Rituál s duchmi prírody

Rituál s duchmi prírody (400x300)


Rituál prostredníctvom silových zvierat – reálnych kolektívnych duchov jednotlivých druhov fauny, oslovovaných predovšetkým v šamanskej tradícii.

Duchovia, ktorí sa rituálu zúčastnili, sú viditeľní len tým, ktorí sú jasnovidní, nakoľko pre ich zhmotnenie nepoužívame napríklad dym z kadeľnice, čo sa v mágii západnej tradície pomerne často aplikuje. Pokiaľ by to tak bolo, mohol by ich zachytiť aj fotoaparát…

Soška orla tu je len ako evokujúca korešpondencia. Avšak, tak ako aj v ostatných prípadoch, v šamanskej a astrálnej mágii fyzické predmety nie sú vôbec potrebné. A pokiaľ ich predsa len použijete, môžete si ich preniesť do Astrálu alebo si ich tam môžete jednoducho predstaviť bez toho, aby ste ich vlastnili v zhmotnenej forme.

Práca s korešpondenciami a analógiami priamo v Astrály na jednej strane predstavuje ten najúčinnejší spôsob magickej evokácie a invokácie, pretože pracujete priamo v domovskom prostredí transempirických inteligencií, na druhej strane nevýhodou je, že pokiaľ nemáte perfektne ovládnutú myseľ, podobne, ako to často býva pri hypnotických regresiach, myseľ má tendenciu si skutočnosť prifarbiť emočnými obrazmi z iných segmentov nespracovanej mysle. To je zároveň aj dôvod, prečo hypnotické regresie nie sú tak dôveryhodné.


Red circle and pentagram on a black background