Část 4: Základní práce s energií 

AP3(300x400). 1)     Hlavní čakry
  2)     Co jsou to čakry?
  3)     Shromažďování
  4)     Stimulace čaker
  5)     Zastavte a zkontrolujte se
  6)     Vnímání čaker
  7)     Uzavírání čaker (viď poznámku)
  8)     Psychotronické schopnosti
  9)     Cvičení
10)     Bude to dlouho trvat?1) Hlavní čakry

1. Velká: ZÁKLADNÍ čakra (konec páteře, mezi anem a genitáliemi)

2. SLEZINOVÁ čakra (mírně pod pupkem)
3. SOLAR PLEXUS čakra (několik centimetrů nad pupkem)
4. Velká: SRDEČNÍ čakra (střed hrudi)
5. HRDELNÍ čakra (kořen krku, nad místem, kde vychází z hrudi)
6. ČELNÍ čakra (přesně ve středu čela)
7. Velká: TEMENNÍ čakra (celý vrchol hlavy nad hranici vlasů)

Kromě temenní čakry, která je mnohem větší, jsou ostatní přibližně ve velikosti vaši dlaně.


2) Co jsou to čakry?

Čakry jsou NEFYZYCKÉ orgány, která TRANSFORMUJÍ syrovou energii Kundalini na jemnější a užitečnější formy energie jiného typu. Čakry samy o sobě neobsahují energii. Syrová energie je čerpána z planety vedlejšími čakrami v nohách a chodidlech, které pak napájí hlavní systém čaker. Energie Kundalini je ve své podstatě čistá myšlenková energie, která proniká a spojuje vesmír. Z tohoto živého energetického pole můžeme hlouběji čerpat pomocí usměrněné a tvořivé vůle. Energie Kundalini může být čerpána lidským tělem a pomocí systému čaker transformována na jemnější a užitečnější formu energie. Čakry jsou napojeny na centrální nervovou soustavu přes žlázy a nervová ganglia. Úplný systém čaker je neuvěřitelně složitý.

V lidském těle existují 3 velké, 4 hlavní a přes 300 vedlejších čaker. Několik nefyzických čaker je také situováno mimo lidské tělo. Podrobné mapy systému čaker a jejich spojující meridiánu a drah jsou již tisíce let využívány ve východním mysticismu a medicíně (např. akupunktuře).

Systém čaker využívá bez výjimky každá psychotronická schopnost. Ať už se jedná o jakoukoliv schopnost, metody jejího vyvíjení nebo používání terminologií, vždy se jedná o ten samý způsob – stimulace čaker. Je nemožné projevit jakoukoliv psychotronickou schopnost bez předchozí stimulace čaker. Mnozí lidé to budou popírat a tvrdit, že přestože nikdy nepracovali s čakrami nebo energií, mají psychotronické schopnosti. Souhlasím, že existuje mnoho způsobů, jak se v této oblasti vyvíjet, ale všechny, ať již přímo či nepřímo, stimulují systém čaker. A nezapomínejme na vrozené schopnosti. Mnozí lidé se již narodí s aktivními čakrami a z toho důvodu i s vrozenými psychotronickými schopnostmi. Media jsou lidé, kteří vykazují psychotronické schopnosti za pomocí nefyzické duchovní entity. Tato entita stimuluje přímo čakry média, spojuje se s ním, dává mu psychotronické schopnosti jasnovidectví, channelingu, léčitelství, produkování ektoplasmy atd., aby se tak skrze něj mohla projevovat. Odtud také získala své pojmenování – média nebo kanály, neboť mají schopnost stát se pasivním dopravním prostředkem pro duchovní entity, které chtějí ovlivňovat fyzický svět nebo s ním komunikovat.

Vy nepotřebujete duchovní entitu, abyste rozvinuli a využili psychotronické schopnosti. Naučíte-li se kontrolovat vlastní čakry a energii, můžete tyto věci provádět sami, aniž byste se zaplétali s nějakými duchovními entitami s neodmyslitelným rizikem doprovázejícím tuto metodu.


