Peter & Spol

Slobodná vôľa je determinovaná evolučnou vybavenosťou ducha.

 

 

O mne

 Bolo pre mňa nesmierne objavné zistiť, že existuje aj skrytá realita, ktorá je paradoxne dôležitejšia ako tá fyzická. Trvalo mi, kým som nato prišiel a presvedčil sa o tom na vlastnej koži, no tá cesta stála za to. Jej podstatou sú zmenené stavy vedomia. A kto na meditácie čas nemá, stačí si počas dňa kontrolovať myseľ – jej pocity a emócie. Skutočne, stačí si ich len uvedomovať a želať si, aby sme sa ich, step-by-step, naučili ovládať. A potom, za čas, ktorý je pre každého iný, sa začnú diať tie veci…

 

Som Peter, a môj príbeh z pohľadu tejto inkarnácie začal už dávnejšie – narodil som sa totiž už takmer v polovici minulého storočia. Ale neľutujem, čím skôr odtiaľto odídem, tým skôr sa v ďalšej inkarnácii opäť narodím, zatiaľ čo tí terajší mladí budú už babičkami a dedami…

Žartujem! Na tomto svete pobývam neskonale rád a veľmi si toho vážim…

 

Proces poznania o fakte, že som viac než len fyzické telo (čo je dnes častokrát používaným klišé), sa spontánne spustilo už v ranom detstve, kedy ma začal detským spôsobom fascinovať fyzický Vesmír. Až neskôr, na základnej a strednej škole, paralelne s mojou vedomou neprofesionálnou angažovanosťou v oboroch astronómie a časticovej kozmológie, sa moje podvedomie (zrejme z podnetu nadvedomia) tiež začalo viac angažovať, no tu išlo o oblasť paranormálnych fenoménov, čomu som však po vedomostnej stránke vôbec nerozumel. Avšak paranormálne fenomény sa v osobnom praktickom prežívaní intenzívne rozvíjali a to predovšetkým v oblasti OOBE, vízií a jasnovidnosti. Niektoré zážitky si živo pamätám dodnes a na ďalšie, v omnoho detailnejších prevedeniach a súvislostiach, som sa postupne rozpomínal, akonáhle som začal praktizovať zmenené stavy vedomia či ináč povedané tranz. Niektoré zmyslové obrazy z paranormálnych zážitkov pochádzajú už z obdobia okolo 1 až 2 rokov!

 

V neskoršom období štúdia fyzického vesmíru som sa dostal k materiálom vtedajších autorít teoretickej fyziky. Jedním z nich bol napríklad aj Fred Alan Wolf, ktorý ma ako vedec zo svojho uhla pohľadu zasvätil do pojmov metafyziky a duchovna. Jeho študijné materiály ma natoľko zaujali, že som sa rozhodol transcendentálne záležitosti preskúmať na vlastnej koži. Ďalšou dôverihodnou vedeckou autoritou bol profesor antropológie Michael Harner. Jeho prácu na poli výskumu šamanizmu obšírnejšie zmieňujem nižšie.   

Zámer zmysluplného vysvetľovania udalosti hmotného vesmíru sa totiž vedcom klasického zmýšľania už dávnejšie začalo čím ďalej tým viac vymykať z rámca únosností (klasicky zmyšľajúcim vedcom nikdy nesedelo to a ono a teórie o existencii Vesmíru sa menili tak často ako spodné prádlo) až niektorí z nich začali premietať o úplne novej architektúre Vesmíru, ktorá aby všetko v zmysle súvislostí konečne začalo do seba zapadať, musela prijať premisu, že za všetkým prejaveným stojí dovtedy opomínaný fenomén zvaný vedomie, ktorého ultimatné prevedenie poznáme pod názvom neznáma všetvoriaca inteligencia, ktorej jednou z pomenovaní je výraz Stvoriteľ či Boh. Ako dokazujú najnovšie výskumy, vedomie je síce na hmote ako takej nezávislé, no na strane druhej hmota je plne závislá na ňom.

 

Freda Alana Wolfa, a niektoré ďalšie vedecké autority tej doby, oslovili zvláštne náhody, kedy napríklad Freda šokovali juhoamerickí šamani prezentáciou znalosti detailov o ňom samotnom, atď. Ten sa napokon, podobne, ako to bolo aj v prípade profesora antropológie Michaela Harnera, rozhodol, že aspekty týchto podivných udalostí preskúma tak dôkladne, ako sa len dá, a tak sa aj stalo.

