Ako sa naučiť astrálne cestovať?


Najprv všeobecný pokec 

Je všeobecne známe, že naučiť sa astrálne cestovať, pokiaľ nie si extra talent podobne ako napríklad Robert Monroe či Robert Bruce, je skutočne ťažkou záležitosťou. No ťažkou je len dotiaľ, dokiaľ nepochopíš, že naučiť sa astrálne cestovať nie je o technikách, ale o pochopení procesov, ktoré techniky vo vnútri psyché počas ich precvičovania spôsobujú.

Nebuď teda zahľadený na obal predstavujúci techniku alebo metódu, ale hľaď do seba samého, a hľadaj v sebe preciťovaním akékoľvek mentálne, pocitové a emocionálne poryvy, ktoré sú cvičením spôsobované. Na tie sa zameraj a neprestávaj dovtedy, dokiaľ sa nestanú úplne zrejmými – majstri ich pociťujú dokonca tak, ako keby sa jednalo o symptómy fyzické!

Pokiaľ si však pocitovo a emocionálne moc nahrubo, docieliť preciťovanie astrálnych fenoménov na úroveň vnímania fyzickými zmyslami Ti môže trvať mesiace ba až roky, podobne ako aj mne. No napokon vytrvalosť víťazí, a Ty zistíš, že sa to oplatilo.

Niektoré známe techniky som opísal v tomto článku a iné sú spomenuté TU


Úspech nácviku je teda o pochopení seba samého, čoho pointou je fakt, že pri nácviku exteriorizácie pomocou vhodných techník nie sme primárne zameraný na výsledok, ale na proces, ktorý k výsledku aicky povedie. V tomto kontexte je procesom myslené to, že po dokonalom uvoľnení fyzického tela a mysle prostredníctvom progresívnej relaxácie alebo meditácie sme zameraný na monitorovanie svojich pocitov a emócii, ktoré pozorujeme, a prípadne tie myšlienkové pochody, ktoré nás vyrušujú, odfiltrujeme napríklad koncentráciou na dýchanie či na nejaký statický obraz. K tomu Ti vynikajúco poslúžia
 koncentračné cvičenia, bez ktorých sa astrálne cestovať naučíš len po veľmi dlhom čase, ak vôbec. Rovnako dobrá meditácia je koncentrácia na čiernočiernu tmu. Ide však o veľmi náročné cvičenie, pretože myseľ má prirodzenú tendenciu sa neustále niekde túlať, a vnútorne nevyriešené emócie ju významne v tom podporujú.

Pokiaľ sa dostaneš do stavu, kedy dokážeš bez akejkoľvek námahy meditovať minimálne 15 minút bez akéhokoľvek rušenia túlavej mysle, si ako tak pripravený na nácvik astrálnej projekcie pomocou priamych techník. Priame techniky sú tie, ktoré vo svojej podstate obsahujú vymiestnenie astrálneho povedomia mimo oblasť fyzického tela. Progresívna relaxácia ako aj meditácie sú teda technikami nepriamymi, ktoré však treba zvládnuť ako prvé. Sú však jedinci, ktorí nácvik koncentrácie spojili s nácvikom priamych techník. Tak významne ušetrili čas.

V praxi to znamená, že napríklad počas meditatívneho tranzu vizualizuješ seba samého, ako sa oddeľuješ od gravitačného tela a vznášaš sa v stave beztiaže nad ním, prípadne sa dostávaš do oblasti Astrálu, ktorá je už od hmotného tela riadne vzdialená. Astrál sa z pohľadu astrálneho cestovania delí na Astrál reálneho času, ktorý je kópiou alebo lepšie povedané primárnou predlohou sekundárneho fyzického MultiVesmíru, a na Astrál, ktorý už predlohou gravitačného časopriestoru nie je. V tomto prípade ide o astrálnu dimenziu ako takú s mnohými rovinami a podrovinami ako existencie tak bytia; existencia znamená pobývať v dimenzii založenej na protikladoch, a bytie je definované ako stav mimo fenomén polarity. Ten sa vyskytuje len v najvyšších oblastiach Astrálu, pričom týmto rovinám sa často hovorí len mentálna alebo mentálna, bodhická, atmická, monadická a božská – teda kauzálna či ákášická.

