Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

 

…teda, odteraz žiadna minulosť, žiadna budúcnosť, len prítomný okamžik, ktorý paradoxne pozitívnu budúcnosť zaistí, a či už krásnu alebo bolestivú minulosť zmení na zdroj duchovnej sily


Každý, kto si začína s duchovnom a/alebo okultnou mágiou, sa snaží, aby bol v danej oblasti  úspešný. Byť úspešným sa však snažia aj klienti, ktorí sa intenzívne duchovnu a mágii venovať nechcú. Želajú si, že keď prídu k terapeutovi, šamanovi či mágovi, aby im ten pomohol tak, ako si to želajú. No pri dnešnom počte šarlatánov je dobre, aby aj klient bol čo-to o duchovne a mágii informovaný a nestal sa tak obeťou ľubovôle podvodníka. Preto obidvom skupinám záujemcov odporúčam naštudovať si určité zásady, na ktorých okultizmus alebo ezoterizmus stojí.

Pre tých, ktorí nechcú byť len pasívnymi klientmi, ale majú záujem o okultnú prax, čo sa jej týka podľa seba viem, že k tomu nestačí len teoreticky študovať, ale predovšetkým nacvičovať rozšírené stavy vedomia, čomu sa tiež hovorí tranz. Tranz je teda len prostriedkom k tomu, aby si niekto rozvinul paranormálne schopnosti, pokiaľ ich nemá už od narodenia. Pokiaľ ich má, aj tak je nutné ich podstatu pochopiť a naďalej rozvíjať. Hlavnou prekážkou rozvoja okultných schopnosti sú získané návyky, strachy, predpojatosti a závislosti, ako aj šablónovité myslenie získané výchovou a školstvom. A tomu je nutné sa postaviť.


Každý z nás je inkarnovanou bytosťou, jedinečnou podobne ako odtlačok prsta, pričom nikto nie je od toho iného lepší ani horší. A to je veľmi dôležité si na začiatku duchovnej cesty uvedomiť. Rovnako dôležité je uvedomenie si faktu, že
 transempirická prax ťa oboznámi s takými skutočnosťami, s ktorými zrejme bude mať problém tvoja materiálne orientovaná analytická myseľ, ktorá je k progresu teba ako nesmrteľného ducha (nie duše, tá je smrteľná, nakoľko ide len o astrálne telo) nepostrádateľná.

 

Áno, materiálne orientované ego je tou zložkou teba samého, ktoré ti z úrovne podvedomia môže robiť s okultným napredovaním problémy, dokiaľ jeho podvedomú zložku prostredníctvom účelne vedených zmenených stavov vedomia neprerobíš. S premenou ti pomôže napojenie sa na svoje vyššie Ja (ducha), a to prostredníctvom k tomu vhodných vhodných meditácii.

Ďalšou veľmi dôležitou kartou v tejto hre bude neúprosná snaha stavania duchovných pilierov na báze cnosti, a to pochopením dovtedajších neresti, a jemným, ale zároveň nekompromisným rozlúčením sa s tou minulosťou, ktorá neresti používala ako mocenský nástroj svojho despotického vládnutia.

Teda odteraz žiadna minulosť, žiadna budúcnosť, len prítomný okamžik, ktorý paradoxne pozitívnu budúcnosť zaistí, a či už krásnu alebo bolestivú minulosť zmení na zdroj duchovnej sily.

V tejto fáze vývoja ťa teda budú mať snahu zviesť na stranu Temnoty vnútorní démoni, ktorí sú skutočne objektívnou realitou. Teda nejde len o nejaké psychologické symboly, vzory a archetypy kolektívneho nevedomia. Ide o autonómne mentálne a astrálne entity, so stupňom inteligencie minimálne na úrovni pudu sebazáchovy!


