Zbohom Temnota II
Prax metapozorovateľa

WEB_BOHYNE_62949Túlal sa a trpel… oči mal zatemnené svojou dobrovoľnou malosťou. Prax metapozorovateľa nie je šprint, ale maratón. Cieľom nie je niečo v konečnom zmysle docieliť, cieľom je proces, step by step.


predchádzajúcej časti sme si rozviedli hlavné pojmy a oboznámili sa s nástrojmi potrebnými k ovládnutiu síl temna. V tomto článku budeme v téme pokračovať a ukážeme si príklad, ako realizovať metapozorovateľa v bežnom živote.

Nižšie uvedený príklad vnútorného dialógu je mimoriadne mocnou magickou technikou na akýkoľvek problém, vrátane neúspešného vzťahu či finančnej situácie. Podstata techniky spočíva v uznaní, že hlavným nepriateľom akéhokoľvek problému, či už svojho alebo niekoho, komu si želáš pomôcť, vždy väzí v tom, kto trpí. Nikdy nikto za problém iného nemôže, aj keby tomu akože všetko nasvedčovalo. Každý zodpovedá len sám za seba, a to platí aj o vlastných pocitoch a emóciách, ktoré sa pre niečo generujú. A to prečo treba zistiť. Dá sa tak urobiť jednak introspekciou a jednak pomocou u skutočného mága, nie psychológa, psychiatra či dokonca šarlatána.

Je aj vedecky dokázané, že vibračne nižšie podosobnosti, ktoré sú vytvorené a prispôsobené existencii v hmote, ovládneš jedine láskyplným príhovorom. Nátlak, kritika a zastrašovanie, rovnako ako aj u malých detí, spôsobuje traumu a ešte väčšie psychické bloky, ktoré ako mraky bránia prieniku svetla zo Slnka, ktorým je tvoj duch alebo ináč povedané tvoje vyššie Ja. Chce to však nasadenie vôle a vymedzenie vhodného času. Pred samotným procesom – cvičením pred zrkadlom – ktoré môžeš nahradiť, pokiaľ nato máš, aj predstavivosťou, relaxuj, čím sa dostaneš do zmeneného stavu vedomia, čo je pre úspech vnútorného dialógu nevyhnutnosťou. Ak by sa totiž nižšie ja prihováralo nižšiemu ja, nikam by to neviedlo. A nižšie ja je definované ako emocionálna analytická sebastredná myseľ, ktorú ovládneš jedine tak, že sa uvedieš do kontrolovaného tranzu, ktorý sa bežne nadobúda v meditáciách alebo pri nácviku astrálnych projekcií. Cvičenie praktizuj kdekoľvek a kedykoľvek, aj za cenu, že bude trvať len niekoľko minút. Kratšie meditácie a pritom častejšie sú u väčšiny tranzovných techník omnoho užitočnejšie ako jediná dlhá meditácia, ktorá môže unaviť a znechutiť. Samozrejme, pokiaľ sa nejedná o špeciálny prípad, kedy sa medituje aj štyri hodiny vkuse. A pokiaľ by si postrádal energiu a chuť, požiadaj o pomoc Vyššiu moc alebo seba samého – svoje vyššie Ja. A buď trpezlivý. Prvé pokusy zdanlivo vyjsť nemusia, no podvedomie už zmeny určite zaznamenáva… 

Teda ty akože vyššie alebo duch veď dialóg so svojím trpiacim nižším ja – svojou dušou – v zmysle nižšie uvedeného, čo je, ako som už spomenul, príkladom len jednej z mnohých modelových situácií. Akože preto, lebo samozrejme v skutočnosti vyšším Ja ešte stále nebudeš, no v tranze sa naň napojíš a slová ti samé budú chodiť na rozum.

Sadni si pred zrkadlo a svoj odraz od určitého momentu, ktorý vyznačíš napríklad lusknutím prstov, budeš považovať za nižšie ja, dušičku alebo materiálne uvedomenie. Fyzické zrkadlo môžeš nahradiť aj vizualizáciou v kombinácii s imagináciou, pokiaľ nato máš. V predstave samozrejme si zrkadlo vizualizovať nemusíš, namiesto neho si predstavíš priamo svoju nižšiu podosobnosť, s ktorou hodláš viesť dialóg. Na forme podosobnosti nezáleží, dokonca ju ani nemusíš vnútorným zrakom vidieť, stačí, keď len uznáš, že sa nachádza pred tebou. Potom keď už budeš mať v technike jasno a budeš pripravený, pokojne, polohlasne alebo hlasom len v mysli, s dôverou, že ti tvoja trpiaca súčasť načúva, spusti príhovor. Uvoľnene, s prestávkami, nenútene improvizuj tak, akoby si sa prihováral nejakému malému dieťaťu, snažiac sa ho upokojiť a dodať mu odvahu a radosť do života.

