš techniku „resetu astrálnej projekcie“ rovnako, ako keď vypínaš alebo reštartuješ počítač či mobil. Zameriaš sa na návrat späť do hmotnej schránky a takmer v tom momente sa tam nájdeš, hoci možno trochu dezorientovaný a vyľakaný.


• Čo keď na potulkách mimo telo narazím na zlé bytostí? Čo potom?

Aj tu platí pravidlo „uteč alebo bojuj!“

Pokiaľ sa rozhodneš utiecť, tak utekaj, len nie niekam do nižších vibračných rovín, kde by ťa protivník dokázal nasledovať. Pokiaľ utečieš do vibrácií vyšších, zbavíš sa ho. Agresor totiž (človek po smrti fyzického tela alebo bytosť nečlovečia) môže vždy ísť len tam, kam mu to jeho vlastná vibrácia dovolí. Môže teda ísť „nižšie“ ale „vyššie“ určite nie, na rozdiel od teba ako bytosti, ktorá má fyzické telo a sa len (dočasne) projektuje.

Ak by ťa ale prenasledoval človek, ktorý sa rovnako ako ty len projektuje, ten by za tebou do vyšších vrstiev ísť mohol, pokiaľ by ho nezadržali vibrácie agresívneho zámeru. No aj v tomto prípade vždy, aj keď si to ešte nikdy doteraz nerobil, môžeš o ochranu, podporu a vedenie buď ešte pred samotnou projekciou (alebo už v jej priebehu pri vyskytnutí sa problému) požiadať.

Stali sa prípady, rovnako ako aj mne, kedy projektujúci síce utiekol pred agresorom do svojho fyzického tela, ale prenasledovateľ si jednoducho na jeho opätovnú exteriorizáciu počkal a po vystúpení z tela ho atakoval. Je preto rozumné útočníkovi neukázať svoju „základňu“ tým, že sa pred jeho zrakom do nej navrátiš, ale lepšie je ukryť sa, ako som už spomenul, niekam do vyšších vibračných zón, tam chvíľu počkať a potom, vo vhodnom okamžiku, skočiť priamo do hmotného tela. Jednoducho, správaj sa rovnako, ako by si bol v bežnom „objektívnom“ svete, len využi (vo svoj prospech) iné (meta)fyzické daností.

Pokiaľ ti však neostane iná možnosť než bojovať, potom bojuj. Uvedom si však, že v skutočnosti ti žiadna ujma, okrem pocitov bolestí, získaných ako softvér  v materiálnom svete, nehrozí!

Preto bojuj s radosťou a náramne si toho užívaj. Je to skvelé dobrodružstvo, ktoré výrazne posilni ako tvoju psyché tak fyzické telo. A ako s ním budeš bojovať, záleží len na tvojej fantázii. Ako by si bojoval vo fyzickej realite, keby si nebol limitovaný gravitáciou a (ne)pružnosťou svojho tela?

Nemám ale na mysli žiadne magické technológie, pretože pokiaľ nie si v nich zbehlý, vôbec by ti nefungovali. A ako by si sa mal brániť proti útoku démona? Nijak. Ten ťa jednak nenapadne a jednak s nimi sa jedná úplne inak – už zmienenými duchovno-magickými technikami.


• Kde a kedy sa v Astrály môžem stretnúť so zlovoľnými entitami? Teraz myslím duše zomrelých…

Pri astrálnom projektovaní (nie mentálnom, v ňom s hutnejšími energiami astrálneho okolia, ktoré by na teba mali akoby fyzický vplyv, do styku neprichádzaš) sa ľahko môže stať, že pri odchode z tvojho bytu, v ktorom si ponechal svoje fyzické telo, pri prechádzaní najnižšími vrstvami astrálu sa stretneš s gaunermi, ktorí logicky aj po svojej smrti ostali tým, čím boli počas života. Je to síce zriedkavé, ale stáť sa môže, že práve na takých natrafíš… 

Zapamätaj si, génius i po svojej smrti ostáva géniom rovnako ako blbec blbcom, jemnocitný jemnocitným, hulvát hulvátom, zlovoľný zlým, fanatik fanatikom a natvrdlý natvrdlým. Smrťou fyzického tela sa teda ešte nikdy nikto nestál osvieteným, ani nezmúdrel!

Astrálny svet je to samé čo aj svet fyzický, len tam platia iné tzv. metafyzické zákony. Tie spôsobujú, že po smrti hmotného tela sa každý ocitne tam, kam podľa dosiahnutej duchovnej úrovni patrí. Toto je dobrá správa pre každého, koho v tomto živote sužujú nevedomci, neprebudení a blbci všetkých možných inteligenčných úrovní, pokiaľ teda sám k ním nepatríš. V tom prípade sa po smrti fyzického tela opäť ocitneš medzi svojimi…

Je známa múdrosť, ktorá ťa nabáda, aby si budoval statky nie v hmote ale v duši, teda v Astrály. V tom prípade tie ťa Tam čakať budú, zatiaľčo svetské ťa budú zväzovať nižšou vibráciou, ktorá ťa po odložení hmotného tela ako balvan stiahne na dno Astrálu, do populárneho očistca…

A čo môžeš urobiť preto, aby sa tak nestalo? Je to v podstate jednoduché – naštuduj si niečo o sebapoznávaní a prax metapozorovateľa nech sa stane tvojim životným štýlom! 

Ale vráťme sa k obťažovaniu v astrálnom svete. Nízkovibrujúca duša, ktorá po smrti do ďalšej inkarnácie pobýva v nižších úrovniach Astrálu, nikdy na rozdiel od teba ako projektujúceho sa, nemôže cestovať smerom do jemnohmotnejších vibrácií. Ak sa teda s nejakou takou náhodne aj stretneš, zbavíš sa jej jednoducho tým, že si odskočíš niekam tam „hore“ na kávičku napríklad s archanjelom Rafaelom, kam za tebou nízkovibrujúci gauner už nemôže.

Ako začiatočník sa asi pri exteriorizácii astrálneho povedomia prehupnúť cez najnižšie vrstvy Astrálu, tak, aby ťa nikto nespozoroval, vedieť asi nebudeš. V tom prípade ti neostane iné, než praxou získať zručnosti v rôznych grifoch, ako pekelnú zónu čo najrýchlejšie prejsť alebo sa cez ňu, ako R. Monroe spomína, prehupnúť.

Jednou z techník je aj vizualizovanie si krásneho prostredia ešte pred samotným opustením tela, ale, ide len o subjektívno-objektívnu realitu, čo znamená, že ak sa aj v tejto predstave ocitneš, budeš síce v relatívnom bezpečí, no akonáhle tento ostrovček opustíš, ocitneš sa opäť tam, kde si bol predtým.

Najlepším učiteľom je však vytrvalá prax, spolu s nácvikom absencie strachu! 


• Čo môže najviac ohroziť astrálnu projekciu? Toľko sa snažím a stále mi to nejde!

Okrem neschopnosti vyčistiť si myseľ, netrpezlivosti, nedostatočnej praxe, predpojatosti a strachu to môžu byť názory  (posmešky) iných všeznalých“ autorít, celebrít, (pseudo)vedcov, duchovne „osvietených“, protagonistov cirkví, siekt a vôbec všetkých tých, ktorí astrálne cestovanie buď zaznávajú alebo ho považujú za výmysel či dielo DiablovoPreto sa týmito ideami nikdy nezapodievaj!

Uvedom si, že aj samotná veda ešte stále tápa v temnote, a cirkvi sa zmietajú v polievke, ktorú si samé navarili: ide o násilie, strach, nenávisť, vraždenie, fanatizmus, pôžitková nenasýtenosť, rasizmus a náboženská neznášanlivosť. Ako potom môžu mať v tak podstatných (duchovných) otázkach pravdu?

Na druhej strane tých, ktorí sú na rovnakej lodi ako ty, ber len ako inšpiráciu a naďalej si rob po svojom tak, aby ťa to predovšetkým bavilo a pociťoval si radosť.• Môžem sa v Astrály učiť a získavať skúseností podobne ako tu na Zemi? Mám na mysli predovšetkým duchovný rast súvisiaci s Karmou.

