Cvičenia astrálnej projekcie

 Zvládnutie astrálnej projekcie nezávisí na technikách, ale na pochopení procesu, ktorý z ich dlhodobého používania vyplynie. Preto každému funguje niečo iné…

 


POZOR DÔLEŽITÉ!
Pred začatím samotnej praxe je nutné racionálnu myseľ oboznámiť so základnými vedomosťami. Preto si prípadne prečítaj následujúce články:

Astrálne & mentálne cestovanie
 
Podstata astrálneho cestovania
 
Ako sa naučiť astrálne cestovať
  
Astrál

Spánková paralýza – osobné zážitky

Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Astrál počas života a po ňom
 
Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie
   
Elementárne základy

Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey

AN = astrálny nástroj. Pozostáva z astrálnej hmoty, ktorú v podobe striebristej alebo bielej hmly vytiahneš z oblasti solar plexusu a z nej, vo výške zhruba 1 až 3 metre nad sebou, vôľou vyprofiluješ kópiu svojho fyzického tela v podobe hmlovej alebo reálnej postavy.


AP = astrálna projekcia, exteriorizácia astrálneho (emocionálneho) tela, projekcia vedomia duše

PR = progresívna relaxácia. Ide o dosiahnutie alertného uvoľnenia svalstva spolu so stredne hlbokým stavom zmeneného vedomia.

Cvičenia je nutné vykonávať denne v čase, kedy nie si unavený a bol by si napríklad schopný riešiť matematické príklady. Pred akýmkoľvek nácvikom zmenených stavov vedomia je dôležité tak 2 – 4 hodiny neužiť žiadne kofeínové a teínové nápoje, alkohol, omamné látky či ťažšie jedlá. Pocitovo nemáš byť ani najedený ani hladný či vysmädnutý. Pokiaľ nebudeš cvičiť dennodenne, odporúča sa vynechať maximálne dve cvičenia za týždeň, okrem chorôb s horúčkovitým priebehom a infekčnými stavmi, kedy by sa cvičiť nemalo vôbec. Mysli nato, že vizualizácie a imaginácie spotrebovávajú  veľa nervovej a psychickej energie, no zároveň ich doplňujú.

Osobne, ako tvrdému skeptikovi, mi nácvik projekcií pri dennodennom intenzívnom tréningu trval asi dva roky. No teraz by som túto schopnosť nezamenil za nič na svete. Akonáhle sa totiž raz naučíš vedome, svojou vôľou, astrálne projektovať, nielen v tejto, ale aj v ďalších inkarnáciach si, ako sa hovorí, za vodou. Otvoria sa ti Dvere k netušeným možnostiam, kde  časopriestor v našom ponímaní, rovnako ako aj smrť, nehrajú žiadnu významnejšiu rolu.




1. Technika koncentrácie sa na čelo
a) Preveď dôkladnú progresívnu relaxáciu. Po nej si uvedom seba samého v reálnom čase a prostredí. Uvedomuj si a preciťuj miesto, kde sa momentálne nachádzaš – jeho trojrozmernú reálnosť. Zanedlho prejdi na uvedomovanie si svojho vedomia a napokon mysli na svoj cieľ – astrálnu projekciu – kedy si zas uvedomuješ obrovskú túžbu ju dosiahnuť. A toto celé zopakuj niekoľkokrát, dokiaľ nepocítiš, že vnútorne chápeš, čo sa od teba vyžaduje.

Ináč sa to povedať nedá. Musíš jednoducho prepnúť na iné vnímanie reality a uvedomiť si, že si duch vo svojom mentálnom, astrálnom a fyzickom tele. Mentálne telo je pre ducha kontaktnou látkou so svetom mentálnym, astrálne telo predstavuje oblek pre kontakt so svetom astrálnym, a napokon telo fyzické slúži pre možnosť ducha pôsobiť v gravitačnom časopriestor, pričom toto telo v sebe syntetizuje predošlé dva (meta)fyzické obaly. Telo éterické nespomínam zámerne, lebo toto predstavuje len prechodnú hranicu medzi telom fyzickým a astrálnym, pričom práve v ňom sú umiestnené energetické orgány, ako napríklad čakry. A pointa projekcie spočíva v tom, že ty ako duch fyzické telo buď vedome alebo nevedome (projekcia snového tela) odkladáš, aby si sa ako materiálne orientovaná myseľ, teda hlavné ohnisko uvedomenia, mohol slobodne pohybovať a energeticky pôsobiť vo vibračne jemnejších oblastiach existencie, čím sa myslí rovina astrálna, mentálna, bodhická a atmická. Začiatočníkom trvá cca. 20 minút, kým sa tak dostatočne uvoľnia, aby sa im exteriorizácia podarila. No časom sa táto doba skráti pod 5 minút!


b) Pocitovo si skontroluj fyzické telo, celé ho monitoruj a zároveň, ako sa neustále hlbšie a hlbšie prepadáš do uvoľnenia, pocity fyzického sa automaticky stávajú pocitmi tela astrálneho. Sprievodným znakom (nie vždy) býva „nafukovanie“ rúk, nôh a iných častí tela alebo tela ako celok. Pokiaľ sa to začne diať, považuj to za dôležitú súčasť procesu a venuj tomu len ľahkú pozornosť.

c) Začni sa  koncentrovať – s vôľou bez vôle – na čelo, a to buď ako na celok alebo len na jeden jeho bod zvaný tiež „tretie oko“. Ale vo význame tretieho oka naň teraz nemysli – cvičíš predsa astrálnu projekciu!

d) Uvedomuj si silnú túžbu opustiť telo, pričom pokorne, bez napätia, očakávaj úspech. Prídi nato, čo znamená konať s vôľou bez vôle! 

e) Popri cvičení môžeš zažívať rôzne psychické stavy a vnímať zmyslové obrazy. Ignoruj ich ale zároveň považuj za dobrý signál toho, že si na dobrej ceste uspieť.

f) Postupne sa môžu dostaviť pocity húpania, závrate, atď., čo sa obvykle už deje pri dostatočnom uvoľnení sa astrálneho tela nato, aby si sa mohol úspešne projektovať. Preto, pokiaľ sa také niečo začne diať, zachovávaj akoby nezáujem a jednoducho si len dovoľ hmotné telo opustiť. Pokiaľ sa ti to nepodarí, pokús sa o to viackrát po sebe. Pritom nikdy netlač na pílu a nemysli, neanalyzuj a hlavne, nemaj strach!


2. Technika prenosu vedomia do astrálneho nástroja túžbou a vôľou
a) Preveď dôkladnú progresívnu relaxáciu. Po nej si uvedom seba samého v reálnom čase a prostredí. Uvedomuj si a preciťuj miesto, kde sa momentálne nachádzaš – jeho trojrozmernú reálnosť. Zanedlho prejdi na uvedomovanie si svojho vedomia a napokon mysli na svoj cieľ – astrálnu projekciu – kedy si zas uvedomuješ obrovskú túžbu ju dosiahnuť. A toto celé zopakuj niekoľkokrát, dokiaľ nepocítiš, že vnútorne chápeš, čo sa od teba vyžaduje.

b) 
Ľahni si alebo sadni. Vizualizuj AN v podobe jednoduchého hmlového (svetelného) tela v tvojej veľkosti, ako sa vznáša tak 1 -3 metre nad tebou. Predstavu musíš zvládnuť bez akéhokoľvek mentálneho a fyzického napätia, čo môže trvať týždne alebo aj mesiace.

Alternatívou k vizualizácii astrálneho nástroja je predstava dvojníka akoby zrkadlového obrazu so všetkými detailmi tváre a tela. Pokiaľ ho teda budeš vizualizovať ako svoj zrkadlový obraz, v ľahu by sa mal vznášať nad tebou zátylkom dolu( tvárou nahor) a keď sedíš, dvojník by mal byť k tebe, či už stojaci alebo sediaci, obrátený tvárou.


Magnetický ťah: extrémne silno sa ťahaj z tela. Pri tejto technike, ktorá mnohým funguje par excellence, ide o vyvinutie extrémne silného ťahu v relatívne krátkom čase. Pointa tkvie v vtom, že to prevádzaš tak, akoby si sa chcel vzniesť fyzicky. Keby si to tak robil, určite by si sa popritom extrémne napínal a vyvíjal úsilie, smerujúce k odlepeniu sa od podložky, na ktorej ležíš alebo sedíš. A páve toto sa od teba požaduje ale bez akéhokoľvek telesného napätia, pričom aj psychické úsilie musí byť bez prílišnej snahy – s vôľou bez vôle – ako hovorieval Aleister Crowley. Pokiaľ sa úspech nedostaví na poprvýkrát, techniku v jedinom meditačnom záťahu opakuj dovtedy, dokiaľ nepocítiš, že už je toho dosť. Trvá to tak 20 až 30 minút, podľa momentálneho stavu psychiky a rozpoloženia mysle. Potom pokusy o projekciu na čas preruš, pričom si napríklad fyzicky zacvič a onedlho choď do toho zas. Ako som už spomenul, fyzické telo a myseľ musia ostať úplne paralyzované, teda bez akéhokoľvek svalového tonusu. Opakujem, gro techniky spočíva v čo najkratšom čase vyvinúť čo najväčší akoby magnetický ťah z tela smerom von, pričom je úplne jedno, či svoje vedomie vyprojektuješ do nejakého AN alebo len do priestoru izby, napríklad pod strop. Projektovať sa ale môžeš aj do nejakého fantazijného obrazu, skutočného obrazu, zrkadla alebo do deja filmu či na miesto, ktoré je vo fyzickej realite skutočné. Pri úspechu niekedy sprievodným javom býva silný, akoby elektrický výboj, spolu aj s krátkym bezvedomím, čo však pre uskutočnenie AP nie je podmienkou. Pokiaľ však také niečo nastane, obvykle sa v tom momente, ako sa to stalo aj mne, ocitneš mimo tela.

Toto cvičenie, podľa toho, ako na tom duševne si, ti môže trvať buď niekoľko týždňov alebo mesiacov, ale aj rokov. Mne osobne to taktiež trvalo niekoľko rokov, no teraz toho času neľutujem. Napriek tomu sa ešte stále mám v čom zdokonalovať a tak intenzívne cvičím ďalej.

Tento magnetický ťah, rovnako ako aj túžbu astrálnu projekciu dosiahnuť, je dobré nacvičovať aj ako samostatné cvičenie!


3. Technika prenosu vedomia do AN pomocou vizualizácie 
a)
 Preveď dôkladnú progresívnu relaxáciu. Po nej si uvedom seba samého v reálnom čase a prostredí. Uvedomuj si a preciťuj miesto, kde sa momentálne nachádzaš – jeho trojrozmernú reálnosť. Zanedlho prejdi na uvedomovanie si svojho vedomia a napokon mysli na svoj cieľ – astrálnu projekciu – kedy si zas uvedomuješ obrovskú túžbu ju dosiahnuť. A toto celé zopakuj niekoľkokrát, dokiaľ nepocítiš, že vnútorne chápeš, čo sa od teba vyžaduje.

b) Ľahni si a vizualizuj AN v podobe jednoduchého hmlového (svetelného) tela, ako sa vznáša tak 1 -3 metre nad tebou. Tu nie je podstatné, či AN bude tvárou dole alebo hore. Urob si to tak, ako ti to vyhovuje.

c) 
Obrať pozornosť do svojho tela a sústreď sa na svoje uvedomenie sa v podobe žeravého bodu, ktorý sa nachádza niekde v oblasti hlavy, krku alebo hrudníku. Kde sa ako vedomie lokalizuješ? Precvičuj si toto lokalizovanie dovtedy, dokiaľ o tom nenadobudneš jasnú a presvedčivú predstavu.

Túto časť cvičenia môžeš po určitú dobu precvičovať aj ako samostatné cvičenie!


d) Pokiaľ sa už uvedomuješ v pozícii jasného žeravého bodu, ktorý je lokalizovaný presne vo vymedzenom mieste fyzického tela (hlava, hrudník), na svoj mentálny pokyn, napríklad povelom „go“, si živo, bez akéhokoľvek napätia, predstavuj, ako sa ty v podobe jasného žeravého bodu plynule a nehlučne prenášaš do AN, pričom pozoruješ stopy pocitov samotného prenášania sa – levitovania – v plnej bdelosti. Vzhľadom k technike „2“ ide o úplný protiklad.


