Mágia na jasnovidnosť  démonologický koncept

Mágia na jasnovidnosť- démonologický koncept (400x300)


Tieto cvičenia je síce primárne zamerané na zaistenie si PSI/ESP schopností, no ak si pred cvičením určíš, že cvičenie bude liečiť tvoju krátkozrakosť alebo iný fyziologický problém, bude sa to diať, a to vo veľmi intenzívnej forme. Samozrejme, efektivita bude záležať na tvojom prístupe tak, ako to napokon býva vo všetkých záležitostiach. 

Toto cvičenie vychádza z démonologického konceptu mágie. Od energetického konceptu sa líši tým, že ako interagujúce médium nepoužíva niektorú z inteligentných vesmírnych energií ale skutočných duchov. Ide o mimoriadne účinnú metódu, ktorej podstata spočíva v preformátovaní programu a následnej transmutácii energetického portfólia nejakého konkrétneho fyzického orgánu, v tomto prípade očí.

Cvičenie

 • 1. Pred samotným cvičením privolaj šamanským tancom alebo svojim vlastným spôsobom zvieracieho ducha, s ktorým už máš nadviazaný reálny kontakt. Pokiaľ ním nie je niektoré z uvedených nižšie, to tvoje ti toho správneho sprostredkuje. Pokiaľ tak nie je a ty s duchmi skúsenosti nemáš, použi buď energetický koncept (na cvičenie sa preklikni TU) alebo jednoducho vizualizuj zviera, ktoré sa podľa teba nato hodí najviac. Môže ním byť orol, sova, vlk alebo drak. Pokiaľ budeš vizualizovať ducha zvieraťa, ktorého sa bojíš alebo máš z neho fóbiu a tento psychický nápor zvládneš, mágia bude o to účinnejšia.

  Pokiaľ udržuješ kontakt so svojím majstrom – učiteľom z Horného alebo Dolného sveta – a pokiaľ bude ochotný, môže ti celú operáciu dohliadnuť sám, pričom liečenie alebo impregnovanie očí žiadanou kvalitou vykoná osobne alebo taktiež k tomu povolá ducha kompetentného zvieraťa.
 • 2. Ak si sa rozhodol o tom, ako budeš postupovať, ulož sa do meditačnej polohy. Najlepšie je ľahnúť si na chrbát, no môžeš sa aj usadiť v kresle či sadnúť na stoličku. Dôležité je cítiť sa tak pohodlne, aby si mohol na svoje fyzické telo úplne zabudnúť.

 • 3. Uvoľni sa na tele a duchu alebo si urob progresívnu relaxáciu. Pokiaľ vieš meditovať, využi to. Cieľom je šamanský tranz.

 • 4. Ďalej cvičenie s reálnym duchom prebieha výlučne len podľa jeho rád a pod jeho vedením, pričom ty do ničoho nezasahuješ, pokiaľ ti spojenec nepovie ináč.

 • 5. Na záver sa duchovi poďakuj. A keď odíde, pomaly, bez akýchkoľvek pochybností o tom, čo sa práve udialo, sa preber a rozhýb svoje hmotné telo. Imaginácia či mentálna alebo astrálna projekcia je u konca.

 • 6. Okamžite na všetko zabudni!
  To však platí len v prípade, žeby si nemal analytickú myseľ pod takou kontrolou, aby ti práve vykonaný rituál či jednoduchý magický akt svojou skepsou neznehodnotila. Pokiaľ si si teda nie istý, na prevedené čarovanie zabudni a pokiaľ máš myseľ pod kontrolou, môžeš magický akt energeticky podporiť rozjímaním o ňom. No neprežeň to.


Osobná skúsenosť

Mojim zámerom bola transmutácia nežiaducich charakterových vlastnosti, ktoré mi bránili v mojom duchovnom a magickom napredovaní. V takom prípade pokiaľ je možnosť, všetko nechávam na astrálne inteligencie, pretože oni to vedia urobiť najlepšie. V predmetnej záležitosti som v tranze ležal vo svojej posteli a za mojou hlavou stál nezvierací, ale ani človečí, duch, a svojimi rukami pôsobil na moju hlavu. Liečil a reprogramoval ma. Podľa nezvyklého výzoru tohto ináč krásneho, akoby ženského zjavu, ktorý bol celý, vrátane „pokožky“, v bielom, šlo zrejme o dévickú bytosť…

Inokedy som zase v astrálnej projekcii sedel vo svojom kresle a z hora, z môjho oltára umiestneného na starožitnom nábytku, mi z neidentifikovateľného (astrálneho) prístroja na hlavu v oblasti temena smeroval modrobiely „laserový“ lúč. Cítil som jeho pálenie akoby šlo o fyzickú záležitosť! Opäť sa jednalo o nejaký druh operácie, o ktorej nemám bližšie informácie. Všetko sa dialo pri maximálnej bdelosti a pri plnom zapojení (nesebastrednej) hlbinnej analytickej mysle.