Tieto upírske bytosti v závislosti na svojom vývojovom štádiu pôsobia na každého z nás, a tým, ktorí sa usilujú o duchovný progres, teda o pochovanie dovtedajších návykov a závislosti, podhadzujú všelijaké, niekedy aj vysokosofistikované, prekážky. Najnebezpečnejšími sú negatívni egregori, bytosti kolektívnych mysli ľudí. Tí na každého z nás majú azda najväčší vplyv, a preto je dobre, keď sa ich hneď spočiatku budeš strániť a naopak, s pozitívnymi nadviažeš kontakt. Tí ťa zase budú v okultnom napredovaní podporovať.

Rád by som upozornil na fakt, že tí, ktorí na vyššie uvedené inteligencie neveria, o to ľahšie sú nimi manipulovateľní, a aj preto démoni robia všetko preto, aby si na nich pokiaľ možno neveril. Vtedy totiž majú nad jednotlivcom najväčšiu moc. Jeho konanie skrz návyky a závislosti ovplyvňujú priamo z jeho podvedomia. Nie nadvedomia, pretože to náleží do oblastí síl Svetla a vyššieho Ja, teda ducha. 

Vedomá cesta duchovného progresu je radosť, pokiaľ nenaletíš zvodom Temnoty. Do jej teritória náležia aj ezoterickí slniečkári, populisti, šialenci a šarlatáni. Ak si v duchovných vedách začiatočník, týmto jedincom sa radšej vyhni, pretože oni vládnu bludmi, ktoré sa svojou povahou hodia skôr do psychiatrických liečební než do vôd okultizmu. Zapamätaj si, márnosť nad márnosť sa takými zaoberať. Kráčaj si svojou cestou, nie cestou iných. Aj my ideme svojou vlastnou cestou a ignorujeme tých, ktorí už „pobývajú vo vyšších dimenziách“.

Môže sa ti napríklad stať, že niektorí praktikanti východných filozofii zrejme ešte pod vplyvom sebastredného ega ti budú tvrdiť, že praktizuješ okultnú mágiu preto, lebo si ešte na tom vibračne nižšie. Neber to do úvahy, nie je to pravda. Duchovna prax východných filozofii vychádza z úplne iného existenčného portfólia a majú iné ciele. Ich praktikantom vo väčšine prípadov nejde o to, pristupovať k existencii aktívne, ale skôr pasívne – prijímať to, čo život nadeľuje. No napriek tomu aj budhistickí či zenoví meditátori majú svojich šamanov, napríklad v Tibete prastará tradícia nazývaná bönismus. Celosvetový šamanizmus ako aj okultná mágia ako taká sa snažia život ovplyvňovať a nie byť v jeho závese.

Ďalšími pre tvoju duchovnu cestu nebezpečnými jedincami sú tí, ktorí využívajú najnovšie vedecké teórie, predovšetkým z oblasti časticovej fyziky, k tvorbe svojich vlastných konšpirácii o fungovaní Všetkého. Pričom neinformovaní klienti im často naletia, a oni z nich majú vynikajúci biznis. Osobne som sa kvantovej kozmológii a astronómii venoval niekoľko desaťročí, ale nenapadlo by ma, aby som ľudí zavádzal kvantovými javmi v službách ezoteriky

 

Úspešní tvrdia, že „koučovanie je len pre neschopných, slabých a lenivých“. Ide o to, že zbožne túžiaci klient síce nadšenie získa, ale to vďaka mentálno-energetickým defektom v psychike transmutačný efekt nielenže nespustí, ale dokonca sa jeho situácia časom ešte zhorší!

 

Ide teda o fungujúci nezmysel, pretože interpretácia kvantových javov súvisí s hľadaním teórie kvantovej gravitácie, a kvantové javy stoja na pozadí prejavenej a sčasti definovateľnej gravitačnej reality. Pointa teda spočíva v tom, že celá kvantová gravitácia je tvorená a ovládaná vedomím, ktoré stojí mimo časopriestor a teda aj predpokladaný Veľký tresk, ktorý v tej podobe, ako to predpokladajú materiálne orientovaní vedci, nikdy podľa okultistov nebol.

