Výhra v lotérii pomocou mágie

WEB_PENIAZE_TSUNAMI_HOJNOSTI


Táto téma vždy zaujímala, a aj zaujíma, našich klientov popri vzťahoch a zdraví snáď najviac. Či sa na túto oblasť vzťahuje karma, to povedať s určitosťou neviem, ale naša prax naznačuje, že súčasťou ingrediencií, z ktorých pozostáva polievka subatomárneho chaosu – princípu neurčitosti – byť môže.

Výhry v lotérii riadia zrejme tie najvyššie princípy a proti zásahu nižších sú dobre chránené. A v rámci týchto predpokladov sme robili, a aj robíme, „hokusy – pokusy“… a vychádza nám to, hoci sa túto zručnosť, pochopiteľne, snažíme dotiahnuť až do majstrovského stavu.

Jeden čas ma oslovil známy, či by som mu s Tarotom nemohol pomôcť s typovaním športových výsledkov. Sadli sme si teda do čajovne a pustili sa do toho. Natypovali sme cca. 47 výsledkov a hoci som bol skeptický, na druhý deň mi oznámil, že Tarot sa ani v jedinom type nezmýlil!

Dal mi podiel z výhry a pokus sme zopakovali ešte ráz, ale už to zďaleka v takom rozsahu výhry nevyšlo. Prečo? Neviem. V mágii sa nám často stáva, že Prozreteľnosť nám ukáže, že niečo je možné, ale potom sa o to musíme snažiť dlhotrvajúcou prácou na sebe – na našich cnostiach.

Pri podávaní napríklad Euromiliónov uplatňujeme duchovný princíp, teda netypujeme prostredníctvom tarotu, tarotom si len priebeh rituálov kontrolujeme.

To znamená, že v bežnom živote vykonávame duchovno-magickú prax – prax metapozorovateľa kombinujeme s čarovaním – ktoré niekedy zameriavame aj na získanie finančnej hojnosti. Prax ukazuje, že nám to funguje úmerne nie k tomu, ako dobre sme ten ktorý rituál vykonali, ale akými cnosťami disponujeme a aký je náš skutočný životný zámer, o čo sa v živote prioritne snažíme.

My s našou duchovnou úrovňou (ktorú nijak neposudzujeme) sme zaznamenali sériu výhier – prvýkrát okolo šiestich po sebe a nedávno dokonca ôsmich (!) – a aj keď išlo o výhry menšie (od 8 do 16 Eur), vážime si ich rovnako, ako keby sme vyhrali napríklad milióny. Toto je veľmi dôležitý prístup, nakoľko inteligencie Vesmíru, ktoré do určitej (alebo plnej) miery možnosť vyhrať skutočne ovplyvňujú, neberú do úvahy veľkosť výhry, ale emócie, ktoré smerom k ním vysielame. Teda ide o náš postoj. A pokiaľ kompetentná inteligencia zaznamená rozmrzenosť, vezme to tak, že si ju želáme aj pri ďalšom podaní tiketu!

Ono to je všetko trochu ešte zložitejšie a myslíme si, že do toho zasahuje aj princíp slobodnej vôle a karmy. Môže sa napríklad stať, že ako ego-analytická myseľ sa o výhru usiluješ naozaj vehementne, no podvedomie alebo nadvedomie ti ju aj tak zamietne. V prípade podvedomia môže ísť o mentálne programy, ktoré vytvorila tvoja minulosť a postoj k peniazom. Dokonca v tejto súvislosti môže ísť aj o postoj a skutky tvojich predkov v pokrvnej línii. Áno, aj oni môžu možnosť výhry ovplyvňovať. Vyhrať teda môžu aj jedinci, ktorí sú čisto materiálneho razenia a môže ísť dokonca o zločincov. Je totiž možné, že inkarnovaná bytosť, ktorá v tomto živote hrá úlohu zločinca, prišla na tento svet s lepším karmickým skóre ako ten, kto sa začal venovať duchovnu a teda je z neho dobrý človek.

Ďalej, na možnosť výhry, a teda spomenuté duchovno-metafyzické fenomény, môže poukázať aj profesionálne urobený horoskop, ktorý som si napokon dal urobiť aj ja.    

