Magická rekapitulácia

WEB_MAGICKA_REKAPITULACIA_01Skutočná osvietenosť pramení nie zo snahy, ale z pochopenia…


Rekapituláciu, regresiu alebo retrospektívu využívaš vtedy, ak chceš pochopiť, a na základe toho vyriešiť, nejakú obťažujúcu záležitosť, ktorá ti v ďalšom napredovaní spôsobuje prekážky.


1. Zmena prítomnosti návštevou minulosti

a) Daj sa do takej polohy, ktorá ti umožní na svoje fyzické telo zabudnúť.

b) Vykonaj progresívnu relaxáciu.

c) Vo svojich predstavách sa vráť do obdobia, kedy sa negatívna udalosť odohrala. Môžeš tak učiniť sám alebo v sprievode spriateleného ducha, napríklad zvieraťa, predka či majstra učiteľa.

d) Strastiplnú situáciu si prehraj tak, aby si sa popri tom moc nenamáhal. Pokiaľ by ti vizuálne obrazy pokrivkávali, nevadí, pokús sa situáciu preciťovať. Pocitové obrazy sú dôležitejšie ako vizuálne, pretože pocity spolu s emóciami sú stavebnými kameňmi astrálu a videnie je záležitosťou len doplňujúcou. Teda, v tomto procese, samozrejme.

e) Situáciu si najprv prehraj v podobe, v akej sa naozaj odohrala, so všetkými vtedajšími pocitmi, emóciami a vášňami. Buď takým nevedomým a neprebudeným ako vtedy. Vcíť sa do toho stavu. Je to moc dôležité. Nič ale neprikrášľuj!

f) Teraz si udalosť ako film prehraj ešte raz, aj so všetkými pôvodnými pocitmi, emóciami a vášňami. Rozdiel oproti predchádzajúcej vizualizácii však bude spočívať v tom, že si už uvedomíš, že to len rekapituluješ a nezažívaš skutočne. Nad celou situáciou budeš povznesený akoby si pozoroval niekoho iného a nie seba. Máš teda dvoje cítenie – pôvodné a terajšie, uvedomelé. Teraz už chápeš, čo bolo príčinou toho, čo sa stalo. Máš nato úplne iný náhľad. Už vieš, že nikto nie je dokonalý a každý občas robí chyby, hoci aj v presvedčení, že koná dobro. Alebo niekto, komu bolo pomožené, si naopak môže myslieť, že mu bolo ublížené. Niekedy možno nechápeme, že takzvané zlo je len momentálnou nutnosťou na ceste k uzdraveniu a vyslobodeniu. Príčin, prečo sa to a ono stalo, môže byť veľa. No pre teba je podstatné, že konečne chápeš, čo bolo za tým, čo teraz riešiš. Po precítení tejto retrospektívy ju ukonči a vráť sa do bdelého stavu vedomia.

g) Situáciu si prehraj ešte raz, no tentokrát ju vizualizuj tak, ako by si si bol želal, aby vtedy dopadla. Vyžívaj sa v pocitoch a emóciách toho, ako to všetko dobre vypálilo, pričom toho pozitívne následky znášaš doteraz. Akonáhle sa do vyvrcholenia týchto pocitov dostaneš, regresiu ukonči a zabudni na ňu. Buď si istý, že prípad je vyriešený a blok rozpustený.

Jednotlivé vizualizácie do minulosti, ktorých je celkom tri, môžeš previesť buď naraz alebo po častiach, ako samostatné vizualizácie. Niekedy, kvôli silnému emocionálnemu zázemiu minulej udalosti je nutné vizualizáciu aj niekoľkokrát zopakovať!


2. Mágia na zmenu neželanej situácie

Magická rekapitulácia (Regresia) 2 (400x326)

a) Zaujmi pohodlné miesto a preveď progresívnu relaxáciu.

b) Po nej sa s vôľou bez vôle koncentruj na čiernočiernu tmu pod viečkami zavretých očí. Neponáhľaj sa! Navoď si pocit, že sa prepadávaš do hĺbky samého seba, pričom získavaš na rastúcom pocite pokoja na duši, ktorý ťa doslovne omamuje.

c) Rovnako si môžeš predstavovať, že stúpaš hore ako horolezec, pričom ťa zachvacuje čoraz väčší a väčší pokoj na duši. Stúpaš stále vyššie, vyššie a vyššie…

Je úplne jedno, akú vizualizáciu používaš – klesanie alebo stúpanie. Riaď sa svojím Srdcom a nikam sa nenáhli! Nie je kam.

d) Akonáhle pocítiš prvé príznaky pokoja, rozvíjaj ich. Neskôr opatrne, tak, aby ťa to nevyhodilo z konceptu, začni myslieť na situáciu ktorá ťa trapy a ktorú hodláš zmeniť. Potom opäť zameraj pozornosť na stúpanie v pocite harmónie a rovnováhy.

e) Pokračuj ako horolezec stále vyššie a preciťuj stúpajúci pokoj na duši. Ak ho konečne dosiahneš, dovoľ si opatrne v sebe precítiť nepokoj, ktorý pramení z predmetnej fyzickej udalosti, ktorú momentálne riešiš. Nenechaj sa ňou vyviesť z miery. Pokiaľ by sa tak stalo, vypusti ju okamžite z hlavy a celú svoju pozornosť zameraj do stredu duše. Odpočívaj, relaxuj, neponáhľaj sa! Keď už nadobudneš pocit, že si sa v sebe pevne ukotvil, pokračuj vo vizualizácii, akoby sa nič nestalo, ďalej.

