Zbohom Temnota
prax metapozorovateľa

WEB_ZBOHOM_TEMNOTA_01To, ako myslíš, predurčuje Tvoje rozhodnutia. To, ako sa rozhoduješ, predurčuje Tvoje konania. A to, ako konáš, sa stáva kritériom Tvojho charakteru a predurčuje Tvoju karmickú budúcnosť…   


Ak chceš zmeniť svoj život k lepšiemu, musíš v prvom rade vyriešiť príčiny, stojace za všetkým, čo sa ti v živote deje. Príčiny sú v prvopočiatku tvorené ideami, myšlienkami a myšlienkovými reťazcami, ktoré si z Akáše na základe vibračnej vyspelosti ducha pomocou štvorpólového magnetu priťahuješ. Tie sa v astrálnej sfére živelnými princípmi emócií energetizujú až napokon sa ako mentálno-emocionálne matrice v čase a priestore hmotného sveta materializujú. Aby si túto realitu pozmenil, musel by si podstúpiť transmutačný proces ducha a duše, inými slovami zvýšiť si vibráciu primárneho vedomia tak, aby príčiny boli zadávané v čím najvyššej rovine vibrácií. Hovorí o tom, mimochodom, aj základný zákon hermetizmu obsiahnutý v Kybalione

Teda porekadlo „aká matka taká Katka“ platí aj v záležitostiach astrálneho sveta. To, čo ako úhrn mentálno-emocionálnych matríc predstavuješ, zrkadlíš aj navonok, a uplatnením zákona o príťažlivosti podobného si z externého astrálneho prostredia priťahuješ. To, čo si priťahuješ, môže mať podobu astrálnych bytostí alebo energií.

Pokiaľ ide o astrálne entity, najčastejšie to bývajú zástupcovia Temných síl v podobe astrálnych lariev, negatívnych egregorov a rôznych tried démonov. Všetci čakajú na príležitosť, kedy v astrály zachytia tvoj vibračný pach, čo je analogické s tým, ako to prebieha medzi predátorom a korisťou tu na Zemi. Pokiaľ zadáš príčinu, lovci ako riadené strely identifikujú cieľ a potom už niet úniku. Len vlastností, ktorými disponuješ, rozhodnú, kto ťa navštívi. A to je začiatkom duševných stavov, ktorým vo všeobecnosti hovoríme opresie, obsesie alebo posesie. Agresor má od samého počiatku zálusk na tom, aby ťa donútil produkovať pocity, emócie a vášne, ktoré pre neho predstavujú rovnakú potravu ako pre tigra mäso uloveného zvieraťa. Je potom len logické, že sekundárnym javom toho všetkého je zvyšujúca sa primknutosť tvojho materiálneho vedomia, ako nižšej vibrácie, k hmote, ktorého interaktívne jadro, tvoriace myseľ, pocity, emócie a vášne, títo votrelci s radosťou kontrolujú, pretože okrem spomínanej potravy pre nich predstavujú aj bránu k celému tvojmu psychosomatickému systému. Astrálne entity, ak je im to dovolené, sa postupne viac a viac v tebe udomácňujú a návyky a závislostí formujú už aj na biochemickej báze. Je to podobné závislosti na drogách. Astrálne entity v podobe obrovských emocionálnych nábojov, ktoré za tým všetkým stoja, sa vyliečiť len tak, alopatickým zásahom a konvenčnou psychológiou alebo psychiatriou, nedajú. Tie totiž neriešia príčiny!

Bič boží na nich!
Áno, aj tak sa dá povedať. Bič boží predstavuje vzopretie sa svojmu sebastrednému ja a tým pádom aj dovtedajšiemu spôsobu života. Ofenzíva spočíva v zavedení autocenzúrnej mysle, ktorej sa tiež hovorí metapozorovateľ. Hoci k tomu potrebuješ vyvinúť enormné a dlhotrvajúce úsilie, úmerné sile protivníka, nesmieš to v žiadnom prípade preháňať. Metapozorovateľa by si mal prevádzať v relatívne dobrej pohode, pričom strategické je zaviesť a udržovať hlboký pokoj na duši!