Teda to, prečo aj keď často podávaš, a nie a nie vyhrať, má svoje objektívno-subjektívne príčiny, a tie môžeš vypátrať rôznymi okultnými metódami. No ani ich spoznanie a prípadné pozitívne konštatovanie ti napokon vytúžený výsledok nezaručia. V hre je teda toho omnoho viac nepoznaného, čo ale dodáva životu tú pravú prichuť –  napríklad, horoskop naznačí nemožnosť výhry a akurát vyhráš jackpot! 


A teraz k téme komentár súčasného démonológa a spisovateľa v jednej osobe Josefa Veselého:

Lze pomocí magie zjistit čísla, která budou tažena v loterii?

WEB_PENIAZE_369

Existuje celá řada mantických technik, jejichž pomoci je možné obdržet soubor čisel, např. pomocí siderického kyvadélka nebo planžety, ale výsledky nebývají uspokojivé. Pokud člověk takto zjištěná čísla nevsadí, protože si chce nejprve ověřit, zda to „funguje“, stane se mnohdy, že jsou pak tažena všechna. Pokud je vsadí, jsou obvykle některá z nich tažena, ale na výhru to zpravidla nestačí, případně je výhra jen symbolická. Opakování experimentu skýtá stále horší a horší výsledky. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak by všichni jasnovidci byli už dávno milionáři.

Problém je v tom, že žádná čísla, která by měla být tažena, v astrálu de facto neexistují. Udaje, které člověk v tomto ohledu získá, představují sice nejpravděpodobnější kombinaci čisel platnou v daném okamžiku, jenže kdyby se dotázal třeba o hodinu později, byla by některá z těchto čísel dost možná už jiná. Uvědomme si situaci. Každého kola hry se zúčastní velký počet lidí. Většina z těchto osob může vyhrát. Některé z nich (na základě svých karmických dispozic nebo vzhledem k momentálnímu vlivu osudu) však v daném kole vyhrát musi, a jiné zase v žádném případě nesmějí. Tyto skutečnosti se nutně promítají do tažených čisel. Tato čísla, přísně vzato, tedy vůbec nelze předem zjistit či uhodnout; lze je pouze ovlivnit, a i to dost obtížně, protože se o to pořád pokouší mnoho lidí, jejichž magické aktivity se navzájem tříští. Nabytí peněz pomocí magie většinou vyžaduje dost mocnou astrální intervenci, ale ani pak se z nebe obvykle nesypou miliony. Některé záznamy z Crowleyho magických deníků o tom vypovídají velmi jasně.

Obecně lze říci, že ve finanční magii mají lepší výsledky osoby, které vykazují vřelý až numinózní vztah k penězům. Jsou to lidé, kteří na peníze velmi často myslí, rádi o nich mluví a mají dobrou paměť na čísla, zvláště na ceny zboží. Jejich příznačným rysem je spořivost: jsou schopni něco ušetřit i z malých příjmů. Pokud však člověk není ochoten vzdávat pekuniárním božstvům svůj hold a prokazovat jim patřičnou úctu, nemůže se divit, že se k němu tato božstva obracejí zády a on k penězům hned tak nepřijde. Proto se doporučuje tomu, kdo chce podpořit výsledek své finančně-magické operace, aby vzal nějakou větší bankovku (nemá-li ji, stačí i vypůjčené), nad touto meditoval (hlavně je třeba si dobře vštípit do mysli její podobu), laskavě k ní promlouval a neváhal ji pohladit.

Těm, kteří očekávají, že jim zde nabídnu jednoduchý recept, jak vyhrát, mohu doporučit pouze to, aby při sázení respektovali pravidla astrologie. Tím se totiž člověk zařadí do kategorie osob se zvýšenou šancí na výhru, a to bez ohledu na to, jaká čísla vsadil. Touto problematikou se zabýval F. Audy, z jehož astrologické studie v dalším textu čerpám.

