Motýlia premena

WEB_MOTYLIA_PREMENA_01Iba hlupák ľpie na svojich návykoch a ignoruje závislosti, pričom očakáva zmeny k lepšiemu…


Nedarí sa ti v láske, vo vzťahoch, v podnikaní, v práci, v založení spokojnej a harmonickej rodiny svojich snov, v získavaní pozitívnej hojnosti, v sebapresadzovaní sa v spoločnosti, v získavaní oslobodzujúcich inšpirácií, v udržaní pevného zdravia, v duchovnom progrese, v astrálnom cestovaní alebo v okultnej mágii? 
Nedarí sa ti nadobudnúť pochopenie, prečo je to všetko také aké je?  

Pomôž si sám, človeče, až potom ti budú môcť pomôcť aj iní – psychológovia, mágovia, šamani, čarodejníci, guruovia… a Boh.

Ak si želáš zmeniť svet na oveľa lepší alebo len trochu pozitívnejší, budeš musieť urobiť rovnakú premenu ako húsenička, ktorá sa ťažkopádne a v neustálom nebezpečí pomaly vlečie po zemi. A keď už toho má naozaj dosť, urobí radikálnu transformáciu seba samej a… vzlietne.

A vzlietnuť môžeš aj ty!
V prenesenom slova zmysle, motýľou štvorstupňovou premenou sa myslí radikálna transmutácia psychického jadra človeka, ktorý sa k nej podujme buď dobrovoľne alebo častejšie pod nátlakom okolností. Vstupnou bránou k nej je pochopenie, že odpovede na svoje otázky netreba hľadať mimo seba lež v sebe samom.

Prečo?
Pretože si stvorený na obraz Stvoriteľa. A ako mikrokozmos si súčasťou makrokozmosu, a obidve kvality sú prejavením Jeho. 
Práve preto všetku svoju existenciu máš len a len vo svojich rukách. A to, čo teraz zažívaš, je len následkom tvojich rozhodnutí v minulosti – či už života tohto alebo tých minulých.

Čo ale s tým?
Vychádzaj z toho, že nikto, okrem teba samého, žiadnu zmenu učiniť nemôže. Ale napriek tomu nie si na ňu sám!

Vedz, máš veľa priateľov, ktorí ti v tom, ak ich vyzveš, pomôžu. Ani oni sa ale nenachádzajú niekde v tvojom okolí… sú v tvojej duši. Dokonca tvoria piliere tvojej osobnosti ako celku. Sú to bytostí, ktoré kedysi v minulých inkarnáciách rovnako boli človekom ako si teraz ty, len žili v iných astrálnych a fyzických telách.

A okrem týchto spojencov máš aj iných. Sú nimi napríklad bytostí Svetla – prírodné entity, anjeli, archanjeli, planetárni géniovia, predkovia po línii pokrvnej a duchovnej, duchovní majstri, radcovia a učitelia, bohyne a bohovia a pozitívni egregori. A všetci čakajú len nato, kedy ich konečne oslovíš!

Riešenia teda nehľadaj v organizovaní sa v rôznych pochybných zoskupeniach, ktorým vládnu negatívni egregori, ani požívaním drog, alkoholu a cigariet, aj keď to spočiatku môže vyzerať, že to zaberá. Možno len spočiatku…

Nehľadaj ich ani vo zvýšení svojich mentálnych a fyzických aktivít, a predovšetkým ich nehľadaj v doterajšom spôsobe myslenia!

Odpovede nájdeš len a len vo svojej mysli, nie však v tej, ktorú si používal doteraz.Vedomie, ktoré si používal doteraz, sa má stať len pozorovateľom a sluhom tej mysle, ktorou sa máš stať.

Kľúčom je teda zámena priorít využívania myslí!
Aby si sa týmto novým vedomím mohol stať, potrebuješ spočiatku za ním do jeho sveta vycestovať. Ono za tebou, pokiaľ sa identifikuješ s nižšou mysľou, nemôže.

Je tu však problém. Fyzické vedomie na nadvedomie neverí, pretože už z podstaty svojej nižšej vibrácie ho vnímať nemôže.

Ako teda za ním vycestovať?
Je to veľmi jednoduché, ale chce to obetu v podobe vynaloženého času, trpezlivosti a intelektuálnej disciplíny.

Pointou je, že myseľ, ktorá ťa do problémov dostala, ťa z nich musí aj dostať. Osedlaj si ju a dovoľ jej, aby ťa ako kôň do sveta nevedomia preniesla. Urob si z nej poslušného asistenta!