Kvantovú ezoteriku som fungujúcim nezmyslom nazval preto, lebo ona síce funguje, ale nie na tom základe, ktorý uvádzajú jej ezoterickí interpreti a koučovia. Funguje jednoducho ako náboženstvo na báze viery a placebo-efektu spôsobom, že patričná seansa u klienta vyvolá psychický stav zvaný vytrženie – dojatie (silný kladný citový vzťah), exaltáciu (veľké vzrušenie),  extázu (mimoriadne vzrušenie, až náboženská extáza). Aby bola psychická zmena javom trvalým, klient sa nezaobíde bez trvalej práce na sebe samom v zmysle metapozorovateľa. Potom ale nepotrebuje kouča. Alebo, dobrý kouč klienta navedie na cestu, (a teraz klišé) po ktorej už ďalej musí kráčať sám…

 

Koučovanie je teda pre neschopných a slabých, ale, negeneralizoval by som to. Kto je slabý? Poväčšine ten, kto si pod tlakom dovtedajších situácii už prestal veriť alebo sa ako psychicky slabší jedinec narodil. To však neznamená, že to tak aj musí ostať. Od toho je tu spiritualita a mágia. Nevzdávaj to! Zdravo sa rozohní – a ja ti tu a teraz vravím, že nie si horší od iných! Tí iní sú len iní, a to je všetko. Mali iné východzie podmienky k tomu, čo teraz predstavujú. No a čo?! Využi svoje slabosti pre svoju najúžasnejšiu vec v živote, čo môžeš urobiť – podhoď ich svojim démonom, nech sa nimi zadrhnú!

Vykašli sa na koučov a im podobným. Nájdi kouča v sebe, pretože možno ešte o tom nevieš, ale ty si tá najúžasnejšia a jedinečná bytosť v celom tom Vesmíre. A Univerzum ťa len skúša, či ilúzii sebaklamu, že si len lúzer, slabý a neschopný, podľahneš! Tí, čo tomu podľahli, hľadali autority mimo seba. A tí, čo sa zo spánku šípkovej Ruženky prebrali, pozreli do zrkadla a v ňom uvideli Bohaseba samého!

Takže, aj keď ezoterika slabocha definuje ako jedinca s významným defektom v psyché, ktorý transmutačný efekt nespustí, vedz, že len ty si ten, kto ten defekt vie zalepiť. Nie kouč, celebrita, teda žiadna iná autorita. Nie si predsa ovca!

 

Polia kvantových neurčitosti, ktorými sa kouči tak radi oháňajú, nie sú v celej tejto záležitosti primárnou zložkou ale sekundárnou. Energetické polia sú totiž pod plnou kontrolou vedomia, a nie je tomu naopak. Celý ten proces je teda nesprávne interpretovaný. A ak sa pomenuje správne, potom pojem „kvantový“ tam už nemá čo hľadať.

 

Heisenbergov princíp neurčitosti, Casimírov jav/sila, Kvantová fluktuácia hmoty, Feynmanové diagramy či Holografický princip, sú fenomény, ktoré interpretujú a determinujú fyzickú časopriestorovú alebo somatickú realitu, NIE mentálnu (duchovnú) alebo astrálnu (emocionálnu). V mentálnom a astrálnom svete sa kvantové interakcie tak, ako ich v súčasnosti popisujeme, neodohrávajú!

 

Kvantové javy sú už výhradnou záležitosťou fyziky, nie metafyziky, ktorá im ale predchádza. Kvantové interakcie prebiehajú až následne po tých metafyzických, ináč povedané, sú ich materializáciou. Pokiaľ by sa neskôr dokázalo, že aj mentálny a astrálny priestor je zložený z energetických vĺn princípu neurčitosti, tie by isto rovnako podliehali vedomiu, ktorého sú v tomto prípade mentálnou a astrálnou materializáciou.