Základom naučenia sa astrálne cestovať je teda pokiaľ možno pravidelná každodenná prax, pričom je nutná špeciálna diéta, ktorá pozostáva zo striedmosti jedenia a z vylúčenia konzumu povzbudivých látok s obsahom kofeínu zopár hodín pred cvičením, avšak mimo zelený čaj, ktorý bdelosť podporuje tým správnym spôsobom.

Je dobre mať na pamäti, že pokiaľ zelený čaj lúhuješ 2 až 3 minúty, bude Ťa značne povzbudzovať. To sa robí napríklad v noci po prebudení sa, kedy si ešte ospalý a chcel by si precvičovať astrálnu projekciu alebo len vizualizáciu, imagináciu či len dajakú klasickú formu meditácie. Pokiaľ necháš zelený čaj lúhovať dlhšie, tak od 4 do 8 minút, vylúčia sa do nápoja triesloviny, ktoré na seba naviažu teín, a tento čaj Ťa bude naopak uspávať. Hodí sa teda pred cvičením techník alebo meditácie vtedy, ak si unavený a ospalý. No niekedy ani ten nepomôže. Vtedy je najlepšie si zdriemnuť, ale pozor, nie na viac ako cca. 40 minút, pretože potom sa po prebudení budeš cítiť nesvoj a otrávený, neschopný akejkoľvek koncentrácie. Pokiaľ sa tak stane, daj si pokojne zelený čaj lúhovaný len 2 až 3 minúty a počkaj, až príde to správne rozpoloženie. Pokiaľ nemáš nato čas, nechaj záležitosť byť a vráť sa k nej niekedy neskôr. Ešte doporučenie: zelený čaj pí len čistý – bez cukru a mlieka. A to isté platí aj o čiernej káve. Nejde tu o to, či je pitie kávy s mliekom a cukrom škodlivé, ap., ale o to, že cukor ani nie ale mlieko môže zaťažiť tráviaci trakt do tej miery, že Ti znemožní dosiahnuť trvalý stav tranzu. A pamätaj, pravidelnosť cvičení je oveľa podstatnejšia ako ojedinelé dlhé a znechucujúce cvičenia. Pokiaľ znechutíš svoje podvedomie, končíš. Preto dbaj nato, aby si astrálne cestovanie nacvičoval tak, akoby išlo o nejakú obľúbenú hru. 


Osobná cesta a skúsenosti z nej

Spočiatku som sa cestovať mimo fyzické telo učil prostredníctvom šamanských bubnov, ktoré som používal pri cvičeniach šamanskej univerzity, ktorú som od roku 2003 študoval. No vtedy som o astrálnom cestovaní ako takom nechyroval, a to, čo som počas bubnovania zažíval, som považoval len za šamanskú cestu. Až neskôr som zistil, že šamanská cesta je zmesou cestovania ako mentálneho tak astrálneho. Po čase ma astrálne cestovanie začalo zaujímať ako prioritný fenomén hlavne kvôli tomu, že som sa popri študovaní šamanskej mágie začal zaujímať aj o hermetizmus, a v rámci neho o astrálnu mágiu. Napokon z kombinácie šamanizmu a hermetizmu vznikla naša vlastná verzia astrálnej mágie, ktorá nám funguje par excellence. Je to zrejme kvôli tomu, že sme ako tak správne pochopili zákonitosti Vesmíru, a spôsob čarovania sme si zvolili našimi Srdciami – to je napokon alfou-omegou pre úspešnosť akejkoľvek okultnej činnosti. 

Po viacerých rokoch cvičenia astrálnej projekcie som docielil len to, že som sa začal projektovať počas nocí, a to spontánnym spôsobom. Doteraz však usilujem o projektovanie sa na mentálny povel tu a teraz. Spontánnych projekcií mám za sebou niekoľko stovák, a všeličomu som sa pri nich naučil, nakoľko mnoho z nich vyvolávali duchovia-spojenci, ktorých som predtým získal šamanskou praxou.

Musím priznať, že som celý ten proces učenia sa mal o to ľahší, že ma po celý čas viedli šamanskou mágiou získaní duchovia-spojenci, ktorí mi nielen s astrálnou projekciou výdatne pomáhali, a pomáhajú dodnes. S duchmi teda komunikujem úplne evidentne (za čo im s pokorou ďakujem), v mojom prípade teda nejde o žiadne fantázie vygenerované zbožnými želaniami či vierou, a nejde ani o žiadne vizualizácie. Ide o astrálnu realitu, ktorá sa mi zobrazuje skrz imaginácie a mentálne či astrálne cestovanie. Spomínam to preto, lebo som v kolektíve šamanského kruhu strávil mnoho času, a aj vďaka tomu som sa k transempirickým inteligenciám dostal tak ľahko, pretože tie nám vždy boli svojou reálnou prítomnosťou nápomocní. Avšak medzi nami, ako to už býva, sa našli aj skeptici, a tým sa paradoxne situácia vždy nastavila tak, aby o neexistencii sveta duchov boli presvedčení ešte viac. Hm, zaujímavé.   


