Mágia energií 


Energetický koncept mágie spočíva v manipulácii s energiami Univerza. Energie ako také nie sú živé, teda nemajú ducha, ani astrálne telo (dušu) a ani telo hmotné. Hmotným telom, ak sa to tak dá nazvať, je ich fyzický prejav. Za energiami ale vždy stoji nejaká tá inteligencia – vedomie – ktoré nimi manipuluje ale netvorí ich. Na druhej strane energie boli stvorené a to vedomím Stvoriteľa. 

Mág môže energiami účelovo manipulovať – nabíjať nimi rôzne mentálne, astrálne a fyzické objekty a situácie, a tým zadávať príčiny na ich zhmotnenie. Predmety, ktoré operátor nabíja, tvoria korečpondencie a analógie smerom k mentálnym a astrálnym energiám a/alebo inteligenciám, ktoré nimi pôsobia.

Na to, aby operátor mohol tento koncept mágie zdarne používať, musí si byť vedomý, ako s energiami narábať. Teda ako ich zhromažďovať, polarizovať, programovať, usmerňovať, ap. Musí vedieť, že pokiaľ pri energetickej práci bude používať len svoj vlastný, osobný zdroj energie, musí jej mať toľko, aby neupadol do energetického nedostatku, nakoľko by si mohol privodiť vážne ohrozenie zdravia.

Mág teda musí mať bezproblémový prístup k energiám Univerza, pričom musí vedieť s nimi manipulovať tak, aby to plnilo svoj účel. Operátor, podľa rozhodnutia, môže pracovať ako s astrálnym svetlom tak so životnou silou, živlami ako aj špecifickými energiami bytostí.


Kde sa energetický koncept stretáva s demonologickým?
Napríklad, pokiaľ pracuješ so živlami, môžeš s nimi manipulovať buď len ako s čistými energiami alebo môžeš použiť potenciály bytostí, ktoré im vládnu a požadovaný efekt zabezpečia. Takýchto uplatnení je mnoho keď uvážiš, s koľkými druhmi bytostí môže mág spolupracovať, pričom každá z nich predstavuje jedinečný potenciálny zdroj energie. Mág môže energiami manipulovať aj čiste prostredníctvo symbolov a analógií, ktoré tvoria ich korešpondencie.

Ak napríklad potrebuješ pôsobiť živlom Ohňa, tak k tomu môžeš použiť tarotové arkanum Eso Palíc, ktoré pomocou vizualizácie nabiješ, aktivuješ a vložíš do príslušnej situácie alebo objektu, pričom vyvoláš energetickú interakciu, ktorá sa niekde ako následok zhmotní. U živla Vody je to arkanum Eso Pohárov, u VzduchuEso Mečov a u Zeme môžeš použiť Eso Pentaklov. Efektivita tejto techniky je na približne rovnakej úrovni, ako by si použil čistý živel alebo živlovú bytosť. Samozrejme, tento druh mágie si vyžaduje vysokú úroveň vizualizačných a imaginačných schopností.


Magie Energií 2 (400x300)

 

Súvisiace články    
Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?
O energiách

Egregori a ich podstata

Biela mágia verzus Čierna

WitchMan

Red circle and pentagram on a black background