Aktivity v Astrály verzus talent

Keď som vstúpil ako materialista do kontaktu s duchmi, myslel som si, že som sa zbláznil. Potom prišlo vytriezvenie, a ja som túto novú realitu chcel využiť ako doplnok k tej fyzickej. No duchovia ma rýchlo vyviedli z tohto omylu, a fyzická realita sa stala doplnkom tej astrálnej…

 

Viacročnou praxou s klientmi – jedná sa o liečenie či zaúčanie do astrálnej mágie so všetkým, čo k tomu náleží – som prišiel nato, že napríklad fenomén, ktorý je ortodoxnou súčasťou astrálnej mágie, astrálne cestovanie, sa dá naučiť rôznymi spôsobmi.

Pokiaľ sa učíte astrálne exteriorizovať svojim zámerom, môžete k tomu používať ako priame metódy, tak nepriame. O tom detailnejšie píšem v iných článkoch o astrálnej projekcii.

Potom je tu spôsob, kedy svoje vedomie (analytickú, čiže bdelú myseľ) vyexpedujete spôsobom spontánnym. Tak som začal aj ja, a spontánny spôsob v kombinácii s tým vedomým (projekcia zámerom) mi aj ostala, čo sa ale už dlhodobo pokúšam zmeniť na projektovanie sa rýdzo len zámerom, teda vôľou kvázi bdelej mysle.

 

O čo tu ide?

Pri zámere naučiť sa astrálne projektovať do hry významným spôsobom vstupujú také fenomény, ako psychická spôsobilosť, talent a karmické obmedzenia.

Osobne karmické obmedzenie našťastie nemám, no napriek tomu nepatrím medzi tých niekoľkých šťastlivcov, ktorí sa projektovať naučili čisto na popud vôle „tu a teraz“, a to doslovne za rozličných podmienok.

 

Pri nácviku, ako som už spomenul, do hry vstupujú rôzne faktory, a tu teraz spomeniem to najdôležitejšie – prirodzenú danosť – , odhliadnuc od momentálne nepriaznivého psychosomatického stavu, ktorý je výsledkom napríklad únavy, vyčerpanosti, stresu, choroby, bolesti, vplyvu drog, kofeínu, alkoholu, stravy, ap.

 

Tá danosť je, dá sa povedať, aj o talente, ktorý je dajme tomu výslednicou udalostí minulých životov, atď. S tým teda už nič nenarobíme a musíme sa so sebou samým častokrát silno a dlhodobo popasovať, kým duševné defekty alias bloky brániace exteriorizácii transformujeme, teda ľudovo povedané odstránime. K tomu slúži najmä prax metapozorovateľa, ktorej na stránke venujem, k rozmrzenosti mnohých, azda najviac priestoru, čo je ale nevyhnutnou záležitosťou, pokiaľ sa chce niekto v astrálnom cestovaní či okultnej mágii posunúť niekam ďalej.

 

Tá danosť či talent je však o tom, že aj túto výhodu je potrebné rozvíjať, a v kontexte architektúry vlastnej psyché so sebou pracovať. Rozdiel medzi talentovaným ale netrenujúcim a tým, kto síce talent nemá, ale pritom sa vytrvalo snaží, bude zrejmý; cvičiaci netalent docieli omnoho viac ako slabo cvičiaci talent. A to sa týka ako astrálneho cestovania tak mágie. 

 

Nie všetko však rieši talent a s tým spojené danosti. Poznám prípady, kedy ten, kto zrovna talentom neoplýva, ale vytrvalosťou a prácou na sebe samom cieľ už dosiahol, pri astrálnom projektovaní alebo v mágii zažíva a darí sa mu oveľa viac než tomu, kto síce talent mal a vďaka nemu sa naučil uvedeným okultným zručnostiam oveľa rýchlejšie. Niekoho zručnosti teda aj napriek talentu môžu byť vo výslednici niečím obmedzené, a dotyčný talentovaný adept na astrálne cestovanie či mágiu musí oveľa viac na sebe popracovať ako dajme tomu ten netalent, ktorý sa síce dopredu pohyboval len za vynaloženia oveľa väčšieho úsilia ako i času,  no vo výsledku sa dostal v porovnaní s talentom oveľa ďalej.

