Mágia cúvajúceho Mesiaca

 

Ten, kto vo svojom vnútri cnosti honosí, sa poslov Temnoty báť nemusí. No ten, kto strachu, nenávisti a závisti sa oddáva, vášňami hmotného spútava, ten pre démonov Raj v sebe nosí.

Bránu do Neba nájdeš v Pekle, ktoré očisťuje. A ak ju nenájdeš, ešte nie si Neba hoden. A kto si myslí, že existuje iná Cesta, mýli sa.

Keď do teritória démonov hodláš vstúpiť a oddanosť najvyššiu k ním v Srdci nosíš, nebudú Ti slúžiť. Staneš sa ich služobníkom. No ak oddanosť k Svetlu prechovávaš, Peklo si pokoríš.

 


Úvod

Existujú bytosti ako KONŠTRUKTÍVNE tak DEŠTRUKTÍVNE. Ich pôsobenie v OKULTNEJ PRAXI podľa ich využitia DELÍME na:


Konštruktívne astrálne inteligencie, ktoré využívame na:

1. ZRODENIE niečoho NOVÉHO, a následný toho RAST.
To niečo nové však môže podľa zámeru mága pre niekoho znamenať:

a) zrod niečoho, čo by si najradšej neprial alebo čo jeho vývoju z pohľadu vyššieho Ja neprospieva a dokonca škodí (aj keď sa hovorí, že všetky cesty napokon vedú do Ríma alebo utrpenie duchovnému progresu prospieva). Vtedy ale v každom prípade hovoríme len o zlej a manipulatívnej mágii.

b) zrodenie takej kvality, ktorá niekomu spôsobí naštartovanie progresu vo všetkých alebo len v niektorých oblastiach života. Vtedy hovoríme o pozitívnej alebo dobrej mágii.


Deštruktívne astrálne inteligencie, ktoré využívame na:

2. DEŠTRUKCIU niečoho STARÉHO, a následne toho UKONČENIE. A opäť podľa zámeru mága môžeme túto aktivitu rozdeliť na:

a) smrť niečoho, čo dovtedy bolo zdravé a v plnom rozkvete, a slúžilo k všeobecnému progresu ako ducha tak fyzického tela. V tomto prípade opäť hovoríme o zápornej, manipulatívnej alebo zlej mágii.

b) smrť alebo ukončenie niečoho, čo už bolo staré a duchovnému progresu (čo sa zrkadlí aj v psychosomatickom kontexte) prestalo slúžiť. Môže ísť o svetonázor, chorobu, nešťastnú udalosť, okolnosť alebo vzťah. Možnosti je bezpočet. Vtedy hovoríme o pozitívnej alebo dobrej mágii.

Ako je vidieť, pozitívne alebo negatívne transempirické entity je nutné brať len ako napríklad elektrickú energiu – len jej použitie z nej robia tu „dobrú“ či „zlú“. Preto tu dávam článok o deštruktívnych prírodných silách, pretože konštruktívne kvality sa bez tých deštruktívnych nezaobídu, a ten, kto si chce udržať trvalý duchovno-magický progres, sa bez teoretických znalosti a ich následnom využití v okultnej praxi NEZAOBIDE.

V tejto súvislosti by som rád ctených adeptov na duchovno, liečiteľstvo či okultnú mágiu upozornil na často opomínaný fakt, že aj dobre mienená intervencia do psyché niekoho sa môže zvrátiť na tzv. ZLÚ MÁGIU s dodatočným karmickým postihom, ak s niekým pracujeme bez jeho súhlasu alebo aspoň súhlasu jeho najbližších. Alebo liečime indivíduum, ktoré získalo chorobu ako prostriedok k ponaučeniu a teda k svojmu vlastnému rastu, a my, našou intervenciou, mu ten PROCES POCHOPENIA, ktorý mal na základe utrpenia získať, prekazíme. Je preto nevyhnutnosťou pred intervenciou zistiť, či je náš zásah karmicky dovolený.
Preto veľké POZOR na MANIPULÁCIU, a to v akomkoľvek okultnom zmysle!


Ak Luna cúva, potom nastal čas na odstraňovanie zastaraných a už v ničom neslúžiacich psychických kvalít alias mentálnych programov, ktoré zadávajú príčiny v Astrály tak, aby sa časom zhmotnili do nežiaducich pozemských udalostí. Symbol cúvajúceho Mesiaca sa využíval aj v indigenných spoločenstvách na uzavretie cyklu jedného alebo viacerých mýtusov, ktoré už prestali jedincovi alebo spoločenstvu slúžiť, a je potrebné ich nahradiť mýtusmi novými. K tomu sa často robili  tzv.
 prechodové rituály. Tie sa niekedy dopĺňali mágiou, ktorou sa napríklad aktivovali zmeny v psychickom portfóliu jedinca alebo kolektívu tak, aby sa určité návyky, pripútanosti a závislosti, nahradili cnosťami, ktoré jedincovi alebo kolektívu zabezpečia oveľa efektívnejší duchovný progres, zrkadliaci sa pochopiteľne aj v bežnom živote. 

Ak sa rozhodneš v uvedenej súvislosti alebo v nejakej inej vykonať okultný obrad, môžeš sa slobodne rozhodnúť, akým spôsobom ho vykonáš. Môžeš pokojne použiť jednak špeciálne vybavený fyzický priestor alebo rituál môžeš previesť len v predstave, napríklad v astrálnom chráme. A tiež môžeš použiť kombináciu vyššie uvedeného, čomu ja hovorím rituál hybridný. Čo sa týka magických nástrojov a korešpondencií, akými sú napríklad athame, magické zrkadlo, sviečky, vonné tyčinky, oleje, masti, fluidické kondenzátory, kryštály, kamene, podobizne bohýň a bohov, vykurovadlá, sigilá, zástupcov jednotlivých živlov, špeciálne oblečenie (najlepšie žiadne), ap., tie rovnako môžu byť ako fyzické tak použité v kombinácii, či rýdzo len v predstave.