4. Cvičenie s astrálnym telom – disociovane
a) Preveď dôkladnú progresívnu relaxáciu. Po nej si uvedom seba samého v reálnom čase a prostredí. Uvedomuj si a preciťuj miesto, kde sa momentálne nachádzaš – jeho trojrozmernú reálnosť. Zanedlho prejdi na uvedomovanie si svojho vedomia a napokon mysli na svoj cieľ – astrálnu projekciu – kedy si zas uvedomuješ obrovskú túžbu ju dosiahnuť. A toto celé zopakuj niekoľkokrát, dokiaľ nepocítiš, že vnútorne chápeš, čo sa od teba vyžaduje.

b) Ľahni si alebo sadni. Vizualizuj AN v podobe jednoduchého hmlového (svetelného) tela v tvojej veľkosti, ako sa vznáša tak 1 -3 metre nad tebou. Predstavu musíš zvládnuť bez akéhokoľvek mentálneho a fyzického napätia, čo môže trvať týždne alebo aj mesiace.

Alternatívou k vizualizácii astrálneho nástroja je predstava dvojníka akoby zrkadlového obrazu, so všetkými detailmi tváre a tela. Pokiaľ ho teda budeš vizualizovať ako svoj zrkadlový obraz, v ľahu by sa mal vznášať nad tebou zátylkom dolu( tvárou nahor), a keď sedíš, dvojník by mal byť k tebe, či už stojaci alebo sediaci, obrátený tvárou.


c) Pokračuj tak, že budeš so vznášajúcou sa postavou (AN) prevádzať rôzne gymnastické cviky – najprv len rúk, potom nôh a napokon celého tela tak, aby ti to nespôsobovalo akýkoľvek problém a negenerovalo žiadne fyzické a mentálne napätie, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov. Máš docieliť to, že s AN budeš môcť prevádzať rôzne premety, kotrmelce, ap. Vizualizácia musí byť zvládnutá na 100%!

Časom, ako s AN budeš cvičiť, zaznamenáš, že si s ním zajedno. Keď budeš napríklad hýbať jeho rukou, budeš to pociťovať ako ruku svoju.  To je v poriadku a tak to aj má byť. Možno tiež zaznamenáš akoby postupné hustnutie astrálneho priestoru, čo ti bude spôsobovať pri pohybe časťami AN reálny odpor. Postupne dospeješ k zisteniu, že sa s AN pocitovo plne identifikuješ, čo môže vyvolať rôzne sprievodné pocitové javy, ktoré už samé osebe môžu astrálnu projekciu vyvolať!


d) Ak máš doterajšiu časť cvičenia vynikajúco zvládnutú, môžeš pristúpiť k nasledujúcej:
Použi už spomínaný magnetický ťah: extrémne silno, v krátkom časovom úseku, sa vytiahni z tela smerom do AN. Daj do toho všetko, akoby to bola tá najdôležitejšia vec na svete. Ako už bolo uvedené, aj v tomto prípade môže byť sprievodným javom silný elektrický výboj spolu s krátkym bezvedomím, ktorý ťa prenesie do astrálu. No nastať nemusí a ty sa tam môžeš dostať úplne iným spôsobom.

Táto časť cvičenia ti môže trvať ešte dlhšie ako tá predchádzajúca. No nevzdávaj to!



5. Cvičenie s astrálnym telom – asociovane
a) Preveď dôkladnú progresívnu relaxáciu. Po nej si uvedom seba samého v reálnom čase a prostredí. Uvedomuj si a preciťuj miesto, kde sa momentálne nachádzaš – jeho trojrozmernú reálnosť. Zanedlho prejdi na uvedomovanie si svojho vedomia a napokon mysli na svoj cieľ – astrálnu projekciu – kedy si zas uvedomuješ obrovskú túžbu ju dosiahnuť. A toto celé zopakuj niekoľkokrát, dokiaľ nepocítiš, že vnútorne chápeš, čo sa od teba vyžaduje.

b) 
Ľahni si. Po PR pokračuj tak ako aj v predchádzajúcom cvičení ,avšak s tým rozdielom, že už necvičíš s AN na diaľku ale všetko prevádzaš tak, akoby si ho mal vo fyzickom tele. Si teda ako fyzické telo s tým astrálnym dvojníkom zjednotený. Cvičíš teda v predstave akoby fyzicky. Ako tak budeš cvičiť, už len to samé ťa môže do astrálu dostať. No môžu sa ti začať „nafukovať“, ako už bolo spomenuté, časti tela a/alebo môžeš zažívať pocity húsenkovej dráhy. To všetko je veľmi žiaduce. Ide o totálne zdezorientovanie (materiálneho) vedomia, ktoré ak kapituluje, si voľný!

Aj toto cvičenie, rovnako ako aj predchádzajúce, vyžaduje niekoľko týždňové alebo aj mesačné dennodenné úsilie. Pocitová vizualizácia musí byť zvládnutá na jednotku!


c) Pokiaľ zistíš, že ako uvedomenie sa už nachádzaš  v astrálnom tele, pokús sa úplne „reálne“ posadiť sa alebo pomocou silného magnetického ťahu sa vznes, prípadne sa otoč okolo osi, urob vývrtku z tela alebo sa jednoducho, ako to funguje mne, na podlahu „vylej“. Čokoľvek urobíš a funguje to, je dobré!


6. A čo po úspešnom projektovaní sa?
Ak sa to konečne podarí, si voľný a môžeš sa začať astrálne pohybovať. Spočiatku sa odporúča len po izbe v ktorej cvičíš, no postupne, so vzrastajúcimi skúsenosťami, si môžeš dovoliť cestovať aj na vzdialenosti väčšie.

Pamätaj, že po úspešnej exteriorizácii astrálneho tela je dobré sa od tela fyzického okamžite vzdialiť, pretože magnetický ťah k hmotnému telu zapríčiní, k veľkému sklamaniu cestovateľov, okamžitý nedobrovoľný návrat. Ak teda chceš pobudnúť mimo telo dlhšie, potrebuješ sa od neho v momente výstupu urýchlene vzdialiť minimálne tak na 3 metre.


Poznámka: V zásade máš dve možnosti ako astrálne cestovať. Môžeš ísť samostatne alebo v sprievode nejakého ducha. Pokiaľ pôjdeš sám, máš výhodu toho, že môžeš ísť kamkoľvek a robiť si čo chceš a kedy chceš. Pokiaľ pôjdeš v sprievode astrálnej bytosti, slobodu konania budeš mať síce do značnej miery oklieštenú, no na druhej strane tvoja cesta bude bezpečná a neomylne povedie k progresu.

Pokiaľ si želáš cestovať sám, odporúča sa tak urobiť až po získaní určitej praxe, ktorú je dobre začať práve v sprievode ducha–spojenca, ktorý sa ti na požiadanie prihlási sám. Môže sa však stať aj to, že pokiaľ sa budeš chcieť naučiť astrálne cestovať a nebude sa ti dariť, príčinou môže byť práve spomínaný duch, a to preto, lebo ešte nie si k tejto činnosti psychicky spôsobilý.

Pokiaľ cestuješ sám, všetky rizika berieš len na seba. Pokiaľ cestuješ v sprievode, tvoje zážitky určuje duch a ty sa „len“ vezieš a všetko zaznamenávaš. Tento spôsob je známy najmä u šamanov, ktorí pri riešení vážnych situácií bez svojho ducha-spojenca neurobia ani krok, hoci nepochybujem, že mnohokrát cestujú len tak, na skusy, ku ktorým svojich duchov radšej nepovolávajú.


Všetky uvedené cvičenia môžeš ľubovoľné donekonečna kombinovať a opakovať, pričom sa riaď len svojimi pocitmi tak, aby si to nikdy nepresolil a neznechutil sa. Najlepšie je skončiť v tom najlepšom. Naviac, v jednotlivých úsekoch cvičení si môžeš kedykoľvek dať odpočinkovú fázu – zasnívať si, relaxovať alebo pozerať do čiernočiernej tmy pod viečkami zavretých (fyzických) očí. Vyskúšaj si všetky uvedené (aj tu neuvedené) varianty projekcie a ten, ktorý ťa osloví najviac, u toho zotrvaj a po určitý čas nemeň. Zmeň ho len v prípade, žeby ťa po dlhšom čase prestal oslovovať.

Zapamätaj si, že každý sme jedinečnou bytosťou a preto každý zažívame mentálne cvičenie ináč. Preto rady iných ber len ako inšpiráciu a nie doktrínu. Tvojím náboženstvom sa má stať len to, čo sám (tranz)empiricky spoznáš. To je zlatý kľúč k tvojmu úspechu.


7. Delenie techník a ich výhody a nevýhody
Techniky delíme na nepriame a priame podľa toho, kedy a v akom stave vedomia ich realizujeme. Technicky sa medzi sebou nelíšia. Nižšie uvedené metódy si môžeš podľa ľubovôle vyskúšať a tie, ktoré ti budú sedieť najviac, tých sa držať.

Nepriame techniky
Precvičuješ po zobudení sa zo spánkového cyklu. Vtedy sa ešte nachádzaš v zostatkovom spánkovom tranze, ktorý využiješ na precvičovanie techník, ktoré, či už budeš cvičiť len jednu už osvedčenú alebo sériu rozličných, by ťa v dobe od niekoľkých sekúnd až do jednej minúty mali dostať do astrálnej projekcie.


Medzi najvhodnejšie techniky, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, nepochybne patria fantómové pohyby astrálnych končatín, kedy rytmicky hýbeš napríklad rukou sem a tam po dobu niekoľkých sekúnd. Vhodné sú ale všetky gymnastické pohyby, ktoré ťa napadnú, vrátane točenia sa okolo osi, otáčanie hlavou zo strany na stranu, sed a ľah opakovane po sebe či predstava toho, ako sa z tela vyťahuješ vôľou – vyššie v cvičeniach uvedený ako silný magnetický ťah. Skrátka, má ísť o úplne jednoduché techniky, pričom fantázii sa medze nekladú!

Pokiaľ sa počas precvičovania jednej techniky nič neudeje, okamžite prejdeš v poradí inú. Aj tu cvičíš po dobu len niekoľkých sekúnd. Pokiaľ ani tá nezaberie, pristúpiš na techniku tretiu a rovnako ju precvičuješ niekoľko sekúnd. Pokiaľ ani toto sériové striedanie techník nezaberie, pohrúžiš sa opäť do spánku alebo ho po dobu niekoľkých minút budeš len predstierať – ide o to, oklamať mozog tak, aby si ho dostal do hlbšej fázy spánkového tranzu. Teda, chvíľu sa budeš tváriť, že spíš.

Tento postúp môžeš precvičovať denne, najlepšie ráno ihneď po prebudení, bez toho, aby si sa prebral k bdelosti. Vyžaduje sa nacvičiť si, aby si sa po prebudení fyzicky ani nepohol. Pokiaľ sa pohneš a z tranzu nevypadneš, nič sa nedeje. Pokiaľ by si sa ale dostal do príliš veľkej bdelosti, tak potom by si sa mal opäť uviesť do spánkového tranzu už spomenutým simulovaným pohrúžením alebo si pomôcť meditáciou na čiernočiernu tmu. 

Priame techniky
Priame techniky sú tie, ktorými sa do astrálu dostávaš cielene tu a teraz – využitím vôle v úplne bdelom stave vedomia, ktorý sa ale postupne stáva súčasťou umelo navodeného tranzu. Ako som už spomenul, ide o identické techniky, ktoré sa ale namiesto po zobudení s využitím zostatkového spánkového tranzu cvičia počas dňa, v plnej bdelosti.


Oproti nepriamym technikám sú v nevýhode v tom zmysle, že na úspešnú exteriorizáciu astrálneho povedomia budeš potrebovať viacej času. Podstata spočíva v tom, vyššie uvedený spánkový tranz plne nahradiť zmeneným stavom vedomia, ktorý dosiahneš progresívnou relaxáciou, vizualizáciou, imagináciou alebo vhodnou meditáciou, napríklad na už spomínanú čiernočiernu tmu.

Pre ušetrenie mentálnej a nervovej energie nie je dobré spájať v jednom záťahu cvičenia progresívnej relaxácie, čakier alebo rôznych vizualizácií/imaginácií s cvičením astrálnej projekcie. Predovšetkým ako začiatočník, ktorý ešte nevie progresívnu relaxáciu vtesnať do zopár minút alebo cvičenie čakier by ťa samé osebe dosť vyčerpávalo, je dobré uvedené techniky cvičiť osve.

Čas cvičenia priamych technik v jednom záťahu by nemal presiahnuť 20 – 30 minút. Po ukončení je dobré dať si pauzu alebo podľa pocitu vyčkať do následujúceho dňa. Aj pri priamych technikách  môžeš precvičovať po celý čas buď len jeden spôsob exteriorizácie alebo vystriedať niekoľko po sebe podobne, ako to je uvedené pri cyklovaní techník nepriamych.


Jediný rozdiel spočíva v tom, že v priamej metóde precvičovaniu jednej techniky nevenuješ len zopár sekúnd ale najmenej 1 – 5 minút! A koľko sérií otočíš, záleží opäť na tebe – na tvojej dispozičnej sile a chuti.