Sú nám však známe aj prípady, kedy sa klient napríklad projektovať naučil skôr než ja, čo som ho učil, no čo sa týka jeho snahy aj v zmysle našej astrálnej mágie, tam už bohužiaľ moc nepochodil; transempirické inteligencie z nejakého dôvodu odmietli s ním spolupracovať. Potom sú tu takí, ktorí sa o astrálne cestovanie snažia už 20 rokov a stále nič, no v astrálnej mágii sa im darí par excellence.

 

Astrálna mágia bez astrálneho cestovania?

Áno. Astrálna mágia oproti tej klasickej ceremoniálnej sa líši len tým, že napríklad rituály, ktoré iní bežne prevádzajú fyzicky, vy prevádzate v predstave. Avšak, rozdiel tu je. Astrálna mágia čo do účinnosti sa považuje za najefektívnejší spôsob, ako cieľ dosiahnuť, no zároveň vyžaduje o to väčšie nároky na ovládnutie svojej mysle a jej energetických nástrojov, ktorými, ako už vieme, sú pocity, emócie a vášne. To napokon musí mať zvládnuté aj ceremoniálny mág, no miera nárokov na ovládnutie mysle je pochopiteľne u astrálnych mágov väčšia. 

 

Predstava? Čo je tým myslené?

V našej praxi predstavivosť funguje na dvoch platformách; jednou je vizualizácia a druhou imaginácia. My teda tieto dva fenomény od seba na rozdiel od niektorých iných rozlišujeme tým, že za vizualizáciu považujeme predstavivosť, ktorá je pod kontrolou vôle aktívnej mysle, ktorá má predmet predstavy vopred daný, zatiaľ čo imaginácia prebieha pod direktívou receptívnej, teda pasívnej mysle, ktorá si zmyslový obraz vytvára autonómne bez pričinenia mysle aktívnej, teda vedomej. Pasívna myseľ je teda fenoménom nevedomia, a to podvedomia alebo nadvedomia. Receptívna myseľ teda oproti aktívnej (vôľovej) mysle využíva hlbší stav tranzu. Viac o tom spomínam v článku Motýlia premena.

 

Tranzom sa myslí zmenený alebo rozšírený stav vedomia, o čom taktiež bohato pojednávam v iných článkoch, napríklad TU, TU a TU 

 

 

POZNÁMKA: Bežne sa medzi pojmami vizualizácia a imaginácia rozdiel nerobí, no my na základe štúdii sme sa dopracovali k názorom, že rozdiel tu jednoznačne je, a my sme si tento prístup osvojili, čo okrem iného oveľa viac významovo spresňuje dotyčnú fenomenológiu.

 

Teda astrálna mágia sa dá uplatňovať aj bez astrálneho cestovania. Tí, ktorí sú v tejto záležitosti viac zbehlí vedia, že dokonca vybrúsená vizualizácia a imaginácia alebo ešte lepšie, mentálna projekcia, sú k docieleniu výsledku tie najefektívnejšie nástroje, a to z toho dôvodu, že dĺžka pobytu v Astrály nemusí korešpondovať s dĺžkou napríklad rituálu, ktorý v projekcii vykonávame. A tak sa ľahko môže stať, že vás to v strede vykonávaného rituálu stiahne späť do tela.

Iné je, ak astrálna projekcia prebieha pod patronátom nejakej vyššej bytosti, ktorá zároveň dohliada nato, aby sa cesta predčasne neukončila. Pri mentálnej projekcii vám toto nehrozí a už tobôž nie vo vizualizácii v kombinácii s imagináciou.

 

POZNÁMKA: V praxi šamanskej mágie sa iný spôsob ako mentálne či astrálne cestovať s duchom-spojencom ani nepoužíva, hoci pravdou je, že šamani vo všeobecnosti rituály ako také vôbec nepovažujú za dôležité; oni jednoducho všetko dosahujú bežnou komunikáciou s duchmi v ich vlastnom, domovskom prostredí, a ceremónie či rituály robia len pri kmeňových oslavách – napríklad pri prechodoch do stavu dospelosti či pri oslave nastávajúceho ďalšieho ročného obdobia, ap.

