Prečo aj duchovní majstri smrteľne onemocnejú

WEB_RAKOVINA_01

Poslúžiť Satanovi môžeš aj ako okultista – stačí ignorovať svoje neresti… 


Stalo sa, že niektorí naši kolegovia, ktorí vydali množstvo kníh s okultnou tématikou a boli obdivovaní ako znalci duchovna a mágie, náhle v krátkom čase, akoby z ničoho nič, zomreli, a to dosť nepríjemným spôsobom. Tak napríklad odišli či už naši súčasníci alebo tí, skôr narodení:
• Ted Andrews (July 15, 1952 – October 24, 2009),
• Donald Michael Kraig (March 28, 1951 – March 17, 2014),
• Hajo Banzhaf (15. května 1949, Gütersloh – 11. února 2009, Mnichov)
• Scott Douglas Cunningham (27. června 1956, Royal Oak (Michigan) – 28. března 1993)
• František Bardon. A napokon vzhľadom k okolnostiam zaujímavo zomrel aj taký hermetik, akým F. Bardon nesporne bol.
Zomrel pomalou a dosť krutou smrťou, hoci v jeho prípade to údajne bolo o tom, že kvôli karme viazanej na telo osoby, ktoré v jej mladosti ako duch obsadil v záujme vyšších záujmov, nemohol mágiu na obranu proti agresorom a následne na svoje vyliečenie použiť.

• Aleister CrowleyRovnako záhadne vzhľadom k tomu, že bol mocným okultistom, odišiel do večných lovíšť aj Aleister CrowleyZomrel na infekciu dýchacích ciest v penzióne v Hastingse 1. decembra 1947, vo veku 72 rokov. Bol závislý od heroínu, ktorý sa v tom čase predpisoval ako náhrada za morfium, ktoré bral dlho predtým na svoju astmu a chronickú bronchitídu. Jeho posledný doktor zomrel dvadsaťštyri hodín po tom, ako zomrel Crowley. Náhoda?

Prečo je tomu tak?

Nuž, na základe toho, čo mi bolo umožnené sa v mentálnej sfére dozvedieť, nielen tí vyššie uvedení, ale aj mnoho ďalších okultných majstrov zomrelo nečakane a ako som uviedol, pomerne nepríjemným spôsobom. U niektorých vraj môže ísť aj o rozhodnutie ich vyšších Ja z dôvodu, že jednoducho už naplnili svoje životné poslanie, a tak spôsobom, ktorý je pre ich rast najdôležitejší(?), z tohto sveta odišli.

Avšak povenovať by som chcel aj iné príčiny, stojace za hrozbou u každého, kto sa duchovnu venuje intenzívnejšie a nedbá pritom na cností – ich prebudenie a zušľachťovanie tak, aby ako okultista bol v súlade s Vyššou mocou, a tým pádom sám so sebou. To, že si niekoho ego myslí, že na základe slobodnej vôle si môže robiť čokoľvek a kdekoľvek, je hlboký omyl, pred ktorým ho jeho vyššie Ja určite vyvarovalo, no pokiaľ bol niekto natvrdlý a chcel byť k nepríjemným kritériám slepý, slepým ostal aj v Astrály po svojej smrti (však dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije).

A práve vnútorný rozbroj – nesúlad medzi výkonnou mysľou a vyšším Ja – mohol stať aj za smrteľnými chorobami mnohých ináč excelentných majstrov-okultistov. Pričom nástup choroby mohlo byť spočiatku len varovaním, no pokiaľ sa stalo, že osobnosť nezareagovala, vyššie Ja, prostredníctvom len ktorého sa niekomu niečo môže prihodiť, sa mohlo rozhodnúť o ukončení inkarnácie. Za smrťou duchovných majstrov a okultných mágov však môže byť aj ignorácia alebo dokonca ignorancia svojej vlastnej osobnosti, kedy napríklad majster slúži iným tak, že to ide na úkor jeho samotného.  


Vyššie uvedené spomínam predovšetkým z popudu vlastnej skúsenosti. Kedysi som sa totiž dostal do jedného dlhotrvajúceho konfliktu, ktorý som však nezapríčinil ja, a to so skupinou jednotlivcov z podsvetia. Nechcem tu polemizovať o tom, čo za tým stálo, lebo doteraz to jednoznačne neviem, no podstatné je, že ich pôsobenie vo vzťahu k mojej osobe naštartovalo sled udalostí, ktoré viedli k môjmu duchovnému prebudeniu. To naštartovali vtedy začínajúce nočné paralýzy, prostredníctvom ktorých ma začali zo zásvetia navštevovať podivné osoby, ktoré mi radili, čo mám so svojim neutešeným životom robiť. 

