Mágia Bohýň

WEB_MÁGIA_BOHÝŇ_369


S mocnými egregormi
 v podobe bohýň pracujeme niekoľkými spôsobmi. Ale skôr, než prikročím k samotnej mágii, by som pripomenul, že nie všetci bohovia a bohyne sú egregormi. Napríklad aj planetárni géniovia, ktorí sú nositeľmi prívlastkov „kráľ, kráľovná, boh a bohyňa“, egregormi nie sú.


Napríklad, mohlo by sa zdať, že ročné obdobia duchov nepotrebujú, lebo však tie prebiehajú samočinne. Ale práve to, že prebiehajú samočinne, je následkom práce transempirických inteligencií. Teraz ide len o to, akých inteligencií – tie, čo stvoril Stvoriteľ alebo ktoré stvorili iné bytostí, vrátane človeka?

POZNÁMKA: Spomínal som to v niektorom z iných článkov. Mesiac existuje a nestvoril ho človek. Teda, ak ho nestvorili mimozemšťania, stvoril ho Boh. A Mesiac, podobne ako aj každá atomárna častica, je zrkadlením astrálneho tela, teda duše. A pretože astrálne telo je bez oživujúceho ducha len bezvýznamnou šupkou, vznášajúcou sa v energetickej dimenzii, potrebuje vedomie – ducha. A toho mu poskytne vedomie Stvoriteľa, nehladiac nato, či pôjde o ducha kolektívneho alebo individuálneho.

Ale k Mesiacu a jeho domovskému astrálnemu telu a vedomiu sa primkýnajú aj množstvá ďalších energií v podobe živých bytostí, ktoré boli jednak stvorené Bohom – géniovia a antigéniovia spolu s ich poddanými – a jednak jednotlivcami a kolektívmi, ktoré poznáme pod názvami elementári a egregori. Tí prví sú vedomé alebo nevedomé výtvory jednotlivcov a tí druhí kolektívov.

Teda taký Mesiac, rovnako ako aj každý iný významný gravitačný objekt (Slnko, Venuša, Jupiter, Neptún, planetárne mesiace, asteroidy, hviezdy, skaly, kamene, moria, jazera, ap.) majú v úhrne okrem seba samého aj množstvo hosťujúcich duchov, z ktorých elementári a egregori sú životne závislí na svojich uctievačoch. A pokiaľ sú nimi aj také bohyne a bohovia, je len pochopiteľné, prečo javia taký záujem o zmysluplnú kooperáciu s inkarnovanými.


Prax


1. 
Šamanský spôsob

Vyber si zo sady CD-čiek šamanské bubnovanie a/alebo chrastenie, a za pomoci audiostimulácie cestuj do Horného alebo Dolného sveta za svojim učiteľom alebo v sprievode svojho silového zvieraťa choď priamo za cieľovým duchom (napríklad bohyňou Hekaté či Lilith), a to buď do priamo do jeho príbytku alebo niekde na polcestu. V tomto prípade duch – sprievodca za teba takmer všetko vybaví a na takmer všetko dohliadne.


2.
 Rituál pentagramu (Menší Pentagramový rituál)

Vojdi mentálne alebo astrálne do svojho chrámu a urob rituál pentagramu. Ak nevieš mentálne alebo astrálne cestovať, urob ho v dvojrozmernej predstavivosti.

Akonáhle je aktivovaný rituálny kruh a živlový kríž, a živlové zbrane sú na svojich miestach v stredoch jednotlivých pentagramov na svojich svetových stranách, naplň rituálny priestor vhodnou farbou svetla, ktoré je pre danú volanú bohyňu vhodné (ak nevieš farbu zistiť, vždy použi len bielu alebo zlatú).

K tomu ti pomôže, ak si aspoň sčasti osvojíš techniku ovládnutia živlov a iných médií, ktoré uvádzame v tomto článku. K evokácii môžeš použiť aj magické zrkadlo.

Potom sa uvolni a svojimi vlastnými slovami, alebo naučeným citátom (no nič sa nestane, ak budeš naozaj aj čítať), privolaj (evokáciou/invokáciou) príslušnú bohyňu, s ktorou si želáš niečo riešiť.

Len nezabúdaj, slová prednesené od Srdca, jednoduché ale vnútorne pravdivé, si bude bohyňa, boh alebo božstvo ceniť oveľa viac, ako len suchopárne čítanie náročného textu bez vlastnej vnútornej angažovanosti. Ako inšpirácia môžu dobre poslúžiť články: Evokácia bohyne Hekaté evokácia Hagiel v astrálnom prevedení a v prevedení klasickej rituálnej mágie. Alebo Mágia cúvajúceho Mesiaca či Prax s lunárnymi  inteligenciami.


3. Meditatívny spôsob

Napojiť sa na energie bohýň, bohov alebo božstiev, ak nevieš mentálne alebo astrálne cestovať, môžeš aj prostredníctvom meditácie, ale s použitím vizualizácie.

