Sviečková mágia

?????Rituál Hojnosti s bohyňou Tyché v hybridnom prevedení. 

 


Príprava sviečok nie je všetko, čo na realizovanie sviečkovej mágie potrebujeme. Na samotný rituál sviečkovej mágie totiž potrebujeme okrem sviečok pripraviť ešte oltár – miesto, kde budeme rituál vykonávať.

Pokiaľ nepoužívame oltárový stolík priamo nato určený, môžeme pokojne použiť čokoľvek s dostatočne plochým a dostatočne veľkým vrchom – kartový stolík, komodu, prepravku, písací stôl, konferenčný stôl, lavicu … , na ktoré prestrieme biely obrus (biela ako univerzálna farba), alebo obrus korešpondujúci farebne s účelom magickej činnosti.


Pred samotným rituálom sviečkovej mágie treba vyčistiť priestor v okolí oltára a nás samotných od rušivých energií, ktoré by mohli pôsobenie sviečkovej mágie ovplyvniť, neutralizovať, zašumieť, alebo inak neblaho zvrátiť (trebárs do opaku).


Priestor môžeme vyčistiť okrem fyzického upratania, vyčistenia a harmonizovania priestoru aj rôznymi „jemnohmotnejšími“ spôsobmi:

zapálením sviečky, či vonnej tyčinky
použitím čistiacej mandaly z ušľachtilých, drahých kameňov-krištáľov
vykropením svätenou vodou
vykurovaním
privolaním anjelov a bytostí Svetla
harmonizujúcim zvukom, alebo ich kombináciami podľa toho, komu čo viac vyhovuje

Pri fyzickej osobnej očiste je veľmi vhodné naplánovať praktizovanie sviečkovej mágie tak, aby naše telo aspoň 24 hodím pred rituálom prijímalo predovšetkým stravu ovocnú, alebo zeleninovú, ideálne je iba pitie čerstvých zeleninových a ovocných štiav a aby sme nepožívali alkohol, kávu a podobne, ktoré, pokiaľ nemáme zasvätenie a prax na používanie drog ako spojovacieho mechanizmu, môžu výsledok neočakávane a dramaticky pozmeniť.

Fyzickú očistu je veľmi príjemné zavŕšiť kúpeľom vo vani s príslušným voňavým olejčekom a soľou, alebo sprchou, kombinovanou s masážou s hubkou namočenou v soli – zbavujeme sa tak nežiaducich vibrácií. Je veľmi fajn sa počas tejto očisty „zbaviť“ bežných starostí a nechať vo vizualizácií na seba dopadať čistiace a nabíjajúce svetlo. V kúpeľmi môžeme tiež zapáliť niekoľko sviečok, aromalampu, alebo voňavú tyčinku na rýchlejšie navodenie relaxačno-očistného stavu tela.

Po fyzickej očiste by mala nastať aj očista jemnohmotných tiel. Ideálne je praktizovanie rôznych meditačných techník podľa vlastného cítenia a zamerania, pritom je žiaduce zamerať sa na harmonizáciu a ochranu čakier, upokojenie „srdca“ a posilnenie nášho astrálneho, duchovného a vesmírneho tela. Pokúšame sa tiež nezaujate pozrieť sa v meditácii na problém, ktorého riešeniu sa chceme venovať.

Pokiaľ máme rúcho, ktoré používame pri magickej činnosti, po týchto očistách je vhodné si ho na nahé telo obliecť. Pokiaľ nepoužívame špeciálny odev, je vhodné na nahé telo obliecť voľný, splývavý odev z prírodného materiálu.

Takto pripravení môžeme prejsť k samotnému rituálu. Prejdeme k oltáru. Kto chce, môže sa prežehnať, kto cíti potrebu, použije kabalistický kríž, kto cíti potrebu, utvorí ešte predtým okolo seba a oltára kruh, a kto cíti, že to nie je podstatné, prikročí rovno k ukladaniu sviečok na oltár.

Je veľmi vhodné pripravovať na oltár už sviečky vyčistené a vysvätené k svojmu účelu. Čistenie a vysvätenie prevádzame zahrabaním do morskej soli aspoň na 4 hodiny a vrúcnou prosbou o ich požehnanie našim otcom – stvoriteľom, božstvami, univerzom samotným, alebo čistotou a svetlom svojho srdca, každý podľa svojho.

Uprostred vzadu oltára potom postavíme a zapálime oltárnu sviecu a pred ňu kadidlo s rastlinnou látkou, korešpondujúcou s kúzlom. Táto horiac a tlejúc neskôr v rituáli zastúpi element vzduchu, ktorý naše želanie vynesie k nebesiam, nekonečnu, univerzu. Vedľa kadidla postavíme z jednej stany misku so soľou, z druhej misku s vodou. Takto sú na oltári zastúpené všetky živly.

