Robert Allan Monroe

MEDITACIA MONROE 1 (250x375)

Robert Allan Monroe sa zaoberal zmenenými stavmi vedomia. Skúmal ľudskú psychiku. Narodil sa v roku 1915 a zomrel v roku 1995. Bol jedným z najznámejších astrálnych cestovateľov, k čomu sa dostal proti svojej vôli. Astrálne projekcie sa mu spočiatku začali diať spontánne, no po čase ich svojou vôľou úplne ovládol.

Jeho psychickými stavmi sa zaoberali mnohí známi vedci, ktorí nezávisle na sebe vyhlásili, že Robertová psychika je úplne v poriadku, pričom časom prišli na to, že fenomén OOBE v podstate zažíva počas spánku každý cicavec. Dnes už vieme, že astrálna projekcia je stavom, kedy astrálne povedomie opúšťa fyzické telo a slobodne sa túla v tzv. astrálnej rovine, ktorá je akousi paralelnou dimenziou, prepojenou s naším hmotným svetom. Robert Monroe bol jedným z tých, ktorý svojimi zážitkami, a ich štúdiom, prinútil vedeckú obec, aby tento fenomén začali brať vážne a začali sa ním seriózne zaoberať.


Robert A. MONROE Bol synom lekárky a univerzitného profesora. Svoju školskú dochádzku začal už v štyroch rokoch svojho veku v meste Lexington, v štáte Kentucky. Štúdium ukončil na Štátnej univerzite v Ohiu v odbore zdravotnícka technikaumenie a veda. Do roku 1956 pôsobil v New Yorku v spoločnosti s názvom RAM Enterprises, ktorej bol zakladateľom a ktorá sa zameriavala na rozhlasovú produkciu. V rokoch 1956 až 1962 jeho spoločnosť odkúpila tri nezávislé rozhlasové stanice a premenovala sa na Monroe Industries, Inc.

Je autorom trilógie, ktoré popularizujú mimotelesné zážitky. Svoj prvý mimotelesný zážitok mal v roku 1956. Po rokoch experimentovania založil Monroeov inštitút, v ktorom vyvinul metódu mozgovej synchronizácie známej pod názvom Hemi-Sync na princípe použitia binaurálnych signálov.


Robert Monroe je autorom týchto kníh:
Cesty mimo tělo, Triton, ISBN 978-80-7254-817-0
Daleké cesty, Lott, s.r.o., Praha, ISBN 80-903193-3-5
Návrat k pramenům, Lott, s.r.o., Praha, ISBN 80-903193-5-1


The Monroe Institute

MEDITACIA MONROE 5 (400x267)

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background