Motivovaný príbehmi iných ako aj transcendentálnymi zážitkami, ktoré sa mi diali čím ďalej tým intenzívnejšie, som sa metafyzike a duchovnu začal venovať aj ja. Začalo to štúdiom na akadémii FSS profesora Harnera, kde som sa oboznámil s core shamanism, ktorý je oslobodený od folklórnych zvyklostí prírodných národov, hoci z nich vychádza. Šamanizmus mi okrem iného imponuje preto, lebo jeho podstata je zameraná na riešenie problémov bežného života, teda nejde o duchovno len pre duchovno, čo považujem za úlet aj napriek skutočnosti, že východné duchovné praktiky sú založené na princípe definitívneho sa oslobodenia od fyzickej reality. Lenže tu je potrebné vziať do úvahy, že tie čerpajú z portfólia kultúry, ktorá je míle vzdialená tej našej.

 

Moja cesta neznámou mesačnou krajinou sa zatiaľ vinie scenériou, ktorej dominuje duchovno v zmysle metapozorovateľa spolu so šamanizmom skombinovaným s východnými náukami, hermetizmom a hermetickou teurgiou, čo je veľmi blízke podstate šamanizmu, a čomu sme dali názov Astrálna mágia.

Keďže šamanizmus čerpá zo síl prírody, pohybujeme sa v nej tak často ako sa len dá alebo je tomu naopak, to, že máme radi prírodu, nás k šamanizmu predurčuje. A pretože šamanizmus nie je primárne o rituáloch, ale o priamej komunikácii s transempirickými inteligenciami, ľudovo povedané duchmi, celá naša mágia sa rovnako primárne odohráva v Astrály.

 

Nasleduje prehľad prírody lužných lesov, ktoré my tu máme priamo pod nosom, a v ktorých sa nám veľmi dobre šamansky pracuje. Fotografie sa časom obmieňajú tak, ako sa mení aj príroda okolo nás.

 

Facebook 

 

 


Napriek praktizovaniu šamanizmu šamanmi sa nenazývame. Šamanom vás môžu nazvať len tí, ktorí vás za šamana uznajú. Je známym faktom, že tí, ktorí sa za šamanov považujú, väčšinou nimi nie sú – podliehajú seba-deštrukčným ilúziám. 
Napokon pekne sa o tom vo svojom spoločnom diele Probuzení do duchovního světa vyjadrujú ich autori Sandra Ingerman & Hank Wesselman, ktorí píšu: Bez výjímky v žádné domorodé kultuře o sobě člověk nikdy neřekne, že je šaman. To je považováno za vychloubání se vlastní mocí. Ve světě šamanů neexistují žádné diplomy ani certifikáty a kdykoli se někdo chlubí svou mocí, může ji snadno ztratit. Pojem „šaman“ je úloha, kterou tomuto člověku přisoudila jeho komunita a je založena na schopnostech jedince působit ve svém společenství jako léčitel nebo jako zprostředkovatel informací z neviditelných světů. José Stevens upozorňuje, že ačkoli je obtížné přijít s něiakou definicí toho, kdo je skutečným šamanem a kdo léčitelem jiného druhu, nejsou tyto rozdíly až tolik důležité.

K tomu len dodávam, že „nie každý liečiteľ môže byť šamanom, ale zato každý šaman môže byť liečiteľom…“ 

 

 

 

 

 

 

Zopár stretnutí s UFO

Pozor, nie som žiaden fanatický ufológ a na UFO v zmysle šarlatánskych uletených teórií neverím – verím len tomu, čo sám zažijem. Dnes už ale objekty UFO výplodmi fantázií na základe vlastných objektívnych skúseností nenazývam…


Existuje UFO?

Dnes už o tom nepochybujem. Tak, ako som kedysi neveril na svet duchov, rovnako som neveril na UFO. Však ako sa hovorí, človek mieni a život mení. Pred niekoľkými rokmi sa udiala nasledovná príhoda. Len popíšem fakty, mienku nech si už utvorí každý sám:

Prvý kontakt nastal v priebehu roku 2010. Stalo sa nasledovné:

Raz večer, ako som tak z okna bytu pozeral na jasnú nočnú oblohu, som si presne o 23. hodine a 17. minúte všimol, ako sa zo severnej strany po oblohe vo vrchných vrstvách atmosféry rúti objekt. Spočiatku sa to javilo ako Slnkom ožiarený umelo vytvorený kozmický objekt, o meteor nešlo. Z predpokladanej družice sa náhle stal meteoroid, a to preto, lebo jeho dovtedajšia stabilná jasná žiara sa začala spomaľovaním rýchlosti meniť na žltooranžovú, a keď neznámy objekt spomalil ešte viac, zmenil sa na zreteľne horiace oranžovočervené teleso s jasnou dymiacou stopou. Nevedel som, čo si o tom mám myslieť… a potom som dostal šok, pretože teleso v mojom nadhlavníku zastalo a prestalo horieť a dymiť. Svietilo ako veľmi jasná hviezda.