3) Shromažďování

Sedněte si nebo lehněte, proveďte relaxační cvičení a očistěte svou mysl pomocí kontrolovaného dýchání. Soustřeďte své vědomí do chodidel. Použijte ruku k vytáhnutí energie z chodidel, skrze nohy, až do základní čakry. Představujte si, že uchopujete energii a táhnete ji skrz sebe. Přesně jako jste to dělali, když jste používali tyto ruce při kontrolovaném a barevném dýchání a vtahovali vzduch a energii do plic. Používejte kontrolované dýchání jako pomocníka při shromažďování energie. Čerpejte energii při nádechu a ponechte ji uvnitř při výdechu. Dělejte to stále znova a znova, čerpejte energii do základní čakry minimálně několik minut. Zatímco to provádíte, můžete a nemusíte něco cítit. I v případě, že nic nepociťujete, nabíráte tímto cvičením nějakou energii. Množství načerpané energie se bude zvyšovat s časem a používáním čaker. Z chodidel, skrze nohy do základního centra je přirozená cesta proudění energie.

Tato energie bude stimulovat vaše čakry a ty budou tuto základní energii transformovat na energii jiného typu. Tato transformována energie bude pak plynout do vašich subtilních těl a posilovat je. Po určité době budete skutečně cítit, jak se ve vás tato energie dme a hučí.


4) Stimulace čaker

Otevření čakry: K tomu využijte vaše imaginární ruce. Až to bude potřeba, představujte si, že trháte otvor do bochníku chleba v místě čakry. Nemusíte nic vizualizovat, stačí, když se budete cítit, jako byste to dělali (stejně jako v reálném životě, aniž byste se dívali na to, co děláte).

Čakry jsou nefyzická centra, takže k jejich stimulaci potřebujete nefyzickou metodu. Toho dosáhnete soustředěním vědomí do prostoru čakry a užitím mysli k manipulování s ní. Ke stimulaci potřebujete efekt mentálního otevření lokalizovaný v čakře a ten je zajištěn tímto trháním otvoru vašima imaginárníma rukama. Pomocí přemístění vašeho vědomí do místa čakry a vyvolání efektu mentálního otevření přímo stimulujete čakru.

Pozn.: Před stimulací čaker provádějte cvičení pro shromažďování energie. Použijte kontrolované dýchání k podpoře vašich rukou při vytahování energie do každé čakry, tj. načerpejte energii při nádechu a zadržte ji při výdechu při všech následujících cvičení pro stimulaci čaker.

1. Základní čakra: Čerpejte energii do základní čakry. Použijte ruce k jejímu otevření. Vtáhněte energii do základní čakry. Zcela opakujte tento první krok sedmkrát.


2. Slezinová čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze základní až do slezinové čakry.

3. Solar Plexus čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze základní a slezinovou čakru až do solar plexus čakry. Otevřete solar plexus čakru. Opakujte to třikrát, počínaje v chodidlech.

4. Srdeční čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze základní, slezinovou a solar plexus čakru až do srdeční čakry. Otevřete srdeční čakru. Opakujte to třikrát, počínaje chodidly.

5. Hrdelní čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze základní, slezinovou, solar plexus a srdeční čakru až do hrdelní čakry. Otevřete hrdelní čakru. Opakujte třikrát, počínaje chodidly.

6. Čelní čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze základní, slezinovou, solar plexus, srdeční a hrdelní čakru až do čelní čakry. Otevřete čelní čakru. Opakujte třikrát, počínaje chodidly.

7. Temenní čakra: Vtahujte energii až do temenní čakry stejně jako v předchozích krocích. Tato čakra je mnohem větší než ostatní (celý vrchol hlavy nad úrovni vlasů). Představte si, že máte mnohem větší, plošší bochník chleba uvnitř vrcholku vaši hlavy a trháte do něj otvor pomocí svých rukou nebo jako když roztrháváte svou kůži na hlavě. Celý proces opakujte dvakrát, počínaje chodidly.

