Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

 

…teda, odteraz žiadna minulosť, žiadna budúcnosť, len prítomný okamžik, ktorý paradoxne pozitívnu budúcnosť zaistí, a či už krásnu alebo bolestivú minulosť zmení na zdroj duchovnej sily

Každý, kto si začína s duchovnom a/alebo okultnou mágiou, sa snaží, aby bol v danej oblasti  úspešný. Byť úspešnými sa však snažia aj klienti, ktorí sa intenzívne duchovnu a mágii síce venovať nechcú, ale keď už raz prídu k terapeutovi, šamanovi, či mágovi, oprávnene od neho očakávajú, že im kompetentne pomôže. No pri dnešnom počte šarlatánov ide skôr o lotériu.

Aby sa klient nestál obeťou nejakého kouča-egocentrika, ktorý vie síce bombasticky rozprávať a ohurovať svojimi vedomosťami, ktoré však čerpá prevažne z oblastí materiálne orientovaných vedných disciplín, bolo by dobré, aby aj klient čo-to o osobnostnom raste ešte predtým, než „majstra“ navštívi,  vedel a rozpoznal dosah a dopad prednášky na seba samého.

Bohužiaľ, biznis sa nestal len z materiálno-psychologických prístupov, ale aj z duchovno-magických. Keby sme to vzali fatalisticky, áno, ide o existenciu rovnováhy medzi „démonmi“ a „anjelmi“, a z tohto uhla pohľadu je všetko tak ako má byť – démoni majú pod palcom šarlatánov, podvodníkov a duševne vyšinutých, a anjelom ostáva zvyšok poctivých a skutočne osvietených, ktorých je ako šafranu.

Poznámka: úspešní tvrdia, že „koučovanie je len pre neschopných, slabých a lenivých“. No osobne si myslím, ako som naznačil už vyššie, že predovšetkým ide o sofistikovaný spôsob Temnoty, ako si naivnými ľuďmi túžiacich po úspechoch rozšíriť svoje stádo oviec. Týmto procesom som síce osobne neprešiel, pretože som mal to šťastie, že od počiatku ma explicitne viedlo moje vyššie Ja a jeho prostredníctvom duchovia-spojenci, a teda démoni na mňa ten vplyv nemali. No mali ho, a veľký, ešte v časoch pred „zobudením sa“, keď som duchovne spal ešte ako šípková Ruženka.

Pointou zmieneného je, že zbožne túžiaci subjekt síce nadšenie pre osvietenie získa, ale vďaka mentálno-energetickým defektom v psyché sa transmutačný efekt v požadovanej kvalite nielenže nespustí, ale dokonca sa jeho situácia časom môže ešte zhoršiť. Netreba zabúdať, že otvorená „astrálna brána“ sa už zavrieť nedá. Treba však dodať, že v poslednom čase sa rozmáha aj koučing, ktorého súčasťou sú techniky určené pre transmutáciu kvalít psyché. Kritériom úspešnosti je tu ale fakt, že do akej miery kouč túto tematiku ovláda, a to po stránke ako teoretickej tak predovšetkým praktickej. 

A apropo, kto je tým slabým jedincom? Odpoveďou môže byť, že poväčšine ten, kto si pod tlakom dovtedajších situácii už prestal veriť alebo sa ako psychicky slabší jedinec narodil. To však neznamená, že to tak musí ostať. Od toho je tu opäť spiritualita a mágia. Ak teda patríš medzi „pacientov“ aj ty, nevzdávaj to! Nájdi si spôsob, ako sa povzbudiť, rozohní sa, a vedz, že nie si horší od iných! Tí iní sú len iní, a to je všetko. Mali iné východzie podmienky k tomu, čo teraz predstavujú. Takže, využi svoje slabosti pre svoju najúžasnejšiu vec v živote – vráť ich svojim démonom a s pomocou vyššieho Ja začni im vládnuť – démon je vynikajúcim sluhom, no veľmi zlým vládcom… (hm, opäť klišé).