Pozeral som na to ako Alenka v krajine zázrakov. Keď som si pomyslel, že o čo tu asi ide, bliklo to na mňa oslnivým svetlom. Postupne som zistil, že objekt reaguje na moje myšlienky – jedno bliknutie znamenalo „áno“ a dve „nie“. Ako tak nehybne v nočnej oblohe kotvil, nevdojak ma niečo napadlo a v myšlienkach som záhadnému objektu položil otázku: ste mimozemská civilizácia?

A objekt odpovedal bliknutím, čo znamenalo áno.

Zízal som a položil ďalšiu otázku, na čo odpoveďou bolo opäť bliknutie…

Potom ma niečo napadlo a sformuloval som otázku tak, aby som dostal zápornú odpoveď. Podarilo sa a nehybne stojaci objekt odpovedal dvojitým bliknutím!

Rozprava týmto spôsobom trvala približne 14 minút, pričom som niekomu kládol rôzne otázky, a „oni“ mi zakaždým okamžite odpovedali jedným alebo dvomi oslnivými zábleskmi.


Z nášho rozhovoru jednoznačne vyplynulo, že „oni“ sa medzi sebou dohovárajú telepaticky a vedia sa bez väčších problémov naladiť na myseľ kohokoľvek. Preto som s nimi mohol komunikovať aj ja len s tým rozdielom, že na rozdiel od nich som nebol schopný ich myšlienky zachytiť tak „oni“ oni moje a tak mi odpovedali technologicky – tými oslnivými zábleskmi. 
To potom znamená, že v parapsychologických fenoménoch (PSI/ESP) sú doma, čo napokon vo svojej knižnej trilógii potvrdzuje aj sám Robert Monroe, ktorý s mimozemskými loďami a jej posadkami mal tu česť niekoľkokrát  sa osobne stretnúť, a to na rozdieľ odo mňa – v astrálnej projekcii. Napokon keď som  „im“ položil otázku, či ovládajú OOBEodpoveďou bolo jedno bliknutie, teda že „áno“.


Spýtal som sa ich, či považujú moju duchovnú cestu, na ktorú som sa vydal, za správnu, a odpoveďou bolo, že áno. Potom som sa dozvedel, že oni takých ako som ja vyhľadávajú, a snažia sa s nimi nadviazať kontakt. Prečo? V uvedenej súvislosti som sa tiež dozvedel, že so šamanmi indigénnych spoločenstiev kontakt udržujú už po celé tisícročia!

Napokon som rozhovor z mojej strany ani neviem prečo ukončil, pričom objekt súhlasne odblikol a dal sa do pohybu…

Akcelerácia bola opakom spomaľovania – najprv sa teleso rozžeravilo, potom horiac začalo dymiť, až sa rozžeravilo natoľko, že dym prestal byť viditeľný a objekt v efekte pomalšieho meteoru opustil atmosféru…


Nebudem spomínať, ako ma táto situácia ohúrila, naviac, keď som dovtedy fenomén UFO považoval za haluz a práve preto som sa ním nikdy nezapodieval.

Na druhý večer som opäť dostal silné vnuknutie, aby som presne v tú istú dobu ako včera išiel do okna a pozeral sa hore na opäť jasnú oblohu. Urobil som tak, a presne v 23,17 sa odohralo navlas to isté, vrátane komunikácie a jeho ukončenia, opäť nevediac prečo, z mojej strany!

A na tretí večer sa opäť všetko rovnakým spôsobom zopakovalo…

Na štvrtý večer som opäť dostal silné vnuknutie ísť do okna, ale neviem prečo, snáď kvôli nejakému psychickému šoku (ktorý potom pretrvával až po dobu niekoľkých mesiacov) som do okna už radšej nešiel, čo teraz, po niekoľkých rokoch, ľutujem…

Po uplynutí dlhšieho času, už po presťahovaní sa v rámci toho istého mesta do iného bytu, som návštevníkov zažil opäť, ale v inom prevedení – tentokrát ma počas pobytu v okne v nočnom čase oslepili svetelným zábleskom z výšky odhadujem len niekoľko sto metrov, a v telepatickej komunikácii, ktorá sa medzičasom rozvinula do oveľa širšej miery, som na ďalšie položené otázky opäť získal explicitné odpovede. Tie sa napokon v časovom horizonte ukázali ako neobyčajne presné!