To, akú transempirickú inteligenciu povolám, záleží na tom, aký mám zámer. K tomu mi vždy dopomôžu jednak duchovia-spojenci, Tarot, karty Bohýň či jednoducho vedomosti z naštudovania okultnej literatúry. No po čase najvýznamnejším pomocníkom sa pochopiteľne vždy stáva vlastná prax.

K otázke, že prečo práve démon, odpovedám, klin sa najlepšie klinom vybíja, a teda niektoré problémy je dobre riešiť práve prostredníctvom týchto kompetencií. Napríklad, ak niekoho trápia osýpky, najefektívnejšie by bolo stretnúť sa s kompetentnou inteligenciou, ktorá je personifikáciou prejavu spomenutej choroby, a o vyliečení sa dojednávať práve s ňou. To by teda bolo najideálnejšie. No nie každý nato má, a tak niekto iný pre istotu povolá radšej pozitívnu inteligenciu, aby sa predmetnej choroby zbavil. Tá ak požiadavku uzná, následne za neho ústup démona z pozície nadvlády v psychosomatickom kontexte zariadi.

No rád by som podotkol, že to nie je vždy také jednoduché, akoby sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Aby svetelná bytosť niekoho za svojho partnera uznala a komunikovala s ním, ten k tomu v prvom rade potrebuje spĺňať určité kvalitatívne požiadavky, predovšetkým v oblasti vyššej morálky a etiky, a teda musí vládnuť požadovanými cnosťami. A ak je všetko tak ako má byť, môžeš v určitej záležitosti pokojne evokovať či invokovať trebárs aj mocných egregorov – bohyne Hekaté , Kálí či Lilith. A ak si nato netrúfaš, môžeš sa pokúsiť vyvolať ich protipól – bohyne Artemis, Seléné, Lunuale aj Máriu Magdalénu či Isis (Eset). V tomto prípade by si však mal vizualizovať Mesiac v splne alebo dorastajúci alebo si počkať, až sa bude nebeské teleso v tejto fáze skutočne aj nachádzať. Ešte poznámka k predmetnej téme: je potrebné ROZLIŠOVAŤ démona od démona.

Vedz, že démoni pochádzajúci od Stvoriteľa nie sú to isté, ako démoni, ktorých stvorilo ľudské zlo. Tých sa treba za každú cenu vyvarovať, pretože tí nekonajú konštruktívnu deštrukciu, ale deštrukciu evolúcie všetkého, čo je a čo má len vzniknúť! A ďalšie poznámka: choroby nevznikajú len tak pre ne samotné. Ide o oveľa komplexnejšiu záležitosť, ktorá môže mať spojitosť napríklad s minulosťou. Pričom je jedno, o akú históriu ide, či o tú z tohto života alebo o príbeh z nejakej minulej inkarnácie. Niekedy ani najvyššia inteligencia nič nezmôže, ak sa niekto z choroby nepoučí. Ide teda o karmický problém.

 

 

Aká fáza Mesiaca v tvojej predstave práve je?

Výhodou astrálneho prevedenia mágie na rozdiel od fyzického spočíva okrem iného aj v tom, že nemusíš čakať, až vo fyzickom svete nastane tá požadovaná fáza, aby si mohol uplatniť na ňu viazanú evokáciu či invokáciu. V astrálnej projekcii, či jednoducho vo vizualizácii, si požadovanú fázu Mesiaca vytvoríš podľa potreby. Napríklad, ak v materiálnom svete Luna dorastá, ale Ty k svojmu magickému účelu potrebuješ Mesiac cúvajúci, budeš vizualizovať nebeské teleso ako cúvajúce, a evokácia napríklad Lilith učiní zadosť. A tak môže mág pokračovať aj v iných prípadoch. Vždy všetko v mágii závisí len od nastavenia seba samého. Platí teda len to, čo ináč teoreticky podkutému operátorovi napovie jeho intuícia. 

 

 

Evokácia & Invokácia Lilith

 

Ó, Lilith, mocný Duch,
Staroveká kráľovná,
Čierna matka a
Cisárovná nočnej hmly.
Požehnaj ma svojim hadím jazykom,
nech zo spánku nevedomých sa preberiem,
a mocným sa stanem.

 

Ó, Lilith, tancujúci čierny oheň,
zažeň démonov nočných môr,
a vysloboď ma zo spaľujúceho strachu.
Nech to staré popolom sa stane,
a z rán minulosti med poznania povstane.
Tak sa staň!


Josef Veselý vo svojej knihe  Lucifer a Lilit okrem iného poznamenáva: Ten, kdo očekává, že po obecnem pojednaní o Lilit bude následovat kolekce předpisů na její evokaci, bude zklamán. V hermetické literatuře se téměř žadné návody na vyvolání Lilit nevyskytuji. Celou démonologii lze v principu zredukovat na dvě základní otazky: jak démony přivolat a jak se jich zbavit. Pokud jde o Lilit, akcentuji autoři spíše druhy aspekt tohoto problému, což jsem, jak doufám, dostatečně doložil výše. (…)

  

Naľavo je znamenie Gelalovo, napravo znamenie Lilith. Gelal je incubus a jeho náprotivkom je succubus Lilith (povšimněte si sexuální symboliky obou signatur)

 

Signatura Lilith podľa Bardona (použitie signatúr spomínam v odkazoch na články o magickej praxi v tomto článku vyššie) 


Jinou signaturu Lilit přináší F. Bardon ve sve Praxi magické evokace, kde označuje tuto entitu za jednu z „prainteligencí nadzemské zóny“, která je znala „všech magických praktik jak této sféry, tak i naší planety“. Pro její vyvolaní se používá relativně univerzalní Bardonem popsaný postup, který zde nemá smysl rozvadět. Zajemce odkazuji na zmíněnou Bardonovu knihu. Lilit evokovana podle Bardonovy signatury se zjevuje v podobě uhrančivě, strašidelně krásné ženy přísného vzezření. Na čele ma šperk připomínající ženský pohlavní orgán.