Dnes, po toľkom čase, sa mi začína dariť astrálne sa exteriorizovať aj bez použitia predtým nevyhnutnej techniky: jednoducho sa pohodlne umiestním, uvoľním sa, a následne preciťujem astrálne telo, v ktorom sa vzápätí ocitám. Len ešte musím doladiť plné odpútanie sa od fyzickej schránky, pretože niekedy ostávam v nej nejakou časťou fyzického tela uväznený. Deje sa tak vtedy, ak spomínaná oblasť tela nie je dostatočne zrelaxovaná, a to z rozličných príčin. V tomto úsilí mi pomáhajú spomienky na spontánne astrálne cesty, kedy som si zapamätal pocity a emócie, ktoré ma v nich sprevádzali, a ktoré sa snažím (bez snaženia sa) vygenerovať ešte počas stavu progresívnej relaxácie, ktorej
dokončenie je pre vedomé odpútanie sa od fyzického tela strategická. Tu som vlastne prišiel nato, že cvičenie techník nie je vôbec primárne, ale ako som už uviedol, primárnym je to, čo nám techniky umožnia získať – postupné precíťovanie astrálneho tela. Nejde teda o techniky ako také; tie sú v celom tom procese len sekundárnou záležitosťou.

V kocke povedané, sadneš si alebo ľahneš, uvoľníš sa, precitneš do astrálneho tela a vycestuješ; bez akejkoľvek techniky. A na toto sa pri akejkoľvek meditácii zameraj: preciťuj a pociťuj, čo sa v Tvojej psyché deje, a monitoruj to, no nemyslí, nič neanalyzuj. Tieto princípy napokon platia pri všetkých okultných činnostiach. Vypni myseľ a buď len v prítomnom okamžiku. Až potom Ti naskočí – prepneš sa – do iného módu vnímania inej reality ako seba tak okolia. Až vtedy príde AHA-EFEKT, ktorý Ti otvorí oči, a Ty zistíš, že všetko je ináč – tak, ako má byť. 


Pokiaľ sa Ti v exteriorizácii astrálneho tela aj napriek realizácii uvedených rád nedarí, problémom môžu byť obsahy tvojho nevedomia. V tom prípade sa musíš posnažiť zistiť, kde je pes zakopaný. Možno Tvoje podvedomie nesúhlasí s novými paradigmami, ktorých prijatie je pre duchovný progres, a tým pádom aj pre astrálnu projekciu, nevyhnutnosťou. V tom prípade sa otestuj a oboznám sa možno s novými paradigmami na stránke
Zlatý Kľúč. Pokiaľ ani to nezaberie, bolo by dobre venovať sa i naďalej progresívnej relaxácii, a popri nej prevádzať nejaké vhodné meditácie, ktoré nebudú generovať tlak z očakávania nejakého výsledku, ako napríklad astrálnej projekcie. Vydrž, nenáhli sa, a určite uspeješ. 


Niečo o vizualizačných technikách

V článku o technikách na astrálne cestovanie často spomínam vizualizáciu. O čo významovo ide, sa síce viac dozvieš v článku Meditácia, no nateraz by som sa rád orientoval nato, čo počas vizualizácie robiť, aby bola čím efektívnejšia.

Pojem vizualizácia často zvádza k tomu, že cvičiaci sa orientuje na vizualizáciu zrakovú, teda na zrakové vnemy. A len málokedy si uvedomí, že existuje aj vizualizácia, kedy sa okrem zraku môžu zapájať aj iné zmysly. Celkovo ich máme 6, pôvodne 5. Ide o zrak, sluch, rovnováhu, čuch, chuť a hmat.

Vo vizualizáciách používaných v duchovných a magických technikách, medzi ktoré patrí aj nácvik OBE alebo astrálnej projekcie, sa ako najefektívnejšie javia paradoxne nie zrakové, ale hmatové a pocitové vizualizácie. Uvediem to na príklade, ktorý síce nepochádza z nácviku exteriorizácie astrálneho tela, ale z cvičenia na očistenie osoby v psychosomatickom kontexte. Článok sa volá Mágia vodopádu Svetla.