Pozn.: Snažte se pokud možno nenapínat jakékoliv svaly během cvičení. Během stimulace čaker můžete nicméně cítit lehké vnitřní napětí, pocit, který nepochází ze svalů. Jsou to žlázy a nervová ganglia napojena na čakry a stahující se v odpověď na stimulaci. Toto vnitřní napětí je běžné. Základní neboli kořenová čakra je velká čakra a nejdůležitější čakra. Kterou je třeba aktivovat. Tato čakra je branou pro energii Kundalini. Dokud není dostatečně otevřená, energie nemůže plynout ani do ostatních čaker. Přinejmenším v raných fázích rozvoje čaker věnujte většinu času a energie na stimulaci základní čakry.

Pozn.: Když jsem před mnoha lety začal shromažďovat energii a rozvíjet čakry, několik měsíců jsem nic nepociťoval. Mnozí lidé mi zase oznamovali, že měli silný vjem energie a čaker hned napoprvé, kdy je užili. Někteří lidí mají od narození aktivnější čakry než ostatní. Nedostatečná vjem vám však nebrání k jejich stimulaci a rozvoji, dokonce ani tehdy, když jako v mém případě, napoprvé necítíte vůbec nic. Když jsem začal pracovat s energií, mé čakry nebyly vůbec aktivní a neměl jsem žádné psychotronické schopnosti.


5) Zastavte a zkontrolujte se

Během shromažďování energie a stimulace čaker kontrolujte, zda nejsou vaše svaly napnuté, a pokud je to nutné, proveďte znovu relaxaci. Vaše svaly budou mít automaticky tendenci reagovat na mentální činnost vtahování energie. Pamatujte, že to vše je MENTÁLNÍ, vaše tělo musí zůstat KLIDNÉ a ZRELAXOVANÉ.


6) Vnímání čaker

Pocity, které budete mít v čakrách, se mohou lišit podle stupně jejich aktivity, na niž má vliv váš fyzický stav, vrozené schopnosti a umění koncentrace a relaxace. Může se měnit od jemného tepla, lokalizovaného tlaku nebo bublání, lokalizované závrati, hučení, jemné pulsace až po silné chvění nebo kombinaci všeho předchozího. Čím silnější vibrace, tím aktivnější je čakra. Položíte-li ruku na aktivní čakru, budete skutečně cítit chvění.

Některé čakry mohou způsobovat v aktivním stavu další lokalizované pocity: 

Základní čakra: Zpočátku můžete cítit velmi lehké žhnutí nebo pálení, či sevření, jako když jedete příliš dlouho na kole. Jakmile čakra pracuje správně, ucítíte jemné pulsování nebo chvění na jejím místě.

Solar Plexus čakra: Někdy může způsobit pocit krátkého dechu, což vás může nutit k hyperventilaci. Časem a používáním to přestane, spolu s tím jak se čakra bude stabilizovat.

Srdeční čakra: tato čakra zasluhuje speciální zmínku kvůli silným a někdy děsivým pocitům, jež může způsobovat. Je-li silně aktivována, může se zdát, že vaše srdce pracuje neuvěřitelným tempem. Je to silný pocit. Pokuste se jej ignorovat, pokud se vám to stane, neboť vám nijak neublíží. Není to tlukot srdce, ale pracující čakra. Vím, že se to snáze řekne, než udělá. Ignorujte to, ale s dalším cvičením a zvykem to zvládnete. Tento jev je nejvíce patrný v raných fázích rozvoje. Myslím si, že vzniká nedostatkem energie plynoucí z nižších center. Svým způsobem je to jako práce čerpadla, když nemá dostatek tekutiny k čerpání. Je-li plně funkční, způsobuje srdeční čakra tyto pocity: Položte svou ruku na hruď s konečky prstů na srdci. Poklepávejte prsty na hruď současně se srdcem. Zrychlujte, dokud nebubnujete prsty tak rychle, jak jen to dokážete.

Pozn.: Váš skutečný tep se tímto pocitem nezrychlí. Pokud byste se připojili na monitor sledující srdeční činnost, zjistili byste, že váš tep se sotva změnil.

Hrdelní čakra: Chvění může způsobit velmi jemný pocit zaškrcení, kvůli velké citlivosti tohoto místa. Někdy se zdá, jako byste měli emocionální bouli u kořene krku.