***

Můj slovenský kolega Jozef Karika, jemuž za jeho ochotu patří můj dík, mi poskytl ve své knize Zóny stínu jeden soudobý postup na evokaci Lilit.


Karika uvádí tyto Lilitiny korespondence:

Živel: země
Světová strana: sever
Noční doba: půlnoc
Roční období: zima
Povaha: melancholická
Barva: pozitivní – žlutá, negativní – černá
Evokační tvar: desetiúhelník
Zemní trigon: Býk, Panna, Kozoroh
Příslušní protigéniové: Phobifel, Nefekel, Roquael
Astrologické domy: 2., 6., 10.


Z uvedeného je zřejmé, že se tyto korespondence vztahují přednostně k Lilit v jejím chtonickém aspektu. Na jejich základě vypracoval autor následující rituál, který je navzdory své jednoduchosti obdivuhodné účinný.


 


Evokační rituál

Náš evokační postup spadá do oblasti temnější magické praxe a je určený pro mírně pokročilé mágy.*) Využívá kabalistického poznatku, že Lilit je manželkou Samaela, což poukazuje na spojitost těchto dvou metafyzických principů. Vyvolání jednoho indukuje přítomnost druhého a naopak. V tomto případě slouží k přivolání Lilit energetická kvalita jejího manžela Samaela – mužský chtíč. (Platí i opačná posloupnost – mužský chtíč vzniká všude tam, kde je přítomná Lilit.)

Rituál je možné volně individuálně přizpůsobit tak, aby zůstaly zachované jeho nejdůležitější body. Všechno ostatní by mělo být přiměřené duševnímu založení obou aktérů. Před i po rituálu je vhodné provést pentagramový rituál nebo jiný očistný a zažehnávací postup. Vzhledem k povaze evokace mohou být v tomto případě vepisované pentagramy převrácené. Ritual může být proveden i jednou osobou.


1.)
Magik se obráti tváří k severu nebo k západu.

2.) Zaujme pózu muže, vědomím se přenese do úrovně první (zemské) čakry a za doprovodu intonování mantry LAM imaginací (my k vôľou vedenej predstavivosti používame pojem vizualizácia) umocní spojení se zemí, přičemž se zameří ne na její jádro, ale na temný, zemitý aspekt.

3.) Vědomí přesune na úroveň druhé (sexuální) čakry, do níž skrze přenesené vědomí projikuje kvalitu hrubého samaelského chtíče. Intonuje přitom jméno SAMAEL nebo BARCABEL. Příliv energie zastaví, až když vnitřním zrakem vnímá, že čakra pulsuje červeným odstínem, a zároveň v podbřišku pociťuje silný tlak.

4.) Simultánně partnerka v horizontalní rovině (ležíc na zemi) zaujme pózu ženy, imaginarně upevní spojení se zemí a za doprovodu intonování mantry VAM náplni svoje astrální tělo kvalitou vodního živlu nebo magnetického fluidu. Jeho pohlcující povahu využije na astrální vampyrické vysátí marticke energie nahromaděné v oblasti mágovy druhé čakry. V energetické rovině tak dojde ke spojení Samaela a Lilit.

5.) Partnerka ponoří ruce do připravené nádoby s vodou a zavede do ní výslednou energetickou kvalitu tohoto spojení. Takto zmagnetizovaná voda se stává vhodným médiem pro evokaci Lilit.

6.) Mág vodu vylije do geometrického útvaru nakresleného na zemi (nepravidelný sedmiúhelník vepsaný do nepravidelného desetiúhelníku, obojí v černo-žluté barvě), počká, až se voda vsákne do země,**) vědomí skrze vzniklou energetickou kvalitu projikuje do příslušné sféry (v geometrickém útvaru imaginací (teda vizualizáciou) vytváří astrální vír shodné kvality) a za použití gest levé ruky a intonování příslušných barbarských zaklínadel vody a země BABALON-BAL-BIN-ABAFT; AEOOU; AthOR-e-BAL-O započne evokaci.

7.) Vyvolaný útvar pravděpodobně ponese chtonické prvky kombinované s prvky vodními (tj. může působit poněkud bahnitě), ale navzdory své neforemnosti bude obsahovat určité archetypální ženské křivky, které v mágovi vzbudí chtivost.***) Indukovaná energie chtíče bude entitou pohlcovaná.

Evokace Lilit by neměla trvat dlouho, protože síla mágovy vůle souvisí s množstvím jeho mužské energie. V případě nadměrného vysátí této energie hrozí, že se normální solárně-falické uspořádání mágovy psychiky zhroutí, dojde k rozbití konglomerátu součástí jeho vědomé osobnosti, případně k posednutí evokovanou entitou, což v tomto případě znamená metamorfózu uspořádání vědomí do archaického lunárního stavu.

Evokovaná entita se po rituálu může zjevovat v mágových snech (podráždění archetypu), kde muž bude pociťovat neodolatelnou touhu po koitu s její bahnitou formou. Po dobu snové soulože se tato forma mění v černovlasou ženu arabského typu, která si mága „osedlá“, a svojí vagínou intenzivně pohlcuje jeho životní sílu. Mág si může být vědom fyzického orgasmu, ale stopy po polucích obyčejně chybějí.

***

Mnohdy je účelnější použít místo evokační metody postup invokační. Ten, který zde čtenářům předkládám, jsem sestavil podle „diktátu“ této transempirické entity, takže jej lze pokládat za „autorizovaný“.
Čtenáři, kteří jsou zvykli jít pod povrch textu, se možná pozastaví nad tím, že některé kabalistické narážky nekoresponduji s náhledem S. de Guaity na tuto problematiku. Na to odpovídám, že o tom vím.