Hráč by měl nejprve pozorně prostudovat svůj nativní horoskop, aby zjistil, zda je k možnosti zisku tímto způsobem vůbec „disponován“. Pokud se ukáže, že nikoli, bude jeho sázkařská činnost jen zbytečným vyhazováním peněz. Pro možnost výhry v loterii, stejně jako pro dobré výsledky v burzovních spekulacích, je důležitý zvláště II. a V. dům horoskopu. (Vše, co je níže řečeno o druhém domu, platí do značné míry taktéž o domu pátém)

Nachází-li se druhý dům ve znamení Berana, dává zálibu v hazardních hrách a odvážných spekulacích, které za příznivých tranzitů dávají vždy značný finanční úspěch, což platí i o loterii.

Druhý dům v Býku ukazuje na lidi, mající skvělé možnosti ve všech finančních záležitostech. Svým nerozvážným jednáním a nedostatkem vytrvalosti mohou však tito zrozenci utrpět mnoho škody. Je pro ně charakteristické, že se bez rozmyslu vrhají do pochybných spekulací. Za příznivých tranzitů mohou však lehko získat i ty nejvyšší výhry.

Druhý dům v Blížencích dává za příznivých okolností značné výherní možnosti, ale za nepříznivých tranzitů přináší také náhlé ňnanční ztráty. Sem patří lidé, kteří snadno získají velký majetek, který stejně snadno zase ztratí.

Druhý dům v Raku charakterizuje lidi, kteří jsou vášnivými hráči, zvláště hazardních her. Mnoho štěstí však tito lidé nemají a často utrpí finanční ztrátu. Za příznivých tranzitů mohou zaznamenat mírný zisk.

Druhý dům ve znamení Lva je pro výhry a burzovní transakce dosti příznivý, pokud se využije dobrých tranzitů. Ve využití příznivých okolností zde však často brání skepse.

Druhý dům ve znamení Panny dává lidi, kteří jsou na tom ve finančních záležitostech většinou špatně. Výhra je možná v případě dobře postavenéílo nativního Merkuru nebo Jupiteru za současného respektování příznivých tranzitů.

Druhý dům ve znamení Vah dává časté, avšak malé výhry, rovnající se většinou jen ceně losu nebo výši vsazené částky. Větší výhry je možno dosáhnout za příznivých tranzitů Uranu k Saturnu a Venuši.

Druhý dům ve znamení Štíra skýtá značné výherní možnosti; je však třeba, aby nebyl poškozen špatnými aspekty Saturnu a Marsu. Jinak je za příznivých tranzitů naděje i na velkou výhru.

Druhý dům ve znamení Střelce je vhodný pro hru a spekulace jen při velmi dobrém umístění planet v horoskopu. Jinak naděje na výhru není a při spekulacích hrozí značné ůnanční ztráty. Většina hazardních hráčů, kteří končí sebevraždou, jsou lidé tohoto typu.

Druhý dům ve znamení Kozoroha poukazuje na značné výherní možnosti. Vhodná doba je za příznivých aspektů Saturnu k nativnímu Uranu a Saturnu.

Druhý dům ve znamení Vodnáře dává lidi, kteří jsou velkými milovníky všech her a spekulací. Mívají i značně štěstí, zejména při příznivých tranzitech Uranu.

Druhý dům ve znamení Ryb skýtá jen málo výherních možností. Tito lidé však většinou naštěstí pro ně nemají sklon k sázkám a spekulacím. Jistá naděje na výhru je při příznivých tranzitech Neptunu.

Nyní věnujme pozornost postavení planet v nativním horoskopu, neboť tyto svým vlivem podporují nebo kazí výherní možnosti, jež domy skýtají.

Slunce, Venuše a Jupiter, stojici osaměle v druhém domě, jsouce bez aspektů nebo tvořící příznivé aspekty s jinými planetami, skýtají značnou pravděpodobnost výhry. Jsou-li tyto aspekty nepříznivé, je tato možnost silně zmenšena, byť dobré tranzity tento nepříznivý vliv do jisté míry ruší. I tak ale výhry bývají jen malé.

Luna v druhém domě je příznivá pouze tehdy, tvoří-li dobré a pokud možno silné aspekty se šťastnými planetami.

