Noc plná Duší

WEB_SAMHAIN_001


Opäť nadišiel ten čas, s predkami sa zvítať…

stačí do posvätného snívania sa pohrúžiť a zmysel šiesty otvoriť…

A havran, Tvoj spojenec, čo dva svety spája, Ťa Bránou prevedie…
tam, odkiaľ sem večná sila prúdi a žijúcich napája…

Dovedie Ťa až k prahu divov rozprávkových, lež rovnako reálnych…
tam, kde Tvoji najbližší Doma sú, kde sa s nimi zvítaš slzami v objatí dojatých.

Tak choď už, magická noc nastala, nech Ťa šťastná hviezda vedie…
do ríše mŕtvych, kde Ťa nové poznanie pookreje.

Cestuj do sveta nebies, božských ohňov…
tam, za kulisy sveta nášho, kde sa po púti životnej isto raz navrátiš.

Oheň žiaľu v srdci páli, no svetlo lásky ho uhasí…
vedz, ono v Tebe nikdy nezhaslo, len ho možno niekedy nevnímaš.

 

Venované všetkým dušiam dobrej vôle.

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background