Stať sa tigrom

 „Přijďte, přijďte, čarovní duchové. Nepřijdete-li, půjdu k vám. Probuďte se, probuďte se, čarovní duchové. Přicházím k vám, probuďte se.“ 
Pieseň neneckého šamana zo Sibíri, ktorý svojich duchov vyzýva k práci.

Publikované 05.07.2021


„Ó, Duch tigrov, mocný priateľ, ktorý ma pred mnohými nebezpečiami ochránil a z mnohých problémov vyviedol (…), vďaka Ti za všetko.
Citácia, ktorú používam vo svojej mágii. 

Asi ste zvedaví, prečo ten text vyššie. Vysvetlím. V mojom prípade, a pochopiteľne nielen v mojom, Tiger s veľkým „T“ (lebo sa nejedná len o nejakého tigra žijúceho v džungli či bohužiaľ v zajatí), ale ide o veľmi vysokú inteligenciu, existujúcu v mentálnej sfére, ktorá je, ak by som to mal nejak zmysluplnejšie porovnať, na úrovni nášho vyššieho Ja, teda ducha alebo nejakého archanjela.

Táto tzv. transempirická inteligencia je teda kolektívnym duchom, ktorá sa v našom prípade stará o všetkých tigrov, žijúcich na planéte Zem. Ono sa to síce ešte delí na ducha tigra sibírskeho, malajského, sumatranského, atď., to ale nie je v tomto prípade podstatné. Podstatný je fakt, že tieto inteligencie sú vývojovo človeku ako takému natoľko blízke, že ak si ten želá, a splní k tomu požadované podmienky, duch „silové zviera“ či „zviera sily“, ako im šamani hovoria, sú ochotní človeku vo všetkých oblastiach – mimo aktivít motivovaných zlovôľou a démonmi – pomáhať, teda ho podporovať, ochraňovať a viesť.

Tí, ktorí ho mienia získať, musia k tomu nájsť šamana či šamanistu, ktorý vie vycestovať podľa šamanskej kozmológie do Dolného sveta a odtiaľ doniesť pre klienta aspekty ducha a doslovne ich vyfúknuť ho do hrude fyzického tela, čo v skutočnosti znamená, že sa Duch zvieraťa sily s novicom stotožní a ak ho uzná, stane sa jeho akýmsi alter-ego, ktoré klientovo dovtedajšie myslenie prevráti doslovne naruby tak, aby ten mohol získať a mohol v praxi uplatniť okultné zručnosti, ktoré mu Duch dá v podobe daru k dispozícii.

Klient potom už sám, bez šamana či šamanistu, musí s Duchom udržiavať styk a riadiť sa jeho pokynmi, čo mnohokrát nebýva ľahké. Problémy bývajú úmerné jeho dovtedajšiemu mysleniu a svetonázorovému presvedčeniu ako aj stupňu pripútaností k benefitom hmoty. Ak klient tento kontakt udržiavať prestane, duch „zviera sily“ ho opustí a jeho sila v priebehu času vyprchá. 

 

S kolektívnym Duchom fyzických tigrov, reálnym duchom, nie s totemom alebo s predstavou v rámci vizualizácie či imaginácie, som sa už stretol mnohokrát.

Prvýkrát to bolo v časoch štúdia Harnerovej univerzity šamanizmu, ktorú onoho času na Slovensku a v Čechách viedla vedomosťami vynikajúco vyzbrojená lektorka FSS (Foundation for Shamanic Studies) klinická psychologička Zora Frešová, a ja som vtedy v Šamanskom kruhu navrhol, aby sme spoločne za zvukov živých šamanských bubnov urobili šamanskú cestu do Inosveta na podporu životného prostredia pre tigre, ktorým vďaka prístupu ľudí hrozí osud dinosaurov tak, ako sa to už stalo aj mnohým iným druhom – predstaviteľom súčasnej divokej fauny a flóry.

