Astrálna exkurzia vo svojom byte

Zvrchovaná bohyňa Mesiaca Luna (Seléné), ktorej ďalšie metafyzické kvality sa prejavujú v persónach ako Hekaté, Kálí, Artemis, Isis,  Mária Magdaléna, atď. Mám ju na svojom oltáriku a v projekcii, keď som sa na ňu detailne pozeral, celý obraz vrátane nakreslených hviezd žiaril krásnymi farebnými odtieňmi…

 

 

Najprv niečo o takzvanej astrálnej šnúre

Špičkový okultista Donald Michael Kraig opisoval astrálnu šnúru niečo ako plynnú trubicu, ktorá prípadný sečný predmet, napríklad samurajskú katanu pri pokuse šnúru rozťať, obtečie. Ide teda o reálny metafyzický nástroj, ktorý má pomerne veľké uplatnenie aj v okultnej mágii. Nejedná sa teda, aj keď osobne som šnúru nikdy nezaznamenal, o fiktívnu záležitosť.

Čo sa týka názoru, že šnúra je možno len myšlienková forma, áno, je. V mentálnej sfére teda ideu určite predstavuje, a v hutnejšej astrálnej rovine rovnako – už len preto, že o nej mnohí emocionálne polemizujú a teda mentálnu matricu dostatočne nasýtili do tej miery, aby sa tá zmaterializovala v rovine astrálnej.

O úplne inom je, že ak skutočne šnúra ako mentálna a astrálna forma existuje, či je aj v predmetnom zmysle funkčná, teda či naozaj v projekcii fyzické telo s astrálnym prepája. A ako som už spomenul, zrejme sa nejedná len o samoľúby produkt ľudskej mysle a teda šnúra je funkčne reálna. Dokladajú to aj ďalší významní okultisti Melita DenningOsborne Phillips v knihe Astrální projekce – Zkušenosti mimo tělo (Fontána 2005). Píšu, že astrálnu šnúru nielen vo svojej praxi bohato uplatňujú, ale rovnako aj ich študenti. Oni uvádzajú fakt, že pokiaľ je niekto vyprojektovaný a nachádza sa dajme tomu v nižších astrálnych oblastiach reálneho času (astrálna kópia fyzického sveta) a chce sa dostať niekam vyššie, práve prostredníctvom astrálnej šnúry odošle do fyzického tela balast, teda hustú astrálnu hmotu, po čom je možné podobne ako u teplovzdušného balóna stúpať do jemnejších oblasti Astrálu alebo dokonca sa touto metódou dá dostať až do roviny Atmickej, teda najvyššej možnej, kde sa inkarnovaná bytosť a lá človek počas života ešte môže dostať. 

O astrálnej šnúre sa dosť pojednáva aj v materiáloch Roberta Brucea. Jeho kniha o astrálnom cestovaní  je vynikajúca (pozri aj Astrální cestování: Robert Bruce).

 

Astrálny zážitok s možnosťou uzrieť vlastné fyzické telo

Jedného dňa som sa do astrálu za bieleho dňa dostal zámerne, popri nácviku mne dnes už fungujúcej techniky.

 

Technika

Ležal som na chrbte na gauči a v sebe som vyvolával extrémne silný akoby magnetický ťah seba samého do vizualizovanej astrálnej formy, ktorá sa v podobe žiariacej postavy (pozri Cvičenia astrálnej projekcievznášala asi tak 5 cm nado mnou. S týmto astrálnym objektom som bol spojený vizualizáciou dvoch svetelných šnúr, ktorá v jednom prípade spájala oblasť môjho tretieho oka s rovnakou oblasťou vznášajúcej sa postavy, a druhou šnúrou sme boli prepojení skrze solar plexus. Astrálny nástroj som teda nechal vznášať asi len do 5 cm nad sebou tak, akoby som sa pozeral do zrkadla vo veľkosti seba samého, umiestneného rovnako v horizontálnej polohe. Zdôrazňujem, že išlo o žiarivú postavu, bez akýchkoľvek detailov fyzického tela. Podobný efekt nastáva pri pozeraní sa do vychádzajúceho/zapadajúceho Slnka, kedy detaily samotnej fyzickej štruktúry hviezdy nevnímaš pretože ťa oslňuje svetlo.  