f) Si buď horolezcom alebo orlom. Je to jedno. Pokiaľ ti viac vyhovuje pozícia orla, tak v stúpajúcich prúdoch teplého vzduchu sa krúživými oblúkmi vznášaš vyššie a vyššie, pričom sa dostávaš do najvyšších rovín bytia – sveta harmónie a rovnováhy. Si jeho zosobnením! Uvedomuješ si nezameniteľný pocit toho, že ťa už nič nemôže ovplyvniť, ohroziť a tobôž nie raniť.

Magická rekapitulácia (Regresia) 3 (400x247)

g) V tomto rozpoložení si opäť pomaly, jemne, uvedom predmet vizualizácie a preciťuj rozporuplnosť medzi týmito dvoma situáciami – jednou sú energie fyzickej udalosti, ktorú momentálne transmutuješ a druhou energie hlbokého pokoja na duši, ktorým si sa stal. Aký je medzi nimi rozdiel?

h) Sleduj, ako sa ťa snažia energie pôvodnej situácie iritovať, no nedaj sa nimi posadnúť. Len ich pozoruj a neintervenuj! Preciťuj, ako sa zmiešavajú s energiami harmónie a rovnováhy, pričom sa postupne rozpúšťajú. Vedz, že sa práve dynamicky mení celé mentálno-emocionálne zázemie situácie, ktorú riešiš, pričom vznikajú úplne nové kvality. A ako sa to nervózne a to netrpezlivé v tebe rozplýva, mení sa aj fyzická forma reálnej situácie. Nastáva toľko vytúžená zmena. Áno, si víťaz!

i) Nechaj, nech energie pôvodnej situácie, a teba samého, splynú v jedinú silu – energiu pokoja na duši. Uvedomuj si víťazoslávny pocit horolezca alebo orla, ktorý po mnohých útrapách alebo prejavenej trpezlivosti konečne dosiahol vytúžený cieľ. A ako si tak uvedomuješ pokoj, harmóniu a rovnováhu, týkajúcu sa ako teba tak novej situácie, dovoľ si pomaly a plynule precitnúť do sveta protikladov.

Pri uvedených cvičeniach ide v podstate o toto:

Pre bežný život, ako aj pre akúkoľvek magickú prax, je dôležitá psychická rovnováha, ktorá sa dá nadobudnúť len neutrálnym postojom ku všetkému, čo je. V podstate ide o to, dostať seba, ako vedomie ducha, mimo akúkoľvek myseľ a jej zbrane – pocity, emócie a vášne. V inom prípade vždy budeš na okolitý svet nazerať len prostredníctvom okuliarov dajakej tej (pod)osobnosti.

Pri začatí mentálnych cvičení sa ti však môže zdať, že schopnosť kontrolovať myseľ začne pokrivkávať ešte viac ako doteraz. Jed to však len zdanie, ktoré nastáva preto, že jej venuješ oveľa viac pozornosti a napokon, svojou pozitívnou činnosťou súčasne aktivuješ jej protipól – temnú stránku – ktorej sa tvoj zámer určite nepozdáva. Zbavuješ ju totiž velenia.

Pokiaľ sa ako uvedomenie identifikuješ s akoukoľvek mysľou, ktorá musí zákonite patriť nejakej tej (pod)súčasti, už nie si krištáľovo čistým uvedomením ale žiariš jej farbou, s ktorou sa plne identifikuješ a teda príčiny budúcej úrody zadávaš v jej rozsahu vibrácií. A keďže zákonite táto (pod)osobnosť je súčasťou materiálnej sféry existencie, je zároveň súčasťou dynamických aktivít protikladov, ktoré dobre popisuje metafora v podobe (meta)fyzického kyvadla Kybalionu.

Pokiaľ sa teda s niektorou z (pod)osobností identifikuješ a jej kyvadlo sa dostane do extrémnej zápornej úvrate, táto situácia, javiaca sa ako silne stresujúca, svojimi výbojnými emóciami zrodí novú autonómnu bytosť, ktorá sa v astrálnom tele nedokáže aklimatizovať, nakoľko s ním nie je vibračne kompatibilná. Následkom je, že uniká do externého prostredia, čomu sa hovorí fragmentácia duše, vypudenie alebo vytesnenie

(Meta)fyzické kyvadlo, pokiaľ sa s ním asociuješ prostredníctvom akejkoľvek (pod)osobnosti, ťa vždy vezme do búrok udalostí dôb ako minulých tak budúcich, pričom nezáleží, či ide o pozitívne alebo negatívne.

V magickej rekapitulácii teda ide o to, rozfragmentované astrálne telo sceliť tým, že si ako čisté vedomie, nepodfarbené materiálnou (pod)súčasťou, udalosť opäť vedome prehráš a vibráciou nadhľadu vytvoríš prostredie odpustenia, ktoré odtrhnutú časť duše absorbuje a transmutuje, pričom informácia o udalosti  sa v neškodnej forme, ako poučenie, zachová.

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background