Elith & Artemius

Elith & Artemius

 

Slobodná vôľa je determinovaná evolučnou vybavenosťou ducha. Aj preto je márnosť nad márnosť akékoľvek posudzovanie ako seba tak iných. To však nikomu nebráni na svojich cnostiach popracovať a dať na výslnie…  

 

Ahoj!
 
Elith a Artemius sú naše pseudonymy určené pre interakcie s inteligenciami metafyzických svetovGro našich okultných aktivít  spočíva v dosiahnutí špecifického tranzu, ktorému tiež hovoríme rozšírený stav vedomia, a ktoré každému, kto tomuto druhu mysle venuje patričnú pozornosť, odhalí mnohé z dovtedy skrytého sveta, ktorý je však rovnako reálny ako ten, ktorý žijeme v bdelom stave vedomia každodenne. 

Naša transcendentálna prax má základy v cestovnom šamanizme, ktorý sme neskôr rozšírili o prvky čarodejníctva, hermetizmu a niektorých východných náuk. Napokon sme tento nami vytvorený koncept pomenovali Astrálna mágia. Jedná sa podobne, ako je to u šamanizmu, o otvorený koncept mágie. Je potrebné vziať na zreteľ, že okultná mágia nie je to isté čo mágia zábavná – iluzionizmus.
Webová stránka má svoju alternatívu aj na Facebooku 

 

Elith

 Praktizuje spiritualitu spolu s astrálnou mágiou. Okrem toho študuje a praktizuje alternatívnu medicínu.

 

Artemius

Spočiatku som sa venoval astronómii a časticovej kozmológii. V rámci nej som sa dostal do kontaktu s niektorími teoretickými fyzikmi, napríklad Fredom Alanom Wolfom, ktorí ma priviedli k myšlienke, že Vesmír v jeho primárnej forme by mohol byť nie fyzický, ale mentálny tak, ako to napokon predpokladá aj hermetická veda zvaná Kybalion. A tak som sa dostal k okultizmu, v rámci ktorého študujem a praktizujem viaceré duchovné a magické nauky.  


Naša prevádzaná transempirická prax má silné zázemie ako v divokej prírode tak vo vysoko-vibračných sférach transempirických inteligencií, ktorým sa ľudovo hovorí vyšší duchovia. Fotografie tu uverejnené pochádzajú z prostredí, kde sa ešte ako tak uchovala ich divoká podstata, potrebná pre úspešnú magickú prax.


Napriek praktizovaniu šamanizmu šamanmi sa nenazývame. Šamanom vás môžu nazvať len tí, ktorí vás za šamana uznajú. Je známym faktom, že tí, ktorí sa za šamanov považujú, väčšinou nimi nie sú – podliehajú seba-deštrukčným ilúziám.

Pekne sa o tom vo svojom spoločnom diele Probuzení do duchovního světa vyjadrujú ich autori Sandra Ingerman & Hank Wesselman, ktorí píšu: Bez výjímky v žádné domorodé kultuře o sobě člověk nikdy neřekne, že je šaman. To je považováno za vychloubání se vlastní mocí. Ve světě šamanů neexistují žádné diplomy ani certifikáty a kdykoli se někdo chlubí svou mocí, může ji snadno ztratit. Pojem „šaman“ je úloha, kterou tomuto člověku přisoudila jeho komunita a je založena na schopnostech jedince působit ve svém společenství jako léčitel nebo jako zprostředkovatel informací z neviditelných světů. José Stevens upozorňuje, že ačkoli je obtížné přijít s něiakou definicí toho, kdo je skutečným šamanem a kdo léčitelem jiného druhu, nejsou tyto rozdíly až tolik důležité.

K tomu len dodávam to všeobecne známe, že nie každý liečiteľ môže byť šamanom, ale zato každý šaman môže byť liečiteľom… 

 


Komunikácia so silami prírody prebieha viacerými spôsobmi, no často sa stáva, že nás transempirické inteligencie jednoducho prestúpia, t. j. akoby posadnú, a my sa potom niektorými zo zmyslových kanálov k predom zvolenej téme dozvieme všetko to potrebné…

 

Pohľad na častých domorodcov slovenskej Amazónie…

 

Divočina…

 

 

Užovka – v šamanskej mágii ide o jedného z kolektívnych duchov, ktorý je taktiež naším učiteľom. Na šamanských cestách sa často meníme okrem iného aj na rôzne druhy hadov, pričom získavame ich špecifické kvality, ktoré nám na cestách astrálnym univerzom umožňujú dosiahnuť svoj zámer. Duchovia – silové zvieratá – sa niekedy nazývajú totemy, no podľa nás ide o nesprávne pomenovanie, nakoľko výraz totem by mal predstavovať len symbol, na ktorý sa viažu určité špecifické kvality, a teda nemalo by ísť o reálneho ducha. Totem by však na seba mal viazať (a asi aj viaže) množstvo egregorov.  No silové zvieratá, ako aj duchovia rastlín, nerastov a živlov, egregorov nikdy nepredstavujú.

