Hybridný rituál

HYBRIDNÝ RITUÁL (300x400)

Hybridný (kombinovaný) rituál prebiehajúci tak, že operátor začína ceremoniálnym spôsobom vo fyzickej rovine, no neskôr, vo vhodnom okamžiku, sa astrálnou alebo mentálnou projekciou, napríklad prostredníctvom magického zrkadla, premiestni do astrálneho chrámu, pričom si so sebou vezme aj astrálne náprotivky fyzických (magických) predmetov, a evokáciami a invokáciami astrálnych entít, priamo v ich domovskom priestore, v rituály pokračuje.

Transempirické inteligencie sú pritom v rituály tým najdôležitejším ohnivkom v reťazci sledov, pretože v skutočnosti magický akt nielen energeticky zabezpečujú ale ho vedia dotiahnuť do úspešného konca, tak, ako mág káže.

V tomto prípade ide o rituál nadväzujúci na ostatné, ktorý má za úlohu pokračovať v transmutácii psychického jadra jedného klienta do tej miery, aby ten dlhodobo dosiahol požadovaný pokoj na duši a tak sa vyriešili aj jeho somatické problémy. Zároveň magický akt mu má dopomôcť k pochopeniu, že pozitívnu materiálnu hojnosť si môže každý sám nadobudnúť aj bez použitia neadekvátnych (amorálnych) metód, spôsobujúcich iným poníženie a utrpenie. Ide o to, pochopiť, že bohatstva vo Vesmíre je dostatok pre všetkých, len si je nutné osvojiť také spôsoby jeho nadobúdania, aby si niekto, používaním síl Temnoty, zbytočne nenabúral karmickú bilanciu.

Red circle and pentagram on a black background