Mágia na odstránenie astrálnych parazitov

WEB_MAGIA_ASTRALNE_LARVY_df715Ak si trúfneš osloviť anjelov či démonov vo vonkajšom Astrály bez toho, aby si mal pod kontrolou Temnotu vo vnútri seba, anjelské sily Ťa odignorujú, zatiaľ čo sily démonické si Ťa s radosťou podajú.  

 


1. Démonologický koncept rituálu

 • a) Daj sa do takej polohy, ktorá ti umožní na svoje fyzické telo zabudnúť.

 • b) Vykonaj progresívnu relaxáciu.

 • c) Vizualizuj si svoj astrálny chrám. Pokiaľ ho nemáš, pokračuj nasledovne.

 • d) Vidíš sa, jedno je či asociovane (vlastnými očami) alebo disociovane (pohľadom akoby iného subjektu), ako stojíš na nejakom príjemnom mieste alebo v úplnej tme na tmavej podlahe a zakladáš ochranný kruh z ohňa alebo svetla.

 • e) Jednotlivým svetovým stranám prideľ pentagramy. Pokiaľ nevieš, pokračuj bez nich.

 • f) Predstav si, ako z Vesmíru na teba plynie jemné zlatisté alebo biele svetlo a zahŕňa celý magický priestor.

 • g) V démonologickom koncepte v mysli privolaj duchov-spojencov a/alebo Anjela Strážneho 

  – v šamanskom prevedení napríklad privolaj/vytancuj svoje silové zviera a rastlinných spojencov, ak máš. Ak nie, stačí aj silové zviera alebo pred začatím rituálu navštív svojho učiteľa v Hornom svete

  – v inom zmysle privolaj svojich bežných ochranných duchov

  – potom evokuj alebo invokuj vysokú svetelnú inteligenciu, ktorá ti je ako autorita blízka

Avšak pamätaj, pokiaľ budeš privolávať niektorých zo spolku svätých alebo pannu Máriu či Ježiša Nazaretského, môže byť, že budeš komunikovať nie s ich dušou alebo duchom, pretože sa už medzičasom mohli opäť inkarnovať alebo je tiež možné, že nikdy fyzicky ani nejestvovali. V tomto prípade privoláš ich egregorov – duchov, stvorených ideami jednotlivcov či už dávnych civilizácií alebo zbožnými želaniami uctievačov epochy súčasnej. S veľkou pravdepodobnosťou však pôjde o pozitívneho ducha.

Vedz, že aj pokiaľ budeš invokovať dajme tomu bohyňu Hekaté, pôjde o egregora. Skutočným duchom Mesiaca, ktorého nestvorila kolektívna myseľ jednotlivcov ale Stvoriteľ, je duch Mesiaca ako takého, ktorý ma svoj ako konštruktívny aspekt tak deštruktívny. A tak je to vo všetkom. Ten duch pokiaľ nemá meno, a ty by si si želal s ním komunikovať, daj mu najprv meno alebo si ho od neho vypýtaj. V mágii čo nemá meno, to akoby NEEXISTUJE! 

   – Vizualizuj evokovaného ducha pred sebou na východnej (alebo severnej) strane miesta. Nemá byť mimo kruh

Vizualizovať znamená použiť fantáziu, ktorú duch zachytí a tá sa stane tvojim akoby pozývacím listom – vizitkou. Nesnaž sa príliš, všetko rob len akoby, pričom nechávaj priestor hlavne imaginácii – pasívnej mysli. Ona ťa už svojím vlastným spôsobom na bytosť upozorni, aj keby si ju hneď nevidel. Na tento proces je potrebné si zvykať, rovnako ako aj na spôsob komunikácie so svojím vlastným nevedomím. Astrálnu entitu vždy budeš vnímať len svojim vlastným spôsobom, nie spôsobom niekoho iného. Môže ísť o vnemy vizuálne, pocitové (najdôležitejšie), sluchové, čuchové, chuťové alebo ich kombinácie. Často sa však deje aj to, že astrálne energie jednoducho vnímaš len prostredníctvom jasno-vedenia. Teda vieš, že sú, aj keby ti to niekto rozhováral. Dôveruj si!

    – Oslov Ducha svojim vlastným spôsobom – slušne tak, ako by si to urobil k človeku, ktorý pre teba znamená všetko. Buď v povznesenej a radostnej nálade! Príklad evokácie géniov podávame v článku Evokácia Hagiel v astrálnom prevedení a prevedení klasickej rituálnej mágie.