Při rituálu se používá černá svíce, olověný zvonek, Lilitina pečeť, magická dýka, stříbrný pohár s přírodním (neslazeným) bílým vínem a „lunární hostie“ tohoto složení:

Smíchej polévkovou lžíci medu, třetinu šálku olivového oleje, půl šálku hnědého cukru a polévkovou lžíci bílého vína. Přidej jeden a půl šálku pšeničné mouky, jeden a čtvrt šálku ovesné mouky, na špičku nože jedlé sody, půl čajové lžičky soli, stejné množství skořice, nového koření a kardamomu a jednu kapku vlastní krve. Dobře promíchej, přidej vodu, pokud je třeba, a vytvoř těsto. Z toho uválej placku a z ní vykrájej malá kolečka. Peč je v předem vyhřáté troubě při teplotě 350 stupňů (Fahrenheita, tj. 177°C) po dobu 15 minut do světle hnědá. (Recept podle C. Biase.)

Lilitina pečeť se kreslí na kruhový papír napuštěný univerzálním fluidickým kondenzátorem. Muži ji kreslí spermatem, ženy menstruační krvi****) (slabší povahy mohou použít červenou tuš). Závěrečná fáze rituálu je jiná pro muže a jiná pro ženy. Tuto pasáž si operatér či operatérka může přizpůsobit podle vlastních potřeb. Pokud se zde uvedená verze ženského rituálu bude někomu jevit jako příliš feministická, není to moje vina: i mně se tak jeví.


Invokační rituál

Modus operandi

Zapal svíci a koncentruj se na účel operace. Pak, stoje čelem k západu, zazvoň zvonkem a řekni:

Černá jsi, ale krásná, královno noci, veliká Lilit.
Temná panno, která kroužíš v zemském stínu,
božská děvko, která létáš v temných pokojích,
strašná matko a mocná požíračko toho, co si nezaslouží žít.
Ty těšitelko mužů, která jsi věčně při chuti,
postrachu žen, jež rozmnožují pouta hmoty,
družko Samaelova a Ašmodajova, sekero dvojbřitá!
Nazývaji tě škrtičkou jehňat,
zatímco ty jen plyneš po vodě proti proudu.
Říkají ti lámačka kostí,
avšak ty lámeš jen okovy gilgulu
Jsi prý lupička,
ale uloupila jsi jen tresť vody života, neboť ti vadilo, že se s ní plýtvá.
Označuji tě za hubitelku a svíjející se zmiji,
protože jsi vznesla obvinění proti Božím atributům,
které jsou základem tohoto nedokonalého světa
stvořeného z trosek světů předchozích.
Sovo moudrosti, která plašíš den,
jsi kamenem, o který se tříští bystřina generací:
kamenem úrazu pro zaslepené bloudy,
avšak těm, kteří prozřeli, jsi kamenem úhelným.
Bylas‘ prý zavržena, první Evo,
ale až hadovi prach zadře se v hrdle,
všichni tě opět uzří v celé tvé kráse, slávě a důstojnosti.
Slyš mne, ty vlčice se štířím ocasem,
dlouhovlasá noční ženko, která jsi svedla i proroka Eliáše,
ty neplodná, která neseš tak hojné a podivuhodné plody.

Přijd ke mně z hlubin noci, večernice vznešenější.
Přijd ke mně z dálav pouště, velbloudice velebnější.
Přijd z temnoty stínu, luny spanilejší.
Přijeď na větru a sestup na zem s deštěm
a záře polární ať zdobí hlavu tvou, jak hlavu zimní královny.
Přistup ke mně a bud mi přátelská,
neboť po tobě toužím (řiká muž), nebot jsem ti podobná (řiká žena).

Mé volání jsi vyslyšela:
hle, toť ševel a van tvých křídel,
hle, toť klapot tvých podpatků či ptačích pařátů.
Přilétáš.
Přicházíš.
Snímáš závoj.
Jsi zde, Lilit.

Muž říká:

Ty, kterás‘ odmítla ležet pod Adamem,
dej, ať pochopím temnou stránku ženství
ke svému prospěchu a naplnění.
Jím chléb moudrosti pod tvými křídly (sní hostii)
a zapíjím jej vínem silných, které prýští z tvých panenských prsů
(napije se z kalicha).
Ach Lilit,
má chvála budiž holdem velebnosti tvé.
Ty jsi ve mně a já mám svůj podíl v tobě!

Žena řiká:

Ty, která ses nenechala zotročit Adamem,
dej, ať nejsem podrobena žádnému muži,
ale naopak učiň muže podnožkou mých nohou.
Stahuji měsíc z oblohy a polykám jej, nebof ve tmě se lépe daří i ntuici
(sní hostii).
Jedu na šelmě a připíjim z kalicha Velké panně babylónské (napije se z kalicha).
Ach, Lilit,
má chvála budiž holdem velebnosti tvé.
Ty mne zdobíš a já ozdobou jsem tobě!

 


Na závěr spálí operatér či operatérka Lilitinu pečet (nabodnutou na hro
tu magické dýky) v plameni svíce a ukončí rituál zazvoněním na zvonek. Při nezvládnutí této magické operace hrozí magičkám obsednutí, vzácně i posednutí touto démonickou inteligencí. Magik se naproti tomu vystavuje nebezpečí vampyrizace. Při koncentraci na tento archetyp, která je v rámci příprav na magickou operaci nutná, se může stát, že se v magikově blízkosti vyskytne žena, která se vyznačuje souborem vlastností, jež postfreudovská psychoanalýza označuje jako Lilitin komplex

Poznámka: Osoby signované komplexem Lilith jsou charakteristické zvláštním druhem „osudového“ magnetismu, zpravidla se nacházejí ve stavu konstantního, emocionálního utrpení, mívají depresivní sklony a problémy s vymezením hranic mezi reálnem a ireálnem. V jejich oblečení i výzoru převládá černá barva a obliba ve stříbrných špercích, kterými zdobí neobvyklé části těla. Zdroj.

Teoreticky by bylo možné využít při invokacích a evokacich Lilit také obrovského rezervoáru energie, který byl v astrálu vytvořen letitým používáním ochranných amuletů proti jejímu působení. Jejich vliv by se ovšem musel převrátit. Nelze zde pracovat mechanicky, neboť operatér musí dobře zvážit, s kterým aspektem této démonické inteligence si přeje vstoupit do kontaktu. Jde o poměrně náročnou úlohu z vyšší magie, která však při dobré znalosti hebrejštiny a kabaly rozhodně není neřešitelná. Zbytek ponechávám na invenci čtenářů.   