Áno aj nie. Počas tvojej inkarnácie, ale aj po smrti, sa môžeš naďalej vzdelávať a duchovne pracovať ako na sebe tak pomáhať iným, no biele karmické body tým nezískaš. Tie sú úzko prepojené na existenciu v hmote a určujú, do akej miery sa ešte musíš povinne inkarnovať a kedy už nie. Teda v samotnom astrálnom živote by tieto „body“ postrádali význam. Na druhej strane platí, že v Astrály sa všetko, čo pre seba a iných učiníš, počíta, a slúži ako výhoda pre ďalší tvoj vývoj. A je zajedno, či sa ako následok bude odohrávať v „hmote“ alebo v iných energetických systémoch.


• Inde spomínate, že nepríjemným situáciám, často so smrteľnými následkami, sa dá astrálnou projekciou predísť. Za akých okolnosti? A je možné to učiniť aj bez projektovania sa, keďže sa mi to ešte nedari? A pokiaľ áno, ako môžem astrálnu projekciu nahradiť vizualizáciou tak, aby nepríjemná udalosť, ktorá mi tu v „hmote“ hrozí, nastať nemusela?

S riadenou predstavivosťou, teda vizualizáciou, si vystačíš len vtedy, ak ju budeš prevádzať v takej hĺbke tranzu, ktorá ti umožní vyradiť cenzurujúcu kritickú myseľ. V podstate ide o to, aby si si situáciu, ktorú nechceš vo fyzickej skutočnosti nikdy zažiť, v predstave prehral s tým, že popri účasti analytickej mysle budeš jednotlivé svoje pocitové a emocionálne reakcie pokojne sledovať, asi tak, akoby sa netýkali priamo teba ale niekoho iného.

Pointa tkvie v tom, že počas tranzu by si mal byť schopný analytického pohľadu na všetky prebiehajúce fenomény odohrávajúce sa v tvojej psyché, ktoré sa neskôr, po dovŕšení hlbších zmenených stavov, majú tendenciu prekategorizovať na imagináciu

V tom momente, ako tak nastane, je nutné receptívnym (pasivným) obrazom nepodľahnúť a korigovať ich tak, aby si sa nezasníval a od témy neodbočil, ináč by celé tvoje úsilie vyšlo nazmar. V podstate sa musíš dostať do (emocionálnej) komunikácie ako so svojim podvedomím, ktoré príčiny udalosti, ktorej sa chceš vyhnúť, obsahuje a tým pádom priťahuje, a súčasne byť aspoň sčasti asociovaný (stotožnený) s nadvedomým (svojim vyšším Ja/duchom) tak, aby si mohol v nižšom ja učiniť príslušné transmutačné zmeny, ktoré by síce strastiplným nehodám vo fyzickej realite zabránili, ale účel by to aj tak splnilo – to, čo si zažil v Astrály, aj keby išlo o smrteľnú nehodu, by si fyzicky prežil a zároveň sa z toho aj poučil.

A ako zistíš, že si uspel?

Lakmusovým papierikom tvojho progresu zvyčajne býva hlboký pokoj na duši a zreteľný pocit istoty, bez prítomností akýchkoľvek pochybností. A pomôže ti aj orákulum, ktorého sa môžeš spýtať.  

Meditatívna predstavivosť (vizualizácia/imaginácia) ak sa vydarí (zvyčajne až po viacerých pokusoch), býva síce vysoko efektívna, ale na astrálnu projekciu to zďaleka nedosahuje.

V astrálnej projekcii táto simulácia poväčšine prebieha tak, že sprevádzajúci duch (astrálna entita) ti úplne vymaže pamäť a ty danú udalosť prežívaš akoby fyzicky, a to toľkokrát, koľko potrebuješ. To je pre teba ten najefektívnejší a zároveň najprijateľnejší spôsob, ako neriskovať nezvládnutie danej situácie vo fyzickej realite, kedy by si mohol utrpieť dokonca aj smrť. A okrem toho, vo fyzickej realite by si to zažil len raz, a Hasta la vista, baby! Dovi v ďalšej inkarnácii…


• Ako sa astrálna projekcia líši od predstavivosti?

Astrálna projekcia je úplne to isté ako projekcia fyzická, ktorú žiješ teraz. Predstavivosť je teda funkciou ako tela hmotného tak astrálneho. Je dobré vedieť, že ty ako človek pozostávaš z tiel fyzického, astrálneho a mentálneho. Názvy tiel ostatných, tak ako ich uvádzajú niektoré filozofické smery, nemusia byť pre teba smerodajné.

Rovnako ako v tele fyzickom tak aj v astrálnom môžeš meditovať, vizualizovať, imaginovať, pričom si už ale v Astrály, kde bez rizika z neúspechu alebo zlého odhadu môžeš nezvládnuté situácie dookola prehrávať a tým sa učiť, čo vo fyzickom svete, ako už bolo spomenuté vyššie, nie je možné.


• Môžem si pobytmi v Astrály zaistiť fyzickú nesmrteľnosť alebo si aspoň predĺžiť život na niekoľko storočí či tisícročí tak, ako to vidieť napríklad u upírov?

Neviem, či je táto otázka myslená vážne, ale odpoviem na ňu.

Fyzická smrť niekedy nastať musí, aj keď…

O jednom veľmi zaujímavom prípade, z dielne jedného amerického inštitútu pre výskum zmenených stavov vedomia, vieme. Ide o človeka, ktorý tu údajne, v rámci jedinej inkarnácie, pobýva už pekných viac než 1400 rokov!

Príčiny toho (asi) nie sú moc známe, hoci vieme, že ide o perfektné vôľou riadené vyvažovanie živlových kvalít v astrálnom tele, podporované vysokou duchovnou vyspelosťou. Pre tohto „človeka“ je vôľové pobývanie v Astrály rovnakou prirodzenosťou ako pobývanie v tele fyzickom, a to ani nemusí byť upírom. Okrem iného, s upírmi a la Hollywood sme sa doteraz, našťastie, nestretli, len ak tak v kine. V Astrály sú však vraj tieto príšery bežné…

WEB_ASTRAL_unnamed

• Čo je to tá astrálna projekcia alebo exteriorizácia povedomia? Ako ju môžem docieliť?

Ide o vymanenie sa teba ako analytickej mysle zo spár elektromagnetickej väzby fyzického tela, čím sa ty ako vedomie a myseľ aicky ocitneš Tam, kde si vždy aj bol a budeš – v Astrály. Avšak príliš veľká aktivita materiálnej mysle tvojej exteriorizácii zabrániť alebo po jej úspešnom zavŕšení ťa môže dostať za niekoľko momentov dostať späť do hmotného tela. Tento problém sa obchádza vytrvalou praxou.

Čo sa týka astrálneho cestovania, je okolo toho dosť popísaného aj v tomto špičkovom článku: TU


• Predlží mi astrálna projekcia život?

Väčšinou áno, pokiaľ to, čo na jej základe získaš, dokážeš pretaviť do bežného života. No je treba priznať, že už len projektovanie samé osebe je vysoko liečivou záležitosťou, očisťuje a energetizuje mentálne, astrálne aj fyzické telo a zvyšuje ako intelektuálnu tak emocionálnu a spirituálnu inteligenciu.


• Môže mi počas projekcie niekto, nejaký démon alebo človek bez tela, obsadiť moje opustené telo?

Nie nemôže!

Počas projekcie ti časť uvedomenia v tele ostáva, aby sa starala o funkcie orgánov a strážila ich. Akonáhle by hmotnému telu čokoľvek hrozilo, ty, ako uvedomenie v astrálnom tele, sa to dozvieš ako prvý a dostaneš dostatok času učiniť opatrenia. Tak by sa stalo napríklad v prípade vzniku požiaru, ap.

Obsadenie cudzou entitou, človekom v projekcii či zomrelým ti nehrozí nie preto, že by to nebolo (meta)fyzický možné, ale preto, že jednoducho pre to nespĺňaš duševné predpoklady. Posadnúť, keď už, by ťa mohla len démonická entita, k čomu ona tvoje projektovanie vôbec nepotrebuje. Zvládla by to aj tak.


• Keď som mimo telo, môžem ísť kdekoľvek a robiť čokoľvek? Napríklad, čo keby som vykradol banku…      

Môžeš robiť úplne čokoľvek – liečiť seba samého alebo iných, sexovať, zažívať dobrodružstvá Harryho Pottera, túlať sa po svete bez toho, aby si v južných krajinách dostal maláriu, spavú nemoc či inú chorobu, bez toho, aby si ťa v džungli dalo na obed nejaké to zvieratko, atď., atď. Môžeš aj vykradnúť banku, ale neviem, ako by si si astrálne kópie fyzických peňazí zhmotnil a uložil na účet. Dal by sa však „bezproblémovo“ z Astrálu ovplyvniť bankový softvér, čo by som však moc neodporúčal, pretože hovorí sa, že karma je zdarma…


• Môžem si projekciou odstrániť neplodnosť a iné, alopatickou medicínou v určitom štádiu už nevyliečiteľné choroby?

