Mágia vodopádu Svetla

WEB_RITUAL_SVETLA_01

Upozornenie: uvedené cvičenie je veľmi vhodné aj pre ešte len začínajúcich adeptov duchovnej či okultnej praxe.  Cvičenie je zdanlivo veľmi jednoduché, no zato vysoko účinné. Však nie nadarmo sa hovorí, že najjednoduchšie veci sú tie najefektívnejšie. Zložitá mágia, s množstvom fyzických alebo astrálnych pomôcok, je z veľkej časti len málo účinná a zbytočne zahlcuje podvedomie praktikanta. História dokazuje, že napríklad taká ceremoniálna (rituálna) mágia bola len veľmi málo účinná ak vôbec a ľudovej jednoduchej mágii ani zďaleka nekonkurovala, aj keď bývala okázalou a povznášajúcou. 

Zároveň reagujem na množstvo vašich dotazov v tom zmysle, že či sa napríklad aj táto vizualizácia nedá ešte viac zjednodušiť, pretože sa ešte nedokážete až tak koncentrovať, atď.

Áno, dá sa. Osobne ju tiež robievam (ak mi okolnosti ináč neumožnia) skrátene, ale pritom takmer s rovnakým účinkom. Ako? Zavriem oči (hoci to už rokmi dokážem plnohodnotne robiť aj dajme tomu počas prechádzky po ulici s očami otvorenými) a bez akejkoľvek prípravy čím najjednoduchšie (ale s preciťovaním, čo praxou ti pôjde stále lepšie) spustím vizualizáciu, v ktorej si predstavujem (akýmikoľvek zmyslovými kanálmi – sluchovo, vizuálne, hmatovo alebo ich kombináciami, no vždy pocitovo) vodopád Svetla v hustote vody, ktorý vchádza siedmou čakrou do hlavy a vychádza nohami von do Vesmíru (alebo Zeme), pričom so sebou ako dravý prúd strháva všetko to, čo už je nepotrebné, zastaralé a toxické. Pocit mi vždy napovie, kedy už dosť. A pokiaľ to nestihnem dokončiť úplne, vizualizáciu zopakujem inokedy, kedy si ju plne vychutnám niekde v pokoji a samote. Toto čarovanie úplne nanovo (na holistickom psychosomatickom princípe) zreštauruje mentálne a emocionálne telo a vytvorí ako zadaná príčina následok vo fyzickom tele.

Tento akt robievam aj rituálne (či už hybridne alebo čisto astrálne) tak, že k zadanému účelu nabijem tarotovú arkánu „8 Pohárov“ (prípadne viac arkán) a dosiahnem podobný výsledok. Pokiaľ chápeš súvislostí, metafory a analógie, potom môžeš efektívne „variť z akýchkoľvek ingrediencií bez toho, aby ti niekto  iný do toho kafral…     

Časté opakovanie vizualizácie neskôr vedie k aktivácii pasívnych (receptívnych) obrazov nevedomia a v nadobudnutej určitej hĺbke tranzu sa spustí imaginácia. Avšak tá, nakoľko už nevychádza z tvojej vôle ale z nevedomia, musí byť napriek tomu ovládnutá. Pokiaľ ťa pasívna myseľ od vodopádu odvedie dajme tomu k obrazom ako budeš tráviť nadchádzajúci deň, jemne ale nekompromisne myseľ priveď opäť k vopred stanovenému zámeru. Pozor, platí zákon, akákoľvek vizualizácia/imaginácia sa musí vykonávať v jemnosti pavučiny bez akéhokoľvek snaženia sa, pričom je nutné nad záležitosťou udržať kontrolu vôľou. Teda, ako hovorieval Aleister Crowley, s vôľou bez vôle. Potom je efektivita mágie ohromujúca!

Pozor dôležité! Časté a najlepšie pravidelné opakovanie akejkoľvek vizualizácie viac-menej časom spúšťa spontánne lucidné sny a mentálne a astrálne projekcie, ktoré sa najskôr odohrajú popri spánku. Rovnako je potrebné rátať s možnými nočnými paralýzami, ktoré sú priamym dôsledkom upovedomenia sa – účasti EEG vlnenia Beta v dominujúcom astrálnom vedomí EEG vlnenia Alfa a Théta

Než k akejkoľvek vizualizácii prikročíš, bude dobre, ak si jej predmet pozrieš niekde vo fyzickom svete, ak je to samozrejme možné. Pokiaľ nie, požiadaš Univerzum alebo to, načo veríš, aby ti predmet vizualizácie ukázal a ďalej pokračuješ už len pomocou svojej fantázie. Tá však určite nebude ďaleko od pravdy. Totiž, nie je podstatné to, či tvoja predstava má alebo nie niekde vo fyzickom svete oporu, podstatné je, ako vizualizácia na teba pôsobí. Či je v súlade s tvojim Srdcom. Samotné imaginácie, nech už sú akékoľvek, v tomto zmysle neposudzujeme, nakoľko nám ich servíruje nevedomie, teda Srdce, len ich berieme na vedomie a snažíme sa pochopiť ich posolstvo.


