Temné ja
úvod do praxe metapozorovateľa

WEB_TEMNE_JA_01Cesta k Svetlu vedie jedine skrze prijatie Temnoty…

 

O čom to všetko je 
Pretože téma METAPOZOROVATEĽA je pre náš ako duchovný tak magický progres tak dôležitá, omieľame ju v článkoch našej stránky zo všetkých strán. Totiž nepochopením princípov získania nadvlády nad sebou samým v
okultnej praxi, či sa už jedná o duchovno, mágiu alebo len astrálne cestovanie, prináša značné rizika.

V samotnom procese uplatňovania METAPOZOROVATEĽA ide o nadviazanie kontaktu so Svetlom, z ktorého každý z nás síce pozostáva, no len málokto vie, ako sa s ním spojiť. Táto absencia potom v procesoch okultného zrenia spôsobuje, že veľmi veľa študentov sa aj nevedome stáva vazalmi bytostí Temnoty, ktoré sa do jeho duševného portfólia dostávajú práve nácvikom zmenených stavov vedomia. Obsesia démonov, či už vlastných alebo externých, sa paradoxne prejavuje posilnením sebastredného ega, a novic si o sebe začne myslieť, že svet je malinou, s ktorou si môže robiť čo chce – však má slobodnú vôľu a slabší jedinci slúžia silnejším ako korisť. V tomto prípade si predstavitelia Temnoty ani nič lepšie želať nemohli – okultistu v tomto seba-deštrukčnom napredovaní všemožne podporujú a on si ani neuvedomuje, že sa obrazne (alebo dokonca veľmi trefne) čoraz viac prepadáva do priepasti démona Choronzona. Tak sa z človeka stáva čierny mág. Byť čiernym mágom ale samé osebe ešte neznamená byť nutne zlým, o tom pojednávam v článku Biela mágia verzus Čierna. No stať sa čiernym mágom z pozície núdze, že totiž bytostí Svetla nemajú o styk záujem, je už café iné – to horšie.       

Je v podstate jedno, ako proces seba-objavovania nazveme, ide len o to, aby sme o ňom zbytočne nepolemizovali ale priložili ruku k dielu a dokázali si na seba v dňoch, pozostávajúcich bohužiaľ len z 24 hodín, nájsť na seba čas.

Rád by som z vlastnej a zo skúseností naších klientov varoval pred SVÄTUŠKÁRMI, neustále sa odvolávajúcich na SVETLO a LÁSKU, pretože práve prijatím ich spôsobu myslenia môžme paradoxne zablúdiť do osídiel TEMNOTY.

Svetlo, z ktorého pozostávame, sa totiž nachádza za mrakmi pocitov, emócií a vášní, ktoré sú užitočné len za predpokladu, že máme nad nimi nadhľad, teda ich ovládame. A ak túto schopnosť stratíme, s radosťou ju prevezme konkurencia – myseľ materiálnych podosobností, z ktorých taktiež pozostávame. A to sa nám skôr či neskôr vypomstí v psychosomatickom kontexte. Vtedy vznikajú podmienky pre rôzne nešťastné udalostí, vrátane smrteľných chorôb. Tejto situácii potom hovoríme, že nám v kuchyni duše začali šarapatiť DÉMONI.

Sprvoti ide len o organizmy vnútorné, ktoré s nami KOEXISTUJÚ po celý život, a sú teda rovnako užitočné ako aj bytostí tzv. ANJELSKÉ. Dobrým prirovnaním sú baktérie fyzického tela. Ak tie nad nami nezískajú nadvládu a rovnováha v tele sa udrží, organizmus ako taký ostane zdravý. A to isté platí aj o organizmoch psychických, ktoré bohužiaľ dnešná materiálna veda neuznáva. Hovorí sa im aj MENTÁLNE PROGRAMY, no viac ich podstatu vystihuje pomenovanie BYTOSTÍ, pretože o ne v skutočnosti ide. Je to obdobné, ako by naše duše a duchov niekto nazval programami.

Na našej stránke výraz programy kvôli pochopeniu podstaty hojne používame, pričom vždy platí, že MENTÁLNY PROGRAM = BYTOSŤ.

A keď raz v nás vlastní démoni šarapatia, tí dokážu z extrovertného astrálu na základe ZHODNEJ vibrácie prilákať démonov, ktorí sa ako autonómne bytostí po Astrály potulujú kde-tade. A potom už hovoríme o OPRESII, OBSESII alebo dokonca POSESII. Vtedy kontakt s VNÚTORNÝM SVETLOM vyšších NADOSOBNOSTÍ (alebo ináč povedané s NADVEDOMÍM) strácame. Je to obdobné ako so svetlom Slnka pri zatiahnutej oblohe. A chmáry rozoženieme len vetrom čerstvo nadobudnutej mysle nadvedomia, kedy je len na nás, aby sme tak prostredníctvom slobodnej VÔLE učinili. Nikto iný to za nás neurobí a nikto iný z nás hriechy nezmyje. To sú len bájky monoteistických náboženstiev, ktoré vo svojej podstate taktiež slúžia rohatému, ktorého mimochodom sami uplatňovaním svojej filozofie splodili.