 

Jeden z mnohých vchodov do Dolného sveta za inteligenciami pozemskej fauny, flóry, nerastov, živlov a predkov, ktorý používame. Do spomínaného sveta, ako aj Horného, sa dá dostať len prostredníctvom šamanskej cesty, teda nie bežného astrálneho cestovania, ako to detailnejšie opisujem aj v článku Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie. Dolný svet totiž predstavuje inú vibračnú dimenziu, a ako taký sa nachádza v špecifických oblastiach Astrálu. Astrálne, mentálne a šamanské cestovanie rozpisujem aj v článku Cvičenia astrálnej projekcie  

 

   Štrkové jazero – je jeden z klenotov oblasti – slúži zároveň aj ako súčasť zásobární pitnej vody. 

 

 

Zopár metrov od hlavného toku Dunaja…

 

 

Bobry sú síce tvory niekedy až príliš snaživé, ale v šamanskej mágii predstavujú mocného spojenca.

 

„Diabolské zóny“ sú miesta, podobne ako aj v Amazónii, vyznačujúce sa fyzickou krásou a skrytou magickou mocou.

 

 

Sova je nočný dravec a teda jeho podstata podlieha bohyniam Mesiaca. Práve preto je prepojený s Astrálom, ktorému rovnako vládne Luna – matka hviezd a slnko nocí. O sove sa hovorí, že Slnko skrz jej veľké žlté či oranžové oči nazerá do tmy a vnáša tak kvality mužského princípu ohňa do ženského princípu, ktorý je symbolizovaný vodou, temnotou (nejde o zlo), magnetizmom ako aj nočnou flórou a faunou. Toto všetko stelesňuje zvrchovaná  bohyňa Luna (tiež Seléne) a ostatné bohyne, či už Mesiaca dorastajúceho alebo cúvajúceho, ktoré predstavujú autonómne podosobnosti špecifických kvalít bohyne zvrchovanej. Okrem toho kolektívny duch sov je predovšetkým v šamanizme považovaný za mimoriadne mocného spojenca, čo môžeme svojou praxou aj sami potvrdiť…    

 

 

 

Uctenie si duchov lužných lesov…

 

 

 

Zopár stretnutí s UFO

 

Dnes už objekty UFO fantáziami nenazývam… 


Existuje UFO? Dnes už o tom nepochybujem. Tak, ako som kedysi neveril na svet duchov, rovnako som neveril na UFO. Však ako sa hovorí – človek mieni a život mení. Pred niekoľkými rokmi sa udiala nasledovná príhoda. Len popíšem fakty, mienku nech si už utvorí každý sám:

Prvý kontakt nastal v priebehu roku 2010. Stalo sa nasledovné:

Raz večer, ako som tak z okna bytu pozeral na jasnú nočnú oblohu, som si presne o 23. hodine a 17. minúte všimol, ako sa zo severnej strany po oblohe vo vrchných vrstvách atmosféry rúti objekt. Spočiatku sa to javilo ako Slnkom ožiarený umelo vytvorený kozmický objekt, o meteor nešlo. Z družice“ sa náhle stal meteoroid, a to preto, lebo jeho dovtedajšia jasná žiara sa začala spomaľovaním rýchlosti meniť na žltooranžovú, a keď neznámy objekt spomalil ešte viac, zmenil sa na zreteľne horiace oranžovočervené teleso s jasnou dymiacou stopou. Nevedel som, čo si o tom mám myslieť… a potom som dostal šok, pretože teleso v mojom nadhlavníku zastalo a prestalo horieť a dymiť. Svietilo ako veľmi jasná hviezda.

Pozeral som na to ako Alenka v krajine zázrakov. Keď som si pomyslel, že o čo tu asi ide, bliklo to na mňa oslnivým svetlom. Tak som zistil, že objekt reaguje na moje myšlienky – jedno bliknutie znamenalo „áno“ a dve „nie“. Ako tak nehybne na nočnej oblohe kotvil, nevdojak ma niečo napadlo a v myšlienkach som záhadnému objektu položil otázku: ste mimozemská civilizácia?

A objekt odpovedal bliknutím, čo znamenalo áno.

Zízal som  a položil ďalšiu otázku, na čo odpoveďou bolo opäť bliknutie…

Potom ma niečo napadlo a sformuloval som otázku tak, aby som dostal zápornú odpoveď. Podarilo sa a nehybne stojaci objekt odpovedal dvojitým bliknutím!

Rozprava týmto spôsobom trvala približne 14 minút, pričom som im kládol rôzne otázky, a neznáme teleso mi zakaždým okamžite odpovedalo jedným alebo dvomi oslnivými zábleskmi.


Z nášho rozhovoru jednoznačne vyplynulo, že „oni“ sa medzi sebou dohovárajú telepaticky, a vedia sa bez väčších problémov naladiť na myseľ kohokoľvek. Preto som s nimi mohol komunikovať aj ja len s tým rozdielom, že na rozdiel od nich som nebol schopný ich myšlienky zachytiť a tak mi odpovedali technologicky – oslnivými zábleskmi. 
To potom znamená, že v parapsychologických fenoménoch (PSI/ESP) sú doma, a Monroeov inštitút má dôkazy, že sa vedia aj astrálne projektovať!. Napokon toto mi dosvedčili aj oni priamo – na otázku, či ovládajú OBEodpoveďou bolo „áno“.