Znovu opakujem: koučov a im podobným, rovnako ako aj texty tejto stránky, ber len ako inšpiráciu k tomu, aby si kouča našiel sám v sebe. A ver, Univerzum či Vesmír ti k tvojmu zámeru dopomôže, len ten zámer musí byť jasný a musíš byť pre cestu, ktorú si si vybral, pevne rozhodnutý. Dôveruj svojej vnútornej múdrosti, buď odhodlaný a s pokorou a maximálnou oddanosťou inteligenciám Vyššej moci daj sa na cestu k Svetlu, ktorá však takmer vždy začína v Temnote, teda v tvojom súčasnom stave. Vedz, že Univerzum ťa len skúša a skúškami zocelí, a Matka Príroda ti vždy naloží len toľko, koľko unesieš.

Pre tých, ktorí nechcú byť len pasívnymi klientmi, ale majú záujem o okultnú prax, čo sa jej týka podľa seba viem, že k tomu nestačí len teoreticky študovať, ale predovšetkým nacvičovať. Je to podobné snu o tom, ako sa stať vysnívaným kulturistom – nepostačí si o cvičeniach len čítať, ale predovšetkým je potrebné ich fyzicky vykonávať! A to iste sa týka aj akejkoľvek duchovnej či okultnej praxe. Tá predpokladá predovšetkým nácvik zmenených stavov vedomia, čomu sa tiež hovorí tranz. Tranz je ale len prostriedkom k tomu, aby si niekto rozvinul paranormálne schopnosti, pokiaľ ich však nedostal do výbavy už od narodenia. Pokiaľ tomu tak je, cvičeniami ich môže aktivovať a ďalej rozvíjať.

Hlavnou prekážkou rozvoja okultných schopností, či už vrodených alebo získaných vytrvalou praxou, sú návyky, strachy, predpojatosti, závislosti, ako aj šablónovité myslenie získané výchovou, náboženstvom a školstvom. Keby sme to vzali z démonologického uhla pohľadu, jednoznačne ide o vplyv démonov, ktorým je nutné sa postaviť. U nich to býva tak, že pokiaľ ich neovládneš ty, ovládnu oni teba.

Poznámka: z duchovno-okultnej praxe vyplýva, že Temnota nastavuje potenciálnym svojim ovečkám rôzne sofistikované pasce, medzi ktoré pre nematerialistov patria predovšetkým monoteisticky orientované cirkvi, rôznorodé sekty a zoskupenia, ktoré nezriedka vedú fanaticky ladení vodcovia.   
Každý z nás je inkarnovanou bytosťou, jedinečnou podobne ako odtlačok prsta, pričom nikto nie je od toho iného lepší ani horší. A to je veľmi dôležité si na začiatku duchovnej cesty uvedomiť. Rovnako dôležité je uvedomenie si faktu, že transempirická prax ťa oboznámi s takými skutočnosťami, s ktorými zrejme bude mať tvoja doteraz materiálne orientovaná analytická myseľ big problém.

Áno, materiálne orientované ego je tou zložkou seba samého, ktoré z úrovne podvedomia môže duchovnému a okultnému napredovaniu vyrobiť problémy. Vyhnúť sa tomu dá jedine prostredníctvom účelne vedených zmenených stavov vedomia. S premenou ti dopomôže napojenie sa na svoje vyššie Ja (ducha), a to prostredníctvom k tomu vhodných vhodných meditácii.

Ďalšou veľmi dôležitou kartou v tejto hre bude neúprosná snaha stavania duchovných pilierov na báze cností, a to pochopením neresti a jemným, no zároveň nekompromisným rozlúčením sa s tou minulosťou, ktorá neresti používala ako mocenský nástroj despotického vládnutia. Inými slovami povedané: odteraz žiadna minulosť, žiadna budúcnosť, len prítomný okamžik, ktorý paradoxne pozitívnu budúcnosť zaistí, a či už krásnu alebo bolestivú minulosť zmení na zdroj použiteľnej duchovnej sily.

