Menší pentagramový rituál

WEB_RITUAL_002


Pentagram

symbolizuje spojení čtyř živlů s pátým elementem (éter, akáša), který představuje jejich imanentní jednotu a je jejich syntézou i esenci. Z tohoto důvodu je pentagram rovněž symbolem mikrokosmu, tj. člověka, ovšem pouze v případě, že je obrácen vrcholem vzhůru.

Převrácený pentagram (vrcholeru dolů) znázorňuje hlavu „kozla sabatu“ a tradičně je vnímán jako symbol černé magie. Syntéza obou typů pentagramů, která je vyobrazena níže, budiž tématem k meditaci pro vážné zájemce o hermetismus. V pentagramových rituálech se zásadně pracuje pouze s pentagramem obráceným vrcholem nahoru.

WEB_RITUAL_0033

Pentagram bielej mágie (vľavo) & Pentagram mágie čiernej (vpravo)

V magické praxi jsou živly tradičně přirazovány jednotlivým světovým stranám, a sice
– vzduch východu,
oheň jihu,
voda západu a
země severu, zatimco pátý element se nachází uprostred.
(V některých systémech jsou voda a země prehozeny).

WEB_RITUAL_0044

Syntéza obidvoch pentagramov (vľavo) & Priradenie živlov jednotlivým vrcholom pentagramov (vpravo)

Symbolickým znázorněním jednotlivých živlů jsou zde čtyři zodiakální emblémy, které odpovídají čtyřem archandělům živlů:
člověk (vzduch),
lev (oheň),
orel, resp. štír (voda),
býk (země).
Tyto souvztažnosti zde hrají důležitou roli.

S ohledem na praktické použití se rozlišuje menší a větší pentagramový rituál. Oba tyto rituály mohou mít buď invokačni nebo zažehnávací (vymítaci) formu.

Dobře provedený zažehnávaci, resp. vymítací pentagramový rituál je provázen pocitem čistoty, zatímco po provedení invokačního pentagramového rituálu se má dostavit pocit posvátna.


Menší pentagramový rituál

má v magii mnohostranné použití a dobrý magik jej musí skutečně mistrovsky ovládat. Tento téměř unrverzalní rituální postup se používá zvláště v těchto případech:

1. Zahájení a ukončení každého magického díla.

2. Udržování magikovy „kondice“ pravidelným prováděním tohoto rituálu každé ráno a večer.

3. Zbavení se zmatených nebo obsedantních myšlenek apod.:

a) Postavte se čelem k východu a vizualizujte kolem sebe kruh.
b) Vizualizujte příslušnou rušivou myšlenku.
c) S imperativním gestem vykažte tuto představu vně kruhu.
d) Zabraňte návratu představy tak, že uděláte krok nazpět a přiložíte pravý ukazováček ke rtům v gestu mlčení.
e) Abyste tuto představu desintegrovali, proveďte menší zažehnávaci pentagramový rituál. Sledujte, jak se její obraz rozplývá.

4. Příprava k astrální projekci:

Zaujměte meditační polohu. (Buď lotosový sed nebo obyčejný sed na židli, s koleny u sebe a vzpřímenými zády.)

Představte si, že stojíte uprostřed místnosti. Promítněte své vědomí do této představy jak nejlépe můžete. Vciťte se do vízualizovaně postavy, představujte si, jak chodí, dívá se a dotýká se předmětů. Nechte svého dvojníka provést menší zažehnávací pentagramový rituál. Pozorujte, co způsobil rituál v astrálním světle. Nakonec svého astrálního dvojníka zase vstřebejte.

5. Mírnější formy exorcísmu, sloužící k pročištění duchovní atmosféry. Pro tento účel se pentagramový rituál zpravidla spojuje s vykropením prostoru svěcenou vodou.


Rituálna prax

Menší pentagramový rituál se provádí pravou rukou a sestává ze čtyř částí:
1. Kabalistický kříž
2. Vepsání pentagramů
3. Invokace archandělů
4. Kabalistický kříž


Při započetí rituálu se postavte čelem k východu. Na místě nejprve vizualizujte nebo vyznačte magický kruh.


1. Kabalistický kříž
(v závere stránky podrobnejšie)

a) Dotkněte se čela a řekněte ATA (Tvoje je).
b) Dotkněte se prsou a řekněte MALCHUT (Království)
c) Dotkněte se pravého ramene a řekněte VE-GEVURA (a Moc).
d) Dotkněte se levého ramene a řekněte VE-GEDULA (a Sláva).
e) Zkřižte paže na prsou a řekněte LE OLAM, AMEN (na věky, amen).

Při provádění vizualizujte, že rukou postupně vepisujete linie bílého světla ve tvaru kříže, které sahají od hlavy k chodidlům a od pravého ramene k levému rameni. Při slovech LE OLAM, AMEN si na průsečíku kříže představte růži v její přirozené nebo stylizované podobě. Kabalistický kříž by měl předcházet každému, i tomu nejmenšímu magickému rituálu.


2. Vepsání pentagramů

Linie pentagramů se vepisují do vzduchu napřaženou pravou paží, jedním tahem ve vyznačeném směru, a to buď magickou dýkou nebo žehnacím gestem (ukazováček a prostředníček natažený, prsteníček a malíček pokrčené tak, že se dotýkají palce). Jejich vrcholy sahají od čela po stehna.

Vepisování pentagramů je třeba synchronizovat s dýcháním:

nádech při pohybu nahoru,
výdech při pohybu dolů,
zadržení dechu při vodorovném pohybu.

Pro potřebu menšího pentagramového rituálu se používá pentagram živlu země.