V čase štúdií som sa teda s Tigrom stretol zoči-voči, a napriek tomu, že to bolo „len“ astrálne, bol som z toho dosť vyhúkaný – bolo to totiž viac živé než stretnutie sa s tigrom vo fyzickom svete!

Neskôr som sa s predmetným Duchom stretol ešte viackrát, a neraz to bolo aj v momente spánkovej paralýzy (ktorá ma v začiatkoch nácviku zmenených stavov vedomia prenásledovala), kedy ma viackrát navštívili astrálne entity – nezbednici či démonici – aby ma na fyzickom tele v čase bdelosti počas spánkovej paralýzy potrápili. Napríklad ma bolestivo ťahali za prsty na nohách, zatínali do chrbta akoby pazúre, atď. Vtedy som mal strach a volal som Tigra (ktorý si ma za šamanského partnera predtým vybral) na pomoc. A ten vždy prišiel…

 

Poznámka: Kolektívneho ducha zvieracej ríše si ako šaman vybrať podľa sympatií nemôžme. Niekomu sa síce môže páčiť vlk, slon, lev, sova, anakonda, pytón, medveď, kobra, žralok, kosatka, chobotnica či orol, no o tom, kto bude naším celoživotným spojencom nerozhodujeme. Od narodenia má každý z nás prideleného jedného ducha-spojenca na celý život, a ostatné tzv. zvierata sily sa pripájajú v určitých špecifických situáciách a k ich vyriešeniu nám prepožičiavajú svoje špecifické vlastnosti. Napríklad netopier nám môže zintenzívniť astrálne vnímanie, tzv. skryté signály a akcelerovať intuíciu. Teda každé zviera má to svoje, čo nám môže prepožičiať.

Silové zvieratá môžu byť len divé, nie domestikované!

Taktiež nimi nie sú zástupcovia z ríše hmyzu, hoci v africkom kmeni Krovákov modlivku zelenú považujú za zrejme kolektívne silové zviera. Teda taký potkán či netopier môže jedincovi predať také vlastnosti, aké dajme tomu medveď nikdy nemôže. Ten však disponuje inými v špecifických situáciách potrebnými kvalitami. Ak sa teda vo vašom živote vyskytne duch ako zástupca hmyzu, po istom preverení môžte ho prijať za svoje alter-ego. Mne osobne sa to stalo s pavúkom, a klop klop klop, doteraz si výborne rozumieme… 

Kolektívny duch z ríše zvierat je človeku – jeho vývojovému štádiu psyché – najbližšou inteligenciou, ktorá je vyšším princípom poverená, aby sa o nás starala. A to aj v prípade, že nato neveríme. Profesor Harner tvrdil, že počas mnohoročného výskumu v amazonskom pralese ho šamani rôznych kmeňov zhodne informovali o fakte, ako už bolo spomenuté, že každé dieťa od narodenia až po dospelosť má svoje celoživotné silové zviera – ochrancu. To ho sprevádza životom až pokiaľ jedinec nenadobudne schopnosť viesť sa ďalej sám pomocou naučených vzorcov myslenia, pričom sa bohužiaľ predovšetkým v tzv. civilizovaných krajinách stáva, že materiálne orientovaný rozum a školná logika vplyvy dovtedy pôsobiaceho ducha-spojenca odmietnu ako fikciu, halucinácie či báchorky. Taký človek silu svojho ochráncu postupne stráca a stáva sa nástrojom meteriálne orientovanej logiky, ktorá ho však pred nástrahami života nedokáže ochraniť tak, ako by to bolo za spolupráce s duchom-ochráncom. Taký jedinec k pravej podstate existencie príde, ak vôbec, zvýčajne až po smrti fyzickej schránky.

Človek, ktorý si aj v dospelosti zachová, hoci aj nevedome, spojenectvo s ochranným duchom, sa stáva jeho akýmsi alter-ego – je plný vitality, energie, radosti, ľahšie zvláda prekážky a pokiaľ sa nejaké aj vyskytnú, prekoná ich v porovnaní s ostatnými oveľa ľahšie. Taktiež ma bystrejšiu myseľ s lepšou pamäťou a ťažšie priebehy chorôb sa mu vo veľkom vyhýbajú. 