V článku teda ide o to, že sa vo svojej predstave postavíš pod vodopád svetla, ktoré prúdi skrz teba do zeme, pričom so sebou odnáša všetky nánosy mentálneho bahna.

A teraz, ktorá je tou najefektívnejšou vizualizáciou?

Jednoznačne hmatová a pocitová, a až potom zraková. A vedz, že až prekvapivo efektívnou môže byť vizualizácia sluchová a najmä čuchová. No prím určite zohrá kombinácia niektorých z nich alebo všetkých naraz, čo však dokážu len tí s dlhšou praxou.

Pri vizualizáciách je podstatné, aby nedochádzalo vo vzťahu k sebe samému k vôľou vyvolaným násilnostiam. Ináč povedané, ak Ti raz nejde niektorá z preferovaných vizualizácií, nerob ju!

Používaj taký zmysel/zmysly, ktoré Ti idú. Tie sú v tomto momente pre Teba najefektívnejšie!

Predstáv si teda, že stojíš pod zmieneným vodopádom svetla. Pritom sa však zameraj nie nato, aby si ho brilantne videl, ale svoje vnímanie zameraj do svojho vnútra, pričom sa snaž bez snaženia sa – dovoľ si – cítiť v sebe jemné poryvy citov a pocitov z prúdenia astrálnych energií, ktoré sa už určite prostredníctvo éterických energetických centier – čakier a meridiánov – dali do pohybu.

Kam sa zameriava pozornosť vôle, tam vzniká energetická interakcia, a predstava, že na Teba padá mohutný vodopád svetla síce môže byť spočiatku fantáziou na 80%, no časom, po zopakovaní rovnakej predstavy asi 500 krát, sa tá začína materializovať do takej miery, že potom je to fantázia už len na dajme tomu 20%, a zvyšok je číra metafyzická realita, ktorá má zásadný dopad na realitu fyzickú!

Na tomto princípe napokon funguje okultizmus ako taký. A tento princíp sa uplatňuje aj v prípade astrálnej projekcie, kedy pri nácviku exteriorizácie astrálneho vedomia preciťuješ techniku, pre ktorú si sa rozhodol – nie zvonku, ale zvnútra.

Inými slovami povedané, vizualizujem nad sebou svetelnú postavu alias astrálny objekt, do ktorého chcem preniesť svoje ohnisko uvedomenia – analytickú myseľ – a namiesto toho, aby som dával mentálnu energiu do zrakovej vizualizácie, si len uvedomujem fakt, že astrálny objekt sa niekde nado mnou vznáša, a ja doň presúvam svoje uvedomenie tým, že som zahľadený predovšetkým do seba, a v sebe hľadám super-jemné pocitovo-astrálne poryvy niečoho, čo vôbec nemusím vedieť zadefinovať.

V podstate svojou pozornosťou musíš pableskovať medzi vizualizáciou zrakovou a pocitovo-hmatovou, a pokiaľ zraková zlyháva, využívaj pocitovo-hmatovú. A pokiaľ zlyháva pocitovo-hmatová, prioritou sa aj tak musí stať ona – musíš ju dokázať nahodiť nahodiť za každú cenu, pretože len ona je kľúčom k astrálnej projekcii. A nahodíš ju len mnohopočetným opakovaním tej vizualizácie, ktorá Ti momentálne ide, pričom v sebe hľadáš nejaké energetické poryvy a na tie sa prioritne sústredíš. Sekundárne na astrálny objekt, vznášajúci sa nad Tebou. V zásade ide o vyciťovanie energetického a astrálneho tela, do ktorého dvojníka máš napokon preniesť svoje vedomie, a vycestovať. Toho dvojníka astrálneho tela pritom generuje energetické telo počas spánku alebo tranzu. Napokon, po dostatočne dlhej praxi, ako som už spomenul, nebudeš musieť si nič predstavovať ani vizualizovať – jednoducho precítiš energetické telo, potom astrálne, a s astrálnym dvojníkom sa už spontánne vznesieš do Astrálu. 

