NeFunkčné vzťahy


Zlatý kľúčik
Tu uvedené know-how vyplynulo z našej praxe a je podané ako ináč, okultným jazykom. Ide však len o jedno z mnohých interpretácií tej istej (meta)fyzickej a duchovnej podstaty, pričom vznik momentálne dominujúcej (pod)osobnosti, ktorá však ide proti tvojim bytostným záujmom, môže pochádzať ako následok tvojich počinov jedného z minulých životov, pokiaľ sa nejedná o život súčasný. Pravá príčina problémov nielen vo vzťahoch teda môže pochádzať z niečoho úplne iného a to, čo tu popisujeme, je už len zmaterializovaným následkom, hoci z fyzického pohľadu sa zdá, že sa jedná o príčinu…

 

Je zrejmé, že k tomu, aby vzťah fungoval, je zapotreby vzájomná náklonnosť obidvoch partnerov. Ak jeden v uvedenom zmysle stratí „drajv“, vzťah znefunkčnie a s tým sa už často nedá nič moc urobiť. Ibaže ak by…

 

V prípade, že jeden z partnerov je vo vzťahu už emocionálne vyhorený a teda o jeho pokračovanie nejaví záujem, oživovanie vzťahu zo strany druhého partnera je často bojom s veternými mlynmi a zbytočným plytvaním času a energie.

Ten, kto ľpí na partnerovi aj po tom, čo ten mu dal jasne najavo, že vo vzťahu už nemieni zotrvávať, po neúspešných pokusoch o návrat k pôvodnému stavu zvykne veľmi trpieť a neustále dookola premieta o tom, kto na tom všetkom nesie väčší podieľ viny. 

Áno, je dobré, ba nevyhnutné, urobiť si vlastný nezaujatý rozbor príčin situácie, no má to prebiehať bez posudzovania a kritizovania ako seba tak bývalého partnera.

Pointou je nájsť pochopenie, prečo sa situácia vyvrbila tak ako sa vyvrbila bez zamerania sa na fakt, kto je na vine. A pokiaľ si postihnutý jedinec v tomto nevie rady, je dobre o pomoc požiadať tretiu stranu. 

Je veľmi prospešné vyvinúť snahu sa o tom s bývalým partnerom porozprávať a ak je to ešte možné, pokúsiť sa dohodnúť na kompromisnom riešení situácie.

Ak však bývalý partner ani tak nejaví o pokračovanie vzťahu zájem, bude najlepšie ho nechať ísť si jeho vlastnou cestou, pretože akákoľvek ďalšia intervencia by najskôr viedla k nervovej a psychickej ujme a energetickej destabilite u obidvoch partnerov, čo by časom v psychosomatickom kontexte vyústilo do reálnych zhubných kontúr.

Na „bolesť zo straty“ je potrebné hľadieť s pochopením toho, že sa to stalo preto, aby som sa na tom poučil a duchovne vyrástol. A či to urobil a dokázal aj ten druhý, to už posudzovať nemáme.

 

Mágia ako riešenie?
A v prípade použitia okultnej mágie v tom zmysle, aby vzťah opäť ožil pôvodným spôsobom, by sa jednalo o mágiu zápornú, ktorej či už taký alebo onaký výsledok by v konečnom dôsledku nepekným spôsobom pocítil ako objednávateľ tak mág.

 

Karma
Celkom určite za každou vzťahovou situáciou, či už úspešnou alebo neúspešnou, stojí karma, teda výzva situácie aby sme ju zvládli nie po materiálno-emocionálnej stránke, ale duchovnej. Aby sme to lepšie pochopili, ide o proces duchovnej obrody prostredníctvom sebapoznania.

Prečo?

Pretože za akoukoľvek formou prejavu, ktorou je bolesť, smútok, strach, depresia, bezmocnosť, slabosť, sklon k sebevražde, k pomste, k manipulácii seba samého alebo niekoho iného, k pocitu obete, vždy stoja viac-menej inteligentné astrálne tvory, a to vlastné temné podosobnosti, astrálne larvydémoni.

