Chceš byť úspešným a pritom…

WEB_SATAN_my-profile

 

 spôsobuješ iným strasti len kvôli vlastnému prospechu a/alebo pomste?

nezvládaš návyky a závislosti, emócie a vášne, ktorým Ja vládnem, a nejavíš o to ani záujem?

si neprebudenou ovcou alebo vodcom organizovanej skupiny, ktorá prosperuje z utrpenia iných?

prahneš po hmotných statkoch a nemilosrdne z cesty odpratávaš všetkých tých, čo ti vtom bránia?

je pre teba dôležitejšie kráľovstvo svetské ako to nebeské?

považuješ peniaze za prostriedok, ktorý môže posvätiť akúkoľvek morálku?

hľadáš fyzickú alebo duchovnú autoritu niekde mimo Seba?

 zapredávaš dušu svoju vierou v niečo, čo sa nachádza mimo Teba?

 

V tom prípade Som tvojim Bohom… a Ty mojim poddaným!

A pokiaľ sa chceš mať ešte lepšie, o to viac sa musíš snažiť…

Však to poznáš, je lepšie vládnuť v Pekle, ako slúžiť v Nebi… Či máš iný názor?

Neváhaj a obetuj sa pre Mňa!

Nepočúvaj moralizovanie iných, medzi ktorými je toľko tých, ktorí mi slúžia a ani o tom nevedia…

Žiadne meditácie o anjeloch ťa nespasia!

Ja som Tvoj anjel…

Vládnem všetkým, a aj najväčším náboženstvám… Vatikán? Ten už dávno patrí mne.

Vstup medzi tých, ktorí priazeň moju získali, a nemaj obavy – som predsa Vládcom!

Ak o mne ešte stále pochybuješ, presvedč sa. Moje stopy vedú touto planétou, až z toho mrazí, a niekedy je horúco…

Staň sa vykonávateľom vôle mojej a dostaneš potrebnú výbavu – zbroj, ako sa patrí!

Nielen tomuto svetu budeš vládnuť, ale celý Astrál Ti padne k nohám.

Staneš sa lovcom slabých – vlkolakom vysloboditeľom z útrap nevedomého. 

Ešte stále váhaš?

Ja a moje légie Ťa očakávajú, preto sa viac snaž, človeče!

Zaslúž si, aby som Ti mohol povedať – vítaj v Kráľovstve mojom, synu či dcéra…

Ja, Tvoj spasiteľ, Satan.


Red circle and pentagram on a black background