Psychurgia

Psychurgia (400x300)

Psychurgia je, ako uvádza démonológ Josef Veselý v diele MAGIE mikrokozmickou mágiou.

„Je zameraná na vlastnú dimenziu operátora. Mág tu pracuje s objektivizovanými silami svojho nevedomia, ktoré sú obvykle označované ako sily démonické a ktoré reprezentujú okrem iného archaické ľudské pudy. Do tejto mágie patrí umelé vytváranie astrálnych bytosti nižšieho rádu, astrálna projekcia a ďalšie magické aktivity, ktorých prostriedkom a jediným zdrojom je mágovo vlastné vnútro.“

O. Eliáš o psychurgii vraví, že „psychurgia je magické umenie styku s duchovnými bytosťami okrem vysokých inteligencií božského rádu.“

Takzvaná primitívna psychurgia sa naproti tomu orientuje prevažne na tvorenie lariev v sexuálnom kontexte. Neustále opakovanie erotických predstav, ktoré sa týmto energizujú, umožňuje vznik rôznych foriem astrálnych lariev, ktoré si svoju obeť postupne stále viac a viac podmaňujú, až je na nich úplne závislá a musí znášať všetky dôsledky, ktoré z toho plynú.

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background