Zaručene pravý šarlatán

 

Pokiaľ ti nejaká „veštica“ či „veštec“ bude tvrdiť, že si „vtelením“ tej a onej bývalej celebrity či už na poli politiky, umenia, vedy alebo duchovna alebo že si v minulom živote bol tým a oným mocným guruom, Ježišom Nazaretským, Tutanchamónom, Napoleonom, Ľudovítom XIV, Cézarom, Kleopatrou či Vladimírom Iľjičom Leninom, tak utekáááj!!! …pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedna o jedinca, ktorý sám potrebuje pomoc.


Aktualizované 09.02.2022

 

Trochu sme sa pobavili, ale zas až taká sranda to asi nie je, ak na takú vešticu či veštca v serióznom zámere „dať si vyveštiť“ natrafíme. K tomu si povedzme, že skutočné veštenie funguje vždy, aj keď mu klient neverí. Naproti tomu falošné či šarlatánske veštenie funguje len do tej miery, do akej mu klient uverí a vyrieknuté nezmysly si vsugeruje.


Pamätaj ale, ak ti raz niekto cestu tvoju v pravde vyjaví, tým, že si ju spoznal, rečou fyziky a metafyziky zadaním príčin o predmetnej udalosti spôsobom nového myslenia spolu s emóciami môžeš  zmeniť jej energetickú trajektóriu a predpoveď sa s najväčšou pravdepodobnosťou v menšej či väčšej miere účinkom minie.Čo sa dnešnej situácie týka, zo strany materiálne orientovaných jedincov, monoteistický ladených duchovných organizácií a cirkví ako aj  svetových médií často počuť o obviňovaní skutočných šamanov, čarodejníkov, mágov a duchovných vodcov zo šarlatánstva a duševného vyšinutia, pričom ich hádžu do jedného vreca so skutočnými šarlatánmi, pôsobiacich okrem západnej civilizácie napríklad aj v mestických a indigénnych spoločenstvách, ktorí svojimi psychopatickými aktivitami spôsobujú ľuďom utrpenie, dokonca aj s trvalými následkami. Toto však so skutočnou mágiou nemá nič spoločné a rovnako tak ani so skutočným alternatívnym liečiteľstvom. 


A bohužiaľ práve títo hochštapleri sú svetovými médiami, cirkvami a náboženskými sektami označovaní za skutočných mágov, šamanov, čarodejníkov či liečiteľov. Mnohokrát sa tieto udalosti odohrávajú práve za tichej podpory cirkví a s ňou spolupracujúcich vlád štátov nielen západného sveta, ale bohužiaľ aj tých oblastí, v ktorých ešte donedávna dominovala kultúra založená na polyteistickom a animistickom vnímani sveta. K šíreniu tohto duchovného moru výdatne prispievajú aj poslovia cirkví – služobníci (egregoraSatana
 misionári.

Západná propaganda tak prostredníctvom svojich nevedomých, hlúpych alebo zámerne konajúcich posluhovačov robia zo skutočných šamanov, čarodejníkov, čarodejníc a okultných mágov odpad spoločnosti. Akému účelu to všetko slúži, nie je ťažké si domyslieť.Ďalším rozmáhajúcim sa nešvárom prevažne v západnej spoločnosti sú objavné, revolučné a zaručene fungujúce metafyzické a duchovné techniky, ktoré sú pod rôznymi zložitými až nezmyselnými názvami servírované nič netušiacim masám. Práve ich tajuplné názvy majú robiť dojem, že sa jedná o vedecky podchytené a teda zaručene fungujúce metódy k účelom vyliečenia, duchovného osvietenia a získania parapsychologických zručností. Toto všetko sú podvody v tom zmysle, že tieto „vedecky podkuté“ a kvôli konkurencii od seba sa akože odlišujúce techniky v samých základoch obsahujú to, čo nám napríklad šamani indigénnych spoločenstiev tvrdili už dávno ešte pred vznikom „moderných“ psychologických a duchovno-magických postupov.


Pokiaľ teda spomenuté pseudotechniky s ohromujúcimi „vedeckými“ názvami fungujú, je to tak preto, lebo v sebe obsahujú princípy, ktoré sú však už obsiahnuté aj v oveľa priamočiarejších klasických duchovno-magických postupoch učenia duchovných vodcov pôvodných kultúr a predkov.


Totiž, pri žiadnom duchovno-magickom progrese sa nedá obísť základný aspekt zvaný tranz – zmenený stav vedomia – , bez ktorého sa nikto nikdy ďalej nepohne. A tranz dosahujeme rôznymi jednoduchými klasickými prostriedkami, z ktorých najznámejším je meditácia – či už bez podporných psychoaktívnych látok alebo s ich dopomocou. Osobne však odporúčam radšej audiostimulačné pomôcky, ktoré proces meditácie výrazne akcelerujú a na rozdiel od psychoaktívnych látok sú bezpečné.


