Zaručene pravý šarlatán

Zaručene pravý šarlatán

 Pokiaľ ti nejaká „veštica“či dokonca „mág“ bude tvrdiť, že si „vtelením“ tej a onej bývalej celebrity či už na poli mágie, umenia, vedy alebo duchovna alebo že si v minulom živote bol tým a oným mocným guruom, Ježišom Nazaretským, Tutanchamónom, Napoleonom, Ľudovítom XIV, Cézarom, Kleopatrou či Vladimírom Iľjičom Leninom, tak utekáááj!!! …pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedna o duševne narušeného jedinca, ktorý sám potrebuje pomoc…


Veštenie funguje len vtedy, ak mu uveríš! Pamätaj ale, ak ti raz niekto Cestu tvoju v „pravde“ vyjaví, tým, že si ju spoznal, zmeníš jej energetickú trajektóriu, a predpoveď sa s najväčšou pravdepodobnosťou anuluje!

Veštenie sa naplní len vtedy, ak sa výkladu úplne poddáš a to, čo si počul, si vrúcnym želaním alebo obavami vsugeruješ! Preto je tak nebezpečné načúvať radám šarlatánov, medzi ktorých sa radia aj materiálne orientovaní vysokovzdelaní jedinci s množstvom titulov pred a za menom.


Za skutočných šamanov, čarodejníkov, mágov a duchovných vodcov sa dnes bohužiaľ často označujú aj rôzni podvodníci a psychopati, pôsobiaci v mestických a indigénnych spoločenstvách, ktorí svojou akože čarodejníckou aktivitou spôsobujú ľuďom utrpenie s trvalými následkami. A bohužiaľ práve títo sú vo  svetových médiách označovaní za skutočných šamanov a čarodejníkov. Niekedy sa tieto udalosti dejú za tichej podpory vyslancov monoteistických náboženstiev misionárov, ktorí dovtedajšie tisíce rokov fungujúce animistické duchovné zázemia obracajú naruby a vedú do náručí ich diabolských egregorov. Západná propaganda prostredníctvom svojich nevedomých, hlúpych alebo zámerne tak konajúcich posluhovačov robia zo skutočných šamanov a okultných mágov šarlatánov. Komu toto všetko slúži, nie je ťažké si domyslieť.


Podobne aj v našej modernej spoločnosti pôsobia identickí týpkovia, ktorí hoci so základnou neznalosťou metafyziky a fyziky sa vo svojej pseudo-ezoterickej činnosti oháňajú najnovšími výsledkami vedných odborov, prevážne fyziky. Mimo rôzne alternatívne terapie a liečiteľské postupy tu máme aj genialitu akoby z dielne samotného Ježiša Krista, ktorému by sa boli títo novodobí šarlatáni určite vyrovnali, keby im to ale skutočne aj fungovalo. Ide napríklad o kvantové liečenie či matrix energie, s ktorými „môžte naozaj všetko – stačí len pozitívne myslieť“… a subatomárne zákonitosti sa už postarajú o zvyšok…


Jedného času som natrafil na
článok, ktorý celkom dobre, na rozdiel od niektorých iných, vysvetľuje podstatu nazvania určitých metafyzických dejov kvantovými. Podľa tohto článku je aj metafyzika a samotný Stvoriteľ „kvantový“. Pokiaľ teda na kvantové záležitosti nahliadame duálne podobne ako na fotóny, potom by to malo byť ok. Teda materiálny výklad o správaní sa fotónov v laboratórnych podmienkach tvorí len jeden uhoľ pohľadu, a preto je tento výklad nesprávny! 


No áno, toto by naozaj stačilo, keby… to s tým pozitívnym myslením bolo také jednoduché. Potom by naozaj aj tie tisícročiami vyvíjané okultné metódy popri tých supermoderných vyzerali ako konský povoz povedľa raketoplánu. No ono to tak ale nie je! Z pozície fyziky, metafyziky a duchovna ide o nezmysly a sebaklam. A tak jediné, čo tu môže zafungovať, je placebo-efekt – však napokon aj to je niečo, hoci ide o psychosomatický fenomén s účinnosťou len dočasnou.

A že to niekomu aj napriek všetkému, čo som tu uviedol, trvale zafungovalo? Áno, v tomto prípade zrejme nejde o samotný placebo-efekt, pričom terapeutický úspech môže vychádzať z úplne iných príčin, ktoré boli aktivované napríklad hoci aj pseudo-ezoterickou aktivitou. V tomto prípade možno ide o osobu, ktorej stačilo do tranzu len načrieť a efekt samoliečenia sa už spustil autonómne – pseudo-ezoterika tu zohrala rolu len spúšťača. Takýchto prípadov je však ako šafranu a preto treba pamätať, že nie je duchovno ako duchovno! 


