O hermetizme 

O hermetisme 1 (400x303)

Ó, Egypt! Len báje temné v budúcnosti kolovať o tebe budú a nezrozumiteľnými pokoleniu budúcemu pritom zostanú. Z tvojej  duchovnej múdrosti nič nezostane, až na slová do kameňa vytesané!
                                                                                               Hermes k Asklepiovi

Smaragdová deska, Prof. PhDr. M. NakonečnýČo je to Hermetizmus?

alebo tiež hermetika je súbor filozofických názorov a pojmov založených predovšetkým na helenisticko-rímskych pseudoepigrafických spisoch, ktorých pôvod sa pripisuje Hermovi Trismegistovi a ktoré tvoria piliere západnej magickej tradície ako aj talianskej renesancie.

Hermetizmus predstavuje staroegyptské koncepty, ktorými sa za splnenia určitých podmienok dajú riadiť všetky náležitosti chodu sveta –  materiálneho skrz svet nemateriálny, pričom ten neviditeľný svet predstavuje v rámci tejto filozofie prím, nakoľko sa vychádza z premisy, že Vesmír je vo svojej podstate mentálny. Znamená to toľko, že hmota je len zmaterializovanou mentálnou energiou, ktorá tak učinila na základe vôle Stvoriteľa. Mentálna sféra teda tvorí základ, v ktorom sa zadávajú všetky príčiny následkov realizujúcich sa v jej nižších – hmotnejších – rovinách, až po tu najhutnejšiu, ktorou je náš známy fyzický svet. Niektorí však tvrdia, že to funguje aj naopak, a teda že v hmote zadaná príčina učiní následok vo svete mentálnom. To je ale nesprávne pochopená vzťažnosť, nakoľko na to, aby sme mohli učiniť akúkoľvek akciu v materiálnom svete, potrebujeme k tomu myšlienky, inšpirácie a vôľu, ktoré k nám prichádzajú opäť len z mentálnej roviny.

Aby sme toto všetko správne poňali, musíme pochopiť, že „nižšie svety odlúčenosti“ tvoria ortodoxnú, neoddeliteľnú súčasť súcna mentálneho Vesmíru a len materiálnejšiemu pohľadu pozorovateľa, ktorý je v nich udomácnený, sa javia ako niečo, čo je samostatné a zdanlivo nesúvisiace. Tieto nižšie prejavené roviny bytia sa od seba navzájom odlišujú postupne sa znižujúcou vibráciou a z nej vyplývajúcou adekvátnou kvalitou, ktorá ju primárne charakterizuje. Všetko, čo sa navonok javí oddelené, je len formou, telom mentálneho Vesmíru, teda jeho súcnom, rovnako ako ten je zase vonkajším prejavom, teda telom a súcnom Stvoriteľa.

O hermetisme 2 (400x331)

Analógiu k tomu by som prisúdil vode. Tá má tri základné skupenstvá:
tuhé predstavujúce ľad

tekuté predstavujúce vodu
plynné predstavujúce paru

Jednotlivé zložky sa od seba líšia svojimi obsiahnutými informáciami. Tie určujú skupenstvo vody programovaním ich energií, teda vibrácií tak, aby sa pomocou nich učinili kvalitatívne rozdiely, ktoré ich vo svojom prejave jednotlivo špecificky odlišujú a charakterizujú. Pritom sa ale stále jedná len o tú istú vodu.


Hermetická prax

Hermetická prax pre záujemcov o tento druh mágie je celkom dobre uvedená v dielach Františka BARDONA ako aj Josefa VESELÉHONa WEBE je to stránka Zřídlo | Pramen spirituality a poznání

 


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background