WEB_RITUAL_0022

Zažehnavací pentagram země (vlevo), invokační pentagram země (vpravo)

a) Stojíce čelem k východu vepište první zažehnávací pentagram země. Pak se nadechněte, zatímco přiložíte ruku k hrudi, a ukažte do středu pentagramu, přičemž s výdechem intonujte Boží jméno JHVH (= Jod He Vau He).

b) Nechte paži napřaženou a obraťte se čelem k jihu. Opakujte celý postup a intonujte Boží jméno ADONAJ.

c) Pak se otočte čelem k západu, znovu opakujte celý postup a intonujte Boží jméno EHEJE.

d) Nakonec se otočte čelem k severu, vepište poslední pentagram a intonujte Boží jméno AGLA. Pak se vraťte do výchozí pozice, tj. obraťte se čelem k východu.

Je třeba dbát na dobrou vizualizaci pentagramů, které musí jasně zářit, ve všech čtyřech kvadrantech kruhu, který byl opsán v průběhu tohoto rituálu. Pozornost je nutno věnovat také správné intonaci.


3. Invokace archandělů

Rozpažte ruce do podoby kříže a řekněte:

Přede mnou Rafael
Za mnou Gabriel
Po mé pravici Michael
Po mé levici Uriel
Okolo mne planou pentagramy
a nade mnou září šesticípá hvězda.

Při pronášení této formule je velmi důležitá dobrá vizualizace archandělů v jednotlivých kvadrantech. Na východě se tyčí Rafael, archanděl vzduchu. Je oděn ve žlutém rouchu s purpurovými odlesky, které vlaje ve větru. V ruce drží hůl. Na západě stojí Gabriel, archanděl vody, s pohárem v ruce. Jeho roucho je zářivě modré s oranžovými odlesky. Michael, archanděl ohně, který stojí na jihu, je oblečen v červeném rouchu se zelenými odlesky. V ruce třímá plamenný meč. Uriel, archanděl země, stojící na severu, má bohaté roucho v barvách čtyř ročních období: citronově žlutá, olivová, hnědočervená a černá. Stojí na pantaklu.

Závěrem této fáze rituálu se znovu připomínají již vepsané pentagramy a vizualizuje se hexagram nad operatérovou hlavou.


4. Kabalistický kříž

Znovu zopakujte postup uvedený v bodu „1“.
Z knihy MAGIE od Josefa VESELÉHO doplnil a upravil Peter


KABALISTICKÝ KRÍŽ & MALÝ RITUÁL PENTAGRAMU z INEJ DIELNE
 

Kabalistický kříž
 
vnitřní práce a poznámky k rituálu

Jedním z hlavních účelů kabalistického kříže je vytvořit spojení s nejvyšším a nejčistším principem, jak v nás, tak mimo nás. Pro zjednodušení budeme v textu tento princip nazývat Světlo. Světlo je přivedeno do těla, které je jím celé prozářené a vyrovnané formou kříže. V této formě vytváří stav rovnováhy, čistoty a veškerá další rituální činnost je prováděna pod vedením „vyššího“ principu. Tohle je hlavní důvod vykonáváni kabalistického kříže před většinou zbylé rituální práce, jak ve vnějším řádu Zlatého úsvitu, tak ve vnitřním řádu RR et AC. Z tohoto důvodu považuji tento rituál za nejdůležitější rituál v tradici Zlatého úsvitu.

Níže uvedené vizualizace k rituálu vycházejí z knihy By Names and Imagesautora Peregrina Wildoaka.


Před tím než se do kabalistického kříže pustíme, podívejme se na pár poznámek ke cvičení:

4 fázové dýchá
V řádu Zlatý úsvit se nejčastěji používalo tzv. 4 fázové dýchání. Cyklus je následovný:

Zhluboka se nadechujte (nádech jde z břicha přes plíce) a počítejte do 4. Zadržte dech počítejte do 4. Vydechněte počítejte do 4. Znovu zadržte dech a počítejte do 4.
Doporučuji, zvláště pokud nemáte zkušenosti s dechovými cvičeními 4 fázové dýchání nejprve trénovat 2 až 4 týdny než si tělo zvykne.

Napojení na zemi
Vizualizace jsou doplněním autora knihy By name and Images od Peregrina Wildoaka a není v kabalistickém kříži zahrnuto. Odůvodňuje to hlavně tím, že většina západních náboženských tradic měla hodně negativní vztah k zemi. Když vezmeme v potaz rčení Kether je v Malkuth a Malkuth je v Kether, dávalo mě osobně tohle doplnění smysl a do rituálu jsem ho zahrnul. Samozřejmě pokud se chce někdo držet původního znění, tak část s propojením s vnitřkem země vypustí.

Vibration neboli intonace
Intonace je v anglických textech pojmenována jako vibration. Velice často je popisována v rámci intonace poměrně složitá technika, která je spíše pro zkušenější praktiky a nejčastěji je popisována takhle:
Imaginovat zářivé bílé světlo nad hlavou a postupně nechat projít do úrovně srdce.
Uprostřed srdečního centra si představit žhnoucí bílá písmena slova, která chceme nechat vibrovat.
Pomalu vyslovíme slovo tak, aby vibrovalo v celém hrudním koši a cítili jsme ho v celém těle.
Měli bychom si představit, jak tento zvuk zasahuje každý kout vesmíru.
Pro začátek stačí, abyste při intonaci cítili vibrace v hrudníku a rukách.

Pro ilustraci zde dávám videá:
Israel Regardie:


Morgan Drake Eckstein:

Pokud při intonaci cítíte únavu hrdla, zapracujte na tom, aby vibrace vycházeli z nižší oblasti.
Intonování jmen Bohů nebo bytostí má z pohledu tradice odemknout sílu dané bytosti a přenést jí k nám.


Kraig ve své knize Modern Magick rozlišuje intonaci na dva druhy:

Interní invokační, která má hlavně za účel, aby naše fyzické i astrální tělo vibrovalo s danou kvalitou.
Externíevokační, kdy se vibrace snažíme přenést do prostoru mimo nás.