Nočné paralýzy boli totiž vtedy jediným prostriedkom, ako ma dostať do bdelého stavu rozšíreného vedomia, ktorý som si už neskôr vedel zadovážiť šamanskými technológiami či obyčajnou meditáciou. Jedine v tomto rozpoložení totiž môže nastať komunikácia ako so sebou samým (s vyšším Ja), tak s transpersonálnymi archetypami, pôvodne nazývanými duchovia. A tí ma doviedli k šamanizmu a neskôr k tzv. Mágii duchov, o čom je napokon naša stránka.

Rád by som ešte uviedol, že spočiatku význam šaman nemal zápornú konotáciu, až neskôr sa však začal používať pojem negatívny, čierny či zlý šaman. Niektoré indigénne spoločenstvá pre zlého šamana používali výraz čarodej alebo šarlatán. Je teda na tebe, ako sa k tejto problematike postavíš.

Podobne, ako to je u okultných mágov, aj u šamanov platí, že vyššia etika by mala kráčať ruka v ruke s nadobúdaním okultných zručností, pretože v opačnom prípade slabší jedinci zvyknú podľahnúť sebastrednému egu, ktoré namiesto toho, aby bolo oslabené, sa naopak okultným výcvikom ešte posilní. A to býva brána k obsesiám  rôznych tried záporných  transempirických (transpersonálnych) inteligencií alebo povedané iným konceptom mágie, mentálnych programov.

Ja som však od začiatku mal dobrých duchov-učiteľov, ktorí ma spoľahlivo previedli nástrahami ako fyzického tak astrálneho sveta, a to ma poučilo, aby som na akúkoľvek formu odvety voči zlovoľným jedincom zo zločineckej organizácie zabudol, hoci vtedy ma táto rada dosť bolela a po určitú dobu bola pre mňa takmer neprijateľnou.

V uvedenej idey ma však duchovia-spojenci podporili množstvom mentálnych a astrálnych ciest, kedy ma vzali do budúcnosti niektorých zo zločincov, kedy po vzhliadnutí toho, čo ich čaká, som dostatočne pookrial a z pomsty upustil. Pomsta prevedená okultným spôsobom by síce bola vysoko účinná, a pokiaľ by ju previedli transpersonálne inteligencie na môj popud, záporný spätný raz by som síce neobdržal, ale ako objednávateľa by ma „čierne karmické body“ už neobišli – išlo by o zneužitie moci, čo sa trestá azda najviac, a nejakí neprebudení spáči mi zato určite nestoja.
Naviac, teraz som si už takmer istý, že všetko to zlé, čo sa mi vtedy udialo, bolo takzvanou šamanskou iniciáciou


A rád by som ešte dodal, že síce snaha duchovne rásť sa cení, no skutočné osvietenie a z toho plynúca sloboda nastáva až potom, čo sme svojich vnútorných démonov plne ovládli, a teda to, že sme láskyplní a pokojní, už nedeklarujeme len navonok, pričom vo vnútri nás to vrie ako v pekelnom kotli. Ale iná cesta k vyslobodeniu nevedie: spočiatku sa skutočne musíš tváriť, že si na vyššej vibračne úrovni, a pokiaľ konečne začneš cítiť, že si v pohode bez vynaloženia akéhokoľvek úsilia, nastáva to pravé orechové – si svojim spôsobom na svojej vlastnej úrovni osvietený!

To, že sa niekto venuje duchovnu a mágii ešte nezaručuje ich imúnnosť a nezraniteľnosť. Naopak, sú na nich kladené v porovnaní s bežnými smrteľníkmi o to vyššie morálne nároky, ktoré ak nenaplnia… Bum!

Je známe, že pokiaľ praktizovanie metapozorovateľa prebieha len na úrovni analytickej mysle, transmutácia, nech sa rozum snaží akokoľvek, neprebieha!

Totiž, ešte väčším nepriateľom všetkých možných neúspechov aj pádov v porovnaní s materiálne orientovanou mysľou je jej zdroj – podvedomie – a jeho takzvané emóciami dotované mentálne programy, ktoré zabraňujú vedomému napojeniu sa na svoju vyššiu podstatu, ktorej hovoríme vyššie Ja, Vyššia moc, ap.


Mentálnymi programami rozumej
mentálne a astrálne bytostí, ktoré na minimálnej inteligenčnej úrovni disponujú pudom sebazáchovy! 

