Extatický & Enstatický Šamanizmus

WEB_SHAMAN_ENSTÁZA_01

Nie každý liečiteľ môže byť šamanom, zato každý šaman môže byť liečiteľom…


Šaman je muž alebo žena využívajúci šamanský stav vedomia – ŠSV – na komunikáciu s nadprirodzeným alebo ináč povedané neviditeľným svetom. Podľa svojej vôle sa buď nechá posadnúť alebo cestuje medzi svetmi s cieľom nájsť radu pre seba alebo iných, spôsob liečenia alebo vedomostí. Pracuje vždy len za pomoci svojich duchov.  Názov šaman pochádza z jazyka sibírskeho kmeňa Tunguzov a znamená ten, čo vidí v tme.

Šamanizmus predstavuje absolútne otvorenú platformu duchovného rozvoja, bez byrokracie a politikárčenia – dvoch neduhov, ktoré rozvrátili klasické náboženstvá. Každý šaman je sám sebe prorokom, nepodlieha nijakým guru, nepotrebuje nijaké dogmy a zjavené pravdy, ktoré nemôžu alebo nemusia byť overené. Šamanizmus nie je náboženstvo – neexistuje v ňom boh ani bohovia, nemá chrámy. Šamanské predstavy sveta vychádzajú len z bezprostrednej skúsenosti a sú zamerané na prítomnosť. Šamanizmus nie je jednotný systém – má veľa rôznych foriem a nie je organizovaný ani vývojovo ukončený. Stále sa mení a vyvíja.


ŠSV dosahujú extatickými alebo meditatívnymi metódami.

Za extatický tranz môžeme považovať zmenené stavy vedomia navodené napríklad šamanským bubnovaním a/alebo chrastením, spievaním, tancovaním, natriasaním, knísaním, vyskakovaním, hyperventiláciou (pri holotropnom dýchaní), dlhou chôdzou, hudbou, sexom, atď. – teda všade tam, kde sa vedomie stimuluje dynamickými aktivitami prichádzajúcimi z extrovertného prostredia. Pri tomto spôsobe sa ako sprostredkovateľ tranzu uplatňujú fyzické zmyslové orgány.  

Enstatický (meditatívny) tranz sa naproti tomu dosahuje tým, že šaman po dlhšiu dobu zotrváva takmer v nehybnej polohe, pri ktorej sa dosiahne až alertný stav uvoľnenia svalstva, a všetka jeho kognitívna aktivita (intelektuálne myslenie) sa postupne rozpúšťa v transcendentne. Zmysly jedinca sú ovplyvňované výhradne introvertným prostredím, teda fyzické zmyslové orgány sú deaktivované a namiesto nich sa aktivujú zmyslové orgány astrálneho tela, ktoré sú analogickým zrkadlením orgánov fyzických.   

Súčasťou enstatického tranzu však bývajú aj pohyby tela, ktoré ho napomáhajú vyvolať a udržať, ako to je napríklad pri samádhi joge. Podobne aj pri niektorých spôsoboch šamanského liečenia môžeme pozorovať špecifický druh enstaticky navodeného tranzu, pri ktorom sa operátor bez toho, aby z neho vypadol, voľne okolo pacienta pohybuje. Pohyb, ale dynamický, zameraný na fyzické zmyslové orgány, sa však využíva, ako už bolo naznačené, aj v extatickom tranze. Špecifickú kategóriu tvoria stavy navodené psychoaktívnymi látkami, ktoré zaznamenáva psychotropný šamanizmus.Príklad meditatívneho (enstatického) spôsobu navodenia ŠSV u indiánov severozápadnej Amazónie Yukunov a Tanimukov

Exstatický a enstatický šamanismus 2 (400x275)