Dodatky

*) Tzn. praktické zvládnutí Bardonovy Brány k opravdovému zasvěcení, nebo stupně Dominus Limimis v Crowleyho systému A.-.A.-., případně odpovídajícího ekvivalentu.

**)V případe, ze se evokace nekona v přírodě, muze mág imaginovat (vizualizovať) ,,vsáknutí se“ fluida do hlubin země, nebo prostor v geometrickém útvaru posypat hlínou.

***) Vlny chtivosti, které v mužské psychice vyvolávají ženské zápasy v bahně, nebo hojné pokropení ženského těla tekutinou či semenom (využívané v pornografickém průmyslu) jsou vyvolané podráždením tohoto nevědomého archetypu. (Temnější oblasti pornografického průmyslu nevědomě využívají téměř všechny archetypální podoby démonické lunárně-venušské sexuality, protože tyto pro mužské nevědomí představují silné lákadlo.)

****)Tento rituál byl před zveřejněním samozřejmě prakticky vyzkoušen, a to jak magiky, tak magičkami. Abych ušetřil své kolegyně zbytečného tápání, uvádím, že srážlivosti jakékoli krve se nejlépe zabráni jeji preparaci citranem sodným: 4 díly krve se smíchají s jedním dílem 3,8 % roztoku citranu sodného. Krev si tak uchová kapalnou konzistenci, aniž by ztratila svoji,,silu“. Tato metoda se používá i v lékařství a hotový roztok citranu sodného je k dostání v lékárnách pod obchodním názvem NATRIUM CÍTRICUM BIOTIKA 3,8 % inj v balení 10 nebo 50 ampulí po 2 ml. 

Vyňaté z knihy Lucifer a Lilit od Josefa Veselého
Doplnené a upravené

 

Theriomorfie u Lilit

Theriomorfní prvky a motivy můžeme spatřit především u personifikovaných skupinových duší zvířat neboli u atavismů. V případě grimoárových démonů, kde jsou tyto prvky a motivy hojně zastoupeny, je tedy třeba pomýšlet na větší či menší vliv toho či onoho atavismu, a to zvláště tehdy, je-li zoomorfní prvek součástí podoby dotyčné entity. Potíž je ale v tom, že konkrétní účinky většiny atavismů neznáme. Magik obvykle sám prozkoumá jen několik málo atavismů, a pokud zrovna nemá Spareovu náturu, tak mu tato osobní zkušenost namnoze bohatě stačí. Pokud entita na nějakém zvířeti jede nebo je nějakým zvířetem či zvířaty doprovázena, naznačuje to většinou volnější vztah ducha k danému motivu a pak bývá na místě symboličtější výklad, neboť atavismus zde zpravidla nefiguruje. Zoomorfní prvky vykazuji i podoby některých elementálů, ať už se jedná o zemní, vodní, vzdušné nebo ohnivé živlové duchy.

Dříve než přikročím k prezentaci a interpretaci různých theriomorfních prvků a motivů v podobách některých spirituálních inteligencí v uspořádání, o němž hovořím v předmluvě, rád bych demonstroval variabilitu těchto fenoménů na příkladu Lilit, této nejpopulárnější démonické bytosti judaismu. Lilit má totiž řadu různých aspektů, jejichž odlišnosti se promítají do podoby, v níž se ten či onen její aspekt ukazuje, dojde-li k jeho personifikací. 

Starší Lilit (manželka Samaelova) se zjevuje v podobě ženy neustále se měnícího, někdy až karikaturního vzezření. 

Mladší Lilit (manželka Ašmodajova) se zjevuje v podobě temné, opásané ženy, stojící na muži. V rukou drží figurky mužů a stahuje je do pekla. Jede na voze taženém okřídleným lvem a okřídleným koněm. 

Lilit jako Machlat se zjevuje v podobě ženy a hadi hlavou. Jede na štítu. 

Lilit jako Agrat se zjevuje v podobě ženy ďábelského vzezření s hady místo vlasů. Jede na voze taženém býkem a oslem. 

Lilit jako Na’ama se zjevuje v podobě hada s ženskou hlavou. Plazi se po zemi a pojídá ji. 

Lilit ve svém cherubickém aspektu se zjevuje jako navenek krásná, ale Uvnitř shnilá žena. Jede na podivné obludě.

Lilit ve svém chtonickém aspektu se zjevuje nejprve v podobě krásné ženy, později přijímá podobu černého, opici podobného démona.

V lidové víře přijímá Lilit často podobu sovy, neboť stejně jako sova může být aktivní jen v noci a slunce je jejím nepřítelem. Ztotožnění Lilit se sovou se nachází již v sumerském epickém zpěvu Gilgameš a vrba, kde je zmínka o tom, že tento rek rozkotal její hnízdo v dutině stromu. 

Pro úplnost uvádím, že z novější magické praxe jsou známy i víceméně nebo i čistě antropomorfní Lilitiny podoby: velmi štíhlá žena, která má buď na zádech nebo místo paží dlouhá, úzká, hodně do špičky protažená křídla, případně černovlasá žena arabského typu. 

Pokusme se nyní aspoň o stručný výklad výše uvedených podob. Poučeného člověka už při letmém pohledu na tento přehled upoutá, že dvě z entit, totiž mladší Lilit a Lilit jako Agrat, jedou ve voze taženém nesourodým dvojspřežím, jež by zbožný Žid označil za takzvané kilajim čili křížení různých druhů zvířat, které je zakázané. V 175. kapitole halachického kompendia Kicur šulchan aruch se pravi: „Je zakázáno konat práci se zvířaty odlišných druhů, např. orat s nimi nebo nechat je tahat vůz. Je zakázáno pobízet je svým hlasem tak, jako by byli zapřažení dohromady. (…) Máme zakázáno jet na voze taženém různými druhy zvířat, i když vůz neřídíme. Nesmíme přivázat zvíře k vozu, který je tažen zvířetem jiného druhu, ani po straně vozu, ani vzadu.“ (odstavce 2. – 4.) Výskyt těchto tabuizovaných motivů poukazuje na „nečistotu“ dotyčné entity.