Příznivě aspektovaný Merkur v druhém domě skýtá značné výherní možnosti. Při špatných aspektech naopak hrozí ztráty.

Mars v druhém domě nedává mnoho naděje na výhru. Je-li navíc nepříznivě aspektovaný, hrozí ztráty a škody v důsledku neuváženého plýtvání penězi.

Saturn v druhém domě dává výherní možnosti jen v případě, že je dobře aspektován. Při špatných aspektech je naděje na výhru nepatrná, ba naopak je třeba počítat s častým nedostatkem peněz.

Uran v druhém domě dává při příznivých aspektech velkou naději na výhru, ale jen za příznivých tranzitů. Nedoporučuji se však hazardní hry ani burzovní spekulace.

Neptun v druhém domě je příznivý rovněž pouze tehdy, je-1i podpořen dobrými aspekty. Také zde je třeba dávat pozor na tranzity, a to zvláště při spekulacích, neboť jinak mohou vzniknout ztráty.

Dračí hlava v druhém domě je výhře příznivá, kdežto Dračí ocas je nepříznivý.

Ze stálic jsou příznivé hlavně Aldebaran, Sirius, Regulus, Spica, Vega a Tomalhaut. Jejích působení ve finančních záležitostech je významně hlavne v konjunkct s mocnými planetami na vrcholu II., V. a X. domu.

Je-lí v druhém domě více planet, pak se jejich vlivy kombinují. Vliv dobrých planet je příznivý, zlé planety působí příznivě jen při dobrých aspektech. Nenachází-li se v druhém domě žádná planeta, je třeba pozorovat vládce dotyčného znamení, v němž se tento dům nacházi. Podle jeho postavení a aspektu, jež svírá s ostatními planetami, jakož i podle celkového postavení planet v horoskopu můžeme potom usuzovat na výherní možnosti.

Naději na výhru skýtá též seskupení několika planet v tzv. rohových domech, zvláště pak v I., IV., VII., IX. a X. domě horoskopu.

Za jakých tranzitů je největší naděje na výhru?

F. Audy vyzdvihuje zvláště příznivé tranzity Jupiteru a Uranu k Jupiteru, Uranu a Slunci v nativním horoskopu. Měly by tvořit trígony nebo aspoň sextily. Také konjunkce mundánního Jupiteru s nativním Jupiterem je velmi příznivá. Je však třeba dát pozor, aby v této době nebyl nějaký nepříznivý tranzit Saturnu. Zvláště pak výhře brání konjunkce Marsu se Saturnem, stejně jako všechny kvadratury a opozice.

„Takových dob jest v našem životě sice jen poskrovnu, a proto jest velmi důležité, tyto nenechati minouti bez užitku. Štěstí podává ruku málokdy, a proto se jí chopme, když se nám nabízí, neboť jest možno, že se tak vícekráte nestane,“ praví F. Audy.

Při koupi losu nebo podávání sázenky by dle pokynů tohoto autora měl Merkur tvořit příznivý a pokud možno přesný aspekt k Jupiteru, a mělo by se tak stát v hodinu Merkuru. Na velikost budoucí výhry je možno usuzovat podle intenzity stávajících tranzitů a jejich poměru k natívnímu horoskopu.


Loterie

V rámci magických praktik, které měly vést ke zbohatnutí, představují způsoby, jak vyhrát v loterii, relativně samostatnou kapitolu. I na toto téma existovaly četné příručky, jako např. Algebraická loterie  – kabala od R. Benincasa, vydaná s vročením 1552. Autor shrnul pravidla pro úspěšné uhodnutí všech pěti čisel do 33 bodů, přičemž doporučoval brát ohled zvláště na lunární fázi, číslo dne v měsíci, číslo slunečního cyklu a tzv. zlaté číslo. Z podrobně propracovaných postupů pro zjištění jednoho každého čísla na ukázku uvádím návod, jak získat první číslo, nachází-li se měsíc v prvni čtvrti:

„Číslo, které vyjadřuje stáří měsíce v dnech (pokud měsíc ještě nedosáhl své první čtvrti) vynásob třemi a výsledek si zapiš. Vezmi číslo planety, která vládne příslušnému roku, přičti k němu číslo dne podle kalendáře, a výsledek vynásob třemi. To přičti k prvnímu číslu a získáš číslo, které bude taženo jako první.“

Podobné příručky vycházely i v novější době a někdy se opíraly o poměrně seriózní astrologické úvahy. Připomínám např. prvorepublikovou knížku Kdy vyhrám na los? od F. Audyho.

