O duchoch, človeku najbližšie

O duchoch človeku najbližšie (300x289)


Klient nás požiadal o rituál a zároveň ho zaujímalo, aké silové zviera – reálny duch toho ktorého druhu zvierat, tvoriace jeho alter-ego, ho podporuje, učí, posilňuje, chráni a vedie. K tomu, aby som to zistil, som použil techniku, ktorú tradične používajú šamani. Astrálne som vycestoval do Dolného sveta, ktorý sa nachádza v určitých oblastiach astrálu. Ducha, v tomto prípade osla, som našiel, doviedol a v prospech klienta inicioval tak, aby mohol začať byť jeho alter-ego.

Rituál obsahoval aj pálenie papiera s textom, ktorý klient určil konkrétnej astrálnej inteligencii pre to, aby si vyriešil problém, kvôli ktorému prišiel. Po jeho dohorení, na znak reálneho prijatia adresátom, ostal v mise symbol v tvare silového zvieraťa, ktorý bol klientovi dovedený. Zároveň to znamená, že rituál ako taký bol úspešný.

Viac sa o šamanizme dočítaš tu a o silových zvieratách – duchoch – tu.O duchoch človeku najbližšie (SILA-ŠAMANA) (400x300)

 

 

Red circle and pentagram on a black background