Prečo kresťanstvu vládne diabol

Prečo kresťanstvu vládne diabol

WEB_DEMON_Dark_Angel_devil

Všetkým tím, ktorí vyznávajú a do svojho života zakomponovali pravé učenie Ježiša Krista,
želáme šťastlivý Nový rok 2019 – nech sa naplnia všetky želania duší a ovládne ich hlboký mier.


V úvode týchto prebraných článkov by som rád poznamenal, že si vysoko vážim dobrosrdečných kresťanov, ktorých vieru neprekrýva
démon priepasti, a ktorých duše nezatieňuje ani démon politicko-ekonomickej chtivosti tak, ako to je v prípadoch cirkví a ich čelných predstaviteľov, ktorí sa pasujú do role zástupcu Boha na zemi (česť výnimkám).

Už len toto seba-pomenovanie svedčí o temnote v ich dušiach, ktorým vládne diabol, ten, ktorého v dávnej minulosti splodili len preto, aby tento egregor dokázal zastrašiť a udržať na uzde masy poddaných a neinformovaných. Proti tomuto by akiste bojoval aj sám Ježiš Nazaretský, keby takú možnosť mal.

Preto sa ospravedlňujem mierumilovným veriacim, ak im aj moje vlastné články vyznievajú agresívne, čo však isto nepocítia tí, ktorým podstatou existencie sa stalo pravé učenie Ježiša Nazaretského.

Nech sa vám všetkým na vašej ceste poznania pod vedením vlastného ducha, ktorý určite sebaklamom nie je, darí. Amen


Čo všetko spôsobil démon mamonu, ktorý posadol vrchných predstaviteľov cirkví, ako aj ich oddaných, slepo slúžiacich ovečiek:  


Súvisiace články
 

Satan. Vládca temnôt
  
Posolstvá
 

Rukopis Magdaleny I a II
 

Kresťanstvo je skrytý Satanizmus

Príbeh Ježiša Krista je podvod určený na kontrolu ľudí
Controversial history of Jesus draws ire of Christians and atheists. Is Caesar’s Messiah legit?


Filmy & Audio

Dokument

Pápežove milenky
Vianoce a ich pohanský pôvod 
Pohanský Kristus (trailer)
 
Stratené evanjelia – pravda o Kresťanstve
 

Křížové výpravy: První křížová výprava 1/2
 

Křížové výpravy: První křížová výprava 2/2
 

Archeologické vedecké dôkazy
: kresťanstvo prinieslo obrovský úpadok a dekadenciu
 

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background