Pokiaľ sa však do astrálnej projekcie dostať nevieš, vystačíš si aj s komunikáciou v predstave. Aj táto metóda náleží do démonologického konceptu:

 • 1. V tranze (bod „3“ predchádzajúceho cvičenia) vizualizuj ako privolávaš ducha sovy. Sova prilieta a sadá si niekde povedľa teba alebo na hrudný kôš, rameno, brucho, ap.

 • 2. Sugestívne, ako len môžeš, si predstavuj, že máš sovie oči, pričom svojou fantáziou alebo nadobudnutými vedomosťami vizualizuj ich kvality – ako vidia vo tme, majú ostrý zrak a že ako duch prostredníctvom nich môžeš vidieť aj za oponu fyzickej reality.

 • 3. Intenzívne, ale bez napätia, si predstavuj, ako sám si sovou a letíš ponad stromy nočnou krajinou, pričom v korunách stromov vidíš spiacich vtákov. Uvedomuješ si, akú obrovskú výhodu oproti ním máš, pretože oni ťa vidieť nemôžu a ty o nich máš dokonalý prehľad. Uvedom si, že v tomto prípade sa táto predstava nočného videnia mení na skutočnú jasnovidnosť, ktorá je videniu vo tme len metaforou.

 • 4. Preciťuj, ako sa ti mení kvalita očí a sám seba vidíš s veľkými žltými alebo oranžovými sovími očami. Poprípade seba vidíš ako sovu. Používaj také fantázie, ktoré ti nespôsobujú blok a nechuť. Pocit hravosti a radosti je dostatočným indikátorom úspešnosti.

 • 5. Uvedomuj si sovie oči, ich zdravie a mimoriadne schopností, ktoré v tomto momente už prechádzajú na teba.

 • 6. Si sovou a ona je tebou. Niet rozdielu. Si posadnutý jej duchom, ktorý ti ako dar predáva svoje schopnosti, ktoré sa u teba menia v jasnovidnosť, zrakovú ostrosť alebo v liečenie – podľa zámeru.

 • 7. Ešte chvíľu si vychutnávaj pobyt v sovom tele a napokon si dovoľ z nej vystúpiť. Vidíš, že akonáhle si ju, ako vedomie, opustil, sova odlieta a stráca sa v rozľahlej krajine. Poďakuješ sa a požehnáš jej.

 • 8. Potom, bez akýchkoľvek pochybností o tom, čo sa práve udialo, sa preberieš, rozhýbeš a na vizualizáciu okamžite zabudneš. Len tak sa novonadobudnuté kvality v tebe ukotvia.


Zabudnutie na práve ukončený rituál alebo čarovanie, ako často uvádzam, je dôležité preto, lebo akonáhle transcendentálna myseľ svoju misiu skončí, kormidlo fyzickej existencie preberá analytické vedomie materiálnej mysle a tá ti celú tvoju mágiu, s úsmevom na tvári, pošle do „teplých krajín“.


Uvedená vizualizácia by sa mala prevádzať denne alebo aspoň každý druhý deň po dobu dvoch až troch mesiacov, a to aj v prípade, že zlepšenie už nastalo. Podľa holizmu každá akcia, zameraná na jednotlivý diel, rieši zároveň celok. Aj preto toto cvičenie, hoci je zamerané povedzme len na oči, sekundárne reprogramuje aj celé mentálno-emocionálne prostredie a tým pádom, v psychosomatickom kontexte, pôsobí na celé telo.

Pokiaľ by si však k sovám pociťoval akýkoľvek odpor, pokús sa ho najprv transmutovať alebo namiesto sovy použi napríklad orla, čierneho leoparda, jaguára, vlka, ap.Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background