Áno. Môžeš si vyliečiť slepotu, cukrovku, rakovinu, astmu a vôbec všetky choroby, ktoré sú psycho-somatickej podstaty ale, musí to umožňovať karma. V Astrály sa vždy nájdu inteligencie, ktoré sú v danej problematike ochotné pomôcť…

Viacej sa dozvieš tu:
Neexistuje zdravá duša a choré telo
Hypnóza
Holotropné dýchanie
Imunitný systém
Syndróm vyhorenia


• Ako sa mám naučiť astrálne cestovať, keď na meditácie nemám čas a ani sa mi ich nechce robiť. Dá sa to pomocou napríklad psychoaktívnych látok?

Dá, ale bez znalého majstra ti to moc neodporúčam! Keď už, tak najbezpečnejšia cesta je cez psychotropné látky napríklad na báze DMT…

Avšak spoľahlivou náhradou psychoaktívnych látok sú okrem bežných meditácií aj moderné audio nahrávky, vrátane šamanského bubnovania, kde napríklad túto nahrávku už roky s úspechom používame, a pri ktorej sa nám často okrem imaginácií a mentálnych projekcií dejú aj cesty astrálne. Ďalšou takou vynikajúcou nahrávkou na podporu mentálneho a astrálneho cestovania po vzore starých európskych severanov je táto.


• Nehrozí mi v astrály kontakt s démonmi?

Hrozí… ale čo z toho. Astrál je oproti fyzickému svetu oveľa rozmanitejším a zároveň pestrejším miestom, a paradoxne k tomu oveľa bezpečnejším!

No i napriek tomu Tam niekde vždy niečo na niekoho číha. Korisťou sa stáva ten, kto sa vibračne identifikuje s predátorom. Tí sa vzájomne priťahujú. A to, kto sa stáva lovcom a kto lovenou potravou rozhoduje len inteligencia, a to ako intelektuálna, tak emočná, ale hlavne spirituálna. Potenciálny víťaz z vzájomného duelu vždy disponuje adekvátnou silou k tomu potrebnou, ktorá pochádza len z vyšších oblastí Astrálu. Tu treba rozpoznávať dva aspekty energie.

Záporná sila, napríklad taký archanjel Lucifer (+ o ňom  zaujímavá úvaha) pozostáva z úplne rovnakej (zrkadlovej) intenzity vibrácie ako jeho protipól, ktorým môže byť dajme tomu archanjel Michael, čo z vyššieho (duchovného) pohľadu znamená, že ide o totožnú inteligenciu, len rozdelenú v zmysle svojich kompetencií na konštruktívnu a deštruktívnu.

Podobné to je ale aj s bohyňami. Napríklad (egregor) bohyňa Mesiaca Seléne/Luna sa v rámci svojich aspektov taktiež delí na bytosť konštruktívnu, ktorá je charakterizovaná napríklad bohyňou Mesiaca dorastajúceho Artemis, ako aj bohyňou deštrukčného aspektu, ktorou je napríklad Hekaté, Lilith alebo Kálí. V žiadnom prípade však nejde o inteligencie dobré a zlé, ako si to mnohí myslia. Využívajú sa tu len metafyzické a duchovné zákonitostí, ktoré hovoria, že ak niekto napríklad nenapraviteľne negatívne myslí, príde záporná bytosť a ukončí jeho chybne vedenú inkarnáciu, s patričným utrpením, aby sa táto situácia pre nadchádzajúcu inkarnáciu stala dostatočnou motiváciou smerom k lepšej sebakontrole myslenia a rozhodovania sa, s plným využitím slobodnej vôle.

Zlo ľudské, teda nie to, čo bolo stvorené Stvoriteľom (ide o elementály, elementári a egregorov), taktiež charakterizuje vibrácia a jej intenzita. Tie sú priamou odozvou emócií a vášní, väčšinou v našom ľudskom jazyku diagnostikované ako psychopatické – Hitler, Lenin, Stalin, Napoleon, atď. 

Teda vibrácia ako taká necharakterizuje v primárnom zmysle to, či je niekto takzvane dobrý alebo zlý, ale to, čo z pozície svojej dispozičnej energie môže slobodnou vôľou podniknúť. A je na každom z nás, ako konať budeme – či uprednostníme Temnotu alebo Svetlo, pričom vždy môžme interagovať len tými vibráciami, ktoré nás tvoria.

Celá (meta)fyzika a duchovno sa krúti okolo elektromagnetizmu, ktorý sa z Astrálu špecifický zrkadlí do sveta časopriestoru a ho aj vytvára. Nie je to naopak! 


Pre bližšie objasnenie určitých súvislostí si pozri:

Elektromagnetické pole
Kmitanie
Energia elektrónvoltu
Morfická rezonancia


Vibráciou ako takou sa teda dobro od zla neodlišuje. To je dané už spomínanou inteligenciou, no nie intelektuálnou (IQ), ale emocionálnou (EQ) a predovšetkým spirituálnou (SQ). Teda to, čo charakterizuje dobro alebo „zlo“ v primárnom slova-zmysle nie je dosiahnutá vibrácia ako taká, tá je len sekundárnym ukazovateľom, ktorá skôr charakterizuje interaktívny potenciál. Primárnou kvalitou je však úroveň sebauvedomenia a pochopenia. A tá rastie spolu s existenciou, kedy sa jednotlivec má možnosť slobodne rozhodnúť, ako so svojou existenciou naloží. A tieto kvality sa potom odrážajú v spomenutej vibrácii. Ide teda o zadefinovanie kvality ducha, jeho evolučnej vyspelosti, ktorá má konečnu na hranici zvanej Stvoriteľ.

K bližšiemu pochopeniu vyššie uvedených aspektov ti možno dopomôžu články TU a TU

V Astrály, tak ako aj tu vo svete fyzickom, teda žijú entity ako pozitívne zmýšľajúce tak negatívne, avšak s tým rozdielom, že Tam k tomu majú vymedzené svoje rezervácie (vibračné ostrovy alebo tzv. prstence), ktoré opustiť vlastnou vôľou nemôžu, pretože ich tam drží ich vlastná vibračná duchovno-energetická odozva.

U ľudských bytostí sa tento stav po čase môže dostať pod vedomú kontrolu a pokiaľ u nich nastane transmutačná premena duševných obsahov (osvietenie), môžu sa zo spár svojich vlastných (ale aj cudzích) démonov vyslobodiť. K tomu môžem podať aj vlastné svedectvo, čo môže nateraz síce u niekoho vyvolať úsmev, ale, pokiaľ to ako nevedomý zažiješ, do smiechu ti veru moc nebude…

Naproti tomu, tu, vo svete hmoty, žijeme všetci bez rozdielu (nech máme akúkoľvek výšku IQ, EQ, SQ alebo duchovnú vibráciu) na tej jednej rovine časopriestoru, hoci naše duše (astrálne telá) v rámci našich fyzických tiel sa trvale nachádzajú Tam, kam pôjdeme po ich smrti. To si ale uvedomujú len tí, ktorí sa spiritualitou prakticky zaoberajú a disponujú vlastným poznaním. Tu v hmote žijeme všetci spolu len preto, aby sme sa jeden od druhého učili a karmicky (evolučne) na tom rástli.

Čo sa týka démonov, s nimi nie je ľahké sa stretnúť aj keby si sa o to akokoľvek usiloval. O tom rozhodujú ony, pokiaľ však nie si okultne tak zdatný, že im to jednoducho (magickou evokáciou) prikážeš. Keď sa ohlásia samy, bez tvojho vedomého zapríčinenia, už to môže znamenať prúser… ale neboj sa. Len tak sa ti to neprihodí a okrem toho, s astrálnym projektovaním to nemá nič spoločné. Ak sa také niečo aj niekomu stane, väčšinou ide o osoby, ktoré sa práve okultnej mágii a astrálnemu cestovaniu vyhýbajú, pretože to považujú za démonické…

Viac sa o astrálnych bytostiach ako takých dočítaš TU a TU


• Som katolík. S čím sa pri projektovaní môžem stretnúť?