Princíp materializácie je následovný: najprv vedomie niekoho vôľou zadá zámer, ktorý sa v mentálnej a následne astrálnej sfére materializuje do metafyzických interakcii. A metafyzické interakcie vo vzťahu k fyzickej realite predstavujú príčiny, ktoré prechádzajú do následkov – interakcii fyzikálnych. V psychosomatickom kontexte metafyzika predstavuje psyché, a fyzikálne reakcie oblasť somatickú. Psychiky sa teda kvantové javy ako také priamo z vyše uvedených dôvodov netýkajú!   

Pokiaľ niekto tvrdí, že ezotericky pracuje s kvantovými rámcami, v skutočnosti hovorí, že pracuje s fyzickými – nie metafyzickými ani duchovnými, pretože v mentálnej a astrálnej sfére materiálne kvantové neurčitosti jednoducho neexistujú. 


Všetko, čo autori a kouči o matrix a iných rôznych tzv. kvantových terapiách uvádzajú, ide docieliť aj klasickými, v prípade šamanizmu tisícročiami overenými technikami, ktorých základ spočíva v zmenených stavoch vedomia. Rovnako aj iné okultné praktiky poskytujú rovnakú službu, a to prostredníctvom špeciálnych meditácii, vizualizácii a imaginácii. Tieto klasické techniky naviac vo vzťahu k transmutácii duše pôsobia oveľa komplexnejšie, elegantnejšie a intenzívnejšie!

Je faktom, že mnohí (ak nie všetci), ktorí sa všelijakými hypermodernými matrix či kvantovými terapiami zaoberajú, často o mentálnom a astrálnom priestore nemajú poňatia, pretože jednoducho nevedia do nich vycestovať, a nevedia ani s transempirickými (mentálnymi a astrálnymi) inteligenciami komunikovať. Ich ezoterické závery vyvierajú z dogmatickej racionálnej mysle, a nanajvýš tak zvládajú nejaké formy meditácii, ktoré však k transmutačnej premene nestačia.

 


Dobrý článok o vzťahu popredného teoretického fyzika k Stvoriteľovi vyjadruje aj článok Boh stvoriteľ a kvantová kozmológia Stephena Hawkinga. Potom teóriu o nadradenosti vedomia nad javmi, ktoré tvoria gravitačnú realitu, nepriamo podporuje aj tento článok, v ktorom sa spomína: 
Napriek trvajúcej diskusii, prevažuje dnes názor, že kvantové efekty nehrajú veľkú úlohu pri prejavoch vedomia a myslenia.

Ďalším objasňujúcim článkom o vzťahu kvantovej fyziky s ezoterikou sa nazýva: Ezoterici sú celkom mimo: Znásilňovanie kvantovej mechaniky, ktorý spomína aj zástancu alternatívnej medicíny Deepaka Chopru, ktorý založil náboženstvo, združujúce veriacich okolo bohužiaľ len bludnej teórie pod názvom Kvantová Terapia Matrix (KTM)

Ak teda budeš na sebe usilovne pracovať, predovšetkým v zmysle metapozorovateľa, postupne, svojou vlastnou rýchlosťou, sa dostaneš k okultným zručnostiam, ktoré spomína parapsychológia, psychotronikapsionika či mimozmyslové vnímanie. Tieto kvality sa do určitej miery rozvinuli aj u mňa, čo som využil na založenie tejto stránky a na napísanie väčšiny uverejnených článkov. Čo sa týka spôsobov získavania informácii, ktoré som k tomu využil (a naďalej využívam), v mojom prípade ide jednak o tzv. „jasnovedenie“ alebo „sťahovanie z Astrálu“ a jednak o kontakt s transempirickými inteligenciami prostredníctvom imaginácii a mentálneho a astrálneho cestovania. Avšak pointou toho, čo tým chcem povedať, je, že aj keď som do článkov uviedol množstvo vlastných empírii, nevypovedajú na 100% o tom, kto som. Mám totiž ešte mnoho rezerv k tej dokonalosti a cnostiam, ktoré v článkoch dávam na výslnie.