Totiž, dajme tomu, že medituješ na čiernočiernu tmu. Tým sa dostaneš do tranzu. No to ešte reálne spojenie s objektom záujmu nezaručuje. V dostatočnom fyzickom a mentálnom uvoľnení, čím je v podstate tranz, začni vizualizovať a to buď vnútorným zrakom a pocitom, alebo, ak ti zraková vizualizácia doteraz nejde, vizualizuj čiste pocitovo napríklad tak, že sa niekde nachádzaš a privolávaš inteligenciu, ktorú si si vopred zvolil. Pritom sa stále, ako to bolo aj za meditácie na čiernočiernu tmu, môžeš nachádzať v tme. V tom prípade sa však koncentruj aj na fyzické/astrálne telo, čo ti ono pocitmi napovedá…

Nemusíš sa nikde konkrétne v Astrály nachádzať – v čiernočiernej tme sa ti náhle aktívna myseľ, ktorej hovoríme vizualizácia, zmení na myseľ pasívnu, ktorej hovoríme imaginácia, a tá ti možno ukáže aj miesto, kde sa momentálne nachádzaš (čo však vôbec nie je prioritné), nakoľko pre teba v tomto momente bude prioritné to, kto alebo čo sa ti už hocijakým spôsobom zjaví.

Preženiem to, môže sa ti zjaviť závoj, Mesiac v splne alebo ináč, dámska črievička, oko, ruka, alebo u pokročilých aj Bohyňa v plnej kráse, ktorú budeš vnímať všetkými, akoby fyzickými, zmyslami. Všetko, čo sa ti zjaví, či už vizuálne a/alebo pocitovo, ber za úspech pri nadviazaní kontaktu.


UPOZORNENIE! 
Vyššie inteligencie vždy s inkarnovaným človekom jednajú zrkadlovo, teda podľa jeho viac či menej spracovaných vnútorných obsahov, čím sa myslí myseľ a jej emócie, čo podmieňuje jeho charakter a doterajšia duchovná úroveň. Preto je možné, že v prvom kontakte uspeješ, no nato, aby si bol úspešný aj v ďalších, budeš musieť na sebe niekedy aj dlhodobejšie zapracovať. A to sa týka v podstate všetkých pozitívne orientovaných duchov.

S určitým druhom démonov nadviažeš spoluprácu veľmi rýchle, ani sa snažiť takmer nemusíš… ale pozor, ony vedia, prečo to robia – a naviac, karma je zdarma, ako sa hovorí.

Na rozdiel od výslovne zlovoľných bytostí, s bohyňou deštruktívnej (nie zlovoľnej) podstaty, akou je napríklad Lilith, nadviažeš spojenie síce ľahšie ako s bohyňou konštruktívnej podstaty (napríklad Artemis), ktorá by po prvom úspešnom stretnutí mohla tie ďalšie podmieniť tvojou komplexnou mentálnou premenou (transmutáciou).

U Lilith by si mal tú výhodu, že tá by ti mohla okamžite, hneď na prvom stretnutí, pomôcť, čo by najpravdepodobnejšie aj urobila, a spustila by proces obnovy duše… a ty by si (dočasne) zažil to povestné mystické peklo, čo pre nastolenie tvojho nového mýtusu a zvýšenie vibrácií ducha je nevyhnutné. Má to však aj svoje ďalšie nesporné výhody. Postupne, ako by prebiehala tvoja transmutácia, menili by sa k lepšiemu udalostí, teda situácie a podľa okolností, určené karmickou záťažou, by si sa mohol zbaviť aj chorôb, ktoré ťa trápia už po dlhé roky.

No očistiť sa mentálne už počas inkarnácie poskytuje aj inú, povedal by som omnoho väčšiu výhodu. Totiž tí, ktorí tak učinia, už nebudú musieť prevádzať očistu po smrti (hmotného tela), ktorá im na rozdiel, ak tak učinia ešte počas života v hmote, neposkytne zvýšenie vibrácií ducha a duše, takže, v následujúcej (povinnej) inkarnácii sa ocitnú v takých existenčných podmienkach, ktoré budú korešpondovať s  vibráciou ducha v čase ich fyzickej smrti.

Naproti tomu ten, kto sa obrodil ešte v čase života v hmote, tomu sa podmienky v novej inkarnácii nastavia do omnoho pozitívnejších daností, ktoré sa stanu jeho nemenným osudom, pokiaľ si to však svojim prístupom k životu opäť karmicky nepohnojí.

Predtým, než začneš praktizovať mágiu bohýň, naštuduj si
Ako prevádzať mágiu tak, aby aj fungovala
, 
Ako prevádzať mágiu tak, aby aj fungovala II a ostatné články o základoch duchovna a mágie.


4. Energetický koncept mágie

Duchov, ako egregorov tak tých stvorených Prírodou, môžeš využiť aj čiste len energetickým spôsobom, teda nie démolologickým (personálnym).

Urobíš to tak, že akonáhle sa dostaneš do vyššie spomenutého tranzu, začneš si opäť zrakovo a/alebo pocitovo predstavovať, že sa nachádzaš napríklad v chráme, záhrade, v čiernočiernej tme alebo niekde v prekrásnom Vesmíre a zhora na teba, na tvoj mentálny pokyn, začne padať svetlo v podobe vodopádu alebo v podobe vody, ktorá ťa však od všetkého starého najprv očisťuje a až potom, ako ti to pocit napovie, začne impregnovať novými kvalitami.