Na tom, čo v pomenovaní si, vôbec nezáleží. Ako som už uviedol, každý v Astrály (či už v projekcii alebo v predstavivosti) dostáva len to, čo na základe obsahov svojej duše navonok (do Astrálu) zrkadlí. Je to preto, lebo platí zákon o príťažlivosti podobného, ktorý funguje aj v prípade tých, ktorí naň neveria.

Je teda úplne jedno, či sa projektuješ ako kresťan, moslim, budhista, jezuita, jehovista, pohan, ateista či zarytý skeptik alebo materialisticky orientovaný vedec. Tu skôr ide o to, či si až do tej miery osvietený, aby si pochopil, že astrálna projekcia je možná a že sa o ňu môžeš kedykoľvek úspešne pokúsiť.

V prípade astrálnej projekcie, snov a meditačného tranzu, pokiaľ nie je myseľ dotyčného magicky vycvičená, ako už bolo spomenuté vyššie, budeš odkázaný na vibračnú emočnú príťažlivosť v danom momente, ktorý určí to, kam sa ako spiace alebo bdelé vedomie dostaneš. Pokiaľ by si sa však projektoval aj zámerne, aj tak nad tebou môže zvíťaziť nevedomie (podvedomie/nadvedomie) a bude ťa katapultovať do tých sfér Astrálu, kde si najviac emocionálne ukotvený. To má zároveň slúžiť k tomu, aby si sa od pripútaností k niečomu alebo od závislostí na niečom mohol oslobodiť. A to sa týka aj hocijakej nepravdivej (slepej) viery.

Peklo alebo Raj – všetko je to len veľká hra (vlastných) tieňov a (seba)klamu, pričom ide len a len o subjektívne fenomény!

V prípadnej projekcie negatívne naladeného pohana, kresťana, moslima či žida by astrálnu realitu – jej kulisy – okrem síl vlastného podvedomia (spolu)dotvárali aj bytostí, ktoré sú na cca. rovnakej vibračnej a duchovnej úrovni ako ten, kto sa projektuje. Teda skúseností by podľa momentálneho (duševného) rozpoloženia toho-koho mohli byť buď „negatívne“ alebo „pozitívne“.

„Anjelské“ entity by naplnili ich túžby v pozitívnom zmysle len preto, aby svojim zverencom, pokiaľ ešte nie sú k Pravde (duchovne) pripravení, nespôsobovali zbytočne traumu. V priamej komunikácii s nimi sa teda tieto dobročinné bytostí často dávajú do obrazov ich zbožných želaní a presvedčení, ktoré aj keď nie sú skutočné, ten, kto ich práve zažíva, je o ich realite presvedčený. To ich, ako už bolo spomenuté, vo svojej (bohužiaľ mylnej) viere síce ešte viac utvrdzuje, avšak pozitívne ladené bytostí vedia, že ide len o stav dočasný, ktorý v priebehu niekoľkých reinkarnácií, pochopením a zvýšením si vibračnej dokonalosti, pominie.

Na druhej strane aj takí démonici sa dokážu dať do rolí úspešných hercov a pred očami veriacich sa premeniť na ich zbožné ikony. Ale to už je iná parketa, bohužiaľ tiež veľmi často reálna.

Je tiež dobre vedieť, že v  prípade najväčších monoteistických náboženstiev sveta – kresťanstva, islamu a judaizmu – ich egregori nesú jasné odtlačky svojich tvorcov. A tí sú buď zlovoľní a teda agresívni alebo nábožensky poctiví a šíriaci dobro (hoci nie vždy Pravdu). A tak jedno náboženstvo či cirkev reprezentujú aj viacerí egregori, ktorí o nadvládu v rámci jednej primárnej ideológie vzájomne súperia, no ako množina v prípade potreby vytvoria celok – jednu bytosť.

Vo všeobecnosti platí, že negatívne nástrahy astrálneho putovania sa týkajú predovšetkým tých, ktorí sa okrem precvičovania vlastných techník o svoju psyché (duchovný rast) viac nestarajú. A nižšie duchovno-magické povedomie môže mať za následok aj to, že astrálna projekcia sa ti nemusí dariť.


• Chcel by som sa spýtať, či sa pomocou astrálneho cestovania dostanem na miesta, ktoré sú presne také isté ako aj vo fyzickej realite, so všetkým, čo k nej patrí…

Áno, dostaneš. Fyzickú prítomnosť však môžeš navštíviť len vtedy, ak sa budeš projektovať v reálnom čase, čo znamená, že musíš zosúladiť časopriestorové súradnice s tými astrálnymi. Veľmi často sa stáva, že akonáhle opustíš hmotné telo, v tom okamžiku sa ocitneš síce na rovnakom geografickom mieste ale v úplne inom fyzickom čase.


Aby sa tak nestalo, je dobrou fintou použiť v priestore, v ktorom sa pokúšaš o projekciu, spustiť nejaký neinvazívny dlhotrvajúci zvuk, o ktorý sa počas exteriorizácie astrálneho tela budeš môcť oprieť a ktorý ťa v momente vznesenia sa udrží vo fyzickej prítomnosti. Potom môžeš cestovať kde sa ti zachce, pričom ten zvuk by ťa mal i naďalej udržiavať v časovej osi fyzického sveta. Pokiaľ by si ho stratil, ľahko by sa mohlo stať, že by si v mori času zablúdil.

No aj keby sa ti do zrkadlového odrazu fyzickej reality podarilo dostať v reálnom čase, ešte stále si nevyhral. Totiž, astrálna metafyzická realita pozostáva z veľmi prchavých „stavebných kameňov“, totožných s tvojou mysľou. A tak, aby si v Astrály vnímal čistú kópiu fyzickej reality so všetkým, čo k tomu patrí, musel by si veľmi dobre ovládnuť svoju myseľ, ktorá je previazaná s aktuálnymi emóciami, ktoré by kulisy astrálnej reality ako dokonalej kópie reality fyzickej mohli ľahko pozmeniť.

Mne sa napríklad stalo, že po opustení tela som sa ocitol povedľa neho v izbe, ktorá však bola celá zaprataná množstvom stoličiek, čomu dodnes nerozumiem. Ale ako som tak levitoval na druhú stranu smerom k oknu, cez ktoré som následne vyšiel von pred bytovku, prechádzal som skrz stoličky bez akéhokoľvek odporu…

Rovnaké princípy platia aj pre cestovanie v čase či už do minulosti alebo budúcnosti, hoci budúcnosť si budeš môcť overiť len potom, ako sa jej fyzicky dožiješ.

Aby si nechcene počas projektovania sa astrálnu realitu, jej objektívne kvality nezmenil, odporúča sa cvičiť svoju myseľ v koncentrácii a v nemyslení. Pri nemyslení sa ti napokon prekvapivo otvorí myseľ iná – ktorá je v Astrály doma a dobre mu rozumie. Preto budeš často prekvapený, že mnohé (meta)fyzické zvláštností, ktoré Tam zažiješ, ti budú pripadať úplne bežné!

Avšak po navrátení späť do tela si obsah tamtej mysle prinesieš so sebou a tá sa ti aicky uloží do rovnakej pamäti, aká slúži mysli fyzickej. Ináč to ani nejde, nakoľko absencia analytickej mysle počas projekcie by spôsobila, že z astrálnej cesty by sa stal len úlet alebo obyčajný sen.

Pocitovému a emocionálnemu skresleniu astrálnej reality je umožnené preto, lebo „hmota“ tvojej mysle (jej energetická vibračná hodnota, ktorá ju definuje) je totožná s vibráciou „hmoty“ Astrálu, s ktorou tým pádom ľahko interaguje a mení jej kulisy.

Myseľ (jej pocity a emócie), astrálne telo a Astrál teda pozostávajú z rovnakej substancie, odlišujúcej sa od seba iba jemnými rozdielmi vibrácií podobne, ako to je pri televíznom signáli, skladajúcom sa z mnohých vibračných hodnôt tvoriacich jednotlivé televízne kanály, ktoré ale spolu tvoria jednoliate elektromagnetické pole televízneho vysielania.

V praxi teda môžeš ísť na ktorékoľvek astrálne miesto, zrkadliace fyzický časopriestor a vnímať ho v jeho skutočnej fyzickej podobe do tej miery, do akej dokážeš ukočírovať svoju myseľ!