Svoje účinkovanie v okultnej branži som už neraz vysvetľoval v dopisovaní si s inými. Napríklad v jednej reakcii na internete som napísal:

Osobne som sa prvýkrát do komunikácie s transempirickými inteligenciami (duchmi) dostal skrz výuku v šamanskej univerzite profesora Harnera (USA). V tranze docielenom šamanským bubnom jednoducho dvaja po sebe prišli, a bolo to doslovne šokujúce – videl som ich v 3D, farebne, a dokonca viac zjavne, než to býva v komunikácii s niekým vo fyzickom svete! Mal som z toho šok zopár mesiacov. A potom to postupne síce začalo, no už takmer nikdy sa mi nezjavili tak brilantne krištáľovo… Ten jeden duch (išlo o kolektívneho ducha konkrétneho druhu dravcov, ktorý ako hlavný prírodný duch ma moju terajšiu inkarnáciu na starosť) ma vždy podľa potreby zaviedol k tým ostatným, a dokonca mi veľakrát pomohol s exteriorizáciou astrálneho tela (s výstupom z tela fyzického do Astrálu). No nefungovalo to tak, ako by si to moje materiálne orientované ego želalo: prišiel len vtedy, keď to bolo z jeho strany aktuálne, nie z tej mojej. Druhým duchom bol kedysi živý človek na našej Zemi, a ktorému sa v šamanizme hovorí učiteľ z Horného sveta. Bol to však duchovný majster. A to len bolo rošambo – ako moju domýšľavosť skrotil, až som sa astrálne červenal… Nuž, je to o dlhej ceste sebapoznávania, a tí duchovia (s „mŕtvymi“skúsenosti okrem učiteľov z Horného a Dolného sveta, ako aj mojej mamy a otca, nemám) sa so mnou vôbec nemazlia, aj keby som útrpne nad týmto „nespravodlivým“ svetom doslovne plakal.

 


Ono to naozaj nie je ľahké, odolávať lákavým nástrahám života tak, aby som sa nestal na nich závislý. Nejde o to (ako si to mnohí duchovne hľadajúci mylne myslia) neužívať si, a svojou existenciou v hmote konkurovať mníchom v kláštoroch a chrámoch. To nie. Týmto spôsobom ani nikdy neotestuješ svoje tak ťažko nadobudnuté duchovné kvality, a vlastne ich ani v dokonalej miere nezískaš, pretože sa situácii, ktoré by ti to mohli umožniť, strániš. Je to podobné, akoby monopost Ferrari vyvinutý pre účely F1 nikdy do pretekov nenasadili, lebo prečo riskovať, keď ho môžeme len bezpečne vystavovať…

Teda, čo sa mňa týka, som len učeň, žiak, študent na predovšetkým svojej vlastnej ceste, ktorá je z času na čas, útrpná, pretože to tak k svojmu duchovnému progresu asi potrebujem.  Je nevyhnutné, aby moji vnútorní démoni a ich verný spojenec sebastredné ego raz a prevždy pochopili, že ich snahy prekaziť duchovno-magický vývoj je odsúdený na „márnosť nad márnosť“…, nepochodia. 