 

 

Ak sa teda niekto chce naučiť astrálne cestovať, aj keď sa to naučí, nemusí to ešte byť práve tým orechovým, ako to očakával. No prácou na sebe v zmysle spirituálnom, teda ide opäť o doživotnú prax metapozorovateľa, aj táto zručnosť napokon zaznamená progres. Chce to len vôľu a božskú trpezlivosť, a hlavne, netlačiť na pílu!

V závere ešte spomeniem fenomény akými sú lucidné snívanie a paralýza.

 

Spánková paralýza & Motýlia premena & Tarot 

Reč Tarotu, jeho Veľkých a Malých arkán, je udivujúco výpovedný a presný. Tarot nikdy neklame a nesklame, maximálne tak ho nemusíme vždy správne interpretovať. K Tarotu ma duchovia priviedli ešte v časoch, keď mi bolo tak zle, že som nebol schopný žiadnych meditácii, vizualizácii, imaginácii či astrálnych projekcii. Vtedy mi Tarot poslúžil, lebo hlboké depresie a stresy nemohli zabrániť tomu, aby som ho nevzal do rúk, nezamiešal a niečo sa nespýtal. Jeho odpovedí som sa vždy držal ako kliešť svojej koristi. Však z môjho vtedajšieho pohľadu išlo o život. Teda dnes len hovorím – vďaka  a sláva Tarotu – tarotovým bytostiam, z ktorých každá vládne a obýva tu svoju arkánu.

Teda na základe v minulosti vzniknutých problémov, kedy som sa zrejme vydal zlou životnou cestou a Vyššia moc ma na túto skutočnosť upozornila svojím vlastným, pritom nadmieru účinným spôsobom, to, čo sa mi začalo následne diať, by som rečou Aleister Crowleyho Veľkej arkány pomenoval kartami Veža, Smrť a Aeon, a vo Waiteovom systéme tarotu arkánami zhodnými, no s trochu iným alebo skôr doplneným významnom, teda opäť Veža, Smrť, SúdSpravodlivosť. Pričom odvtedy som si na svojej vlastnej úrovni v podstate prešiel Veľkou arkánou celou; iným jazykom povedané, začala sa už spomenutá motýlia transmutácia, a to prostredníctvom fenoménu známeho pod názvom spánková paralýza. Možno to znie neuveriteľne, ale práve tá ma zoznámila so svetom duchov ako takým, na ktorý som dovtedy až tak moc neveril. Hneď nato sa mi začali počas nocí diať spontánne astrálne projekcie, ktoré okrem iného mi sprostredkovali aj niekoľko návštev so svojimi najbližšími, nedávno zosnulými. Opäť rečou tarotu: stal som sa Viselcom (Viselcom), a nastúpil cestu Blázna (Blázna), z ktorej už niet návratu… 

 

Spánkové paralýzy objasňujem v článkoch napríklad TU a TU, ale v podstate aj tento fenomén má mnoho foriem, a teda nejde ho generalizovať v zmysle nejakej jednoznačnej teórie.

 

Ináč povedané, sú aj také druhy paralýz, ktoré ako v mojom prípade vyvolali transempirické inteligencie, to preto, že mali so mnou určitý zámer. Tým zámerom bola duchovná obroda, a vtedy som si už vopred prešiel peklom, ktoré by ma ináč čakalo až po mojej smrti, teda smrti mojej milovanej fyzickej schránky. Vtedy, v časoch tých zvláštnych nočných paralýz, ma teda duchovia uviedli do života šamanistu. Mám k tomu milión dôkazov. Spánkové paralýzy v uvedenom prípade viedli k exteriorizácii astrálneho povedomia, a tak som si zopárkrát dobre pocestoval, avšak len v sprievode astrálnych inteligencii a výslovne účelovo – cesty slúžili len ako prostriedok k vyriešeniu vtedajších problémov, a prostredníctvom transcendentálneho poznania sa mal zásadne zmeniť celý môj dovtedajší život, čo aj nastalo. Však ako sa hovorí, karma je zdarma, a mňa vtedy dostihla v plnej sile. Našťastie, lebo od tohto momentu už čierne (karmické) body nepribúdali, ale naopak, sa odbúravali.  