V tejto fáze vývoja ťa teda budú mať snahu zviesť na scestie vnútorní démoni, ktorí sú skutočne objektívnou realitou. Teda nejde len o nejaké psychologické symboly, vzory a archetypy kolektívneho nevedomia. Ide o autonómne mentálne a astrálne entity, so stupňom inteligencie minimálne na úrovni pudu sebazáchovy!


Tieto upírske bytosti v závislosti na svojom vývojovom štádiu pôsobia na každého z nás, a tým, ktorí sa usilujú o duchovný progres, teda o pochovanie dovtedajších návykov a závislosti, podhadzujú polienka. Hovorí sa, že najnebezpečnejšími z Temnoty sú negatívni egregori, bytosti kolektívnych mysli ľudí. Tí na každého z nás majú azda najväčší vplyv a preto je dobre, keď sa ich hneď od počiatku budeš strániť a naopak, s pozitívnymi egregormi nadviažeš kontakt. Tí ťa v okultnom napredovaní budú podporovať. 

Poznámka: pozor na klišé v zmysle, že čomu venuješ pozornosť, to ťa v konečnom dôsledku ovplyvňuje. Teda ak venuješ pozornosť Temnote, tá ťa napokon dostane! No, nie je to tak, ak nato ideš správne. Temnota si naopak želá, aby si sa jej nevenoval, pretože vtedy môže v tvojej psyché šarapatiť najviac a mať ťa pod kontrolou. Ona je veľmi nerada, ak jej začneš venovať pozornosť, pretože vtedy hrozí, že sa v tebe zrodí snaha ju ovládnuť. A to ona dopustiť za žiadnych okolnosti nechce. A je faktom, že pokiaľ ti ona bude vládnuť, túto inkarnáciu si s najväčšou pravdepodobnosťou nezvládol a ročník si budeš musieť zopakovať v budúcom živote!

Démoni robia všetko preto, aby si na nich pokiaľ možno neveril. Vtedy sa totiž svojou mocou doslovne opájajú a konanie svojho hostiteľa skrz návyky a závislosti pekne-krásne ovplyvňujú. Démonom ide o to, aby si žil v sebaklame

Vedomá cesta duchovného progresu je radostná a po všetkých stránkach v psychosomatickom kontexte osviežujúca, transformatívna. Ale len dotiaľ, pokiaľ nenaletíš zvodom už spomenutej Temnoty. Do jej teritória okrem vyššie spomenutých priorít náležia aj ezoterickí slniečkári a populistiAk si v duchovných vedách začiatočník, týmto jedincom sa snaž vyhnúť, pretože oni sú pod nadvládou „démonov bludov“, a títo pôsobia ako vírus. Je rovnako klišé myšlienka, aby si kráčal svojou vlastnou cestou a nie cestou iných. Klišé síce nanajvýš užitočné, no zároveň pre novicov ťažko uchopiteľné, pretože nemajú vlastné transcendentálne poznanie. Tu by však mohli pomôcť práve tí osvietenci. Aj my, autori stránky ktorú si práve navštívil, sa snažíme ísť svojou vlastnou cestou a veľahlasným guru a koučom sme sa vždy vyhýbali.

Poznámka: môže sa napríklad stať, že niektorí vyznávači východných filozofii podobne ako aj monoteistických náboženstiev pod vplyvom sebastredného ega a démonov ti budú tvrdiť, že o okultnú mágiu sa zaujímaš preto, lebo si na tom vibračne nižšie. Neber toto do úvahy, nie je to pravda. Duchovna prax spomenutých predovšetkým východných kultúr vychádza z úplne iného existenčného portfólia a majú iné ciele. Ich praktikantom vo väčšine prípadov nejde o to, pristupovať k existencii aktívne, ale skôr pasívne – prijímať to, čo život nadeľuje. No napriek tomu aj budhistickí či zenoví meditátori majú svojich šamanov, napríklad v Tibete prastará tradícia nazývaná bönismus. Celosvetový šamanizmus ako aj okultná mágia ako taká sa snažia život ovplyvňovať a nie byť v jeho závese. Na druhej strane, azda ani nemusím spomínať postoj monoteistických cirkví, ktorí tvrdia, že okultistov ovládol Diabol napriek faktu, že ten v plnej miere vládne im