Môžeš to urobiť aj tak, že očisťovať sa budeš pod dajme tomu energiou padajúcej vody a nabíjať pod energiou vodopádu bieleho alebo zlatého svetla, pričom sa okrem tejto vizualizácie súbežne koncentruješ aj na pomenovanie kvalít, ktorých sa jednak zbavuješ a tých,ktorými sa následne impregnuješ. Fantázii sa medze nekladú, len nesmú ísť proti všeobecným okultným pravidlám, teda proti (meta)fyzickým a duchovným zákonitostiam. 

Osobne to robievam tak, že prúd vody zo mňa dosť drastickým spôsobom postrháva všetko to staré a toxické v podobe všetkých orgánov fyzického tela, tak, akoby to prebiehalo aj v skutočnosti, keby niekto do teba cez otvor v hlave pustil obrovský prúd vody, ktorý by nohami vychádzal von buď do zeme alebo do nekonečna Vesmíru. Čím drastickejšia predstava je, tým účinnejšie transformácia/transmutácia prebieha.

Dlhoročné skúseností poukazujú nato, že ľahké, latentné a takzvané láskyplné predstavy, vrátane modlitieb, na vnútorných démonov neúčinkujú!

Ako podporu k uvedenej technike môžeš použiť článok Mágia vodopádu Svetla

Ďalej uvádzam hlavné kompetencie egregorov, ktorými sa v invokácii môžeš impregnovať a čerpať z ich obrej sily a nekonečnej múdrosti. Táto múdrosť pochádza z duchovnej studnice dávnych civilizácii a národov, plus bonus, ktorý každá z bohýň, bohov a božstiev za seba svojim zverencom poskytujú.

Pre lepšie uvedenie do praxe, hlavne u začiatočníkov, budem vychádzať z výpisu kompetencií tak, ako ich uverejnila Doreen Virtue, Ph.D. vo svojom diele.
(aplikácia do mobilov: zadaj Goddess Guidance Oracle Cards)

DÔLEŽITÉ! Posolstvá bohýň získané vlastnou praxou neuvádzame, nakoľko ich posolstvá sú detailne veľmi špecifické, a teda sú vždy ušité len na mieru tej ktorej našej konkrétnej situácie. Naviac, niekedy sa kompetencie, uvedené prostredníctvom Doreen Virtue, u jednotlivých bohýň mierne odlišujú, čo ak nastane aj v tvojom prípade, mal by si vziať do úvahy to, čo ti napovedá nevedomie alebo prostredníctvom neho príslušný duch.
Totiž, pri všetkom, čo sa okultizmu týka, vrátane tarotových výkladov, prednosť má to, čo získaš vlastnou transempirickou praxou pred vždy len subjektívnym hodnotením iných, aj keby šlo o neviem akú autoritu!

Napokon, praxou prídeš sám nato, ako to funguje a o čom to všetko je. A väčšinou to býva prekvapivo nad očakávanie…

 


Bohyne a ich hlavné kompetencie

WEB_MÁGIA_BOHÝŇ


EIRIN
(grécka bohyňa):

Vnútorný mier.

Nie je dôvod k obavám, lebo všetko sa krásne vyrieši.

V pokoji sa oddaj Božej láske a nechajte odísť všetky starostí, obavy a trápenie…zameraj sa na radosť a vďaku za všetko, čo sa Ti dostáva. Tvoja vďačnosť Ti do poznania pritiahne ešte viac požehnania.


FREYJA
(škandinávska bohyňa zeme, plodnosti, osláv a vášni):


Odvaha.

Daj priechod svojej odvážnej stránke. Neboj sa riskovať a buď odvážny.
Úspechu nedosiahneš bojácnosťou, ale tým, že sa plne odovzdáš ceste za naplnením svojho sna.
Vizualizuj si jasný úspech a ten sa dostaví. Užívaj si vzrušenie z riskovania, odvážnosti a nebojácnosti…


ARTEMIS (grécka bohyňa Mesiaca):

Strážkyňa.

Ty a tvoji milovaní sú v bezpečí a duchovne ochránení.
Máte rovnako ako aj ja šíriť lásku a svetlo. To však nie je záležitosť, ktorá vychádza z napätia či obáv. Tvoju silu dá do pohybu skôr tvoja láskavosť a radostné srdce spolu s veselým smiechom. A ako môžeš byť ohrozený, keď si sa obrátil na duchovných bojovníkov, aby ťa strážili? Tvoje vizualizácie a modlitby dali do pohybu bezchybnú ochranu Nebies. Zbav svoju myseľ od všetkých obáv a starostí a sústreď sa radšej na svoje posvätné poslanie…


ZELENÁ TARA (hinduistická a budhistická bohyňa, ktorej meno v sanskrtu znamená Hviezda):

Poveruj ostatných.

Požiadaj ostatné bohyne, vrátane mňa, o pomoc, než aby si sa snažil všetko urobiť sám…

Pokiaľ v srdci pociťuješ neľúbosť kvôli tomu, že na svojich bedrách máš viac než je tvoj diel, nečiníš tak dobre nikomu, ani sebe samému. Požiadaj o pomoc, aby si mal pre seba dostatok času na premietanie a odpočinok.

