Ako zaobchádzať s Temnotou

Ak si trúfneš osloviť anjelov či démonov vo vonkajšom Astrály bez toho, aby si mal pod kontrolou Temnotu vo vnútri seba, anjelské sily Ťa odignorujú, zatiaľ čo sily démonické si s Tebou za rokovací stôl sadnú.

 

Pripomeňme si, že vedomie ako také je substrátom, z ktorého povstali nástroje pre materializáciu zámerov vedomia.

Ide o fenomény, ktoré aby fungovali, potrebujú dimenzie, založené na protikladoch, z ktorých len jedna jediná má prím priestorovosti a časovosti v kontexte vzniku udalostí a ich zániku.

A v tejto dimenzii si akoby na univerzite odkrúcame svoje inkarnácie, ktoré slúžia k duchovnej evolúcii každého z nás.  

 

Teda, interaktívnym médiom, ktoré metafyzické a fyzické protiklady uvádzajú do existencie, sú energie, ktoré sú síce vo svojej podstate neutrálne, ale ich vplyvy, či už na metafyzický alebo fyzický svet, určujú ich vibrácie – intenzity a mentálne programy, ktoré za následnými materializáciami ako v Astrály tak v časopriestore stoja. A materializácie predstavujú udalosti, ktoré zaznamenávame. 
Ináč povedané, energie tried anjelov a démonov sú povedzme tie isté, no je veľký rozdiel v tom, ktorá myseľ ich používa.  

 

Myseľ je teda v rámci rovín protikladov (svetov odlúčení) základným prvkom, ktorá určuje architektúru všetkého, čo je, myslené v metafyzickom a fyzickom prevedení.

Myseľ je nástrojom vedomia každého jednotlivca či kolektívu k tomu, aby pretváral seba alebo svoje okolie na svoj obraz.

Nejde teda len o tvorenie Stvoriteľom. Materializovať zámery môže každý podľa svojich energetických dispozícii, ktoré sú determinované evolučnou vybavenosťou ducha, ako som už spomenul, jednotlivého alebo kolektívneho.

 

Používanie mysle v okultnom zmysle je mágiou – vedomou alebo nevedomou vôľou prevádzaná materializácia vedomých alebo nevedomých zámerov vedomia.

 

Čo z toho vlastne vyplýva?

Že MÁGIA je VŠETKO!

 

Celý Vesmír – astrálny aj fyzický – na nej frčí. Mágiu robia aj tí, čo na ňu vôbec neveria, totiž myslia a rozhodujú sa. A čím viac emócii do toho vkladajú, tým je ich mágia intenzívnejšia.


Aká ale mágia – biela či čierna?

 

Mágia je len jedná, ale môže byť pozitívna, negatívna, konštruktívna, deštruktívna, s úmyslom dobrým a zlým.

Čierna mágia v skutočnosti hovorí, že pre materializáciu zámeru, či už pozitívneho alebo záporného, sa využívajú „démoni“, a biela naopak, k zámeru sa využívajú inteligencie „anjelské“.

Napokon viac o tom pojednáva článok Biela mágia verzus Čierna

 

Vo všeobecnosti, pokiaľ je myslenie jednotlivcov či kolektívov ľudí podfarbené pozitívnymi emóciami, neznamená to ešte, že sa musia materializovať pozitíva. 
Aj pozitívne emócie môžu zabíjať – napríklad vyhráš jackpot a v prívale tsunami duševnej energie Ťa porazí…

 

Nezáleží, či sú emócie pozitívne alebo negatívne – oboje je potrebné ovládnuť!

 

Pokiaľ je však myslenie podfarbené radosťou, nadhľadom a zbavené démona posudzovania, mamonu a strachu, takí materializujú len príjemné veci. A opakujem, o existencii mágie nemusia nič vedieť.

 

Najsilnejšou mágiou je mágia, ktorú prevádza uvedomelá a slobodná myseľ, zbavená predpojatostí a náboženského folklóru.

 

Myseľ, postavená na cnostiach, ktorá koná v sebaláske, a v nadhľade si uvedomuje existenciu ako anjelov tak démonov. Práve preto nepodlieha žiadnej z uvedených skupín.

Len majiteľ takej mysle je skutočným mágom a nie služobníkom či už démonov vlastných alebo tých z externého prostredia.