Čistá myseľ, ktorá sa nachádza mimo pomyselného emocionálneho kyvadla, uvedeného v teórii Kybalionu, znamená nehybnú hladinu jazera, ktorá tým pádom môže verne, bez pokrivenia, odzrkadľovať svoje okolie. No stačí mierny vánok emócií, ktoré sa do projekcie vlúdi, a hladina jazera sa zvlní. Verný odraz okolia sa tým pádom skreslí…


• Ako je to s lucidným snívaním? Viem, že je to podobné ako astrálne cestovanie a preto by ma zaujímala otázka, či okrem astrálnej projekcie aj tento jasný sen by dokázal zodpovedať fyzickej realite, teda či by som v LD reálne dokázal napríklad získať skutočnú odpoveď na otázku týkajúceho sa reálneho sveta?

O rozdieloch medzi LD/LS a AP/AC sa dočítaš TU

Kulisy a dej lucidného sna podliehajú, podobne ako aj v bežnom snívaní, tomu, v akom aktuálnom psychickom stave sa ako snívajúci nachádzaš. Kulisy teda vo väčšine prípadov bývajú neobjektívne a nie je možné v lucidnom sne získať o fyzickej realite hodnovernú informáciu.

No za určitých okolností to možne je. V prípade upovedomenia sa o tom, že snívaš (fáza REM), sa môžeš dostať do LD (lucidné snívanie) a pokiaľ sa v LD upriamiš na otázku z fyzickej reality alebo reality astrálnej (ktorá s realitou hmotnou nemá nič spoločné), môže sa tvoje LD zmeniť na AP/OOBE. A potom už postupuješ bežným spôsobom…

Za určitých okolností ti ale nejaká bytosť či mŕtvy môže, pokiaľ sa v LD budeš nachádzať, poskytnúť relevantnú informáciu o predmete tvojho záujmu alebo ťa na niečo dôležité upozorniť. Pre astrálne bytostí ako aj pre mŕtvych totiž nie je ťažké kulisy v LD prestúpiť a navštíviť ťa. No to isté sa môže udiať aj v obyčajnom sne, vo fáze REM spánku…


• Ak LD a AP správne rozumiem, cez trebárs LD sa môžem napríklad od nejakej „osoby“ dozvedieť, kde ukryla nejaký svoj poklad ? … a cez astrálne cestovanie sa možno dostať na miesta, kde by sa dala objasniť nejaká záhada ?

Áno, rozumieš tomu správne. Pokiaľ napríklad hľadáš poklad, tak v LD sa dá s niekým o tom len porozprávať. Prebieha to tak, že ten niekto využije to, že si v LD a astrálne ťa navštívi. No pokiaľ sa tak stane, vo väčšine prípadov ťa už len tento samotný akt prenesie do AP.

V tomto prípade by sa fantazijne kulisy LD rozplynuli a zamenili za kulisy buď len čiste astrálneho sveta ako takého alebo Astrálu, ktorý už verne odzrkadľuje svet fyzický a ty by si sa so svojim návštevníkom mohol vydať na astrálne miesto, ktoré ako verná kópia miesta fyzického, by ti poklad ukázalo v plnej nádhere!

Aby sme si ale rozumeli. Astrálny cestovateľ sa nikdy nemôže dostať do reálneho materiálneho sveta preto, lebo by v tom okamžiku musel začať podliehať fyzikálnym zákonom gravitačného časopriestoru, čo pre astrálne telo, pokiaľ si má zachovať svoju pôvodnú (meta)fyzickú formu, by nebolo možné. Vyspelejší duchovia to ale robia tak, že pokiaľ im nestačí prísť na fyzické miesto v astrálnom alebo mentálnom prevedení, telo, ktoré by podliehalo gravitácii, si jednoducho na prechodnú dobu zaobstarajú – vyrobia si ho zo špeciálnej substancie.   

V uvedenom prípade by si teda mal postupovať asi takto: 

1)    Nachádzaš sa v bežnom nočnom sne

2)    V tomto sne sa upovedomíš, čo ťa dostane do sna bdelého, teda LD alebo priamo do AP

3)    Pokiaľ sa ocitneš len v LD, môžeš sa zvýšením bdelosti a/alebo vôľou preniesť do AP

4)    Ak už raz v AP budeš, môžeš začať hľadať poklad v zrkadlovom odraze fyzického sveta a použiť k tomu mnohoraké spôsoby

Existuje množstvo všelijakých kombinácií, ako si pomôcť, chce to len prax…

WEB_ASTRAL_on_the_astral_plane

• Zdravím, vaša stránka je veľmi zaujímavá a plná užitočných informácií, ale na jednu otázku mi nedá sa spýtať: dá sa nejakým hocakým spôsobom prekonať Stvoriteľ alebo je skutočne všemocný a dokonalý ?

Snáď hlúpa otázka, od detstva ma však zaujímala … myslím v zmysle, či človek tu na Zemi dokáže, dajme tomu, zachrániť viac ľudí, proste, či sa to nejakým spôsobom dá. Ďakujem…

Podľa našich doterajších zistení Stvoriteľ sa akokoľvek prekonať nedá, pretože všetko, čo niekto učiní, sa odohráva v Jeho tele.

Jeho telom je všetko to, čo je prejavené. On je všeprestupujúce vedomie, ktorého materializácie v podobe jednotlivých, či už inkarnovaných alebo neinkarnovaných bytostí, vecí, situácií a udalostí, sú rovnakou súčasťou ako atómy tvoriace nejaký celok.

Stvoriteľ je ako tvoj tieň, ktorý sa prekonať nedá. A čokoľvek urobíš, tieň to rešpektuje a do najmenších podrobností to odzrkadlí.

Stvoriteľ síce Je, no zároveň sa tvári akoby ani nebol. Nezasahuje. Dal ti slobodnú vôľu a princíp karmy, a ponechal vlastnému rozhodovaniu. A On je len ten tieň.

Je teda vždy a všade pri tebe a všetko, čo robíš je akoby to robil On. Ale proti tvojmu rozhodnutiu, rovnako ako aj tieň, nikdy nič neurobí.

On je v nás a my sme v Ňom – všetko, čo Je, je Jeho telom. A v tom je tá Jeho dokonalosť. Teda, nie my sme tieňom Jeho aktivít!

Z uvedeného teda vyplýva, že ak je to karmicky niekomu a iným umožnené, niekto tu na Zemi môže zachrániť aj veľmi veľa ľudí… Viac o astrálnych bytostiach ako takých sa dočítaš TU a TU


• 
Prosím Vás, keď sa už dostanem do lucidného sna, ako si vlastne zvolím, čo chcem ? Myslím tým, či napríklad v tom sne zavriem oči, myslím na to, čo chcem v tom sne zažiť, a keď oči otvorím, stane sa to v tom sne? Napríklad, chcem sa dostať k pyramídam. V sne si uvedomím, že som v lucídnom sne, ale na inom mieste … ako sa teda vlastne dostanem k tým pyramídam ? Myslím na to a samo ma to tam prenesie?

Ak sa ocitneš v LD alebo v AP, stačí na zvolenú destináciu len pomyslieť, a aicky tam „poletíš“ alebo sa tam ocitneš.

V Astrály je každá myšlienka realitou, no víťazí tá, za ktorou je najsilnejší pocit alebo emócia!

Ako spomínaš, chceš ísť k pyramídam, no dajme tomu emócia sexuálnej žiadostivosti bude mocnejšia. Tak v tomto prípade by ťa to vzalo, aj proti tvojej vôli, na miesto, kde by ťa už niekto čakal, aby tvojej túžbe vyhovel…

Ak si želáš niekam sa dostať, musíš mať veľmi mocnú túžbu sa tam dostať. Oveľa ľahšie to ide v prípade, kedy cieľom je dajaká osoba, nie miesto!

Preto, ak by sa v pyramíde nachádzala osoba (ktorá by ťa ale taktiež musela dostatočne emocionálne zaujať), skrze ňu by si sa napríklad k pyramídam dostať mohol. No takýchto prípadov je, pochopiteľne, ako šafranu.

Na časopriestorové fyzické miesto určenia (ale aj astrálne, ktoré fyzický svet už nezohľadňuje), pokiaľ ťa nemotivuje dajaká inkarnovaná alebo čisto len astrálna bytosť, sa teda musíš riadne predpripraviť!

Ako som už spomenul, myšlienka je cieľom, a o tom, čo v LD/AP zažiješ, rozhodujú predovšetkým nespracované pocity a emócie, často sa nachádzajúce v nevedomej oblasti mysle. Tieto mentálne programy sa ale dajú prácou na sebe zvládnuť. Ako?

To popisujeme v množstve článkov, a veľmi dobrou navigáciou k preprogramovaniu vedomia a jeho prípravy na astrálne zážitky je článok Zlatý kľúč.