Uhodnutí čísel měly napomáhat i snáře, v nichž bylo ke každému snovému motivu přiřazeno číslo, které si osoba, již se sen zdál, mohla vsadit. Rovněž tento postup se – byť spíše jako zábava – udržel až do poměrně nedávné doby.

SNOVÉ_MOTÍVY_02

Příkladem jiného a sofistikovanějšího postupu může být metoda A. Briniho, který nabízí prostředek, „jak ze známých čísel dojít k číslům neznámým“. Tato metoda spočívala ve zjištění numerické hodnoty slova, které označovalo to, na co člověk potřeboval peníze (např. dům), a v následném odvození loterijních čísel pomocí kombinační tabulky.

Jako perličku na závěr uvádím krásně naivní návod, jak lze vyhrát v každé loterii, který pochází z tzv. Mojžíšovy šesté a sedmé knihy se sedmi pečetěmi:

„Většina lidí uzná, že by král Šalamoun nemohl přijít na myšlenku psát o loterii, kdyby nebyl nejprve vynalezl svoji prorockou hůlčičku, čímž seznal všechny příští věci, neboť za jeho divokých, barbarských dob loterie ještě nebyla, jeť ona mnohem pozdějším vynálezem civilizovaného státu s čistě patriarchálním smyslem, že jeden musí vyhrát to, co všichni ostatní ztratí. Poslechněme, co Šalamoun praví ve své velké knize:

Čti před spaním zbožně jednou tiše a dvakrát hlasitě modlitbu Páně, kte» rou napíšeš na panenský pergamen, jenž pak přes noc vložíš pod polštář. Po tři dny prokazuj chudým jen dobré a třetí noci se ti jistě zjeví génius naší planety a našeptá ti chvíli, kdy si máš jít pro svá loterijní čísla nebo loterijní lístek.“


Magií k bohatství?

Představy těch, kteří očekávali, že pomocí magie zbohatnou, dobře vystihuje veršované motto ke grimoáru, vytištěnému „v Ispahanu roku 2308 po vzniku perské monarchie“ a pojednávajícímu o zaklínání pekelných inteligencí Astarota, Belzebuba, Dierleho a Basiela:

 

Vpravde krk bych na to dal,
že mě převor oklamal
se svým donucením pekel.
Starý byl, vše dobře znal,
Astarota zaklínal,
ten se zjevil celý zděšen.
S rázným gestem převor děl:
„Hleď, bys dobře rozuměl.
Peněz mi sem přines horu.“
Ďábel pranic nereptal,
pytel peněz odevzdal
a vrátil se zase dolů.

Rovněž Faustův Aciel
svému pánu pověděl,
kde má hledat poklad skrytý.
Faust pak bohatým se stal, užíval si, rozdával.
Hled, to tak udělat i ty.

 

Ve skutečnosti to ale tak jednoduché nebylo, protože démoni dávají peníze stejně neradi jako lidé, takže naděje většiny hledačů pokladů byly asi zklamány. (Doneslo se mi, že některé magické postupy byly aplikovány i při hledání slavného štěchovického pokladu. Bohužel se však zřejmě minuly účinkem.)

Ti, kteří touží po penězích, zpravidla nedokážou dostatečně účinně magicky pracovat, a ti, kteří to dokážou, obvykle už po majetku netouží, neboť maji jiný žebříček hodnot. Nepřekvapuje proto, že se o mnohých magicích traduje, že „zemřeli v bídé“, a někdy tomu tak opravdu bylo.

