Astrálne larvy

IMG-20160102-WA0009

Elementály, elementári a larvy sú bytostí, obývajúce ako mentálny tak astrálny priestor, pričom sa tvoria buď vedomou vôľou človeka alebo nevedome, pričom astrálne larvy sú záležitosťou výhradne nevedomou –  následkom nekontrolovaného psychického rozrušenia.

Astrálne larvy rozlišujeme na:
a)    larvy kategorické
b)    larvy sanegorické

a) larvy kategorické
Tieto larvy väčšinou bývajú odrazom zlých ľudských myšlienok a skutkov – sú zhmotnením tvojich zlozvykov a v podstate svojich tvorcov – teda nás, veľmi negatívne ovplyvňujú. Zvádzajú ťa k realizácii ďalších a ďalších zlých skutkov, na ktorých sa priživujú. Ľudia si ich priťahujú sami, a to svojimi zlozvykmi. Vezmime si ako príklad fajčenie.

Fajčiar – získava po dlhšej dobe na cigaretách určitú závislosť – teda cigarety spôsobujú, že sa bez nich cíti nesvoj, pričom môže mať určité stavy podobné abstinenčným príznakom. Môže ho bolieť hlava, je nervózny, atď. 
Vieme, čo tieto stavy vyvoláva? Prečo ten človek chce ďalšiu cigaretu? Čo ho núti tomu, siahnuť po škatuľke a zapáliť si? Je to snáď jeho vlastné vedomie?

Nie je. Poznám plno ľudí, ktorí tvrdia, že chcú prestať a nemôžu. prečo teda? Pretože si svojim zvykom vytvorili kategorickú astrálnu larvu, ktorej existencia závisí na tom, že ten daný človek bude fajčiť – to je tiež príčina, z ktorej ona larva vznikla. Ak sa zlozvyk stane zvykom, bez ktorého by si si nevedel predstaviť život – potom si larve podľahol a ona ti prerástla cez hlavu.

Alkoholik – tiež pije, pretože má larvu, ktorá sa priživuje na tom, že on holduje alkoholu. Bez alkoholu by nemohla existovať a preto u človeka vyvolá závislosť, aby mohla ďalej existovať. 
Človek, ktorý prepadne pitiu, málokedy prestane zo svojej vlastnej vôle. Larva z neho saje (a to doslova) jeho psychickú energiu a vitálnu silu a núti ho ďalej v pokračovaní jeho zlozvyku. Veľmi často táto závislosť, pokiaľ nie je liečená, končí smrťou alebo ťažkým poškodením organizmu.

Narkoman – užívateľ drog im podľahne veľmi rýchlo. Spočiatku  si nahovára, že všetko je pod kontrolou, no po prvých dávkach sa utvorí silná larva, ktorá je čím ďalej tým silnejšia a od svojho tvorcu žiada ďalšie prídel. Veda si toto vysvetľuje na základe toho, že drogy ovplyvňujú vedomie a vzniká závislosť na základe fyzických a psychických potrieb. Tu vyvstáva otázka – čo sa stane s larvou, keď daný človek sa podrobí nejakému liečeniu. Larva síce existuje aj naďalej, ale čosi ju od svojho tvorcu delí – je to jeho vedomie, ktoré nadobudlo opäť určitej samostatnosti, pričom si uvedomuje, že to, čo robil je zlé. Čím viac si toto uvedomuje, tým viac sa od larvy oslobodzuje, a larva slabne, až sa nakoniec rozplynie.


b) larvy sanegorické
Tieto larvy napríklad sprevádzajú určité pozitívne činnosti či koníčky, ktorými sa radi zaoberáme a vzbudzujú v nás ďalší záujem toto rozširovať a pomáhajú bojovať aj s larvami kategorickými.

Vzhľad astrálnych lariev
Astrálna larvy môžu mať rôzne tvary, a môžu nadobúdať aj rôzne veľkosti. Ich rozmery sú závislé na ich sile. Čím sú silnejšie, tým sú väčšie a tým nadobúdajú na samostatnosti, správajú sa pudovo, viac-menej, tj. že si utvárajú inštinkt sebazáchovy.

Môžu vyzerať tak, ako by sa aj dalo očakávať – ako veľké larvy, ktoré majú tvar, aký poznáme zo živočíšnej ríše. Potom, ide o najčastejšiu formu, predstavujú kombinácie rôznych šmúh, javiace sa v aurickom obale človeka.

