Ákáša

WEB_AKAŠA_01


František Bardon
 vo svojom diele uvádza, že
Ákáša je sférou všetkých príčin. Ákášický princíp je to to najvyššie, najmocnejšie a nepredstaviteľné. Je prabytím, prapríčinou všetkých vecí a všetkého stvoreného. Práve preto je Ákáša bez času a priestoru. Je to ono nestvorené, nepochopiteľné a nedefinovateľné. Náboženstva tomu priraďujú slovo Boh.

Ákáša
je piatou silou, prasilou, ktorá všetko stvorila a všetko udržuje v rovnováhe. Je počiatkom a čistotou všetkých myšlienok a ideí, je svetom, v ktorom sa všetko udržuje, od najvyšších sfér až po tie najnižšie. Je kvintesenciou alchymistov. Je všetkým vo všetkom. S tým súvisí aj nemenný zákon, ktorého aspekt musíme vzťahovať jedine k ákášickému princípu. Jedná sa o zákon príčiny a účinku. Každá príčina vyvoláva príslušný účinok. Tento zákon funguje vo všetkom a považuje sa za najvznešenejší a najvyšší.

Ďalej spomína, že karma ako taká teda nie je len zákonom pre naše dobré a zlé skutky, ako si to mnohí mylne interpretujú a ako to mylne učia orientálne filozofie. Má ďaleko hlbší význam. Človek inštinktívne verí, že akýkoľvek dobrý skutok sa musí aj v dobrom vrátiť a naopak,  zlý pritiahne len negatívnu úrodu. Je to podľa ľudového „Ako kto zaseje, tak také zožne“. Tento nezvratný zákon musí každý poznať a rešpektovať.


Zákonu o príčine a následku podliehajú aj živlové princípy. Myslíme si, že Ákáša prechádza všetkými svetmi odlúčenosti, od najhrubohmotnejšej zemskej ďalej cez nadzemskú éterickú a astrálnu až po mentálnu, pričom v každej zóne sa špecifickým spôsobom, podľa jej zákonitostí, dá čítať z jej záznamníku, ktorému sa tiež hovorí Ákášická kronika.

Ákáša sa nedá nijako hromadiť alebo magickou kompresiou stláčať tak, ako sa to prevádza so živlami, životnou silou či (studeným) astrálnym svetlom. V magickej praxi sa poväčšine vizualizuje ako fialové médium.

Ákáša tvorí takzvanú Kauzálnu sféru, ktorá sa nachádza nad Mentálnou. Ako už bolo spomínané, ide o Sféru príčin, o To, čo nebolo nikdy stvorené, To, čo vo východnej mystike, podľa iného zdroja, je označované ako Bodhická (Buddhická) sféra blaženosti, sféra, z ktorej povstali oné tri jemnohmotné roviny – Mentálna, Astrálna a Éterická – ktoré sú nedielnou súčasťou hrubohmotnej zemskej úrovne, tvoriace vo vzťahu k nej akési obslužné útvary, bez ktorých by zemská rovina ani nemohla vzniknúť.

AKAŠA 1 (250x511)

Niektoré zdroje tvrdia, že nad Ákášou sa údajne nachádzajú ešte ďalšie roviny bytia – mimo zákona príčiny a následku a mimo zákona karmy – ktoré platia iba v nižších, hrubohmotnejších svetoch. Či to tak je alebo nie, si už musí zistiť každý sám.

Ako Ákášu vidia iní…

 

Súvisiace články  
O energiách
  
Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru
  
Biela mágia verzus Čierna
  
Elementárne základy
  
Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey 
 
Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Principia Chaotica
 
Theléma & Chaos Mágia
 
O magickém působení
 


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background