Peter & Spol

Slobodná vôľa je determinovaná evolučnou vybavenosťou ducha.

 

(publikované 2014, doplnené 2023)

 

O mne

V tejto inkarnácii môjmu fyzickému telu rodičia pridelili meno Peter. Keď už sme u mien, tie sú nanajvýš dôležité aj v okultnej mágii, pretože v astrály čo nemá meno, to nemožno magicky uchopiť

Kedysi som sa venoval štúdiu aspektov gravitačnéj reality, čomu populárne hovoríme Vesmír. Nejak podvedome som už v detskom veku potreboval nachádzať nitky k takzvanej spáse, ktorá by mi uspokojivým spôsobom vysvetlila záležitosti okolo fenoménu smrť, teda neexistencie, pretože som vždy okolo týchto tém mával nejaké tušenie tieňa, ináč povedané, že všetko je aj tak ináč.

Dnes už podaktorí vieme, že pokiaľ smrť existuje, týka sa len fyzického tela a neexistencia ako taká je našťastie len mýtusom, dogmou náboženskej vedy zvanej materializmus. A hoci nás učia, že dinosaury už dávno vyhynuli, vo vede ich ešte nájdeme požehnane.

Paradoxne práve skrz materiálnu vedu som sa dopracoval k inému typu poznávacieho procesu, čím mám na mysli tranz, alebo teda zmenené či rozšírené stavy vedomia. Doviedli ma k tomu nemateriálne orientovaní vedci – mystici, pričom jedným z nich boli napríklad Hank Wesselman či Fred Alan Wolf, ktorý je pôvodne významným teoretickým fyzikom.

Ako som už spomenul, bránou k novému poznaniu boli zmenené stavy vedomia a neskôr nekompromisná magická prax. Tú len samotná teória nepomôže, zmienená každodenná prax je nevyhnutnosťou. A tak som napredoval, napredoval… klop-klop-klop… napredujem… svojím vlastným spôsobom a tempom, mnohokrát spôsobom pokus-omyl. Nuž, ale aj také príbehy píše život… či?

Aj Ty si môžeš, v uvedenom zmysle, začať písať príbeh, ten vlastný. Ver, že tá námaha a čas za to stoja.

 

 

Napriek praktizovaniu šamanizmu sa šamanmi nenazývame. Ako ma učili na univerzite profesora Harnera, šamanom vás môžu nazvať len tí, ktorí vás za šamana uznajú.

Je známym faktom, že tí, ktorí sa za šamanov považujú, väčšinou nimi nie sú – podliehajú seba-deštrukčným ilúziám. Napokon pekne sa o tom vo svojom spoločnom diele Probuzení do duchovního světa vyjadrujú ich autori Sandra Ingerman & Hank Wesselman, ktorí píšu: Bez výjímky v žádné domorodé kultuře o sobě člověk nikdy neřekne, že je šaman. To je považováno za vychloubání se vlastní mocí. Ve světě šamanů neexistují žádné diplomy ani certifikáty a kdykoli se někdo chlubí svou mocí, může ji snadno ztratit. Pojem „šaman“ je úloha, kterou tomuto člověku přisoudila jeho komunita a je založena na schopnostech jedince působit ve svém společenství jako léčitel nebo jako zprostředkovatel informací z neviditelných světů. José Stevens upozorňuje, že ačkoli je obtížné přijít s něiakou definicí toho, kdo je skutečným šamanem a kdo léčitelem jiného druhu, nejsou tyto rozdíly až tolik důležité.

K tomu len dodávam, že „nie každý liečiteľ môže byť šamanom, ale zato každý šaman môže byť liečiteľom…“

 

 

V súčasnosti, po desaťročiach intenzívnej šamanskej praxe, sme šamanskú mágiu prirodzeným procesom sklbili s hermetizmom a tento, ako sa ukázalo, vysoko účinný a efektívny produkt sme nazvali mágiou astrálnou, pretože už samotná podstata cestovného šamanizmu, ktorý sme študovali, je založená na reálnom mimotelnom cestovaní. Tých druhov mágií je viac a každému vyhovuje niečo iné. Preto sa treba nechať viesť nie logikou hlavy, ale intuíciou srdca, teda vyššieho Ja.

Vyššie som uviedol preklik na stránku astrálnej mágie v našom šamanistickom ponímaní, no všeobecnejší koncept astrálnej mágie je tento: astrálna mágia.

 

 

 

 

 

Lužné lesy ako zdroj duchovnomagickej moci

 

 

 

 

 


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background