Postup

1. Urob si progresívnu relaxáciu

2/a. Pozri si časť priloženého videa. Toto video má dlhé trvanie. Pozri si len toľko, koľko budeš potrebovať k tomu, aby si si nejakú formu vodopádu, v tvojom prípade svetla, vedel vizuálne a/alebo pocitovo predstaviť. S predstavami si nerob starostí. Ak by ti nešli, rob to tak, že si jednoducho povieš, že sa nachádzaš pod vodopádom, či už niekde na Zemi alebo vo Vesmíre a hotovo. Ono sa ti praxou predstavivosť postupne aktivuje a onedlho ti ľahkosť toho bude až smiešna.

2/b. Iná verzia mágie spočíva v tom, že video budeš po dlhší čas len pozorovať, spočiatku s otvorenými očami a neskôr si ich môžeš zavrieť. Počúvaj liečivý šum vodného živlu a nechaj sa týmto zvukom, a pri zavretých očiach aj spontánne vznikajúcimi predstavami, unášať. No popri pustenému zvuku, ktorý trvá tri hodiny, môžeš pokojne prevádzať aj mágiu, ktorá je popísaná nižšie. Upozorňujem, nauč sa všetko prevádzať so snažením sa bez snaženia sa. Je to dôležité kvôli tomu, že pri cvičení sa budeš nachádzať v hypnotickom tranze a akékoľvek temné myšlienky, generované tvojou analytickou mysľou, budú na tvoje snahy pôsobiť ako bombardovanie asteroidmi.

3. Vyber si vo svojej mysli vhodné miesto pre vykonanie rituálneho obradu. Môže to byť kópia nejakého fyzického miesta alebo číra fantázia. Bežne sa používa predstava lesnej čistinka, ktorá má kruhovitý pôdorys a je obkolesená hustým porastom, skalnatá plošina v horskom prostredí či miesto niekde hlboko vo Vesmíre. Podstatné je, aby ťa predstava vybraného miesta uspokojovala a neodvádzala tvoju pozornosť

4. Pokiaľ to vieš, vykonaj vo vybranom mieste  Rituál pentagramu v zjednodušenej verzii alebo originál Menší pentagramový rituál

5. Pokiaľ nie, tak obrazovo a/alebo pocitovo vizualizuj, ako stojíš tvárou otočený k východu a obkolesuje ťa ochranný svetelný alebo ohnivý kruh, v ktorého strede stojíš

6. Prejdi k samotnému rituálu a vykonaj ho „s vôľou bez vôle“ale s pocitom radosti.

Upozornenie: nasledujúci akt invokačnej formule vykonať ak nechceš nemusíš. Úplne postačí jednoduchou vetou nahlas alebo len v mysli predniesť zámer a dať sa do práce.
Príklad invokačnej formule
Ja (magické alebo fyzické meno), v úcte, pokore a oddanosti k Silám Univerza vás týmto žiadam o podporu v mojej transmutácii negatívnych vlastností/situácií tak, aby sa medzi mikrokozmom, teda mnou  a makrokozmom, ktorým je Univerzum, nastolila trvalá rovnováha a harmónia, a to isté aj v rámci mikrokozmu, teda mojej duše.

A môžeš dodať alebo aj nemusíš (postupuj podľa toho, k akej viere inklinuješ):

Preto žiadam Sily Univerza, aby do mojich rúk bol vložený víťazoslávny meč archanjela Michaela, ktorý mi napomôže v mojom boji proti démonom temnoty, dosiaľ vládnucich v útrobách. Nech moja vlastná Temnota ustúpi Svetlu tak, ako temnota Satana ustúpila svetlu archanjela Michaela.

Pre tento účel vyzývam Svetlo Univerza alebo Vesmíru, Slnka, Luny, hviezd, atď., nech ma obsiahne v plnej sile a zmení ma!

Zaklínanie zakončíš tlesknutím rúk alebo dupnutím ľavej nohy o podlahu či lusknutím prstov ľavej ruky a zvolaním:

Tak sa staň!

(toto môžeš urobiť ako vo fyzickej forme tak čiste len v predstave)

A na potvrdenie výsledku luskneš prstami ľavej ruky a zvoláš: 

Učinené!