V případě kabalistického kříže jde téměř vždy o invokační intonaci. V případu např. pentagramového rituálu je většinou ideální, aby intonace byly kombinací výše zmíněných typů. V pokynech Zlatého Úsvitu pro stupeň Neofyta upozorňují na fakt, že by se měla intonovat jenom boží jména. V principu to znamená, že by se neměla intonovat běžná slova nebo jména lidí. Není totiž jisté, jakou kvalitu intonací přeneseme.

Zasazení tří pilířů Stromu života
Na kabalistický kříž můžeme pohlížet i jako na symbolické zasazení tří pilířů stromu života v našem těle:
Prvním je střední pilíř prostřednictvím intonace Atah, která symbolizuje sefiru Kether, a intonací Malkuth, která symbolizuje sefiru Malkuth.
Druhý je pilíř přísnosti skrze intonaci Ve – Gebura, která je symbolem pro sefiru Geburah umístěnou ve středu pilíře přísnosti.
Třetím je pilíř milosti intonací Ve – Gedula, neboli Chesed, která je sefirou opět ve středu pilíře.


Rituál Kabalistického kříže

1. Postavte se tváří k východu (fyzickému či symbolickému) do středu rituálního prostoru (oratoře, sanktuária, chrámu etc.). Uvolněte své tělo. Jednoduchý způsob je pět až šest hlubokých nádechů začínajících v oblasti pupku.

2. Dejte ruku před své přirození tak, aby dlaň směrovala k tělu a prsty směrem k zemi. Můžete použít 4 fázové dýchání. Imaginujte jak se proud světla (nebo vůle) z vaší ruky přesouvá do země pod vámi. Nechte jej projít skrz zemi a dospět až do jejího středu, kde se spojí s vnitřním světlem země.

3. Velice pomalu zvedejte ruku po střední linii svého těla (používáte-li rytmické dýchání, tak v této fázi stále dýcháte v rytmu). Zároveň imaginujte jak světlo ze středu země vytahujete nahoru přes vaše chodidla a naplňuje celé vaše tělo proudem světla ze země.

4. Stále pomalu zvedejte ruku. Spolu s tím imaginujte jak rostete až do takové velikosti, že nohama stojíte na Zemi a hlavu máte mezi hvězdami. Zadívejte se na konec Universa a vidíte zářivé nekonečné a neomezené bílé božské světlo. Světlo naplní vaši vizualizaci a vy víte, že je to světlo Jediného. Musíte po něm toužit. Jak se vaše ruka dostává výš, cítíte světlo na dosah konečků vašich prstů.

5. Když se dostane rukou nad vaši hlavu, vezměte do ruky božské světlo. A začněte pomalu dávat ruku před své čelo a zároveň vytvářet sloup o šířce vaší dlaně, který vychází ze světla nad vámi. Dotkněte se konečky prstů čela. Světlo přechází do vnitřku vaší hlavy, usazuje se uprostřed a vyplňuje veškerý prostor hlavy. Intonujte Atah (Ty jsi). S tím jak intonujete, světlo v oblasti čela se stává jasnější a silnější, přesahuje hlavu a vytváří zářivou kouli.

6. Začněte přesouvat ruku z čela po střední linii směrem dolů a nechte sloup světla pokračovat přes nohy až do země. Zastavte ruku a dotkněte se břicha nebo přirození. Vytvořte ze světla velkou zářivou kouli pod vašimi chodidly a stůjte na ni. Intonujte Malkuth (Království). Spolu s intonací se světlo pod vašima nohama stává silnější a jasnější.

7. Konečky prstů, ze kterých vyzařuje božské světlo, se dotkněte rukou pravého ramene. Intonujte Ve- Geburah (i Moc). Opět imaginujte jak se s intonací vytváří na vašem pravém rameni jasná koule plná zářivého a silného světla.

8. Přesuňte ruku z pravého ramene na levé rameno a dotkněte se ho konečky prstů. Jak přesouváte ruku z pravé strany do levé, vytvořte jasný sloup světla mezi rameny a intonujte Ve-Gedulah (i Sláva) a opět s intonací vytvořte kouli jako v bodu 7.

9. Spojte ruce ve středu hrudníku a intonujte Le Olam (Na věky věků). Při intonaci se na spojnici mezi vertikálním a horizontálním sloupem vytváří koule jasného, zářivého a bílého světla.

10. Spojené ruce lehce roztáhněte (konce prstů zůstanou spojeny) a intonujte Amen. Při intonaci se celý světelný kříž vytvořený ve vašem těle rozjasňuje a zesiluje. Vyzařované světlo prostupuje celým vaším tělem.

11. Spusťte ruce pomalu dolů. Jak vaše ruce klesají podél těla, postupně se zmenšujte do své přirozené velikosti. Již nestojíte na celé Zemi a nemáte hlavu mezi hvězdami. Jak se vracíte do obvyklé velikosti, imaginujte sloup, který spojuje vaši oblast nad hlavou (tzv. korunní) s bílým zářivým světlem nad hvězdami.

Z historického pohledu byl kabalistický kříž pravděpodobně invencí zakladatelů Zlatého Úsvitu.
Ata Malkut Ve-geburah Ve-Gedula Le-Olam Amen je doxologií používáno v modlitbě Otče náš (Pater Noster). V částečně pozměněné formě se používá i v řecko-katolické církvi (Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždy i na věky věků). Zdroj

________________________________________


Zdroje

Zasvěcení do praktické magie díl I., Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicero.
http://www.llewellyn.com/blog/author/don_kraig/ – blog Donalda Michaela Kraiga.
By Names and Images, Peregrin Wildoak, Skylight Press 2012
The Middle Pillar Third Edition edited and annotated, Israel Regardie, Llewellyn publications 2015


Malý Rituál Pentagramu

 

Před začátkem: Rozebrání malého rituálu pentagramu neboli MRP bude v duchu článku o kabalistickém kříži (KK) – uvedené v článku vyššie – , který je přímou součástí MRP. Poznámky o 4 fázovém dýchání a intonaci platí jak pro KK tak pro MRP.

