Púť ríšou Života a SmrtiMatka príroda zriadila bytie, ktoré pre každého inkarnovaného predstavuje večný kolobeh života a smrti, a ktorý sa vo svojom začarovanom kruhu nikdy nekončí.

Bytie je len jedno, no strieda existencie, ktoré si raz obliekajú šat života a raz šat smrti. Podobá sa to fázam Luny alebo štyroch ročných období.

Prebieha to asi takto:


keď Mesiac opúšťa fázu Novu a na svojej púti okolo Zeme dorastať začína, je to niečo ako Tvoje zrodenie sa a Tvoj rast…

Symbolizuje to plodnosť života – mladosť a dospievanie, počas ktorého sa osamostatňuješ a zažívaš nebývalý rozvoj síl sebarealizácie. Dokončuješ si vzdelanie, nastupuješ do práce alebo začínaš podnikať, popričom si zakladáš rodinu, plodíš deti. 

Toto obdobie v zmysle ročných období Jarou nazvať môžeš.

Pri vstupe Luny do svojej druhej štvrti začína Leto Tvoje – máš vzdelanie, zabehnutú prácu a užívaš si plody života.

 

Ale čas beží… tik-tak, tik-tak…

 

Leto vrcholí a Luna, matka hviezd, taktiež.

Nastáva Spln…

Vo svojom živote si stálicou, vieš čo chceš a kam smeruješ. Si v najväčšom rozmachu síl. A Luna, slnko noci, pomaly začína cúvať…

Začína jej tretia štvrť…

Ešte stále je Leto, no to sa pomaly chýli ku koncu – začína zber úrody.

Tvoje deti, už dospelé, plodia ďalšie deti a všetci v tomto kolobehu ste síce len partnermi dočasnými, ale v absolútnom ponímaní súpútnikmi naveky.

 

Že nechápeš? Pochopíš, možno neskôr…

 

Dni sa krátia viac a viac, a vo svojom živote si usadený, možno v stereotypnosti.

A akonáhle Mesiac do svojej poslednej štvrti vojde, v symbolike štyroch období začína Jeseň života.
Hrá prekrásnymi farbami…

Vychutnávaš si deti svojich deti, vnúčikov, pričom táto zrejme radosť najväčšia je dorovnávaná smútkom z prvých rozlúčok so svojimi najbližšími, pre ktorých Luna, slnko noci a matka hviezd, už ukončila svoj cyklus.

Tvoj život však, pokiaľ sa nič dramatického nedeje, plynie v zabehnutých koľajach a Tvoju postupne klesajúcu dynamiku a zásoby síl úmerne tomu nahrádzajú životné skúsenosti a z nich vyvierajúca múdrosť.

A tak, ako pláva Luna oblohou, aj Ty sa jej poslednou fázou blížiš k Novu…

V tomto období života čím ďalej tým viac si uvedomuješ jeho plody, pričom rozjímaš, čo bolo a čo nie dobré, a čo by si v prípade, ak by sa čas dal vrátiť, urobil ináč.

V tomto čase si mnohí myslia, že to, čo sa pokazilo, sa už napraviť nedá.
Dá…

Až napokon aj Ty, tak, ako kedysi Tebe najbližší, pokoruješ hranicu Jesene a vlády sa ujíma pani Zima.

Vstupuješ s pocitom víťazstva a možno s presvedčením o neúspechu, do klišé jeho veličenstva – večnosti.

Nastal Nov. Luna z oblohy zmizla. Ale stratila sa skutočne?

 

Čo to zrazu…!?

 

Prebúdzaš sa niekde Tam, v doznievajúcej agónií smrti nevedomého. A náhle prichádzaš k poznaniu, že neskutočné skutočným sa stalo – život pokračuje, len v iných to kulisách!

Snažíš sa všetko to, tu radosť preveľkú, oznámiť svojím pozostalým… ale čo to? Trúchliaci Ťa naprieč Tvojej snahe nevnímajú a teda nevedia…  a svoj smútok tak ako kedysi Ty, preháňajú – ich bolesť spasiť nevieš.

A tak si želáš, aby aj oni čím skôr k poznaniu prišli, hoci nie spôsobom Tvojím – prostredníctvom Pani smrti.

A vedz, pokiaľ Tvoj duch poručí a svoje telo a dušu za nové zamení, sem na Zem sa opäť navrátiš a diať sa tak bude, dokiaľ celý cyklus inkarnácií neukončíš!

To preto, aby si vždy v novom tele novú šancu dostal napraviť to, čo si kedysi pokazil.

 

Teraz už vieš: uzavretý cyklus Mesiaca alias ročných období jednu inkarnáciu – od zrodenia po smrť – predstavuje, 
no ten istý cyklus aj celé milénia uzátvarať môže – jediná fáza Luny alebo ročného obdobia, všetkými inkarnáciami tu na Zemi sa stáva.

A ďalšiu mesačnú štvrť či ročné obdobie svoje skúsenosti už v inom energetickom systéme, mimo našu Zem, zažiť môžeš…
a
 tak to bude pokračovať donekonečna, v nevyspytateľnosti ciest Stvorenia.

 

Záver je teda taký: tam, kde sebapoznanie kvitne, duch do reality sa zhmotňuje. A či tak nastane, len Tvoja myseľ rozhodne, keď na Samhain prídu tí z druhej strany, aby boli Tvojím vnútorným Svetlom privítaní…

vtedy, keď na oblohe Luna hviezdam vládne a svety sa spájajú, zapáľ sviecu pozvania, nech srdcia všetkých pookrejú. 
 


WEB_Samhain – púť ríšou Života a Smrti_full-hd-beautiful-moon-background

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background