Jedným z dôvodov, prečo som schopná sedieť tak pokojne, je, že viem, čo je tajomstvom skutočnej produktivity. Nie je to námaha ani usilovanie sa. Je to skôr jasná a sústredená myseľ, ktorá sa nerozptyľuje nerozhodnosťou. Rozhodnutie je totiž tá najkratšia cesta k víťazstvu. Akonáhle sa raz rozhodneš, bude všetko ostatné prirodzene nasledovať.

Naliehavo ťa žiadam, aby si pokojne sedel a pozorne sledoval stopy svojej mysle. Buď otvorený skrytým želaniam svojho Srdca. Potichu ťa povedú k učineniu tých najdôležitejších rozhodnutí, a zvyšok už do seba krásne zapadne…


KUAN JIN (bohyňa východných krajín):

Súcítenie.

Zanechaj posudzovanie seba i druhých a zameraj sa na Lásku a Svetlo vo vnútri každej bytosti…

Obrň sa proti hrubosti iných ale aj svojej vlastnej tým, že si dáš za úlohu priťahovať len láskavé a jemné energie – životné lekcie a vzťahy. Premeň hrubosť na láskavosť tým, že odmietneš vidieť čokoľvek iné než Svetlo, ktoré vyžaruje z každého a vo všetkých situáciách. Začni u vzťahu k sebe. Vo všetkých ohľadoch buď na seba jemný. Buď šťastný, dobrý, láskavý, vľúdny, ale zo všetkého najviac buď sám k sebe úprimný…


LAKŠMÍ (hinduistická bohyňa):

Skvelá budúcnosť.

Prestaň si robiť obavy. Všetko bude v poriadku…

Pokús sa na chvíľu utíšiť svoju myseľ, umlč ju od obáv a strachu. Tento Vesmír je láskavý a všemožne ťa podporuje. Neexistujú v ňom žiadne zábrany, skúšky či prekážky, len tie, ktoré si vytváraš ty sám na základe svojich strachov.

Prečo by si si pre seba želal Temnotu, keď všade navôkol teba žiari jasné Svetlo? Vkroč do tohto jasu tým, že vizualizáciou a bežným myslením presvetlíš svoje myšlienky a pocity. Prestaň si robiť starostí, pretože táto úzkosť umlčuje dobro, ktoré sa prirodzene snaží ťa nájsť. Očistí svoje Srdce od strachu a naplň ho energiami, ktoré tebe a tvojej rodine poslúžia. Odmietni myslieť na čokoľvek iné než na tvoj skvelý dnešok a zajtrajšok, a ja ti sľubujem, že sa tak stane…


MOTÝLIA DIEVČINA (duch predkov indiánov Hopi):

Premena.

Práve prechádzaš nesmiernou zmenou, ktorá je pre teba veľkým požehnaním…

Prechádzaš obdobím zmien a želáš si vedieť, či bude tvoja budúcnosť bezpečné. Som tu, aby som ťa uistila, že aj ty si súčasťou prirodzeného cyklu zrodenia, smrti a znovuzrodenia. Musíš najprv nechať odísť zo svojho života všetko to staré, aby do neho mohla vstúpiť žiadúca radosť.

Tieto zmeny majú byť oslavované, tak sa ich nebojte. Vstrebajte všetky lekcie, ktoré to prinieslo, a potom ich nechajte odísť.

Poďakujte sa zato, že sa môžeš zbaviť starého!

Neboj sa akýchkoľvek koncov, prinášajú ti do života nové zmeny…


NEMETONA (bohyňa dávnych keltských obradných miest):

Posvätný priestor.

Vytvor si fyzicky alebo vnútorný oltár alebo chrám ku spojeniu s Božstvom!

Vytvorením oltára sa spojíš so symbolmi a energiami predchnutými mnohými storočiami až tisícročiami modlitieb a zámerov. Neber tieto symboly na ľahkú váhu, pretože sú veľmi mocné.

Pokiaľ sa spojíš s posvätnými symbolmi, pomáhaš tak svojou vnútornou posvätnosťou nájsť domov vo vonkajšom svete. Tiež ti to umožní sa napojiť na pradávnu múdrosť a duchovnú posvätnosť dávnych obyčajou. Objavuj duchovnosť skrz posvätné symboly a dovoľ, aby tvoja myseľ radostne preplavovala medzi mnohými spôsobmi, ktoré sa ti ponúkajú ku spojeniu s Božstvom. Nezáleží, akým spôsobom sa spojíš, ale ako často tak činíš!


KÁLÍ (nesmierne mocná hinduistická bohyňa cyklov zrodenia, smrti a znovuzrodenia):

Začiatky a konce.

Staré musíš nechať odísť, aby nové mohlo vstúpiť.

Tanec Vesmíru je šťastným tancom, v ňom energia víri a prúdi v nekonečnej oslave samotného života. Pripojte sa k tomuto tancu, drahí, a užívajte si pozoruhodnú cestu spriadania príbehu tvojho života.

Neboj sa toho, čo ti možno pripadá ako zmena alebo snáď strata. Je to len prechodná súhra dráhy energie a životov ako tvojho tak tvojich milovaných. Pojmi to ako dôkaz, že si nažive!