Ak už sme v tranze, k docieleniu akýchkoľvek zámerov používame koncentračné cvičenia, vizualizácie, imaginácie, mentálne a astrálne cestovanie, atď. Žiadne moderné, objavné pseudovedecké duchovné techniky nič neurýchlia, maximálne klientom zamotajú hlavu. A ukázalo sa, že práve u nich sa často vyskytuje známy to placebo-efekt, ktorý je síce sám osebe pozitívnym, no práve preto, že pôsobí len mierne transformatívne a preto krátkodobo, nie je pre transmutáciu psyché vhodný.

 


Jedného času som natrafil na
článok, ktorý na rozdiel od iných vysvetľuje podstatu nazvania určitých metafyzických dejov kvantovými celkom zaujímavým spôsobom. Podľa tohto článku je aj metafyzika a samotný Stvoriteľ „kvantový“. Píše sa tam: (…) n
o a „kvantové“ liečenie a „kvantové“ čokoľvek potom pre ezoterika znamená: preč zo stavu „hmota“ (napríklad cez meditáciu) do stavu „nepoznám, čo to je, ale je to“ a ovplyvňovať veci v tomto stave (napríklad cez úmysel/vôľu). Z toho mi vyplýva, že ezoterici „kvantový“ používajú vo význame „to, čo leží pod hmotným prejavom“. Podľa toho je potom aj Boh „kvantový“ (matrix všetkého, čo je) a my sme len jeden z jeho prejavov (…).

 

Skutočnosť je však taká, že napriek avizovanému „pokroku“ v chápani pojmu „kvantový“ vo vzťahu k metafyzike, pokiaľ teda na kvantové záležitosti nahliadame duálne podobne ako na správanie sa fotónov v laboratórnych podmienkach, používanie výrazu „kvantový“ v uvedenom zmysle, že ide o fenomény, „ktoré ležia pod hmotným prejavom“, je napriek tomu mýlny, pretože metafyzický priestor kvantovými prejavmi definovaný nie je, a ani Boh nie. Ide teda len o špecifický význam interpretovaný ezoterikmi bez podpory vedou uznanej reality.

 


Ďalšou okultnou kategóriou v našej téme je fenomén pozitívne myslenie. No áno, toto by naozaj stačilo, keby… to s tým  bolo také jednoduché. Potom by naozaj aj tie tisícročiami vyvíjané okultné metódy popri tých supermoderných vyzerali ako konský povoz povedľa raketoplánu. No ono to tak ale nie je. Z pozície fyziky, metafyziky a duchovna ide o nezmysly, sebaklam alebo premenovanie niečoho, čo už dávno funguje, ale pod iným názvom. Áno,
pseudo-ezoterika je síce v kurze, ale stále platí, že Nie je duchovno ako duchovno! 


Šaman má len pozitívnu konotáciu, nakoľko zlí alebo negatívni šamani nejestvujú! 
Naproti tomu výraz (okultný) mág a čarodej má konotáciu neutrálnu, pretože ten môže vedome pôsobiť ako v pozitívnom tak negatívnom zmysle. Tak to bolo pôvodne prezentované antropológmi a etnografmi ako aj transpersonálnou psychológiou. 


Do skupiny šarlatánov však náležia aj jedinci, ktorí sú o sebe presvedčení, že vedia všetko a verbálne napadajú ostatných mágov, šamanov a čarodejníkov, ktorí poväčšine zo skromnosti, vyplývajúcej z obrovskej moci ktorou v skutočnosti vládnu, mlčia, a na invektívy neodpovedajú. Títo, paradoxne, mávajú aj najmenej klientov, nakoľko v metafyzike platí „kto ako vibruje, toho alebo to si priťahuje“. A drvivú väčšinu populácie ovláda, ako je známe, Démon nevedomosti.     

 

Ako som už spomenul, materiálne orientovaný vedec je taktiež šarlatánom, ktorý môže narobiť škody tým, že navonok propaguje názory a teórie, ktoré sú rovnako zastarané ako vyhynutí dinosaury. No on pre mentálnu skostnatenosť tieto dogmy prezentuje ako objavné, a rovnakí iní dinosaury ho oceňujú a vynášajú na spoločenský piedestál. Je potom tragédiou, predovšetkým pre mladšiu populáciu, ak títo vedeckí dinosaury im vštiepujú ich svetonázor. Aj toto je druh ortodoxného náboženstva. Pokiaľ si želáme ohodnotiť človeka, respektíve jeho duchovnú úroveň, je dobré si naštudovať to čo publikuje a overiť vlastnou praxou. Môžme sa pritom motivovať porekadlom nevedomý je ten, kto nemá informácie. Hlupák ich má, no odmieta použiť.

