Prečo kresťanstvu vládne diabol

Prečo kresťanstvu vládne diabol

WEB_DEMON_Dark_Angel_devil


V úvode týchto prebraných článkov by som rád poznamenal, že nemám nič proti viere ako takej množstva veriacich kresťanov. Tieto aspekty neposudzujem. Toto je stránka, ktorá prostredníctvom textov posudzuje oficiálne kresťanstvo a predovšetkým jeho katolícku odnož. Poukazuje na ľudské zlo. ktoré sa spersonifikovalo do egregorov s negatívnou konotáciou. K ním sa pridružilo mnoho záporných astrálnych inteligencií, ktoré z aktuálnej situácie ťažia a z emócií a vášní veriacich, ako aj predstaviteľov cirkví, žijú ako a lá energetické upíri. Toto všetko má dopad na našu civilizáciu, ktorá kresťanstvo prijala ako svoje primárne náboženstvo. A ryba smrdí od hlavy. Tak, ako je zdecimovaná podstata kresťanskej cirkvi, je zdecimovaná aj naša civilizácia, ktorá sa uberá jasným smerom dopekla. Kresťanstvu, tak ako aj ostatným monoteistickým náboženstvám, vrátane siekt okolo Ježiša Krista, sa pomaly, ale iste stmieva, a to pričinením už zmienených egregorov, ale predovšetkým toho najmocnejšieho – kresťanského diabla. Táto astrálna inteligencia, na ktorej obete sa naviazalo bezpočet astrálnych lariev, umožňuje aj iným démonickým inteligenciám, aby prívržencov kresťanstva napádali. Takým obávaným démonom je aj Choronzon. Aj egregor Ježiša Krista či Panny Márie majú vďaka démonickým kňazom a iných predstaviteľov cirkví zápornú konotáciu. Je dobre si uvedomiť, že veriaci majú čo do činenia s obrími bytosťami s obrovskou schopnosťou vplyvu, a je preto naivné si myslieť, že napríklad taký Ježiš Kristus tieto ovečky ochráni či vykúpi. Je to všetko jeden veľký omyl, z ktorého sa budú kresťania spamätávať ešte po dlhý čas, ak nie niekoľko inkarnácii.  


Čo všetko spôsobil démon mamonu, ktorý posadol vrchných predstaviteľov cirkví, ako aj ich oddaných, slepo slúžiacich ovečiek:  


Súvisiace články
 

Satan. Vládca temnôt
  
Posolstvá
 

Rukopis Magdaleny I a II
 

Kresťanstvo je skrytý Satanizmus

Príbeh Ježiša Krista je podvod určený na kontrolu ľudí
Controversial history of Jesus draws ire of Christians and atheists. Is Caesar’s Messiah legit? 
Vaše otázky, naše odpovede
  
Zaručene pravý Šarlatán
 
Chceš byť úspešným a pritom…


Filmy & Audio

Dokument

Pápežove milenky
Vianoce a ich pohanský pôvod 
Pohanský Kristus (trailer)
 
Stratené evanjelia – pravda o Kresťanstve
 

Křížové výpravy: První křížová výprava 1/2
 

Křížové výpravy: První křížová výprava 2/2
 

Archeologické vedecké dôkazy
: kresťanstvo prinieslo obrovský úpadok a dekadenciu
 

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background