Že nemožné?
Nie, je to možné. Zo skúseností vieme, že presvedčiť materiálne orientovanú myseľ jej vlastnou metódou, aby sa stala niekým, kto bude plniť tvoje príkazy, keď ona bola doteraz zvyknutá ich skôr zadávať, bude problém. Ťažko totiž presvedčíš myš, aby sa dala chytiť do pasce dobrovoľne!

Ako teda dostať „myš“ do pasce?
Sú dva spôsoby, ako to urobiť, pričom jeden podporuje ten druhý:


1.      Pozícia metapozorovateľa

K osedlaniu nižšej mysle, rovnako ako aj jej energetických nástrojov, ktorými sú pocity, emócie a vášne, sa dopracuješ jedine tak, že sa jednoducho budeš počas dňa, vždy, keď si nato spomenieš, pozorovať a snažiť sa pochopiť, prečo v jednotlivých situáciách ťa nižšie vedomie núti reagovať tak, ako si reagovať za daných okolností bol doteraz zvyknutý. Všímaš si, čo spôsobuje to, že tú a tú konkrétnu situáciu tvoje sebastredné ego hodnotí a rieši generovaním takých a onakých myšlienok, ktoré sú energetizované takými a onakými pocitmi, emóciami a vášňami. Hoci v daných situáciách to bude spočiatku ťažké, na všetko sa pýtaš „prečo?“.

Otázky a odpovede sú pre teba strategicky dôležité, pretože myseľ a jej energie zadávajú v mentálnom a astrálnom prostredí príčiny, ktoré sa vo svete fyzickom materializujú do ich následkov. A obsahom týchto následkov je aj celý tvoj súčasný život.

(praxou metapozorovateľa a dôsledkami jeho (ne)zvládnutia sa zaoberám aj v článku NeFunkčné vzťahy)

Keď nájdeš odpovede a tým pádom pochopíš súvislostí, ktoré tvoju materiálnu myseľ nútia konať tak ako koná, automaticky jej silu eliminuješ a nastáva proces asociácie s nadvedomím, čo na druhej strane sebastrednú myseľ rozpustí vo vode ako cukor. Nezničí ju, len jej vezme primárny podiel na rozhodovaní.

A ak tak budeš pokračovať, skôr či neskôr zaznamenáš malé zázraky – život sa ti začne zlepšovať vo všetkých jeho oblastiach!

(viac sa o nácviku pozície metapozorovateľa dozvieš v sérií príspevkov, ktoré začínajú článkom Temné ja)


2.      Podporné cvičenia k získaniu pozície takzvanej fluidnej osobnosti

a)      Najprv trochu teórie

Fluidná osobnosť je logickou mysľou neopísateľný (v okultnom ponímaní) ľudský zjav, ktorý vo svojej (duševnej) podstate oplýva trvalou rovnováhou medzi štyrmi živelnými silami – Vzduchom, Ohňom, VodouZemou -, ako aj harmóniou, panujúcou v každom živle zvlášť.

WEB_MOTYL_6_MOZOG_111

Takýto človek disponuje „nadpozemskými“ schopnosťami, pričom mágiou je už len jeho samotné myslenie. Záporné kvality, akými sú napríklad stádovitosť, zákernosť, falošnosť, krutosť a mamon, ktoré mu ako netransmutovanej osobnosti vládli, sú už len v pozícii potenciálu, pretože k napĺňaniu svojich cieľov sa bez nich zaobíde. Obria duchovno-magická moc, ktorou sám osebe je, by mu už len zo svojej podstaty znemožnila, aby svoju moc akokoľvek zneužil.

Navonok sa fluidná osobnosť pozorovateľom javí tak, ako chce on a nikdy nekoná tak, ako by si to želali iní. Preto je z pozície nevedomých a nižších bytostí neohroziteľný!

Nepodlieha teda ani žiadnemu individuálnemu duchovi, duši alebo egregorovi. Je Láskou zhmotnenej do fyzického človeka.

Cvičenia, mimo nácviku pozície metapozorovateľa, ti umožnia dosahovať stav, kedy myseľ fyzického tela spí ale tvoja racionálna myseľ ostáva hore, čím získavaš kľúč k bráne do nevedomia. A akonáhle sa doň dostaneš, môžeš osvedčenými technikami začať meniť jeho naprogramovanie a tým zo svojho energetického systému odstrániť všetky negatívne astrálne larvy a pôsobenia vnútorných a vonkajších démonov, stojacich za tvojimi strachmi, návykmi, závislosťami a pripútanosťami.

