Astrálna mágia

Astrálna mágia

 

 Každý máme cestu, tú svoju.


Hluboko v příbězích králů a královen, bojovníků a bitev „temného věku“, leží ukrytá historie Středozemě, světa magie, mystérií a osudu.

Na nebesích v ní létali ohňoví draci, v bažinách se ukrývaly příšery a elfové stříleli orrávené šípy. Čarodějové dokázali kouzly léčit, stromy dávaly požehnaní a znamení předpovídala smrt králů. Samotná krajina byla plná kouzel a světu vládla životní síla. Po tisíciletí trvajícím souboji s křesťanstvím však tento svět takřka vymizel a zůstaly po něm jen stopy v lidových vyprávěních a pohádkách.

V této vynikajícím způsobem zpracované knize profesor Brian Bates pracuje s posledními výsledky bádání historiků a archeologů a pokouší se rekonstruovat představivostí nabitý svět Středozemě. Reálný pohled na tuto dávno ztracenou kulturu nám totiž může pomoci pochopit naše vlastní místo v dnešním světě. Brian Bates

Bez výjímky v žádné domorodé kultuře o sobě člověk nikdy neřekne, že je šaman. To je považováno za vychloubání se vlastní mocí. Ve světě šamanů neexistují žádné diplomy ani certifikáty a kdykoli se někdo chlubí svou mocí, může ji snadno ztratit. Pojem „šaman“ je úloha, kterou tomuto člověku přisoudila jeho komunita a je založena na schopnostech jedince působit ve svém společenství jako léčitel nebo jako zprostředkovatel informací z neviditelných světů. José Stevens upozorňuje, že ačkoli je obtížné přijít s něiakou definicí toho, kdo je skutečným šamanem a kdo léčitelem jiného druhu, nejsou tyto rozdíly až tolik důležité. Sandra Ingerman & Hank Wesselman, Probuzení do duchovního světa


Vesmír plný duchov

Čo sa nás týka, spolunažívame s duchmi, nádhernými bytosťami, ktorými je pretkaný celý Astrál ako aj jeho hmotné prevedenie pod názvom MultiVesmír, v ktorom duchovia vo svojich hmotných telách dočasne pobývajú.

Teda aj my ľudia, či sa nám to už páči alebo nie, sme duchmi, a každý na svojej ceste, spôsobom sebe vlastným, kráčame cestou sebapoznania k sebazdokonaľovaniu. Je to proces nikdy nekončiacej evolúcie. Inú možnosť napokon ani nemáme…

Sme si vedomí, že existujú aj bytosti, ktoré zrovna nádhernými nazvať nemôžme. Ide jednak o bytostí démonické, stvorené ako protiváha tým anjelským, a jednak o výslovne zlovoľné existencie, ktoré z pohľadu vyššej morálky svojim zlyhaním stvorili na našu planétu inkarnované inteligencie. Tie v Astrály zotrvávajú jednak ešte z dôb dávno minulých, kedy ich vytvorili nám málo známe civilizácie, a jednak z doby človeka, ktorý týchto démonov vyrábal a „vyrába“ ako v minulosti tak v súčasnosti.

Tieto bytosti najčastejšie poznáme pod názvom (démonickí) egregori a (démonickí) elementári. Ide o zlo, ktoré nie je produktom Stvoriteľa. Svojím inkarnovaným stvoriteľom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, Temnota neslúži, len ich sofistikovane ovláda. Dokonca v skutočnosti slúžia oni jej, aj keď si to neuvedomujú alebo nechcú pripustiť. No je mnoho jedincov, ktorí s Temnotou uzatvorili pakt…

Napokon, kto z vás ako tak ovláda Astrál a chcel by sa o predmetnej problematike dozvedieť viac, má možnosť astrálnym cestovaním alebo inými metódami tak učiniť.


O čom teda naša existencia je?

