Spoločný oheň našich duší

 Až keď sa oslobodíme od seba samého – spod jarma predpojatej materiálne orientovanej mysle – precitneme sa v raji, ktorý leží zatiaľ zahmlený hlboko v každom z nás, kam už potom vlastní či nevlastní démoni za nami nikdy nemôžu…Astrálny svet
je s tým fyzickým veľmi tesne prepojený. Až tak, že namiesto dvoch svetov tvoria jeden jediný, len s rozličnými
(meta)fyzickými a fyzickými vlastnosťami.

Na druhej strane teoretický fyzici predpokladajú, že okrem toho nášho viditeľného Vesmíru, donedávna považovaného za jediný, existuje aj nekonečné množstvo iných fyzických vesmírov, ktoré medzi sebou možno interagujú gravitačnou silou a sú prepojené záhadnými červími a čiernymi dierami.


Stále však hovoríme len o hmotných vesmíroch, aj keď ich je možno neúrekom a každý z nich vyniká svojou jedinečnosťou. Moderný fyzici tieto vesmíry nazvali MultiVerzom.

Avšak, všetky Vesmíry, čo materialisticky orientovaní vedci buď nevedia alebo vedieť nechcú, majú jedného spoločného menovateľa. Je ním Astrál – spoločný Domov všetkých duší (astrálnych tiel) inkarnovaných aj neinkarnovaných bytostí.

Každá táto bytosť MultiVerza vlastní aj individuálneho alebo kolektívneho ducha, ktorý je na rozdiel od hmotných a astrálnych tiel nesmrteľný. A každý inkarnovaný duch má zaiste rovnakú možnosť prejsť bránou do astrálnej existencie, miesta, kde môže neobmedzene čerpať silu, vedomosti a inšpirácie, a kde sa môže stretávať zo svojho pohľadu s mimozemskými inteligenciami, ktoré taktiež ako my majú fyzické tela alebo žijú čiste len astrálne.

A je možné, že môžme dokonca navštevovať aj iné fyzické vesmíry, o čom napokon svedčia zážitky niektorých veľmi skúsených astrálnych cestovateľov. Možno naozaj máme okna do vesmírov otvorené dokorán a v slobodnom cestovaní nám bráni len naša predpojatá myseľ.    

Alias

Red circle and pentagram on a black background