A toto znovu-naprogramovanie býva kameňom úrazu práve tých svetových bestsellerov,  akými napríklad sú Pros a dostaneš, The Secret, Mysli a zbohatni a iné. Autori v nich vyzdvihujú, ako je potrebné pozitívne myslieť a vizualizovať… ale ako som už povedal, moje osobné skúsenosti ako aj mnohých našich klientov napovedajú, že väčšinou ide o sizyfovský úkon, pokiaľ to všetko má mať pod patronátom len racionálna myseľ.


Zapamätaj si, že je veľký rozdiel medzi snažením sa pozitívne myslieť a skutočným pozitívnym myslením, ktoré vychádza paradoxne z nemyslenia. Materiálne orientované ego vie veľmi sofistikovane presvedčiť svojho nositeľa, že v motýlej premene úspešne pokračuje, pričom práve myslením má nad procesom neustálu kontrolu. Jedine pokojné nemysliace vedomie otvára bránu do nadvedomia, k vyššiemu Ja, a sebastredné ego dostáva pod vedomú kontrolu. Je dobre podotknúť, že materiálne orientované ego sa zničiť nedá, pretože ho potrebujeme k prežívaniu vo svete hmoty. Dá sa len z neho vypreparovať návyky a závislosti, a tieto mentálne a astrálne persóny rozpustiť alebo ich poslať do astrálneho priestoru, kde si pravdepodobne na základe zhody vibrácií nájdu ďalšiu obeť. Pokiaľ teda prestaneš myslieť – vyčistíš si hlavu od mentálneho bahna tým, že prestaneš myslieť na minulosť, ktorá automaticky emocionálnymi návykmi a závislosťami úplne rovnako programuje budúcnosť – ostaneš v tzv. vákuu, kedy ti prítomný okamžik otvorí úplne inú bránu, za ktorou už stojí len vyššia myseľ so všetkými svojimi parapsychologickými benefitmi, ktoré ti po častom opakovaní uvedomovania sa v prítomnom okamžiku budú kedykoľvek k dispozícii.      

(prečítaj si článok od brazílskeho šamana Rudá Iandé pod názvom Šaman o negatívách pozitívneho myslenia)


Ako je ale potom možné, že niektorým, ako to je poukázané aj vo filme The Secret, sa to napokon podarilo?

Sú vo svete jedinci, ktorým sa toho veľa podarí, pritom vynaložia len minimálne úsilie. Často zato môže stav mysle, ktorá je už od narodenia šťastnejšie naštruktúrovaná. Jedinec môže mať vyššiu emocionálnu a spirituálnu inteligenciu a veľa toho urobí karma. Väčšine z nich sa darí aj bez toho, aby si vôbec uvedomovala, že treba pozitívne myslieť. Ak patríš medzi nich, tento článok sa ťa netýka…

Nedostatky, alebo lepšie povedané, nedopovedané myšlienky z vyššie uvedených diel, sa snaží napraviť aj jeden spoluautor knihy a filmu The Secret John Assaraf a Murray Smith v diele Odpoveď.

Ide o dielo, ktoré podobne ako tento článok vysvetľuje podstatu úspechu človeka, pokiaľ nie je obmedzený karmickými danosťami, fyzikou, metafyzikou, časticovou kozmológiou a duchovnými zákonmi. Ide o veľmi dobre spracovanú tematiku a je akoby voľným alebo skôr priamym pokračovaním knihy Tajomstvo, vynútené tými, ktorým predošlé diela už zo známych príčin nepomohli.    

A teraz ešte raz a konkrétnejšie… 
Analytické vedomie sa totiž už len zo svojej materiálnejšej podstaty nikdy k programom podvedomia, a tobôž nadvedomia, nedostane. Ty však, ako ohnisko uvedomenia, túto racionálnu myseľ môžeš, ako už bolo spomenuté, osedlať a nechať sa po hranicu transcendentálneho sveta doniesť. Potom ale musíš z tohto koňa zostúpiť a osedlať si iného, pričom toho doterajšieho si vezmeš so sebou, ale už sa na ňom nepovezieš. Totiž, ak sa napríklad astrálne projektuješ, analytickú a logickú materiálne orientovanú myseľ si so sebou berieš. Vlastne na celé astrálne cestovanie nazeráš skrze ňu; preto sa v projekcii tak čuduješ tomu, čo tam zažívaš a porovnávaš to s tými skúsenosťami, ktoré si počas života vo fyzickej realite nazbieral.

