Astrálna mágia

 

 Každý máme cestu, tú svoju.


Hluboko v příbězích králů a královen, bojovníků a bitev „temného věku“, leží ukrytá historie Středozemě, světa magie, mystérií a osudu.

Na nebesích v ní létali ohňoví draci, v bažinách se ukrývaly příšery a elfové stříleli orrávené šípy. Čarodějové dokázali kouzly léčit, stromy dávaly požehnaní a znamení předpovídala smrt králů. Samotná krajina byla plná kouzel a světu vládla životní síla. Po tisíciletí trvajícím souboji s křesťanstvím však tento svět takřka vymizel a zůstaly po něm jen stopy v lidových vyprávěních a pohádkách.

V této vynikajícím způsobem zpracované knize profesor Brian Bates pracuje s posledními výsledky bádání historiků a archeologů a pokouší se rekonstruovat představivostí nabitý svět Středozemě. Reálný pohled na tuto dávno ztracenou kulturu nám totiž může pomoci pochopit naše vlastní místo v dnešním světě. Brian Bates

 

Bez výjímky v žádné domorodé kultuře o sobě člověk nikdy neřekne, že je šaman. To je považováno za vychloubání se vlastní mocí. Ve světě šamanů neexistují žádné diplomy ani certifikáty a kdykoli se někdo chlubí svou mocí, může ji snadno ztratit. Pojem „šaman“ je úloha, kterou tomuto člověku přisoudila jeho komunita a je založena na schopnostech jedince působit ve svém společenství jako léčitel nebo jako zprostředkovatel informací z neviditelných světů. José Stevens upozorňuje, že ačkoli je obtížné přijít s něiakou definicí toho, kdo je skutečným šamanem a kdo léčitelem jiného druhu, nejsou tyto rozdíly až tolik důležité. Sandra Ingerman & Hank Wesselman, Probuzení do duchovního světa


 


V
esmír plný duchov

Čo sa nás týka, spolunažívame s duchmi, nádhernými bytosťami, ktorými je pretkaný celý Astrál ako aj jeho hmotné prevedenie pod názvom MultiVesmír, v ktorom duchovia vo svojich hmotných telách dočasne pobývajú.

Teda aj my ľudia, či sa nám to už páči alebo nie, sme duchmi, a každý na svojej ceste, spôsobom sebe vlastným, kráčame cestou sebapoznania k sebazdokonaľovaniu. Je to proces nikdy nekončiacej evolúcie. Inú možnosť napokon ani nemáme…

Sme si vedomí, že existujú aj bytosti, ktoré zrovna nádhernými nazvať nemôžme. Ide jednak o bytostí démonické, stvorené ako protiváha tým anjelským, a jednak o výslovne zlovoľné existencie, ktoré z pohľadu vyššej morálky svojim zlyhaním stvorili na našu planétu inkarnované inteligencie. Tie v Astrály zotrvávajú jednak ešte z dôb dávno minulých, kedy ich vytvorili nám málo známe civilizácie, a jednak z doby človeka, ktorý týchto démonov „vyrábal“ a „vyrába“ ako v minulosti tak v súčasnosti.

Tieto bytosti najčastejšie poznáme pod názvom (démonickí) egregori a (démonickí) elementári. Ide o zlo, ktoré nie je produktom Stvoriteľa. Svojím inkarnovaným stvoriteľom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, Temnota neslúži, len ich sofistikovane ovláda. Dokonca v skutočnosti slúžia oni jej, aj keď si to neuvedomujú alebo nechcú pripustiť. No je mnoho jedincov, ktorí s Temnotou uzatvorili pakt…

Napokon, kto z vás ako tak ovláda Astrál a chcel by sa o predmetnej problematike dozvedieť viac, má možnosť astrálnym cestovaním alebo inými metódami tak učiniť.


 


Ako duchmi interagujeme my? 

Spomeniem tu niečo, čo mnohých súpútnikov zaujíma – napríklad, ako prebieha komunikácia s ľudovo povedané duchmi v mojom prípade?

 
O tom síce naša stránka vo svojich článkoch vypovedá dosť, ale priznám jednu z foriem komunikácií, ktorá nie je až taká typická a aj pre mňa bola veľmi prekvapivá.

Rád by som zdôraznil, že každý z nás zažíva KONTAKT alebo INTERAKCIU s astrálnymi BYTOSŤAMI (odborne transempirickými inteligenciami) svojím VLASTNÝM spôsobom.
 
Teda ak niekde spomínam ÚSPECH v MÁGII, ten je dosiahnuteľný pre KAŽDÉHO a prejavuje sa mnohými JEDINEČNÝMI spôsobmi. Je to tak preto, lebo každý z nás je JEDINEČNOU osobnosťou vo Vesmíre, charakterizovanou podobne ako otlačok prsta súborom vibrácií podosobností a nadosobností, z ktorých pozostávame.