Aleister Crowley se jednou vyjádřil, že správně pochopený Malý pentagramový Rituál (dále jen MRP) je medicínou kovů a kamenem moudrých. Je pravdou, že tento základní rituál má nádhernou symboliku, mnohostranné uplatnění a je poměrně jednoduchý i ve svých náročnějších verzích. Pohledů na význam jednotlivých částí rituálu je mnoho. Popisi budou vycházet zejména s práce Nicka Farrella, Peregrina Wildoaka, Marka Stavishe, Josepha Lisiewskeho a manželů Cicerových. Velké množství členů komunity Golde Dawn veřejně proklamuje, že MRP ve své původní formě nemá co dělat např. s elementy a mají k tomu poměrně rozumné argumenty. Nicméně z pohledu praktikujícího si myslím, že momentálně ustálená forma má vyznám a je právě použitelná i pro lid mimo tradici Zlatého úsvitu. Před samotným rituálem si uvedeme několik poznámek.

Ze začátku se může MRP zdát jako poměrně náročný a velice komplexní. Nicméně jeho komplexnost může být opravdu pochopena až pravidelným praktikováním. Důležitá je vnitřní práce a rituál samotný. Když některým poznámkám nebudete rozumět, můžete mě kontaktovat přes email redakce@zridlo.cz nebo Facebook.


Historie rituálu

V roce 1888 byl v Anglii založen magický řád Golden Dawn neboli Zlatý úsvit. Jeho učení vycházelo z kombinace různých zdrojů jako je teosofie, tradiční magie, zednářství, rosenkruciánství atp. Rituál samotný vzešel z myšlenek zakladatelů řádu. Původně byl určen pro práci ve vnějším řádu Zlatého úsvitu a sloužil zejména jako forma modlitby, tréninku vizualizace a základní ochrana proti astrálnímu nepořádku. Na začátku neměl vůbec návaznost na elementy. Intonování jednotlivých archandělů mělo spíše význam invokační (neprobíhala vizualizace viz porovnání na konci). Změna v chápání a užívání MRP přišla až s Israelem Regardiem, který by se dal označit za popularizátora učení Zlatého úsvitu. Regardie se přičinil o dvě změny v chápání rituálu:

Přidal elementální vrstvu a to hlavně při vizualizaci archandělů. Rituál tedy již nebyl jenom modlitbou spolu s vizualizací a intonováním jmen archandělů. Začal být komplexnějším nástrojem a měl silnější vliv na mikrokosmos praktikujícího.

Používání jenom zažehnávací formy. Regardie byl v civilním životě psychoterapeut a v jeho díle je přítomná velice silná psychologizace magie, což je někdy na škodu. Proto podle něj bylo nutné vykonávat stále jenom zažehnávací formu, aby se praktikující očisťoval. V původních pokynech se opisovala invokační forma, zažehnávací je vzpomenuta jenom jednou větou.

Pro ilustraci rozdílného přístupu teď uvedu dva překlady. První je překladem původních instrukcí a druhá je tzv. Regardieovská verze z knihy Self-initiation into the Golden Dawn Tradition: A Complete Curriculum of Study for Both the Solitary Magician and the Working Magical Group napsané manželi Cicerovými. U nás kniha vyšla rozdělená do 6 dílů pod názvem Zasvěcení do praktické magie.

 

1. verze (je překladem původních instrukcí z Knowledge lectures)

• Vemte ocelovou dýku. Tvář k Východu.

• Dotkni se čela a řekni Atá (Ty jsi)

• Dotkni se prsou a řekni Malkuth (Království)

• Dotkni se pravého ramena a řekni Ve – Geburah (a Síla)

• Dotkni sa levého ramena a řekni Ve – Gedulah (a Sláva)

• Sepni ruce před sebou a řekni Le-Olam (na vždy)

• Dýka mezi prsty, hrot nahoru a řekni Amen

• Vytvoř ve vzduchu směrem k Východu invokační pentagram, jak je ukázané, přenes hrot dýky do středu pentagramu, vibruj Božské jméno Yod He Vau He – a imaginuj, že tvůj hlas se nese vpřed na Východ vesmíru.

• Drž dýku před sebou, jdi na jih, vytvoř pentagram a podobně vibruj božské jméno Adonai

• Jdi na Západ, vytvoř pentagram a vibruj božské jméno Eheieh

• Jdi na Sever, vytvoř pentagram a vibruj božské jméno Agla

• Vrať se na východ, dokonči kruh přenesením hrotu dýky do prvního pentagramu


Postavte se s rozpaženými rukama ve formě kříže a řekněte:

• Přede mnou Raphael

• Za mnou Gabriel

• Po mé pravé ruce Michael

• Po mé levé ruce Uriel

• Přede mnou hoří pentagram

• Za mnou září šesticípá hvězda

• Znovu udělejte kabalistický kříž, jako je nařízeno výše, vyslovte Atah atd.

Pro zažehnávání použijte ten jistý rituál, ale obraťte linie pentagramu.

 

2. verze

• Postavte se tváří k východu. Proveďte kabalistický kříž.

• Tváří k východu načrtněte pravým ukazovákem, dýkou nebo černým koncem vnější hole dvojí moci velký zažehnávací pentagram země. • Zabodněte dýku/špičku hole nebo ukazovák doprostřed pentagramu a vibrujte JHVH tzv. vyslovte Jod – he – vav – he (a po celou dobu držte pravou paži nataženou, nenechte ji poklesnout. Pentagramy by měly být vizualizovány buď jako modré plameny anebo jako zářivé bílé světlo.)

• Obraťte se k jihu a načrtněte tu stejný pentagram.