Racionálnu myseľ alias mozgové vlnenie Beta si so sebou vziať musíš preto, aby si v „krajine zázrakov“ alias vlnenie Alfa, Théta a Delta, pobýval ako uvedomenie nie spiace, ale bdelé. A tomuto stavu mysle sa hovorí bdelý stav zmeneného vedomia alebo  kontrolovaný tranz!

Zmenený stav vedomia ale v skutočnosti neexistuje. Každá myseľ je definovaná svojimi vlastnými vibráciami a tie sa meniť nemôžu. Ostávajú také, aké sú, len tvoje uvedomenie, s ktorým sa primárne identifikuješ, sa môže slobodne pohybovať v celom spektre vibrácií rôznych myslí rôznych (pod)osobností a (nad)osobností, z ktorých pozostávaš, a tak okuliare, ktorými na Svet nazeráš, ľubovoľne meniť.

WEB_MOTYL_4_1236745

Zmenený alebo rozšírený stav vedomia je teda stav, v ktorom sa ty ako primárne materiálne orientovaná myseľ identifikuješ s autonómnym vedomím nejakej inej mysli, ktorá je vzhľadom k tej tvojej kópiou, ale pritom tak ako ty si doma vo fyzickom svete, ona je doma vo svete astrálnom. Potom je kópia mysli, ktorá je doma vo svete mentálnom, bodhickom, atmickom, atď. Tieto jednotlivé mysli od seba neoddeľujú vibrácie, ide skôr o holografický efekt, a rozdielnosť vibrácií určuje skôr evolučnú vyspelosť vedomia a mysle tej ktorej (pod) a (nad)osobnostiBdelý stav zmeneného vedomia alebo kontrolovaný tranz je pojem, ktorý v skutočnosti znamená racionálne nazeranie na iracionálny Svet okolo teba. Ako som už vyššie naznačil, podobný paradox zažívajú napríklad aj astrálni cestovatelia. Pokiaľ sa nachádzajú v rovine fyzickej, Astrál sa im zdá byť iluzórny. No pokiaľ sa do Inosveta vyprojektujú, iluzórnym sa im naopak zdá byť svet hmoty!

Ako som už spomenul, kontrolovaný alebo bdelý tranz sa v EEG jazyku prejavuje v podobe elektrochemického vlnenia Beta, pre ktoré je domácou pôdou fyzický svet, zatiaľ čo domovským prístavom vlnení Alfa, Théta a Delta sú svety z pohľadu racionálnej mysle tie transcendentné. A to je podstata celej okultnej mágie, akejkoľvek prebudenosti a osvietenia.

V praxi to vyzerá napríklad tak, že fluidný človek kráča po rušnej ulici a súčasne vníma ako svet fyzický tak astrálny. Pritom si vyberá len tie priority vnímania, ktoré mu tým najefektívnejším spôsobom riešia momentálnu situáciu. Toto je však ideálny stav, ktorým disponujú len okultní majstriStav vedomia „telo spí a myseľ je bdelá“ je teda základom. Len z neho sa neskôr môžeš odpichnúť ku rozličným duchovným a magickým zručnostiam, akými sú už zmienené mentálne a astrálne cestovanie, jasnozrivosť, jasnovidenie, jasnosluch, jasnocit, jasnochuť a jasnočuch. 


b)      A teraz samotná prax

Záujmy polohu, ktorá by ti dovolila zabudnúť na svoje fyzické telo

Teda žiadne ásany a iné zázraky, nakoľko my Európania máme od Ázijcov odlišnú stavbu tela. No kto je už na ne navyknutý, môže použiť aj tie.


Začni
relaxovať

(pozri cvičenie  Progresívna relaxácia)

Pamätaj, že nácvik alertného stavu uvoľnenia v kratších a častejších intervaloch je oveľa prospešnejšie ako cvičiť jednorazovo a dlho. No napriek tomu počítaj s tým, že spočiatku k tomu budeš potrebovať cca. 20 -30 minút. Neskôr alertné uvoľnenie dosiahneš za pár minút. Dosiahnutím tohto stavu sa staneš všetkým a ničím zároveň. Ide o nadobudnutie stredne hlbokého tranzu.


