Len vnímaj a nemysli… 

WEB_JESEŇ_WEBVšetko čo máš, celé Tvoje skutočné bohatstvo, ktoré môžeš využívať ako počas života tak v živote po živote, je „prítomný okamžik“.


…len tak sa dostaneš do tranzu, ktorý ti umožní spoznať všetko to, čo sa skrýva za oponou reality, ktorú bežne vnímaš svojimi fyzickými zmyslami, ktoré primárne využíva len materiálne orientované ego.

Ak sa naučíš vypínať myseľ a tak zakotvíš vo vodách prítomného okamžiku tu a teraz, aicky sa ti zaktivizuje myseľ transcendentná, ktorá náleží tvojmu nadvedomiu, a ty tak môžeš donekonečna čerpať zo studnice vesmírnej múdrosti. 

Fyzické vedomie je síce pre život v časopriestore dôležité, ale ešte oveľa dôležitejšie je práve to vedomie prítomného okamžiku, ktoré je tomu fyzickému nadradené, pretože je mysľou tvojho večného Ja, pričom vedomie materiálne je len jeho dočasnou súčasťou.

Ako ale môže astrálne telo v mimotelovej projekcii niečo vnímať, keď nedisponuje fyzickými zmyslovými orgánmi?

Astrálne telo vníma prostredníctvom svojich vlastných zmyslových orgánov, ktoré boli, sú a aj vždy budú len predlohou pre vytvorenie zmyslových orgánov tela gravitačného. Astrálne telo ako také teda fyzické zmysly k svojej existencii nepotrebuje, zatiaľčo opačne to už neplatí…

Vnímanie astrálnymi zmyslovými orgánmi je založené na podobnej báze, ako to prebieha aj u tela fyzického. Teda zatiaľčo v Astrály zvuk definujeme prostredníctvom energetických vibrácií, ktoré špecializovaná myseľ astrálneho tela zaznamenáva, vo fyzickej realite vnímame zvuk prostredníctvom sluchových orgánov, ktoré zase zaznamenávajú vibrácie zvukových vĺn, ktoré sa ďalej v mozgu prostredníctvom elektrochemických reakcií dešifrujú do formy reálneho zvuku.

A rovnaký princíp sa uplatňuje aj u ostatných zmyslov – u zraku v gravitačnej realite ide o vlny elektromagnetické, u čuchu, chuti a dotykov ide o hru receptorov na molekulárnej báze, ktorých vzruchy sú opäť chemicky vedené do mozgu, a tam vyhodnocované elektrochemickými pochodmi v neurónoch.

V astrálnej realite, ako už bolo spomenuté, všetko simultánne prebieha na báze energetických interakcií, ktoré vedomie astrálneho tela prostredníctvom ich rozličných vibrácií vyhodnocuje, čo v podstate supluje už spomenuté elektrochemické reakcie v neurónoch a mozgu. 

Časopriestorová myseľ je uspôsobená k tomu, aby vždy a za každých okolnosti analyzovala a usporadúvala do známych kategórií všetky tie udalosti, ktoré sa odohrávajú v čase a priestore, čo jej umožňuje tak získané empírie použiť v ďalších súvislostiach. A tak vlastne spoznávaš svet.

No toto poznanie je v skutočnosti veľmi obmedzené. A pokiaľ by si ostal len pri ňom, časom by ťa to zviedlo k mylným úsudkom.

Gravitačná myseľ popisuje len veľmi malé percento reality. Preto k tomu, aby si spoznal aj svet za oponou, potrebuješ do procesu poznávania zapojiť aj spomínanú myseľ transcendentálnu, ktorá ti zodpovie aj také otázky, na ktoré materiálno-logická myseľ už zo svojej podstaty reagovať nevie.

Takže, ak ju aktivuješ, budeš prekvapený tým, čo všetko sa dozvieš, a časom aj pochopíš.

Je paradoxom, že len vo svete fungujúcom mimo fyzické zmysly nájdeš všetko to, čo k úspešnému životu na Zemi potrebuješ.

Tam, na druhej strane, sa k tomuto účelu nachádzajú rôzne bytosti, ako priateľské tak nepriateľské. Však rovnováha byť musí. No ktoré z nich si prvoplánovo pritiahneš, bude závisieť len od teba – od spôsobu uvažovania, ktoré zase zrkadlí tvoju duchovnú vyspelosť.

Nauč sa teda meniť vedomie podľa potreby, k čomu ti príroda poslúži tým najlepším spôsobom…

 

Red circle and pentagram on a black background