8. Dodatok k pojmom vizualizácia, sugescia a simulácia
Všetky uvedené vizualizačné techniky, či už v sekcii „autorských príspevkov“ alebo „príspevkov iných“, sú síce extra účinné, no mnohí z vás môžu mať k nim výhrady typu čo ale z toho, keď vizualizovať jednoducho neviem?

Nie je to pravda, vieš!
Ide len o nepochopenie toho, čo vizualizácia (a teda aj sugescia a simulácia) v skutočnosti predstavuje. Vedz, že ide o úplne rovnaký princíp myslenia, aký nastáva napríklad pri plánovaní prestavby bytu či iných priestorov.

Ako to bude vyzerať, keď skriňu posuniem tam alebo hentam? Aké by to bolo, keby som tento stôl aj so stoličkami zamenil za tie z katalógu? Atď, atď. Nič viac a nič menej. Naviac, praxou sa vizualizácia prudko zdokonalí a ty si neskôr ani uvedomíš, že niečo vizualizuješ!

Uvedom si, že v astrálnej a mentálnej praxi – jedno je, či ide o nacvičovanie astrálnej projekcie, prevádzanie rituálov alebo o jednoduché čarodejnícke úkony – pri pojmoch „niečo vidím“ a „koncentrujem sa na to“, ide o predstavovanie si vytúženého výsledku tak, ako keby ten už nastal, pričom forma predstavy môže byť rôzna. Pokiaľ si teda niečo predstavuješ, nemusíš to nutne „vidieť“ svojim vnútorným zrakom.

Zrak, okrem toho fyzického, poznáme ešte vo forme astrálneho (nemusí sa uplatňovať nutne len v astrálnej projekcii), mentálneho (taktiež sa nemusí uplatňovať len počas mentálnej projekcie) a diaľkového nazerania, ktorému sa tiež hovorí duchovné videnie alebo jasnovidenie.

Všetky spomenuté druhy videnia (samozrejme okrem toho fyzického) teda môžeš realizovať v špecifickom tranze bez toho, aby si bol ako vedomie vyprojektovaný. Na druhej strane ale napríklad také jasnovidenie môžeš uplatniť aj počas samotnej astrálnej či mentálnej projekcie!

Pokiaľ si teda myslíš, že vizualizovať zrakom nevieš alebo ti to momentálne nejde, stačí, ak si predstavu čohokoľvek utkáš z pavučiny iných zmyslových obrazov. Napríklad simuláciu situácie, kedy ty sa astrálne vznášaš nad svojim fyzickým telom, zatiaľ čo ono, ponechané v posteli, sladko spí, môžeš realizovať aj bez toho, aby si ho vnútorným zrakom videl. Túto simuláciu teda vizualizuješ, dajme tomu, len prostredníctvom hmatu, orgánov čuchu, sluchu alebo chuti – pokiaľ by si sa do svojho tela aj zakúsol. No mnohokrát ti postačí jednoduché povedomie (pocit) o tom, že sa tak jednoducho deje…. a bodka. Na použitých druhoch zmyslov teda skutočne nezáleží – fungovať to bude tak či tak!

Pri mentálnych cvičeniach ťa ale spočiatku takmer isto bude otravovať analytická a kritická myseľ, ktorá sa ti bude pripomínať prostredníctvom buď priamych rušivých myšlienkových pochodov alebo prostredníctvom pocitov a fyziologických prejavov, ako napríklad tráviace problémy v podobe nadúvania, zvýšená peristaltika čriev, náhla potreba toalety, šteklenie v rozličných oblastiach tela, náhle pobolievanie nejakého telesného orgánu a zubov, alebo dokonca „neovládnuteľná“ chuť na sex. Tých druhov rušivých symptómov však môže byť omnoho viac a môžu sa vyskytovať v rôznych kombináciách.

Čo potom s tým?

Nič. doslovne a do písmena. Nauč sa ich prijať a nevenovať im ďalej pozornosť. nevšímať. Pozor, nevytesňuj ich! Vrátili by sa späť v ešte väčšej intenzite.

Úplne iný spôsob zaobchádzania s rušivými podnetmi je, že ich prijmeš a namiesto toho, aby si jemne odviedol od nich pozornosť, budeš sa im venovať. Tak sa môžeš dopracovať k veľmi zaujímavým posolstvám, ukrytým v niektorom z momentálne nepoužívanom zmyslovom kanály. Pointa spočíva v tom, že rušivý podnet, napríklad šteklenie alebo bolesť, môžeš amplifikovať (rozmnožiť, zveľadiť, zosilniť) a sledovať, čo z toho vzíde. Totiž, ak dosiahneš vo vedomom prežívaní napríklad bolesti zuba vyvrcholenie, zmyslový kanál, ktorý dovtedy dominoval, napríklad vnútorný zrak, sa prepne do iného, dovtedy sekundárneho, a ty si napríklad sluchovým kanálom vypočuješ nejaký odkaz buď v podobe jasne znejúcich slov alebo iných zvukov, napríklad hudby. Zmyslové kanály sa síce môžu prepínať ľubovolne, ale teba za nimi vždy čaká nejaká zaujímavá odpoveď, na to, po čom už dlhšie pátraš. Tejto technológii sa odporúča venovať ako samostatnému cvičeniu.

No vráťme sa k pôvodnej téme. V priebehu precvičovania astrálnej projekcie, čakier, relaxácie alebo meditácie rušivé podnety vždy prijmi, uznaj ich a nechaj odísť. Ak sa ale jedná o neukojiteľnú túžbu po sexe, čo sa taktiež stáva pomerne často, tak si budeš musieť, ak túto energiu nevieš spracovať duchovným/magickým spôsobom, jednoducho zasexovať. Prax robí majstra a ty sa časom naučíš túto energiu pudu sebazáchovy transmutovať na energiu vibračne vyššiu.

Zapamätaj si ale, akonáhle raz materiálnemu vedomiu ukážeš, že na rušivé podnety reaguješ, napríklad poškriabaním sa na mieste, kde ťa niečo svrbí, symptómy sa ešte zosilnia a ty namiesto precvičovania magických techník budeš neustále od seba odháňať komáre! Pokiaľ však materiálnej mysli ukážeš, že ťa vyrušiť nedokáže, ona časom ustúpi a ty pre svoje cvičenia konečne získaš božský pokoj.

Pokiaľ sa hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti, tak v prípade astrálnej projekcie to platí viacnásobne!


9. A ako to všetko funguje mne?
a) Astrálna projekcia
Astrálna projekcia, v tomto prípade spontánna alebo privodená nepriamymi technikami, sa mi najlepšie darí v čase nad ránom, kedy sa prebudím a cítim odpočinutý. Vtedy začnem cvičiť astrálnu projekciu alebo prevádzam magické úkony, vrátane rituálov.


Postupujem tak, že po čiastočnom prebratí sa cvičím buď vyššie uvedené vizualizácie, meditáciu na čiernočiernu tmu alebo počúvam Hemi-Sync®, čo ma do astrálnej projekcie dostane buď ešte v jeho priebehu alebo až po ňom, kedy sa znova ukladám k spánku.

Pokiaľ teda exteriorizácia astrálneho tela počas samotného precvičovania techniky nenastane a ja sa opäť ukladám k spánku, práve vtedy sa mi mnohokrát stáva, že sa dostanem do veľmi živého sna – polobdelého – a v ňom sa mi sníva, že sa pokúšam o astrálnu projekciu, pričom som vždy prekvapený, ako ľahko mi to ide, no zabúdam, že je to preto, že sa to všetko odohráva len vo sne, ktorý ja považujem za fyzickú realitu!

Iný prípad nastáva, keď nadránom, pri zaspávaní po nejakom (mentálnom) cvičení, si v polobdelosti uvedomím, že však „som voľný… môžem ísť!“, a v neopísateľnej eufórii, pri plnej bdelosti, sa vznesiem, vykotúľam z tela alebo ho jednoducho opustím akoukoľvek inou metódou, pretože s využitím trochu vôle sa v tom rozpoložení mysli dostaneš von akýmkoľvek spôsobom. Tak sa mi už niekoľkokrát podarilo, v rámci jednej noci, odpútať sa od tela až 5-krát po sebe!

Naskytuje sa tu otázka, ako sa to vlastne v tomto prípade projektujem? Ide o priamy či nepriamy spôsob?

Prvý prípad, kedy sa najprv dostávam do sna a odtiaľ sa potom upovedomím do plnohodnotnej astrálnej projekcie, nepatrí ani medzi nepriame ani priame techniky. Ide tu jednoducho o hypnagogický/psychopompický stav vedomia, kedy astrálna projekcia nastáva vtedy, keď som pokusy o ňu už v podstate vzdal. Ide teda o techniku spontánneho (neočakávaného) prevedenia.

Druhý prípad, kedy sa do projekcie dostávam opäť pri zaspávaní po odcvičení techník, a na rozdiel od predchádzajúceho prípadu už nesnívam ale sa do exteriorizácie dostávam priamo v plnom alebo polovedomom stave, opäť nejde ani o priamu či nepriamu techniku. Je to preto, lebo plne vedomá projekcia opäť nastáva spontánne.


O nepriamy spôsob vo vyššie uvedených prípadoch by išlo vtedy, ak by si po prebudení, s využitím ešte doznievajúceho spánkového tranzu, aplikoval napríklad vizualizačné cvičenia a tie by ťa do projekcie dostali. Medzi tieto cvičenia ale isto nepatrí meditácia na čiernočiernu tmu ani počúvanie Hemi-Sync. Uvedený druh meditácie ako aj spomenutý Hemi-Sync v prípade pretrvávajúceho spánkového tranzu aplikovať nemusíš, pretože v tranze už si, a tieto techniky slúžia prevážne na jeho navodenie. No zároveň dodávam, že Hemi-Sync okrem toho, že ťa dostane do zmeneného stavu vedomia, obsahuje v sebe aj špeciálne signály, ktoré majú plne nahradiť techniky, ktoré bežne precvičujeme, keď sa nachádzame v stave, kedy telo spí a myseľ je bdelá.

O priamy spôsob by išlo vtedy, ak by si sa po nočnom prebudení zo spánku dostal do bdelosti a potom bežnými spôsobmi (akoby počas dňa) sa pokúšal o exteriorizáciu astrálneho tela. Teda, po prebudení by si rozplynutý spánkový tranz nahradil buď cvičením progresívnej relaxácie, meditácie na čiernočiernu tmu alebo počúvaním Hemi-Sync alebo by si prešiel priamo k cvičeniu astrálnej projekcie.

Ako vidíš, je dobré čo to o projektovaní vedieť aj po stránke intelektuálnej, no v tomto ohľade to nesmieš preháňať, pretože je známe, koľko škôd začínajúcim cestovateľom alebo mágom spôsobili predpojatostí z predchádzajúcich intelektuálnych štúdií, ak sa viedli nesprávnym (materialistickým) spôsobom. Analytická myseľ je neoblomná a akonáhle sa raz niečo naučí, tak sa potom toho drží zubami-nechtami. Samotná prax v kombinácii s intelektuálnym štúdiom je tým najlepším učiteľom.

Vyššie uvedenými spôsobmi som sa časom dopracoval k tomu, že sa astrálne projektovať dokážem aj tým, že si jednoducho sadnem na stoličku do egyptského sedu, do pohodlnejšej pozície v kresle alebo do ľahu a väčšinou do 8-12 minút som vonku. Mojou najobľúbenejšími technikami sú pritom vizualizácia/imaginácia, silný (magnetický) ťah z hmotného tela alebo šamanské bubnovanie. A čím viac cvičím, tým ľahšie mi to ide… 

b) Ako dosiahnem ten magický stav mysle „s vôľou bez vôle“?
Tak, že mentálne cvičenia a magickú prax budeš vykonávať len v čase, kedy nebudeš ani príliš bdelý (povzbudený napríklad kofeínovými nápojmi) ani príliš unavený. Mne to funguje tak, že sa pred astrálnou projekciou alebo magickým úkonom nakrátko prespím a potom tak, aby som sa príliš neprebral, idem do toho. Časom získaš takú rutinu, že sa astrálne vyprojektuješ v akomkoľvek čase, a dokonca aj po požití (kofeínovej) kávy alebo (teínového) čaju. Chce to ale dlhodobú prax, s počiatočným veľmi jemným prístupom k svojej mysli!

c) Čo mi cvičenia na astrálnu projekciu, pokiaľ sa ešte nedokážem vyprojektovať, dávajú?
Už len samotné cvičenie astrálnej projekcie (bez vyprojektovania sa) ti dáva naozaj veľa. Energetizuje sa mentálne, astrálne a hmotné telo. Reprogramuješ si emocionálne portfólio. Zbavuješ sa návykov a závislosti. Podporuješ nárast a uvedomovanie si intuitívnej mysle. Rozvíjajú sa ti PSI (Para Sensual Intelligence) a ESP (Extra Sensory Perception) schopností, atď.

d) Ako sa dostávam do zmenených stavov vedomia?
Spočiatku, pred rokmi, som chodil do šamanského Kruhu a po veľa rokov som k získavaniu tranzu používal bubnovanie na živý bubon.