V nižšie uvedenom príklade evokácie ide o zbavenie sa negatívnych aspektov existencie, ktoré ti bránia v progrese ako ducha, tak duše a fyzického tela. Preto použi inteligencie majúce na starosť odstraňovanie, teda deštrukcie. Takou je napríklad bohyňa cúvajúceho Mesiaca HekatéLilithKálí, No rovnako môžeš použiť aj napríklad bohyňu splnu, ktorou je Luna, Seléné, atď.

 

 Lunárne fázy v súvislosti s evokáciou/invokáciou príslušných Bohýň…V prípade, že si želáš niečo posilniť či získať, použi rovnaký rituál ale evokuj alebo invokuj bohyňu dorastajúceho Mesiaca, ktorou môže byť napríklad Artemis. Opäť, môžeš použiť aj bohyňu splnu. Príklad Evokácie

 

Ó, vznešená, Ty, Hekaté, mocná bohyňa cúvajúceho Mesiaca. Buď požehnaná vo svojom bytí, a prosím, žiadam Ťa, o podporu, ochranu a vedenie v záležitosti, ktorou som si dovolil Ťa osloviť.

Ó, krásna a mocná!

Ó, Ty, Slnko noci, rozjasňujúce ako nočnú oblohu tak temnotu v Astrály, nad ktorou držíš vládu, pomôž mi v mojej záležitosti.

Telá – astrálne a hmotné – po invázii démonov ochromené mám. Držia ma v pasci, čo je pochopiteľné. Viem, sám som im dal k tomu príležitosť a ony ju len využili. Hoc sa to stalo nevedomky, zodpovednosť za to nesiem sám. Teraz sa však hodlám zbaviť ich prevždy.

Metapozorovateľom budem zo všetkých síl, nech sa astrálni upíri na mne viac nepasú… k tomu však Tvoju podporu a magické pôsobenie potrebujem, ó, Ty, vznešená.

Týmto Ťa prosím a žiadam o podporu, ochranu a vedenie!

Učiním všetko, ó, vznešená, ako povieš tak, aby som sa v tomto zmysle stál lepším človekom, nie pre niekoho iného lež prvorade v sebe samom, aby som svojho ducha dokázal načúvať.

Ó, mocná Hekaté, bohyňa Mesiaca. Povedz alebo naznač mi, jazykom, ktorému moje vedomie porozumie, čo učiniť mám. Daj mi, prosím, znamenia ako v astrálnom svete tak vo fyzickom.

(…) komunikácia teba k nej alebo vzájomne – pokús sa jej načúvať (…)

Ó, vznešená, podmaňujúca si temnotu. Ó, mocná, krásna a múdra bohyňa Hekaté. Dovoľ, aby som ukončil tento rituál, pričom Ti úprimne ďakujem za tvoju účasť a pôsobenie v ňom. Dovoľ mi, aby som Ťa kedykoľvek opäť smel privolať.

    – Teraz sa uvedomíš, ako stojíš v strede kruhu, otočený tvárou na Východ (Sever) a         precítiš telo mentálne, emocionálne a hmotné. Uvedomíš si ich existenciu. Raz až štyrikrát (podľa pocitu potreby) sa Bohyni ukloníš a zaklínanie zakončíš tlesknutím rúk alebo dupnutím ľavej nohy o podlahu či lusknutím prstov ľavej ruky a zvolaním:

Tak sa staň! (Staň sa, Amama, Amen)

(toto môžeš urobiť ako vo fyzickej forme tak čiste len v predstave)

A na potvrdenie výsledku luskneš prstami ľavej ruky a zvoláš:

Učinené!

(a opäť je jedno, či to urobíš fyzicky alebo „len“ mentálne) 

    – Dovolíš si vnímať, ako Bohyňa odchádza alebo sa jednoducho rozplýva. Potom sa opäť ukloníš, tentoraz Stvoreniu ako takému a sám sebe – svojmu duchovi

    – V protismere hodinových ručičiek – od Severu po Východ – astrálnymi rukami rozplynieš pentagramy a rovnakým smerom zhasneš aj oheň (svetlo) rituálneho kruhu

    – Opustíš astrálny priestor a precitneš do sveta protikladov

    – Na rituál okamžite zabudneš alebo ak máš pod kontrolou analytickú myseľ, odporúča sa o rituály rozjímať