Ďalšie vzhľady – môžu byť v tvare víru, čo je napríklad typické pre larvy fajčiarov. Častokrát sa javia aj ako obláčik hmly či dymu, v ktorom na teba zlostne žmurkajú stovky malých očičiek … atď. …

Larva fajčiarky cigariet (kresba Petr Grünberger)

Larva fajčiara fajky (kresba Petr Grünberger)

 

Larva alkoholika, stav tesne pred smrťou (kresba Petr Grünberger)


Tvarov je toľko ako závislostí a nepekných myšlienok a predstáv. Preto by si sa mal naučiť ovládať svoju myseľ a neprodukovať ich viac, než je zdravé.

Každá larva má životnosť úmernú tomu, do akej miery ju jej tvorca podporuje a živý. Astrálna larva je udržiavaná pri živote tvojim opakovaným vysielaním konkrétnej myšlienky, pričom sa neustále zväčšuje. A to obzvlášť vtedy, ak sú myšlienky podporené emočnými pohnútkami. Z pocitovej oblasti tvorcu sa do života larvy začínajú postupne indukovať detaily z jeho premýšľania a larva tak dostáva svoje vlastné poslanie.

Larvy môže časom nadobudnúť pocit vlastného bytia a snahu o uplatnenie. Každá larva sa snaží dosiahnuť určitej samostatnosti a nezávislosti, aby k svojim tvorcom nebola pripútaná. Chová sa vlastne podobne ako parazit. Živí sa vitalitou tvorcu, sprevádza ho na každom kroku a zároveň ho nabáda k predstavám alebo ku konaniu v zmysle danej myšlienky. Larva oslovovaním svojho tvorcu ďalej rastie a nadobúda na dôležitosti a môže stále viac a viac ovplyvňovať tvorcov život.

Tak ako tak, množstvo „zvykov“, s ktorými sú astrálne larvy späté, je neobmedzené. Existujú magické operácie, ktoré umožňujú larvu zničiť. Ak máš však pocit, že aj ty nejakú astrálnu larvu máš, ktorá je zdrojom niektorého tvojho zlozvyku, najlepším riešením je zakázať si na danú tému myslieť a neustále na sebe pracovať a budovať v sebe pozitívny stav.

V pozitívnom stave nemajú astrálne parazity miesto, lebo jemnovibračná pozitívna energia je pre nich odpudivá!

Larva sa tak prestane vyživovať a bude čím ďalej tým viac slabnúť, až napokon úplne zmizne.


Pre doplnenie a inými slovami povedané, astrálne larvy sú teda nevedomou emisiou psychickej energie, sprevádzajúcej ľudské sklony, vášne a afekty. Aj tieto entity sa podobne, ako negatívni egregori, stávajú na astrálnej úrovni upírmi.

Hovorí sa, že ľudia, ktorí majú silné pudy, obzvlášť sexuálne, žijú jednou nohou v Astrály, teda sú v spojení s astrálnymi larvami energeticky vysávaní. Na tvorbe lariev v priebehu sexuálneho styku sa zakladajú princípy sexuálnej mágie. Larvy sa používajú predovšetkým v nižšej mágii, kde ich vedia aj menej magicky zdatný jedinci použiť, napríklad pri očarovaní osoby.

Larvy, ktoré sú zase často pútané k mŕtvym osobám, predovšetkým čerstvo pochovaným, sa nazývajú vetala.

Larvy sa prejavujú aj v špiritistických seansách, kde nezriedka vedú k posadnutiu média. Torpédujú vlastného tvorcu alebo aj iné, približne rovnako vibrujúce ciele.

Pokiaľ sa ten ale vie proti nim obrániť a striasť sa ich, putujú ako strely k svojím najbližším novým cieľom – za svojou potravou. Ich navádzacím radarom je ich vlastná neukojiteľná lačnosť po akýchkoľvek výstredných energiách, produkované rozrušenými a vášnivými osobami. Čím väčšie toto rozrušenie je, tým viac mentálnej hmoty jedinec stráca, a tým silnejšou, hutnejšou a života schopnejšou sa larva stáva, predovšetkým vtedy, keď sa jedno a to isté psychické rozrušenie často opakuje.