Podľa nás najlepšou nahrávkou šamanského bubnovania z tých, čo momentálne sú k dispozícii, je Michael Harner’s Shamanic Journey Multiple Drumming™. Ďalšou špičkovou nahrávkou určenou na dlhé mentálne/astrálne cestovanie je Singing Chorus™ a nahrávka Didjeridu™ ma zase mnohokrát vzala do Austrálie k domorodcom, kde som sa v ich kruhu účastnil magických rituálov. Aby sa ti však pomocou uvedených nahrávok darilo cestovať, potrebuješ cvičiť ako s nimi tak aj bez nich. Možno aj pre teba bude najefektívnejšou cestou striedanie a podľa účelu kombinovanie nasledujúcich techník: progresívna relaxácia a meditácia na čiernočiernu tmu, vizualizácia/imaginácia pre účely astrálneho cestovania, Monroeov Hemi-Sync a Harnerové šamanské nahrávky. Skúšaj a čo ti zaberie, to používaj. Môže sa však stať, že spočiatku ti niečo dobre pôjde a neskôr zistíš, že ďalej ťa to už neposúva, a tak prejdeš dajme tomu na techniku, ktorú si dovtedy ignoroval a ktorá sa pre teba stane tou finálnou. Avšak zmenené stavy vedomia navodené či už bubnovaním a/alebo Hemi-Syncom používaj dlhodobo, nič tým nestratíš, len získaš. Vždy počúvaj pocity svojho tela! To je ten najlepší manuál a navigátor zo všetkých.  

Lektor bubnoval a my sme ležali alebo sedeli… a cestovali. No nešlo o cesty astrálne, aspoň nie u mňa. Po čase som si však všimol, že niektorí z účastníkov o astrálnom cestovaní vedia a so šamanskými cestami, ktoré pri bubnovaní zažívali, ich porovnávali. Jednoznačne tvrdili, že astrálne projektovanie je o niečom inom.

Dnes už viem aj ja, že v drvivej prevahe sa jednalo o cesty v zmysle a la imaginácia, teda išlo o pasívnu (receptívnu) myseľ, ktorá sa predtým aktivovala mysľou aktívnou – vizualizáciou. Tak napokon všetky šamanské cesty začínajú. Tomuto cestovaniu hovorím cestovanie v predstave. Len niekedy sa počas bubnovania podarilo aktivovať povedomie viacrozmerného a predovšetkým astrálneho (fyzického) zmyslového vnímania. Z uvedených zmyslov však úplne postačí, ak si zaktivuješ zrak (nejde o jasnovidenie), sluch a hmat. To je to najdôležitejšie.

Časom sa z ciest v predstave (ploché videnie astrálnej krajiny) stávalo cestovanie mentálne (trojrozmerné vnímanie okolia), kedy v podstate ide o cestovanie astrálne, len bez astrálnej substancie, ktorá ostáva pri fyzickom tele a práve ktorá v astrálnej projekcii spôsobuje plnohodnotné zmyslové vnímanie, ktoré sa od vnímania v hmotnom tele neodlišuje. Vyzerá to teda, akoby aj astrálne telo disponovalo zmyslovými orgánmi, len (meta)fyzickými.

Z dennodenných cvičení som si robieval zápisky, ktoré sú najmä v začiatkoch veľmi dôležité, nakoľko sa k ním budeš kvôli porovnávaniu neustále vracať.

Príklad jednoduchého takého zápisku:
REPORT – ŠPECIÁL   10. 08. 2012
Ráno  06:10  Monroe CD „D“
Stav: Rozospatý. Preto som šiel do kúpeľne a osviežil sa…

AP – Tri výstupy z tela po sebe (ako obvykle)
Popis:  Ľah na boku. Postupne uvoľnenie, pri nástupe snov som si v čiastočnej bdelosti, vďaka CD „D“, uvedomil, že som voľný, a za použitia vôle – magnetického ťahu, som sa vytiahol z tela…

To sa ešte potom zopakovalo 3 krát… a mohol by som v tom ešte pokračovať, ale nastávali postupne rušivé elementy v tele a okolí, a tak som projekcie ukončil a ešte zaspal…

Opis projekcie:
Letel som… vietor na dlaniach a v tvári. Bolo zaujímavé, že keď som sa vrátil do tela a v plnej bdelosti sa opäť dostával do tranzu, dokázal som na fyzickej dlani pocítiť vietor, čo ma veľmi prekvapilo, lebo som ešte vôbec nebol v projekcii, ale vietor som cítil. To mi povedalo, že môžem poľahky ísť „von“ opäť!

Tak som sa len trošku uvoľnil v mojej ledabolo polohe a silou vôle sa vytiahol von…

Zážitky boli, že som prechádzal múrmi bytov, domov, ap…

Nechával som sa viesť počas letu náhodou a vôľou niečoho – niekoho iného. Bol som v prírodných scenériách s rodinnými domami, záhradkami, ap…

V bytoch som si všímal detaily výzdoby a snažil sa sem tam aj niečo prečítať, atď…

Bolo to moc pestré, ale neriadil som to vlastnou vôľou úplne, nakoľko môj stav AP bol veľmi jemný, a keby som začal tlačiť vôľou na zmenu prežitkov, cítil som, že by ma to navrátilo späť do tela…

Poznatky z týchto polo spontánnych projekcii sú však na nezaplatenie.

Z projekcie vyplynulo, že som bol energetizovaný, chránený a vedený svojimi spojencami, za čo im ď
akujem!

Teória, že zmyslové vnímanie sa do projekcie prenáša preto, lebo všetko sa odohráva len a len v hlave a myseľ je bytostne prepojená s mozgom, bez ktorého by de facto neexistovala, neobstojí, nakoľko vedci majú dostatok dôkazov o priebehu NDE a LTP ako aj množstve iných, pokusmi vyvolaných OBE, ktoré nezávislosť existencie vedomia na hmote ako takej dokazujú. A to aj napriek výhradám čisto materiálne orientovaných vedcov a skeptikov. 

Ako som tak teda dookola, dennodenne, šamanské cestovanie cvičil, od plochého videnia astrálnej krajiny som postupne prechádzal k vnímaniu trojrozmernému až napokon sa mi do mentálnej projekcie začali primiešavať pocity fyzického vnímania a keď sa naplno prejavili aj emócie a vášne, z cestovania sa stal fascinujúci astrálny rock and roll!

To všetko dáva zmysel len vtedy, ak uznáme existenciu astrálnej substancie, ktorá tvoje uvedomenie vezme na výlet. A podľa toho, koľko si jej so sebou vezmeš, podľa toho sa tvoja projekcia odvíja. A rozdiely sú markantné!

e) Použitie astrálnej substancie
Aby si to ľahšie pochopil, povedzme si v skratke, aký je základný rozdiel medzi astrálnou a mentálnou projekciou.

Astrálne sa projektuješ vtedy, ak okolo svojho projektujúceho sa bodu, ktorým je tvoje ohnisko uvedomenia, sústreďuješ určité množstvo astrálnej substancie – (meta)fyzickej hmoty. Množstvo tejto zhmotnenej energie (zhmotnenej v zmysle astrálneho sveta) jednak určuje, do až akých výšin sa v astrály dostaneš a potom to, s akými bytosťami budeš môcť napriamo komunikovať. Všeobecne platí, že čím viac si tejto substancie so sebou vezmeš, tým fyzickejšie sa budeš cítiť, no zároveň ťa to ako balast bude držať v nižších úrovniach astrálu, no v žiadnom prípade tým nie je myslená špecifická zóna pod názvom očistec či peklo, kde sa môžeš dostať len v rámci výučbových  hodín so svojim sprievodcom.

Pokiaľ si teda so sebou vezmeš menšie množstvo astrálnej hmoty, dosiahneš rovnaký efekt ako u teplovzdušného balóna, kedy sa po odhodení balastu môže vzniesť do výšin, ktoré sú však limitované hustotou plynu v balóne a ktoré gravitácia do ešte väčších výšin nepustí. Niečo podobné platí aj o ľudskej duši, ktorá v analógii s hustotou plynu je limitovaná hustotou svojich vlastných vibrácií. No keby si ako ľudská bytosť bol na tom dobré, mohol by si sa vzniesť až do roviny, ktoré niektoré filozofie pomenovávajú Atmickou.
Pokiaľ by si sa do nej dostal, zistil by si, že v nej je všetko akési subtílne, povznesené až vznešené, v pravom opaku k nižším astrálnym úrovniam, kde sa viac prejavujú polarity, známe z fyzického sveta. Tam, najvyššie, kam sa až ako projektovaná bytosť môžeš dostať, vládne Svetlo božskej eufórie, dobra, pochopenia všetkých súvislostí,a nepodmienenej lásky, atď. Táto skúsenosť ti najskôr tvoj uhol pohľadu na Svet úplne zmení, samozrejme k lepšiemu.

Poznámka: Do rovín Mentálneho, Bodhického a Atmického sveta sa dostaneš jednak odlievaním určitého množstva astrálnej substancie už počas prebiehajúcej astrálnej projekcie alebo sa do adekvátnych tiel dostaneš technikou, akú používaš, keď vystupuješ z fyzického tela, len v tomto prípade tak urobíš počas astrálnej projekcie. Postup je taký, že najprv z astrálneho obalu vstúpiš do mentálneho a z mentálnej projekcie obdobnou technikou prejdeš do bodhickej. Do atmického prostredia sa dostaneš opustením tela bodhického. Naspäť ísť uvedenou postupnosťou nemusíš, navrátiť sa do hmotného tela môžeš naraz, tzv. skokom.

Cestovať v čase (na rozdiel od fyzickej reality) je možné (zatiaľ) len v astrály, kde časopriestor je definovaný (meta)fyzickými vibráciami, ktoré simulujú ako časové fyzické súradnice tak priestorové. Pri výlete, dajme tomu z Prahy do Tokia, pri maximálnom odlúčení astrálnej hmoty ti postačí púhe pomyslenie a skokom sa tam razom ocitneš. Je to výhoda aj nevýhoda zároveň. Nevýhoda spočíva v tom, že pri tomto v podstate už mentálnom cestovaní prichádzaš o vnímanie astrálnej reality jej zmyslami, ktoré ťa pripravujú o simuláciu fyzického zážitku. Pokiaľ by si sa rozhodol tú istú trasu cestovať s maximálnym množstvom (meta)fyzickej substancie, potom by si tú istú trasu musel reálne, dajme tomu ako stíhačka, preletieť. Alebo by si sa mohol vydať aj peši…

Každému však vyhovuje niečo iné a spôsoby cestovania sú bežne určované zámerom a špecifickou situáciou. Z vyššie uvedeného vyplýva, že my, pre účely našej praxe roviny existencie tak, ako sú spomenuté v článkoch Astrál počas života a po ňom a Astrál, považujeme jednoducho za Astrál.

f) Ako som sa snažil v astrálnom tele dostať do šamanských svetov
V počiatkoch mi to vôbec nešlo. Niekoľkokrát za sebou sa mi prihodilo, že som sa úspešne vyprojektoval z tela a s množstvom astrálnej substancie sa pokúsil o vstup tunelom do šamanského Dolného sveta.

V ten deň som sa vznášal vo svojej izbe a perfektne som si toho užíval. Rozmýšľal som, ako by som túto situáciu čo najlepšie využil. Napadla ma cesta do Dolného sveta za svojím zvieracím duchom, ktorý v ňom má svoj trvalý pobyt. Obzeral som sa dookola, kde sa smerom nadol nachádza dajaký vhodný vstup. Na moje prekvapenie sa mi celkom ľahko podarilo vôľou v podlahe vytvoriť kruhový otvor o priemere asi dvoch metrov – vstup, do ktorého som sa bez ďalšieho rozmýšľania vrhol.

Letel som v ťažko opísateľnej eufórii dolu v základnej pozícii parašutistu pred otvorením padáka. Hoci som sa nachádzal v astrály, prudký náporový vietor mi omýval tvár a spôsoboval reálny odpor. Počas pádu, ktorý v astrálnom čase trval niekoľko minút, som netrpezlivo očakával záblesk svetla Dolného sveta. No v tomto prípade z toho napokon nebolo nič, pretože zrejme už pred vstupom mi voľný pád zahatali obrovské akoby modré vankúše a pád sa začal spomaľovať. Keď som zastavil, pocítil som prudký pohyb späť akoby nadzvukovou rýchlosťou, ktorá ma do izby dostala v priebehu pár sekúnd. Potom ma to stiahlo do fyzického tela, ktoré zatiaľ spalo na pohovke. Žiaden Dolný svet sa teda nekonal. Prečo?!