 

Ako príklad uvediem vedeckého pracovníka a jeho články, ktorý je o svojej pravde zrejme rovnako presvedčený ako napríklad ja o tej svojej. Rád by som podotkol, že si uvedenú osobu napriek naším rozdielým interpretáciám o podstate Sveta veľmi vážim a jej vedomosti obdivujem. Teda bez toho, aby som niekoho posudzoval a seba vyvyšoval, rozdiel medzi nami je len v tom, že uvedený vedec píše o metafyzických a duchovných fenoménoch bez toho, aby mal za sebou vlastnú transempirickú prax, pričom sa odvoláva na poznatky získané prostredníctvom materiálne orientovanej vedy, ktorá metafyzické a duchovné fenomény priamymi metódami vôbec neskúma. Avšak podotýkam, že dnes už je badateľné pribúdanie vedcov, ktorí sú novým teóriám otvorení a dokonca okrem vlastných transcendentálnych skúseností disponujú aj dôkazmi priamymi.


A napokon, ako som už spomenul, šarlatánstvom sa dá nazvať pôsobenie
monoteisticky orientovaných náboženstiev, ktorých cirkvi sa tvária, že zastupujú Boha na Zemi, no v skutočnosti zastupujú len svoje mocenské záujmy, hoci aj prostredníctvom takej „hviezdy“, akou bola Matka Tereza, ktorá podľa posledných zistení trpela obsesivitou ako lariev tak démonov, čo sa napokon podpísalo aj pod jej myslenie a činy, ktoré boli výhradne egoisticky orientované a slúžili len na propagáciu monoteistickej cirkvi, ktorej v podstate vládne egregor Satan. 

 

Bola Matka Tereza ozajstnou sväticou? Mother Teresa: Deceiver, Charlatan, and Hypocrite

 

 

V závere: osobne nemám dobré skúseností s vešticami, veštcami, mágmi a duchovnými osobami, ktorí majú po stenách svojich „pracovní“ rozvešané množstvo diplomov a certifikátov, pretože ako som zistil, u mnohých tieto „preukazy totožnosti“ suplujú paranormálne schopnosti, ktoré nemajú. A kto ich má, diplomy a tituly nepotrebuje.

 

Napríklad pri návšteve u jednej takej veštici, čarodejníci, šamanky a psychoterapeutky, majsterky reiki a majsterky kvantovania v jednej osobe (!) ma hneď v úvode „udivilo“ množstvo vševakovitých diplomov a certifikátov (napočítal som ich zo deväť) z absolvovania všemožných kurzov a magických školení nalepených na stene „pracovne“, ktoré mali vypovedať o jej kvalitách  – no čo tá o mne prostredníctvom tarotu a akože jasnocitu, jasnovidectva a kontaktu s duchmi o mojej osobe narozprávala… keby jednoducho o mne prehlásila, že som Marťan, tak by sa interpretáciou zmýlila menej.

 

Ďalšia zázračná osoba o sebe píše, že je Eft  terapeut The Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques; Nlp praktik – The American Board of Neuro-Linguistic Programming; Stress Management terapie Impact; META-Health Master praktik, atď., atď…. no, a neuver jej a nevlož sa do jej rúk. Mnoho jedincov či skupín si vymýšľa skrátky pre názvy rôznych terapeutických postupov, ktoré sľubujú zázračné vyriešenie problémov v akomkoľvek zmysle.

 

Žeby kandidáti na Nobelovu cenu? (…) terapeutickou metodu JIH® – Jasné Informace Hned emočním naciťováním. Tuto metodu učíme ve formě ročního kurzu (…).   Alebo:  (…) metoda RUŠ je metodou vědomé a logické práce s myšlenkami a emocemi. Pomocí této metody se zcela zbavíte řady svých potíží během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem. Je moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda pro současného člověka. Metoda RUŠ vyřeší jakékoliv problémy psychické (emoční), fyzické (tělesné), mentální (myšlenkové). Úžasné… nie?

 

Prečo je potrebné byť opatrný? Prieskumy vo svete poukazujú nato, že len dvaja veštci z desiatich, ktorí vykonávajú tarotové výklady, dokážu ich vykladať prostredníctvom intuície a nie mechanicky, naučene. V tomto prípade ak niekto vie dobre veštiť  mechanicky, škodu nenarobí. Oveľa horšie to je u terapeutov, ktorí sa tvária, že metafyzické a duchovné know-how majú vo vrecku, pričom k tomu, aby tak bolo, by museli absolvovať roky tvrdého výcviku a mať skutočný kontakt predovšetkým so svojim vyšším Ja. 