Počula som, že niektorí v poslednej dobe nahrádzajú kadidlo aromalampou (do nádoby okrem vody kvapkajú príslušné silicové oleje a sypú trochu morskej soli), pričom sviečka horiaca v lampe zároveň nahradzuje oltárnu sviečku – tak sú v jednej lapme zastúpené všetky živly. Nuž, je na vás, pre ktorú alternatívu sa rozhodnete.

Sviečková mágia 1 (300x300)

Po stranách vzadu v úrovni oltárnej sviečky možno postaviť sošky, symboly božstiev, v ktoré poprípade veríme, alebo symboliku, ktorá znázorňuje princípy, zákony univerza, či univerzum samotné. Samozrejme, tí, ktorí necítia potrebu, nemusia.

Priamou súčasťou rituálu je už pomazanie obetnej sviečky. Pomazávanie zodpovedá starej magickej tradícii, ale je aj súčasťou rituálu, ktorý podporuje koncentráciu. Preto by sme ho nikdy nemali vynechať. Pri pomazávaní sa treba už silno koncentrovať na problém a predovšetkým na jeho riešenie. Vytvárame tak lepšie psychické spojenie medzi nami a sviečkou – poslom. Energiou našich rúk tak projektujeme naše myšlienky do sviečky, pričom olej slúži ako akýsi prenosový element. Možno použiť príslušný éterický olej, lotosový, slnečnicový, alebo panenský olivový olej. Pri pomazávaní rozlišujeme severný a južný pól sviečky. Severný pól je pri knôte, južný na spodku sviečky. Aby sme niečo privolali, získali, mažeme od vrchu po stred sviečky a potom odspodu po stred sviečky. Pre zapudenie, odvolanie niečoho od stredu k vrcholu a od stredu k spodku sviečky. Zvyškom oleja pomažeme miesto, kde sa vyskytuje naše tretie oko a našu hrudnú kosť. Hovoríme niečo v zmysle: „pomazávam a obetujem túto sviečku, nech horí silou a poslaním Svetla, nech sa stane jeho vôľou.“

Dodajme naše ciele, konkretizujme želania a prízvukujme však ešte raz, že je to naším želaním iba vtedy, ak je to s poriadkom univerza. Ak sa nám podarí tieto slová uložiť do veršov, pôsobenie je vždy silnejšie. Sviečku po tomto akte uložíme na oltár úplne uprostred stola. Táto sviečka je sviečkou účelu, práve preto je jej miesto uprostred oltára a farba sa odvíja priamo od toho, čo je cieľom rituálu. Obetné sviečky by sa mali použiť iba raz, pre daný rituál. Ich silu môžeme zvýrazniť vyrytím príslušnej runy, alebo iného symbolu.

Vľavo dopredu zvyčajne staviame sviečky, ktoré majú symbolicky predstavovať osobu prosebníka a jeho terajší stav, situáciu, astrálne vplyvy reprezentované astrálnou sviečkou. Ľavá strana je symbolickým vyjadrením problému, situácie na riešenie. Sviečka prosebníka by mala byť uprostred tejto situácie v priamej rovine s obetnou sviečkou. Do situácie vľavo môžeme nainštalovať aj pomocnú obetnú sviečku (tiež pomazanú ako sme to spravili s hlavnou).

Vpravo dopredu naaranžujme požadované ukončenie, vyriešenie situácie, pričom tu netreba zabudnúť na použitie astrálnej sviečky – symbolického vyjadrenia toho, aké sily chceme, aby boli zastúpené v požadovanom ukončení, vyriešení problému, a na sviečku obetnú, ak sme ju použili aj na ľavej strane.

Mimochodom, podobne „funguje“ „programovanie“ cez zrkadlo mysle pri systéme psypos – pri silvovej metóde.

Prvú zapaľujeme sviečku prosebníka – môžeme to byť rovnako dobre my, ak čarujeme za seba, alebo meno osoby, ktorá nás o čarovanie požiadala. Predstavíme ho a deklarujeme, že plameň sviečky teraz predstavuje jeho ducha.

Postupne zapaľujeme sviečku jeho problému, sviečku astrálnych vplyvov tohto problému a obetnú sviečku … pričom stále opisujeme pokojnými a uvážlivými slovami situáciu. Pomaly sa zľava presúvame doprava. Postupne zapaľujeme sviečky pomocnú, astrálnu a nakoniec sviečku reprezentovanú ako konečné želanie. pokojne sa vnoríme do želaného výsledku a opíšeme ho.

Chvíľu zostaneme v tejto situácii a pokúšame sa ju vizualizovať. Pravidelne a pokojne pritom dýchame. Výdychom sa terajšia situácia stáva minulosťou, s nádychom sa budúcnosť stáva prítomnosťou. Len my sme nad časom.