A jestvuje len jeden jediný spôsob, ako uniknúť ich drápom – začať s procesom sebatransmutácie procesom metapozorovateľa. Každý svojím vlastným spôsobom a rýchlosťou. A nezabúdaj, že odpovede iných, ako aj našej stránky, majú poslúžiť len ako inšpirácia, postrčenie a požehnanie.

 

Metafyzické a duchovné pozadie vzťahov

Partnerský vzťah predstavuje jeden z najdôležitejších pilierov kvality života.  A pokiaľ sa ti opakovane nedarí nájsť toho pravého, je dobré pozrieť sa na možnú príčinu toho a objaviť zodpovednú šedú eminenciu, ktorá za tým stojí.

Možno si už aj ty čítal v nejakom svetovom bestselleri, že ak chceš byť úspešný, musíš načúvať svojím pocitom. Prečo ale potom pribúda stále viac ľudí, ktorí tento prístup považujú skôr za science-fiction a duchovní praktikanti ho dokonca prirovnávajú  k ideniu hlavou proti múru?

Aby si pochopil podstatu vecí, vytvor si modelovú situáciu. Dajme tomu, že po niekoľkých neúspešných pokusoch nájsť toho pravého sa pri hľadaní ďalšieho partnera rozhodneš postupovať tak, ako ti to radia už spomenuté bestsellery. Chceš predsa konečne skoncovať s tým, aby sa tvoje neúspešné vzťahy rojili akoby spod kopírky. Necháš si teda nastúpiť sto potenciálnych partnerov a prechádzaním od prvého až po posledného budeš bdelo monitorovať svoje pocity a emócie. Tie ti totiž majú naznačiť, ktorý partner sa k tebe hodí a ktorý nie. V tom u jedného z nich pocítiš príjemnú pocitovú odozvu a blahom sa takmer rozplyneš. Nazdávaš sa, že konečne si natrafil na toho pravého… no po čase zistíš, že opäť išlo len o klam.


Akoto, že ma pocity a emócie opäť oklamali?


Neoklamali. Len si si neuvedomil, kto v tebe za nimi stoji. Je zrejmé, že za pocity zodpovedajú mentálne procesy, ktoré ich generujú. A nielen to. Tieto mentálne programy majú prístup ako ku biochemickým procesom tak k neurochemickým aktivitám mozgu, ktoré modifikujú do tej miery, aby sa vytvorili zväzujúce návyky a závislostí. Vyzerá to, akoby šlo o ozajstný živý organizmus, ktorý si robí čo chce. A je to tak. Jedná sa o psychickú autonómnu entitu, ktorá mentálno-emocionálne portfólio svojho fyzického hostiteľa stráži do tej miery, aby aj v prípade pokusu o vzdor dokázala tento spoľahlivo eliminovať. Jednou z takých účinných foriem sú abstinenčné príznaky.


Odkiaľ sa ale tieto programy, alias entity, berú?


Jednak z tvojej genetickej výbavy – správanie sa rodičov a predkov – a z vplyvu okolia, v ktorom si vyrastal. Ide o vzorce mentálno-emocionálnych reakcií na konkrétne situácie a pokiaľ tie z akýchkoľvek dôvodov nenastavajú, tvoja vnútorná entita si ich vie privodiť sama. Naviac, keďže dominantnou vnútornou entitou je (pod)osobnosť na nižšej vibračnej (duchovnej) úrovni, ona si sebakriticky svoje aktivity, či už sú dobré, zlé, morálne, amorálne, posúdiť nevie a ani ju to nezaujíma.

Na vysvetlenie: ako celok pozostávaš z mnohých (pod)osobností a každá z nich má svoj vlastný repertoár pocitov, emócií a vášní. A keď sa o niečom rozhoduješ, tak to robíš prostredníctvom jednej z nich, tej, ktorá je, ako už bolo spomenuté, momentálne dominantná. A aby to nebolo také jednoduché, každá táto (pod)osobnosť, ako samostatná entita, má naviac svojho externého spojenca, ktorý bol z astrálu pritiahnutý podobnou vibráciou. Keď sa teda jedná o (pod)osobnosť s vibráciou nižšou, pritiahne si na pomoc dajme tomu upírsku astrálnu larvu alebo entitu vyššieho kalibru – démona. Pokiaľ ide o vibráciu vyššiu, pritiahne si dominantná (pod)osobnosť bytosť anjelskú. Záporné astrálne inteligencie majú na tvojich pocitoch, emóciách a vášňach existenčný záujem, nakoľko pre ne predstavujú energetický zdroj potravy. Anjelské bytosti naopak majú záujem, aby si tieto pocity, emócie a vášne dostal pod vedomú kontrolu a stali sa tvojimi služobníkmi a nie naopak tak, ako to bolo dajme tomu doteraz. 