Je veľmi dôležité vedieť, že akonáhle budeš chcieť niečo logicky pochopiť a zapojíš do tohto procesu myseľ, môžeš pokus o astrálnu projekciu rovno zabaliť. Najväčším nepriateľom akýchkoľvek metafyzických snáh je práve analytická myseľ. Tá je použiteľná až potom, čo sa vyprojektuješ – ona potom len čumí čo sa to deje, lebo tomu vôbec nerozumie – nikto ju to totiž v škole nenaučil.

Až potom, čo z astrálnych ciest získa bohatšie poznatky, bude sa vedieť v astrálnom prostredí orientovať podobne, ako aj vo fyzickom. Napokon, aj v gravitačnej realite sa ona, materiálne orientovaná myseľ, musela step by step učiť existovať.

Takže pointa je zrejmá: pokus o prenos vedomia do astrálneho žiariaceho objektu realizuj zameraním pozornosti nie do neho, ale do seba – monitoruj s vôľou bez vôle svoje pocity a používaj astrálne hmaty.

Astrálny hmat je napríklad ten, že si v čierno-čiernej tme predstavuješ, že si nahmatal dajme tomu kamennú stenu, pričom ju astrálnym zrakovým vnemom neregistruješ. Ani to nie je dôležité. A tak sa cvič stále dookola – meň techniky akokoľvek a ako často budeš chcieť, no nikdy nemeň prístup k sebe samému. Preciťuj a vnímaj metafyzickú interakciu, ktorú v podobe techniky alebo metódy aktivuješ.


Podporné média

Čo sa týka podporných médií, odporúčam maximálne tak šamanské bubny, monotónne spevy, chrastenie, atď., teda všetko to, čo k cestám používali, či používajú, tradiční šamani. Teda okrem psychotropných látok je možné použiť všetko to, čo funguje a pritom to neplodí závislosť, kedy by sme sa bez určitej barličky do tranzu ani nedostali.

Osobne ma učitelia viedli k tomu, aby som sa naučil koncentrovať sa na zámer aj v najväčšom hluku, a to bez štupľov do uší alebo slúchadiel na uší, za podpory emócie generujúcej hudby. Vynikajúcim prostriedkom k tomu sú šamanské živé bubny alebo aspoň tie z nahrávok. Vrele odporúčam Michael Harner’s  Shamanic Journey Multiple Drumming™. Ďalšou špičkovou nahrávkou určenou na dlhé mentálne/astrálne cestovanie je Singing Chorus™ a nahrávka Didjeridu™. Tieto média som používal a teda môžem potvrdiť ich kvalitu a výnimočnosť. A pripomínam, že aj v tomto prípade platí, že najlepších výsledkov dosiahneš pri dennodennom, najlepšie pravidelnom, používaní. Pomocné média môžeš voľne obmieňať a nezabudni, tie šamanské slúžia predovšetkým na nadviazanie kontaktu s duchmi, pričom mentálne alebo astrálne cestovanie je až druhoradé. Prečo? Pretože ak nadviažeš reálny kontakt s duchmi, si takpovediac za vodou…  

Úplne odlišnou kategóriou podporných médií sú psychoaktívne látky. Tie tradiční šamani, a dnešní šamanisti, hojne používajú namiesto bubnov, spevov, tancovania a chrastenia. Čo sa mimoteľného cestovania týka, nie všetky posvätné rastliny primárne tento fenomén podporujú. Napríklad taká ayahuaska a lysohlávky áno, no napríklad taká marihuana už skôr nie, aj keď poznám prípady exteriorizácie po jej požití, no výnimka potvrdzuje pravidlo, kedy ide väčšinou o sekundárny efekt, a preto sa na túto rastlinu moc spoľahnúť nedá. Okrem uvedených pozitív majú magické posvätné rastliny aj negatívne účinky, a tie sa zvyčajne zvyknú prejaviť vtedy, ak si ich užívateľ nedá dostatočný pozor, a duchovia rastlín ho preľstia. Následky potom bývajú vážne. Preto by som odporučil nahradiť psychotropné rastliny vyššie uvedenými plnohodnotnými náhradami.  