Pre mňa však vtedy najpodstatnejšie z ich strany bolo uistenie, že čo sa týka výcviku zmenených stavov vedomia, som na správnej ceste, pričom ku komunikácii s nimi môžem použiť aj orákulum, v mojom prípade išlo o Tarot a Runy


Akurát pred pár dňami som na kanály Prima Zoom videl dokument, ktorý to, čo sa stalo mne, popisuje u terajších severoamerických šamanov, ktorí s nimi dokázateľne komunikujú rovnakým spôsobom, a dokonca tak, že napríklad kozmické plavidlo zosadne priamo pred ich príbytok v rezervácii, vystúpia z neho „ľudia z hviezd“, ako im indiáni už po tisícročia hovoria, urobia si míting, po ktorého ukončení nasadnú do svojho „tátoša“, aby si opäť len tak odleteli smerom ku hviezdam a lá meteor, ktorý som vídaval ja. K tomu sa, myslím, už nič zmysluplnejšieho dodať nedá).

Že šokujúce a nepravdepodobné?

Ale to bolo aj pred rokmi u mňa, keď som bol napokon donútený uznať svet duchovNuž život je zmena a pre niekoho aj premena, a tak sa mi dostalo, že v najbližších rokoch budeme ako ľudstvo vystavení ďalším šokujúcim zisteniam, ktoré sú však šokujúcimi len pre oblasť materiálnej vedy. No pre toho, kto disponuje adekvátnou emocionálnou a spirituálnou inteligenciou, budú tieto záležitosti bežnými a logickými.


Pôvodní obyvatelia po celom svete týmto „ľuďom z hviezd“ hovoria, že to sú v skutočnosti naši praví predkovia, a všetko nasvedčuje tomu, že zároveň aj naši potomkovia, ktorí sa len jednoducho naučili cestovať časopriestorom, povedzme jeho zakrivením. A tak z našej budúcnosti prešli do našej hlbokej minulosti, aby študovali svoju vlastnú minulosť. No zároveň môže ísť aj o iné fyzické civilizácie, ktoré našimi priamymi predkami nie sú. Napokon, čas všetko ukáže.


Vláda USA sa v roku 2016 rozhodla odtajniť niektoré z doteraz utajovaných „ultra top secret“ o existencii fenoménu UFO a mimozemských posádok. Naskytá sa otázka, prečo tak vôbec učinila – „ide buď o zisťoavanie reakcii verejnosti a náboženstiev alebo nás jednoducho pripravujú na inváziu, ktorá sa už onedlho uskutoční?“.

 

 

 

 

Stretnutie s mimozemskou (fyzickou) inteligenciou som niekoľkokrát, ako som spomenul, zažil, a osobnou komunikáciou som sa presvedčil, že úplne prirodzene ovládajú fenomény mimozmyslového vnímania ESP, teda paragnózu (jasnovidnosť), telepatiu (prenos myšlienok, proskopiu (predvídanie budúcnosti), a psychokinetické (motorické), teda telekinézu, levitáciu, materializáciu, transformáciu energie, atď.

Inými slovami povedané, mimozemské civilizácie, ktoré sa k nám na Zem dostali, okrem technológii, ktoré sú pred nami možno na stovky, tisíce či milióny rokov, vládnu aj duchovno-magickými schopnosťami, ktoré sami za duchovné nepovažujú, lebo oni fyzickú a metafyzickú realitu berú ako realitu jednu. Tieto fakty odsúvajú na vedľajšiu koľaj aj celé to „duchovné“ zázemie kresťanstva a iných monoteistických náboženstiev. Veci sa teda majú úplne ináč, tak, ako o tom už po dlhé veky rozprávajú a učia šamani pôvodných kultúr, a od nich to napokon prebrali novovznikajúci mágovia, čarodejníci, veštci, atď.

Dokument fantasticky vykresľuje situáciu, ako americké silové a tajné zložky s podporou niektorých prezidentov (vrátane militantného Donalda Trumpa) v spojení s vládou podplatenými významnými médiami a sociálnymi sieťami celosvetovo zavádzali obyvateľstvo v zmysle, že fenomén UFO je výmysel, a skrz články, dokumentárne a celovečerné hrané filmy masy ľudí programovali v zmysle, že mimozemšťania sú našimi nepriateľmi. Vyzerá to, akoby nás chceli emocionálne vtiahnuť do konfliktu s nimi, pričom oni so svojou technológiou keby chceli, zničili by nás stlačením jediného gombíka s ich jedinou kozmickou loďou.

Našťastie veci vyšli von a… skutočne nastáva revolúcia?


A na záver si ukážme, ako k fenoménu UFO pristupuje
 kresťanská obec:

Článok 
Video k predmetnému článku


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background