Toto nevďačné tvorenie astrálnych lariev sa deje u každého človeka, či už je magický školený alebo nie, mladý alebo starý, inteligentný či primitív, bez ohľadu na to, či o tom vie alebo nie. Akonáhle sa vzrušujúcim udalostiam nevenuje až taká pozornosť, larva sa pozvoľne rozptýli do astrálneho priestoru alebo si nachádza nový cieľ.

Duševnou vznetlivosťou človeka, ale aj zvierat, sa v mentálno-emocionálnej rovine odohráva nepretržitý zrod a odumieranie lariev, čo ide na úkor jeho mentálnej látky. Pritom príčiny vzrušení môžu byť akékoľvek. Najviac však ide o strach, žiaľ, ľaknutie, starosť, nenávisť, lakomosť, pripútanosť k niečomu, ap. Larvy ako upírske entity spôsobujú trvalú obsesiu a sú bránou aj k možnej posesii.

Tvár larvy, ako už bolo povedané, závisí na príčine psychického vzrušenia a je vždy symbolický. Kto sa v symbolike vyzná, vie si učiniť o tom jasný obraz. Napríklad, myšlienka lásky je symbolizovaná srdcom, myšlienky nenávisti bleskom alebo šípom, a podobne.

Hoci nemôžu byť larvy videné normálnym okom, existujú a dobré vycvičený mág ich v mentálno-astrálnej rovine dobre postrehne. U citlivých a/alebo vznetlivých osôb, nezáleží, či sú magicky školení alebo nie. Mentálna látka sa vtedy ľahšie odpútava a tvorenie lariev je následkom toho oveľa jednoduchšie a intenzívnejšie. Takéto osoby škodia sami sebe ako na zdraví (doplácajú na to ich nervy), tak i v duchovne, a strhávajú popri tom aj iné – labilnejšie osoby.

Príčinou toho sú takmer všetky druhy davových psychóz. Čím je larva silnejšia a hutnejšia, tým väčší má svoj pud sebazáchovy. Pri najmenšej príležitosti popudzuje ducha obete tak, aby sa vrátila k onej vzrušujúcej činnosti a oživila ju.

Citlivej alebo ľahko vznetlivej osobe sa taká dobre živená larva môže stať aj osudnou! Početné poruchy, ako stihomam a iné, sú jej neblahými následkami.


Kategória Tieňov
Rozdiel medzi larvou a tieňom je ten, že larva príjme v mentálno-astrálnej úrovni následkom psychického rozrušenia tvar samovoľne, odpovedajúci motívu, naproti tomu tieň dostane tvar určitý, vzišli z ľudskej fantázie.

Tiene ako aj larvy sa neustálim vyvolávaním zhusťujú a oživujú. Môžu dokonca zosilnieť až natoľko, že svoj vplyv uplatňujú nielen v astrálnej rovine, ale aj vo fyzickej!


Eros-tieň (tieň lásky)


Ako funguje mágia VIII - Astrálne larvy 2 (400x250)

Jeho zrodenie je zásluhou krásnej tváre alebo tela žijúcej osoby, alebo fantázie, aktu, pornografie a všetkého, čo dráždi zmysly a pohlavné pudy. Ak zamilovaná osoba nemá ako svoje požiadavky naplniť, rastie a silnie jej túžba, ktorá takýto tieň len posilňuje a činí ho stále prenikavejším, nakoľko sa živí výhradne myšlienkami túžby a teda ich pocitmi, emóciami a vášňami.

Čím viac sa postihnutá osoba stavia proti takto neukojenej láske, tým dotieravejšie sa eros chová. Sprvoti sa dostavuje len vo sne a nechá svoju obeť prežívať tie najkrajšie pocity lásky. Neskôr dráždi pohlavné žiadostivosti a uvedie sa so snívajúcou osobou do pohlavného aktu. Polúciou, ktorá z toho vzíde, sa eros stáva stále hutnejším a môže na svoju obeť stále viac a viac pôsobiť, lebo práve sperma je koncentrovanou životnou silou, ktorú tieň upírsky vysáva. Tu samozrejme nejde o hmotné semeno, ale len o animálnu životnú silu, ktorá je v semene nazhromaždená.

Obeť tak postupne stráca pôdu pod nohami, rovnako ako aj svoju vôľu, a Tieň získava pozvoľne istú nadvládu. Dotyčnú osobu časom postihne pomätenosť, prestáva jesť, má podráždené a preťažené nervy a postupne sa pridružujú ďalšie a ďalšie patologické symptómy.
Tento eros-tieň sa môže neukojenou vášňou tak ďaleko zhustiť, že na seba vezme telesné formy a zvedie svoju obeť k onánií a pohlavným výstrednostiam!