(a opäť je jedno, či to urobíš fyzicky alebo „len“ mentálne)

A ihneď nato začneš s vizualizáciou, ktorá u skúsenejších bežne prechádza do imaginácie, u ktorej sa zmyslové obrazy tvoria akoby samé:


7. Vo svojej predstave alebo v mentálnej/astrálnej projekcii si predstavuješ, ako stojíš v strede kruhu, a na teba z výšky z útvaru, ktorý si si predtým vybral, padá vodopád svetla, ktorý akoby to bol veľmi silný prúd vody prechádzajúci tebou, z teba strháva všetky vnútorné orgány a vôbec všetko, z čoho si až dosiaľ pozostával. Toto vizualizuješ úplne živo až dosiaľ, pokiaľ z teba neostane len čistý nepoškvrnený duch, ktorý je týmto svetlom nabitý. Všetko, čo bolo z teba strhnuté, pritom predstavuje staré a nepotrebné záležitosti, ktorých sa ako nefunkčného  mýtusu potrebuješ raz a prevždy zbaviť.

Jedná sa o komplexnú alchymickú transmutáciu tých obsahov duše, ktoré sú zodpovedné za kvalitu bytia ako v Astrály tak v hmote, a ktoré určujú tvoje mytologické smerovanie. Týmto spôsobom môžeš odstrániť aj choroby čo ťa trápia a rôzne životné situácie, ktoré sú v tebe na určitej úrovni ukotvené. Napriek tomu, že ide o veľmi silnú mágiu, ktorá je úmerná tvojej schopnosti sugescie a preciťovania, niektoré energie sa ti budú transmutovať ťažšie. To preto, lebo si ich získaval buď dlhší čas alebo sa v tebe zahniezdili pod silným, možno aj opakovaným afektom. V tomto prípade jednoducho okultný akt opakuj do tej doby, pokiaľ „antibiotiká“ nezaberú!


8. Po chvíli uvedomovania si toho, po dokonalom precítení a uistenia sa, že nateraz stačí, si ďalej vo svojej predstave začneš budovať nové telo:

a) Ako duch si zhustené svetlo, dobíjané vodopádom svetla z vybraného zdroja

b) Uvedomíš si astrálne (emocionálne) telo, ako sa obnovuje zo štyroch živlov.

 Oheň je svetlo a energia
 Voda sú nové pocity, emócie a vášne
 Vzduch je ostrá a jasná myseľ
 Zem predstavuje hustotu astrálneho tela a syntézu kvalít všetkých predchádzajúcich živlov.

Zároveň predstavuje štvorpólový magnet ako astrálnu matricu, spájajúcu elektromagnetickým fluidom astrálne telo s fyzickým

c) Preciťuješ, ako sa novozískané kvality astrálneho tela premietajú do tela fyzického, pozostávajúceho rovnako zo štyroch živlov

9. Po ukončení magickej procedúry nechaj vodopád svetla rozplynúť s tým, že si povedzme v predstave luskneš prstami a mentálne zvoláš „učinené!“

10. Svetlo sa rozplynulo  a ty si pomaly uvedomíš, že ešte stále stojíš v strede kruhu vo svojom chráme alebo na inom posvätnom mieste tvárou k východu. Vnímaš okolo seba ochranný kruh.

Potom prednesieš záverečnú reč, niečo v tomto zmysle:

Ja (magické alebo fyzické meno), v úcte, pokore a oddanosti k záležitostiam Vyššej moci, týmto ďakujem (vybranému zdroju Svetla, napríklad bohyni Luna) za jej magické pôsobenie a transmutáciu všetkého negatívneho, čo ma dosiaľ sužovalo, na Svetlo. To nech ma ďalej na mojej Ceste, ktorá je mojím cieľom, vedie tak, ako maják navádza lode v rozbúrených vodách do bezpečia prístavu.

Ďakujem Ti, Ó, Svetlo Luny (alebo Ó, bohyňa Luna… či iná bohyňa/boh, archanjel/génius alebo jednoducho len duch napríklad Slnka, Mesiaca, Zeme,Vesmíru/Univerza) za všetko, čo si doteraz pre mňa učinila a prosím Ťa i naďalej o tvoju podporu, ochranu a vedenie. Buď požehnaná vo svojej bytosti.

Zaklínanie zakončíš tlesknutím rúk alebo dupnutím ľavej nohy o podlahu či lusknutím prstov ľavej ruky a zvolaním:

Tak sa staň!

(toto môžeš urobiť ako vo fyzickej forme tak čiste len v predstave)

A na potvrdenie výsledku luskneš prstami ľavej ruky a zvoláš: 

Učinené!

(a opäť je jedno, či to urobíš fyzicky alebo „len“ mentálne)

11. Hlboko sa raz až štyrikrát (podľa pocíťovanej potreby) ukloníš, zrušíš ochranný kruh a opustíš posvätné rituálne miesto. Ihneď nato sa precitneš do fyzického tela s vedomím, že doň prenášaš aj všetky novozískané kvality.