Objím svoje najhlbšie emócie ako znamenie tvojej pravej ľudskej podstaty…


SEKHMET (egyptská slnečná kráľovná):

Buď silný.

Si silnejší, než si myslíš, a tvoja sila ti zaistí šťastný výsledok.

Nahliadaj na seba ako na silnú a víťaznú osobnosť. Na nič si nesťažuj. Na nikoho a nič sa nevyhováraj. Si stelesnením síly nie obeť. Tvoj život sa bude zázračne meniť s tým, ako sa budeš povznášať nad staré návyky, závislostí a pripútaností a tým, ako sa sám uvidíš v novom svetle obdivuhodnej sily ženského aspektu.

Pritiahneš k sebe nové príležitostí, rôzne podoby hojnosti a vzťahy, ktoré ti umožnia naplno prejaviť svoj potenciál.

Byť
 silný znamená, že sám seba vidíš v tom najpriaznivejšom svetle, aké si dokážeš predstaviť. Buď k sebe úprimný, dovoľ si cítiť pravé emócie (nevytesňuj ich!!!), ale predovšetkým buď (aj keď spočiatku nasilu) silný.


HATHOR (egyptská milovaná bohyňa s hlavou kravy):

Prijímanie.

Dovoľ sám sebe prijímať. To ti pomôže zvýšiť intuíciu, energiu a schopnosť dávať druhým.

Dávanie musí byť v rovnováhe s prijímaním aby nedošlo k zablokovaniu prúdu dávania. Prijímanie je podstatou ženskej energie a znamená dovoliť si prijímať s gráciou a vďačnosťou.

Pokiaľ sa cítiš previnilo, pokiaľ žiadaš iných o pomoc, alebo ti je nepríjemné dostávať dary, tak zablokovávaš svoju ženskú energiu. Prijímanie je pre teba zrovna tak prirodzené ako starostlivosť a dávanie. Prijímanie ti umožňuje lepšie počuť hlasy anjelov. Keď prijímaš, máš potom druhým viac z čoho dávať…


ISIS (egyptská veľkňažka a mesačná bohyňa):

Minulé životy.

Táto situácia sa týka spomienok z minulých životov.

Tvoje korenie na tejto planéte sú silné a hlboké, a niektoré z týchto koreňov ťa udržujú v spomienkach na minulosť z dávnych časov. Tieto korene sú tak pevne zakorenené, že sa nemôžeš pohnúť vpred.

Upozorňujem ťa na tento stav, aby si mohol minulé spomienky odkryť a vykoreniť.

Tieto spomienky najskôr skrývaš sám pred sebou, aby si sa uchránil pred duševnou bolesťou, hanbou a zabodol na tie nepríjemné momenty, kedy ťa život testoval na maximum.

Si silný mág, a tak si z toho vezmi ponaučenie a choď vpred s istotou pradávnej múdrosti, ktorá je ti vlastná…


VESTA (rímska bohyňa domova a Srdca. Bohyňa ohňa):

Domov.

Tvoja situácia sa zlepšuje, či už ide o sťahovanie alebo zmenu osadenstva…

V tvojej duši plápolá nehynúci plameň, ktorý je Svetlom, jadrom a iskrou tvojho vedomia.

Tvoj vonkajší svet je odrazom tvojho sveta vnútorného. Poobzeraj sa po svojom obydlí, vyjadruje vrelosť?

Pokiaľ nie, je jednoduché (a dôležité) to napraviť.

Použi tvorčiu predstavivosť (vizualizácia/imaginácia) a doprajte svojmu domovu vrelú energiu napríklad tým, že zapalíte v krbe oheň alebo na oltáriku sviečky, zoženieš si útulné prikrývky a podhlavníky alebo si vystavíš želania či dáš do vázy kvetiny. Tým, že dodáš teplo svojmu domovu, rozhoríš sa viac tiež tvoj vnútorný plameň. Tým sa pozdvihne vlastná energia, čo automaticky povedie k zlepšeniu všetkých okolností…


EIREEN (grécka bohyňa):

Vnútorný mier.

Nie je dôvod k obavám, lebo všetko sa krásne vyrieši.

Hoci naoko sa veci tvária chaoticky, môžem ťa uistiť, že existuje vyšší plán. Táto vše-milujúca sila je ti úplne naklonená a podporuje ťa. V pokoji sa oddaj Božskej láske a nechaj odísť všetky starostí, obavy a trápenie. Zameraj sa na radosť a vďačnosť za všetky požehnania, ktorých sa ti dostáva. Tvoja vďačnosť do tvojho života pritiahne ešte viac požehnania.

Oddaj sa meditáciám a modlitbám. Venuj sa aktivitám, ktoré zvyšujú vnútorný mier, ako napríklad sú joga, kúpele s morskou soľou, masáže, hudba, hravosť a podobne…


MAAT (egyptská bohyňa integrity, férovosti a spravodlivosti):

Férovosť.

Táto situácia bude vyriešená spravodlivo.

Jej definícia férovosti: všetci zúčastnení sa vzdajú osobných potrieb v prospech vyššieho dobra pre celú skupinu. To vyžaduje dôveru v múdrosť celku.