Šaman má len pozitívnu konotáciu, nakoľko zlí alebo negatívni šamani nejestvujú! 
Naproti tomu výraz (okultný) mág a čarodej má konotáciu neutrálnu, pretože ten môže vedome pôsobiť ako v pozitívnom tak negatívnom zmysle. Tak to bolo pôvodne prezentované antropológmi a etnografmi ako aj transpersonálnou psychológiou. 


Do skupiny šarlatánov však náležia aj jedinci, ktorí sú o sebe presvedčení, že vedia všetko a verbálne napadajú ostatných mágov, šamanov a čarodejníkov, ktorí poväčšine zo skromnosti, vyplývajúcej z obrovskej moci ktorou v skutočnosti vládnu, mlčia, a na invektívy neodpovedajú. Títo, paradoxne, mávajú aj najmenej klientov, nakoľko v (meta)fyzike platí „kto ako vibruje, toho alebo to si priťahuje“. A drvivú väčšinu populácie ovláda, ako je známe, démon nevedomosti a hlúposti.     


Ako som už spomenul, materiálne orientovaný vedec je taktiež šarlatánom, ktorý môže narobiť škody tým, že navonok propaguje názory a teórie, ktoré sú rovnako zastarané ako vyhynutí dinosaury. No on pre mentálnu skostnatenosť tieto dogmy prezentuje ako objavné, a rovnakí iní dinosaury ho oceňujú a vynášajú na spoločenský piedestál. Aj toto je druh ortodoxného náboženstva.

Pokiaľ si želáme ohodnotiť človeka, respektíve jeho duchovnú úroveň, je dobré si naštudovať to čo publikuje a zaujať stanovisko. Môžme pritom použiť porekadlo „nevedomým je ten, kto nemá informácie a hlupákom ten, kto ich síce má, ale nevie alebo čo je horšie, skostnatelo odmieta použiť“. Potom je tragédiou, predovšetkým pre mladšiu populáciu, ak títo vedeckí dinosaury ovplyvňujú ich svetonázor!

Ako príklad uvediem vedeckého pracovníka a jeho články, ktoré mu nastavujú duchovné zrkadlo – názor si už urobte sami… 


A napokon, šarlatánstvom sa dajú nazvať
monoteisticky orientované náboženstvá, ktorých cirkví sa tvária, že zastupujú Boha na Zemi, no v skutočnosti zastupujú len svoje mocenské záujmy, hoci aj prostredníctvom takej „hviezdy“, akou bola Matka Tereza, ktorá podľa posledných zistení podobne ako väčšina iných katolícky oddaných rovnako trpela obsesivitou ako lariev tak vyšších tried démonov, čo sa napokon podpísalo aj pod jej myslenie a činy, ktoré boli výhradne egoisticky orientované a slúžili na propagáciu monoteistickej cirkvi, ktorej už dlhé obdobie vládne egregor Satan. 


Bola Matka Tereza ozajstnou sväticou?
 Mother Teresa: Deceiver, Charlatan, and Hypocrite


Prečítaj si:

• 7 tipů, jak rozpoznat léčitele od šarlatánů
• Infiltrace
• Odhalení šarlatáni
• Keď sa veda stane šarlatánstvom
• Keď sa niekto vyjadruje k záležitostiam, ktorým vôbec nerozumie
• Čínska medicína – blud alebo realita?
• Homeopatia: vedec-dinosaurus sa pokúša astrálne vplyvy definovať fyzikou!
• POZOR! Ježiš Kristus bol proti homeopatii! Ide o DIABOLSKÝ OKULTIZMUS! Dôkaz o ľudskej hlúposti, a ako cirkev duševne narušených zneužíva k vlastnej propagácii. (Video je na konci článku!)

 

Pozri si:

 

 

 


Keď sa lekárom stane hlupák, ktorý síce s homeopatikom má špičkové výsledky, ale… 


Súvisiace články
 
Svet duchov – fantázia či realita?
 
Šaman o negatívách pozitívneho myslenia
 
Ak sebaklam povýšiš na Lásku
  
Temné ja
 
O prechodovom rituáli
 
LiečeniePeter & Spol

Red circle and pentagram on a black background