Ďalšími pre tvoju duchovnu cestu nebezpečnými jedincami sú tí, ktorí využívajú najnovšie vedecké teórie, predovšetkým z oblasti časticovej fyziky, k tvorbe svojich vlastných konšpirácii o fungovaní Všetkého. Pričom neinformovaní klienti im často naletia, a oni z nich majú vynikajúci biznis. Osobne som sa kvantovej kozmológii a astronómii venoval niekoľko desaťročí, ale nenapadlo by ma, aby som ľudí zavádzal kvantovými javmi v službách ezoteriky

 

Čo sa teda tzv. kvantovej ezoteriky týka, často sa prostredníctvom nej prezentujú nezmysly, ktoré v konečnom dôsledku vedú k poškodeniu okultizmu ako takého. To vo svoj prospech využívajú predovšetkým materiálne ladení vedci, medzi ktorými sa ešte stále vyskytujú výslovne dinosaury tvrdiaci, že vedomie produkujú neuróny v mozgu. Ide teda o fungujúci nezmysel, pretože interpretácia kvantových javov súvisí s hľadaním teórie kvantovej gravitácie, a kvantové javy stoja na pozadí prejavenej a sčasti definovateľnej gravitačnej reality. Pointa teda spočíva v tom, že celá kvantová gravitácia je tvorená a ovládaná vedomím, ktoré stojí mimo časopriestor a teda aj predpokladaný Veľký tresk, ktorý v tej podobe, ako to predpokladajú materiálne orientovaní vedci, nikdy podľa okultistov nebol.

Poznámka: Kvantovú ezoteriku som fungujúcim nezmyslom nazval preto, lebo ona síce funguje, ale nie na tom základe, ktorý uvádzajú jej ezoterickí interpreti a koučovia. Funguje jednoducho ako náboženstvo na báze viery spôsobom, že patričná seansa u klienta vyvolá psychický stav zvaný vytrženie – dojatie (silný kladný citový vzťah), exaltáciu (veľké vzrušenie), extázu (mimoriadne vzrušenie, až náboženská extáza). Aby bola psychická zmena javom trvalým, klient sa nezaobíde bez trvalej práce na sebe samom v zmysle metapozorovateľa. Potom však nepotrebuje kouča. Alebo, dobrý kouč klienta navedie na cestu, (a teraz opäť klišé) po ktorej už ďalej musí kráčať sám…

Ešte pre pochopenie, o čom sa tu vyššie pojednávalo, polia kvantových neurčitosti nie sú v celej tejto záležitosti, čo sa metafyziky a duchovna týka, primárnou kvalitou, ale sekundárnou. Energetické polia sú totiž pod plnou kontrolou vedomia, a nie je tomu naopak. Tieto fenomény teda bývajú často nesprávne interpretované. Miešajú sa tu pojmy s dojmami, jabĺčka s hruškami, fyzika s metafyzikou, duchovnom, atď. Netreba zabúdať, že všetko, čo je kvantové, definuje len štvorrozmerný časopriestor, nie dimenziu metafyzickú a duchovnú, ku ktorým však kvantové neurčitosti predstavujú vstup, bránu, prepojenie na úrovni energii s diktátom vedomia ako duchovnej, nie metafyzickej, kvality.

Metafyzické fenomény sú pre ducha podobným oblekom, akým sú fenomény fyzické. Metafyzika je teda vibračne len jemnejšou formou fyziky, nič viac a nič menej. Napríklad astrálne a mentálne telo sú objektmi rýdzo metafyzickými, v ktorých sídli duch – vedomie. A tieto telá sa nachádzajú v tele fyzickom, čo v psychosomatickom aspekte tvorí kontinuitu – celok – ktorý sa tak často spomína v celostnej medicíne ako protiklad k medicíne alopatickej.   

Heisenbergov princíp neurčitosti, Casimírov jav/sila, Kvantová fluktuácia hmoty, Feynmanové diagramy či Holografický princip, sú fenomény, ktoré interpretujú a determinujú fyzickú časopriestorovú alebo somatickú realitu, NIE mentálnu (duchovnú) alebo astrálnu (emocionálnu). V mentálnom a astrálnom svete sa kvantové interakcie tak, ako ich v súčasnosti popisujeme, neodohrávajú!