Na základe uvedeného som si dlho myslel, že spánková paralýza môže slúžiť ako prostriedok k astrálnej ceste. Mne sa tak niekoľkokrát stalo, no bolo to vždy len za výdatnej pomoci duchov. Ono totiž podľa posledných výskumov realizovaných pod vedením Roberta Brucea sa zistilo, že spánková paralýza sa deje len vtedy, ak už nastala spontánne vyvolaná astrálna cesta, ktorá síce začala ako nevedomá, no počas nej sa spiaca analytická (logická) myseľ fyzického tela trochu prebudila, ale nepreniesla sa do astrálneho vedomia, ako to býva pri normálne prebiehajúcej astrálnej projekcii, ale ostala visieť vo vedomí fyzického tela, ktoré z pochopiteľných dôvodov počas REM-spánku ostáva paralyzované, aby sa pohyby v predstavách nemohli kopírovať do pohybov fyzického tela, čo napríklad vzniká pri poruche známej pod pojmom námesačnosť.

Táto časť prebratej fyzickej mysle teda ostala visieť v paralyzovanom fyzickom tele, zatiaľ čo iná časť mysle sa súbežne s tým astrálne projektuje (každý, kto spí, sa bežne nevedome astrálne projektuje), a tejto fyzickej analytickej mysli vysiela svoje zážitky z Astrálu, ktoré čiastočne bdelá fyzická myseľ útržkovite preberá a svojou vlastnou pozemskou logikou spracováva. To sa miesi s myšlienkami uloženými v podvedomí, z ktorých do popredia vstupujú tie, ktoré sú podporované najsilnejšími emóciami. A tento guláš zaznamenáva paralyzovaný jedinec ako celok, pričom sa z toho nezriedka vyvŕbia stavy tzv. hororové.

Do plnohodnotnej astrálnej projekcie môže paralyzovaný vstúpiť vtedy, ak sa astrálny dvojník z cesty v Astrály vráti, čo môže čiastočne bdelá analytická myseľ fyzického tela využiť a rýchlo sa spojiť s mysľou astrálneho dvojníka. Ak to nastane, astrálny dvojník tentokrát nie spontánne, ale z popudu vôle analytickej mysle, môže opäť vstúpiť do Astrálu, tentokrát ale už spoločne. A ak všetko dobre dopadne, dá sa zažiť plnohodnotná astrálna cesta.

 

Nesporným faktom teda je, že:

  • spánkovú paralýzu môže vyvolať aj astrálna inteligencia, jedno je, aká, k svojmu vlastnému zámeru.
  • počas spontánnej spánkovej paralýzy vás môže niekto zo sveta duchov navštíviť.
  • spánkovú paralýzu môžete využiť ako odrazový mostík k astrálnej projekcii.

 

Pozor, dôležité!

Rád by som upozornil na skutočnosť, že ak sa tvoje vyššie Ja raz rozhodne pre zmenu smerovania v živote, k tomu žiaden talent potrebovať nebudeš. To sa stalo napokon mne. Jednoducho, zmeny v psyché aktivujú dovtedy nepoznané transempirícke sily, a ty sa zrazu ocitneš v závoze – budeš môcť maximálne tak sledovať, čo sa s tebou deje. Ide o niečo podobné, čo spomínajú antropológovia u adeptov na šamanov v indigénnych spoločenstvách – v ich prípade ide o dobrovoľne-násilné ustanovenie duchmi do funkcie šamana, čomu sa kvôli prípadným záporným následkom nikto neodváži odporovať. A u teba by v tomto prípade zas išlo o dobrovoľne-násilné povolanie Vyššej moci, skôr vyššieho Ja, k transmutácii, teda motýlej premene kvalít duše. A podobne, ako to býva u šamanov, ani teba sa nikto nebude pýtať, či sa ti to páči alebo nie. Jednoducho ťa hodia do vlaku, z ktorého už nevystupíš. Pre evolúciu tvojho vedomia to ale má nesporný prínos, no pre materiálne ego to môže byť, rečou Tarotu, Veža, Smrť, Súd a Viselec. Teda utrpenie par excellence. Buď rád, ak to nastane, pretože v tomto prípade ide o ten najefektívnejší spôsob, ako vedomie tvojej materiálne ladenej podosobnosti, ktorá ti dovtedy velila, dokopať k premene, pretože zmeny na dobrovoľnej báze väčšinou zlyhávajú…

