Neverbálna komunikácia

 


V onom svete, kde sa „rodia“ všetky naše sny, sa bežne komunikuje spôsobom non‐verbal communication.


Znamená to, že autonómne inteligencie si medzi sebou vymieňajú názory  poväčšine symbolicky, teda nielen  reťazením slov. S nami ľuďmi však transempirické bytosti často komunikujú spôsobmi oboma.

Napríklad, ak k niekomu v astrálnej projekcii prehováraš, môžeš vypozorovať, ako sa smerom od teba k prijímateľovi pohybujú vizuálne a pocitové obrazy, akoby jednotlivé polička pohybujúceho sa filmu.

V magickej a duchovnej praxi sú tieto „políčka“ veľmi dôležité. Sú analogickým a korešpondenčným vyjadrením sily a moci tvojho vedomého zámeru. Pokiaľ pridávaš do týchto políčok – symbolov – energiu, transmutačný proces naberá, úmerne k tomu, na svojej účinnosti a efektivite.

Pokiaľ ich teda použiješ ako symboly a koncentrovane na nich myslíš, vlastne prevádzaš mágiu. A za každým obrazom (symbolom) stojí nejaké významové energetické prepojenie s adekvátnym astrálnym objektom a jeho informačno-energetickou kvalitou, ktorá aktiváciou tvojej vycvičenej vôle modeluje udalosti všedných dní.


Symboly ti teda sprostredkovávajú komunikáciu medzi tvojím „bdelým vedomím“ (uvedomením) a „nevedomím“ (neuvedomením) prostredníctvom  korešpondenčných významov, za ktorými stoja vysoko špecifické zdroje energie.

Ako funguje mágia VI - zdroj pro fotky v pdf

Osobné nevedomie tvorí Bránu do kolektívneho nevedomia, univerzálnej „polievky“ Bytia, prostredníctvom ktorého sa symboly, ako informačno-energetické matrice, zákonom o zhode vibrácii posúvajú ďalej, až finálne interagujú s príjemcom, ktorého predstavuje príslušná transempirická inteligencia. Tieto záležitosti síce zatiaľ nevieme „laboratórne“ dokázať, čo však nevylučuje fakt, že to dokonale funguje. Nie je k tomu dokonca potrebná ani predbežná viera.

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background