Šamani kmeňov Tanimukov a Yukunov – jaguárí veštci – ako si sami hovoria, sedia na svojich „mysliacich stoličkách“ (vyrezávaných drevených laviciach) vo svojom maloca (ubytovací a zároveň spoločenský dom celého kmeňa) celé noci, občasne žuvajúc koku či fajčiac tabak, aby astrálne cestovali vzduchom ako orly alebo sokoly, pohybovali sa vodami ako anakondy, vydry, sladkovodné delfíny alebo ako jaguáre či zmyje rozsiahlymi lesmi džungle. Taktiež sa stávajú netopiermi alebo sa metaforicky rozptyľujú do bleskov, aby sa s jaguárovou dušou rútili časťami univerza. Šamani – jaguárí veštci podnikajú predlhé cesty, aby mohli navštíviť a jednať so špeciálnymi ochrancami (duchmi) klímy a ročných období. Hovoria, že môžu prechádzať do ducha a fyzických tiel nielen iných ľudí, ale aj druhov bez toho, aby si ublížili. Pokiaľ cestujú svetom v podobe jaguára alebo iného zvieraťa, mohli by bez problémov usmrtiť kohokoľvek vrátane nepriateľsky zmýšľajúcich šamanov. Sú jediní, ktorých duše môžu opustiť telo a cestovať ako pralesom tak celým univerzom, bez najmenších náznakov ochorenia či smrti.

Pri verejných oslavách hostiteľskí šamani nikdy nesmú zdieľať s inými maloca skupinami (platí aj pre návštevníkov zo západnej civilizácie) svoje podstatné výklady, spevy a podobne, nakoľko by nepriateľskí šamani ľahko odhalili ich spôsob myslenia, zistili mená  posvätných miest pôvodu skupiny, čím by mohli spôsobiť zánik celého kmeňa. Preto pri týchto príležitostiach nechávajú prebiehať svoje rituály odzadu, používajú len určité slová alebo sa na strategickom mieste odmlčia či použijú pauzu medzi mýtickým a kozmopolitickým rozprávaním.  

Šamani vo svojom kmeni sú pokladaní za vševedúcich expertov, strážcov symbolického kapitálu skupiny a vytvárajú politické vedomie a podvedomie. Pri rituáloch konzultujú šamani so svojimi duchmi – ochrancami – všetko o chorobách ľudí a následne zisťujú, kde je duša nemocného skrytá alebo roztrúsená a zároveň je diagnostikovaná aj jeho poloha kozmického, ekologického či sociálneho problému. Šamani majú vo svojom maloca svoje zákonné miesto, kde majú prístup len oni a starí muži k prevádzaniu rituálov a meditovaniu v sede na svojich mysliacich stoličkách.

Šamani – jaguárí veštci môžu pomocou „veľkého myslenia“ nazerať do minulosti, súčasnosti a budúcnosti, ako tam i „osobne“ cestovať. Okrem bežnej činnosti v noci, pri každej významnejšej udalosti kmeňa, zostávajú po dlhé hodiny koncentrovaní vo svojich mysliacich stoličkách. Jeho telo ostáva – mimo šnupania koky alebo fajčenia tabaku – po celé hodiny bez pohnutia, hlavu si chráni rukami, oči má zatvorené a obidve nohy rovnobežne natiahnuté. Pri hraní  role „veľkého myslenia“ vyráža slová a polohlasne si spieva. V jeho bezprostrednej blízkosti sedia starí muži, aby ho doprevádzali, prednášali mýty, žuvali koku a fajčili. Mladí dospelí pritom tancujú na verejnosti a pijú fermentované lektvary. Šaman podniká „duchovnú cestu“. Myslenie ukončuje na začiatku súmraku. Zvolá všetkých v maloca dokopy a so slovami „poď a vypočuj, čo som vymyslel a čo svojím telom zdeľujem“ udáva smery chovania spoločnosti maloca ako skupiny pre nadchádzajúcu sezónu (potrvá mesiac).