Tu teda nejde o žiadnu ezoteriku, náboženstvo, filozofiu, či niečo podobné. Tu ide o fyzicky reálnu psychosomatickú záležitosť, ktorá sa paradoxne týka poväčšine tých, ktorí na nič podobné neveria alebo sú pod vplyvom jedného zo zhubných náboženstiev, medzi ktoré sa radí bohužiaľ aj kresťanstvo – štátom podporovaný diabolský dogmatizmus. Ináč, čo sa toho „utrpenia“ týka, to môže pominúť až potom, ako začneš načúvať svojmu nadvedomiu, teda vyššiemu Ja, a step by step jemne, no nekompromisne, sa začneš s pochopením od pôžitkov materiálneho sveta odputávať. Je ale treba vedieť, že pointa tejto premeny nespočíva v príkaze „viac si neužívaj“, tu ide skôr o to, že užívať si materiálnych vymoženosti môžeš, ale bez toho, aby si bol na tom akokoľvek závislý alebo aby ti to bránilo v duchovnom progrese. A ten kľúčový význam „pochopenie“, ktoré je charakterizované kartou Veľkej arkány Veľkňaz (Veľkňaz), získaš len prácou na sebe samom prostredníctvom zmenených stavov vedomia. Vyššie pochopenie sa totiž nedá získať materiálne-logickou mysľou!  

 

A ako to je s tými, čo dobrovoľne sami u seba spustili proces premeny?

Ctených záujemcom o akúkoľvek formu okultizmu, vrátane astrálneho cestovania, tarotu a meditácii, by som rád upozornil na fakt, že to, čo bolo vyššie uvedené v súvislosti s „utrpením“ dominantnej materiálnej podosobnosti človeka, bude sa týkať aj tých, ktorí sa rozhodli, či už s talentom alebo bez neho, praktizovať techniky založené na tranze (zmenených stavov vedomia) dobrovoľne!

U týchto osôb teda nejde o dobrovoľne-násilné prebudenie sa zo stavu spiacej šípkovej Ruženky v duchovnom zmysle, ale o nastúpenie cesty sebapoznávania na rýdzo dobrovoľnej báze. No a pointa spočíva v tom, že aj v tomto prípade nastanú určité fenomény, ktoré sa do kategórie „dobrovoľne-nasilu“ určite zaradia.

Ide o to, že akonáhle sa niekto začne akoukoľvek formou z akéhokoľvek úmyslu a v akomkoľvek veku zaoberať okultnými technikami  (transcendentálnymi praktikami), tomu sa rovnako vo svojej mysli, ako tým uvedeným vyššie, otvorí „astrálna brána“, a vyššie Ja to vezme ako výzvu ku priamej komunikácii s ním, pokiaľ ten záujem o okultizmus nespustilo ono samé, čo sa taktiež často stáva.

Otvorenie „astrálnej brány“ je fenomén podobný tomu, ako keď zo zoologickej záhrady do divočiny vypustíte dovtedy opatrovaného zvera. Ono tu teraz nedávam radu, aby ste sa do okultizmu nepúšťali, to nie, ba práve naopak! Treba len počítať s tým, že sa vám ako sprievodný jav možno začnú diať niekedy až čudesné a niekedy aj nepekné veci, a v noci môžete začať zažívať paralýzy či nočné mory. 

 

V procese premeny sa vám začali diať nepekné veci. Žeby za tým bol sám Diabol?

To sú manipulatívne rozprávky ortodoxných monoteistických cirkvináboženstiev, ktorým paradoxne tento Diabol vládne. Tu ide o vnútornú očistu, ako keď sa napadnutý organizmus horúčkou zbavuje vírusov či baktérii. Okultným jazykom sa tomu  hovorí kalenie mentálneho bahna, kedy „špina“ minulosti sa prostredníctvom privodeného tranzu vyplavuje na povrch ináč veľmi hlbokej mysle nevedomia, a tieto dávne mentálne programy (možno aj z minulých životov), ktoré sú dotované mocnými energiami pocitov, emócii a vášni, sa práve prostredníctvom nich dostávajú do uvedomenia, teda do vedomia materiálne ladenej analytickej mysle, a to má svoje dôsledky v psychosomatickom kontexte, pričom napriek tomu, že sa následky javia ako patologické symptómy, o ne určite nejde.

