V Ríši prírodných duchov


Pre každého, kto sa dá na cestu spirituality a mágie, sú prírodné bytosti, a zvlášť silové zvieratá, tým najefektívnejším prostriedkom k dosiahnutiu pokroku. Skutoční šamani bez nich a duchov rastlín neurobia ani krok. Azda preto sú v mágii tak povestne úspešní.

Je namieste povedať aj to, že kto na silové zviera neverí alebo ho akokoľvek dehonestuje, tomu pomôže len v situáciách, kedy je jeho život bezprostredne ohrozený, a mnohokrát ani vtedy nie, predovšetkým, ak je vyznávačom monoteistického náboženstva alebo súčasťou cirkvi, ktoré tieto bytostí zahŕňa pod pojem nízki duchovia, démoni a diabli.

Rastliny taktiež majú astrálne telá a kolektívneho ducha, ktorý je v šamanizme častým učiteľom ako začínajúcich tak už vyspelých mágov. Všetci títo duchovia obývajú astrálny priestor pod názvom Dolný svet.

Ďalšími prírodnými bytosťami sú

Morská panna je mytologická vodná bytosť so ženskou hlavou a telom a chvostom ryby. Tak ako aj sirény, morské panny taktiež niekedy zvádzajú a lákajú ľudí svojim spevom skočiť do mora. Morské panny ako astrálne bytostí existujú určite no zdá sa, že dokonca aj ako bytostí fyzické.

 Faun v inom význame, ktorý v tomto prípade je napoly mužom a napoly capom. Podľa gréckej mytológie je Bohom plodnosti a jeho ženou je Fauna, ktorej meno je tiež označenie pre rastlinnú ríšu.

 Satyr je v gréckej mytológii syn boha Herma alebo Silénosa. Satyrovia sú zaraďovaní medzi polobohov, skôr však medzi horských a lesných démonov. Satyr bol sprievodcom boha vína Dionýza. Zobrazovaný je väčšinou ako napoly človek a napol cap, s kučeravými vlasmi, špicatými ušami, tupým nosom, s rohmi, chvostom a kozími nohami.

 Nynfy (Nymphae) sú tzv. dievčiny, víly, nevesty, ktoré  podľa gréckej a rímskej mytológie boli smrteľnými tvormi.  Boli označované ako nižšie bohyne a ochrankyne tých miest, kde trvalo pôsobili. Napriek tomu, že boli smrteľné, boli dlhoveké a večne mladé. Sú nádhernými dcérami Dia. Sídlia v horách, lesoch, na lúkach, v jaskyniach, nad riekami, žriedlami a morami. Dnes sa ich kult vysvetľuje ako pozostatok prvotného animizmu.


Nymfy netvoria homogénnu skupinu ale delia sa na:

  • oceanidy (okeanidy, okeanovny) – dcéry Okeana, obývajúce oceán
  • nereidy (nereidky, nereovny) – dcéry Nerea, obývajúce more
  • najády – ochrankyne sladkých vôd
  • oreády (oready) – ochrankyne hôr a jaskýň
  • dryády – ochrankyne lesov a hájov
  • hamadryády – ochrankyne jednotlivých stromov
  • melie – nymfy (driády) stromu jaseň
  • hesperidy (hesperidky, hesperovny) – večerné nymfy
  • nymfy lokálne – späté s určitým miestom (nymfa Chtonaj)

Najznámejšími nymfami boli Echo a Kalypsó. V neskorších dobách sa nymfy stali častými témami umelcov, básnikov i dramatikov. Od ich názvu je síce odvodený aj termín nymfománia a nymfofília, ale o priamom súvise s týmito kategóriami máme pochybnosti.

Existuje ešte množstvo iných bytostí, s ktorými sa len chystáme stretnúť. A čo ty?


Odkaz duchov prírodyZistili sme, že počas našej duchovnej praxe sme viackrát od bytostí prírody obdržali naliehavý odkaz, podobný tomu, aký je často uvádzaný v článkoch tých, ktorí s prírodnými bytosťami taktiež komunikujú. Ale tomu sa vôbec nečudujem, má to logiku. Odkaz spočíva v tom, aby všetci, ktorí do prírody chodia, si jej prítomnosť, mimo zamerania sa na svoju vlastnú aktivitu, jej živosť uvedomovali, a to aj vtedy, keď na duchov neveria. Bytostí prírody vyzývajú všetkých návštevníkov, aby za jej všetkými hmotnými formami videli žijúce astrálne entity a v súvislosti s tým aby sa k prírode chovali ohľaduplne. Astrálni obyvatelia sú totiž v prírode doma a pred hlukom, či už mentálnym alebo fyzickým v akýchkoľvek formách, nemajú kam uniknúť. No pokiaľ sa niekto pokúsi s nimi nadviazať spojenie, ony mu budú vychádzať v ústrety, ale, nech majú láskavo na pamäti, že nadviazať vedomý kontakt chvíľu potrvá a to nie z dôvodu prírodných bytostí ale z mentálno-emocionálneho šumu, ktorého sa adept na komunikáciu s duchmi musí najprv zbaviť. No bytostí aj na takého človeka, ktorý má dobré úmysly, vedia na jeho podvedomie veľmi pozitívne pôsobiť, čo sa prejaví v rôznych efektoch mentálneho a fyzického života.
 


Samoúčelný pohyb len pre pohyb, čo sa nadobudnutia rovnováhy medzi telom a psyché týka, nikam nevedie. Mnohí prírodou prefrčia bez toho, aby si vôbec uvedomili, kde sa nachádzajú a o aké vzácne benefity prichádzajú. Keby ste sa napríklad takého bicyklistu, čo si chrám prírody pomýlil so závodnou dráhou, spýtali, kde bol, nič by nevedel popísať. Z pozície  jeho duše teda nič nezískal, iba si slepo precvičil telo, a to je pre jeho psychosomatickú kondíciu pramálo, hoci on môže mať, pocitovo, iný názor. Príroda a jej duchovní obyvatelia sa rozvíjajú tým, že si ich všímame a vedome (a podvedome) s nimi nadväzujeme kontakt. Je to napokon pre dodržiavanie duševnej hygieny nevyhnutné. Máme sa s bytosťami pokúšať nadväzovať kontakt aj v prípade, keď na ne neveríme. Máme len pripustiť možnosť ich existencie a robiť to „akože“. A časom príde, aj pre skeptikov a ateistov, veľmi prekvapivá odozva. No minimálne sa budú cítiť lepšie a posilnene, komentovala situáciu jedna bytosť stromu.

 
 Svet Okolo Nás nakrútil o vyššie uvedenom texte krásne video, za čo ďakujeme.

https://youtu.be/gTjAg6FXbTw

Súvisiace články  
 O duchoch

Bytosti prírody

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background