Vzdejte se důležitosti !

Vzdejte se důležitosti (429x400)


Vzdejte se jednání, jež se zaměřuje na zvýšení pocitu významnosti. Nerozčilujte se.


Vnější události vás přestanou ovládat, když snížíte jejich důležitost. Musíte vědomě odhodit vnější důležitost a přestat bojovat s prouděním variant, načež se překážky odstraní samy od sebe. Začněte jednat bez námahy a bez toho, abyste se něčeho domáhali.

Půvab: vychází ze vzájemné lásky duše a rozumu. Je to osobní kouzlo. Jestliže se chcete stát středem společnosti, vzdejte se důležitosti. Vzdejte se boje za významnost.

Důležizost: = paradox je to, že čím více se důležitost snažíme navýšit, tím více se zmenšuje a naopak, člověku, který se o svoji významnost nezajímá, se jí dostává bezvýhradně.

Důležitost a významnost jsou závislosti na rádoby deficitu. Jediným cílem ega je potvrzení vlastní významnosti. Když ho někdo uráží, vzniká duševní diskomfort.

a) egu povolíme opratě – egoista
b) zadusíme ho – altruista

Někdy je pro ego nepohodlné pobývat se sebou samým. Potom se rozhodne samo sebe popírat. Mít rád sebe je pak špatné a je potřeba mít rád ostatní – zaměřujeme se na ostatní, hledáme v nich oporu. Tak ale popíráme sami sebe a jsme potom agresivní.

Neposlouchejte ty, kteří vás vyzývají, abychom život zasvětili něčemu jinému než sami sobě. Obraťte se k sobě, přijměte se takoví, jací jste, dopřejte si být sami sebou, chopte se práva mít pravdu – využijte kyvadla k dosažení svých cílů


U osob, které vás stresují, zabírá, když si řeknete:

1. „jsem stejný jako on“. Napětí klesne, dotyčný to vnímá taky a cítí i naši nezávislost
2. metoda sklenice – dejte ho do sklenice, tak vám nemůže uškodit
3. umístěte ho do zóny komfortu (na pláž) a politujte ho
4. darujte mu slona a představte si, jak je šťastný

Podívejte se na sebe objektivně z nadhledu. Potom zemřete spíše smíchy než strachy.

Ego se žene za jediným cílem a to je potvrzení vlastního významu. Jestliže se mu jej nedostává, uráží se.

Chcete-li, aby k vám všechno přišlo samo, musíte výrazně snížit tlak a rovnovážné síly přinesou to, co vyžadujete (pokud je na to naladíte). Vaši důležitost a důležitost vašeho problému přejmenujte na něco směšného. Snížení důležitosti vyžaduje přijetí toho, co se děje. Člověk má tendenci dávat příliš velký význam vnějším okolnostem. To vytváří nadbytečný potenciál – ten vyvolá rovnovážné síly a výsledkem je opak toho, co jste očekávali. Jsme příliš vtaženi do hry, noříme se po hlavě do vnucené hry na problémy.

Jenže problémy neexistují, jsou to jen uměle navýšené důležitosti. Pokud si uvědomíte tuto iluzi, můžete záměrně snižovat důležitost všeho, co vám nedává pokoj:

nesnižujte význam, ale důležitost
podívejte se na to nezaujatě, potom budete vykonavateli své reality

Nepřepínejte se a nenařizujte si, že budete žít podle cizích pravidel. Důležitost a významnost jsou závislosti na rádoby deficitu. Abyste se osvobodili od kyvadel (viz kapitola o egregorech a kyvadlech), musíte nezbytně snížit důležitost. Jedině tak jste potom schopni si vybírat svůj osud.


Použitý zdroj: Vadim Zeland
http://www.matrix-neo.cz/