OkultizmusPodľa nás je pojem okultizmus súborom metafyzických a duchovných zákonitostí, ktoré môžu byť vedomou alebo nevedomou činnosťou jednotlivca alebo kolektívu uvedené do energetických interakcií, ktorých následky sa analogicky prejavujú v mentálnej, astrálnej a fyzickej rovine. Teda, ak použijeme výraz okultizmus, je tým myslená duchovno-magická teória a prax.   

Ak si pozrieme oficiálnu definíciu okultizmu zistíme, že sa významovo zhoduje s pojmom okultná mágia. Dokonca má rovnaký význam aj ako ezoterizmus či hermetizmus. V podstate rozdiely plynú len z odlišného pomenovania tých istých metafyzických a duchovných princípov.

To potom znamená, že napríklad aj taká katolícka cirkev, ktorá okultizmus dlhodobo zatracuje ako Diablov nástroj, je jej obsahom rovnako ako učenie budhistov a zenových majstrov. 


Keďže pojem okultizmus v sebe okrem svojej pasívnej zložky, ktorou je duchovná (mystická) prax, zahŕňa aj formu aktívnu, magickú prax, týkajú sa ho potom aj jej všetky odtiene, z ktorých si spomeňme takzvanú mágiu pozitívnu, negatívnu, bielu a čiernu.

Významovo je teda slovný význam okultizmus rovnako neutrálny ako elektrická energia. A či sa z nej stane energia pozitívna alebo negatívna, závisí výhradne od toho, kto ju použije. 


Keď chceme vedieť, prečo má názov okultizmus takú negatívnu konotáciu, je potrebné nazrieť ako do histórie tak do súčasnosti, kedy verejnosť bola, a aj stále je, masírovaná mohutnou propagandou predovšetkým monoteistických náboženstiev, a dosť benzínu do ohňa prilieva aj filmový a masmediálny priemysel.


Súvisiaci článok 

Zvláštnosti a nepresnosti v názoroch na okultizmus

 

Peter

Red circle and pentagram on a black background