Vizualizácia s enormnou koncentráciou trvala asi tak 15 minút, keď tu náhle prekvapivo nastal silný akoby elektrický bielomodrý výboj, pričom ma trhlo, a v tom momente som sa ocitol už levitujúci nad podlahou izby, asi tak tri metre od ležiaceho seba samého. Výboj som zaregistroval vizuálne, sluchovo a hmatovo. 

Náramne som si toho užíval!

Prezeral som si detaily všetkého, čo sa v izbe nachádzalo. Na starožitnom nábytku mám umiestnený oltárik s fotografiou bohyne Luny od známeho umelca menom Alfons Mucha. Tam sú nakreslené aj hviezdy (pozri obrázok v úvode článku), ktoré v predmetnej astrálnej projekcii veľmi jasne žiarili rozličnými farbami akoby skutočné. Úžasný zážitok!

Obzeral som si ďalšie detaily izby, pričom som uvidel jeden už dlhšie hľadaný predmet, ktorý som pokladal za stratený. Nachádzal sa vzadu pod obývačkovou stenou. Po projekcii nastal šok, keď som ho tam skutočne aj našiel.

A fyzické telo?

Vznášal som sa v izbe a pomaly pohyboval vôľou tam a späť. Menil som priestorové súradnice, opatrne, aby som náhodou nechtiac izbu neopustil. Špičkovo sa mi darilo sa sústrediť, až som bol z toho prekvapený. Aj keď som občas pomyslel na hmotné telo, späť ma to nenavrátili. Ako som sa tak vznášal, napadlo ma, žeby som sa mohol povzniesť vertikálne a stropom prejsť do bytu nado mnou. A tak som začal začal vôľou veľmi pomalým tempom stúpať k stropu. Hlava sa mi začala noriť do stropu, akoby bol v hustote pudingu s jemným šušťaním.

Akonáhle mi celá hlava zmizla v strope, pocitovo som vedel, že už by som mal byť v dotyčnom byte u suseda nado mnou. A keďže sa tak nestalo a dostal som z toho nedobrý pocit, vycúval som hlavou zo stropu a zlevitoval späť tesne nad podlahu. Chvíľu som sa tam len tak vznášal a potom ma napadlo pozrieť sa na svoje fyzické telo. No nemal som z toho dobrý pocit a tak som na seba nazrel len tak opatrne, aby som toho zas až tak moc neuvidel. Telo ležalo na diváne akoby mierne rozmazané s neurčitými kontúrami. Pripadalo mi ako mŕtve a tak som zrak radšej odvrátil.  

Potom som astrálnu exkurziu do svojho bytu ukončil tak, že som zatvoril astrálne oči a v tme sa vôľou precitol do gravitačného tela. A prečo som pri pohľade na svoje fyzické ja mal také nepríjemné pocity? Neviem. Možno som mal obavy, že čo keby sa mi telo nejak znepáčilo?

 

Súvisiace články 
Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?

Astrál

Kybalion

Astrál počas života a po ňom
O energiách

Ákáša

Astrálne & Mentálne cestovanie

(Meta)fyzika

Svet duchov – fantázia či realita?

Racionalita verzus Iracionalita

Inteligencie & Schopnosti
Aktivity v Astrály verzus talent
Okultizmus

Život po smrti fyzického tela

Čo je to tá astrálna dimenzia?

Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Podstata astrálneho cestovania
Spánková paralýza – osobné zážitky

Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Progresívna relaxácia

Naučte se používat astrální tělo

Astrální Projekce: Vizualizace

Odporúčaná magická literatúra

PRÍSPEVKY od INÝCH o ASTRÁLY

 

Astral Travel – simply 
Astrálne cestovanie – 10 výmyslov objasnených
 
Ako astrálne projektovať
 (titulky) 
Ako mať mimotelový zážitok

Astrálna projekcia – videoklip
   

Astrálna projekcia z filmu Doctor Strange TU, TU a TU (ide o realisticky znázornenú exteriorizáciu astrálneho tela)

 

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background