Ďalším médiom, ktorý však už do šamanskej výbavy nepatrí, je systém HemiSync®. Ten bol navrhnutý spočiatku len pre účely astrálneho cestovania, no neskôr aj pre širokospektrálne použitie, napríklad na podporu duchovného rozvoja, liečenia v psychosomatickom kontexte a napokon pre podporu všemožných kognitívnych činností. Čo sa ale astrálneho cestovania či OBE týka, rovnako ako aj lucidného snívania a predovšetkým metódy WILD, najlepšie výsledky sme dosiahli dlhodobým používaním audionáhravky pod názvom Hemi-Sync Support for Journeys Out of the Body Pokiaľ prostredníctvom nej nedosiahneš OBE alebo astrálnu projekciu hneď ešte počas počúvania, môže sa tak stať po odznení nahrávky pri zaspávaní. Pre vysvetlenie, nahrávku typu CD „C“ som púšťal večer pri únave ešte pred zaspatím, a po nej, keď som už zaspával – ide o hypnagogický stav vedomia, odohrávajúci sa pri prechode z bdenia do spánku – som sa náhle akoby už v sne upovedomil o tom, že aha, však ja som voľný a môžem sa projektovať! A naozaj, stačilo len malé úsilie nato, aby som vyplával z tela von. To isté sa mi dialo a aj dnes deje pri zobudení sa uprostred noci či nad ránom. Vtedy si na rozdiel od CD „C“ púšťam nahrávku označenú ako CD „D“, ktorá je určená na počúvanie, kedy si vyspaný, odpočinutý a vysoko bdelý – v tomto prípade ide o hypnopompický stav vedomia, odohrávajúci sa pri prechode zo spánku do bdenia. CD „D“ mi v tomto prípade fungovalo oveľa lepšie ako počas hypnagogickom stave vedomia, a stáva sa mi, že zažívam aj niekoľko projekcií po sebe – najviac ich bolo päť. Pri večernom zaspávaní – v hypnagogickom stave vedomia –  ich až toľko nebolo. Ak by však niekomu toto médium pri navodzovaní exteriorizácie astrálneho tela nefungovalo, isto mu to pomôže pre získaní paranormálnych schopností. Každý sme iný, a tak každému sa rozvinú iné PSI (Para Sensual Intelligence) fenomény.


Pozri si článok o podporných prostriedkoch k privodeniu tranzu z dielne Monroeovho inštitútu
 Meditačný tranz pomocou špičkových technológií. Akým spôsobom a pre aký účel chceš astrálne cestovať? Viac o tom v článku Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?


Nočné paralýz
y

Nezabudni, že pri nácviku astrálnej projekcie (či OBE), ale aj pri bežných meditáciách, sa Ti môže stať, že začneš zažívať nočné paralýzy. Nejde však o patologický fenomén, ale je to o tom, že tvoja analytická myseľ, zvyknutá počas noci spať a maximálne tak uvedomiť sa len v procese snívania, ktoré prebieha v spánkovej fáze REM, sa vďaka nácviku exteriorizácie astrálneho tela dokáže aj v hlbokej relaxácii alebo počas spánku upovedomiť natoľko, že snový svet sa v tom momente stane realitou akoby fyzickou. Vtedy je tzv. astrálna brána otvorená, a Ty na vedomej úrovni môžeš interagovať ako s najbližším astrálnym okolím, v ktorom prebiehajú len sny alebo aj s okolím extrovertného či ináč povedané, objektívneho Astrálu. A pokiaľ spomínam Astrál, tak z pohľadu cestovateľa (nie okultného mága) ide buď o zónu reálneho času alebo o zónu mimo reálny čas – takpovediac pravý Astrál. Týmito fenoménmi sú lucidné snívanie, OBE a astrálna projekcia. No v poslednej dobe sa zistilo, že k ním náleží aj spánková paralýza.


Podľa najnovších štúdií však spánkovú paralýzu spôsobuje fenomén, kedy sa jedinec spontánne dostane do reálnej astrálnej projekcie či OBE, ale jeho ohnisko uvedomenia sa nepresunulo do astrálneho tela, ale ostalo zakotvené v mysli fyzického tela, ktoré spí, a je preto paralyzované. A keďže ohnisko uvedomenia sa ako bdelá (prebudená) analytická myseľ ostala visieť v uvedenej časti komplexnej mysle, realitu paralýzy si plne uvedomuje a je z toho vystrašená, pričom strašidelné fenomény, ktoré počas paralýzy zažíva, sú fragmenty komplexných zážitkov mysle astrálneho tela, ktoré sa v tom istom čase niekde astrálne túla a niečo zažíva. Pričom myseľ fyzického tela, ktorá spí, môže tieto fragmenty vnímať ako bežný sen. Teda v tom istom čase myseľ fyzického tela spí a nachádza sa vo fáze REM, a analytická myseľ ako ohnisko uvedomenia je v čiastočnej alebo v plnej bdelosti a nachádza sa buď v zóne spiacej mysli fyzického tela alebo si užíva astrálnej projekcie spolu s dvojníkom astrálneho tela.