Medituj na čiernočiernu tmu

(naštuduj si článok Meditácia a k nej súvisiace články)

V progresívnej relaxácii si vizualizoval, takže po nej sa necháš už len unášať čiernočiernou tmou. Hovorím zámerne „unášať“, pretože tu už o sústredenú myseľ nejde. Spomenutá meditácia sa totiž prevádza tak, že čiernočiernu tmu pod viečkami zavretých očí len eviduješ. Teda nedoostruješ, nefokusuješ na ňu svoj zrak tak, akoby si sa uprene díval dajme tomu na určitý bod na stene. Tvoj zrak má byť priestorový a maximálne uvoľnený.

(pre výrazné urýchlenie pokroku v zmenených stavoch vedomia existujú audio-nahrávky)


Použi zmyslové obrazy

Pokiaľ sa počas vyššie uvedenej meditácie naučíš ako tak ovládnuť rušivé vonkajšie a vnútorné podnety, ktorými sú okolitý hluk a túlavé myšlienky, začni nacvičovať koncentráciu prostredníctvom vizualizácie. Spočiatku sa snaž používať obrazy buďto vizuálne a/alebo len hmatové.

Určíš si dajme tomu orosenú červenú ružu a dovolíš si ju nechať zo svojej mysli vynoriť. Môžeš ju aj podržať v ruke, zatiaľ čo inou rukou budeš prechádzať po jej ostnatom tele. Pritom okrem spomínaných vizuálnych a hmatových kanálov môžeš podľa chuti použiť aj iné zmyslové obrazy, akými sú zrak, sluch, hmat, chuť a vôňa. Nič nesiľ. Časom všetko pôjde ako po masle. Ak by ti náhodou najlepšie išla vizualizácia hmatová, konaj ako slepec – jednou rukou drž ružu a druhou ju ohmatávaj a prípadne ovoniavaj. No môžeš ju aj ochutnať. Konaj úplne slobodne a hlavne hraj sa!

WEB_MOTYL_5_photo

U tejto činnosti sa dostaneš do špecifického tranzu, ktorý je okrem plytšieho vlnenia Alfa definovaný predovšetkým mozgovým žiarením Théta a Delta. Ide o to, že vedomie obhospodarujúce tvoje fyzické telo sa už nachádza v stredne hlbokom spánku, zatiaľ čo tvoja racionálna myseľ pobýva za zrkadlom v krajine zázrakov a objavuje nový svet.

Počas vôľou riadenej vizualizácie sa ti môže stať, že tvoje nevedomie (teda nie analytická myseľ) tvoju ružu spontánne zamení za dajme tomu tulipán. Ide o receptívnu spontánnu myseľ, ktorá je už súčasťou nevedomia, ktorú ale v tomto stave tranzu už môžeš začať reprogramovať!

Tým, že si sa racionálnou mysľou ako ohniskom uvedomenia dostal až do vôd nevedomia – podvedomia alebo nadvedomia – a teda analytickou optikou ho začal vnímať, dostávaš nad ním moc. Obsahy nevedomia sa vtedy už stávajú akoby fyzickým vedomím, ktoré môžeš svojou vôľou ovládať.

Takže, ak ružu, ktorú si si vôľou vytvoril, tvoje nevedomie zamení za hocičo iné, napríklad za karafiát, môžeš to akceptovať alebo aj nie. Pokiaľ to akceptuješ, symbol karafiát a jeho zobrazenie vypovedá o aktuálnom stave tvojej psyché. A podobne, ako sa interpretujú sny alebo Tarotové Arkány, môžeš interpretovať aj tento receptívny obraz. To ti však spočiatku asi pôjde ťažko, pretože len tak sa reč svojho nevedomia nenaučíš. Nevedomie bude s tebou totiž komunikovať len prostredníctvom non verbal communication. Ide teda o neslovnú (neverbálnu) komunikáciu.

Túto reč sa naučíš jedine praxou alebo sa jej vyhneš priamou komunikáciou s duchmi, ktorí rozprávajú aj slovným jazykom. To ale môže byť pre teba spočiatku science fiction…

Pre ciele, ktoré sleduješ, ti ale bohato postačí naučiť sa vizualizovať do tej miery, aby ti nabehli spontánne vízie, ktorých význam nateraz riešiť nemusíš.