Magik obvykle obdrží tolik, kolik potřebuje, nicméně člověk ve skutečnosti potřebuje jen to nejnutnější. Např. Crowley k stáru potřeboval kromě střídmé stravy (studený krocan, míchaná vejce) už jen tabák, dobrou whisky a heroin. Jeho životopisec J. Symonds s potěšením zaznamenal, že Mistr Therion si toto vše mohl dopřát, většina výše uvedených magických návodů na zbohatnutí je ostatně jen pádným důkazem toho, že magie, která ztratí ze zřetele duchovní cíle a orientuje se jen do hmoty, nutně degeneruje a propadá primitivismu.


Abychom měli peněz dle libosti

Kolik chceš mít kusů peněz, ať jsou měděné, stříbrné, zlaté nebo jiné, tolik vyřízní kruhů z dvojitého, k sobě přilepeného pergamenu a napiš po obou stranách pergamenu znamení, jaká se nalézají na mincích, které žádáš. Nato učiň na stole kruh a vepíš do něj tolik znamení ducha Claunche, kolik mincí žádáš. Všechny pergamenové mince postav do sloupce a řekni následující formuli:

Claunch feras catibam
Pignungch nemceranot agan
Pervima ferunt erichen
Clebanoch nechin trebrero

 

WEB_CLAUNCHESignatura ducha jménem Claunche (též Clauneck)

Potom zazpívej tato slova ještě jednou za doprovodu nějakého strunného nástroje a spí hodinu na svém loži, nemysle na peníze. Po hodině nalezneš na onom místě tolik pravých mincí, kolik sis přál.

 

Šotek

Oblibě se těšili také různí šotkové nebo plivníci, kteří magikovi opatřovali hmotné statky nebo je aspoň dokázali rozmnožit. Následující kuriózní předpis na získání šotka je rovněž z Grimorium Verum.

Vytrhněte běžící kobyle chlup co nejblíže přirození se slovy: „Dragne, Dragne, Dragne.“ Vlas uschovejte. Vraťte se domů a naplňte hrnec studniční vodou asi na dva prsty od kraje. Ponořte do ni kobylí chlup. Hrnec uschovejte tak, abyste ho ani vy, ani nikdo jiný nemohli spatřit. Devátého dne v tutéž hodinu, kdy jste hrnec přikryli, jej odkryjte. Najdete v něm malé hadovité zvířátko.

Řekněte mu: „Přijímám smlouvu.“ Aniž se ho dotknete, vložte ho do nové, bez smlouvání koupené sklenice a zasypte ho pšeničnými otrubami. Nic jiného mu nedávejte. Otruby denně vyměňujte.

Když se vám zachce zlata nebo stříbra, vložte je do schránky a ulehněte, přistavivše k loži sklenici. Spěte tři nebo čtyři hodiny. Po probuzení u hádka najdete dvojnásobek množství zlata nebo stříbra, které jste před spaním vložili do schránky. Při následujícím pokusu použijte stejných peněz jako poprvé. Dobře si pamatujte, že hádek se pohybuje pouze kouzlem a proto jej nepřetěžujte. Bude-li mít hádek lidskou hlavu, můžete po něm požadovat více.

Chcete-li se ho zbavit, dejte ho někomu darem. Pokud ho nikdo nepřijme, nakreslete na panenský pergamen tři soustředné kruhy. Doprostřed nakreslete kříž s dvěma břevny, po pravé straně kříž latinský, a dejte zvířeti místo otrub mouku, nad kterou byla sloužena primice.

Pokud čtenáři není jasné, jak má vytrhnout chlup běžící kobyle, a ještě navíc z tak choulostivého mista, spěchám jej ujistit, že ani já si to dost dobře nedokážu představit. Na svoji omluvu však uvádím, že jsem městský člověk. V pamětech jednoho bývalého sovětského špiona jsem však četl, že tito gerojové dokázali naskočit na podvozek jedoucího vlaku, zachytit se tam a dokonce tímto způsobem i cestovat, což je pro mě věc stejně nepředstavitelná. Patrně používali nějaký podobný fígl.
Z kníh MAGIE, MAGIE pro pokročilé a Příručka vysoké MAGIE autora Josefa VESELÉHO
upravil a dolnil:

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background