V reály žijeme spôsobom, ktorého premisou je ono hermetické, že Univerzum ako také je vo svojej podstate mentálne, a všetko ostatné je len od neho vôľou niekoho odvodené. Naviac, podporujeme ideu slobody v zmysle: konaj akokoľvek, len nie so zámerom ublížiť!

Náš duchovný a magický spôsob života vychádza predovšetkým z Jadrového šamanizmu, ktorého autorom je šaman a profesor v jednej osobe Michael Harner, a z prvkov hermetizmu a orientálnych učení. Ide teda o nefalšovanú Astrálnu mágiu. O šamanizme ako takom pojednávame TU

Okrem spomenutého sa v rámci nášho okultizmu snažíme objasniť podstatu aj takých fenoménov, akými sú šamanské, mentálne a astrálne cestovanie, lucídne snenie a spánková paralýza. So všetkými uvedenými zručnosťami a procesmi máme už celkom bohaté skúseností, ktoré sa aj naďalej prostredníctvom intenzívnej praxe rozvíjajú.

Naša mágia ide ruka v ruke s mystikou, ktorej cieľom je čo najdôslednejšie ovládnuť myseľ vrátane jej energetických nástrojov – pocitov, emócií a vášní – , čo má za následok, že všetko funguje oveľa efektívnejšie a hlavne bezpečnejšie. Túto ideu vyjadruje aj naše hlavné motto: Nechaj sa viesť vznešenosťou ducha a nezblúdiš!


Nielea
njeli ale aj démoni
 

V uvedenej súvislosti hrozia osobám venujúce sa magickej praxi (ako aj mentálnemu a astrálnemu cestovaniu) nebezpečenstvá, vyplývajúce z absencie sebapoznania, kedy reálny kontakt so svojim vyšším Ja (vlastným duchom) nefunguje. Táto nedôslednosť spôsobuje, že adept, zdokonaľujúci sa v okultných praktikách, sa napokon stáva rukojemníkom diktátu astrálnych lariev a vnútorných démonov ako aj démonov z extrovertnej oblasti Astrálu. A čím viac sa o magický (nie duchovný) progres usiluje, tým viac ho majú entity v hrsti. Je treba mať na pamäti, že k ovládnutiu inteligencií temnoty nepomôže vzývanie Svetla ako také, pretože uctievanie Svetla vytesňovaním Temnoty vždy náleží duchovi pokrytectva, ktorý je sám osebe démon!


N
ajlepším majákom jprax

Transmutačný progres teda  nespočíva len v kognitívnom prístupe – študovaním napríklad vhodnej literatúry – ale predovšetkým prostredníctvom transempirickej praxe, v ktorej sa uplatňuje to málo používané – konaj s vôľou bez vôle a snaž sa bez snaženia sa. A k tomu samozrejme prináleží božská trpezlivosť, pretože cieľom aj tak nie je nič iné ako Cesta samotná.


Súvisiace články 
Astrálna mágia

Druhy a koncepty mágie

Astrálne & Mentálne cestovanie
  
Princípy Duchovna & Mágie

Cvičenia astrálnej projekcie
Extatický, enstatický & psychotropný šamanizmus
Meditácia
Meditácia z rôznych uhlov pohľadu 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Meditace I -VI 
Progresívna relaxácia 
Harmonizace čaker – Pyramidální meditace

Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Podstata astrálneho cestovania

Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Spánková paralýza – osobné zážitky

Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

Astrálna exkurzia vo svojom byte

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Aktivity v Astrály verzus talent

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?

Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

O duchoch

V Ríši prírodných duchov

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Egregori a ich podstata

Astrální cestování: Robert Bruce

Len vnímaj a nemysli…

O energiách

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Naplň si svoj Sen

Astrál – vaše otázky, naše odpovede
PRINCÍPY DUCHOVNA & MÁGIE
ZLATÝ KĽÚČ

PRÍSPEVKY od INÝCH o ASTRÁLY


Elith & Artemius

Red circle and pentagram on a black background