Viac už o tom v tomto článku


Ak sa teda dostaneš do spánkovej obrny, zachovaj si chladnú hlavu a efekty paralýzy, nech už by sa javili akokoľvek hororovo, privítaj s otvorenou náručou, hoci si uvedomujem, že môže určitý čas trvať, než si na reakcie strachu generované podvedomím zvykneš. A pokiaľ tak nastane, ihneď po odznení symptómov paralýzy – po návrate dvojníka astrálneho tela –  sa môžeš astrálne vyprojektovať tak, ako to spomína Robert Bruce vo vyššie označenom  článku.


K súvislosti paralýzy s astrálnou projekciou by som rád pripomenul, že najprv som si myslel, že spánkovú paralýzu môžem ešte v jej priebehu využiť na vedomé odpútanie sa od fyzického tela. Avšak Robert Bruce podotýka, že to nie je možné, nakoľko spánková paralýza sa deje práve preto, že na pozadí v skutočnosti prebieha exteriorizácia astrálneho tela, kedy sa kópia mysle fyzického tela, ktorá sa volá astrálny dvojník, a ktorý je vygenerovaný energetickým telom počas tranzu, niekde v Astrály túla. A zatiaľčo sa túla, dolu vo fyzickom tele prebieha spánková paralýza s možnými nočnými morami ako sprievodným javom.

Bežne to býva tak, že počas astrálnej projekcie časť vedomia fyzického tela spí a časť je bdelou natoľko, aby si uvedomovala astrálnu projekciu, ktorej sa spolu s astrálnym dvojníkom účastní. Vtedy sa tá časť vedomia fyzického tela, ktorá spí a sníva (môže pokojne snívať príbeh, ktorý v tom momente zažíva astrálny dvojník v astrálnej projekcii), nachádza vo fáze REM, kedy mozog fyzické telo znehybnel preto, aby ono nenapodobňovalo pohyby realizujúce sa v sne. To by až doteraz bolo v poriadku, keby sa však nestalo to, že bdelá časť vedomia fyzického tela sa v projektujúcom sa dvojníkovi z akýchkoľvek príčin nenachádza a namiesto toho sa nachádza v snívajúcej mysli spiaceho fyzického tela. Vtedy začne prebiehať podobný fenomén ako pri lucidnom snívaní, a to, že bdelé vedomie zaznamenáva nehybnosť fyzického tela, ktoré spí a nachádza sa vo fáze REM, pričom okrem paralýzy vníma aj fragmenty zo zážitkov túlajúceho sa astrálneho dvojníka. Rozdiel medzi lucidným snením a paralýzou je však ten, že zatiaľčo v spánkovej obrne prebieha na pozadí astrálna projekcia, pri lucídnom snívaní tomu tak nie je. Preto môžme pri LS plynule prechádzať do astrálnych projekcií a naopak. Pri paralýze to možné nie je. 

Spánková paralýza odznie vtedy, ak sa nám podarí pohnúť nejakou časťou tela alebo až po návrate putujúcej mysle z Astrálu. Robert Bruce uvádza, že práve tento okamžik, kedy sa astrálny dvojník vrátil z výletu do fyzického tela, môže bdelá časť mysle využiť na opätovné vyprojektovanie astrálneho dvojníka, ale tentokrát so svojou vlastnou účasťou a s predtým odobratou riadiacou funkciou. V tom prípade by už išlo o plnohodnotnú astrálnu projekciu buď do zóny reálneho času alebo do vibračne vyšších oblasti Astrálu. Spiaca myseľ fyzického tela, pokiaľ by sa opäť dostala do fáze REM, by opäť snívala v stave paralýzy, čo by si však už naše ohnisko uvedomenia, putujúce v tele astrálneho dvojníka, neuvedomovalo, a všetko by bolo v najlepšom poriadku.