V prvním případě, kdy vůz táhne okřídlený lev spolu s okřídleným koněm, kteří jsou vlastně také jakýmisi „kříženci“ dvou druhů, je tento aspekt ještě posílen. Lev je v judaismu symbolem sily, která může být jak ušlechtilá a imponující (viz např. 4M 23,24), tak zhoubná a smrtící (viz např. Ž 22,14 nebo 22,22). Zde podle všeho figuruje ve svém zhoubném aspektu. Okřídlený kůň, Pegas, je motivem patrně převzatým z řeckého bájesloví v důsledku vlivu helénismu, ačkoli ani v islámské mytologii není toto bájné zvíře neznámé. Tak či onak zde zřejmě vystupuje coby symbol falešné (rozuměj: nežidovské) víry.

Dvojspřeží tvořené býkem a oslem je poněkud civilnější. Zajímavý je však kontrast obou zvířat: mohutný, impozantní a rohatý býk platí za ušlechtilé zvíře, které často figuruje v pohanských panteonech, zatímco malý, bezrohý a poněkud nevýrazný osel se z lichokopytníků těší snad nejmenší úctě, takže se v mytologii téměř nikdy nedočkal deifikace. Silný, bojovný a respekt budící býk je solárního charakteru, kdežto slabý, šedivý a notně tvrdohlavý osel je saturnský, což ve starověké astronomii a astrologii, která operovala se sedmi planetami, představuje ten největší kontrast.

Pokud by pravověrný Žid (a ostatně i jakýkoli myslící člověk) něco nezapřáhnul společně do jednoho vozu, pak je to býk s oslem. Hadi místo vlasů na Agratině hlavě ukazují opět na řecký vliv (Medúsa) a symbolizuji zhoubnou fascinaci příslušným archetypem; Na’amina podoba hada s ženskou hlavou odkazuje na biblické vyprávění o svedeni Evy Satanem v podobě hada, což je ještě podtrženo motivem pojídání země (srovnej 1M 3,14). S tímtéž tématem koresponduje i Machlatina hadi hlava, a štír, na němž Machlat jede, symbolizuje excitovanou, hypertrofickou sexualitu v její zkázonosné či smrtonosné podobě.

Machlat je třeba pokládat za nebezpečnější entitu, než je Na’ama, protože v podobě Machlat dominuje zoomorfní prvek nad antropomorfním, zatímco v podobě Na’amy je tomu naopak. Podivná obluda, na níž jede Lilit ve svém cherubickém aspektu, představuje potlačené a neintegrované nevědomé obsahy, jejichž průnik do vědomí může mít katastrofální důsledky. Černý, opici podobný démon, jehož podobu přijímá Lilit ve svém chtonickém aspektu, má ďábelskou a sexuální konotaci. Ďábel je někdy označován za „boží opici“, a opice je zase zvíře známé svou „nestoudností“, neboť se často a rádo páří bez ohledu na okolnosti, což z návštěv zoologických zahrad dobře vědí hlavně rodiče menších dětí, pokud takové konání museli svým ratolestem vysvětlovat.

U motivu sovy, jejíž podobu přijímá Lilit v lidové víře, je akcentován spíše démonický aspekt související se světloplachostí a nočním životem sovy, než aspekt moudrosti, kterou tento opeřenec jinak často symbolizuje. Podoba starší Lilit dává tušit, že tento Lilitin aspekt je jakousi stínovou, démonickou Animou. Lilitiny podoby pozorované novodobými experimentátory z nežidovského prostředí jsou vesměs úhledně antropomorfní a nezřídka vykazují sukubický charakter. Souvisí to s veskrze vstřícným postojem současných magiků (a v neposlední řadě i magiček) k této démonické inteligenci, který je velmi vzdálen jednoznačně negativnímu přístupu židovské ortodoxie.

Lilit v mytologii a v hermetické tradici 

Ženský démon Lilit, sexuálně obtěžující muže a ohrožující rodičky, šestinedělky a malé děti, je znám hlavně z židovské mytologie. Postavě Lilit však věnovali zaslouženou pozornost i hermetikové a později také analytičtí psychologové. Podívejme se nejdříve trochu do historie, abychom zjistili, kde se tato démonická inteligence objevila poprvé. 

Původ Lilit 
První zmínky o této démonické bytosti se objevují v Mezopotámii. Babylónští mágové rozlišovali tři vzdušné a sexuální démony: mužského Lilú a jeho dva ženské protějšky, Lilítu a Ardatlilí. Jejich jména jsou odvozena z kořene LIL, což značí v sumerštině bouřlivý vítr a v semitských jazycích noc. Lilú straší v pusté a otevřené krajině a je zvláště nebezpečný těhotným ženám a dětem. Lilítu vypadá jako jeho ženský ekvivalent, zatímco Ardatlilí, o níž se magické texty často zmiňují, má povahu nešťastné nevěsty, neschopné normální sexuální činnosti. Jako taková kompenzuje svůj nedostatek agresivním chováním zejména vůči mladým mužům. Píše se o ní: „Není manželka, matka, nezná štěstí, nesvléká se před mužem, nemá mléka v prsou.“ Údajně způsobovala impotenci u mužů a neplodnost u žen. Plaketa, o níž se předpokládá, že ji zobrazuje, představuje vlčici s ocasem štíra chystající se sežrat mladou dívku. Ardatlilí, jejíž jméno lze přeložit jako „noční žínka“, má však i charakter sukuba, který přepadá spící muže a vyvolává u nich poluci. Lilú naproti tomu bývá líčen jako inkubus, jak naznačuje magický text, kde se volají božstva na ochranu

 proti Ardatlilí, jež postrádá muže, 
proti silnému Lilú, jenž postrádá ženy.
 