• Jako předtím tento obrazec nabijte intonací ADONAI (vyslovte adónaj).

• Obraťte se k západu a načrtněte pentagram. Nabijte ho EHJE (vyslovte ehéjé).

• Obraťte se k severu a nakreslete pentagram. Intonujte AGLA (vyslovte agalá).

• Držte paži nataženou. Obraťte se tváří k východu. Natáhněte obě paže ve tvaru kříže a řekněte: „Přede mnou RAFAEL.

• Představte si před sebou obraz velkého archanděla vzduchu vystupujícího z oblaků ve splývavém žluto-fialovém rouchu, nesoucího hůl s caduceem.

• Za sebou vizualizujte jinou postavu a řekněte: „Za mnou GABRIEL.“

• Vizte, jak archanděl vystupuje z moře, podoben bohyni Venuši, oblečený v modro-oranžovém rouchu a s pohárem v ruce.

• Napravo vizte další postavu, tentokrát v planoucím rudozeleném rouchu nesoucí meč. Řekněte: „Po mé pravici MICHAEL.

• Vizte dalšího velkého archanděla nalevo, jak vystupuje z vegetace země, oblečen v rouchu barvy citronové, olivové, červenohnědé a černé, jenž drží klasy zralé pšenice. Řekněte: „Po mé levici URIEL.

Řekněte: Neboť kolem mne plane pentagram a na sloupu září šesticípá hvězda.

• Opakujte kabalistický kříž.

 

Symbolika pentagramu

Pentagram může mít mnoho významu v jednotlivých tradicích. Bývá spojován se zlatým řezem, ochranou, vládou ducha nad 4 elementy a podobně. V MRP je právě důležitá symbolika živlů. Duch nazývaný i Kvintesence je řídícím, sjednocujícím prvkem. Druhá a velice důležitá rovina je samotné načrtnutí pentagramu do vzduchu. Velice často se uvádí, že se kreslí pentagram daného elementu. Problém však je v tom, že pentagramy pro elementy se kreslí a vizualizují v GD úplně jinak a to při nejvyšším rituálu pentagramu. Při MRP existují jenom dvě formy, zažehnávací a invokační.

 

 

 

Když se pozorně podíváme, při invokační formě do každé světové strany přivádíme ducha do země. Při zažehnávací formě zase vykazujeme ze země zpět k duchu. Pentagram kreslíme na každou světovou stranu a nabíjíme ho božským jménem, což nás přivádí k další symbolice.

 

Symbolika světových stran

Světové strany mají, v rituální magii celkově, svůj velice zásadní význam. Přiřazení atributů se může u jednotlivých stran lišit vzhledem k určité odlišnosti učení Zlatého úsvitu od např. Francouzské tradice:

 

 

 

Význam a použití Božích jmen

JHVH – ve vztahu k MRP se uvádí jako „být“ (v angličtině ‚to be‘). Je to tetragrammaton a v židovské tradici nevyslovitelné jméno boží.

ADONAI – Pán, vládce, vládnoucí síla (v angličtině ‚Lord‘)

EHEIEH – ve významu k MRP používá význam ‚Já budu‘ nebo ‚Jsem to, co budu‘ (v angličtině ‚I will be‘ nebo ‚I am what I will be‘)

AGLA – je notarikonem neboli kabalistickým akronym. Jeho znění je Atah-Gibor-Le olam-Adonai. V tradici GD se překládá jako ‚Ty jsi mocný na věky ó pane.‘ Tato formule se často vyskytuje ve středověkých grimoárech, kde sloužila jako zaklínací formule.


Boží jména kromě vztahu k jednotlivým světovým stranám a k aktivaci pentagramů mají i jinou niternější rovinu. Je to rovina vztahu božích jmen k času:

Východ neboli přede mnou – budoucnost (JHVH) – dosáhnutí Božství nebo reintegrace v budoucnosti.

Jih neboli pravá strana – přítomnost vnitřní (Adonai) – definování vlády nad sebou samým

Západ – neboli za mnou – minulost (Eheieh) – význam Jsem to, co budu. Neulpívání v minulosti, budu něčím lepším (vývoj forem).

Sever – neboli levá strana – přítomnost vnější (AGLA) – definování vlády nad vnějšími okolnostmi.

Intonováním božích jmen, zároveň otevíráme kvality jednotlivých božích jmen v mikrokosmu. Další významy božích jmen nechávám čistě na studiu čtenáře. V článku jsou uvedeny jenom významy k MRP.

 

Význam jmen Archandělů

Rafael – „Bůh uzdravuje

Gabriel – „Bůh je mocný

Michael – „Kdo je jako bůh

Uriel – „Bůh je moje světlo


Kromě klasické vizualizace a intonování jmen, mají opět archandělé význam k času. Tím dostáváme další kvalitu kromě aktivace 4 živlů prostřednictvím archandělů:

Východ neboli přede mnou – budoucnost (Rafael) – Bůh (každý si může doplnit pro něj vhodný význam) mě uzdravuje a bude vést na mé cestě.

Jih neboli pravá strana – přítomnost vnitřní (Michael) – Dává impuls k rozvoji a přibližuje vnitřní svět k dokonalému božskému světu.

Západ – neboli za mnou – minulost (Gabriel) – Dává nám moc nad minulostí a podvědomím.

Sever – neboli levá strana – přítomnost vnější (Uriel) – osvětluje a chrání cestu vnějším světem.

Při vizualizaci archandělů postupujte od jednoduché formy až po složitou. Je důležité, aby všichni archandělé byli vizualizováni stejným způsobem. To znamená, že pokud Michael drží v ruce meč tak i ostatní archandělé drží příslušné symboly.