Pokiaľ teda budeš hľadať partnera v čase, kedy ti bude vládnuť (pod)osobnosť sebastredné ego, počítaj s tým, že ono ti pri stretnutí toho nepravého vyšle veľmi príjemné pocity, nakoľko chce, aby si znovu urobil tu istú chybu ako v minulosti. Ale platí to aj naopak. Pokiaľ by ti aktuálne dominovala myseľ (pod)osobnosti vyššieho Ja, tak pri pozastavení sa u toho pravého ti táto (pod)osobnosť vyšle taktiež príjemné pocity a emócie ale v tomto prípade si môžeš byť istý, že si na dobrej ceste k svojmu šťastnému naplneniu. Pokiaľ by si ale svoju pozornosť zameral na toho nepravého (teda na pravého v tom prípade, keby ho posudzovala materiálna (pod)osobnosť), nadvedomie by ťa pred ním varovalo ťažkými pocitmi a emóciami. Tak by to teda malo fungovať podľa toho, ako to popisujú spomínané svetové bestsellery… ale nefunguje. Prečo? Pretože drvivá väčšina nešťastníkov nie je osvietená a teda im vládne vibračne nižšia (pod)osobnosť. A naviac, prebudený človek takto pozemsky definovaný vzťah nepotrebuje! 


Ako sa teda môžem neužitočných (pod)osobností zbaviť?


Neužitočné (pod)osobností neexistujú, pokiaľ ťa však neovládajú. Hmotou ukutá (pod)osobnosť je k svojím „negatívnym“ počinom motivovaná predovšetkým existenciálnym strachom a viac sa riadi inštinktami ako intuíciou. Nižšie ja sa svojím chápaním existencionality stáva súčasťou kyvadla protikladov, z ktorého nevie vystúpiť. Nekonečne sa hojdá sem a tam – z úvrate pozitívna do úvrate negatívna a naopak – pričom vyberá len tie spôsoby riešenia situácií, z ktorých má najväčší úžitok a ktoré vyhovujú aj jej spojencom – astrálnym larvám a démonom. Ide o hrubé, hmote blízke energetické programy, ktoré sú svojou podstatou agresívne a výbušné. Tvoria protiklad energiám jemným s dlhodobejším pôsobením, vlastným len vyšším vibráciám, teda nadvedomiu a takzvaným svetelným bytosťam.

A na odľahčenie témy článku o tom, ako svoje sexuálne túžby riešia niektorí mágovia – Duchovia woodoo   

Záver je teda jednoznačný. Pri akomkoľvek sa rozhodovaní o niečom pocity, emócie a vášne nie sú až tak dôležité ako to, kto ich servíruje. A aby si mal o tom dobrý prehľad, je dobré sem-tam nazrieť do kuchyne svojej duše a zistiť, čo za kuchára to tam varí – rohatý s kopytami alebo zjav, vyžarujúci všade naokolo pohodu a radosť?

 

Vzťahy z iného uhla pohľadu 
Pohlavní styk = výměna vlastností milenců?

WEB_NEFUNKČNÉ_VZŤAHY_be61bd


Vědci objevili, že nemalé množství žen má v krvi genové sekvence chromozomu Y. Což je zajímavé, protože jak asi víte, chromozomy Y jsou mužské chromozomy, takže dámy, co u vás dělají a jak se k vám dostaly?

Nasnadě by mohla být odpověď, že pocházejí z doby těhotenství od mužského potomka, protože každá žena, která byla těhotná, nosí i nadále buňky plodu v krevním řečišti. Buňky z těhotenství zůstávají v matčině krvi a orgánech po zbytek jejího života i v případě, že těhotenství bylo přerušeno nebo nastal potrat.