Viaceré kultúry používajú na vstup do ŠSV (šamanského stavu vedomia) prírodné halucinogény. Najznámejším je posvätný nápoj juhoamerických šamanov ayahuasca, ktorej základnou psychoaktívnou zložkou je dimetyltryptamín (DMT), tiež známy ako N,N-dimetyltryptamín.  Ide o tryptamín vyskytujúci sa v prírode a zároveň aj o potenciálnu halucinogénnu drogu, nachádzajúcu sa nielen vo veľkom množstve rastlín, ale v stopových množstvách aj v ľudskom tele, kde je jeho funkcia zatiaľ neurčitá. Duch rastliny síce pri dodržaní určitých špecifických podmienok vystupuje ako šamanov spojenec, no je dobré vedieť, že rituálne používanie halucinogénnych rastlín a húb bolo vždy spojené s predchádzajúcim náročným výcvikom a vychádzalo z dlho utváranej kultúrnej tradície. Preto voľné používanie halucinogénov sa považuje za vysoko rizikové a z duchovného pohľadu neetické.

Šamanský tranz pozná viaceré stupne zmeneného stavu vedomia – elektrochemické vlnenie mozgu hladín Alfa, ThétaDelta a ich kombinácie. Vedeckým meraním sa zistilo, že šamani pri šamanskom bubnovaní dosahujú najčastejšie úroveň Théta. Tranz spočíva v tom, že mozog okrem tranzovných vlnení Alfa, Théta a Delta musí obsahovať aj vlnenie zodpovedné za bdelosť – Beta. Len tak môže šaman aktívne magicky pôsobiť. Pokiaľ by dosahoval len úrovne Beta, mohol by tak nanajvýš riešiť matematické príklady a naopak, pokiaľ by dosiahol len vlnenie Alfa, Théta a Delta, buď by spal alebo by bol „uletený“ a to z príčin absencie analytickej mysle. Avšak v poslednom období vedci zistili, že k dosiahnutiu nielen šamanských zručností je využiteľné aj mozgové vlnenie Gama, ktoré navodzuje špecifické mimozmyslové vhľady.

Rovnaké kritéria platia pre všetky okultné ezoterické disciplíny, vychádzajúce zo zmenených stavoch vedomia.


Tabuľka je rešeršou súčasnej relatívne ustálenej kategorizácie hladín vedomia:

Typ Kmitočet Amplitúda
Epsilon < 0,5 Hz  
Delta 0,5 ÷ 3,5 Hz 80 ÷ 210 μV
Theta 3,5 ÷ 7 Hz cca. 100 μV
Alfa 7 ÷ 13 Hz 30 ÷ 50 μV
Beta 13 ÷ 40 Hz do 20 μV
Gama 40 ÷ 100 Hz  
Hyper Gama 100 ÷ 200 Hz  
Lambda 200 Hz <  

 


Šaman pôsobí  v úrovniach – fyzickej, emocionálnejmentálnej. Mentálnu a emocionálnu rovinu pre zjednodušenie nazývame Astrál.  

Šamanovými hlavnými duchmi – spojencami – sú zvieratá sily, ktoré tvoria šamanovo akési alter-ego a rastlinní duchovia. Ďalej bohato využíva duchov predkov, zomrelých šamanov a majstrov-učiteľov.

Použité zdroje:
Elizabeth Reichel D./ Šamanské vědy
axweb.sk
svet.wbl.sk 

 

Súvisiace články
Psychotropný šamanizmus
O duchoch
V ríši prírodných duchov
Šamanská cesta
Co je a co není šamanismus
Život šamana
Šaman ho naučil komunikovat…
Liečenie
Šamanská mágia na akékoľvek problémy
 Mágia na jasnovidnosť (démonologický koncept)
 Evokácia Hagiel
  Magická rekapitulácia
  Alchymie záměru
Vzdejte se důležitosti!
Stať sa Tigrom
Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie
Šamanská cesta za duchom Slnka
Učení mravenčího ducha
Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru
Ako sa naučiť astrálne cestovať? 
Vnímanie v rôznych prostrediach reality
 
Duchovia Voodoo
 
Andský šamanismus peruánskych indiánov Qeros
  
Zaručene pravý šarlatán
  
Mýtické Bytosti ako tvoji spojenci
  
Pozor na pokrytcov
 
Oči Slnka v krajine noci
 
Sila mágie…
  
O duchoch, človeku najbližšie
 
Rituál s duchmi prírody  
Šaman o negatívách pozitívneho myslenia

WitchMan

 

Red circle and pentagram on a black background