Vedz, že nižšie ja vždy koná najlepšie ako vie, čo práve býva príčinou všetkých nešvárov. Ono totiž jedná a rozhoduje sa vždy len pod tlakom existenciálneho strachu a emócií, stojacích za návykmi, pripútanosťami a závislosťami. A toto všetko mu budeš musieť vysvetliť tak, aby sa konečne prestalo báť ponechať všetku tú moc nad jeho životom tebe ako vyššiemu Ja. A aby si napokon uspel a svoje mentálne bloky, stojace za neúspechmi alebo chorobami napokon odblokoval, budeš sa musieť do uvedeného tranzu uvádzať častejšie alebo najlepšie pravidelne. Táto činnosť môže spôsobiť, že začneš zažívať paranormálne fenomény, a to v podobe lucidných snov, spontánnych astrálnych projekcií alebo dokonca nočných paralýz. No buď tomu rád. Časom tvoje podvedomie a nadvedomie začne s tebou komunikovať ako verbálne tak neverbálne, čo pravdepodobne bude častejšie. Ide o jazyk duchov. Tieto symboly sa budeš musieť praxou naučiť chápať, pokiaľ si budeš chcieť sám vyložiť napríklad sny alebo Tarot. Napokon, prax robí majstra, tak smelo do toho!     


Príklad modelovej situácie
Dajme tomu, že ti zomrel niekto milovaný – osoba alebo zvieratko. A v tomto období veľkého žiaľu prehováraš k sebe samému – svojej duši – nasledovným spôsobom:

Prečo si taká smutná? Prečo? Však ten, kto odišiel, žije… a ani si možno neuvedomuje, že prišiel o svoje (hmotné) telo. Áno. Aj napriek tomu, že vieš, o čo ide, je to útrpné. Ale veci sa majú tak, ako sa majú, a my – ja spolu s tebou – máme nad nimi moc. Uvedom si, že všetko to útrpné sa odohráva len a len v tebe samej, dušička, v tvojej hlave. A pokiaľ to tak je, tak potom prečo by si mala toľko trpieť? Však tým vysielaš energie smútku každému, na koho práve myslíš, na koho si pocitovo naviazaná. Stávaš sa teda rovnako poslom smútku ako démon, a to len preto, že sa momentálne nedokážeš vzchopiť… ty to však ale napokon dokážeš!

Nezadržiavaj búrlivé emócie… popustí ich uzdu a keď tak, vyplač sa. Pomôže to… 

Vedz, dušička, máš silu, ktorú ti do vienka dal Stvoriteľ a tvoj duch, ktorý teraz prostredníctvom mňa k tebe prehovára ako Jeho sprostredkovateľ. Však On sa nachádza v tvojom vnútri a ty si zároveň Jeho súcnom. Takže nikdy nikde, v žiadnej situácii, nie si úplne sama, dušička moja. Niekto milovaný zomrel… a nik okrem teba za tvoj smútok nemôže. Vytváraš si ho len a len sama. Všetko, úplne všetko, pochádza len z tvojej hlavičky. Tak prečo potom nekonečne strádať?

Keby si tak dokázala odhodiť svoju hlavu, smútok by si už necítila…

Aha! Vidíš? Tak ty ho vlastne cítiť nemusíš! 

To všetko sú len prúdiace energie, ktoré sú tak naprogramované. Nejde teda o objektívnu nutnosť!
To sa len ty utápaš a varíš vo svojom emocionálnom tlakovom hrnci… je to len a len v tebe… dušička moja. Nie je to objektívna realita, a ty to vieš. Tá je taká aká je, len ty ju vnímaš ináč – útrpne!

Tvoj milovaný za to nemôže, dušička. Vlastne za všetko, čo sa ti vo svete udeje, nikdy nikto za nič nemôže. Pokiaľ sa o tom raz pevne rozhodneš, nikto ti nemôže spôsobiť žiadnu ujmu, žiadnu traumu. Nikto, nikdy, ani ten, kto navždy odíde!

Všetko sa tak javí len preto, že tvoja súčasť, dušička moja, sebastredné ja, si to tak želá… a ty sa potom na svet pozeráš jeho optikou. Keď mu ale túto moc vezmeš, obloha sa rozjasní. Materiálna myseľ, ktorá ti vládne, kašle na tvoje záujmy. Ona si len hľadá falošné barličky, aby dokázala, že za všetkým tým utrpením a ich príčinami stojí niekto iný – vinník a zodpovedný!
Malé sebastredné ego nechce, ani zaboha, priznať, že vo svojej podstate často zlyháva a že jeho nadvládu je preto potrebné nahradiť tvojou vyššou mysľou, dušička. A tou som Ja, tvoja transcendentálna súčasť, tvoje vyššie Ja!