Inokedy, po úspešnej exteriorizácii astrálneho tela, som sa opäť túlal vo svojom byte, občas prestrčil hlavu aj susedom či na spoločnú chodbu, až som sa rozhodol, že sa pokúsim dostať von. Rozmýšľal som, ako to urobiť tak, aby som sa ocitol niekde úplne inde, nakoľko okolo domu kde bývam som sa už niekoľkokrát túlal. Pohľad mi padol na skriňu… a bolo rozhodnuté. Vošiel som do nej skrz zavreté dvere a zišiel po schodoch, ktoré sa objavili hneď pod nohami.

Ako som po nich zbehol, dostal som sa do nejakej ponurej izby veľkého, akoby rodinného domu. Všetko bolo úplne realistické a ja som mohol „fyzicky“ ohmatať každý detail obývacích priestorov, pričom som cítil dokonca aj zatuchlú vôňu domu. Prechádzal som izbami, až som sa konečne vymotal ku schodom, ktorými som zbehol dolu. Ocitol som sa v akomsi spoločnom dvore viacerých domov, ktorým som prešiel a veľkou bránou vyšiel na ulicu dajakého neveľkého mesta.

Vonku sa prechádzalo veľa ľudí, ktorí ma ale nevnímali, pretože keď som skúšal, či do mňa vrazia, tak mnou prešli. Podľa ich oblečenia a vôbec všetkého som vedel, že ide o súčasnosť, no nevedel som, kde sa nachádzam. Všetko mi bolo cudzie. Uvidel som psa. Zámerne som sa k nemu priblížil tak, aby ma nemohol nevidieť, a on ma vnímal! Otočil hlavu smerom ku mne a zaštekal. Rozmýšľal som, čo urobiť. Opäť som si spomenul na iné svety a zatúžil po nich. Ako ináč, aj v tomto prípade ma napadol Dolný svet, a tak som sa začal obzerať, že kde by som do neho mohol nájsť vchod.

Neďaleko som uvidel veľkú budovu a tak som zamieril k nej. Cez veľké zavreté dvere som vošiel do chodby a po širokých schodoch vybehol nahor, na najvyššie poschodie. Potom som našiel veľký  nákladný výťah, do ktorého som vošiel. Jednalo sa o klasiku so železnou ovládacou kľukou. Po chvíli zisťovania sa mi podarilo výťah uviesť do pohybu. Výťah sa k mojej nevôli rozbehol dolu len pomalým, slimačím tempom. Bol som v tom, že cestujem do Dolného sveta, teda aspoň som si to želal. Po hodnej chvíli sa výťah konečne zastavil… a ja som sa po hlučnom otvorení dverí ocitol v – akýchsi pivničných či skladových priestoroch zrejme obytného a zároveň obchodného domu. Bol tam samý neporiadok – pozostatky zo stavebného lešenia s mlákami zaschnutého betónu a kopec špiny, pavučín a zopár detských ušmudlaných a rozpadávajúcich sa detských hračiek.

Po Dolnom svete opäť ani stopy… a tak som sa znechutený vybral po schodoch nahor a pretlačením sa cez hrubé tehlové mury vošiel späť do ulíc. Našiel som svoj dvor aj s rodinným domom a spätnou cestou, opačne, ako som sem prišiel, som vybehol po mnohých schodoch a komplexom izieb prešiel až do skrine, cez ktorú som sa dostal späť do svojej izby. Následne som sa prelevitoval späť do tela, ktoré medzitým sladko spalo.

Dnes už mám za sebou mnoho podobných projekcií. Poučili ma, že pokiaľ sa chcem dostať nie do kópie (zrkadlového odrazu) fyzického sveta ale do skutočného Dolného alebo Horného sveta, ktorý leží v inej vibrácii (dimenzii) astrálu, musím sa projektovať už s tým zámerom. To spôsobí, že sa od počiatku, ešte v hmotnom tele, naladím na požadovanú astrálnu úroveň.

Jednu z mnohých vydarených šamanských (mentálno-astrálnych) ciest uvádzam v článku Šamanská cesta za duchom Slnka a pre porovnanie nešamanskú, teda rýdzo astrálnu cestu v článku Astrálny výlet do hlbín oceánuZ inej produkcie je tu potom článok Učení mravenčího ducha a zaujímavý prípad astrálnej cesty na Sabat čarodejníc prostredníctvom lunárnej inteligencie ponúkam v článku Josefa Veselého Prax s lunárnymi  inteligenciami. 

Teda, okrem spomínaného živého bubnovania som sa do zmenených stavov vedomia dostával, a dostávam, aj počúvaním bubnovania z nahrávky, ktoré som neskôr doplnil meditáciami na čiernočiernu tmu. Potom som sa dostal k Hemi-Sync-u a vyskúšal aj niektoré psychoaktívne rastliny. No pri nich som zistil, že v mnohých prípadoch sú menej účinné ako doteraz používané neinvazívne spôsoby!

Jediné, čomu sa vyhýbam, je meditatívna a relaxačná hudba, ktorá vytvára emocionálnu klietku, ktorá ťa drží v určitom vibračnom rozpätí a v prípade nutnosti ďalej nepustí. Naviac, spôsobuje návyk, kedy sa už bez hudby nezaobídeš. Pravý mág, šaman či čarodej preto nikdy žiadnu hudbu nepoužíva. Šamanské bubnovanie a spevy hudbou vo vyššie zmienenom zmysle nie je!

g) Čo je teda pri všetkom tom spomenutom to najdôležitejšie?
Trpezlivosť, netlačiť na pílu, hlboký pokoj na duši, sebadôvera, odolnosť voči predsudkom, zbavenie sa strachu, mlčanie, radosť, hravosť a intelektuálne pochopenie toho, čo robíš. To je v základe všetko.

h) Astrálna projekcia vo využití okultnej mágie (klikni tu)


10. Monroeová technika astrálnej projekcie

Poznámka autora pôvodného článku: Po preštudovaní mnohých metód na Astrálnu Projekciu (AP) som zistil, že táto, nižšie uvedená, je z nich relatívne najľahšia. Monroe túto techniku naučí klientov počas jedného týždňa, ale v skutočnosti, s náležitým zanietením, môžu byť zvládnuté aj v priebehu jediného dňa. Cítim, že táto technika je v porovnaní s inými oveľa kvalitnejšia, pretože nevyžaduje intenzívnu vizualizáciu, s ktorou mnoho ľudí má kardinálny problém.
Teda, choď do toho a uži si to!
(Prevzaté z Leaving The Body: A Complete Guide to Astral Projection, D. Scott Rogo, Prentice Hall Press. Preklad, úprava a doplnenie textu go4magic.com)


Jednou z hlavných bariér ľudí, stojacich tvárou v tvár projekcii, je strach. Mnoho z nich sa obáva, že astrálnym projektovaním si nejakým spôsobom môžu ublížiť alebo dokonca zomrieť. Nič nie je ďalej od pravdy. Canterburský Inštitút, zaoberajúci sa týmito okultnými štúdiami, vykonal experimenty s projekciou zahŕňajúce cez 2000 ľudí. A nikto z nich nikdy nebol týmto nejako zranený, a doteraz, o niekoľko rokov neskôr, sa nikto z účastníkov o nejakých novovyvstalých problémoch nezmienil.

Akonáhle si raz uvedomíš a prijmeš ideu, že projekciou si ublížiť nemôžeš, mal by si začať s Monroeovými technikami, krok za krokom.

Krok prvý – fyzické a mentálne uvoľnenie sa:
Uvoľni telo. Podľa Monroea je „schopnosť relaxovať prvým predpokladom, a pravdepodobne aj krokom samým osebe, ako dosiahnuť OBE“. Toto zahŕňa ako fyzické, tak mentálne uvoľnenie. Monroe síce nenavrhuje bližší spôsob dosiahnutia tohto alertného stavu uvoľnenia, ale postupná svalová relaxácia (progresívna relaxácia), prípadne doplnená o vnímanie (len nie počítanie!) nádychov a výdychov, je plne dostačujúca.

Krok druhý – dosiahnutie stavu A:
Dostať sa do stavu hraničiacim so spánkom. Toto je známe ako hypnotický stav (spánkový tranz). Opäť, Monroe ani v tomto prípade neodporúča nejakú bližšie špecifikovanú metódu ale jedným z množstva spôsobov je napríklad držanie zdvihnutého predlaktia tak, aby zvyšok ruky ležal na posteli alebo na zemi. Pointa spočíva v tom, že akonáhle začneš zaspávať, tvoja ruka spadne a ty sa znovu prebudíš. Praxou sa naučíš ovládať hypnotický stav bez použitia ruky.

Druhou metódou (prínosnou aj z pohľadu praktizovania mágie)  je koncentrácia na nejaký objekt (vizualizácia). Keď začnú do tvojej mysle vchádzať ďalšie obrazy (imaginácia), dostal si sa do hypnotického stavu (tranzu). Pasívne tieto obrazy pozoruj. To ti tiež pomôže udržať tvoju myseľ blízko spánku. Monroe tento status  mysle nazýva stav A.

Krok tretí – dosiahnutie stavu B:
Stav B sa dosahuje prehĺbením stavu A. Aby si toho dosiahol, začni čistiť svoju myseľ. Pozoruj pozadie svojich vízií skrze zatvorené oči. Nerob zatiaľ nič ďalšie. Len sa pozeraj skrz zatvorené očné viečka na čiernočiernu tmu pred sebou. Po chvíli zaznamenáš (ale nemusí to nastať) svetelné vzory. Sú neutrálne. Nemajú žiadny špecifický význam ani účinok. Ignoruj ich a keď ustanú, nechaj sa prepadať hlbšie a hlbšie do čiernočiernej tmy. Toto rozpoloženie mysle sa nazýva stav B. Odtiaľ musíš vstúpiť do ešte hlbšieho stavu uvoľnenia, ktorý Monroe nazýva stav C.

Krok štvrtý – dosiahnutie stavu C:
Stav C je prirodzeným pokračovaním Stavu B. Stav C je charakterizovaný vypínaním jednotlivých senzorických vnemov. Ako prvý sa vypína hmat. Bude sa ti zdať, že nemáš cit v žiadnej časti tela. Čoskoro nasledujú čuch a chuť. Ďalšie sú sluchové signály a ako posledný odchádza zrak.

Krok piaty – dosiahnutie stavu D:
Ideálnym stavom pre opustenie tvojho tela je stav D. To je stav C, ktorý je zámerne vyvolaný z odpočinutého a čerstvého stavu a nie je následkom normálneho vyčerpania. Na dosiahnutie stavu D Monroe navrhuje cvičenie ráno, alebo po krátkom zdriemnutí.

Stavy A, B a C máš teda cvičiť vtedy, ak si trochu unavený, no nie natoľko, aby si zaspával. Pokiaľ máš s tým problém, bude pre teba lepšie na chvíľu si zdriemnuť alebo cvičenia realizovať v čase, kedy ťa únava nebude až tak príliš vzmáhať.

Audio-podpora stavov vedomia „A“ „B“ „C“ „D“: 
Hemi-Sync je metóda nenávyková a neobsahuje žiadne podprahové (subliminálne) inštrukcie a sugescie. Jej užívateľ má počas celého procesu jej použitia kontrolu nad sebou a proces môže kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť (nejde teda ani o hypnózu). Hemi-Sync neobsahuje žiadne dogmy, ani nepodporuje žiadne náboženské a iné vierovyznania, a nezahŕňa užitie žiadnych drog či chemických substancií. Hemi-Sync je nástrojom, ktorý poskytuje užívateľom prostriedky k dosahovaniu individuálnych cieľov tým, že facilituje a udržiava účelne zameraný, vysoko produktívny a koherentný stav mozgu a mysle.


MEDITACIA MONROE - hemi sync (300x303)


Osobne pri realizácii astrálnej mágie k podpore dosiahnutia rozpoloženia mysle pod označením stav „A“, „B“, „C“ a „D“ používame patentovaný program, ktorý bol vyvinutý Monroeovým inštitútom pod názvom Hemi-Sync Support for Journeys Out of the Body, s ktorým mám už niekoľkoročné skúsenosti. Rád zdôrazním, že len s týmto programom som docielil množstvo astrálnych ciest, hoci tie sa udiali, ako som niekde už spomenul, až po vypočutí si nahrávky, nie v jej priebehu. A bolo to vždy večer po uľahnutí do postele alebo oveľa lepšie to bolo vtedy, keď som si nahrávku pustil po zobudení sa niekedy nadránom, a potom opäť zaspával. A vtedy sa to odohrávalo – niekedy aj 5 astrálnych projekcií po sebe!    