 2. Energetický koncept rituálu

 • a) Daj sa do takej polohy, ktorá ti umožní na svoje fyzické telo zabudnúť.
 • b) Vykonaj progresívnu relaxáciu alebo len medituj
 • c) Vizualizuj si svoj astrálny chrám. Pokiaľ ho nemáš, pokračuj nasledovne.
 • d) Vidíš sa, jedno je či asociovane (vlastnými očami) alebo disociovane (pohľadom akoby iného subjektu), ako stojíš na nejakom príjemnom mieste alebo v úplnej tme na tmavej podlahe a zakladáš ochranný kruh z ohňa alebo svetla.
 • e) Jednotlivým svetovým stranám prideľ pentagramy. Pokiaľ nevieš, pokračuj bez nich.
 • f) Predstav si, ako z Vesmíru na teba plynie jemné zlatisté alebo biele svetlo a zahŕňa celý magický priestor.
 • g) V démonologickom koncepte si privolal duchov spojencov a tu budeš pracovať so živými, inteligentnými energiami Vesmíru…

Pokračuj magickým cvičením Mágia vodopádu Svetla, pričom začni bodom „5“ s tým, že evokačná/invokačná formula sa účelovo zmení:

 • h) Prejdi k samotnému rituálu a vykonaj ho „s vôľou bez vôle“, láskyplne s pocitom radosti. Keďže ide o invokáciu inteligentného svetla Univerza alebo tiež svitu Luny či žiary Slnka, v úvode použi vyvolávaciu reč, prednesenú vo vznešenosti a 100% vierou v to, že to fungovať bude. Pokiaľ pociťuješ nejaké pochybnosti, je to znak toho, že nie si v dostatočne hlbokom tranze a čarovanie bude neúčinné. Pokračuj v snahe bez snaženia sa ďalej. Dennodenne až pokiaľ nezískaš potrebnú rutinu. Prax robí majstra!


Príklad evokačnej formule


Ja (magické alebo fyzické meno), v úcte, pokore a oddanosti k Silám Univerza vás týmto žiadam o podporu v mojej transmutácii negatívnych vlastností tak, aby bola učinená prietrž medzi mojím astrálnym telom a astrálnymi parazitmi. Nech sú pomocou Svetla odstránené, pričom chápem, že bez praxe metapozorovateľa toto vyslobodenie sa môže byť len dočasné.

Nech mi Svetlo okrem primárneho zámeru privodí rovnováhu medzi mikrokozmom – mnou – a makrokozmom – Univerzom – tak, aby bola nastolená trvalá rovnováha síl a hlboký pokoj na duši, čo bude prekážkou k tomu, aby sa astrálne larvy množili alebo sa vrátili.

Žiadam preto Sily Univerza, aby do mojich rúk bol vložený víťazoslávny meč archanjela Michaela, ktorý mi napomôže v mojom napredovaní proti démonom pripútanosti a strachu. Nech ma v mojej transmutácii vedie k trvalému víťazstvu tak, ako to kedysi učinil archanjel Michael so Satanom.

Pre tento účel vzývam Svetlo (vyber si jeho zdroj podľa svojich požiadaviek, cítenia, filozofie – Univerza alebo Vesmíru, Slnka, Luny, hviezd, atď.) nech ma v plnej sile obsiahne a naplní zámer.

Zaklínanie zakončíš tlesknutím rúk alebo dupnutím ľavej nohy o podlahu či lusknutím prstov ľavej ruky a zvolaním:

Tak sa staň! (Staň sa, Amama, Amen)
(to môžeš urobiť ako vo fyzickej forme tak čiste len v predstave)


A ihneď nato začneš s vizualizáciou, ktorá u skúsenejších bežne prechádza do imaginácie, a všetko sa deje akoby samo:

 • i) Pokračuj bodom „6“ až do konca…
 • j) Úplne na záver luskneš astrálnymi alebo fyzickými prstami a mentálne alebo fyzicky zvoláš

Učinené! 