• Nejdú mi meditácie kvôli rôznym okolnostiam. Sadnem (ľahnem) si, zavriem oči… a zaspím.

Jednak môžeš byť unavený a jednak podvedomie začiatočníka si ležatú polohu a zatvorenie očí spája so spánkom. Potrvá ti určitú dobu, kým svoje podvedomie naučíš, že zatvorením očí si v tomto prípade nevyžaduješ spánok ale prácu v astrálnom priestore.

Tento problém teda odstráni len dlhodobejšia prax.

Čo sa týka únavy, v bdelom stave sa môžeš síce cítiť sviežo, ale pokiaľ sa dostaneš do zmeneného stavu vedomia (tranzu), náhle zistíš, že si vlastne unavený. Vtedy je najlepšie netlačiť na pílu ale si na cca. 15 -30 minút zdriemnuť. Až potom sa pustiť do práce…


• Chcel by som meditovať ale mám k tomu odpor. Nemám správne psychické rozpoloženie a nedarí sa mi ho dosiahnuť.

Aj napriek odporu k meditácii (vizualizácii/imaginácii) si sadni (ľahni) a zavri oči. Povedz si, že nejdeš meditovať ale len tak ležať (odpočívať).

Keď tak urobíš a máš zavreté oči, rozjímaj nad tým, ako sa ti nechce meditovať a povedz si, že meditovať nebudeš. Popritom preciťuj svoj vnútorný emocionálny stav (astrálne telo) a počúvaj svoj dych prípadne tlkot srdca. Vciťuj sa do seba ale o žiadnu meditáciu sa nesnaž.

Po chvíli si uvedomíš, že vlastne medituješ, pričom potom stačí zmeniť len predmet meditácie a pokračovať…


• Snažím sa komunikovať s duchovnými bytosťami a nejde mi to – na moje výzvy neodpovedajú.

Trvalo mi roky, kým ma prírodné bytostí ako tak uznali, pričom svoj pokrok som začal vnímať najprv periférnym pohľadom, kedy som vídaval tmavé alebo naopak hmlové biele formy a neskôr v ojedinelých prípadoch dokonca pohľadom priamym. To sa ale jednalo už o kompetenčne vyššie bytostí.
No väčšinou so mnou komunikovali tak, že ku mne prichádzali v podobe nejakého zvieraťa, vtáka alebo hmyzu a fyzicky ma niekedy až nepríjemne atakovali.

Jeden taký kontakt napríklad so mnou uskutočnil mimoriadne veľký jeleň vo Vysokých Tatrách a neskôr v lužnom lese srnec, ktorý mi zahatal lesnú cestičku a nemienil z nej ustúpiť. Skoro ma pochytila panika. Uvedomoval som si, že toto nie je úplne normálna situácia.

Stál asi na meter odo mňa hlavou ku mne a zvláštne gúľal očami. Jeho výzor a chovanie bolo veľmi neobvyklé. Ostal som ako prikovaný. Tiež som si všimol, že po celý čas bol akoby v hypnóze a na jeho očiach som videl, kedy z tranzu vypadol. Vtedy cúvol, otočil sa bokom ku mne a skočil do húštia, ktoré lemovalo chodník.

Keď som príhodu neskôr spomenul jednému poľovníkovi, povedal, že to nie je možné, že tak sa extra plachá zver v žiadnom prípade nechová. Jeho úsmev prezrádzal, že mi neverí a snáď si myslel, že sa ho dajako pokúšam na niečo nachytať. Podotýkam, že ani v jednom prípade všetkých stretnutí s predstaviteľmi divočiny sa o duševne narušeného jedinca nikdy nejednalo… 🙂

Inokedy som magickým spôsobom v močiaroch lužného lesa privolával nahlas jazykom duchov Pani močiarov… a náhle začali kvákať akoby všetky žaby v močiari. Popritom sa približovali ku mne a vytvorili okolo mňa polkruh, nakoľko som stál na brehu.

Mohlo ich byť na tisíc. Súbežne s tým sa k ním pridali aj hady – užovky močiarne – ktoré sa v počte ôsmich jedincov obtierali o moje nohy!

Po uplynutí nejakého času, na môj pokyn lusknutím prstov, nastalo zrazu hrobové ticho. Kamarát, ktorý tam vtedy som mnou bol ako pozorovateľ a s duchovnom len začínal, mal tendenciu odtiaľ utiecť…

Ja som bol tiež v riadnom šoku. Taký úspech som nečakal. A malo to aj neskoršie následky v pozitívnych synchróniách, vyskytujúcich sa v bežnom živote…

Duchovia si teda svojich priateľov vyberajú dlho a testujú ich. Nemajú radi okázalé, ambiciózne správanie, afektovanosť, materializmus a vypočítavosť. Neznášajú nábožensky založených ľudí, vyznávajúcich predovšetkým monoteizmus a neznášajú, ak sa niekto do lesa vyberie navoňaný parfumom alebo si púšťa hudbu. Dokonca ani meditačná hudba nie je žiaduca!

Kým všetky tieto negatíva u seba neodstrániš, nikam sa nepohneš, a to aj v prípade, žeby si si nahováral, že už si ku komunikácii s nimi dozrel. Ony totiž najlepšie vedia, ako to s tebou v skutočnosti je a aký pohľad na Svet v srdci nosíš.

Rada pre teba teda je, aby si na sebe pre istotu aplikoval metapozorovateľa (nájdeš na…) a hlavne nikdy v okultných záležitostiach na nič nevytváraj tlak. Len si to dovoľ uskutočniť…


• Zdravím. Mne sa astrálne cestovanie podarilo dvakrát, čo sa stalo pred dvomi rokmi, a od vtedy to skúšam a nedarí sa mi to vždy, keď sa o to pokúsim. Úplne si uvoľním celé telo, až ním neviem hýbať, ale neviem si spraviť ilúziu a pocit, že sa prepadám alebo sa vznášam. Neviem ako ďalej. Prvýkrát sa mi to podarilo tak, že som sa vznášal a následne som si sadol na posteľ a postavil sa a pozrel sa na moje fyzické telo. Ale teraz neviem ako ďalej. Poraďte mi prosím. Viem si úplne uvoľniť celé telo ale neviem sa pohnúť ďalej.

Na prvom šamanskom seminári som reálne uvidel duchov, ktorí mi mali v nasledujúcich časoch pomáhať. No musel som vyvinúť dlhotrvajúce úsilie, aby som jednoducho duchov uzrel opäť – až po niekoľkých rokoch makania! Netreba sa vzdávať… makaj, makaj, makaj… a za cieľ (aby si sa z toho napokon nezbláznil) si daj presvedčiť sám seba, že nie astrálna projekcia je tvojím konečným cieľom (alebo u iných stáť sa mágom), ale ten PROCES, ktorý k tomu všetkému vedie, ten je dôležitý!

A si za vodou… Ako a prečo? To by som ti tu ťažko vysvetlil. Odpoveď nájdeš, až keď začneš uplatňovať – NEÚNAVNÚ a PRAVIDELNÚ prax. Ono sa určité aspekty bez vlastnej skúsenosti správne pochopiť len tak nedajú…

 

• Dobrý deň, zostala mi ešte séria otázok:

 • Keď sa napríklad mŕtvy sused reinkarnuje, je možné sa s ním stretnúť v LD, alebo sa to už nedá, lebo je v reálnom fyzickom tele znova na Zemi?
 • Dá sa stretnúť v LD s Bohom?
 • Existovali grécki bohovia? A mohli mať nejakú vyššiu moc, alebo je to len čistá legenda?

Kdesi som čítal, že existovalo zosobnenie chaosu Leviathan, a že s ním musel Boh ťažko bojovať, aby ho zahnal do Temnoty. Myslíte, že je niečo také možné?

 • Vraj sa pomocou Kabaly dá dostať ku slovám, ktorými boh stvoril svet. Myslíte, že je to možné?
 • A ešte, prosím Vás, na vašej stránke som čítal o Hemi-Sync®, ako jednoduchšie navodenie LD. Zaberie to zaručene, ak by som si to zakúpil?

Ešte raz veľká vďaka.

1. Keď sa niekto, kto zomrel, reinkarnuje, dá sa s ním stretnúť?

Ak sa ktokoľvek po posmrtnom pobyte v Astrály opäť zrodí do hmoty, teda získa nové astrálne a gravitačné telo, dá sa za určitých podmienok identifikovať a navštíviť, a to buď fyzicky alebo astrálne.