No pôvodne Monroeov inštitút vyvinul unikátny program, ktorý je obsiahnutý v sústave CD-čiek pod názvom Gateway Experience: Wave I – VII. Pokiaľ si ho zakúpiš, získaš v podstate ucelený program pre oboznámenie sa so zmenenými stavmi vedomia, ktoré sú prioritne určené ako pre navodenie alertného stavu uvoľnenia, ktoré ináč dosiahneš len progresívnou relaxáciou alebo vhodnou meditáciou, tak pre dosiahnutie astrálneho cestovania, a to v rôznych astrálnych dimenziách. Okrem toho ti tento program prudko akceleruje mimozmyslové vnímanie vo všetkých možných kategóriách.

Hemi-Sync je metóda nenávyková a neobsahuje žiadne podprahové (subliminálne) inštrukcie a sugescie. Jej užívateľ má počas celého procesu jej použitia kontrolu nad sebou a proces môže kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť (nejde teda ani o hypnózu). Hemi-Sync neobsahuje žiadne dogmy, ani nepodporuje žiadne náboženské a iné vierovyznania, a nezahŕňa užitie žiadnych drog či chemických substancií. Hemi-Sync je nástrojom, ktorý poskytuje užívateľom prostriedky k dosahovaniu individuálnych cieľov tým, že facilituje a udržiava účelne zameraný, vysoko produktívny a koherentný stav mozgu a mysle.

Ďalšie produkty sú uvedené tu. V tomto prípade sa ale jedná už o nepriame metódy navodenia AP a upozorňujem, že nie každému tieto nahrávky musia vyhovovať! Osobne som si ich vypočul a hoci sú pôsobivé, zabudol som na ne. Hudbu k navodeniu AP/OBE alebo lucidného snívania nepoužívam (šumy Hemi-Sync za hudbu nepovažujem). 

Monroeov inštitút o týchto produktoch uvádza: For Out-of-Body Travel, a 2 CD set created by Brian E. Paulson.

Waves of Light and The Power of 7 are used exclusively by William Buhlman in his out-of-body workshops. Waves of Light is an exhilarating, yest profoundly peaceful musical journey into the mind, body and beyond.  By combining the ancient knowledge of harmonics, recent discoveries in brain research, physics, and cosmology, Waves of Light produces specific frequencies (for alpha, then theta) to create whole-brain consciousness and tunes the body to the natural harmonics of the earth and sun. A relaxing ride to Nirvana.

The Power of 7 is a magical sounds sculpture (tuned to the color green) by resonating the subtle energy levels of the listener. Combining hypnotic ancient rhythms with the latest psycho-acoustic mind technologies, this music will transport the listener from the beta to delta brain state. The Power of 7 is used professionally for healing and inducing altered states of consciousness and out-of-body travel. 

Avšak, aby akákoľvek nahrávka bola účinná, je nutné ich používať dennodenne, najlepšie pravidelne v tú istú hodinu. U niekoho však v priebehu ich samotného počúvania AP vôbec nemusí nastať, ale stáť sa tak môže spontánne alebo dokonca cielene až niekedy potom – v priebehu jednoduchého uvoľnenia sa alebo počas precvičovania rôznych meditácií a priamych či nepriamych technik na odpútanie sa od fyzického tela. Súčasťou tohoto všetkého je aj cvičenie na privodenie si vibrácií astrálneho tela tak, ako je to uvedené v Monroeovom cvičení nižšie. Buď si vedomý, že vibrácie často nastávajú spontánne pri hlbšom uvoľnení sa alebo počas prevádzania akejkoľvek meditácie, pričom si ich ani nemusíš všimnúť. Osobne ja sa cez uvedomovanie si vibrácií do Astrálu nedostávam. Nie je to k tomuto účelu vôbec potrebné. Totiž, niekto vibrácie niekedy zažíva a niekto vôbec nie. Ja patrím k druhému typu astrálnych projektantov.   

Poznámka: Audio-podpora má oproti bežným meditačným technikám v generovaní stavov A, B, C a D tú výhodu, že vo svojom programe navodenia špecifického tranzu má aj špeciálne módy, ktoré sú určené k tomu, aby ešte v priebehu samotného počúvania nahrávky si sa mohol do AP dostať. Po dosiahnutí stavu A, B, C, D, klasickou metódou sa nachádzaš len v super-hlbokom uvoľnení, ktoré ti síce samé osebe môže AP spontánne vyvolať, ale primárne sú tieto stavy určené k tomu, aby si po ich dosiahnutí mohol pokračovať v precvičovaní uvedených technik na nepriame či priame odpútanie sa od tela.

Ako som už uviedol inde, AP/OBE často zažívam spontánne po vypočutí si CD – „D“ v skorých ranných hodinách, kedy pokiaľ sa do astrálu nedostanem už počas samotného prehrávania šumu, tak AP/OBE nastane až potom, v čase zaspávania, a to zámerným alebo spontánnym spôsobom.

V každom prípade precvičovanie tranzu týmto spôsobom je pre psychosomatický systém vysoko prínosnou záležitosťou, nakoľko sa tým aktivuje mimozmyslové vnímanie, nastáva duševná očista a regeneruje a energetizuje sa organizmus, nehovoriac o mozgu, v ktorom sa vytvárajú nové neuronové spojenia a dráhy vedenia vzruchov.

Krok šiesty – vstúpenie do stavu Vibrácií:
Toto je najdôležitejšou časťou cvičenia a tiež najviac nejasnou.

Mnoho projektujúcich si týchto vibrácií všimlo na začiatku projekcie. Môžu byť pociťované ako mierne brnenie alebo ako elektrina prestupujúce telom. Ich príčina je doteraz tajomstvom. Môže to byť astrálne telo, pokúšajúce sa uvoľniť z fyzického zovretia, ale zároveň je faktom, že mnoho úspešne cvičiacich žiadne vibrácie nepociťujú. Je to teda individuálne.


Pre vstúpenie do stavu vibrácií ponúka nasledujúce pokyny:

– odstráň si zo seba všetky prívesky alebo veci, ktoré sa dotýkajú tvojej pokožky
– zatemní izbu tak, aby skrze očné viečka neprechádzalo žiadne svetlo, ale nezatemňuj úplne
– ľahni si pozdĺž severojužnej osi hlavou k magnetickému severu (nemusíš, funguje to aj tak), vyzleč sa donaha, ale prikry sa tak, aby ti bolo pohodlne
– uistí sa, že nebudeš nikým a ničím vyrušovaný
– daj si mentálny príkaz, že si budeš pamätať všetko, čo sa prihodí pri nasledujúcej práci a že to pre teba bude prospešné. Zopakuj to päťkrát
– vstup do stavu C/D
– prirodzene dýchaj skrze polootvorené ústa
– postupne prestaň sledovať dych a pozornosť prepni na priestor pred sebou
– vyber bod asi 30cm pred svojím čelom a potom tento bod mentálne posuň necelé asi dva metre pred seba, ak sedíš a nad seba ak ležíš
– bod veď o 90 stupňov nahor vykreslením imaginárnej čiary paralelnej s osou tvojho tela, hore nad hlavu, nad siedmu čakru. Zameraj sa na ten bod a mentálne (v predstave) ho dočiahni tak, že sa buď budeš telesne predlžovať a dočiahneš ho hlavou alebo tak urobíš jednoducho mentálnou rukou
– aj keď nevieš, čo tieto vibrácie predstavujú, spoznáš ich okamžite, ako s nimi prídeš do kontaktu

Krok siedmy – ovládnutie vibrácií:
Nauč sa vibrácie kontrolovať ich posúvaním od hlavy k pätám a späť. Hraj sa s nimi a nechaj ich rásť a vzdúvať sa v celom svojom tele. Tvor ich vlny. Aby si vlnu vytvoril, sústreď vibrácie do hlavy a odtiaľ ich vytlač mimo svoju hlavu a potom túto vlnu veď dole do svojho tela. Cvič toto, dokiaľ nebudeš schopný privodiť tieto vlny na príkaz.

Akonáhle sa raz naučíš ovládať vibračné stav, si schopný opustiť telo.

Krok ôsmy – oddeľovanie sa od tela:
Začni s čiastočným oddeľovaním. Kľúčom je tu myšlienková kontrola. Udržuj svoju myseľ zameranú na opustenie tela. Nenechaj ju túlať sa. Túlavé myšlienka ti môže spôsobiť stratu kontroly stavu.

Teraz, vstúpením do vibračného stavu, začni preskúmavať OBE uvoľňovaním dlane, alebo chodidlá „druhého tela“. Monroe navrhuje naťahovať končatinu kým tá nepríde do kontaktu so známym objektom, napríklad so stenou povedľa tvojej postele. Potom strč ruku alebo nohu skrz objekt. Vráť končatinu umiestnením späť do súladu s fyzickým telom, zníž mieru vibrácií a experiment ukonči. Ticho lež, kým sa plne nevrátiš do bežného stavu mysle.

Krok deviaty – oddelenie sa od tela:
Toto cvičenie ťa pripraví na úplné oddelenie sa. Monroe navrhuje dve metódy. Aby si toho dosiahol, mysli na to, že si po vstupe do vibračného stavu stále ľahší a ľahší. Mysli na to, ako krásne by bolo, keby si sa vzniesol tam hore. Drž túto myšlienku v hlave za každú cenu a nenechaj ju prerušiť túlavými myšlienkami. OBE sa prirodzene prihodí v tomto bode.

Inou metódou je „rotačná metóda“ alebo technika „vaľkania sa“. Keď dosiahneš vibračného stavu, pokus sa prevaliť, akoby si sa prevracal v posteli (neskúšaj sa prevaliť fyzicky). Skús sa ako astrálne telo otočiť a fiktívne sa prevaľ napravo od svojho fyzického ja. Hraj sa s tým. Ak sa to podarí, budeš sa nachádzať mimo svoje hmotné telo, povedľa neho. Potom mysli na vznesenie sa nahor a keď sa tak stane, budeš sa reálne vznášaš nad svojím fyzickým telom.

Monroe navrhuje začať s vynášaciou metódou, ale podotýka, že obe sú rovnako účinné.


11. Spánková paralýza
Aj spánková paralýza môže odštartovať tvoju astrálnu projekciu. Avšak predpokladom preto, aby tak nastalo, je pochopiť, čo to vlastne spánková obrna je a prečo má v drvivej väčšine, predovšetkým u neprebudených jedincov, negatívnu konotáciu. Všetko, čo o tomto potrebuješ vedieť, nájdeš v článkoch Vysvetlenie spánkovej paralýzy a Spánková paralýza – osobné zážitky.                                                         



12. Záver
Pokiaľ by sa ti aj napriek úsiliu opustiť hmotné telo pri plnom vedomí nedarilo, môže ísť o zábrany na úrovni podvedomia vo forme mentálno-emocionálnych konštruktov a v tej súvislosti o problém s nadvedomím, ktoré môže trvať na zmene prístupu k záležitostiam existencie ako takej.

V mnohých prípadoch, kedy sa astrálne vycestovať dlhodobo nedarilo, zázrak spôsobilo cvičenie čakier. V nami prevádzanej mágii, rovnako ako aj naším klientom, sa doteraz najviac osvedčila táto technika, ktorá spôsobila v nadobudnutí schopností mimozmyslovo vnímať a mentálne a astrálne cestovať doslovne revolúciu!

Niekomu však môže viac vyhovovať táto klasickejšie pojatá technológia:
Harmonizace čakerPyramidální meditace

Časom sme si však aj tak vytvorili svoj vlastný systém, ktorý pochopiteľne fungoval najlepšie. Precvičovali sme ich dva-trikrát denne po dobu niekoľkých mesiacov, a v obmedzenom množstve (cca. 1 krát obdeň) sa im venujeme doposiaľ.

Záver je teda taký, že aby si vo svojom okultnom úsilí napredoval čo najefektívnejšie, musíš sa naučiť akceptovať predovšetkým sám seba a nie názory typu „jedna baba povedala“. K tomu ti ako vodítko najlepšie poslúži prax neustále prevádzaných cvičení.