 

 

Ako teda bolo uvedené, kvantové javy sú teda výhradnou záležitosťou fyziky, nie metafyziky a duchovna. Kvantové interakcie sú materializáciou interakcií prebiehajúcich v dimenzii metafyzickej, a tá je podriadená sfére ducha, ktorý už metafyzickým nie je. Je niečím, čo nevieme pomenovať, nevieme si to predstaviť. V okultizme a ezoterike sa tomuto fenoménu tiež hovorí Ákáša. Pokiaľ by sa neskôr predsa len dokázalo, že aj astrálny a mentálny priestor je zložený z energetických vĺn na princípe tej neurčitosti, ktorá definuje gravitačný časopriestor, tak aj tá by isto podliehala vedomiu ako primárnemu fenoménu. 

Princíp materializácie ako takej je nasledovný: najprv vedomie niekoho vôľou zadá zámer, ktorý sa v mentálnej a následne astrálnej sfére materializuje do metafyzických interakcii. A metafyzické interakcie vo vzťahu k fyzickej realite predstavujú príčiny, ktoré prechádzajú do následkov – interakcii fyzikálnych. V psychosomatickom kontexte metafyzika predstavuje psyché, a fyzikálne reakcie oblasť somatickú. Psychiky sa teda kvantové javy ako také priamo z vyše uvedených dôvodov netýkajú!   

Pokiaľ niekto tvrdí, že ezotericky pracuje s kvantovými rámcami, v skutočnosti hovorí, že pracuje s fyzickými – nie metafyzickými ani duchovnými, pretože ako už bolo uvedené, v mentálnej a astrálnej sfére kvantové neurčitosti, ktoré definujú gravitačné pole, jednoducho neexistujú, hoci smerom k interakciám metafyzickým predstavujú bránu a sú ich zrkadlovým odrazom – fyzickou materializáciou.  


Poznámka: všetko, čo autori a kouči o matrix a iných rôznych tzv. kvantových terapiách uvádzajú, ide docieliť aj klasickými, v prípade šamanizmu tisícročiami overenými technikami, ktorých základ spočíva v zmenených stavoch vedomia. Rovnako aj iné okultné praktiky poskytujú rovnakú službu, a to prostredníctvom špeciálnych meditácii, vizualizácii a imaginácii. Tieto klasické techniky naviac vo vzťahu k transmutácii duše pôsobia oveľa komplexnejšie, elegantnejšie a intenzívnejšie!

Je faktom, že mnohí (ak nie všetci), ktorí sa všelijakými hypermodernými matrix či kvantovými terapiami zaoberajú, často o mentálnom a astrálnom priestore nemajú poňatia, pretože jednoducho nevedia do nich vycestovať, a nevedia ani s transempirickými (mentálnymi a astrálnymi) inteligenciami komunikovať. Ich ezoterické závery vyvierajú z dogmatickej racionálnej mysle, a nanajvýš tak zvládajú nejaké formy meditácii, ktoré však k transmutačnej premene nestačia.

 

 

Dobrý článok o vzťahu popredného teoretického fyzika k Stvoriteľovi vyjadruje aj článok Boh stvoriteľ a kvantová kozmológia Stephena Hawkinga. Potom teóriu o nadradenosti vedomia nad javmi, ktoré tvoria gravitačnú realitu, nepriamo podporuje aj tento článok, v ktorom sa spomína: Napriek trvajúcej diskusii, prevažuje dnes názor, že kvantové efekty nehrajú veľkú úlohu pri prejavoch vedomia a myslenia.