Zdá se, že Ardatlilí později splynula s Lilítu, ba možná vůbec propůjčila původně vzdušným, létajícím duchům a Lilú a Lilítu svůj obscénní význam a noční činnost, zatímco sama přejala jejich vzdušný charakter. Ve sbírce zaklínadel
Utukké limnúti nejsou Lilú ani Lilítu ještě uváděni jako vyslovení protivníci člověka, např. Lilú je tam charakterizován jako ten, „jenž po poušti se potuluje“. V pozdějších textech je však už jejich zhoubná povaha zjevná. V severní Sýrii v lokalitě Arslan Taš se v roce 1933 našla popsaná vápencová destička pocházející ze 7. nebo 8. stol. před n. l., která je dnes uložena v archeologickém muzeu v Aleppu. Předpokládá se, že šlo o ochranný amulet pro rodičku, neboť obsahuje zaklínání proti Lilit. (…)

Vedle vražedných rysů vykazuje Lilit též rysy erotické, jimiž se přibližuje nejdůležitějšímu ženskému božstvu starověké Mezopotámie, bohyni Ištar. Tato bohyně, kterou v Sumeru uctívali pod jménem Inana, byla dcerou boha Ana. Podle jiné tradice byla dcerou boha měsíce Nanny a sestrou boha slunce Utua. V různých verzích byla také považována za dceru Enlila nebo Enkiho. Inaninou sestrou je Ereškigal, královna podsvětí, a jejím služebným božstvem byla bohyně Ninšubur. Skutečnost, že Ištar nemá v žádné tradici stálého mužského partnera, je těsně spojen s její rolí bohyně sexuální lásky. Zvláště pak byla spojována s mimomanželským sexem a s prostitucí. Nebyla ani bohyní manželství ani bohyní matkou, ale bohyní sexu a prostitutek. V umění je obvykle zobrazována jako bohyně bojovnice, často okřídlená, v plné zbroji a obklopena nimbem hvězd.

V novoasyrském a novobabylónském umění bývá zpodobněna jako žena s křídly a rohatou čapkou, nahá bud’ celá nebo od pasu dolů. Ištařiným zvířetem je lev, jejím symbolem je hvězda nebo hvězda v kruhu. Na rozdíl od Lamaštu, která v povaze Lilit představuje aspekt chtonický, je Ištar aspektem nebeským. V jednom babylónském textu se o Lilítu hovoří jako o Ištařině chrámové prostitutce, jinde je označována za „ruku Inany“. 

Víc než jedna Lilit? 
Někteří staří židovští autoři rozlišovali dvě Lilit: malou a velkou. Velká, „bába“ Lilit, je manželkou Samaela, krále démonů, a je matkou smilstva. Malá, „panna“ Lilit, je družkou jiného démonského krále, Ašmodaje, a způsobuje neplodnost. 

Jiní autoři, jak uvádí E. Lévi, rozlišují mezi Lilit a Na’amou: „V pekle jsou dvé královny stryg: jedna, to je Lilit, matka potratů a zrůd, a druhá je Na’ama, osudná a smrtící krása. Kdykoli je muž nevěrný Ženě, již mu nebe určilo, kdykoli se oddá poblouznění neplodné vášně, vezme mu Bůh zákonnou a svatou choť, načež jej vrhne do náruče Na’amy. Tato královna stryg se může zjevovat se všemi kouzly panenství a krásy; odvrací otcovská srdce a svádí je k opuštění povinností a jejich dítek, žene ženaté muže ke vdovství a muže zasvěcené Bohu nutí ke svatokrádežnému manželství. Když si urvala úlohu manželky, lze ji snadno poznat: v den svého sňatku je holohlavá, neboť vlas ženy, jenž je závojem studu, jí není dovoleno v tento den mít. Po sňatku předstírá na oko zoufalství a nechuť k životu, mluví o sebevraždě, a nakonec násilně opustí toho, kdo by jí bránil, zanechavši mezi jeho očima znamení pekelné hvězdy. Na’ama se může stát i matkou, avšak nikdy své děti neodchová, dávajíc je pohltit Lilit, své sestře.“

První Eva 
Významné místo zaujímá Lilit (aramejsky zvaná Lilita) v židovské mytologii. Podle legendy byla spolu s Adamem stvořena z bláta a kalu země a měla se stát matkou celé lidské rasy. Protože vznikla ještě před Evou, bývá nazývána První Eva (Chava ha-rišona). Lilit byla Adamovou družkou v zahradě Eden, ale její divoký temperament znemožňoval klidné soužití. Tvrdě se stavěla proti každému pokusu o podrobení, zejména pak odmítala ležet pod Adamem při jejich manželském spojení. Nakonec uprchla, pronásledována třemi anděly jménem Sanvaj, Sansanvaj a Semangelof. Tito andělé ji stopovali až k Rudému moři, kde ji našli, jak rodí celé hnízdo ďábelských potomků. Lilit se do rajské zahrady nikdy nevrátila. Byla Odsouzena k tomu, aby až do soudného dne putovala se svým ďábelským klanem po světě jako démon. Zdržuje se v zemském stínu a je činná pouze v noci. (…)

Noční démon 
V lidové víře se Lilit stala vládkyní sukubů, kteří napadají a svádějí spící muže a vysávají z nich životní šťávy. Věřilo se také, že Lilit krade novorozeňata a způsobuje horečku omladnic. Moc nad dětmi ji, podle Zoharu, prý byla dána pro hříchy jejich otců. Jejím oblíbeným cílem byli chlapci mladší osmi let, i když dívky v prvních týdnech života se mohly také stát její obětí. Zejména proti těmto jejím vražedným choutkám se bylo třeba chránit. Není proto divu, že se dochovalo množství ochranných amuletů proti Lilit. 

Svíjející se zmije 
Podle nauk kabaly je Lilit družkou Samaelovou, přičemž Lilit představuje ženský aspekt a Samael mužský aspekt Leviatana. (Leviatan je mořská nebo vůbec vodní obluda; není jasné, zda se pod tímto pojmem rozumí velryba, krokodýl nebo hroch. Představuje pradávný chaos a jako takový je symbolem zla (srv. Žalm 74,14). Agadické pojetí Leviatana je poněkud odlišné. V moderní hebrejštině znamená slovo livjatan velrybu.)