Dá sa ho síce „navštíviť“ aj prostredníctvom mimozmyslového vnímania, napríklad remote viewing, ale tento kontakt by dotyčná osoba na vedomej (materiálnej) úrovni, ani na podvedomej, nezaznamenala!

No fyzickou návštevou by si najpravdepodobnejšie nič nedosiahol, skôr by to dopadlo tak, že dotyčná osoba by na teba zavolala políciu alebo psychiatrov… 🙂 

Iné by to bolo, ak by si inkarnovanú osobu navštívil astrálne. Vtedy by mohli nastať dve situácie:

a) Pokiaľ by si ju navštívil počas jej spánku alebo aj v plnej bdelosti počas toho, ako vykonáva nejakú dennú činnosť, mohol by si sa s ňou o predmete svojho záujmu porozprávať, ale dotyčná osoba by si z toho zrejme nič nezapamätala, a to aj vtedy, ak by ti v tom momente tvrdila, že si toto stretnutie zapamätá.

Ona by v skutočnosti neklamala, míting by v pamäti síce mala, ale v pamäti podvedomej. A to je veľký rozdiel. (Meta)fyzicky povedané, počas exteriorizácie tvojho astrálneho povedomia by si sa rozprával s jeho jemnejšie vibrujúcou (pod)osobnosťou, ktorá ak by nebola priamo jeho duchom, určite by sa vibračne nachádzala niekde poblíž. To by u neho spôsobilo absenciu účasti emocionálnej zložky, ktorá je vlastná nižším (pod)osobnostiam, teda tým, ktoré vibrujú bližšie k materiálnej analytickej mysli, a ktoré zo svojej podstaty zabezpečujú, že si svoje psychické zážitky pamätáme.

Týmto stavom sa napríklad hovorí spánková paralýza, odohrávajúca sa v hypnagogickom alebo hypnopompickom stave vedomia. No nemusí ísť zrovna o spánkovú obrnu, ktorá je výsostne spontánnym stavom, ale do tohto rámca zapadajú predovšetkým  aktívne navodenia zmenených stavov vedomia, akými napríklad sú lucidné snívanie a astrálna projekcia. Ako som už spomenul, ide o vedomú aktivitu, ktorej sa už v plnej miere účastní analytická emocionálna zložka vedomia.

b) Teda, pokiaľ by si osobu svojho záujmu navštívil spôsobom, že by si ju z nevedomého spánku prebral buď do spánkovej paralýzy alebo priamo do astrálnej projekcie, vtedy by si sa s ňou už mohol porozprávať plnohodnotne, a on by si všetko pravdepodobne dobre zapamätal. Avšak keby prišla reč na minulé životy, o nich by vedel len toľko, čo aj vo svojej fyzickej bdelosti, teda asi nič.

Aby sa niečo o nich dozvedel, musel by nazrieť do tzv. ákášickej kroniky alebo použiť iné k tomu určené metodológie. No rovnako by si to namiesto neho mohol urobiť ty…  

2. Či sa dá v LD (a teda v AP) stretnúť s Bohom?

V astrálnej projekcii sa stretnúť so Stvoriteľom nedá, nakoľko k tomu nedisponuješ adekvátnou vibráciou. Takže sa k nemu ani len nepriblížiš. Okrem toho, akákoľvek tzv. komunikácia so Stvoriteľom by sa vždy stala len interakciou s bytosťou, ktorá by bola v Jeho mene Vyššou mocou k tomu povolaná.

Kvalitatívne akákoľvek diskusia s Bohom by nikam neviedla, pretože ty sám (predstavujúci mikrokozmos) si Jeho (predstavujúc makrokozmos) súčasťou, a tvoje počiny sa riadia (meta)fyzickými a duchovnými zákonitosťami, ktoré tento kontakt už zo samej podstaty vylučujú!

No ty sa v duchovnej pyramíde hierarchií môžeš do priamej komunikácie s niekým dostať prostredníctvom svojej vibračnej úrovni. Tá je kritériom toho, s akou kompetenciou a teda s kým ti bude komunikácia umožnená. 

Ty si od Neho dostal výbavu – slobodnú vôľu a princíp karmy – si Jeho súcnom, takže vlastne si Ním. Aký zmysel by potom kontakt mal?

Máš predsa sám seba, aby si mal s kým záležitostí tvojej existencie riešiť. Ako už bolo spomenuté, Boh je v tebe prostredníctvom tvojho ducha, ktorým v skutočnosti si!

3. Či existovali grécky bohovia?

Nuž, nielen tí grécky. Existovali, a aj existujú, ako bohyne a bohovia, tak najrôznejšie formy božstiev ako inteligencie, ktoré boli stvorené nie Bohom samotným ale inými inteligenciami. Bohyne, bohovia a božstva majú pritom podstatu egregorov, a mágovia po celom svete s nimi reálne spolupracujú.

Viac sa o uvedených pojmoch a ich využití v praxi dozvieš v článkoch:

O duchoch
Mágia bohýň

Mágia na odstránenie astrálnych parazitov

Čo sa týka mýtov a bájí, ber ich len ako metafory a analógie niečoho, čo sa odohralo predovšetkým v astrálnej rovine, a čoho následky sa mohli v rôznych formách zmaterializovať do bežnej reality.

Na tejto báze funguje aj okultná mágia. Niečo v Astrály učiníš a to, v podobe následkov, sa zhmotní do reality fyzickej.

Častokrát sa však, predovšetkým v literatúre a filmovom priemysle, astrálna realita zamieňa za tú gravitačnú, a preto vznikajú rôzne nedorozumenia. Robí sa to tak kvôli bežným „smrteľníkom“, ktorí o Inosvete nemajú ani len tušenia. To, čo sa potom v príbehu odohráva, majú pozorovatelia za bežnú realitu, pričom však ide o astrálnu…

4. Či sa dá dostať ku slovám Kabaly, prostredníctvom ktorých Boh stvoril svet?

Áno, Kabala je postavená na slovesných významoch, ktoré svojou vibráciou spôsobujú následky v ako astrálnej tak fyzickej rovine. Ale to je všetko. Aj keby si sa ku kľúčom, ktorými Stvoriteľ stvoril svety odlúčeností, dostal, fungovali by len adekvátne tvojej vlastnej vibrácii. Nič viac a nič menej.

5. Audio-systém Hemi-Sync®

Hemi-Sync® zaručene funguje, ak sa cvičeniam venuješ pravidelne a trpezlivo, to znamená dlhodobo.

Nárast s tým súvisiacich psychických zmien je vždy úmerný tvojmu mentálno-emocionálnemu stavu. Úspech však nikdy nie je u nikoho zaručený. Treba vyskúšať…

WEB_ASTRAL_002

• Čítal som vašu stránku a zaujali ma otázky iných užívateľov, napríklad, prečo vlastne ešte nikto neobjavil poklad cez tie lucidné sny, keď som sa dočítal v jednej z otázok, že sa to dá. Myslíte, že by to archeológovia mohli využiť?

A sú vôbec nejaké prípady, čo sa reálne stali?

Ešte mám otázku ohľadom jedla v lucidných snoch. Dokáže mi ten sen uspokojiť chuť trebárs na mozzarelu tak, aby mi uspokojila zmysly, a tým pádom ju už v realite zjesť nemusím zjesť?

A ešte jedna otázočka, existuje nejaká zaručená metóda na presné zistenie odpovede na akúkoľvek otázku odpoveďou ÁNO – NIE?

1. Pokladov a všeličoho iného sa počas histórie, ale aj v súčasnosti, skrz Remote viewing (diaľkové nazeranie) a astrálnu projekciu (nie lucidné snívanie), objavilo mnoho.

Astrál sa využíva ako vecami tak tajnými službami vo veľkom meradle. Rovnako ako aj v podnikaní. Astrál je v určitom zmysle úplne rovnakým svetom akým je aj ten fyzický – má svoju objektívnu realitu ako aj subjektívnu.

V časopriestorovom svete sa však subjektívna realita nachádza len v psyché, a teda objektívnou sa stáva len v Astrály.

Tam sa však pojem subjektivizmu a objektivizmu posudzuje ináč.

V Astrály sa akákoľvek fantázia jednotlivca zhmotňuje mimo akýchkoľvek fenoménov časopriestorovosti, a teda za určitých podmienok je prístupná každému pozorovateľovi. Tam je teda akákoľvek myšlienka kohokoľvek aicky objektívnou – astrálne hmotnou záležitosťou.