Ďalším objasňujúcim článkom o vzťahu kvantovej fyziky s ezoterikou sa nazýva: Ezoterici sú celkom mimo: Znásilňovanie kvantovej mechaniky, ktorý spomína aj zástancu alternatívnej medicíny Deepaka Chopru, ktorý založil náboženstvo, združujúce veriacich okolo bohužiaľ len bludnej teórie pod názvom Kvantová Terapia Matrix (KTM)

Ak teda budeš na sebe usilovne pracovať, predovšetkým v zmysle metapozorovateľa, postupne, svojou vlastnou rýchlosťou, sa dostaneš k okultným zručnostiam, ktoré spomína parapsychológia, psychotronikapsionika či mimozmyslové vnímanie. Tieto kvality sa do určitej miery rozvinuli aj u mňa, čo som využil na založenie tejto stránky a na napísanie väčšiny uverejnených článkov. Čo sa týka spôsobov získavania informácii, ktoré som k tomu využil (a naďalej využívam), v mojom prípade ide jednak o tzv. „jasnovedenie“ alebo „sťahovanie z Astrálu“ a jednak o kontakt s transempirickými inteligenciami prostredníctvom imaginácii a mentálneho a astrálneho cestovania. Avšak pointou toho, čo tým chcem povedať, je, že aj keď som do článkov uviedol množstvo vlastných empírii, nevypovedajú na 100% o tom, kto som. Mám totiž ešte mnoho rezerv k tej dokonalosti a tým cnostiam, ktoré v článkoch dávam na výslnie.


Svoje účinkovanie v okultnej branži som už neraz vysvetľoval v dopisovaní si s inými. Napríklad v jednej reakcii na internete som napísal:

Osobne som sa prvýkrát do komunikácie s transempirickými inteligenciami (duchmi) dostal skrz výuku v šamanskej univerzite profesora Harnera (USA). V tranze docielenom šamanským bubnom jednoducho dvaja po sebe prišli, a bolo to doslovne šokujúce – videl som ich v 3D, farebne, a dokonca viac zjavne, než to býva v komunikácii s niekým vo fyzickom svete! Mal som z toho šok zopár mesiacov. A potom to postupne síce začalo, no už takmer nikdy sa mi nezjavili tak brilantne krištáľovo… Ten jeden duch (išlo o kolektívneho ducha konkrétneho druhu dravcov, ktorý ako hlavný prírodný duch ma moju terajšiu inkarnáciu na starosť) ma vždy podľa potreby zaviedol k tým ostatným, a dokonca mi veľakrát pomohol s exteriorizáciou astrálneho tela (s výstupom z tela fyzického do Astrálu). No nefungovalo to tak, ako by si to moje materiálne orientované ego želalo: prišiel len vtedy, keď to bolo z jeho strany aktuálne, nie z tej mojej. Druhým duchom bol kedysi živý človek na našej Zemi, a ktorému sa v šamanizme hovorí učiteľ z Horného sveta. Bol to však duchovný majster. A to len bolo rošambo – ako moju domýšľavosť skrotil, až som sa astrálne červenal… Nuž, je to o dlhej ceste sebapoznávania, a tí duchovia (s „mŕtvymi“ skúsenosti okrem učiteľov z Horného a Dolného sveta, ako aj mojej mamy a otca, nemám) sa so mnou vôbec nemazlia, aj keby som útrpne nad týmto „nespravodlivým“ svetom doslovne plakal.

 


Ono to naozaj nie je ľahké, odolávať lákavým nástrahám života tak, aby som sa nestal na nich závislý. Nejde o to (ako si to mnohí duchovne hľadajúci mylne myslia) neužívať si, a svojou existenciou v hmote konkurovať mníchom v kláštoroch a chrámoch. To nie. Týmto spôsobom ani nikdy neotestuješ svoje tak ťažko nadobudnuté duchovné kvality, a vlastne ich ani v dokonalej miere nezískaš, pretože sa situácii, ktoré by ti to mohli umožniť, strániš. Je to podobné, akoby monopost Ferrari vyvinutý pre účely F1 nikdy do pretekov nenasadili, lebo prečo riskovať, keď ho môžeme len bezpečne vystavovať…

Teda, čo sa mňa týka, som len učeň, žiak, študent na predovšetkým svojej vlastnej ceste, ktorá je z času na čas, útrpná, pretože to tak k svojmu duchovnému progresu asi potrebujem.  Je nevyhnutné, aby moji vnútorní démoni a ich verný spojenec sebastredné ego raz a prevždy pochopili, že ich snahy prekaziť duchovno-magický vývoj je odsúdený na „márnosť nad márnosť“…, nepochodia. 