 
O spôsoboch interakcií s duchmi toho naša stránka vo svojich článkoch popisuje dosť. Takže spomeniem len, čo sa mi dialo, a aj stále deje, keď používam „meditačné urýchľovače“ v zmysle špeciálnych audio-nahrávok.


Keď som začal študovať šamanizmus v nadácii FSS profesora Harnera, tak hneď v priebehu prvého bubnovania na reálny bubon som „fyzicky“ počul nádhernú hudbu – chór – ktorý som pomenoval spevom duchov.

Bolo to tak intenzívne a prekvapivé, že som požiadal lektora ktorý bubnoval, aby dal stíšiť nejaký ten prehrávač, ktorý mi bubnovanie rušil. No on povedal, že v miestnosti sa okrem bubnovania nič viac nedeje…

Doma som si už živým bubnom nebubnoval (bytovka), tak som si prehrával veľmi kvalitné nahrávky určené pre profesionálnu prácu rovnako od nadácie FSS.

Aj tam mi, obzvlášť pri počúvaní „Bridgewalker Drummers“, ten nádherný chór znel, no spevy či hudba mi v hlave zneli aj pri iných nahrávkach od Harnera, napríklad pri počúvaní „Didgeridoo s bubnovaním“ mi vždy spieval taký vyšší ženský hlas s doprovodom nástrojov a iných hlasov v pozadí. Akoby hudba najád

Inokedy mi zas spieva magicky nádherný ťahavý ozvenovitý ženský hlas, ktorý znie ako pozvánka do Astrálu.

A niekedy zas počujem síce moderné, ale nádherné skladby.

Neskôr, akonáhle som začal šamansky riešiť problémy ako svoje tak iných, sa mi vtedy chór menil na mužské viachlasie, ktoré mi akoby refrénom po 30 minút nahrávky stále dookola opakovali pokyn, čo mám k danému problému urobiť. Teda doslovne mi vyspievali radu. Keď mi to bolo málo a potreboval som radu doplniť, musel som si nahrávku pustiť ešte raz. Tak som ju pušťal aj 5 krát denne, okrem iných meditácii.

A to mi ostalo dodnes. Čo iná nahrávka, to iný spev a/či len hudba.

Pri Monroe produktoch mi to už tak nefunguje, tam zažívam niečo iné, hoci sa už stalo, že aj tam som chór začul, ale bol taký slabý, veľmi vzdialený. Kto to spieva? Kto radí? Neviem. Ale to nie je podstatné.

 

 

Pri astrálnom cestovaní niekedy počujem rovnako hudbu, no nie tie spomínané chóry. A obzvlášť pri konci cesty mnohokrát vnímam – zachytím – hučanie či šum v pozadí, ktorý cestu sprevádzal. Asi ide o nejakú formu udržania sa v tranze a tým pádom na ceste. V projekcii tiež navštevujem nejakú moderne vybavenú kuchyňu – vôbec neviem o čo sa jedna – a vždy tam hrá hlasná moderná, nijak nie výrazná hudba, a vždy ta istá!

 

Uvedené je len menší výsek z toho, ako sa mi astrálne bytosti javia. A nie vždy sú k tomu potrebné barličky v podobe hudobnej produkcie, hoc ide o čistokrvné šamanské záležitosti. Je dobré vedieť, že šamani používajú všetky možné techniky, ktoré fungujú a nie sú vzhľadom k ním nijak prepojatý a tobôž nie zamietaví.

Vynikajúco fungujú aj meditačné, špeciálne upravedné techniky, ktoré mnohé kmene vo svete používajú. Podstata úspechu napokon nespočíva na technike ako takej, ale na tom, čo cítime, že je pre nás vyhovujúce. A pri tom by sme mali ostať do doby, ktorá nám napovie, že už dozrel čas na spôsob či techniku inú.

 

 
 
 Ďalšou vážnou otázkou býva, že ak sa už pre mágiu rozhodnem,  čo študovať, ako a akú „techniku“ si k svojmu progresu vybrať?
Odpoveď je taká, že to veru za Teba nikto iný ako Ty nerozhodne. Pomôcť si musíš sám, však ako sa hovorí „pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže!“.

A naozaj pomôže: Boh, ktorým je Tvoje vyššie Ja (pretože ako duch si Jeho súcnom, Ti naozaj v tomto konkrétnom prípade pomôže vtedy, ak si na začiatku cesty mága urobíš zopár meditácií (podľa potreby) tak, aby si sa dokázal napojiť na seba samého, teda vyššie Ja či ducha, ktorým v skutočnosti si, a ten Ti Cestu navrhne. Budeš to pociťovať ako príjemnú srdcovú odozvu pre svoje hľadanie. Potom už neostane než drieť, pretože len „trpezlivosť ruže prináša“.