Po chvíli sviečky zhasneme a ukončíme rituál tak, ako sme začali, zrušením kruhu.

Rituál zažínania sviečok opakujeme každý deň, pričom sviečku reprezentovanú ako konečné želanie každý deň posunieme bližšie k sviečke prosebníka vľavo, pokým sa sviečky navzájom nedotknú. Potom ich necháme dohorieť.

Poznámka: Rituál môžeš vykonať aj jednorázovo tým, že sviece necháš dohorieť v jednom procese horenia. Vtedy sviece k sebe neposúvaš a nemusíš ani vtedy, ak rituál prevádzaš po niekoľko dni. Podmienky prevedenia rituálu si ale musíš dopredu ujasniť a už počas vlastného čarovania podmienky nemeniť!

Je ešte veľa možných postupov, aj oveľa jednoduchších, s pálením papierikov so želaniami napríklad, aj oveľa zložitejších, spojených napríklad s Kabalou , či Tarotom, fantázii a kreativite sa medze nekladú.


Ako azda vidno, sviečková mágia je krásna, tvorivá hra, ktorou možno symbolicky naznačiť vari všetko, dôležité je si však vždy plne uvedomovať, že pokiaľ naša cesta nechce byť cestou do temnoty, nikdy by sme sa nemali pokúšať priamo zasahovať do vôle iného človeka, alebo ísť proti zákonom stvorenia ako takého.

Dodatok 
Uvedený postup čarovania je dostačujúci, aby si efektívne dospel k akémukoľvek vytýčenému cieľu. No môže sa stať, že dopadneš aj naopak. To nastáva vtedy, ak nie si v praktizovaní rituálov dostatočne zbehlý a čarovanie si pletieš s kuchárskou knihou. Pokiaľ pri varení pokazíš jedlo, je to v porovnaní s pokazeným rituálom prechádzka ružovou záhradou. Následky nesprávne prevedeného rituálu môžu tebe a tvojím najbližším spôsobiť nočné mory, pričom ti asi neostane iné, ako o pomoc požiadať fundovaného mága. Preto si pred prvým čarovaním dôkladne naštuduj nemenné (meta)fyzické a duchovné zákonitostí a otestuj si svoju psyché akýmikoľvek vizualizačnými a imaginačnými cvičeniami, ktoré ti napovedia, v akom stave sa tvoje vedomie momentálne nachádza. Totiž, pri akomkoľvek spôsobe čarovania je nutné mať myseľ nie v patologickom rozpoložení.

Zaďalšie, pokiaľ sa stretneš s niekým, kto ťa bude od uvedeného spôsobu prevádzania rituálu odhovárať, pretože vraj pozná lepší a účinnejší spôsob, never mu, pretože efektivita akéhokoľvek čarovania je priamo úmerná tvojej spôsobilosti. História dokazuje, že na úspešné prevedenie rituálu musíš mať, a preto ho preveď spôsobom, o ktorom vieš, že ho zvládneš. To, v akej zložitosti rituál prevedieš, určuje tvoja magická vyspelosť a nie hodnotenie niekoho iného. Spackaný bombasticko-zložitý rituál je oproti zvládnutému jednoduchému úplne k ničomu. Postupom času sa naučíš počúvať vnútorný hlas, ktorý ťa spoľahlivo povedie… oveľa lepšie ako kdejaká „kuchárska kniha“.

Prevedenie rituálu formou astrálnej mágie
Pokiaľ chceš, aby tvoje čarovanie bolo ešte efektívnejšie a teda účinnejšie, vyskúšaj uvedený rituál vykonať len vo svojej predstave – vizualizáciou, ktorá postupne aktivuje receptívnu (pasívnu) myseľ, teda imagináciu. To už nazeráš do reálneho Astrálu aj bez nutnosti projektovania sa. Pokiaľ si myslíš, že nato ešte nemáš, vytrvalo a pravidelne vo vizualizáciách a imagináciách pokračuj, a možno práve to ťa k astrálnemu cestovaniu privedie. Už sa to stalo mnohým. Chce to len trpezlivosť a hlavne nebyť upretý na výsledok ale na proces. Hoci prednostne praktizujeme astrálnu mágiu v jej čistej forme, v rámci nej niekedy používame aj hmotné korešpondencie a analógie. Robí nám to radosť a mágii dodáva nezameniteľný romantický punc… 

Text bol upravený a doplnený © www.go4magic.com
Zdroj: www.putnici.sk (autor: chello.sk)


Súvisiace články

Meditácia  
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala
 
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II
 
Koncentračné cvičenia
  
Hybridný rituál
  
Rituál na podporu mága
 
Pre akú mágiu sa rozhodnúť?
 
Zlatý kľúč

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background