Predpoklady k úspešnému priebehu 
nielen tohto rituálu

František BARDON vo svojom diele Praxe Magické Evokace uviedol, že základnou podmienkou pre úspešnú aplikáciu jeho pracovného modelu je zvládnutie práce so živlami, životnou silou a Ákášou. Len dodávam, že aj v našej astrálnej praxi sa zvládnutie uvedených médií považuje za prínosné, ak nie nevyhnutné, podľa toho, o aký zámer a spôsob jeho docielenia ide. No pre každý prípad, predtým, než akýkoľvek rituál vykonáš, si bezpodmienečne osvoj nasledovné:

 Pozri si, o čom vlastne naša mágia je
 Ovládnutie mysle a jej pocitov a emócií prostredníctvom metapozorovateľa

– Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala
 Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II


Potom by si mal aspoň v základoch zvládnuť nasledovné cvičenia:

 Zmenené stavy vedomia prostredníctvom progresívnej relaxácie a/alebo meditácií s alebo bez použitia Hemi-Sync®

 astrálny chrám/záhrada – svätyňa – do ktorej budeš bytostí evokovať/invokovať a ktorá predstavuje tvoje psyché

 Pentagramový rituál alebo jeho klasickú formu Menší Pentagramový rituál, ktorý zároveň slúži ako spôsob učenia sa exteriorizovať astrálne telo

 Ovládnutie živlov je alfou a omegou mágie ako takej, pokiaľ nechceš zostať pri čarovaní „len“ so sviečkami a inými hmotnými analógiami

 Návšteva živlových bytostí je taktiež veľmi užitočnou záležitosťou, no tie sa dajú aj evokovať

 Použitie magického zrkadla

Ak si toto všetko zvládol, dospel si do štádia, kedy si konečne môžeš dovoliť svoju prvú evokáciu, ktorej veľmi zjednodušenú ale funkčnú podobu uvádzam nižšie:


POZNÁMKA:
 Postupom času si vytvoríš vlastný spôsob prevádzanie ako evokácií tak invokácií, chce to len prax. No pokiaľ by si chcel prevádzať mágiu podľa zabehnutých tradícií západnej rituálnej mágie, potrebuješ k tomu zvládnuť látku uvedenú napríklad v diele Brána  K Opravdovému Zasvěcení.Mal by si vedieť

Astrálne larvy sú takí malí démonici a niekedy sa im hovorí aj upíri. Aj za takým nevinným fajčením alebo denným pohárikom domácej slivovičky či vínka, hoci nepopieram, že to môže byť zdraviu prospešné, môžu stáť tieto potvory. Pokiaľ sa však človek zvrhne k väčším dávkam cigariet a/alebo alkoholu, určite v nejakom zmysle sú za tým ony. A to platí na každú závislosť a návyk, aj keď ide o ich pozitívne kvality – sú totiž aj pozitívne larvy. No závislosť, aj keď na pozitívnom, je samá osebe vlastnosťou zápornou!

 

Mágia na odstránenie astrálnych parazitov 3 (400x225)

Viac sa o astrálnych larvách dočítaš v článkoch: Astrálne larvy, Opresia, Obsesia a Posesia, Temné ja, Vedci odfotili astrálne parazity

Odstránenie parazitov sa nedá uskutočniť jednorázovou magickou intervenciou, pokiaľ tí sú v tvojom energetickom systéme už dobre zabývaní. Pokiaľ by to isté platilo o démonoch vyššieho rádu, jednalo by sa o obsesiu alebo dokonca posesiu, ktorá ako už iste vieš, nezriedka končí fyzickou smrťou. 

Na astrálne larvy platí dlhodobá liečba s mnohými magickými intervenciami. Čo sa dlhodobejších procesov týka, najvhodnejším doplnkom k pomoci zo strany iných je cvičenie metapozorovateľa, ktorý po čase, ak je úspešne zrealizovaný, úplne zamedzí prístup cudzopasníkov k svojej obľúbenej strave – pocitom, emóciám a vášňam.

Predpokladaný návyk a závislosť si najlepšie otestuješ tak, že jednoducho zmeníš zaužívaný spôsob v tom ktorom procese bytia a prípadná sila abstinenčných príznakov ťa uistia, kde asi sa na pomyselnej stupnici pripútanosti nachádzaš. 

 

Súvisiace články 
Mágia bohýň

Mágia cúvajúceho Mesiaca

Satan. Vládca temnôt

Astrálne larvy

Opresia, Obsesia a Posesia

Teurgia
Evokácia Hagiel

Evokácia Hagiel – Bardonov koncept

Návšteva živlových bytosti mentálnym cestovaním

Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?
Prax s lunárnymi  inteligenciami

Praktické spojenie so Stvoriteľom

Invokácia henochiánskych anjelov
Nekromancia
V Ríši prírodných duchov
O duchoch
Egregori a ich podstata

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

Biela mágia verzus ČiernaPeter & Spol

Red circle and pentagram on a black background