A tak zažívam aj tie situácie, ktorým by som sa chcel radšej vyhnúť. Dobrou správou však je, že pokiaľ zažijeme situáciu simultánne v astrálnom prostredí, povedzme imagináciou či astrálnou projekciou, a pochopíme jej posolstvo, už ju nemusíme zažiť vo fyzickom živote, kedy by oná situácia v skutočnosti mohla znamenať aj reálnu smrť. Tak ju zažijeme „len“ astrálne, a je vymaľované…

Avšak pozor, slovíčko „len“ som dal do úvodzoviek zámerne, pretože aj keď útrpnú situáciu zažiješ len astrálne, ono to je akoby si ju zažil fyzicky, pretože „oni“ ti s radosťou na dobu určitú pamäť vymažú. To aby si k poučeniu naozaj aj prišiel a neodohralo sa to všetko len akože. Niektoré situácie som však zažil aj s vedomím toho, že je to len astrálne, no stačilo to aj tak, pretože ma to dostatočne emocionálne dostalo, a získal som z nich, aj keď len simultánnym prežitím, trvalé ponaučenie. Avšak, dopredu ťa budú posúvať aj iné situácie, napríklad keď fyzickými očami uzrieš ducha alebo UFO. Toto je však v tejto branži bežná záležitosť, len šok je vtedy, keď sa to stane poprvýkrát. Veľmi však záleží na tom, do akej miery si predtým bol zarytým materialistom a skeptikom…

Taktiež som bohužiaľ až časom zistil, že zdieľať podobné zážitky so skeptikmi je v podstate Pyrrhovo víťazstvo. Toho, kto nemá vlastné transempirické poznatky, nepresvedčíš, pretože on môže nanajvýš len v duchov a UFO veriť, nakoľko nedisponuje žiadnymi vlastnými skúsenosťami. Napokon, súčasťou spirituálnej výuky je aj získanie cnosti nehanbiť sa za svoje empírie, a to ako fyzické tak transcendentálne, ba naopak, ako som už uviedol, máme ich s ostatnými zdieľať…


Veľkou frustráciou býva, ak sa o niečo snažíš, a nedarí sa ti to v nejakom predpokladanom termíne docieliť. Obzvlášť bolestivé sa to môže javiť pri nácviku astrálneho cestovania či okultno-magických praktík. Tu by som rád potenciálnych súpútnikov ubezpečil, že márna snaha!

Bolo mi mnohokrát povedané, že pokiaľ nepochopím, že cieľom pri nácviku astrálneho cestovania nie je jeho docielenie, ale duchovno-magický progres, ktorý nacvičovaním získavam, astrálne sa cestovať nenaučím, pretože k úspešnej exteriorizácii astrálneho tela potrebujem získať práve tie kvality mysle, bez ktorých sa v tomto prípade nezaobídem. Je to síce paradox, ale fungujúci.

Pokiaľ sa ti vo vyššie spomenutých zručnostiach aj napriek snahe nedarí, problém väzí určite len v tebe samom a nie v okolí, a môže ísť o to, že aj napriek tomu, že si to nemyslíš, astrálna cesta alebo magická prax by ťa mohla nejakým spôsobom poškodiť. V tom prípade je potrebné ešte na sebe popracovať a vyzbrojiť sa, ako sa hovorí, božskou trpezlivosťou.

Iným zádrhom môže byť karma. Karma nie je „trest boží“ tak, ako si to mnohí myslia, ale ide o duchovný a metafyzický zákon o opätovnom nadobudnutí rovnováhy energií a zosúladenia sa s etikou vyšších záujmov, ktorých vibračné interakcie sú odpoveďou na slobodnú vôľu niekoho a ňou vykonané rozhodnutia, na základe ktorých sa vygenerovala príčina, vedúca materializáciou k prejavenému následku.

V skratke, niekomu nie je karmicky dané, aby astrálne cestoval či prevádzal okultnú mágiu. Nato, aby sa to zmenilo, musí na sebe popracovať, ale nie v zmysle, že ešte viac pridá v nácvikoch, ale pridať musí v transmutácii seba samého, a to realizáciou pozície metapozorovateľa, pretože ide o jedinú technológiu, ktorá k spáleniu „zlej“ karmy vedie.