Práve podvedomie a jeho larvy a démoni stereotypov správania sa, návykov, pripútaností, a vzhľadom k vyššej podstate neetických vášní, spôsobujú nemožnosť vnímať duchovný maják v podobe vyššieho Ja, ktoré je súčasťou nie podvedomia ale nadvedomia!


Teda, tvojim oveľa väčším problémom ako len ovládnuť svoju egocentrickú (povrchnú) myseľ bude ovládnuť myseľ hlbinnú, ktorou je podvedomie a získať vedomý kontakt s nadvedomím. 

Ako sa to dá učiniť?

Poslúžia ti k tomu rozšírené stavy vedomia alebo meditácia so skúseným odborníkom. Materiálna myseľ v podobe pozitívneho myslenia tak, ako sa to často prezentuje, s tým v konečnom dôsledku nedokáže urobiť nič alebo prinajlepšom to trvá nekonečne dlho.

Samozrejme, existujú ľudia, ktorým pozitívne myslenie samé osebe aj bez tranzovných stavov zaberá, ale takých je ako šafranu, a naviac, u nich pravdepodobne zohráva významnú úlohu (pozitívna) karma alebo dajaká forma predurčenia, ktorá sa im aktivovala už v čase narodenia alebo neskôr automaticky, bez vedomého pričinenia. Patríš medzi nich aj Ty? Nuž, potom sa podľa toho zariaď. Ale neklam sa…

Preto ak sa ti zdá, že tebe napríklad účasť na kurzoch osobnostného koučingu nefunguje, budeš musieť pristúpiť k oveľa razantnejším a efektívnejším metódam, ktorými sú už spomínané také stavy vedomia, v ktorých prím hrá intuícia vyššieho Ja, a ktoré ako jediné sú schopné podvedomie preprogramovať!

Tranz sa dá nadobúdať aj psychoaktívnymi látkami, aj keď pod dôkladným vedením skúsených odborníkov aj to je cesta, a to veľmi účinná…

No nielen podľa našich skúseností tranzovné stavy nadobúdané šamanskými (meditatívnymi) metódami alebo meditáciami, psychoaktívne látky plne nahradia!

Spomenuté kurzy osobnostného koučingu – keep smiling and be happy now – sú totiž metódy, kedy k zmene postoja k životu má viesť len egocentrická, materiálne orientovaná rozumová myseľ určitej, momentálne dominantnej (pod)osobnosti, ktorá sa motivuje vygenerovaním (dočasného) nadšenia, ktorého emócie sa však po ukončení šou zvyknú v krátkom čase prehupnúť do opačného protipólu!

To je prirodzené, nakoľko tu nejde o aktiváciu nadvedomia, ktoré ako jediné môže podvedomie transmutovať, ale o sebastrednú myseľ, ktorá sa nútením do nadšenia bez pochopenia na nadvedomej úrovni len nervovo vyčerpá a nič viac. Okrem toho kardinálnym problémom býva súhlas s týmto prístupom zo strany vyššieho Ja, ktoré dobre vie, že (materiálny) koučing nemá väčší zmysel než placebo-efekt.

Na druhej strane voči duchovnému progresu v jedincovi vystupujú určité sily, ktoré sa snažia spomenutému vývinu akokoľvek zabrániť, a tak paradoxne môžu podporiť to, čo fungovať určite nebude (napríklad aj spomenutý materiálne založený koučing). Takým démonom u nežnejšieho pohlavia býva spravidla tzv. Modrofúz – mýtus o ňom sa nachádza TU. Ekvivalentom u mužov je zrejme spomenuté Temné ja. 

Netreba zabúdať, že akékoľvek snahy o materiálne vedenú transformáciu (teda nie transmutáciu), môžu podporiť aj  astrálne larvy, ktorým sa darí tým viac, čím viac ich hostiteľ postráda živlovú rovnováhu. Naviac, astrálne larvy sú podporovateľmi ako nerestí tak cností. Len zriedkakedy samé osebe vedú k obsesiám, ktoré sú možné len u určitých tried démonov, a ešte zriedkavejšie k posesiám. 

Nuž, a to je v kocke povedaná podstata možnej neúspešnosti duchovných majstrov. 


Prednáška lekárky, ktorá alopatický prístup prepojila s celostnou medicínou, teda s duchovnom

 

Súvisiace články
Šaman o negatívách pozitívneho myslenia 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch 
Moderní obchod s duchovnem

Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II
 
Satan. Vládca temnôt
 
ASTRÁL – vaše otázky, naše odpovede
 
Ak sebaklam povýšiš na Lásku


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background