Aha, vidím, dušička, že to už pomaly začínaš chápať… Nenáhli sa a nevytváraj si žiaden tlak… 
Nič z toho, čo zažívaš, nie si ty. Sú to len zhmotnené myšlienky tvojej nižšej súčasti – sebastredného ja – jeho minulosť a obavy z budúcnosti. Tie sa zhmotňujú preto, lebo to dovoľuješ. Pokús sa naladiť na moju podstatu – vyššie Ja – a uvidíš tie zmeny. Už ťa viac nízkovibračne myšlienky, pocity, emócie a vášne všetkých naokolo, s ktorými sa tak často stýkaš, infiltrovať nebudú. A pokiaľ ešte nie si taká silná, je pre teba dôležité vyberať si, s kým budeš následne tráviť väčšinu svojho času. A čo sa tvojich najbližších týka, mala by si sa primerane snažiť o to, aby si aj ich oboznámila s tým, čo si sa skrze mňa teraz dozvedela. Vysvetli im, že čo je to metapozorovateľ, že ide o dočasne útrpnú cestu k vyššiemu Ja, ktoré trvalo nažíva v raji, kde už niet žiadneho strachu, nenávisti a utrpenia. A pokiaľ by tú Cestu odmietli, netráp sa, ešte k nej nedorástli. Práve preto to utrpenie potrebujú – aby sa prebudili. Dušička moja, nič nie je horšie ako rozbúrené emócie, smútok a skepsa, čo otvára brány k silám temnoty. A preto mi dôveruj – v radosti zaseješ, v pozitívnej hojnosti zožneš!

Postupne, ako budeš nadobúdať hlbšie a hlbšie pochopenie toho všetkého a priblížiš sa ku mne, tvoje utrpenie a rany sa postupne premenia na povzbudivé a inšpiratívne zdroje. Áno, skrz „utrpenie“ karmicky rastieš. A to tým, že pochopíš všetky tohto procesu súvislostí. To ťa dovedie k poznaniu, že trpieť vlastne nemusíš. Po integrácii tohto poznania už nikdy nebudeš musieť znášať žiadne negatívne následky svojich zlých rozhodnutí, pretože žiadne nebudú. Ide o to, naučiť sa rozhodovať bdelo, s účasťou mňa ako nadvedomia a intuície.

Dušička moja. Zákon „čo zasejem to zožnem“ platí vždy, všade a na všetko. S tým síce nič nenarobíš ale môžeš ho začať používať vo svoj prospech. Vždy, keď budeš bdelá a budeš zadávať príčiny budúcich následkov v zrelaxovanom stave vedomia, s hlbokým pokojom v sebe samej, bez posudzovania a kritizovania čohokoľvek ale predovšetkým seba, budeš zadávať príčiny, ako učí hermetická veda Kybalion, vo vyšších sférach vibrácií, čo sa ti odzrkadlí do adekvátnej úrody.

Preto sa vždy snaž byť nielen v kritických situáciách maximálne uvoľnená. Preto si vždy a všade, keď si nato spomenieš, kontroluj proces svojej mysle a uvedomuj si, či si napojená na mňa ako na vyššie Ja alebo na ja sebastredné. Niekedy pomôže aj kontrola svalového napätia svojho hmotného tela, jeho tonusu. Dosť o tom hovorí pojem progresívna relaxácia, ktorá už sama osebe je transmutačnou mágiou.

Tak, dušička moja. Nadišiel čas, aby sme sa rozišli alebo ešte lepšie, zlúčili sa. Teraz, keď lusknem prstami, ocitneme sa spoločne v hmotnom tele a zrkadlový odraz už teba predstavovať nebude. Potom, s úctou k vyšším princípom, sfúknem sviecu a poďakujem sa im. To bude všetko.


Zapamätaj si. Vždy, keď si budeš vedomý prichádzajúcich negatívnych energií, ktoré ťa naplno zasiahnu, tak si analyzuj, odkiaľ pochádzajú. A potom ich nechaj tak, nech doznejú a odznejú, aj keby to trvalo dlhšie. Určite ich ale nevytesňuj a ani sa ich nesnaž akokoľvek potlačiť! Len tak sa vyhneš tomu, aby si zasial vietor, ktorý by ti v budúcnosti mohol priniesť devastujúcu búrku.

Možnosť spoznať sa a získať nadvládu nad svojimi podvedomými procesmi dosiahneš len trvalým kultivovaním vyššie uvedených (duševných) kvalít. A dokážeš to už len preto, lebo sa jedná o prirodzenú súčasť tvojej existencie a bytia. Nepochybuj o sebe a vedz, že kľúčmi k úspechu sú vytrvalosť a trpezlivosť. Vedz, že nejde o to, aby si zlikvidoval svoje malé sebastredné ja, pretože bez jeho kvalít by si v hmotnom svete neobstál. Pointou je získať nad ním kontrolu a jeho nadvládu rozpustiť ako cukor vo vode.

Takže, veľa šťastia Ceste tvojej!

 

Súvisiace články
Premena
Spoznaj sám seba
Aby v Tvojej duši vyšlo Slnko

O prechodovom rituáli

Ak sebaklam povýšiš na Lásku
 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Zlatý kľúč

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background