MRP ve vztahu ke kabalistickým světům
Pentagramový rituál slouží na práci se 4 sub-elementy Země a ovlivňuje sefiru Malkuth světa Jecira. Malkuth Jeciry je však zároveň Kether (nejvyšší sefirou Asiah světa akce). Kdybych měl tuhle složitou definici převést do řeči člověka, který se v hermetické kabale moc nevyzná, tak MRP ovlivňuje spojnici mezi světem fyzickým a světem astrálním. A kdy je význam dáván hlavně na stranu „fyzickou“ neboli na zemskou sféru.

Z tohoto důvodu velice často vzniká nepochopení přiřazení elementů k jednotlivým rituálům. Elementy v pentagramových rituálech jsou řazeny dle tzv. pozemských větrů, které jsou například zmíněny v astrologické práci Tetrabiblos Claudia Ptolemaia. Jak MRP, tak ostatní rituály přímo manipulující se 4 živly pracují s jiným uspořádáním, než například hexagramové rituály (hexagramové rituály pracují s tzv. klasickým uspořádáním živlů). Z tohoto důvodu není vhodné, aby se například prováděli invokační formy pentagramového a hexagramového rituálu po sobě v krátkém čase, protože každý pracuje s jiným přiřazením živlů a v rituálním prostoru by to mohlo způsobit chaos (samozřejmě jiná situace je u stabilní oratoře, kde jsou základní astrální proudy a energie zabudovány „na pevno“).

Použití pentagramového rituálu

Jak již bylo řečeno, MRP sloužil jako imaginační cvičení a nácvik jednoduché ritualistiky. Na druhou stranu má i svoje praktické využití, které by se ale nemělo přeceňovat.

Zažehnávací formu je doporučeno používat při prvních třech až šesti měsících (začátku) magické praxe hlavně pro zaměření se na vnitřní očištění. Může být použita pro vyčištění místnosti od menšího astrálního nepořádku.

Zaklínací formu můžeme přirovnat k malé metličce. Na odstranění drobného nepořádku to stačí, ale na větší bordel musíme použit jiné nástroje. Když se necítíme komfortně například v hotelovém pokoji, vykonáme tam zažehnávací formu MRP. V principu po vykonání zaklínací formy MRP by měl následovat pocit čistoty jak v místnosti, tak v nás samotných.

Invokační formu používáme, pokud chceme v nás samých a v okolí navodit pocit posvátnosti, či naladění se na vyšší rovinu. Invokační formu je vhodné používat jako krátkou přípravu před duchovní prací, jako je například divinace, meditace, astrální cesta apod. Zvláště pokud se nenacházíme v magické oratoři.


V principu má MRP v obou formách následující funkce:

Očištění éterického a astrálního těla

Vytvoření rovnováhy elementů v astrálním těle a psychice

Vytvoření spojení s vyšším já a božským géniem

Vytváření stabilní ochrany praktikujícího tím, že jsou mu do astrálního a éterického těla umístněny symboly (pentagramy), které se automaticky aktivují.

Do astrálního těla jsou umístněny symboly, které umožňují jednodušší přístup do jiných světů (v anglické tradici je používán pojem inner realms jak pro astrální tak pro vnitřní světy)

Ukotvení a uzemnění praktikujícího (v angličtině Grounding).


Malý pentagramový rituál

1. Proveďte kabalistický kříž – dále jen KK (viď v tomto článku vyššie). Stojíte směrem na východ.

2. Otevřete oči. Pomocí imaginace a vůle přeneste světlo z korunní oblasti do oblasti srdce (pokud jste při KK pracovali i se světlem země nechte jí spojit v oblasti srdce se světlem z korunní oblasti). Ze srdečního centra světlo vyšlete do ruky až po konečky prstů.

3. Ukazováčkem (nebo ukazovákem a prostředníkem) nakreslete do vzduchu pentagram. Je modré elektrizující barvy a začíná v bodu:

Měl by být nakreslen s co největší přesností, zároveň dostatečně svižně. Pentagram by také měl být dostatečně velký, tzv. pokud kreslíme zažehnávací formu, začínáme přibližně v oblasti levého bedra a pentagram směrujeme až nad hlavu. Po nakreslení by měl pentagram před námi viset ve vzduchu a zářit modrým elektrizujícím světlem.

4. S prstem se dotkněte středu pentagramu a intonujte (pro intonaci platí stejná pravidla jako při KK) boží jméno JHVH (Jód– Hé–Váu–Hé). Při intonování si představujte, jak síla vašeho hlasu nese zvuk božího jména až na konec vesmíru. Při zažehnávací formě intonace odnáší pryč z mikrokosmu všechny nevyrovnané energie a kvality živlu vzduchu (vnitřní kvality z tabulky – symbolika světových stran). Při invokační formě naopak přináší harmonické a vyrovnané kvality vzduchu.

5. Se zvednutou rukou, jejíž pozice se nemění (vystřena s ukazujícím prstem), se otočte na Jih (pravá strana). Při otáčení zároveň vizualizujte, jak mezi Východem a Jihem vzniká stěna z bílého světla.

6. Opakujte postup pro nakreslení pentagramu z bodu 3.

7. Postup pro intonaci je podobný jako při bodu 4. Rozdíl je v intonaci. Intonuje boží jméno Adonai (Á-dón–áj) a při intonaci se pracuje s živlem ohně (viz tabulka).

8. Se zvednutou rukou, jejíž pozice se nemění (vystřena s ukazujícím prstem), se otočte na Sever (pravá strana). Při otáčení zároveň vizualizujte, jak mezi Jihem a Západem vzniká stěna z bílého světla.

9. Opakujte postup pro nakreslení pentagramu z bodu 3.

10. Postup pro intonaci je podobný jako při bodu 4. Rozdíl je v intonaci, intonuje se boží jméno Adonai (É – hé – jé) a při intonaci se pracuje s živlem vody (viz tabulka).

11. Se zvednutou rukou, jejíž pozice se nemění (vystřena s ukazujícím prstem), se otočte na Sever (pravá strana). Při otáčení zároveň vizualizujte, jak mezi Západem a Severem vzniká stěna z bílého světla.