Bič boží pozostáva z prístupu formou „dovolím si“ a s vôľou bez vôle“, teda usilovať sa bez úsilia„. Pozor, aj prílišná pozornosť zameraná na neusilovanie môže byť tlačením na pílu!

Čo najviac bráni použitiu biča?
Podceňovanie vyššie uvedených skutočností, skepsa, lenivosť, slabé sebavedomie, neviera, predpojatosť a materialistický dogmatizmus. Už mnohé z týchto kvalít sú následkami aktivít obyvateľov Temnoty. Napriek tomu sa aj tak dajú prekonať. Dopomôže k tomu vedomie toho, že nie si v tomto boji sám. Niečo predsa len medzi tým Nebom a Zemou jestvuje, niečo, na čo sa môžeš sto percentne spoľahnúť. Okrem toho ti pomôže intelektuálne štúdium a predovšetkým zmenené stavy vedomia, teda dajme tomu meditácie, joga alebo duchovno-magická cesta našej mágie. Rob čokoľvek, čo ti spôsobuje potešenie, ale rob!

Pokiaľ doteraz holduješ nejakému druhu náboženstva, nie je to problém, pokiaľ tomu rozumieš a nie je to pre tvoje vedomie násilné tabu. Ničím nepodloženú viera v rámci napríklad monoteistických náboženstiev a rôznych siekt, ktorých je vo svete ako maku, ti na nevedomej úrovni môže spôsobovať blok v podobe odporu k tomu, čo si sa rozhodol konať. Riešenie je jednoduché. Prehodnoť svoje ideologické zázemie a povedz si, že ho jednoducho ideš len doplniť o užitočné informácie, pričom dovtedajšiu vieru si môžeš ponechať. Následne cvičenia zmenených stavov vedomia urobia svoje. Privedú ťa k pravej pravde a neodôvodnená viera sa rozpustí ako cukor vo vode. 

Pokiaľ si myslíš, že spočiatku svojmu vnútornému hlasu načúvať nedokážeš, môžeš požiadať o pomoc renomovaných šamanov, čarodejníkov alebo mágov, len nie, prosím ťa, šarlatánov a materialisticky orientovaných psychológov a psychiatrov, ktorí náležia do jedného koša!

Zapamätaj si ale. Aj napriek výdatnej pomoci zvonka kľúč k sebapoznaniu máš len ty, hlboko v svojej duši. Načiahni sa poň a odomkni si Bránu k slobodnej sebarealizácii. K úspechu vedie len jedna cesta – vytrvalá práca na sebe samom a nie práca niekoho iného, aj keby sa zrovna jednalo o toho najmocnejšieho mága či najlepší čarodejnícky kult na svete. Oni majú za úlohu ťa len popostrčiť smerom k vlastnému nadvedomiu, ktoré ťa od toho momentu samo bezpečne povedie!

Bič boží síce praská ale Temnota sa bráni!

A čo si čakal? Je to prirodzené. Aj v pozemských vojnách to tak vždy bolo, je a aj bude. Akonáhle siahneš na privilégia sebastrednej osobnosti a jej démonických „spojencov“, začnú sa zúrivo brániť. Spôsobia ti abstinenčné príznaky. Ako už bolo uvedené, ideí, myšlienky a myšlienkové reťazce, z ktorých pozostáva každá (pod)osobnosť vrátane nižšieho ja, sú samé osebe autonómnymi entitami s vlastným pudom sebazáchovy, ktoré v mágii nazývame elementály. A tieto sa neskôr, akonáhle na seba naviažu živlové energie pocitov, emócií a vášní, sa zmenia na astrálne živočíchy s už oveľa väčším interakčným potenciálom, zvané elementári.

Elementály a elementári sú teda mentálnymi a astrálnymi entitami, ktoré tvoria piliere existencie nielen tvojho materiálneho uvedomenia – (pod)osobnosti ducha, ktorým v skutočnosti si – ale aj všetkých ostatných (pod)osobností, z ktorých pozostávaš a prostredníctvom ktorých mentálny, astrálny a fyzický Svet vnímaš!