Ten jedinec, ktorý s duchmi Prírody udržiava styk na vedomej úrovni, požíva všetky ich benefity v plnej miere a to nielen pre seba, ale aj pre širokú komunitu vôkol seba, čím sa de facto stáva šamanom.  

Každé silové zviera má podobne ako človek fyzické telo, potom telo astrálne, teda dušu, v ktorých pobýva duch, ktorý je na rozdieľ od človeka kolektívnym. Ako je už známe, duch stojí za všetkými inkarnáciami, teda za evolúciou seba samého, naproti čomu telá astrálne a fyzické sú určené len na jednu konkrétnu inkarnáciu. Spomienky z minulých životov sa ukladajú do podvedomia a tzv. Ákáše či tiež Ákášickej kroniky, ktorú každý z nás môže v metafyzickom svete mentálnou či astrálnou projekciou navštíviť. No dá sa navštíviť aj len prostredníctvom imaginácií

Silové zvieratá alias vysokointeligentné bytosti svetla sa nám môžu zjavovať v rôznych formách, ktoré sú nám blízke. Napríklad niekomu, kto na tieto záležitosti neverí ale je nábožensky silne podkutý, sa môže napríklad duch sov zjaviť v podobe takého ducha, s kým dotyčná osoba sympatizuje najviac, napríklad mohlo by ísť aj o jednu z náboženských postav svätcov, Ježiša, či Pannu Máriu, ap. Vyšším inteligenciám nejde o to, aby niekoho obracali na inú vieru, to napokon za nich urobí čas a poznanie, ale ide predovšetkým o to, aby svojmu chránencovi pomohli vyriešiť nejakú pre neho v tom momente vážnu situáciu. Preto sa každému zjavujú na ten obraz, ktorý najviac ladí s predstavou ich viery a túžob.

Pokiaľ sa človek pokúsi s duchmi zvieracej ríše nadviazať spojenie, musí duchov-spojencov svojim prístupom presvedčiť o oddanosti k vyšším záujmom. Taký jedinec nemôže vidieť svoje priority v hmote ako takej a dokonca byť na jej benefitoch akokoľvek závislý. Ide teda o prácu na svojich cnostiach a nezávislosti od iných fyzických celebritách a autoritách. Duchovia-spojenci nebudú nikdy podporovať niekoho, kto seba vidí ako nečistú a nehodnú bytosť, ktorá je závislá od názorov cirkví a iných svetských ustanovizní. Pokiaľ bude jedinec hľadať autoritu jedine v sebe a bude slobodného zmýšľania, až vtedy ho duchovia alias vyššie bytosti svetla podporia.

 

Šamanská mágia za podpory síl Prírody – silových zvierat, duchov rastlín, nerastov a živlov. 

 

Od toho momentu som sa ním stal. Vysvetľujem si to tak, že ma ako Duch posadol, pretože som sa akoby ním stal. A čo som od toho momentu zažíval, bolo neopísateľné – posadol ma takou silou, že aj napriek celkovej paralýze (ochrnutiu svalov celého tela) som sa dokázal zdvihnúť ako ináč ako na všetky štyry a na zlovoľné entity zaútočiť… a tie prášili kade ľahšie. Zvuky, ktoré sa mi pritom nedobrovoľne drali z krku boli rýdzo tigrie…  

Ten čas, kedy som bol tigrím duchom posadnutý, bol teda ohromujúci. Reálne som obdržal jeho telesné a mentálne schopnosti, čo sa slovami opísať nedá. Svoje telo som cítil ako tigrie vrátane sily, pružnosti a ľahkosti. Zmysly, ktorými som počas posesie vládol, boli rovnako neopísateľné – bol som jednoducho tigrom.