Tento stav má i svůj název, říká se mu mikrochimérismus. Název pochází z řeckého slova chiméra, což bylo oheň chrlící obludné mýtické zvíře, jehož tělo tvořily části tří zvířat (lva, hada a kozy). Tím se situace vysvětluje u žen, které porodily syna. Ale co ženy, které syna nemají a přesto jejich krev obsahuje mužské buňky?

Studie

To si žádalo studii, kterou zpracovali imunologové na Fred Hutchinson Cancer Center v roce 2014. Studie zahrnovala vzorky 120 žen, které nikdy neměly syna. Zjistila, že 21 % těchto žen měla mužskou DNA. Ženy byly poté rozděleny do 4 kategorií podle druhu mateřství: Ženy ve skupině A měly pouze dcery, ženy ve skupině B prodělaly jeden nebo více potratů, do skupiny C byly zařazeny ženy, jež prodělaly umělý potrat a ve skupině D byly ženy, které ještě nebyly těhotné. Převaha mužského mikrochimérismu značně převažovala ve skupině C, ačkoliv ten byl přítomný v každé skupině: Ve skupině A 8 %, ve skupině B 22 %, ve skupině C 57 % a ve skupině D 10 %.

Výsledky této studie poukazují na to, že možným zdrojem mužského mikrochimérismu mohou být vědomá těhotenství, potraty, vstřebaná dvojčata mužského pohlaví nebo pohlavní styk. Samotný pohlavní styk tedy může způsobit, že žena bude do konce života nosit mužské geny a DNA ve své krvi a orgánech.

Přijde mi to opravdu fascinující, protože spirituální přítel a učitel mi jednou řekl, že vždy, když se s někým vyspíme, odnášíme si jeho část s sebou. Brala jsem to jako metaforu v tom smyslu, že si odnášíme část jejich energie. Není třeba dodávat, že mě to donutilo zamyslet se nad určitými věcmi z minulosti a celá tato analogie mi dávala opravdu hluboký smysl. Ale dozvědět se, že existuje skutečný vědecký důkaz potvrzující, že se jedná o fyzickou záležitost a ne pouze o přenos energií, je vskutku ohromující. Myšlenka, že jako ženy jsme schopny fyzicky převzít DNA mužů, s nimiž spíme, mi otevřela oči doširoka.

Tyto vědecké poznatky vrhají zcela nové světlo na význam pohlavního aktu jako celku. Jedná se o velmi posvátný a spirituální akt a podle mého názoru by na něj mělo být odpovídajícím způsobem nahlíženo. Mnoho lidí sex zneužívá a zapomíná na jeho pravý účel, na jeho důležitost a posvátnost. Myslím, že budu hovořit jménem mnoha žen, když řeknu, že z vlastní zkušenosti vím, jaké to je uchylovat se k sexu kvůli pocitu bezpečí nebo abych zaujala či potěšila muže, aniž bych si uvědomovala, jak to bylo nezodpovědné.

Protože v té době to byl pouze sex a když ztratíte spojení se sebou samotným, nezdá se to být jako velký problém. Nyní, když jsem starší a více propojená se svým duchovním já, uvědomuji si, že sex není něco, co bych měla poskytovat bez zábran a na počkání, ale že se jedná o posvátný akt, který vytváří pouto mezi dvěma lidmi, kteří se navzájem milují a starají se o sebe. A je velmi důležité, abychom si to my jako lidé uvědomili. V tomto aktu je mnoho síly a úžasného potenciálu a má schopnost propojit nás s naším skutečným já.

Mnoho z nás lpí na spoustě sexuální zátěže z minulosti a nechci teď, abyste litovali předchozích zkušeností. Spíše abyste se od nich oprostili, přijali, co vás minulost naučila a moudře ji využili k posunu směrem kupředu. Jsem si jistá, že s těmito informacemi si nyní dvakrát rozmyslíte, s kým skončíte v posteli a věřím, že jistě použijete kondom! Mnoho lásky.

překlad: Honzoid
zdroj:
 www.collective-evolution.com


Súvisiace články
Život po smrti fyzického tela
O ženách tak trochu ináč
Ak sebaklam povýšiš na Lásku
Spoznaj sám seba
Premena

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background