Takže, naučme sa načúvať svojmu
 ❤ a kráčajte svojou VLASTNOU cestou, lebo len tá vedie k ÚSPECHU: všetko ostatné nech slúži viac-menej len k teoretickej zdatnosti a inšpiráciám, ktoré časom, po získaní dostatku skúseností, zavediete do svojej vlastnej praxe, ktorá je (pochopiteľne) najdôležitejšia.

Nám z našej mnohoročnej praxe napokon vzišla naša vlastná „astrálna mágia“, ktorá práve preto, že je naším orechovým, funguje par excellence. Veľa zdaru!

 


O čom teda naša existencia je?

V reály žijeme spôsobom, ktorého premisou je ono hermetické, že Univerzum ako také je vo svojej podstate mentálne, a všetko ostatné je len od neho vôľou Niekoho odvodené. Naviac, podporujeme ideu slobody v zmysle konaj akokoľvek, len nie so zámerom ublížiť!

Náš duchovný a magický spôsob života vychádza predovšetkým z Jadrového šamanizmu, ktorého autorom je šaman a profesor v jednej osobe Michael Harner a z prvkov hermetizmu a orientálnych učení. Ide teda o nefalšovanú Astrálnu mágiu. O šamanizme ako takom pojednávame TU

Okrem spomenutého sa v rámci nášho okultizmu snažíme objasniť podstatu aj takých fenoménov, akými sú šamanské (mentálne a astrálne) cestovanie, lucídne snenie, spánková paralýza, atď. So všetkými uvedenými zručnosťami a procesmi máme už celkom bohaté skúseností, ktoré sa aj naďalej prostredníctvom intenzívnej praxe rozvíjajú.

Naša mágia ide ruka v ruke s mystikou, ktorej cieľom je čo najdôslednejšie ovládnuť myseľ vrátane jej energetických nástrojov – pocitov, emócií a vášní – , čo má za následok, že všetko funguje oveľa efektívnejšie a hlavne bezpečnejšie. Túto ideu vyjadruje aj naše hlavné motto: Nechaj sa viesť vznešenosťou ducha a nezblúdiš!


 


Nielea
njeli ale aj démoni
 

V uvedenej súvislosti hrozia osobám venujúce sa magickej praxi (ako aj mentálnemu a astrálnemu cestovaniu) nebezpečenstvá, vyplývajúce z absencie sebapoznania, kedy reálny kontakt so svojim vyšším Ja (vlastným duchom) nefunguje. Táto nedôslednosť spôsobuje, že adept, zdokonaľujúci sa v okultných praktikách, sa napokon stáva rukojemníkom diktátu astrálnych lariev a vnútorných démonov ako aj démonov z extrovertnej oblasti Astrálu. A čím viac sa o magický (nie duchovný) progres usiluje, tým viac ho majú entity v hrsti. Je treba mať na pamäti, že k ovládnutiu inteligencií temnoty nepomôže vzývanie Svetla ako také, pretože uctievanie Svetla vytesňovaním Temnoty vždy náleží duchovi pokrytectva, ktorý je sám osebe démon!


 


N
ajlepším majákom jprax

Transmutačný progres teda  nespočíva len v kognitívnom prístupe – študovaním napríklad vhodnej literatúry – ale predovšetkým prostredníctvom transempirickej praxe, v ktorej sa uplatňuje to málo používané – konaj s vôľou bez vôle a snaž sa bez snaženia sa. A k tomu samozrejme prináleží božská trpezlivosť, pretože cieľom aj tak nie je nič iné ako Cesta samotná.


Súvisiace články 
Astrálna mágia

Druhy a koncepty mágie

Astrálne & Mentálne cestovanie
  
Princípy Duchovna & Mágie

Cvičenia astrálnej projekcie
Extatický, enstatický & psychotropný šamanizmus
Meditácia
Meditácia z rôznych uhlov pohľadu 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Meditace I -VI 
Progresívna relaxácia 
Harmonizace čaker – Pyramidální meditace

Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Podstata astrálneho cestovania

Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Spánková paralýza – osobné zážitky

Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

Astrálna exkurzia vo svojom byte

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Aktivity v Astrály verzus talent

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?

Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Stvoriteľ &jeho (meta)fyzické idey

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

O duchoch

V Ríši prírodných duchov

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Egregori a ich podstata

Astrální cestování: Robert Bruce

Len vnímaj a nemysli…

O energiách

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Naplň si svoj Sen

Astrál – vaše otázky, naše odpovede
PRINCÍPY DUCHOVNA & MÁGIE
ZLATÝ KĽÚČ

PRÍSPEVKY od INÝCH o ASTRÁLY


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background