Spýtal som sa ich, či považujú moju
duchovnú cestu, na ktorú som sa vydal, za správnu, a odpoveďou bolo, že áno. Potom som sa dozvedel, že oni takých ako som ja vyhľadávajú, a snažia sa s nimi nadviazať kontakt. V uvedenej súvislosti som sa dozvedel, že so šamanmi indigénnych spoločenstiev kontakt udržujú už po celé tisícročia!

Napokon som rozhovor z mojej strany ani neviem prečo ukončil, pričom objekt súhlasne odblikol a dal sa do pohybu…

Akcelerácia bola opakom spomaľovania – najprv sa teleso rozžeravilo, potom horiac začalo dymiť, až sa rozžeravilo natoľko, že dym prestal byť viditeľný a objekt v efekte pomalšieho meteoru opustil atmosféru…


Nebudem spomínať, ako ma táto situácia ohúrila, naviac, keď som na UFO neveril, a práve preto som sa týmto fenoménom nikdy nezaoberal.

Na druhý večer som opäť dostal silné vnuknutie, aby som presne v tú istú dobu ako včera išiel do okna a pozeral sa hore na opäť jasnú oblohu.

Urobil som tak, a presne v 23,17 sa odohralo navlas to isté, vrátane komunikácie a jeho ukončenia, opäť nevediac prečo, z mojej strany!

A na tretí večer sa opäť všetko rovnakým spôsobom zopakovalo…

Na štvrtý večer som opäť dostal silné vnuknutie ísť do okna, ale neviem prečo, snáď kvôli nejakému psychickému šoku (ktorý potom pretrvával až po dobu niekoľkých mesiacov) som do okna už radšej nešiel, čo teraz, po niekoľkých rokoch, ľutujem…

Po niekoľkých rokoch, už po presťahovaní sa v rámci mesta do iného bytu, som návštevníkov zažil opäť, ale v inom prevedení – tentokrát ma počas pobytu v okne v nočnom čase oslepili svetelným zábleskom z výšky odhadujem len niekoľko sto metrov, a v telepatickej komunikácii, ktorá sa medzičasom rozvinula do oveľa širšej miery, som na ďalšie položené otázky opäť získal explicitné odpovede. Tie sa napokon v časovom horizonte ukázali ako neobyčajne presné!

Pre mňa však vtedy najpodstatnejšie z ich strany bolo uistenie, že čo sa týka výcviku zmenených stavov vedomia, som na správnej ceste, pričom ku komunikácii s nimi môžem použiť aj orákulum, v mojom prípade Tarot a Runy


Akurát pred pár dňami som na kanály Prima Zoom videl dokument, ktorý to, čo sa stalo mne, popisuje u terajších severoamerických šamanov, ktorí s nimi dokázateľne komunikujú rovnakým spôsobom, a dokonca tak, že napríklad kozmické plavidlo zosadne priamo pred ich príbytok v rezervácii, vystúpia z neho „ľudia z hviezd“, ako im indiáni už po tisícročia hovoria, urobia si míting, po ktorého ukončení nasadnú do svojho „tátoša“, aby si opäť len tak odleteli smerom ku hviezdam a lá meteor, ktorý som vídaval ja. 
K tomu sa, myslím, už nič zmysluplnejšieho dodať nedá).

Že šokujúce a nepravdepodobné?

Ale to bolo aj pred rokmi u mňa, keď som bol napokon donútený uznať svet duchovNuž život je zmena a pre niekoho aj premena, a tak sa mi dostalo, že v najbližších rokoch budeme ako ľudstvo vystavení ďalším šokujúcim zisteniam, ktoré sú však šokujúcimi len pre oblasť materiálnej vedy. No pre toho, kto disponuje adekvátnou emocionálnou a spirituálnou inteligenciou, budú tieto záležitosti bežnými a logickými.


Pôvodní obyvatelia po celom svete týmto „ľuďom z hviezd“ hovoria, že to sú v skutočnosti naši praví predkovia, a všetko nasvedčuje tomu, že zároveň aj naši potomkovia, ktorí sa len jednoducho naučili cestovať časopriestorom, povedzme jeho zakrivením. A tak z našej budúcnosti prešli do našej hlbokej minulosti, aby študovali svoju vlastnú minulosť. No zároveň môže ísť aj o iné fyzické civilizácie, ktoré našimi priamymi predkami nie sú. Napokon, čas všetko ukáže. 


A na záver si pre porovnanie s pôvodnými obyvateľmi južnej a severnej Ameriky ukážme, ako k fenoménu UFO pristupuje kresťanská obec:

Článok 
Video k predmetnému článku


Elith & Artemius

Red circle and pentagram on a black background