A podobné skúsenosti posadnutosťou zverat-sily som mal viaceré – dokonca jeden sa odohral v nákupnom centre, kde som absolvoval nákupy s kamarátom a jeho priateľkou.

Vtedy ma posadol duch jedného konkrétneho druhu dravca (ktorého nechcem menovať) a svedkovia to čo uvideli radšej rýchlo zo svojej mysli vytesnili. Ostatne, tak sa naša prirodzenosť správa vtedy, ak prežitá udalosť nemá „logické“ vysvetlenie. A podobných interakcií s Duchmi či už zvierat alebo rastlín bolo viac. A neboli samoúčelné – vždy to viedlo k skvalitneiu života, vyliečenius a z choroby alebo to poslúžilo duchovnému progresu. Za to im Vďaka.


Poznámka: V iných prípadoch sa nielen s Duchom tigrov stretávam pri mentálny a astrálnych cestách (cesty šamanské), ale aj v živých snoch a v mágii, najmä v rituáloch, kedy ho evokujem či invokujem. Rituály realizujem v astrálnom chráme či záhrade. Podotýkam, že k zdarnej realizácii mágie nie je nutnosťou, aby vedel niekto mentálne či astrálne cestovať. To vie pomerne len málo mágov, šamanov či čarodejníkov. Stačí úplne vedieť pracovať so zmyslovými obrazmi v rámci vizualizácii a imaginácii. Pochopiteľne, je pred tým potrebné sa raz a prevždy vyporiadať s vlastnou Temnotou v zmnysle realizácie matky mágie – metapozorovateľa. A je alfou-omegou sa zdokonaľovať v koncentrácii.


Každý z nás sa môže vydať veľkolepou šamanskou cestou, ktorá aby bola úspešná, ako už bolo spomenuté, je potrebné na sebe dlhodobo pracovať. Ide o získanie živlovej rovnováhy ako na úrovni tela mentálneho, tak astrálneho, čo sa v podobe následku vždy premietne do tela fyzického. Ide o psychosomatickú prax, ktorá sa v indigénnych spoločenstvách realizuje už odjakživa, kedy bol človek schopný svoju materiálne orientovanú myseľ prepnúť do módu vnímania vibrácií iných metafyzických realít podobne, ako keď televízor preladíme na iný program. A o tejto Ceste je celá naša webová stránka. Preto si užívajte jej obsahy, nech vám poslúžia ako sa najlepšie dá. 

 

Súvisiace články
O nás

Elith & Artemius

Okultizmus

(Meta)fyzika

Ákáša

Intuícia & Inštinkt

Neverbálna komunikácia

Racionalita verzus Iracionalita

Elementárne základy

Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey

Astrál

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Astrálne a Mentálne cestovanie

Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

Aktivity v Astrály verzus talent

Spánková paralýza – osobné zážitky
Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Šamanská cesta

Učení mravenčího ducha
Šamanská cesta za duchom Slnka
Astrálna exkurzia vo svojom byte

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Temné ja

Opresia, Obsesia a Posesia
 
Biela mágia verzus Čierna

Zbohom Temnota

Astrálne larvy

V Ríši prírodných duchov

O duchoch

Egregori a ich podstata

Satan. Vládca temnôt

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

Naša astrálna mágia

Astrálna mágia

Rituál pentagramu

Evokácia Hagiel

Mágia na odstránenie astrálnych parazitov

Progresívna relaxácia

Meditácia

Meditačný tranz pomocou špičkových technológií

Koncentračné cvičenia

Cvičenia astrálnej projekcie

Cvičenia na ovládnutie živlov

Návšteva živlových bytosti mentálnym cestovaním

Postav si astrálny chrám

Šamanská mágia na akékoľvek problémy

Posvätná záhrada

O energiách

Druhy a koncepty mágie

Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala

Podstata astrálneho cestovania
Ako sa naučiť astrálne cestovať?
Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?

Život po smrti fyzického tela

Praktické spojenie so Stvoriteľom

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background