Samael je rabíny nazýván záludným hadem, Lilit svíjející se zmijí. Obě tyto obludy budou zahubeny na konci času, jak je možné číst v Sefer Emek ha-melech: „V čase příštím Nejvyšší (budiž jméno Jeho pochváleno) zdeptá bezbožného Samaela, neboť je psáno: V onom čase JHVH svým mečem navštíví Leviatana, záludného hada, jenž je Samael, a Leviatana, potměšilého zeměplaza, jenž je Lilit.“ (fol. 130, col. 1., kap. XI.) (…)

Je zajímavé, že se symbolem zla stala právě zmije. Má to však svoji příčinu. Ve starověku znamenali jedovatí hadi, kteří v teplých a suchých oblastech žili ve velkém množství, pro člověka smrtelné nebezpečí. V Syropalestině existovali zaklínači hadů, jejichž úkolem bylo vyhnat hady z místa, kde chtěli lidé vyvíjet své aktivity (např. založit osadu). Na příslušné místo se nejprve vydala skupina zaklínačů znalých příslušných magických formulí. Lze si představit, že jistě tropili velký hluk, takže většina hadů opravdu asi utekla, i když byli vyplašeni asi spíš dupáním než křikem. Výsledky ovšem nebyly vždy stoprocentní a stávalo se, že někteří hadi na místě přece jen zůstali. Vysvětlovalo se to tím, že zvláště zlovolní plazi potměšile předstírali hluchotu, aby nemuseli uposlechnout výzvy zaklínačů. Pojem „hluchá zmije“, který najdeme i v Bibli (Žalm 58,5), se proto stal symbolem zákeřné zloby. (…)

Temný aspekt ženství 
J. A. Montgomery označuje strach žen před Lilit jako jeden z nejrozvinutějších produktů morbidní imaginace neplodných nebo neurotických žen a matek, které se p0 porodu boji o své spící dítě. Z hlediska analytické psychologie je Lilit neintegrovanou částí Animy V mužské duši a součástí Stínu v ženské duši. Jako taková je archetypem, který ztělesňuje temný aspekt ženství. Spojuje v sobě vlastnosti „strašlivé matky“ a „božské děvky“.

Zdá se, že démonizace Lilit je důsledkem patriarchální kultury, takže muž, který touží dosáhnout rovnováhy, by se s tímto archetypem měl vyrovnat. Předpokladem pro osvobození Animy je přemožení Strašlivé matky. Pro ženy je konfrontace s archetypem Lilit zase důležitým krokem na cestě k plné seberealizaci. Tyto otázky je samozřejmě možné intelektualizovat, ale chybí-li přímý prožitek, má člověk z takového postupu jen minimální prospěch. 

Z uvedeného vyplývá, že Lilit má nejen destruktivní vlastnosti, ale že vykazuje také některé rysy integrující. V magii, která je nejen praktickou metafyzikou, ale v jistém ohledu i aplikovanou psychologii, může proto vzniknout potřeba tuto démonickou inteligenci kontaktovat, pokud to magik nebo magička pokládají za účelné a prospěšné pro svůj duchovní růst. 

Vyňaté z kníh Lucifer a Lilit a O podobách démonů od Josefa Veselého 
Upravené a doplnené

 

Rituál si zostroj podľa seba, pričom spočiatku sa môžeš inšpirovať nasledovnými článkami: 
Teurgia

Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?

Mágia na odstránenie astrálnych parazitov
Evokácia Hagiel
Evokácia Hagiel – Bardonov koncep
Menší pentagramový rituál 
Rituál pentagramu
Postav si astrálny chrám 
Posvätná záhrada
 
Prax s lunárnymi  inteligenciami

a spočiatku si dobre nacvič:
Progresívna relaxácia

Doplňujúce texty  
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala
  
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II

Mágia zrkadiel

Biela mágia verzus Čierna

Mágia bohýň 
Mágia vodopádu Svetla
  
Nekromancia
 

 


Pokiaľ sa niekto o mágiu nezaujíma, ale pritom si rád astrálne zacestuje, k nakontaktovaniu na deštruktívne (ale aj konštruktívne) inteligencie mu môže dopomôcť aj vhodná hudba. Tá, ktorú tu uvádzam, je skôr len na vypočutie si bez astrálneho vycestovania či iného spôsobu prevádzania mágie. No skrz precítenie si pováh umeleckých interpretov sa dá vcítiť aj do energií astrálneho prostredia bohyne Lilith, a to bez ujmy na zdraví, ak pochopiteľne sú opraty vášní pod kontrolou:


Mother of all Nightmares

As I play note by note and follow
the reek of death through soiled graves
I reach the path to Malkuth
Upon the gateways shines
the crown through thy bones
Primordial serpents mark the milestones

Black mother, Ishet Zenunim,
Ama Lilith!
I’m obsessed by your endless beauty
I walk lured nocturnal divinity

Empress of the night mist
Lilitu! Ancient queen

Layilil, as the darkness covers your eyes
Bless me with your presence

Serpent’s tongue, fill me with water of death
Before I bare to witness
the mysterious dark black eyes
Kiss me with your lips,
Engorged with divine venom
Caress me with your lifeless womb

I whispered the name, in the tenth dream
Lilith, Layil, Ardat Lili, Laylah
Glowing and shining, the darkness still
Lilith, Layil, Ardat Lili, Laylah
Ho Ophis Ho Archaios
Ho Drakon Ho Megas

Mother of all nightmares

 

Súvisiace články
Satan. Vládca temnôt

Astrálne larvy

Opresia, Obsesia a Posesia

Teurgia
Evokácia Hagiel

Evokácia Hagiel – Bardonov koncept

Návšteva živlových bytosti mentálnym cestovaním

Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?
Prax s lunárnymi  inteligenciami

Praktické spojenie so Stvoriteľom

Invokácia henochiánskych anjelov

Nekromancia
V Ríši prírodných duchov
O duchoch
Egregori a ich podstata

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

Biela mágia verzus Čierna

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background