12. Okamžite na práve vykonaný rituál zabudneš!

Je to preto, lebo po ukončení tranzu, ako protiklad pre nastolenie rovnováhy, ho začne analytická myseľ okamžite analyzovať a spochybňovať, čo nevyhnutne vedie k jeho oslabeniu. No pokiaľ si vieš analytickú myseľ ustrážiť, môžeš previesť rozjímanie o práve prebehnutom rituály a energeticky ho tak podporiť.


Záver

Opakovanie je matka múdrosti a preto: aby si bol v hociktorom rituály skutočne úspešný, potrebuješ v ňom dennodenným opakovaním získať prax. Pritom však nikdy netlač na pílu a každú vizualizáciu/imagináciu či pokus o mentálnu či astrálnu projekciu ukončí v tom najlepšom okamihu – keď ti to vynikajúco ide a nachádzaš sa v radosti. No radosť maj aj vtedy, keď ti to akože nejde, lebo to totiž nie je možné. Mozog sa učí analogicky rovnako, ako keď vo fitnes posilňuješ svaly. A teda nie je možné, aby sa nedial žiaden progres. Ten postupuje u každého jeho vlastnou rýchlosťou!  

Žiadne zmenené stavy vedomia neukončuj v pochybnostiach a/alebo v negatívnom rozpoložení!

Ak je to pre teba ťažké, pretože si dajme tomu ťažko chorý alebo sa ti extrémne nedarí, pozitívom je už aj taký stav neutrálnej mysle, teda stav, kedy sa nachádzaš mimo pomyselného kyvadla, ktoré sa neúprosne húpe z úvrate „zla“ do úvrate „dobra“ a naopak.

Teda aj taká pozícia „plusu“ v rámci mentálneho kyvadla je „negatívnou“, pretože zákon o nadobudnutí rovnováhy vo svetoch protikladov (mentálny, astrálny a fyzický svet) nariaďuje kyvadlu o nejaký čas sa zhupnúť do opačnej pozície. Ak sa však od kyvadla oprostíš tým, že si svojim spôsobom predstavíš, ako sa od neho „vzdiaľuješ“, v podstate sa týmto krokom disociuješ aj od zákonitostí svetov protikladov. V tomto (meta)fyzickom stave mysle ti už nehrozí to, že by si aj naďalej zadával príčiny pre neskoršie následky v nerovnovážnom stave vedomia, čo napríklad svojou symbolikou vhodne vyjadruje Arkána „2 Mečov“ u Tarotu magického Mesiaca, ktorá poukazuje nato, že pokiaľ nebudeš pod nadvládou kritickej a posudzovačnej mysle, otvorí sa ti „potrubie“, ktorým bude do teba prúdiť energia Svetla z Astrálu, a v tebe aj v tvojom okolí nastane liečenie…

Pokiaľ si unavený a chceš cvičiť len preto, lebo musíš, teda dajme tomu nastal predom určený čas, pred samotným cvičením sa progresívne zrelaxuj a to ti spoľahlivo napovie, v akej si kondícii – či nato momentálne máš alebo nie. Ak nie, tak jednoducho zaspíš, čo je oveľa lepší prípad ako keby si duchovne/magicky pracoval nesústredený, kedy nastáva najvhodnejšie prostredie k získaniu zlozvykov, ktorých sa zbavíš oveľa ťažšie než akoby si s cvičeniami len začínal.

Teda, buď si zdriemneš alebo sa preberieš a môžeš začať. Ale napríklad, nám to funguje tak, že si zo 15 – 30 minút zdriemneme a únava sa úplne zresetuje. Potom cvičíme. Ak k cvičeniu pociťujeme presýtenosť a nechuť, ale pritom o únavu nejde, priznáme daný emočný stav a urobíme si meditáciu s tým, že rozjímame o tom, ako sa nám do cvičenia nechce! Tak spoľahlivo oklameme myseľ a náhle zistíme že, „aha, však ja meditujem!“… a potom už len zmeníme predmet meditácie smerom k zámeru, ktorý sme pôvodne chceli realizovať.

Nechaj sa viesť vznešenosťou ducha a nezablúdiš!… motto mágie Bratstva Slnka.  

Kedykoľvek a kdekoľvek, teda nielen pri meditácii, keď si nato spomenieš, snaž sa bez snaženia sa dať do pohody. O tom viacej hovorí pojem metapozorovateľa. Však Univerzum je nekonečné… a ty (myslené nadvedomie, vyššie Ja, duch), máš predsa na všetko nekonečné množstvo času. Sebastredná myseľ síce nie, ale tá ťa v tomto prípade zaujímať nemusí, pretože ona je len nevedomou (pod)osobnosťou, ak nie dokonca blbcom. Ale ani potom to nie je navždy stratené…

Ži si svoj život uvoľnene a s hravosťou, ako vo sne…Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background