Rozbroje a následné výpady vznikajú na základe strachu, že sa ti nedostane tvojho podielu. Cez to také výpady len posilňujú bolesť a zármutok, ktoré v prvom rade roztržku spôsobili.

Prečo sa nevzdať ľpenia na určitom výsledku a miesto toho smerovať svoju vôľu na vyriešenie hádky? Maj neustále na mysli zmierlivý výsledok a nechaj všetky kúsky skladačky zapadnúť harmonickým spôsobom…


OSTARA (germánska bohyňa plodnosti a Jari, nazývaná tiež Eostre):

Plodnosť.

Teraz je najpríhodnejší čas začať nové projekty, otvoriť sa novým myšlienkam a vytvoriť nové podmienky.

Jar je kedykoľvek, kedy sa tvoja myseľ a ja rozžiari. Pokiaľ cítiš tiaž temnotu alebo depresiu, môžeš svoj život rozjasniť pozitívnymi myšlienkami (alebo sa naučiť v určitých situáciách nemyslieť). Urob a spríjemni si svoje okolie. Obklop sa kvetmi, spestri si svoj šatník a domov a roztiahni závesy, aby mohlo dovnútra prúdiť prirodzené svetlo.

S tým, ako si rozjasníš svoj vnútorný a vonkajší svet, pocítiš viac energie a sily. Využi tejto novo nabitej energie a začni nový projekt, ktorý tvoje srdce rozbuší nadšením!


SEDNA (inuitsko-eskymácka bohyňa morí, zaopatrujúca potravu ako pre telo tak myseľ):

Nekonečná hojnosť.

Je ti dopriate mať všetkého, ako dnes, tak po všetky zajtrajšky. 

Žijeme vo Vesmíre oplývajúcim hojnosťou a plnom nadbytku pre každého. I cez to je energetická povaha tejto planéty o polaritách. V tomto prípade ide o dávanie a prijímanie. Kľúčom je rovnováha medzi nimi. Pokiaľ stále len dávaš, budeš sa cítiť vyčerpane, rozmrzelo a pocítiš nedostatok. Pokiaľ naopak len dostávaš, nebudeš mať radosť z toho, čo už máš.

Rovnováhy dosiahneš, ak budeš dávať bez strachu tak, ako to pocítiš, a prijímať budeš s vďačnosťou a radosťou. Je to to isté, ako keď dýchaš. Nádych a výdych sú rovnako dôležité. Praktizuj dávanie a prijímanie každý deň – nikdy nepoznáš nedostatok…


PELE (dynamická havajská sila vulkánov):

Božské nadšenie.

Buď sám k sebe úprimný. Po čom tvoje srdce naozaj túži?

Keď budeš naslúchať zvuku svojho srdca a dychu, rozpoznáš pradávny rytmus tvojho vnútorného bubnovania. To ťa navždy spojuje s Matkou všetkého stvorenia a so zvukom planéty Zem. Tieto rytmy nejdú napodobniť, ani vynútiť, sú prirodzené a večné.

Ktorú časť seba samého sa snažíš ignorovať?

Ktorej časti seba samého natoľko záleží na prijatí druhých, že si kvôli nej prestal počuť svoj vlastný rytmus?

Drahé dieťa, otvor svoju náruč a objím svoje sny. Sú zrovna takou súčasťou prírody ako stromy, zvieratá a západy Slnka.

Nezaslúžia si tvoje sny rovnaký rešpekt aký prejavuješ každému a všetkému, čo más rád?

Naslúchaj svojim snom. Uvedú v tvojom živote do pohybu mocnú erupciu nadšenia. Neboj sa svojej vášne a radosti, sú tvojim prirodzeným motorom, ktorý ťa podnecuje a povzbudzuje. Keď tancuješ podľa rytmu svojho života, žiješ v každom zmysle skutočne naplno…


BAST (egyptská mačacia bohyňa):

Nezávislosť.

Tvoja nezávislosť je základom tvojej sily a úspechu.

Rovnako ako mačka máš aj ty v sebe divokú nezávislosť, ale rovnako tak potrebuješ Lásku a hravých spoločníkov.

Teraz je čas vyvážiť spoločenský život  a samotu.

Akokoľvek sa druhých môžeš spýtať na ich názor, konečne rozhodnutie je len na tebe.

Najdôležitejšie je teraz sloboda a nezávislosť, takže sa postaraj o pestovanie týchto hodnôt…


BIELA TARA (aspekt Tary, ženského Buddhy a hinduistickej matky Stvoriteľky):

Vnímavosť.

Tvoja citlivosť sa neustále zvyšuje. Vyhýbajte sa deštrukčným vzťahom, prostrediu, situáciám a substanciám.

S tým, ako očisťuješ svoj vnútorný myšlienkový svet, činy a plány, je len prirodzené, že hľadáš očistu tiež vo vonkajšom svete. Táto karta ti dáva na vedomie, že tvoja zvýšená vnímavosť je taká, ako sa ti zdá. Odstránil si vonkajšie nepotrebné ochránne vrstvy, ktoré blokovali tvoje jasnozrivé a duchovné zmysly. A s touto vnímavosťou sú spojené taktiež nové stupne citlivosti na nečistoty a hrubosť. Tvoje telo je dôveryhodným nástrojom, podľa ktorého môžeš merať stupeň svojej tolerancie. Tvoje telo ti signalizuje, čomu sa vyhnúť , dôveruj mu. Staraj sa o svoje telo dobre, a ono ti bude dobre slúžiť.


