Spoznaj sám Seba

WEB_SPOZNAJ_SAM_SEBA_01 


K šťastiu vedie len jedná cesta – uvedomenie si toho, kto si.

Vedz, si na Jeho obraz a preto si dostal dar byť Bohom tvorenia svojej vlastnej reality!

Avšak, aby tak aj skutočne bolo, potrebuješ získať Kľúč k tajomstvám svojej duše, v útrobách ktorej sa ukrývajú zvitky textov uskutočnenia toho.

Pokiaľ ich dokážeš prečítať, rázom sa všetky strasti sveta stanu nepodstatnými, nakoľko zistíš, že predstavujú len sprievodné javy vedomých a nevedomých procesov duše, ktorým na prekvapenie velí akoby malé dieťa, zvané nižšie ja.

V momente spoznania a pochopenia toho slepá materiálna myseľ odstúpi a velenie duše preberie Ja vyššie – Duch.

Toto precitnutie k sebe samému ťa od všetkých pozemských záležitostí vzdiali a ty už budeš môcť na ne nazerať len z bezpečia svojho Domova – z Astrálu.

Zistíš, že len v tomto stave bytia môžeš, ako malý Boh, tvoriť a nechať zanikať.

Staneš sa prebudeným, čo ti dopomôže k zamedzeniu návratu vlády služobníka Temnoty – sebastredného ja.

Už nebudeš mať nutkanie načúvať zhubnému pátosu západnej vedy, cirkví, siekt a náboženstiev, ktoré o sebe tvrdia, že sú ústami Stvoriteľa a pritom im našepkáva sám Diabol.

Novozískaná osvietená bdelosť ti umožní používať svoje fyzické telo tak, akoby bolo ovládané na diaľku džoistikom, prostredníctvom ktorého budeš môcť svoj život žiť v skutočnej slobode a zároveň tak, aby sa napĺňali predinkarnačné zámery.

A táto novozískaná vláda, vláda vyššieho Ja, sa prenesie aj do nasledujúcich inkarnácií – ak, samozrejme, opäť niekedy nepodľahneš zvodnému volaniu mocného Ducha mamonu.

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background