Pridávam článok o Astrály z inej spirituálnej dielne

Rozvoj astrálních smyslů – vyššího vnímání

 21.3.2014 
 

voyage-astralJá rozumím, naprosto rozumím. Vy všichni chcete vidět anděly a démony, bytosti rozličného druhu a řádu, vnímat je do detailu a vědět zda trpaslíci nosí malé lucerničky a jestli jsou na Venuši dívky opravdu tak spanilé a lásky znalé, chcete, ale nejde Vám to. A čmouhy plující po koberci a barevné obláčky nejsou to pravé, co jste si pod svými okultními praktikami představovali. Naprosto pochopitelné. Mágy popisovaný svět zázraků a božských vychystávek zůstal v nedohlednu a svět plný fantaskních barev je stále jenom tou šedivou realitou a strohou prázdnotou, hryzající v duši přímo tam, kde je Váš skrytý sen o čárech, kouzlech, zázracích a vzrušivých překvapeních. Na tento svět snad jen zůstává skrytá vzpomínka z dětství. Vzpomínka na život, který byl skutečně Životem, protože dával smysl i význam. A k Vašemu štěstí zůstala snad stále živá.


Teoretická část

Vyšší vnímání se děje na úrovni, kde není hmota ve smyslu, který je pro dnešní horké hlavy měřitelný nebo ekonomicky užitečný – nejde těžit astrální ropu a nejde tam udělat žádná demokracie, takže pro „racionálně“ uvažující lidi to je místo, kde žijí lvi a kam chodí jenom blázni. Ne jen že nám vědátoři otrávili planetu, ještě budou kecat, že pohádky neexistujou, ale nebojte milé děti, děda mrazík se svojí berlou vánoce udělá.

Tak zaprvé: Astrální úroveň je nehmotná. Věc druhá: Je v ní úplně všechno. Spatřit to celé najednou je na jeden večer až až, a nikdo zatím neudělal tolik popcornu, ale řekněme, že se vlastně všichni dost snaží. Za třetí, už v ní dávno jste: Haló, právě teď se nácházíte v Astrálu!!! Je to rovina v které člověk žije úplně normálně. To znamená, že i teď vnímáte svými astrálními smysly a jste v kontaktu s objekty a astrálními entitami. Jako děti jste „zázračnému“ světu byly otevření, vnímali jste úžasnou barevnost nefyzického světa a ve svých fantaziích a snech jste chodili všude možně, ale SYSTÉM nepotřebuje vnímavé a rozvinuté, ale pracovité a výkonné, tak trochu krabičky, které jsou zapojeny do „vymezených“ společenství a nepřesahují mimo nebo určitě ne tam, kde nemůžete být kontrolovaní.

Zkráceně řečeno: nikdo Vás neučil jak používat vaše lidské tělo a jeho smysly. Celé se to totiž musí svézt na tělocvikáře! Někdo přece za takový zmatek nese zodpovědnost, nebo ne?

Takže milý čtenáři, bez funkčních smyslů pro větší nebo-li vyšší svět, nestěžuj si. Rozviň se! Vyšší vnímání není nijak složité, stejně jako není nijak složité vzít do ruky činku, knihu nebo ty ostatní věci, které se člověku zpravidla nechtějí… A né proto, že by byly složité, to rozhodně né, ale patří k životním tématům, kde se přidávají výrazy typu: dřina, bouchat, trénink, makačka, cvičení a nebo tamto čemu se říká „práce“. Vy jste samozřejmě talentovaní a půjde Vám to úplně samo. Stačí na to čas.

Je to naprostý základ pro astrální cestování nebo pro jakoukoli magickou nebo mystickou práci, která předpokládá vnímání jemných úrovní. Prostě je důležité začít vnímat „ten astrál“ a to v každodenním životě. A vzhledem k tomu, že se tak vlastně již děje – žijete na astrální úrovni – není to vůbec nic, co máte začít vytvářet nebo skutečně rozvíjet, ale jenom poznat (že se to už dávno děje – byť zatím podvědomě). Jednoduché, že?

Rozvíjet vnímání věcí, které nejsou (hmotně), je zábava.

Nejdůležitější doporučení: Neočekávajte! Nepodceňujte! Vjem je vjem. Nikdo Vám doopravdy nemůže tvrdit, že ten svět mimo Vaší hlavu a smysly doopravdy existuje a že navíc opravdu vypadá, jak vypadá. Vnímání je uspořádáno uvnitř – jsou lidé co věří měření a matematice – prosím už dost nesmyslů – s tímto „ryze organickým aparátem“ si budete hrát po zbytek života a nakonec překročíte jakoukoli hranici vymezenou „zdravým rozumem“ a Systémem nalinkovaného a správného života. Pokud jsem to ještě neřekl naplno, tak znovu: Není autority, která by řekla, že něco vnímáte špatně – pouze do určitého levelu porozumění si nebudete „jisti“, jestli to je skutečně pravda. A to je pořádku. Pochybujte, zkoumejte proč vnímáte jak vnímáte a proč se to jeví jak se to jeví. Musíte si své vnímání potvrzovat a ověřovat a jakmile bude zjevně ve shodě s hmotnými projevy, uvěříte si a uznáte své schopnosti.

Rozvojem astrálních smyslů se stane svět zajímavějším (podvědomé vnímání se spojí s vědomým), začnete vidět plno souvislostí a spojitostí, poznáte velké množství praktických výhod, které takto rozšířené vnímání (prd rozšířené, normální) přinese a nakonec si uvědomíte, na jak úžasném místě vlastně žijete a také co všechno se tady dá dělat… A co všechno Člověk může.


Praktická část

1. Vývojová fáze – vnímat „to“ co není

Chuť – chutnání – představte si něco co Vám chutná, vybavte si chuť a plně jí ciťte. Můžete zamlaskat, pídit se po té chuti svojí zvědavostí, vzpomenout si na jednotlivé nuance a chutnat vybavený „astrální objekt“. Čím více u toho budete uvolnění, tím lépe to všechno půjde. Pokud se soustředíte se zaťatými svaly – snažíte se moc a zapomněli jste, že nejlépe se učí hrou.

Chutnejte svá oblíbená jídla a zkuste také vnímat čím ono neexistující jídlo vlastně chutnáte. A máte-li takto svůj astrální smysl pro „nehmotné“ dostatečně uchopený a promeditovaný, začněte vnímat svojí „chutí“ své tělo a jeho jednotlivé části. Chutnejte se od palců na nohách až po vlasy na temeni – astrálně – k žádným úchylárnám nevybízím. Jenom svým smyslem vyplňte prostor pod kůží a tzv. celé své tělo vysmyslete.

Počítejte s tím, že je to (pohledem zevnitř) větší prostor než se zdá.

Čich – cítění – vybavte si nějakou příjemnou vůni, pokud žádnou takovou nemáte, vzpomeňte si jednoduše na citrón a čichejte kyselý citrón. Pokud už jenom z té představy začnete slinit, pokračujte dál, naučené reakce těla nemusí souviset s úspěchem na astrální úrovni, ale je to dobré znamení. Začnete-li cítit vůni citronů tak trochu jinak než pouhou „představou“ – je to právě ono – a přichází dojem typu: hele ono to fakt jde. Tak nebo onak, rozvíjejte dál! Prozkoumáte-li opět způsob jakým vnímáte astrální vůni, přejděte takto vzpamatovaným smyslem ke svému tělu a jednoduše očichejte každou buňku.

Sluch – slyšení – to by mohlo být jednoduché, vzpomeňte si na nějakou písničku a slyšte ji. Slova, nástroje, melodii, jak nejlépe budete moci. Nezapomeňte, že se pohybujete na úrovni kde není hmota a pokud máte pocit, že při sólu metalového bubeníka necítíte úder kopáku – nezoufejte. Každopádně poslechněte si na svém vnitřním přehravači pár písniček, prozkoumejte jak se to děje a přejděte k tělu. Postupně naslouchejte svým orgánům, krevnímu řečišti, tlukotu srdce, ale také hlavně místům, které se zdají být bez „zvuku“. Vše co existuje má zvuk. Projděte tělo od palců u noh, chodidel, pat, kostí, svalů až k vlasům na temení a poslouchejte jak uvnitř zní? Jaký mají zvuk? Nějaký ano, že? 

Hmat – hmatání – na astrální úrovni poznáváte přímo – dotýkáte se. Na začátek si vybavte něčí stisk ruky a vnímejte, že vám tu ruku jakoby stále tiskne, ne nijak masochisticky, prostě normální kontakt. Držíte v ruce ruku, držíte se za ruku. Ciťte dotyk do detailu, teplotu, vlhkost/suchost, tlak, povrch. Nebo zcela jinak začněte romantickou představou, že se držíte za ruku se svojí vysněnou „osobou“. Po té až vystřídáte obě dvě ruce, můžete v načaté romantice pokračovat a budete se nyní objímat a zapojíte vnímání celého povrchu těla. Vedlejší dopady představ jsou samozřejmě vpořádku, ale opět neznamenají úspěch na pláni astrální. Což… využíváte-li pro rozvoj astrálního hmatu představu „mazlení“ s někým vysněným, může samosebou nastat. Jakmile se svým astrálním hmatem umíte vnímat něco „co není“, v různých pozicích a máte uchopené a promeditované jak se to celé děje, opět prohmatejte tímto způsobem celé tělo, buňku po buňce.

Zrak – vidění – snad skoro všichni vidí něco když zavřou oči, barvy, obrazy, různé děje a spletence… ale to všechno je většinou šum rozbité nebo spíše nenaladěné televize a tak se normálně na to člověk vlastně ani nesoustředí, protože ho to moc neoslovuje a dobře dělá. Vizuální chaos nezastavíte, děje se pořád i během dne, jenom jste se odnaučili ho vnímat. Nyní se naučíte na něm surfovat, a řekněme, že plně a cele. Zavřete oči a představte si, že na vás svítí mnoho reflektorů nebo sluncí, že je kolem velká světelná záře a proto musíte mít zavřené oči, ale i skrze víčka proniká silný svit. Vnímejte to silné světlo všude – proniká hluboko dovnitř a není před ním žádného tmavého místa. Pokud Vám to jde, přejděte třeba k lehce nudné představě povrchu stromu, viďte jeho kůru a začněte pozorovat jednotlivé vykreslující se struktury, přibližujte se, oddalujte se – hrajte si se schopností vnímat jednotlivé detaily. A následně prozkoumejte jak tyto neskutečné zrakové vjemy vnímáte a použijte své vnitřní vidění na postupnou prohlídku celého těla.


2. Vývojová fáze – synchronní vývoj astrálních smyslů

Cvičit své smysly můžete v průběhu celého dne a kreativně, při chůzi, rozhovoru, u jídla, na přednáškách, v tramvaji, na záchodě ne, tam dělejte něco užitečnějšího, ale jinak prostor pro rozvoj poskytuje bohatě každodenní realita, ale pak přichází na řadu ono cvičení, kdy si sednete na židli a oživíte své astrální smysly výše popsaným způsobem – jako když si zajdete do fitka, přestože celej den lítáte.

Nyní přichází na řadu vnímat nehmotné objekty všemi smysly – najednou. Jste-li imaginárně v lese, tak ho vnímáte plně a se vším. Pijete-li imaginárně pivo nebo víno, vnímáte smysly plně a se vším. Hrejte si co nejvěrohodněji, co nejopravdověji, přestože se vlastně doopravdy nic takového „ve skutečnosti“ neděje. Vaše vědomí rozvíjí jemné vnímání a vy si tak postupně uvědomujete, v průběhu třeba měsíčního trénování, že existence vjemů není pouhou výsadou hmoty. A to je významný předěl a pravý výsledek praktického cvičení, protože se nejedná o jakési intelektuální poznání, ale žitý stav – každodenní prožívanou zkušenost. Svým astrálním vnímáním nyní vnímáte za hranici pevné hmoty. Když vnímáte nehmotnou astrální úroveň a hlavně informace které obsahuje – to je pro příklad to, co vám na potkání člověk neřekne, ale vy si toho všimnete – tak díky rozvinutým smyslům, to nezůstane jako podvědomý vjem a nejasné tušení, ale něco skutečného, vědomého, pojmenovatelného a uchopitelného.

Jednoduše výsledkem synchronního rozvoje astrálních smyslů je nová dimenze vnímání, respektive otevřená podvědomá úroveň, kterou po dlouhodobém zbystřování nehmotného (nyní již bez problémů a bariér) zaznamenáváte. Žijete ve světě, kde je toho jednoduše Víc.