12. Opakujte postup pro nakreslení pentagramu z bodu 3.

13. Postup pro intonaci je podobný jako při bodu 4. Rozdíl je v intonaci, intonuje se boží jméno Adonai (Á-Gá–Lá) a při intonaci se pracuje se živlem země (viz tabulka).

14. Se zvednutou rukou, jejíž pozice se nemění (vystřena s ukazujícím prstem), se otočte na Východ (pravá strana). Při otáčení zároveň vizualizujte, jak mezi Severem a Východem vzniká stěna z bílého světla.

Tímto jste vytvořili kolem sebe svůj osobní magický kruh sestávající z pentagramů a stěny bílého světla. Ruku již můžete spustit.

15. Pokud chcete, můžete mít při vizualizaci překřížené ruce na prsou. Tato pozitura však není nutností při vizualizaci a intonování jmen Archandělů.

Řekněte „Přede mnou“ a intonujte Rafael (Rá–fá–jél). Vizualizujte postavu archanděla Rafaela, který stojí před vámi. Jeho vysoká postava je oblečená v žlutě-fialovém rouchu. Má roztažená křídla, která pokrývají celou východní část. Vznáší se v oblacích a úsvitu světla. Za ním na obloze je vidět východ slunce. Přímo z něho cítíte očišťující (v případě invokační formy naplňující) jemný vánek živlu vzduchu.

16. Řekněte: „Za mnou“ a intonujte Gabriel (Gá–brí–él) Vizualizujte vysokou postavu archanděla Gabriela v modro-oranžovém rouchu s roztaženými křídli, které pokrývají celou západní část. Gabriel stojí nad jezerem a za ním je obrovský vodopád. Na obloze vidíte západ slunce. Přímo z něho cítíte očišťující\naplňující proud živlu vody směrem k nám.

17. Řekněte: „Po mé pravici“ a intonujte Michael (Mí-chá-él) Vizualizujte vysokou postavu archanděla Michaela. Oblečeného v jasně zářivém červeno-zelném rouchu s roztaženými křídli, které pokrývají celou jižní část. Je obklopen zlato-oranžovými plameny a na obloze můžeme vidět zářivé slunce jasného poledne. Přímo z něho cítíme očistný\naplňující plamen živlu ohně.

18. Řekněte: „Po mé levici“ a intonujte Uriel (Ú-rí-él) Vizualizujte vysokou postavu archanděla Uriela v rouchu barev citrónově-žluté, olivové, červeno-hnědé a černé. Jeho křídla jsou roztažená tak že zabírají celou severní část. Stojí v majestátním lesu a pod jeho nohama jsou dary země jako mnohé druhy ovoce, obilnin a zeleniny. Na obloze je jasná půlnoc s měsícem ve úplňku s mnoha zářícími hvězdami. Přímo z něho cítíme očistnou\naplňující stabilitu živlu země.

19. Řekněte: „Kolem mne plane pentagram.“ Vizualizujte, jak se pentagramy na všech světových stranách ještě jednou rozzáří svým jasným modrým elektrizujícím světlem.

20. Řekněte: „A nade mnou září šesticípá hvězda“ Vizualizujte jak ve vaší korunní oblasti září zlatý hexagram.

21. Opakujte Kabalistický kříž. ZDROJPoužitá literatura

By names and Images, Peregrin Wildoak, Skylight press 2012

Zasvěcení do praktické magie díl I., Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicero.

The Middle Pillar Third Edition edited and annotated, Israel Regardie, Llewellyn publications 2015

Nick Farrell – Making Talismans 2nd edition, Mandrake Oxford 2014

Nick Farrell – Magical imagination the keys to magic Skylight Press 2013

Mark Stavish – Meditiation and rituals IHS Ritual guide series vol. 2 Institute for Hermetic studies


A opäť Josef Veselý
Větší pentagramový rituál

se provádí pouze tehdy, bylo-li místo operace předem připraveno menším pentagramovým rituálem. Používá se při práci s živly, zvláště pak při posvěcování magických nástrojů nebo při tvoření elementárů. Jeho pomocí lze též invokovat nebo zažehnávat zodiakální síly, použije-li se pentagram, který živlově odpovídá příslušnému znamení zvěrokruhu, a vepíšeli se do něj příslušný zodiakální symbol. Atributy pentagramu v případě většího pentagramového rituálu zahrnují nejen hebrejská Boží jména, ale i henochiánské formule.
Pokračovanie na strane 232 knihy MAGIE


Lesser Banishing Ritual of the Pentagram (LBRP) (možnosť CZ/SK titulkov)

 

Pridávam sem i ďalšie okultné technológie, so širokým spektrom pôsobenia ako na ducha, tak dušu a fyzické telo. Aby si v nich dosiahol úspech, podobne, ako to je aj u iných zručnostiach, je nutné ich pravidelne cvičiť až pokiaľ sa neobjavia očakávané výsledky.


Cvičení Středního sloupu

Cílem tohoto cvičení je aktivace prostředního sloupu sefirotického Stromu v těle operatéra.

WEB_SVETLO_01

1. Proveďte menší zažehnávací pentagramový rituál.

2. KETER. Postavte se čelem k východu a vizualizujte nad svým temenem zářivou kouli bílého světla. Když ji vnímáte dostatečně jasně, představte si, že z ní vyzařuje paprsek, který proniká do vaší hlavy, a intonujte Boží jméno EHEJE.

3. DAAT. Imaginujte, že paprsek sestupuje vaší hlavou do oblasti šíje a krku, kde záři jako jasně purpurová koule. Intonujte Boží jméno JHVH ELOHIM.

4. TIFERET. Paprsek postupuje dál do oblasti vašeho solárního plexu a září zde jako zlatá koule. Intonujte Boží jméno JHVH ELOAH VA-DAAT.