Naproti tomu vo fyzickom svete sa subjektívny svet – myšlienky – nezhmotňujú a naďalej ostávajú len subjektívnym fenoménom, alebo, ak sa to tak vezme, zhmotňujú sa len v priebehu plynutia času fyzickou činnosťou, ako to je napríklad v prípade projektových dokumentácií, ktoré sa neskôr stávajú objektívnou realitou – stavby, technické a umelecké výtvory, ap.

V hmote sú teda záležitostí mysle čiste subjektívnou „nehmotnou“ realitou, zatiaľ čo (meta)fyzika Astrálu umožňuje, že Tam sa každá myšlienka aicky stáva hmotnou stavebnou jednotkou pre každého, kto sa Tam nachádza. A naviac, tieto jednotlivé myšlienky sa ukladajú len do tých astrálnych úrovní, ktoré vibračne danej myšlienke zodpovedajú, podľa pravidla „podobné priťahuje podobné“. To znamená, že ak niečo vymyslel jedinec na vyššej duchovnej úrovni, astrálne zhmotneniny jeho myšlienkových pochodov budú môcť navštíviť len tí, ktorí sú na jeho (vibračnej) úrovní.

K tomu všetkému by som ale ešte dodal, že aj vnímanie objektívnej gravitačnej reality je v skutočnosti subjektívne, nakoľko vnímame len fotóny ako odraz niečoho, čo následne elektrochemicky vyhodnocuje náš mozog.

Ak sa toto všetko vezme do úvahy, tak v Astrály sa v podstate dá zažiť všetko to, čo aj vo fyzickej rovine, len Tam sú jednotlivé svety usporiadané, na rozdiel od gravitačnej reality, oddelene, a po „smrti“ prístup k vyšším rovinám existencie nie je možný. Naproti tomu v mentálnej a astrálnej projekcii ešte počas života v hmote sa dostanete aj do vyšších úrovní, kam v skutočnosti vibračne nepatríte.

Astrál má však oproti časopriestorovej realite ešte jednu nevýhodu. Do jeho objektívnej reality sa totiž vmiešavajú emocionálne nespracované segmenty mysle kohokoľvek, ale predovšetkým tie vlastné, a ony mentálnu a astrálnu realitu významne krivia. Tak v podstate vznikajú duševné poruchy a nočné mory menej skúsených astrálnych cestovateľov ako aj okultistov, ktorí o duchovný a etický vývoj moc nestoja.

Pokiaľ teda niekto chce skrz Astrál objaviť poklad alebo archeologický nález hodnotného významu, potreboval by k tomu mať vycvičené vedomie do tej miery, aby sa vedelo zbaviť votreleckých myšlienok, či už vlastných alebo iných, ktoré by hľadačovi časopriestorové súradnice materiálneho sveta zatemnili.

Svet ako taký sa skladá z rovín mentálnej, astrálnej, éterickej a fyzickej. A každá táto rovina má ďalšie podroviny, ktoré sú charakterizované určitou substančnou hustotou – vibráciou energie – ktorá sa v hmotnej realite analogický javí ako gravitačná hmotnosť, ktorej energetickú hodnotu vyjadruje známa rovnica E = m.c2. A túto vibračnú pyramídu v sebe obsahuje každá myseľ jednotlivca. No vnímať ju de facto môže len do tej miery, do akej si vie svoje analytické ego udržať v pozícii rovného zrkadla. Práve jeho emocionálne pokrivenie spôsobuje omyly v jasnovidnosti, v mentálnej a astrálnej projekcii a v okultizme ako takom.

2. Takže aj odpovede typu „áno“, „nie“, sú v Astrály možné práve preto, že sú možné aj vo fyzickej realite, len ako bolo uvedené, všetko záleží na stupni čistoty mysle, ktorá sa pýta.

Potom záleží aj na tom, kto odpovedá – či „anjel“ alebo „démon“ – čo je jednak dané duchovnou úrovňou pýtajúceho sa a jednak jeho karmickým zaťažením.

Samozrejme, či odpoveď „áno – nie“ je pravdivá, a do akej miery, sa dá zistiť len okolnosťami danej situácie, v ktorej sa pýtajúci nachádza, a ktorá je charakterizovaná stupňom vibrácie, ktorá stojí za všetkými javmi vo Vesmíre.   

O všetkom teda rozhoduje prax a skúseností. Pokiaľ tie chýbajú, je nevyhnutná prítomnosť ducha – sprievodcu.

3. Čo sa týka jedla, podobne ako tu tak aj Tam sa môžete niečoho prejesť alebo cítiť nedostatok.

Za všetkým sú len mentálne programy a ich emócie.  Vo fyzickom svete za pocit nasýtenia zodpovedá jednak fyzický (gravitačný) objem potravy v žalúdku a jednak energia, ktorá bola z jedla abstrahovaná.

Z toho vyplýva mnoho variácií: môžete sa určitej chuti nasýtiť psychicky, no po návrate z Astrálu budete zúrivo hladný, alebo emocionálna nasýtenosť preváži a Vy sa budete cítiť nasýtený aj fyzicky. Je taktiež možné aj po veľmi dlhý čas nejesť hmotné jedlo, pričom abstinenčné príznaky z nedostatku objemového naplnenia sa postupom času odznejú, a naďalej žijete len z astrálnej energie – studeného svetla, živlových energií, životnej sily a Ákáše.

Čo sa týka chutí, tie náležia do rovnakej kategórie ako sú farby. Teda, ide len o fikciu – zadefinovanie konkrétnej vibračnej hodnoty mozgom, ktorý k tomu používa špecifické daností, aby príslušný jav vedel vhodne zadeliť a opätovne v budúcnosti zmysluplne použiť.

A pokiaľ mozog napríklad program slanej chuti v sebe nemá, ani ho v Astrály nenájde. Inými slovami povedané, v astrálnej projekcii alebo po „smrti“ si na tom ktorom druhu jedle alebo alkoholu, ktorý Ste za života nikdy nespoznali, jednoducho nepochutíte, lebo jeho chuť Vaša emocionálna banka nemá v pamäti.

Teda, všetky spomenuté fenomény sú vysoko individuálne a nie sú predpovedateľné. Náležia do teórie chaosu, ktorý do zmysluplných súvislostí môže dať len vôľa niekoho.

• Dobrý deň. Mám pre Vás jednu pre mňa veľmi dôležitú otázku. Peňazí síce nemám nazvyš, skôr naopak, no chcel by som sa stať mocným mágom a niečo si službami klientom privyrobiť, prípadne sa im potom venovať profesionálne. Čo myslíte, pomôže mi, ak si zaplatím drahý, aj niekoľkoročný kurz u renomovanej firmy?

Chcel by som počuť váš názor, či neexistuje aj dajaký iný variant.  Nerozumiem všetkému, čo sa na vašej stránke píše a neviem, či by mi to k môjmu zámeru pomohlo. Vopred ďakujem za odpoveď.

Ak je niekto k okultizmu (duchovno-magická prax v akomkoľvek zmysle) „predurčený“, bohate mu postačí aj naša stránka alebo akákoľvek iná, podotýkam kvalitná, literatúra. A ak má aj dostatok finančných prostriedkov, „drahý kurz“ mu určite nebude na škodu, ak však bude vynaloženým peniazom adekvátny. No nie adekvátny ľudským kritériám ale kritériám tých tam „hore“.

Bohužiaľ zároveň je pravdou, že ak sa začne duchovnu venovať duchovne nedozretý či zlovoľná osobnosť, najskôr skončí v blázinci alebo ako negatívny mág, mág-pokrytec či šarlatánKto však raz nato nemá, nepomôže mu ani tá najdrahšia škola.

Súvisiace články 
Astrálna mágia

Druhy a koncepty mágie

Astrálne & Mentálne cestovanie

Cvičenia astrálnej projekcie

Extatický, enstatický & psychotropný šamanizmus
Meditácia

Meditácia z rôznych uhlov pohľadu 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Meditace I -VI 
Progresívna relaxácia 
Harmonizace čaker – Pyramidální meditace

Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Podstata astrálneho cestovania

Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Spánková paralýza – osobné zážitky

Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

Astrálna exkurzia vo svojom byte

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Aktivity v Astrály verzus talent

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?

Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

O duchoch

V Ríši prírodných duchov

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Egregori a ich podstata

Astrální cestování: Robert Bruce

Len vnímaj a nemysli…

O energiách

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Naplň si svoj Sen

PRÍSPEVKY od INÝCH o ASTRÁLY
ZLATÝ KĽÚČ

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background