 

A ako z prípadného utrpenia von?

A načo? A potom, toto je jednosmerka a spätný chod sa už zaradiť nedá. Ako som už spomenul, či už táto cesta bola vynútená alebo ste sa pre ňu rozhodli dobrovoľne z vlastnej iniciatívy, ide o veľmi užitočnú záležitosť – progres vlastného ducha. Niekedy to bolí viac, inokedy menej. Všetko záleží od prístupu – určenia si priorít a nasadenia vôle. No ak by to predsa len moc bolelo, treba o to viac so sebou introspektívne pracovať. Popritom je dobre pokračovať vo svojom zámere, napríklad cvičiť sa v nácviku astrálnej projekcie, meditovať, čarovať či prevádzať rituály, ap.

Pokiaľ sa začnú diať strašidelné až hororové veci, je dobré sa toho nebáť a naopak, naučiť sa mať z toho radosť – užívať si toho, aj keby sa všade okolo vás „veže“ rúcali! Nestaraj sa o ne, nechaj ich bez akýchkoľvek záporných energetických poryvov mysle – strachu, obáv, skepsy, atď., – odznieť! 

V prípade nočných paralýz, akonáhle som si ich začal užívať, ony prestali; no myslím si, že v tomto prípade moje spriatelené transempirické inteligencie, vrátane vyššieho Ja, len zmenili taktiku a začali so mnou komunikovať prostredníctvom vízii a mentálnych a astrálnych ciest, ktoré u mňa výhradne vyvolávali oni. A počas tohto procesu som sa aj naďalej venoval nacvičovaniu ako mentálnej a astrálnej projekcie tak okultnej mágii so všetkým, čo k tomu náleží. A všetko sa zmenilo k lepšiemu, pochopiteľne. A to neporovnateľne.   

 

A v závere tejto kapitolky; teraz mi to bolo v rituály dané na známosť, že vám mám v kontexte tohto článku pripomenúť , že nikoho hriechy sa nedajú vykúpiť žiadnou spirituálnou autoritou, teda ani takou, za akú sa považuje Ježiš Nazaretský. Ani ten nikoho nespási, maximálne mu tak ukáže cestu, ako napríklad sa má zo svojho bahna dostať von. A garantujem, že podstata tohto odporúčania by bola navlas rovnaká, ako sa popisuje napríklad aj v článkoch tejto webovej stránky. Nie je totiž možné, aby ten, kto žil vzhľadom k Vyššej moci amorálne a krochkal si v nerestiach, náhle ho z tejto čiernej karmy vytiahol niekto iný a dlh za neho splatil. To by totiž Stvoriteľ poprel svoje vlastné zákony a existencia vo svetoch odlúčenia (svetoch duality) by postrádala zmysel, pretože akcia by sa naraz nemala kde uplatniť. Keď ti niekto bude tvrdiť opak, never mu. Tieto zákony platia pre všetkých, a teda aj pre tých, ktorí vyznávajú dogmy tých náboženstiev, u ktorých sú seba-klamy a zavádzania živnou pôdou. Ak ti nejaké náboženstvo bude tvrdiť, že ak vyskočíš z desiateho poschodia s vierou, že nespadneš, lebo ťa ponesú krídla lásky, skús skočiť. Až potom síce len na moment, ale predsa, pochopíš, že aké kruté sú zákony, ktoré stvorila Matka Príroda. Veru, gravitácia je svinstvo, a Boh ju kvôli tebe ani na ten moment nezruší. 

 

Lucidné snívanie 

Čo sa lucidného snenia týka, tu ide o fenomén, kedy sa podobne ako v spánkovej paralýze do sna preberie analytická (logická) myseľ fyzického tela, ale s tým rozdielom, že súbežne v tom čase neprebieha astrálna projekcia časti vedomia zvaného astrálny dvojník. Tu ide len o fakt, že snívajúci sa vo fáze REM uvedomí v tom, že sníva, a tak sa na úrovni uvedomenia stane súčasťou sna, ktorý môže následne dokonca riadiť tak, akoby sa nachádzal vo vedome prebiehajúcej astrálnej projekcii.