Preprogramuj podvedomie

Reprogramovať svoje podvedomie môžeš jednoducho tak, že po navodení alertného stavu uvoľnenia začneš pobiť meditáciu na čiernočiernu tmu, a keď ti pocity napovedia, že už si dostatočne hlboko, začneš vizualizovať dajme tomu ako si bohatý, zdravý a šťastný.

WEB_MOTYL_3_772200_d101

Privodzovať si budeš len také zmyslové obrazy, ktoré ti pôjdu ľahko!

Zapamätaj si, niekedy menej znamená viac. Spočiatku sa teda zameraj na také obrazy, ktoré budú tak jednoduché, aby sa ti nanajvýš pohodlne robili a pociťoval si pritom radosť. To je veľmi dôležité.

Ak totiž budeš vizuálnym kanálom premietať aký si bohatý a šťastný, ale popritom otvoreným pocitovým kanálom budú i naďalej prúdiť energie skepsy a beznádeje, tie napokon tvoje podvedomie preprogramujú opačne, proti tvojmu pôvodnému zámeru!

Vo vojne myslí vždy vyhráva tá myseľ, za ktorou stoja silnejšie pocity, emócie a vášne!

Nič si teda nerob z toho, ak by sa ti darilo vizualizovať len prostredníctvom dajme tomu sluchového kanálu, teda by si len počul, ako sa peniaze zo zlatého rohu bohyne Tyché na teba sypú, ale pritom by si ich nevidel a ani nenahmatal.

Zmyslové obrazy sa spontánne časom, alebo dokonca počas jediného procesu, môžu aj niekoľkokrát zmeniť.

Vizualizácie na reprogramovanie podvedomia, ktoré odstraňujú bariéry stojace za tvojimi neúspechmi, prevádzaš vždy v aktuálnom čase tu a teraz, teda nikdy nie v minulosti alebo v budúcnosti!

V praxi to znamená toľko, že dajme tomu krásne rozkvitnutú orosenú červenú ružu vo svojej predstave vizualizuješ tu a teraz, a pokiaľ použiješ afirmáciu, povieš: orosená červená ruža je krásne rozkvitnutá a vyžaruje láskyplnú energiu. Táto energia ma vedie k pozitívnej hojnosti, radosti a šťastiu…


Poznáš
 múdrosť, neprevádzaj mágiu, pokiaľ sa v nej nevyznáš, lebo si poškodíš?!

Nikdy nepovedz: táto zvädnutá červená ruža sa krásne rozvinie a bude vyžarovať láskyplnú energiu, ktorá pozitívnym spôsobom napokon vylieči môj žiaľ. Ale nesmieš povedať ani v prítomnom čase: táto energia ma zbavuje nešťastia, smútku a zápornej hojnosti.

Podvedomie totiž nevie rozpoznať, že ty sa nešťastia, smútku a zápornej hojnosti chceš zbaviť. Akonáhle tie slová vyslovíš, jedno je, v akom kontexte to myslíš, podvedomie ich zaregistruje neverbálnym spôsobom ako symboly, ktoré už pozná, lebo ich energie sa už v jeho súcne nachádzajú, a tak ich použije proti tvojej vôli!

Popri vizualizáciách – obrazy zrakové, sluchové, hmatové, chuťové a vonné  – môžeš použiť aj verbálny jazyk – afirmácie – alebo symbolický – už spomínané tarotové arkány, runy a rôzne magické pečate, zvané sigilia.

Tieto symboly môžeš nabíjať buď astrálnym svetlom, živlami, životnou silou alebo v demonologickom koncepte mágie k tomuto účelu môžeš povolať dajme tomu živlovú bytosť ohňa, elfa, fauna, archanjela, Vlka, Draka, Veľrybu, Orla, Hada, atď. Samozrejme že v prípade, že sa jedná o bytostí, ktoré majú len kolektívneho ducha, povolávaš týchto duchov, lebo individuálne astrálne telá – duše – by ti v tomto prípade boli k ničomu.

Pokiaľ použiješ afirmácie, tam hrozí to nebezpečenstvo, že oni sa vyslovujú prostredníctvom racionálnej mysle a pokiaľ sa do nej moc oprieš, zo stavu tranzu môžeš vypadnúť. Ak sa toto udeje, vráť sa k relaxácii a/alebo k čiernočiernej tme, chvíľu v nej pobudni a potom sa vráť tam, kde si predtým prestal.

V Astrály časové pauzy, vzniknuté prerušením koncentrácie, v určitých menej významných záležitostiach strácajú na význame. Keď sa výpadok vedomia náhodou prihodí, po návrate späť pokračuj akoby sa nič nestalo.