DANA (jedna z najpradávnejších keltských bohýň, ktorej uctievanie siaha až do predkeltských časov Írska. Bola uctievaná ako bohyňa Matka Stvoriteľka):

Veľkňažka.

Máte božské poznanie, ktoré môže skrz tvoje duchovné učenie pomôcť ostatným…

Tvoja múdrosť siaha hlboko do dávnych časov. Priniesol si si ju do súčasnej inkarnácie preto, aby si ostatným ukazoval cestu, a oni tak z tvojich skúseností mohli ťažiť.

Neodkladaj zdieľanie tejto múdrosti. Všetky podoby učení sú rovnako hodnotné, bez ohľadu nato, koľko životov ovplyvníš.

 

MAEVE (keltská bohyňa, známa tiež ako Mab, Medb, Medhbh, Madb, královna Connachtu):

Cykly a rytmy.

Veškerý život je cyklický: měsíc, hvězdy a samotný vesmír. Vesmír se nadechuje a vydechuje. Nemělo by vás tedy překvapovat anebo rozrušovat to, že také vy máte své cykly. V jistých obdobích se cítíte energičtí a plni života. Jindy se zase cítíte izolovaně, ostýchavě. Stejně tak prochází těmito cykly a změnami také vaše tělo. Oslavujte tyto rytmy a přijměte je jako krev života, která vámi proudí.

Různé významy této karty: Potíže s ženskými gynekologickými cyklyUdělejte si čas na odpočinekPodnikněte kroky ke zmírnění deprese anebo letargieStarejte se lépe o své těloVyhledejte pomoc k vyrovnání se s emocionální krizí Dovolte si truchlit nebo na čas „vypnout“Vězte, že tento útlum nebude trvat věčněOtevírají se vám dveře nových příležitostí, jimiž teď musíte projít

O Maeve: Maeve je keltská bohyně oslavující svou ženskost. Její silná sexuální touha je legendární a říká se o ní, že jako své milence upřednostňovala krále. Podle legendy vyvolala u armády, která měla vtrhnout do její země, porodní bolesti a požadovala, aby bitva ustala během její menstruace. Požádejte ji o pomoc s úlevou od bolesti vyvolané ženskými cykly, včetně menstruace, těhotenství, porodu a menopausy.

 

O klifote alebo o evokáciách záporných inteligencii 

Klifot – archetypy odvrácené strany

Po zvládnutí vědomé (světlé) stránky může adept přistoupit k integraci svého stínu. Terminologii a celkový koncept najdeme v díle C.G.Junga. Archetypy si ovšem vypůjčíme z esoterické oblasti, konkrétně z hermetismu. Vydáme se na odvrácenou stranu Stromu života (klifot) a vztáhneme ji k jiné esoterické oblasti práce s energiemi, a tok čakrám.

Nabízíme tedy malou komparaci dvou systémů. Je to proto, že sami tímto způsobem pracujeme. Pro popis klifotických principů jsme použili dílo Jozefa Kariky, zkrácené a mírně upravené. Prezentovat vlastní popisy považujeme za méně vhodné.

 

Lilit-Země

Zjevuje se jako bahnitá neforemná masa vynikající enormní pohlcující silou nebo jako černovlasá žena arabského typu s bezednýma očima (někdy s křídly či pařáty).

Poznámka: úplná theriomorfia u Lilith je uvedená v článku Mágia cúvajúceho Mesiaca 

Démon vyniká „astrální přilnavostí“, takže může být obtížné vypudit jeho aktivovaný obraz z vědomého okruhu, ve kterém se v podobě představ, zvláštních pocitů a atavismů objevuje především v čase soumraku a v noci. Člověk se může nacházet ve stavu konstantního emocionálního utrpení s depresivními sklony a problémy s vymezením hranic mezi reálnem a ireálnem-Lilitin komplex.V oblečení dominují tmavé, stříbrné či postříbřené prvky.

Projevuje se též charakteristickým druhem feminismu. Na muže je chladnokrevně a nadřazeně nazíráno jako na „živočicha“, bio-mechanickou hračku, případně užitkový nástroj. Žena může muže krátce po sexuálním aktu zabít nebo vážně zranit.

Vize stříbrného kalicha, pohlcující mužskou sílu. V sexu může být přítomno ritualizované pití mužského semene z nádob podobných pohárům nebo pohlcování semene více mužů najednou. Taktéž i rituální využití menstruační krve při sexuálním aktu je Lilitino dílo. Další deviací je brutální ženská dominance, vynikající především psychologickou krutostí a relativně malým podílem fyzických zásahů. Často bývá spojena s triumfálním usazením ženy a zpodobněním muže coby poddajným zvířetem (náhubek, obojek).

Aktivizace tohoto archetypu ve vědomé psychice má za následek její rozpad a přeměnu do archaického lunárního stavu.