K tomu by som ešte rád dodal, že aj mne sa osobne mnohokrát stalo, že počas spánkovej obrny som bol plne bdelý, dokonca oveľa viac ako vo fyzickom tele počas dňa, a zažíval som návštevy astrálnych bytostí, ktoré evidentne moju paralýzu spôsobovali a aj ju pri komunikácii náležite využívali. Bolo to tak asi preto, aby som ich náhodou zo spálne nevyhodil. Vtedy by mi však nemohli odovzdať odkazy, ktoré v tom čase pre mňa veľa znamenali. Teda Brucea doplňujem len v tom, že spánkovú paralýzu môžu vyvolať aj astrálne inteligencie, a teda paralýza nemusí vzniknúť len za podmienok popísaných vyššie.

V momente, kedy obrnu spôsobia astrálni návštevníci, žiadna astrálna projekcia na pozadí, podobne ako u lucídneho snívania, neprebieha, nakoľko v okamžiku paralýzy sa zrejme astrálny dvojník spolu s ohniskom uvedomenia (analytická myseľ) vznášajú trochu pomimo fyzické telo, ale stále je ešte v ňom pevne ukotvené. A toto podľa mňa majú na svedomí práve tí astrálni návštevníci. Osobne si myslím, že celá tá situácia okolo spánkovej paralýzy je oveľa komplexnejšia a nejednoznačná, teda ešte stále o nej nevieme všetko, aj keď už toho na základe vlastných transcendentálnych empírií vieme mnoho. Jedno je však isté – len na základe materiálne orientovanej logiky sa fenomén spánkovej paralýzy vysvetliť nedá.  

Prax mnohých dokazuje, že pokiaľ budeš ďalej meditovať a nacvičovať astrálnu projekciu, spánkové paralýzy sa bohužiaľ naopak začnú strácať, a stanú sa veľmi vzácnymi. Stalo sa to aj mne, no útechou mi je predstava, že som získal iné okultné schopnosti, ktorých si vážim omnoho viac než spontánne prebiehajúce paralýzy. Keď spomínam spontánnosť, nedá mi, aby som nespomenul fakt, že niekto si paralýzu dokáže dokonca vedomo privolať a jej prípadne hororový nádych si náramne užívať.

Záver

Astrálne cestovanie tiež Astrálne Projektovanie (A.P.), exomatóza, exteriorizácia astrálneho tela, vymiestnenie astrálneho vedomia, vytelesnenie, exil častí duše, teda násilná fragmentácia astrálneho tela, OBE a zážitky blízko smrti (NDE/LTP). Ide tu o fenomén, kedy tvoje uvedomenie reálne opúšťa telesnú schránku (fyzické telo). Analógia spomenutého procesu sa prirodzene odohráva aj v jej ortodoxnom prevedení – v čase smrti fyzického tela – kedy na rozdiel od spontánnej či zámernej projekcie spiatočný lístok už nedostávaš.

Akékoľvek zmyslové predstavy, vizualizovanie, imaginovanie, lucidné snívanie, nevedomé snívanie, stavy hypnagogické a hypnopompické (popísané nižšie), zahŕňajúce parasomniu, hypersomniu, insomniu a stavy spánkovej paralýzy, ďalej hypnóza, halucinácie, tranz, extáza, enstáza, exaltácia, účelová zmyslová deprivácia, regresie, meditácie, koncentrované myslenie, rozjarenosť, excitácia, zážitky PSI (Para Sensual Intelligence) a ESP (Extra Sensory Perception) vrátane remote viewing (diaľkové nazeranie), OBE alebo astrálnu projekciu jednoducho NEPREDSTAVUJE, ale, môžu ju spôsobiť!


K tejto téme si pozri niektoré články a videá:

Astrálne & Mentálne cestovanie  
Podstata astrálneho cestovania

Cvičenia astrálnej projekcie
  
Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie
  
Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Astrální cestování: Robert Bruce

Jak na astrální cestování 
 
Spánková paralýza – osobné zážitky
 
Vysvetlenie spánkovej paralýzy
 
Progresívna relaxácia
  
Astrální projekce: Jak se naučit astrálně cestovat
 
Naučte se používat astrální tělo
  
Astrální Projekce: Vizualizace
 
Důkazy mimotělesného putování
 
Zlatý kľúč
 

Astrál – vaše otázky, naše odpovede

Astral Travel – simply 
Astrálne cestovanie – 10 výmyslov objasnených
 
Ako astrálne projektovať
 (titulky) 
Ako mať mimotelový zážitok

Astrálna projekcia – videoklip
   

Astrálna projekcia z filmu Doctor Strange TU, TU a TU (ide o realisticky znázornenú exteriorizáciu astrálneho tela)

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background