Šamanská cesta za duchom Slnka

 


VLASTNÝ PRÍBEH:
 V jeden čas som sa usiloval o šamanskú cestu do Horného sveta za Slnkom, ktoré ma v mojej šamanskej praxi kedykoľvek vlastným prekvapivým spôsobom oslovovalo.

A tak som si jeden čas ľahol na podlahu svojho bytu a pustil si nahrávku šamanských bubnov od americkej nadácie FSS profesora Harnera, ktorého univerzitu som toho času študoval. Na svoj výstup a vstup do Horného sveta som v tomto prípade použil strom, stojaci pri brehu Malého Dunaja,  ktorý už sám osebe vyzeral magicky a ktorého otvor v strede pňa som predtým využíval na vstup do Dolného sveta. Teraz však šlo o cestu do sveta Horného a tá skrz spomínaný otvor neviedla. K nej som si zvolil jeden z jeho hlavných konárov.

Keď som započal vizualizáciu šplhania  po spomenutom konári smerom nahor, ten sa mi od určitého momentu začal z ničoho nič predlžovať, čo bolo potvrdením, že prechádzam do fáze imaginácie alebo ináč povedané, zámeru sa ujala receptívna myseľ. A ja som teda šplhal a šplhal… a na konci konára som musel vyvinúť extrémne úsilie, aby som z neho preskočil do kotúča Slnka, žiariaceho na oblohe.

Prepadol som sa skrz neho a po chvíľke bezvedomia som sa ocitol, ako kráčam po cestičke, lemovanej krásnymi záhradami, niekam, nevediac kam. To som už ale bol v stave akéhosi hybridu medzi mentálnou a astrálnou projekciou a zrejme som sa nachádzal v tom povestnom Hornom svete.Cesta ma doviedla až k vysokému stĺpu – obelisku – , ktorý stál v jej strede a v podstate ju ukončoval. Na jeho vrchole rozprestierala svoje veľké krídla monumentálna socha orla, celá zo zlata. Zastal som a na chvíľu, akoby v hypnóze, sa zadíval na to majestátne umelecké dielo, s tušením niečoho zvláštneho ale zároveň vôbec nevediac, čoho. Naraz orol svojimi obrovskými krídlami zamával, čo ma vyľakalo a z hypnózy okamžite prebralo.

Vtom som uvidel, ako za obeliskom s orlom zo zeme rastie obrí chrám, celý zo zlata, zdobený drahými kameňmi červenej a modrej farby. Podišiel som bližšie a prstami hladkal obrazce, znaky a symboly, ktoré boli do stien vytepané neuveriteľne jemným spôsobom. Zdobenie stálo na princípe, kedy v drážkach neznámeho písma a symbolov sa objavovali ďalšie písma a symboly, a tak to pokračovalo až do tých najminiaturnejších úrovní. Pričom sa mi zdalo, že písmo a znaky sa tvorili práve v dobe, keď som na detaily ostril svoj astrálny zrak.

Cez obriu oblúkovú bránu so vošiel dovnútra a všetko to sa opakovalo aj tam – zlaté steny posiate drahokamami a rytinami neznámych symbolov a písma. Pozrel som nahor a videl, že chrám je podľa skromného odhadu stovky metrov vysoký!

Napravo som zazrel akúsi menšiu miestnosť, avšak význam slova menšiu je potrebné chápať len v spojitosti s ostatnými neuveriteľne veľkými priestormi. Vošiel som dovnútra a uvidel akýsi honosný stôl s misou, v ktorej bolo položené žezlo. To všetko bolo, samozrejme, zo zlata!

Obzeral som sa a po chvíľke pochopil, že stojím v miestnosti Stvoriteľa slnečnej sústavy a jej vládcu – ducha Slnka. Len čo som si to uvedomil, už som stál akoby na terase, lemovanej stĺporadím a duch mi hlasom, ktorý mi znel v hlave a situáciou, v ktorej som sa reálne nachádzal, ukazoval dole sa otáčaciu Zem, z ktorej sa k Slnku, ako sa Zem otáčala, prihovárali duchovným spôsobom zástupcovia tej ktorej kultúry alebo kmeňa, pričom každý z nich mal pre Slnko to svoje vlastné pomenovanie so svojim vlastným mytologickým významom.

A tak sa Slnku dostávali také názvy ako napríklad Zlatý Orol či malý Boh – stvoriteľ slnečnej sústavy a života v nej, malý Jahve alebo Enoch, ktorý vystúpil na Nebesia a stal sa archanjelom Metatronom, najmocnejším zo všetkých anjelov, ktorý napríklad v judaistickej tradícii je princom kvóru Serafínov. A tak to pokračovalo donekonečna…Texture of Sun god


To všetko som videl a počul. Ale dozvedel som sa toho omnoho viac. Bolo mi vysvetlené, na akých princípoch všetko čo je funguje, ako nato nazerajú rôzne kultúry a ich vodcovia, a ako sa tieto poznatky snažia využiť v prospech svojej komunity tak, aby tá nezanikla a aby sa proti votrelcom z iných kmeňov, národov a civilizácií vedeli ubrániť a zachovať svoj rod.

Videl som, ako sa stáročiami menila nielen genetická štruktúra predchodcu dnešného človeka a to zásahom mimozemskej civilizácie. Videl som a pochopil, z čoho vychádza obmedzenosť súčasnej západnej vedy a videl som aj skutočnú moc okultizmu v rukách tých, čo ho ovládali a ako prostredníctvom neho menili dejiny rôznych civilizácií, obývajúcich našu planétu. Videl som, ako našu Zem navštevovali, a aj navštevujú, iné fyzické civilizácie a to zatiaľ pre mňa s nejasným zámerom.

Duch Slnka ma stihol zasvätiť aj do základov tajomstiev duchovna a mágie s poznaním, že Slnko vo fyzickom živote predstavuje Stvoriteľa ako takého. Je to symbol slobody, radosti, vznešenosti, energie, jasnosti myslenia a vôle poznávania a konania. Slnko je (spolu)tvoriteľ slnečnej sústavy a života v nej. Slnko je symbolom rovnováhy v prejavenej dualite, čo je obsahom tej pravej Lásky.

Po tejto exkurzii, keď som sa v sieni so žezlom niekoľkokrát uklonil, čím som dal najavo úctu, pokoru a oddanosť Božskej Prozreteľnosti ako aj samotnému Zlatému orlu – stelesneniu sily Slnka – ten po opustení zlatého chrámu na obelisku opäť zamával krídlami, znehybnel, a ja som sa nato prebral späť vo svojom fyzickom tele. A vtedy ma moja myseľ privítala slovami: vítaj späť vo svete protikladov!

Až potom som si všimol, že v ušiach mi po tridsiatich minútach bubnovania duní návratový signál (ako presne vypočítané!), a po jeho ukončení som otvoril hmotné oči a ešte hodnú chvíľu vstrebával to, čo som práve prežil.


Pre
 uvedenie rozdielu medzi šamanskou cestou a mentálnou a astrálnou projekciou ako takou uvádzam teda nešamanskú, rýdzo astrálnu cestu v článku Astrálny výlet do hlbín oceánu a „Pravdu má jenom bouchačka!“.

Z inej produkcie je tu potom článok Učení mravenčího ducha a zaujímavý prípad astrálnej cesty na Sabat čarodejníc prostredníctvom lunárnej inteligencie Ekisike od Josefa Veselého s názvom Prax s lunárnymi  inteligenciami. 


Súvisiace články

Extatický a enstatický šamanizmus 
Bratstvo Slnka

Prírodní duchovia
O duchoch a ich využití v náš prospech i neprospech 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background