5. JESOD. Paprsek dosáhl do oblasti vašeho pohlaví. Ohnivé purpurová koule. Boží jméno ŠADAJ EL CHAJ .

6. MALCHUT. Paprsek dorazil až do vašich chodidel, kde tvoří černou kouli, na níž stojíte. Intonujte Boží jméno ADONAJ HA-AREC.

Cvičení Středního sloupu napomáhá operatérovi čerpat z rezervoáru vyšších energií a přispívá tak k harmonizaci jeho aury. Různými školami byl tento rituál různě adaptován, vždy se však opírá o výše popsané základní schéma.


Rituál Růžového kříže

WEB_SVETLO_02

Rituál Růžového kříže je základním ochranným rituálem. Zatímco cvičení Středního sloupu auru harmonizuje, rituál Růžového kříže ji uzavírá cizím vlivům. Menší zažehnávací pentagramový rituál magika sice také ochraňuje, ale zároveň upozorňuje astrální bytosti na operatérovu existenci. Rituál Růžoveho kříže se provádí v kruhu následujícím způsobem:

1. Zapalte vonnou tyčinku (nejlépe ze santalového dřeva), jděte s ní do jihovýchodní části kruhu a vepište tyčinkou do vzduchu kříž a kruh, jak je vyznačeno na obrázku. Horní konec kříže má být kousek nad vaši hlavou, dolni konec kousek pod vaším solárním plexem. Vodorovné rameno budiž proporční. Podržte tyčinku na průsečíku ramen kříže a intonujte jméno JEHOŠUA.

2. S paží napřaženou ve stejné výši a s tyčinkou v ruce jděte do jihozápadní části kruhu, vyznačte tam stejný kříž a kruh a intonujte totéž jméno.

3. Stejným způsobem přejděte do severozápadní části kruhu a celý postup zopakujte.

4. Přejděte do severovýchodní části kruhu a učiňte totéž.

5. Vraťte se do jihovýchodní části kruhu, čímž jej celý uzavřete, a dotkněte se tyčinkou středu prvního kříže.

6. Pozdvihněte tyčinku nad hlavu, jděte směrem k severozápadu až do středu kruhu. Uprostřed se zastavte, vyznačte tyčinkou nad svou hlavou kříž a kruh a intonujte jméno.

7. S pozdviženou tyčinkou pokračujte k severozápadu a dotkněte se středu severozápadního kříže.

8. Obraťte se a jděte znovu k jihovýchodu, ale tyčinku tentokrát držte těsně nad podlahou. Uprostřed se zastavte a vyznačte nad podlahou kříž a kruh. Intonujte jméno.

9. S tyčinkou u podlahy pokračujte k jihovýchodní straně kruhu a dotkněte se středu jihovýchodního kříže.

10. S tyčinkou v napřažené paži přejděte do jihozápadního konce kruhu.

11. Pozdvihnéte tyčinku a jděte směrem k severovýchodu. Uprostřed kruhu se zastavte a dotknéte se středu horního kříže.

12. Pokračujte k severovýchodnímu konci kruhu a dotkněte se tyčinkou středu severovýchodního kříže.

13. S tyčinkou u podlahy jděte směrem k jihozápadu. Uprostřed kruhu se zastavte a dotkněte se středu dolního kříže.

14. Pokračujte k jihozápadu a dotkněte se středu jihozápadního kříže.

15. Jděte k severozápadu a dotkněte se středu severozápadního kříže.

16. Jděte k severovýchodu a dotkněte se středu severovýchodního kříže.

17. Jděte k jihovýchodu a dotkněte se středu jihovýchodního kříže, čímž uzavřete kruh.

18. Vyznačte ve vzduchu znovu kříž a kruh, jenže větší. Intonujte jména JEHOŠUA (svislá linie) a JEHOVAŠA (vodorovná linie).

19. Vraťte se do středu kruhu a vizualizujte kolem sebe všech šest křížů jako síť.

20. Celý rituál je vhodné uzavřít analýzou jména IN RI, která byla popsána výše.

Aby magik při provádění tohoto rituálu nezabloudil, reprodukují zde originální Regardieho plánek, podle něhož se operatér musí pohybovat.

WEB_SVETLO_03

Použití rituálu Růžového kříže:

1. Chrání operatérovu auru a uzavírá ji cizím vlivům.

2. Rozšiřuje vědomí a je proto dobrou přípravou k meditaci. Také uklidňuje a posiluje.

3. Lze jej použít i na podporu jiných osob. V takovém případě se imaginuje astrální obraz dotyčné osoby uprostřed kruhu a operatér provádí tento rituál imaginačně v astrálu.

4. Slouží jako obrana proti vtíravým a rušivým myšlenkám jiných lidí i proti útokům astrálních bytostí.

Závěrem uvádím dva jednoduche rituály, které mě naučil jeden člen řádu Fraternitas Saturni.


Formule IAO

1. Vzpažte a představte si nekonečně veliký kruh bílého světla, který prochází svislou osou vašeho těla. lntonujte hlásku I.

2. Rozpažte a představte si nekonečně veliký kruh červeného světla, procházející vašimi rozpřaženými pažemi. lntonujte hlásku A.

3. Zkřižte ruce na prsou a imaginujte nekonečně velikou kouli modrého světla, která vás obklopuje a v jejímž středu se nacházíte. Intonujte hlásku O.

Tento prostý rituál nahrazuje – alespoň podle mého názoru – poměrně dobře rituál Růžového kříže. Zpevňuje a posiluje auru a slouží jako ochrana před rušivými vlivy a nežádoucím působením lidských myšlenek i astrálních bytosti.


Mantra na probuzení vnitřního ohně

Iči taj, taj
Orovaj

Orogava, orogava
Heja, heja

Orovaj

Používá se při nedostatku energie.

 

Z knihy MAGIE od Josefa VESELÉHO doplnil a upravil Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background