Temenní čakra: Při plné aktivitě se zdá, jako by tisíce hebkých, teplých prstů jemně masírovaly vnitřek vrcholku vaši hlavy na úrovní vlasů, a temenní čakra se rozšiřovala dolů k prostředku čela, aby zahrnula čelní čakru, jež je její součásti. Tento pocit je důvodem, proč to Buddhisté nazývají „Lotos s Tisíci Okvětních Lístků“.

Pozn.: Můžete cítit silnější pocity v některých čakrách a slabé nebo žádné v jiných. Soustřeďte se na tu nejnižší se slabými pocity. To pomůže vyvážit tok energie v systému čaker.

Jestliže se při projekci nenacházíte v rovnováze, neaktivní čakry mohou způsobit neúspěch, tzn., můžete své tělo částečně uvolnit, zjistíte však, že je přilepeno k fyzickému tělu v místě neaktivní čakry. Stane-li se to, zaměřte se před projekci na STIMULOVÁNÍ neaktivní čakry.


7) Uzavírání čaker

Pozn.: V novější versi tohoto článku autor techniku „uzavírání čaker“ již nepovažuje za důležitou a jako důvod uvádí, že k inaktivaci čaker dochází po skončení cvičení zcela samovolně. Tímto odstavcem se tedy již nemusíte zabývat. (překladatel) 

Po jakékoliv práci s čakrami je velice důležité je uzavřít, dokud je nepotřebujete využít, jako při projekci. Toto uzavírání je obzvláště důležité, jestliže v nich cítíte silnou aktivitu. Necháte-li čakry během normálních denních činností otevřené, budete ztrácet energii. To může způsobit únavu nebo dokonce problémy se zdravím. Kromě toho to může přivábit pozornost nežádoucích astrálních entit. Abyste je uzavřeli, jednoduše obraťte proces, dokud nepřestanete cítit jakoukoliv aktivitu.

Pociťujte, jak vaše mentální ruce uzavírají čakry a tlačí energii zpět dolů. Čím jsou vaše čakry aktivnější, tím více času budete potřebovat, abyste se je naučili zavřít. Jestliže po všem stále ještě cítíte nějakou aktivitu, pomůže vám s jejich uzavřením také jídlo a fyzická cvičení.


8) Psychotronické schopnosti

Začnete-li pracovat s čakrami, můžete pozorovat, jak ve vás začínají růst PSYCHOTRONICKÉ schopnosti. To je přirozený vedlejší EFEKT stimulování čaker.


9) Cvičení

Nějaká kontrolovaná dýchání, relaxační a koncentrační cvičení a cvičení mentálních rukou by měla být v ideálním případě denně. Můžete je cvičit KDEKOLIV a KDYKOLIV si na ně můžete ušetřit chvilku času.


10) Bude to dlouho trvat?

Mnoho lidí se ptá: „Jak dlouho to trvá, než se dá naučit projekci?“ Moje odpověď zní: protože má každý jiné vrozené schopnosti, trvá to tak dlouho, jak to trvá. Dostal jsem dopisy od lidí, kteří zkoušeli bez výsledku různé jiné metody několik let a byli úspěšní hned napoprvé, když vyzkoušeli tuto techniku. Jiní lidé bez jakéhokoliv umění relaxace a koncentrace musí cvičit několik měsíců, než dojde k úspěchu.


Poznámka Dúhovej mágie:
Potvrdzujeme vlastnou praxou všetko to, čo o energetických centrách zvané čakry je v tomto článku napísané. Spočiatku sme však cvičili aj podľa iných technológií, akou je napríklad
Harmonizace čaker – Pyramidální meditace. Časom sme si však vytvorili svoj vlastný systém, ktorý pochopiteľne fungoval najlepšie. O nielen čakrách sa dočítaš aj v článku Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické ideí .


Další část se zabývá oddělením astrálního těla od fyzického.

Použito z originálu: Bruce, Robert, 2. 7. 1994 (www.astralpulse.com)
Překlad do textu bez diakritiky: M.Štěpánek
Text byl upravený a doplněný © www.go4magic.com