 

Kedemel-Venuše

Vysoká štíhlá žena ve splývavých zelených šatech. Má dlouhé zlaté vlasy, na hlavě nese korunu. Celá září krásným měděným svitem. Vůně jarní louky.

Vize křiklavých barev a fantastických tvarů. Pohybují se ve zpomaleném, hypnoticky točivém pohybu , jako by plavaly v sirupu. Příjemné vlnění samotné podstaty tohoto světa. Obrovský trychtýř vytahující nahoru.

Převládá emotivní senzualita. Všechny prvky jsou záhadným způsobem propojeny v jedno. Pocit, že všechno je podřízené, poslouchá a slouží. Ve skutečnosti žije vlastním nezávislým životem.

Na první pohled nehrozí žádné nebezpečí. Krásný, ale pod povrchem jedovatý, přeslazený svět. Po všem stéká zlatý med. Všechno je natolik příjemné, až se z toho mírně točí hlava a dostavuje se nevolnost. Nad vším se tyčí obrovská královna, která klifu řídí pomocí sladkých vláken.

Zároveň se pod povrchem ozývá pocit samoty, protože v prociťovaných požitcích je každý sám. Z nadměrné příjemnosti ztráta porozumění s okolím. Dostavuje se nuda.

Kedemel vyvolává melancholii. Zaměřuje se na všechno nevyrovnané a neukončené v souvislosti s bývalými milostnými vztahy. Je přítomný v sexuálním aktu.

 

Barcabel-Mars

Zjevuje se jako plamen s červenýma očima a ohnivými dlaněmi. Mění se ve žhnoucí kamenný kvádr.

Tajemství této anti-síly je pokrok. Skrze války, násilí a utrpení umožňuje, pomocí zákona vyrovnání, zjemňování myšlení a duše. Progres je závislý na pekelných plamenech. Výrazem toho je obraz lidských duší vařících se v kotli nad ohněm.

Plamenný meč z lávy bezcitně sekající do lidstva. Mučení ohněm. Reakce na silné popálení připomíná orgasmus. Pekelné plameny jsou živeny nesmyslnou prací a nezkrocenou vášní. Mužské semeno je tekuté palivo pekla. Je horké, jeho podstata je ohnivá.

Energie anti-zóny se formují do obrovského převráceného pentagramu. Dávají moc kdykoliv realizovat sex s necudnými ženami a ovládat je.

Je cítit agresi, násilí, podmanění a pokoření cizí vůle. Obraz ruky zatnuté do pěsti.

Barcabel je mistrem mocenské sexuální magie, zvládnutí jeho vlivu je jedním z hlavních úkolů muže, protože z něho plyne velká část jeho nesvobody.

 

Sorat-Slunce

Neforemná temnota. Černý mrak s bezednýma očima. Silné negativní vyzařování.

Jádro skutečného zla. Princip popření samotných základů lidskosti. Vize černého slunce nad pustinami klifotu. Zjevuje se manifestace zla-černá dvojhlavý drak. Prší černý déšť, občas udeří temný blesk. Pocit věčného odcizení bez možnosti návratu.

Tato anti-sféra nezná upřímný, radostný smích. Stejně tak je to se spontánní, prostou a nevinnou radostí.

 

Taftartarat-Merkur

Zjevuje se jako obrovský pavouk s malým tělem, neúměrně dlouhýma nohama a zelenýma očima. Je okřídlený pegasovými křídly.

Vize velkého prostoru, ve kterém poletuje písek a malé částice. Víří je neustálý vítr. Zaznívá nepřetržité tlachání. Zjevuje se kostlivec s kosou. Záblesky chaoticky pobíhajících lidí a tisíců malých pavouků.

Pocity nestability, chaotičnosti, rychlého střídání protikladů, spojování a rozpojování, životnosti.

 

Hismael-Jupiter

Podoba zpustlého, odulého, krále. Pocity přesycenosti, tíhy. Sytost a blahobyt se mění v nechutnost. Čas ztratil význam. Vládne atmosféra celkové těžkopádnosti mysli, jako po dobrém jídle, a výsměchu askezi. Všechno zlato a bohatství je využíváno je jen k uspokojování hladu a ostatních primitivních pudů. Potřeba obklopovat se krásnými ženami kvůli potěše, jako důkaz moci a postavení. Žena je ozdobou.

Upnutí se na hromadění hmotných statků a přepychu. Potřeba dokazování si vlastní vlády-většinou ne násilně, ale jinými mocenskými prostředky. Motivací je důkaz vlády.

 

Zazel-Saturn

Strašný ledový stařec. Jako základní esence z něho vyzařuje přísnost. Svým příchodem vyvolává automatickou poslušnost.

Krajinou na bílém koni prochází černý rytíř-smrt. Pod brněním se ukrývá kostlivec. Smrt má své sídlo v této klifě. Zároveň se v ní však rodí sexualita, nachází se zde její jádro. Sex a smrt vyvěrají ze stejného pramene, sexualita je smrtí.

Vládne silný dojem samoty. Hlad a bída jako způsob transcendence. Krutost vyplývající z absence pocitů. Ideálem je zvláštní stav nicoty, stav, kdy už nic není. zdroj

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background