A tak zažívam aj tie situácie, ktorým by som sa chcel radšej vyhnúť. Dobrou správou však je, že pokiaľ zažijeme situáciu simultánne v astrálnom prostredí, povedzme imagináciou či astrálnou projekciou, a pochopíme jej posolstvo, už ju nemusíme zažiť vo fyzickom živote, kedy by oná situácia v skutočnosti mohla znamenať aj reálnu smrť. Tak ju zažijeme „len“ astrálne, a je vymaľované…

Avšak pozor, slovíčko „len“ som dal do úvodzoviek zámerne, pretože aj keď útrpnú situáciu zažiješ len astrálne, ono to je akoby si ju zažil fyzicky, pretože „oni“ ti s radosťou na dobu určitú pamäť vymažú. To aby si k poučeniu naozaj aj prišiel a neodohralo sa to všetko len akože. Niektoré situácie som však zažil aj s vedomím toho, že je to len astrálne, no stačilo to aj tak, pretože ma to dostatočne emocionálne dostalo, a získal som z nich, aj keď len simultánnym prežitím, trvalé ponaučenie. Avšak, dopredu ťa budú posúvať aj iné situácie, napríklad keď fyzickými očami uzrieš ducha alebo UFO. Toto je však v tejto branži bežná záležitosť, len šok je vtedy, keď sa to stane po prvýkrát. Veľmi však záleží na tom, do akej miery si predtým bol zarytým materialistom a skeptikom…

Taktiež som bohužiaľ až časom zistil, že zdieľať podobné zážitky so skeptikmi je v podstate Pyrrhovo víťazstvo. Toho, kto nemá vlastné transempirické poznatky, nepresvedčíš, pretože on môže nanajvýš len v duchov a UFO veriť, nakoľko nedisponuje žiadnymi vlastnými skúsenosťami. Napokon, súčasťou spirituálnej výuky je aj získanie cnosti nehanbiť sa za svoje empírie, a to ako fyzické tak transcendentálne, ba naopak, ako som už uviedol, máme ich s ostatnými zdieľať…


Veľkou frustráciou býva ak sa o niečo snažíš a nedarí sa ti to v nejakom predpokladanom termíne docieliť. Obzvlášť bolestivé sa to môže javiť pri nácviku astrálneho cestovania či okultno-magických techník. Tu by som rád potenciálnych súpútnikov ubezpečil, že márna snaha! Totiž, bolo mi mnohokrát povedané, že pokiaľ nepochopím, že cieľom pri nácviku astrálneho cestovania nie je jeho docielenie, ale duchovno-magický progres, ktorý neustálym nacvičovaním získavam, astrálne sa cestovať nenaučím, pretože k úspešnej exteriorizácii astrálneho tela potrebujem získať práve tie kvality mysle, bez ktorých sa v tomto prípade nezaobídem. Je to síce paradox, ale asi pravdivý.

Pokiaľ sa ti vo vyššie spomenutých zručnostiach aj napriek snahe nedarí, problém väzí určite len v tebe samom a nie v okolí, a môže ísť o to, že aj napriek tomu, že si to nemyslíš, astrálna cesta alebo magická prax by ťa mohla nejakým spôsobom poškodiť. V tom prípade je potrebné ešte na sebe popracovať a vyzbrojiť sa, ako sa hovorí, božskou trpezlivosťou.

Iným zádrhom môže byť karma. Karma nie je „trest boží“ tak, ako si to mnohí myslia, ale ide o duchovný a metafyzický zákon o opätovnom nadobudnutí rovnováhy energií a zosúladenia sa s etikou vyšších princípov, ktorých vibračné interakcie sú odpoveďou na slobodnú vôľu niekoho a ňou vykonané rozhodnutia, na základe ktorých sa vygenerovala príčina, vedúca materializáciou k prejavenému následku.