Pointa, ako som už uviedol vyššie, väzí v tom, že podľa zákona o príťažlivosti podobného si každá (pod)osobnosť, ako samostatná entita, na základe svojich vlastných vibrácií priťahuje programy a zhmotňuje situácie, v ktorých sa potom nachádza. Preto tak záleží na tom, aká myseľ – (pod)osobnosť – je v tvojom prípade dominantná. Pokiaľ by sa tvoje uvedomenie stotožňovalo s mysľou vyššieho Ja, teda duchom, žiaden problém by nenastal. Všetko by sa ti viac-menej darilo a nešťastia sveta by ťa obchádzali podobne, ako sa lietadlá za pomoci radaru vyhýbajú búrkovým mračnám.

Ako zistím, či som sa už nestal obeťou svojej temnoty?

Pokiaľ by si chcel poznať, či ťa už nejaké tie astrálne larvy a démonici nenahlodávajú, pozoruj sa a uvedom si, že aj také nenápadne návyky a závislosti, vychádzajúce zo stereotypu správania sa, akými sú napríklad fajčenie, pitie alkoholu, počítačové hry, televízia, chodenie stále tou istou trasou a iné nutkania, môžu predstavovať začínajúci alebo už pokročilý problém. A nielen to. Môžu byť navigačným svetlom pre astrálne (upírske) entity vyššieho kalibru, ktoré ich navedie priamo do tvojho portfólia duše, kde sa môžu začať udomácňovať.

Ak ťa teda raz nejaký anjel s rohami a kopýtkami pohladí a povie, vítaj, človeče, v Kráľovstve mojom, vedz, že nastála doba vnútorného temna a z tej lepšej perspektívy začiatok samooslobodzovacieho boja. No mal by si vedieť aj to, že tvoje problémy majú aj pozitívny aspekt. Totiž to, čo ich spôsobuje, najpravdepodobnejšie predstavuje gro výzvy, ktorú máš v tejto inkarnácii zvládnuť – užiť si nešťastia, pochopiť ho a na základe toho duchovne podrásť. A ak to stihneš ešte v tomto živote, bude to pre teba znamenať obrovské zmeny k lepšiemu a pokiaľ nie, nevadí, dokončíš si to v najbližšom živote!

V boji so svojou temnotou ti to možno spočiatku bude vŕzgať ako nenamazané pánty na dverách, no nezabudni, že len cvik robí majstra a trpezlivosť rúže prináša. A nemaj obavy… zvládli to iní, zvládneš to aj ty.

Zhrnutie
Všetky nástrahy spomenuté vyššie vyriešiš len prácou samého na sebe. Tomu vravíme zvládnutie pozície metapozorovateľa. Ten hovorí, že nepomôže ti žiadna mágia, pokiaľ si najprv neupraceš svoje mentálno-emocionálne portfólio, teda svoju dušu.

Ak začneš na sebe pracovať prostredníctvom metapozorovateľa a špeciálnych magických cvičení, veľmi ti k úspechu dopomôžu živlové cvičenia, v ktorých sme sa nechali inšpirovať Františkom Bardonom ale aj inými autormi. No napokon sme si aj tak našli spôsob ten vlastný, k čomu sa po určitej dobe kopírovania iných isto dopracuješ aj ty.


Dodatok od Františka Bardona

Pomůcka k introspekci František Bardon, Josef Drábek Pomůcka k introspekci – František Bardon ke stažení  PDF.

Kniha je praktickou obhajobou důležitosti sebepoznání (introspekce), bez něhož se žádný člověk nemůže dostat do říše magie a samozřejmě ani do dalších říší hermetismu. František Bardon, autor proslulé zasvěcovací soustavy, stejně jako ostatní magičtí Mistři položil toto praktické sebepoznání na samý počátek svého systému

Pokračovanie: Zbohom Temnota II – praktické cvičenie 

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background