 

POZNÁMKA: V podstate o astrálnu projekciu aj ide, len rozdiel spočíva v tom, že kulisy Astrálu tvorí nevedomie, a všetko prebieha v spánkovej fáze REM, zatiaľ čo astrálna projekcia ako taká vždy prebieha vo fáze NON-REM, a je projektovaním sa do reálneho (objektívneho) Astrálu buď v reálnom fyzickom čase alebo do Astrálu, ktorý už kópiou fyzickej reality nie je.

 

Robert Bruce tvrdí, že lucidné snenie je v podstate mentálnou projekciou, ktorá sa od projekcie astrálnej odlišuje tým, že je oveľa fyzickejšia.

Pokiaľ máte v lucidnom snívaní dojem, že všetko je tam maximálne fyzické, ide o sen – prácu podvedomia – ktorý vám to tak servíruje. Ale stále pritom ide len o sen, teda fantáziu, ktorá môže byť spomienkou napríklad na priestor obchodného domu, čo sa snívajúcemu v tej chvíli môže javiť ako fakt, že sa tam astrálne aj nachádza. No nenachádza – ide len o kópiu obchodného domu vylovenej v podobe spomienky z podvedomia.     

Pokiaľ by sa jednalo o astrálnu projekciu, v tom obchodnom dome by ste sa reálne aj nachádzali a teda všetky následné interakcie by už výplodom fantázie podvedomia neboli.

Rovnako, ako počas spánkovej paralýzy, aj počas lucidného snívania vás môže navštíviť astrálna inteligencia, ktorú môžete v kulisách tvorením podvedomím aj uvidieť, no môžete ju zároveň považovať za súčasť podvedomej mysle, ktorá si ju vytvorila, as teda nie je objektívne skutočná. Tu býva riziko toho, že vás počas lucidity môže navštíviť nejaká vyššia bytosť, no vy ju budete považovať len za sen, a povedzme nepekne sa k nej zachováte, čo si následne niekedy v budúcnosti aj riadne vypijete. Neoplatí sa teda chovať nečestne, aj keď si uvedomíte, že ste „len“ v sne. A v objektívnom Astrály už tobôž nie.

Ak budete neustále dokola nacvičovať tranz (meditácie), bude sa vám postupne všetko meniť, a to zásadným spôsobom. Budete žiť tzv. dvojí život, a stanete sa skutočne vnútorne mocným, čo sa pochopiteľne odrazí aj v kulisách fyzického (gravitačného) sveta.

Mnohí, čo ich poznám, sú mágovia par excellence, a nevedia sa pritom astrálne projektovať, a dokonca niektorí o tento fenomén ani nejavia záujem. Asi ich napĺňa to, čo dokážu a čím sa prostredníctvom metapozorovateľa a/alebo mágie stali. Určite to tak je. Verte mi. 

 

Súvisiace články  
Svet duchov – fantázia či realita?
 
Okultizmus

Postav si astrálny chrám

Posvätná záhrada

Rituál pentagramu

Menší pentagramový rituál

Vnímanie v rôznych prostrediach reality

Život po smrti fyzického tela

Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Cvičenia astrálnej projekcie

Služby v astrálnej projekcii

Podstata astrálneho cestovania
Astrálny výlet do hlbín oceánu

Učení mravenčího ducha

Šamanská cesta za duchom Slnka

Prax s lunárnymi  inteligenciami

Len vnímaj a nemysli…

Premena
zen a osvietenie
Astrálne larvy
 
Opresia, Obsesia a Posesia

V Ríši prírodných duchov

Temné ja

Praktické spojenie so Stvoriteľom

Odporúčaná magická
 literatúra
Spoločný oheň našich duší

Astrál počas života a po ňom
Astrální cestování: Robert Bruce

Tarotová mágia

Satan. Vládca temnôt

Egregori a ich podstata

Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Elementárne základy
 
(Meta)fyzika

Biela mágia verzus Čierna

O duchoch

V Ríši prírodných duchov

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru
  
Aby v Tvojej duši vyšlo Slnko
 
Zneužitie moci
 
Duchovia Voodoo
 
Ako som sa Fénixom stal
  
Posolstvá
  
Príbehy z Astrálu

Astrálne Cestovanie vs Lucidné Snívanie očami Tomáša alias Poutník (video) 
Vaše otázky, naše odpovede

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background