Pokiaľ použiješ reč symbolov, a tá je doménou nevedomia, nehrozí ti, že by si zo zmeneného stavu vedomia vytrhol. Na druhej strane táto metóda vyžaduje určitú prax – veľmi dobré preciťovanie ináč racionálnej mysli nič nehovoriacich symbolov. Pocity však táto analytická myseľ pochopiť vie.

Použi vždy to, čo ti prirodzene pôjde najlepšie, ale udržuj sa pritom zrelaxovaný. Vo všetkom, čo robíš, sa nauč používať vôľu bez vôle a snaž sa bez snaženia sa. To je na celej tej duchovnej a magickej praxi to najťažšie, ale trpezlivosť ruže prináša a prax robí majstra!

(k vyššie uvedenej časti si prečítaj inšpirujúci článok Astrálna mágia na zmenu situácie)

Keď už aktivity vo svojom nevedomí ukončíš, pokojne sa navráť späť – svoje ohnisko uvedomenia pomaly prenes späť do lona materiálnej mysle. Buď presvedčený o tom, že si urobil kus práce, ktorá sa ti v čase a priestore zhmotní do následkov. Chce to však čas a niekoľkonásobné zopakovanie celého úkonu.

Vedz jednu vec. Koľko energie si počas minulých životov alebo len počas tohto aj keď nevedome vložil do toho, aby sa mohli zhmotniť do následkov, ktoré práve zažívaš?

No a (meta)fyzicky povedané, energie, ktoré ti tú smolu spôsobujú, musíš jednoducho prekalibrovať – teda musíš svojou prácou vyvinúť také úsilie, ktoré staré energie čo do intenzity prekonajú.

Ver tomu, že neexistuje nič mimo teba, čo by ti z negatívnej karmy ubralo, pokiaľ sa o to nezapríčiníš sám. Reči o tom, že existuje mágia na zmenu karmy, je nevedomosť alebo lož. Áno, existuje, ale len tá, ktorá je uvedená v tomto článku.

A potom, ani kresťania to nemajú ľahšie. Totiž to, že by ich hriechy vykúpil svojim utrpením Ježiš Kristus, je zavádzanie. Keby také niečo malo platiť, tak potom by princíp karmy, slobodnej vôle a reinkarnácií postrádali zmysel.


Pár pravidiel, ktoré ti uľahčia premenu

Vedz, že zvládnutie relaxácie, meditácie na čiernočiernu tmu a vizualizácií je odrazovým mostíkom k ďalším nadstavbovým duchovným a magickým cvičeniam, čomu súborne hovoríme okultizmus.

WEB_MOTYL_1_PREMENA_Compositing-01

Vyššie spomenuté cvičenia a aj tie nadstavbové môžu prevádzať aj stúpenci akýchkoľvek náboženstiev a cirkví, pokiaľ im v tom nebudú brániť ich vlastné mentálne programy, ktorými sú infikovaní.

Teda, ak okultné cvičenie bude realizovať ateista, neveriaci či skeptik v tom zmysle, že bude chcieť dokázať, že vyššie uvedené skutočností sú len subjektívnymi obsahmi mysle, všetko sa nastaví tak, aby táto nepravda bola potvrdená!

A rovnaké (meta)fyzické princípy budú platiť aj u nábožensky orientovaných jedincoch. Pozitívna zmena by nastala jedine vtedy, ak by sa tí, ktorí neveria alebo sú predpojatí, vedeli nad svoje presvedčenie hoci len dočasne povzniesť. V zmenenom stave vedomia by uvideli, že v skutočnosti za ich falošným presvedčením sa ukrývajú aktivity astrálnych lariev a egregorov, ktorým je úplne jedno, či a v čo veria, hlavne keď to vynáša v podobe pocitov, emócií a vášní, ktorými sa ako energetickí upíri kŕmia.

Keď už teda vieš vizualizovať, môžeš začať s imagináciami, čo je v podstate nastoľovanie obrazov nevedomia. Tie už samé osebe sú, dá sa povedať, jednoduchými šamanskými cestami, pokiaľ film, ktorý sa ti na tvoju otázku pred vnútorným zrakom začne odvíjať, budeš len pozorovať a skultivovaním svojej racionálnej mysle sa naučíš do tohto procesu nezasahovať.