 

Než sa pustíš do vedomej mágie 
je dobre vedieť zopár informácii.

Keď do teritória démonov hodláš vstúpiť a oddanosť najvyššiu k ním v Srdci nosíš, nebudú Ti slúžiť. Staneš sa ich služobníkom. No ak oddanosť k Svetlu prechovávaš, Peklo si pokoríš.  

 

Je známym faktom, že najefektívnejšou cestou, ako pokoriť Temnotu či už vlastnú alebo okolitú, je vyzvať ju na súboj s tým, že máš za sebou k podpore inteligencie Svetla.

Nezabúdaj, že predtým, než začneš „čarovať“ s démonmi, je potrebné sa vysporiadať s démonmi vlastnými a popritom alebo lepšie predtým, osloviť inteligencie Svetla. Je prospešné, ak ako prvé nadviažeš kontakt so svojím vyšším Ja, ktoré vibračne a energeticky býva na úrovni nižších archanjelov. Bude sa Ti oveľa ľahšie zdolávať nástrahy vlastnej Temnoty, s čím sa vo svojom duchovnom progrese nabetón stretneš. 
Je dobre napríklad kráčať cestou šamanov, ktorí už od prvých krôčikov majú vedenie v podobe duchov-učiteľov z ríše rastlín, nerastov či zvierat. Tí nie sú ani anjelmi ani démonmi, podobne ako ľudia. 

Alebo choď cestou hermetickej teurgie, kedy k interakcii s démonmi použiješ inteligencie Svetla, ktoré Temnotu ovládajú. Avšak, aj v tomto prípade musíš začať sám a u seba – porobením démonov vlastných vycvičiť myseľ. Inokadiaľ cesta nevedie.

 

Pokiaľ sa hodláš inšpirovať článkami z našej stránky, bolo by najlepšie, keby si začal štúdiom o podstate metafyzických a duchovných zákonitostí, a začal článkami pojednávajúcich o podstate vlastnej temnoty.

Odporúčam článok Temné ja

 

Bránu do Neba nájdeš v Pekle, ktoré očisťuje. Ak ju nenájdeš, ešte nie si Neba hoden. A kto si myslí, že existuje iná Cesta, nech skúsi.

 

Začať článkami, ktoré pojednávajú o démonických inteligenciách vyšších tried, akou je napríklad Lucifer či Lilith, by možno bol pre Teba až prílišným sústom.

Treba sa držať múdrosti, že k umeniu ovládania inteligencií Temnoty je potrebné postupovať step-by-step, a začať predovšetkým u seba, s Temnotou vlastnou.

Pokiaľ si tak učinil, až následne môžeš prejsť do interakcií s démonmi Astrálu externého. Aj tu je ale potrebné postupovať systémom step-by-step – začať trebárs nie priamo s Lilith alebo Kálí, ale napríklad osloviť Hekaté. No spôsobov je mnoho. Vyber si duchov podľa svojich kritérií a naše články ber len ako inšpirácie.

 

Ten, kto vo svojom vnútri cnosti honosí, sa poslov Temnoty báť nemusí. No ten, kto strachu, nenávisti a závisti sa oddáva, vášňami hmotného spútava, ten pre démonov Raj v sebe nosí.


Súvisiace
 články 
Mágia vodopádu Svetla

Šamanská mágia na akékoľvek problémy

Astrálna mágia na zmenu situácie

Mágia bohýň

Mágia cúvajúceho Mesiaca

Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?

Mágia na odstránenie astrálnych parazitov
Satan. Vládca temnôt

Astrálne larvy

Opresia, Obsesia a Posesia

Teurgia
Evokácia Hagiel

Evokácia Hagiel – Bardonov koncept

Návšteva živlových bytosti mentálnym cestovaním

Prax s lunárnymi  inteligenciami

Praktické spojenie so Stvoriteľom

Invokácia henochiánskych anjelov
V Ríši prírodných duchov
O duchoch
Egregori a ich podstata

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

Biela mágia verzus Čierna

Nekromancia
Elementárne základy
Ákáša
(Meta)fyzika
Intuícia & Inštinkt
Neverbálna komunikácia 
Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey 
 
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala

Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II
 
Okultizmus

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background