Premisy monoteisticky zameraných cirkví a náboženstiev slúžia predovšetkým tomu, aby sa ich obalamutené ovečky nikdy neodhodlali napojiť na Stvoriteľa prostredníctvom tranzu svojím vyšším Ja. Cirkvi by tak prišli o svoju moc. No bohužiaľ, na našej planéte ešte stále pobýva niekoľko miliard nevedomých spáčov a hrozí, že ešte aj dlho bude. Takže, pokiaľ medzi nich Ty sám už nepatríš, môžeš si skutočne pogratulovať, pretože si smerom k duchovnému progresu učinil významný krok.

Podstata temného ja 
Temné ja je teda protiváhou svetlejšej podstaty. Nedá sa nijako zničiť, len ovládnuť, čo je napokon karmickou úlohou v evolúcii ducha každého z nás.

Vesmírne sily (energetizované mentálne programy) so znamienkom mínus plnia rovnaké strategické úlohy ako sily so znamienkom plus. Keby prestala jedna z nich pôsobiť, zanikli by obe a svety odlúčenosti by prestali existovať. Evolúcia vedomia by v prostredí bez protikladov nebola možná, pretože by zanikli podmienky pre používanie slobodnej voľby a karmického princípu.
To je zároveň aj jeden z dôvodov, prečo na našej planéte nikdy nemôže vzniknúť Raj tak, ako sa nám to pokúšajú nahovoriť niektoré náboženstvá, cirkví a sekty, pretože, ako bolo vyššie uvedené, svety protikladov, založené len na jednej polarite, existovať jednoducho nemôžu. Preto lev nikdy nebude chrumkať seno ale vždy bude len loviť svoju korisť. Pritom tento jav nemá s Temnotou ako so zlom nič spoločné. V prípade uloveného zvieraťa sa len využil negatívny, deštrukčný princíp polarít a kolektívny duch zvieraťa zanedlho dostane astrálne a fyzické telo nové.
Vo svete tvojho ducha sa protiklady ako také nevyskytujú. Je to zóna, v ktorej sa duch sám od seba čiastočne odlúčil, aby si z tejto energie vytvoril mentálne, astrálne a fyzické telo, prostredníctvom ktorých si už dynamiku interagujúcich síl protikladov zažívať umožňuje. A na základe toho evolučne rastie.

Ty, ktorý praktizuješ duchovno a mágiu, by si mal rátať s tým, že „anjeli“ a „démoni“ vždy boli súčasťou veľkého plánu Tvorenia…

Energie Temnoty sú špecificky iné ako z nej vzišlé energie Svetla. Tento makrokozmický princíp sa na základe zákona „ako hore, tak aj dolu, ako vnútri, tak aj vonku“, zaznamenaného v Kybalione, zrkadlí aj v mikrokozmose, ktorým sú všetci držitelia mentálnych, astrálnych a fyzických tiel.

Vedomie teba ako ducha nevie tvoje každodenné uvedomenie pozitívne ovplyvňovať, pokiaľ to je pod stálou kontrolou egoistického vedomia. A tak je možné, že nevedomky svojimi rozhodnutiami zadávaš príčiny pre zasiate nie tej práve najpozitívnejšej úrody.

Vyššie Ja je potom nútené sa brániť navodením „náhodných“ situácií, ktoré môžu pre teba byť veľmi nepríjemné. To preto, aby sa analytická myseľ dostatočne spacifikovala a namiesto toho, aby naďalej vládla, sa vo vyšších vibráciách nadvedomia, ako cukor vo vode, rozpustila . Až potom duch môže prebrať opraty a viesť koč v ústrety plnenia predinkarnačných záväzkov.

Pokračovanie: Zbohom Temnota, Zbohom Temnota II, Astrálne larvy, Opresia, Obsesia a Posesia


Súvisiace články 
Spoznaj sám seba 
Premena
 
Šaman o negatívách pozitívneho myslenia
 
Aby v Tvojej duši vyšlo Slnko

O prechodovom rituáli

Ak sebaklam povýšiš na Lásku
 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Zen a osvietenie
Zneužitie moci
 
Terapia Démonom radosti, humoru a plodného života
 
Praktické spojenie so Stvoriteľom
 
Satan. Vládca temnôt
 
Zaručene pravý šarlatán
 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch
 
Len vnímaj a nemysli…
 
Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background