V skratke, niekomu nie je karmicky dané, aby astrálne cestoval či prevádzal okultnú mágiu. Nato, aby sa to zmenilo, musí na sebe popracovať, ale nie v zmysle, že ešte viac pridá v nácvikoch, ale pridať musí v transmutácii seba samého, a to realizáciou pozície metapozorovateľa, pretože ide o jedinú technológiu, ktorá k spáleniu „zlej“ karmy vedie.


Medzi ezoterikmi sa zvyknú z času na čas šíriť rôzne bludy a konšpiračné teórie, ktoré však paradoxne s podstatou ezoteriky nesúvisia. Ide totiž o patologické interpretácie či už fyzických alebo duchovných fenoménov, ktorým ich pôvodcovia (ako aj ich nasledovníci) buď nerozumejú vôbec alebo len čiastočne.   Medzi tieto poplašné správy patrí aj tá, že karmy sa dá zbaviť tým, že na ňu jednoducho zabudneme, vytesníme ju, neprijmeme ju alebo dokonca, že ju namiesto nás preberie a odžije niekto iný!

Princíp karmy sa teda obísť nedá, pretože ako už bolo povedané, ona je výsledkom mnohých inkarnácii a ty, ako vyššie Ja či duch, máš s ňou do činenia tým spôsobom, že vlastníš dočasné tela – éterické, astrálne a mentálne – a k nim prislúchajúce vedomia a ich mysle, na čo všetko sa vlastne karma viaže. Teda ako telá tak ich vedomia máš síce len na dočasnú dobu zapožičané, no ako duch, ktorým v skutočnosti si, musíš nechať svoje dočasné podosobnosti kúpať sa v ich aktuálnej karme, aby boli donútené zmeniť svoje myslenie a tým pádom situácie a udalosti. 

Pokiaľ však nastane situácia, že tvoja primárna podosobnosť, zodpovedná za súčasnú inkarnáciu, o tvoje výzvy, ktoré si jej dal dajme tomu v podobe nešťastí, úrazov, zlých situácii a predovšetkým chorôb nereaguje, a tvrdohlavo naďalej si užíva hmoty v područí Temnoty (nadvláda mamonu a chtivosti), jednoducho ty (duch) ako jej najvyššia autorita (ktorú paradoxne tvoja primárna materiálne orientovaná podosobnosť neuznáva, pretože ona predsa má iné fyzické celebrity, ktoré sú jej vzormi) ukončíš jej inkarnáciu napríklad tým, že jej nedovolíš, aby sa materiálnym (alopatickým) spôsobom jej fyzické telo vyliečilo dajme tomu z rakoviny. Strastiplné situácie tvojich (pod)osobnosti sú teda často jediným motivačným nástrojom, ktorým si ako duch zabezpečuješ svoj evolučný (vibračný) progres.


K majstrovstvu obvykle vedie dlhá cesta. Je za tým ochota a odvaha kráčať novou neprebádanou cestou, ktorej vstupné kvality ti určí karma, ktorú si si ty svojimi minulými rozhodnutiami a činmi zadovážil.    

 

Súvisiace články
O nás
 
Elith & Artemius
 
  
Pre akú mágiu sa rozhodnúť?
  
Druhy a koncepty mágie
 
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala
  
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II
 
Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

O energiách

Naša astrálna mágia
 
Astrálna mágia

Vaše otázky, naše odpovede
 
Zlatý kľúč
  
Magické „jednohubky“
 
Duchovná & Magická prax
 

Elementárne základy  
Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey
 
Ákáša
 
Podstata astrálneho cestovania 
Ako sa naučiť astrálne cestovať? 
Astrálne & Mentálne cestovanie
Cvičenia astrálnej projekcie
Život po smrti fyzického tela

Praktické spojenie so Stvoriteľom
(Meta)fyzika

Astrálne larvy
 
V Ríši prírodných duchov
  
O duchoch
  
Satan. Vládca temnôt
  
Egregori a ich podstata
   
Svet duchov – fantázia či realita?
 
Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie
 

 

 

Peter & Spol

 

Red circle and pentagram on a black background