Vyššie uvedené pripomína príbehy stredovekých inkubov a sukubov, a v spojitosti s nimi súdnych prelíčení s čarodejnicami. 
Okultné
 heslo znie: Láska je zákon, ale len láska ovládaná vôľou!

Kategória Fantómov 
František Bardon upozorňuje ešte na jeden druh astrálnych entít: Zůstává k objasnění ještě jedno téma a to tak zvaných FANTÓMŮ. Jsou to oživené tvary zemřelých. Abych zabránil mnoha omylům, věnuji tomuto tématu obzvláštní pozornost, aby mohl každý rozpoznat zrno od plevele.

Odloží-li člověk svoji tělesnou schránku, octne se okamžitě ve čtvrté agregaci, což všeobecně platí za „onen svět“. Bez zprostředkovatelské látky není možno, aby se bytost na naší třídimenzionální úrovni uplatnila, právě tak, jako ryba nemůže žít bez vody. Totéž platí o bytostech, které již přešly na „onen svět“.

Představou a vzpomínkou na zemřelého, ať jíž je to chvála, úcta, smutek a pod., se tvoří a oživují imaginární obrazové tvary zesnulých, které mají poměrně dlouhou životnost, jsou-li vzpomínky časté a intenzivní. Tyto obrazy, utvořeny žijícími osobami, nazývá magie fantomy. A je to právě tento druh fantomů, který se v nejčetnějších případech projevuje spiritistům, zaklinačům duchů apod. Také strašidla nejsou nic jiného, než pouhé fantomy, které se živí, zhušťují a udržují – stejně jako u stínů – pozorností pozůstalých. Lze se o tom snadno přesvědčit tím, když současně na několika místech v téže době a minutě je citována jedna bytost, která se prostřednictvím tzv. médií projeví potom zároveň na všech místech. Není to nic jiného, než že se hlásí fantom oné zemřelé osoby, neboť fantomů lze tvořit na stovky.

Je politováníhodné, že spiritistická média považují tyto fantomy za skutečné duchy zemřelých osob. Je bohužel nutno podotknout, že až příliš mnoho neplechy, podvodů a sebeklamu se vyskytuje právě ve spiritistické vědě. Lze pozorovat, že prostřednictvím jednoho média se stále projevuje např. nějaký veliký vojevůdce, prostřednictvím druhého média opět věhlasný kdysi umělec, zde svatý a jinde pro změnu farao a hned zase anděl. Nelze se proto divit, že právě toto vědecké odvětví má pro tento veliký sebeklam nejvíce nepřátel a sklízí neustálý posměch. Takový fantom má pochopitelně nadmíru silný pud sebezáchovy a stane se přímo vampírem onoho média, ba i celého kroužku. I bezprostřednímu okolí může být osudným.

Ovšem pravý mág, jenž ovládá čtvrtou agregaci tj. akášický princip, je samozřejmě schopen navázat kdykoliv spojení s tím neb oním zemřelým nebo s jakoukoliv neprovtělenou inteligencí. Praxi jsem již uvedl v kapitole o mediálním psaní. Mág je kromě toho i schopen pomocí imaginace utvořit schránu (formu, obal), kterou uvede do čtvrté agregace a přiměje buď přáním nebo i násilně žádoucí bytost k tomu, aby vstoupila do připravené formy a navenek se projevila. Tato praxe však náleží do odvětví nekromancie čili zaklínací magie a nemá se všeobecně známým spiritismem nic společného. Pravý mág přikročí k této praxi ovšem jen v nejkrajnějším případě a nebude nikdy zbytečně volat bytost z její sféry, neboť vše to, co by mu bytost mohla ze čtvrté agregace sdělit nebo vykonat na hmotném event. na astrálním světě, dokáže učinit sám následkem své magické zralosti. 
(boli použité upravené citácie od
Františka Bardona a kresby lariev pochádzajú z knihy Magie od Josefa Veselého


Súvisiace články 
Vedci odfotili astrálne parazity
Láska a sex

Rukopis Magdaleny I a II

Astrálny sex v článku Astrálne & Mentálne cestovanie
Hvězdný sex

O duchoch

Opresia, Obsesia a Posesia

Satan. Vládca temnôt


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background