Medzi ezoterikmi sa zvyknú z času na čas šíriť rôzne bludy a konšpiračné teórie, ktoré však paradoxne s podstatou ezoteriky nesúvisia. Ide totiž o patologické interpretácie či už fyzických alebo duchovných fenoménov, ktorým ich pôvodcovia (ako aj ich nasledovníci) buď nerozumejú vôbec alebo len čiastočne.   Medzi tieto poplašné správy patrí aj par excellence blud, a to ten, že karmy sa dá zbaviť tým, že na ňu jednoducho zabudneme, vytesníme ju, neprijmeme ju alebo dokonca, že ju namiesto nás preberie a odžije niekto iný! Je to rovnako pochabé, akoby niekto chcel zo svojho podvedomia vytesniť fakt elektromagnetickej interakcie, a strčil by prsty do zásuvky v domnienke, že sa mu nič nestane…

Princíp karmy sa teda obísť nedá, pretože ako už bolo povedané, ona je výsledkom mnohých inkarnácii a ty, ako vyššie Ja či duch, máš s ňou do činenia tým spôsobom, že vlastníš dočasné tela – éterické, astrálne a mentálne – a k nim prislúchajúce vedomia a ich mysle, na čo všetko sa vlastne karma viaže. Teda ako telá tak ich vedomia máš síce len na dočasnú dobu zapožičané, no ako duch, ktorým v skutočnosti si, musíš nechať svoje dočasné podosobnosti kúpať sa v ich aktuálnej karme, aby boli donútené zmeniť svoje myslenie a tým pádom situácie a udalosti. 

Pokiaľ však nastane situácia, že tvoja primárna podosobnosť, zodpovedná za súčasnú inkarnáciu, o tvoje výzvy, ktoré si jej dal dajme tomu v podobe nešťastí, úrazov, zlých situácii a predovšetkým chorôb nereaguje, a tvrdohlavo naďalej si užíva hmoty v područí Temnoty (nadvláda mamonu a chtivosti), jednoducho ty (duch) ako jej najvyššia autorita (ktorú paradoxne tvoja primárna materiálne orientovaná podosobnosť neuznáva, pretože ona predsa má iné fyzické celebrity, ktoré sú jej vzormi) ukončíš jej inkarnáciu napríklad tým, že jej nedovolíš, aby sa materiálnym (alopatickým) spôsobom jej fyzické telo vyliečilo dajme tomu z rakoviny. Strastiplné situácie tvojich (pod)osobnosti sú teda často jediným motivačným nástrojom, ktorým si ako duch zabezpečuješ svoj evolučný (vibračný) progres.


V závere by som chcel povedať, že čítaním a pozeraním filmov sa „výnimočným“ nestaneš. K majstrovstvu niekedy vedie dlhá cesta, o ktorej náročnosti rozhoduje už spomínaná karma, ktorú si si ty ako cestovný lístok vystavil svojimi minulými rozhodnutiami a činmi. 

 

Súvisiace články
O nás
 
Elith & Artemius
 
  
Pre akú mágiu sa rozhodnúť?
  
Druhy a koncepty mágie
 
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala
  
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II
 
Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

O energiách

Naša astrálna mágia
 
Astrálna mágia

Vaše otázky, naše odpovede
 
Zlatý kľúč
  
Magické „jednohubky“
 
Duchovná & Magická prax
 

Elementárne základy  
Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey
 
Ákáša
 
Podstata astrálneho cestovania 
Ako sa naučiť astrálne cestovať? 
Astrálne & Mentálne cestovanie
Cvičenia astrálnej projekcie
Život po smrti fyzického tela

Praktické spojenie so Stvoriteľom
(Meta)fyzika

Astrálne larvy
 
V Ríši prírodných duchov
  
O duchoch
  
Satan. Vládca temnôt
  
Egregori a ich podstata
   
Svet duchov – fantázia či realita?
 
Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie
 

 

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background