Vianoce. Odkiaľ sa nám vzali?

Nech už pochádzajú Vianoce odkiaľkoľvek, dôležité je, ako aký symbol ich každý z nás vníma tu a teraz. Sú posolstvom nešvárov a zla alebo mieru a osvieteneckého naplnenia ducha v zmysle dobrej vôle? O tom nech slobodnou volbou rozhodne sám za seba každý z nás a tým sa pridá na stranu buď ducha dobra alebo zla. Takže,

Šťastné & Veselé Vianoce! 

 

Tu uvedené videá v zhode poukazujú na fakty okolo vzniku Vianoc. Myslím si, že pre každého, nech už ide o veriacich v akomkoľvek zmysle alebo praktizujúcich okultistov, je veľmi užitočné zistiť, ako to v skutočnosti všetko bolo. A ako z videí vyplýva, ani v tomto prípade sa nejedná o žiadny čierno-biely pohľad.

Asi sa s mnohými zhodnem v tom, že zistenie pravdy o Vianociach môže mnohých iritovať, ale len takých, ktorí sa nedokážu povzniesť nad sebou samých a uznať fakt, že v skutočnosti existuje len jeden jediný Stvoriteľ, ktorý zastrešuje všetky monoteistické náboženstvá sveta, vrátane pohanstva a animistického nazerania na svet, a ktorý nám všetkým bez rozdielu dal k dispozícii slobodnú vôľu, aby sme sa každý individuálne podľa svojich znalostí a schopností účastnili na tvorení si vlastnej prítomnosti a tým pádom aj budúcnosti.

A zároveň je dobré si uvedomiť, že On – Stvoriteľ – nikdy a za žiadnych okolností do záležitostí nás všetkých inkarnovaných alias Jeho súčastí nezasahuje a necháva nám možnosť svoj osud si tvoriť samých.

Aj keď osobne kresťanom nie som a venujem sa okultnej praxi v zmysle animizmu (mystická predstava, podľa ktorej každá vec má svoju vlastnú individuálnu dušu a kolektívneho ducha), neuznávam praktiky, kedy sa temnota dáva na výslnie či už v pohanstve (krvavé obetné rituály pod vplyvom zlovoľných duchov) alebo v hocijakom inom monoteistickom náboženstve, ktoré sa k ľuďom inej viery stavia nepriateľsky.

 

 

Videá

 

Tajemná historie Vánoc a překrývaní tradic v průběhu staletí

 

Pôvod Vianoc

 

 

Pôvod a počiatok Vianoc

 

 

 

Pravda o Vianociach – I

 

Pravda o Vianociach – II

 

Späť na Prečo Kresťanstvu vládne Diabol

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background