3. Vývojová fáze – jemné astrální úrovně a možnosti

Samozřejmě když už člověk přijde na to, že má z toho jakýsi benefit, tak pokračuje dál. A když svým cvičením a touhou poznat, přišel na to, co to je Astrální úroveň, může začít „cestovat“ a to nejdříve v těle a pak, když tělo leží, tak i mimo tělo. Co asi není zjevně řečeno, je, že Astrální cestování „v těle“ dělají v podstatě úplně všichni. Zjednodušeně o každém lze říci, že má tzv. „svůj svět“. A když si takhle se svým světem sedí před televizí a dívá se třeba na horor, začne se bát, a to proto, že se jeho astrál přesunul na „strašidelné“ místo – jeho vlastní strašidelné místo, ne strašidelné místo toho hororu (televize to fakt neumí, ale člověk jo). Samozřejmě nemusí být zrovna fanda strachu a strašení a tak raději přepne televizi a dívá se na komedii nebo nějakou romantiku, aby jeho svět byl lepším a záživnějším místem – zkrátka přecestuje. Možná může být nyní jasnější proč měli Mágové svá zrcadla, je to už docela dlouho co to ti první používali a tak páni vědci vlastně televizí nevytvořili nic nového nebo dokonalejšího (nyní však víte k čemu televize je a můžete jí s úspěchem používat).

Než vystoupíte z Vašeho těla ven, naučte se cestovat astrálem v těle. Prozkoumejte základní úrovně a pak i ty abstraktnější, které jsou v magii známé jako sféry. Nejdříve někde nerušeni a pak během každodenní činnosti, protože ve hmotě jste stále ve svém těle, ale ve svém astrálu se můžete nacházet někde úplně jinde. I necvičené oko pozná rozdíl pocitových světů člověka depresivního a člověka rozjařeného a radostného, oba dva se nacházejí na rozdílných duševních pozicích – stavech, přestože spolu hrají třeba šachy v jedné místnosti – a jsou tak přítomni jedné hmotné realitě.

Astrálním cestováním v těle nezměníte hrubou skutečnost, ale Váš přístup do ní bude z jiné pozice a prožívání a promění se tak potenciál aktuálních možností – s tímto světem si můžete hýbat dle libosti a Umět to se v žádném případě neztratí. Kolik toho budete vnímát a kam se podíváte psát nemusím, vesmír je velký, skutečně velký a hlavně opravdu, ale opravdu rozmanitý.

Jakmile se naučíte „zvednout kotvy“ budete volní a svobodní a to v každé situaci.

A pak vyjít z těla ven a cestovat v astrálu napřímo, bude už jen pouhá maličkost.


Závěrem

Rozvoj astrálních smyslu pomocí cvičení znamená otevření podvědomého vnímání a uchopení nonverbální komunikace, děje se tak osvěžením schopnosti vnímat nefyzické jevy a rozšířením vědomé kapacity. Po dlouhodobém aktivním tréninku smyslů se dostaví výsledky v každodenním životě, smysly jsou zbystřené a zaznamenávají informace, které jste předtím běžně nevnímali a zůstávali v podvědomí.

V případě jakýkoli vjemů je důležité rozumět jejich významu a chápat svojí vnitřní symboliku (co znamená cítit vůni růži na místě kde nejsou růže, atp.), protože bez vědomosti vnímání bude otevřené podvědomí šílenstvím a člověk bude přecitlivělý a projde si doslova křtem ohně.

Jakmile jste astrálně citliví, můžete prozkoumávat nehmotné oblasti a entity, jinak neviditelné a tudíž skryté, a to v těle i mimo tělo.

Poslední důležitá věc je, že toto vnímání mají všichni aktivní, akorát je pro většinu podvědomého charakteru a k jejich osobnosti se dostává pouze skrze „podivné“ nebo „zvláštní“ pocity a nálady, nebo jako intuice, a stejně se mohou rozhodnout na základě preferencí něčeho jiného (a být třeba napáleni nebo podvedeni, přestože se jim ten člověk nezdál). Po rozvinutí astrálních smyslů budete jednoduše vědět (nic Vám neunikne). Předtím jste samozřejmě také věděli, ale jako bytost (od shora dolů), ale nyní budete vědět i jako vymezená osobnost (ego), kterou jste rozvinuli nebo jinak řečeno otevřeli skrze praxi.

 


První Astrální Cestovatelská

 

A přišlo léto a období dovolených, výletů a odpočinku. Velká magická agentura První Astrální Cestovatelská si Vás dovoluje pozvat k návštěvě několika významných destinací. Můžete sem zavítat v průběhu Vaší rekreace a nebo při jakékoli jiné vhodné příležitosti. Lokality jsou samozřejmě dostupné po celý rok, avšak některé mají navíc své speciální dny, kdy se otevírají takřka dokořán a jejich přítomnost, přestože na žádné pozemské mapě neleží, nelze vůbec popřít nebo snad vyloučit. Proto nyní jsou cesty zpřístupněné nejen jedincům vybraným, kteří se o jejich existenci dozvěděli tak či onak, ale široké veřejnosti.

Akorát jen musíme připomenout, že cesta může mít mnohdy dobrodružný charakter a každý ji tak vykonává na vlastní nebezpečí, neboť široširost astrálních plání může skýtat kdejakou nástrahu či překvapení a tudíž nelze očekávat běžný poznávací výlet v turisticky atraktivní zemi. Nyní přichází krátká prezentace pěti míst, které může každý, kdo umí vykonávat cestu astrálem, navštívit. A snad i pro ty, jenž v tomto umění teprve hledají pevné stání a učí se, budou níže uvedené texty motivací a inspirací:


Šalamounův chrám

Jistě, stál na zemi a byl zbořen. Měl věrně zrcadlit onen nebeský palác v nejvyšším nebi, ovšem až tam za ním jíti nemusíte. Šalamounův chrám je přítomen v astrálním prostoru stále, jako celek vypadá majestátně, ale ze začátku může vypadat jako pouhý baldachýn, který zahaluje sedmiramenný svícen a knihu. Nijak se toho nelekejte. V jistém smyslu je to pouze vstup, který po otevření knihy a správném přečtení několika úvodních řádků, rozvětví baldachýn na celý chrám z kamene, drahokamů a drahých kovů a návštěvníku poskytne čeho si žádá měrou královskou. Žádný speciální jazyk se pro to učit nemusíte, člověk dobrého srdce v té knize číst umí. Dozvědět se dá v chrámu samozřejmě mnohé a krom ostatních obyvatel můžete také mluvit i s „veleknězem“.


Astrální knihovna

Ano je to tak, nejrozsáhlejší světový archiv obrázkových, tesaný, ručně psaných, tištěných i jakkoli jinak zaznamenaných knih a textů. Knihovna poskytuje možnosti originálů nebo zdařilých překladů (odvislé od čtenáře) a nebo je mohou s radostí předčítat a překládat místní knihovníci. Rozsáhlý komplex místností a chodeb má také svá tajná zákoutí, kam Vás nebudou chtít třeba i pustit. Nesmíte se na ně zlobit, ale někdy holt do naší doby nesmí proniknout inspirace z dob minulých či budoucích a proto pokud by jste snad užili násilí nebo vlastní převahy a ukořistili nějaké informace, které nejsou v souladu „se světem“, bude Vám daná část paměti zakryta po vyjití z knihovny. Bohužel. Avšak nijak neklesejte na mysli nebo se neodrazujte, protože množství dostupných knih je opravdu velké a řádků k přečtení nezměrně… navíc, co když zrovna Vy dostanete speciální povolenku.


Shambala

Tato velmi prestižní destinace poskytuje cestovateli rekreaci u nádherných vodopádů v rajském městě vznešených a krásných bytostí, oplývajících moudrostí a radostí dlouhověkých. Místní fauna i flora by udivila nejednoho přírodovědce, kdyby… Na své si zde přijde praktik hledající nové a účinné techniky a duchovní metody, protože místní chrám a mniši shromažďují moudrosti celých věků. Ve městě panuje nepřestávající oslava a veselí a tak nejen hledač moudrosti si přijde na své. Je to opravdový klenot mezi lokalitami přidruženými k zemi a naše agentura P.A.C. je velice ráda, že má tu čest o takto neskutečném místě poreferovat. Díky časovému posunu zde můžete strávit mnohem déle než ve skutečnosti uběhne.

 

Agharti

Je v podstatě země ve vnitřním rozměru země. V jejím prostředku je velké opevněné město kde sídlí skuteční vládcové, nikoli však podléhající vlastní libovůli a manýrům moci, ale naslouchající Stvořiteli. Agharti vytváří magií určitý druh rozvodné sítě napětí a drah distribuujících zemské energie. V podstatě každé hmotné místo na povrchu naší planety kde lidé sídlí ve městech, je pod tímto napětím z Agharti. Pokud se seznámíte se skutečnými vládci a pochopíte jak funguje naše země skrze tuto vnitřní zemi a spatříte samotnou mapu těchto vnitřních napětí (což je impozantní výjev), máte velké štěstí. Každopádně všichni obyvatelé jsou pěkní siláci a snad proto je možná někdo kdysi považoval za démony, ale nesmíte mít žádné předsudky nebo se snad něčeho obávat. A také zachovávejte nevinnost turisty a procházejte jako člověk poznávající nové a pro něj neobjevené – bez záměru měnit a vměšovat se do dění.


Avalon

Ostrov skrytý v mlze, země jabloní, kde půda dává vše sama od sebe a bují hojnost plodů. Astrální cesta na tento ostrov není v žádném případě ztrátou času a zajímáte-li se o tajemství přírody a magii, bude pro Vás významné i setkání s devíti sestrami, které na ostrově vládnou. Stane-li se, že přijdete na kopeček, kde je devět menhirů či kamenů v kruhu, jste na správném místě. Ne že by sestry byly šibalky, ale jejich těla jsou rozprostřena do jiného času a tak se mohou jevit takto. A tak buď se přizpůsobíte jejich formě nebo jednu z nich požádáte, aby se po čas rozhovoru z kamene otevřela (všechny najednou to udělají pouze v případě velké důležitosti). Samozřejmě pokud Vás na ostrově již čekají, nic takového nespatříte a celá Vaše návštěva bude v  úplně jiném režimu. Máte-li rány, které potřebují zhojit, zde je správné místo k rekonvalescenci a léčivému klidu.

Tím krátké upoutávky velké magické agentury končí. Na závěr je zapotřebí upozornit, že takových míst je mnohem, ale mnohem více a to, že se o nich ví, jsou právě ony dveře dokořán. Proto jako tečku zmíníme v lidské historii starší Tir-na-nOg a Olmo Lung-ring, kam cestovatel může stále ještě zavítat.

První Astrální Cestovatelská přeje všem příjemnou cestu. ZDROJ



13. Dodatky


K auto-výuke astrálneho cestovania podporné videa: 

Naše existence mimo tělo

Petr Chobot – O vytělesňování
 

Astral Travel – simply
Astrálne cestovanie – 10 výmyslov objasnených
Ako mať mimotelový zážitok
Ako astrálne projektovať (titulky)
Tom Poutník – astrálny cestovateľ
Astrálna projekcia – videoklip
Astral projection + Astral projektion (možnosť zapnúť preklad titulkov)
Astrálna projekcia z filmu Doctor Strange TU a TU (ide o realisticky prevedené exteriorizácie astrálneho tela)

a rozhlasové besedy s Mgr. Petrom Marmanom, PhD okrem iného aj o lucidnom snívaní: Relácie rádia Slobodný vysielač


Články pre nielen skeptikov:

Svet duchov – fantázia či realita?
Je Boh výtvorom Darwinovej evolúcie?
Vnímanie v rôznych prostrediach reality
Všetko o OOBE prostredníctvom Monroeovho inštitútu

Astrálne cestovanie – vaše otázky, naše odpovede

 

 

Odporúčam 
Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?

Astrálna mágia

Teurgia
Psychurgia
Mágia energií
Zvláštnosti a nepresnosti v názoroch na okultizmus

Druhy a koncepty mágie

Astrálne & Mentálne cestovanie
  

Extatický, enstatický & psychotropný šamanizmus
Meditácia

Meditácia z rôznych uhlov pohľadu 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Meditace I -VI 
Progresívna relaxácia 
Harmonizace čaker – Pyramidální meditace

Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Podstata astrálneho cestovania
 
Služby počas astrálnej projekcie
 
Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Spánková paralýza – osobné zážitky

Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

Astrálna exkurzia vo svojom byte

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Aktivity v Astrály verzus talent

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?

Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

O duchoch

V Ríši prírodných duchov

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Egregori a ich podstata

Astrální cestování: Robert Bruce

Len vnímaj a nemysli…

O energiách

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Naplň si svoj Sen

Astrál – vaše otázky, naše odpovede
Astrál počas života a po ňom
Cvičenia astrálnej projekcie
Astrál očami špičkového okultistu Roberta Brucea

Astrálne a Mentálne cestovanie 
NAŠA ASTRÁLNA MÁGIA

PRINCÍPY DUCHOVNA & MÁGIE

ZLATÝ KĽÚČ

PRÍSPEVKY od INÝCH o ASTRÁLY 
DUCHOVNÁ & MAGACKÁ PRAX
 
DUCHOVNÝ RAST

 

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background