 

Z terapeutov, ktorí praktizujú všakovaké záhadné, hypermoderné terapeutické praktiky s údajným využitím parapsychologických schopností, až cca. 94 % blafuje alebo si myslí, že nimi disponuje, a teda len cca. 6 % týmto okultným a duchovným zručnostiam skutočne aj vládne.

 

Neznalí však naletia. Niežeby dotyčná osoba, ktorá si vymyslela vlastný metafyzicko-duchovný systém, nemala byť úspešná. Kritériom je vždy len jej spôsobilosť. Na druhej strane je všeobecne známe, že na tejto pôde sa už nič nové zasadiť nedá. Nech sa už terapia pomenuje akýmkoľvek geniálnym názvom, bude fungovať len na základe už tisíročiami overených základných metafyzických a duchovných metód, ktoré sú prístupné každému, kto k tomu po duševnej a duchovnej stránke dospel.

 

Podstatou okultnej spôsobilosti je ich pochopenie a nadobudnutie praxe v umení meditovať. Prostredníctvom meditačnej praxe sa v následnom kroku dostaneme k vybraným technikám, ktorými ak ich zvládneme, zmôžeme naozaj všetko, aj bez pomoci „hypermoderných“ a bežnému človeku nezrozumiteľných egocentrických metód. Klasické jednoduché technnológie fungujú na báze hypnotického stavu vedomia, regresie, katarzie, implantovania nových myšlienok do podvedomia subjektu, metafyzickej interakcie s fyzickými orgánmi prostredníctvom živlov, atď. Naviac pre toho, kto inklinuje ku klasickej mágii či šamanizmu, uvedené metódy sú ich základnou súčasťou.

 

Stávalo sa mi tiež, že niektoré ezo-celebrity mi ponúkli služby na základe ich umenia astrálne cestovať. No po debate o predmetnej záležitosti som zistil, že o tomto umení po praktickej stránke nemajú páru podobne, ako jeden univerzitne vzdelaný človek, ktorý sa po mojej trojhodinovej prednáške o fyzickom vesmíre posťažoval, že stále nechápe, čo má čo robiť kvazar, pulzar, magnetar, neutrónová hviezda a čierna diera s gravitáciou. Po chvíli vzájomnej debaty vysvitlo, že dotyčný za gravitáciu považoval graviditu

 

A takýto šarlatáni robia okultizmu medvediu službu.

 

Apropo, keby tie „diplomy“ a „certifikáty“ boli vystavené duchmi alebo renomovanými školami, ktorých lektori predávané informácie čerpajú na základe skutočného kontaktu s vyšším Ja či transempirickými inteligenciami, nemal by som žiadne výhrady. Ale brať za autoritu sebastredné ego nejakej ezo-celebrity…

 

Aby som však bol spravodlivý, stretol som sa (okrem skutočných šamanov, u ktorých som napokon študoval) aj s takými čarodejnicami a vešticami, o ktorých by nikto nepovedal, že sa niečomu takému venujú. Sánka mi padla z toho, čo dokázali. Žral som ich celou svojou dušou a preto som si nemohol nevšimnúť, že u nich vyžarovali cnosti ako pokora, úcta a vďačnosť. Lenže takých je ako šafranu a ťažko ich nájsť. Na internete a sociálnych sieťach som ich nezaznamenal, aj keď… dnes je možné, že tam už sú…

 


Prečítaj si:

• 7 tipů, jak rozpoznat léčitele od šarlatánů
• Infiltrace
• Odhalení šarlatáni
• Keď sa veda stane šarlatánstvom
• Keď sa niekto vyjadruje k záležitostiam, ktorým vôbec nerozumie
• Čínska medicína – blud alebo realita?
• Homeopatia: vedec-dinosaurus sa pokúša astrálne vplyvy definovať fyzikou!
• POZOR! Ježiš Kristus bol proti homeopatii! Ide o DIABOLSKÝ OKULTIZMUS! Dôkaz o ľudskej hlúposti, a ako cirkev duševne narušených zneužíva k vlastnej propagácii. (Video je na konci článku!)

 

 

Pozri si:

 

 

 


Keď sa lekárom stane niečim postihnutý človek, ktorý síce s homeopatikom má špičkové výsledky, ale… 

 


Súvisiace články
 
Svet duchov – fantázia či realita?
 
Šaman o negatívách pozitívneho myslenia
 
Ak sebaklam povýšiš na Lásku
  
Temné ja
 
O prechodovom rituáli
 
Liečenie
 

Astrálne larvy
 
Opresia, Obsesia a Posesia
 
Egregori a ich podstata
 
Inteligencie & Schopnosti
 
Racionalita verzus Iracionalita
 
Satan. Vládca temnôt
 
Prečo kresťanstvu vládne diabol
 

 Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background