Prečo kresťanstvu vládne diabol

WEB_DEMON_Dark_Angel_devil

 

V úvode zdrojov od iných autorov by som rád poznamenal, že osobne nemám nič proti viere bežných kresťanov. Tieto aspekty neposudzujem, no to mi nebráni k predmetnej téme povedať aspoň niečo:

Raz nám na stretnutí šaman jedného kanadského kmeňa povedal, že kresťanstvo nemá nič spoločné s našou pôvodnou slovanskou kultúrou. Povedal, že kresťanstvo predstavuje výnimočne agresívnu formu duchovna, ktorá sa do našich končín etablovala rovnako násilným spôsobom, čo v podstate dokazuje história.

Táto zlovoľná organizácia, prahnúca odjakživa primárne po politicko-ekonomickej moci, dostala svoje požehnanie od cisára vtedajšej kolabujúcej Rímskej ríše, ktorý sa tohto náboženstva rozhodol využiť k podpore rozhodujúceho nastávajúceho boja s európskymi kmeňmi. Cisár síce tento boj vyhral, no vojnu napokon Rímska ríša prehrala a rozpadla sa. Avšak, ešte než sa tak stalo, mocipáni ríše položili filozofické základy tomuto zhubnému náboženskému portfóliu, z ktorého neskôr povstali rovnako zhubné rôzne odnože kresťanstva.

História pokračovala tým, že kresťania nielenže vybrakovali studnice múdrosti kultúr založených na animistickom princípe, ale používali k tomu tie najbrutálnejšie spôsoby.

Podstata kresťanstva  vrátane monoteisticky zameraných siekt okolo Ježiša Krista, ktorého postavu kresťanstvo k svojmu fungovaniu zneužilo – nemala nikdy nič spoločné s duchovnom v zmysle „lásky k svojmu blížnemu“, ale naopak, kresťania svojim agresívnym a skostnateným prístupom voči iným filozofiám, vedu nevynímajúc, v metafyzickej dimenzii stvorila egregorov pod názvami Diabol, Satan, atď. A tieto astrálne zlovoľné inteligencie ovplyvňujú predovšetkým zbožné kresťanské ovečky, niekedy aj tou najpôsobivejšou formouobsesiou či dokonca posesiou, teda posadnutím.

Cirkev však toto pôsobenie ich vlastných výtvorov zvaných démoni ospravedlňujú tým, že obsesie či posesie nastávajú práve preto, že kresťania žijú tým správnym duchovným spôsobom a démoni to nemajú rádi. Avšak, toto tvrdenie je nanajvýš úsmevné a silno iluzorné. Kresťanom jednoducho sily temna, ktoré sami stvorili, vládnu, čo neustále dokazujú rôzne excesy, ktoré sa dejú v ich vlastnom prostredí, pretože jednoducho zbožní a predovšetkým fanatickí kresťania svojou emocionálnou mysľou démonov priťahujú a energeticky s nimi interagujú, čo pre nich predstavuje významný zdroj potravy. Kresťania sa tak stali obeťou svojho vlastného výtvoru a ako monoteistická forma náboženstva bude aj naďalej upadať do zabudnutia. 


Hlavné články:


Súvisiace články

Minister vlády pod obsesiou démona?

Čierna kniha katolíckej cirkvi

Satan. Vládca temnôt

Pôvod Veľkonočných sviatkov

Posolstvá

Rukopis Magdaleny I a II

Príbeh Ježiša Krista je podvod určený na kontrolu ľudí
Controversial history of Jesus draws ire of Christians and atheists. Is Caesar’s Messiah legit?
Vaše otázky, naše odpovede

Zaručene pravý Šarlatán

Chceš byť úspešným a pritom…


Filmy & Audio
Krutá história – čarodejnické procesy u nás  

Dokument

Pápežove milenky
Vianoce. Odkiaľ sa nám vzali?
Pohanský Kristus (trailer)

Stratené evanjelia – pravda o Kresťanstve

Křížové výpravy: První křížová výprava 1/2

Křížové výpravy: První křížová výprava 2/2

Archeologické vedecké dôkazy
: kresťanstvo prinieslo obrovský úpadok a dekadenciu


WitchMan

Red circle and pentagram on a black background