Obrazy pasívneho vedomia môžu byť, ako som už spomenul, v podobe fotografií alebo filmu. Vnímať ich môžeš prostredníctvom buď jednotlivých zmyslových kanálov alebo ich kombinácií. Vyvrcholením tejto snahy je vnímanie prostredníctvom všetkých zmyslových obrazov naraz, čo sa môže zmeniť na lucidný sen, OOBE alebo astrálnu projekciu.

Pokiaľ sa toto deje v aktívnom stave vedomia, teda počas vizualizácie a nie imaginácie, ide o veľmi dobrú predstavivosť, ktorá s objektívnym astrálnym svetom energeticky interaguje ale astrálnou projekciou nie je.

A teraz, pokiaľ si došiel až sem, si slobodným človekom. No vedz, pokiaľ sa ti aj napriek vynaloženému úsiliu až tak nedarí, je to najpravdepodobnejšie spôsobené karmou.

Čo potom, vzdať to?

V žiadnom prípade!

Aj keby ti „osud“ nadelil akékoľvek neprekonateľné“ prekážky, nevzdávaj to!

Pokračuj tak, akoby ti všetko išlo ako po masle. Osud existuje v tom zmysle, že ješ len to, čo si si sám v minulosti navaril. Ináč povedané, máš výzvu svoje zámery dosiahnuť aj v sťažených podmienkach. Pamätaj, ty sám a teda aj Vyššia moc ti nikdy nenaložia toľko, čoby si nezvládal uniesť. Preto k svojej Ceste, ktorú si si napokon určil sám, pristupuj s nadhľadom, pokorou, vďačnosťou a božskou trpezlivosťou. Tomu sa hovorí cesta Lásky. Ináč si, súpútnik náš, dokráčal… a dovi niekedy v budúcich inkarnáciách!

A ešte niečo na dovysvetlenie…

V závere by som chcel dopovedať, čo často zmieňovaný pojem „ohnisko primárneho uvedomenia“ znamená.

O čo teda ide?

Ide o to, že týmto ohniskom uvedomenia si ty – tu a teraz vnímajúci nesmrteľný duch!

A týmto duchom sa teraz necítiš len preto, lebo si sa pre túto inkarnáciu musel dočasne stotožniť s analytickou mysľou, ktorá patrí fyzickej (pod)osobnosti teba ako ducha. A logicky, jedna sa o primárne vedomie, nakoľko si sa rozhodol žiť v hmote. Prostredníctvom tejto mysle teraz napríklad čítaš tento článok a všetky s tým súvisiace pocity a emócie náležia len jej. Máš síce k dispozícii aj astrálne a mentálne vedomie, ale drvivá väčšina ľudí o tom ani nevie.

V článku často používam výraz „osedlanie koňa“, čo je metaforou pre asociovanie sa s tým typom mysle, ktorá má pod palcom tú rovinu bytia, do ktorej sa ako ohnisko uvedomenia, hodláš dostať.

Príklad: Dajme tomu, že sa ako ohnisko uvedomenia hodláš dostať do astrálneho sveta. V prvom momente si musíš uvedomiť, že si duch, ktorý sa pre život v hmote stotožnil s racionálnou mysľou, ktorá ale disponuje vynikajúcimi analytickými schopnosťami, ktoré sú pre pobyt v transcendentálnych oblastiach strategické.

Pokiaľ si teda želáš navštíviť Astrál a chceš v ňom aj niečo zmysluplne urobiť, musíš sa jednak meditáciou naladiť na vedomie, ktoré je v Astrály doma a jednak musíš so sebou vziať aj myseľ analytickú. Tento mix vedomí ti potom umožní pobývať v Astrály ako by vo fyzickom svete. A tento princíp sa používa pre pobyt vo všetkých oblastiach, ktoré ako racionálna myseľ poznáš pod pojmom transcendentno.

Samozrejme, ako som už spomenul inde, pojem transcendentno je len relatívny výraz pre tú myseľ, ktorá týmto popisuje myseľ inú, ktorej nerozumie. Tieto mysle alebo vedomia sa od seba odlišujú hodnotou vibrácie.

A pojem metapozorovateľ? Ktorá myseľ ho vlastne predstavuje?

Metapozorovateľa predstavuje racionálna analytická myseľ, ktorú k tomuto aktu musíš nejakým nenásilným a šikovným spôsobom donútiť – aby sa ako myš sama rozhodla chytiť do pasce…

Prax metapozorovateľa začína článkom Temné ja 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background